Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Hmoob Nyab Laj Lub Neej

72 posts in this topic

Posted · Report post

Cov kwv tij phooj ywg Hmoob nyob rau Nyab Laj Teb, neb sim los piav mi ntsi txog ntawm nej lub neej nyob rau Nyab Laj Teb seb nws zoo li cas thiab nej nyob li cas?

Ua tsaug ntau.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus phoojywg koj yuav rau siab kawm ntawv nawb mog tus phoojywg zoo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo kuv yog hmoob viet nam zoo siab tau paub nej thib tau sau ntawv rau nej yog nej xav paub dab tsi no ho sau ntawv tuajrau kuv EMAIL:VUNGOCDENH@YAHOO.COM.VN

ua tsaug

B) B) B)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zoo siab ntau tau pom thiab hnov koj lub suab thiab koj lo lus. Thiab zoo siab ntau uas koj tseem tuaj ncig xyuas txog Hmoob Za lub vaj loog thiab. Vam tias tom ntej no peb thiab nej yuav muab kev sib raug zoo thiab muaj kev sib pauv tswv yim zoo tshaj.

Ua koj tsaug ntau.

nyob zoo kuv yog hmoob viet nam zoo siab tau paub nej thib tau sau ntawv rau nej yog nej xav paub dab tsi no ho sau ntawv tuajrau kuv EMAIL:VUNGOCDENH@YAHOO.COM.VN

ua tsaug

B) B) B)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus phoojywg koj yuav rau siab kawm ntawv nawb mog tus phoojywg zoo

NYOB ZOO IB TSOOM KWV TIJ SAWV DAWS? NTAWM NO KUV YOG HUJ VAJ NYOB RAU NYAB LAJ TEB ZOO SIAB UA TAU TUAJ NTSIB NEJ SAWV DAWS HAUV INTERNET NO

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

koj hais tias koj yog hmoob nyablaj xwb no koj nyob lub zos twg maj, cov niag hmoob nplog los peb puav leej hu hmoob nyablaj thiab no laiv !

kuv kuj paub hmoob nyablaj thiab hos sim qhia zoo zoo soj koj nyob qhov twg tiag. ok

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov phooj ywg,

Nyob zoo os, nej ua dab tsi lawm xwb. Nej noj peb caug puas los zem thiab? Hos hais rau kuv paub thiab,

Sau Npe

Hmoob Meka :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov kwv tij zoo li cov hmoob nyob nyab laj teb tsis tshua kam tham ntau puas yog?

yog koj yog cov nyob txawv teb chaws koj xav li cas...?

txawm li cas los peb yeej hlub cov kwv tij hmoob nyab laj kawg... tsis pom qab yuav ua zaj twg rau lawv...

tsuas hnov tias koj tuaj txog rau hauv no xwb twb zoo siab tsis txawj tag....

cov hmoob nplog thiab hmoob thaib, peb cov nyob meskas twb pab tau lawv tag...

tiam sis tu siab tias tseem tshuav cov kwv tij hmoob nyab laj uas peb tseem tu ncua kev pab thiab sib raug zoo rau lawv tsis tau txaus...

vam thiab cia siab tias ib hnub twg peb yuav pab tau rau nej cuag ncua li lwm tus thiab....

ua tsaug..

hmoob meskas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

vuag, kuv tsis xav hais tias yuav pom hmoob nyab laj tuaj hauv lu forum li no.

tiamsis, peb ua cas thiaj paub tseeb hais tias lawv nyob nyab laj teb?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo tsoom phooj ywg sawv daws ,kuv yog hmoob nyab laj ,zoo siab tau ntsib peb hmoob sawv daws nawb :huh:

yog koj yog cov nyob txawv teb chaws koj xav li cas...?

txawm li cas los peb yeej hlub cov kwv tij hmoob nyab laj kawg... tsis pom qab yuav ua zaj twg rau lawv...

tsuas hnov tias koj tuaj txog rau hauv no xwb twb zoo siab tsis txawj tag....

cov hmoob nplog thiab hmoob thaib, peb cov nyob meskas twb pab tau lawv tag...

tiam sis tu siab tias tseem tshuav cov kwv tij hmoob nyab laj uas peb tseem tu ncua kev pab thiab sib raug zoo rau lawv tsis tau txaus...

vam thiab cia siab tias ib hnub twg peb yuav pab tau rau nej cuag ncua li lwm tus thiab....

ua tsaug..

hmoob meskas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg! Kuv yog ib leeg nkauj Hmoob xeem Lauj nyob rau Viet Nam( Nyab Laj teb), zoo siab ntau uas tau tuaj nrog ib tsoom phooj ywg sib txuas lus li no. Tiam sis kuv kuj tu siab ntau vim rau qhov ib tsoom phooj ywg Hmoob nyob lwm teb chaws tsis tau paub ntau txog Hmoob Nyab Laj.Txawm yuav li cas los xij........Kuv vam tias txij no lawm yav tom ntej sawv daws yuav paub Hmoob Nyab Laj ntau dua sij hawm yav tag os dhau. Yog leej twg ho muaj kev kub siab xav paub txoh Hmoob Nyab Laj ho xa email tuaj rau kuv: moitinh_dang_cay@yahoo.com

sau npe:

NKAUJ SUA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zoo siab ntau Nkauj Sua uas koj tseem nyob deb deb tuaj ncig xyuas txog HmongZa lub Vaj Loog thiab. Vam thiab cia siab tias koj thiab peb yuav muaj kev lom zem thiab muaj kev sib pab ntau yam ntxiv.

Txawm koj mus lawm los, vam tias koj yuav mus qhia rau cov kwv tij Hmoob Nyab Laj kom tuaj koom peb ntxiv thiab.

Ua koj tsaug ntau ntau. :)

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg! Kuv yog ib leeg nkauj Hmoob xeem Lauj nyob rau Viet Nam( Nyab Laj teb), zoo siab ntau uas tau tuaj nrog ib tsoom phooj ywg sib txuas lus li no. Tiam sis kuv kuj tu siab ntau vim rau qhov ib tsoom phooj ywg Hmoob nyob lwm teb chaws tsis tau paub ntau txog Hmoob Nyab Laj.Txawm yuav li cas los xij........Kuv vam tias txij no lawm yav tom ntej sawv daws yuav paub Hmoob Nyab Laj ntau dua sij hawm yav tag os dhau. Yog leej twg ho muaj kev kub siab xav paub txoh Hmoob Nyab Laj ho xa email tuaj rau kuv: moitinh_dang_cay@yahoo.com

sau npe:

NKAUJ SUA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NYOB ZOO 1 TSOOM HMOOB NYOB RAU NYAB LAJ TEB TXAUS SIAB TAU NTSIB NEJ SAWV DAWS, TAU NTAU CAUM XYOO PEB TSIS TAU SIB CUAG THIAB SIB PAB LI. TXAWM TIAS PEB 1 CO TAU TUAJ MUS NYOB RAU NTAU LUB TEB CHAWS LAWM LOS PEB YEEJ TSIS HNOV QAB NEJ LI THIAB. QHIA RAU PEB 1 TSOOM HMOOB SAWV DAWS TIAS MUAB TEJ KEV TSIS SIB HAUM XEEB YAV TAG, LOS MUAB TSO TSEG KOM TAG MUS ES PEB LOS SIB HLUB SIB PAB UA 1 HAIV NEEG HMOOB. TXAWM PEB YUAV MUS NYOB RAU LUB TEB CHAWS MUAJ KEV VAM MEEJ THIAB VAJ HUAM SIB LUAG LOS YEEJ TSIS NPAUM LI PEB HMOOB ROV SIB HLUB XWB. PEB COV TAU HLA RAU NTAU NTAU LUB TEB CHAWS PEB RAUG TSIM TXOM NTAU TSAJ, KAWG KIAG HMOOB YUAV TSUM HLUB HMOOB. THIAB HAIS RAU COV IB TSOOM HMOOB NYOB NYAB LAJ TIAS YOG NEJ MUAJ KEV TXOM NYEM DAB TSI NO HAIS TUAJ , PEB NPAJ SIAB YUAV LOS PAJ NEJ TXOG KEV NOJ KEV HAUS.

UA TSAUG

KUV NYOB MISKAS (AMERICA)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

saub tau hais tseb tias: HMOOB YUAV TAWG MUS NYOB PUV NTUJ, THIAB THAUM TWG HMOOB TXOM NYEJ TXAUS ES LAWV TXAWJ LOS SIB NRHIAV SIB PAB SIB HLUB, THAUM NTAWV NEEJ HMOOB THIAJ YUAV TSHWM.

qhov lus saub no tsuas yog hnov los li npau suav xwb. tsis paub tias puas yuav muaj tiag?

yog koj xav paub ntau dua nov koj ho pab mus nrhiav tuaj ntxiv rau hauv no nawb.

ua tsaug...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg! Kuv yog ib leeg nkauj Hmoob xeem Lauj nyob rau Viet Nam( Nyab Laj teb), zoo siab ntau uas tau tuaj nrog ib tsoom phooj ywg sib txuas lus li no. Tiam sis kuv kuj tu siab ntau vim rau qhov ib tsoom phooj ywg Hmoob nyob lwm teb chaws tsis tau paub ntau txog Hmoob Nyab Laj.Txawm yuav li cas los xij........Kuv vam tias txij no lawm yav tom ntej sawv daws yuav paub Hmoob Nyab Laj ntau dua sij hawm yav tag os dhau. Yog leej twg ho muaj kev kub siab xav paub txoh Hmoob Nyab Laj ho xa email tuaj rau kuv: moitinh_dang_cay@yahoo.com

sau npe:

NKAUJ SUA

kuv xav tau 1 txoj mi kev hlub nyob nyab laj teb puas yuav muaj tus ne yog muaj no thov teb kuv mog :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hi nyob zoo os" hmoob nkauj sua puas kam ua nraug hmoob meskas tus phooj ywg os" yog kam no thov sau ntawv tuaj rau tus Email. wathao@hotmail.com tuaj nrog kuv tham vim kuv txaus siab ua phooj ywg nrog nkauj hmoob vietnam Nujtee

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo thiab zoo siab tau ntsib nej ib tsoom phooywg Hmoob Nyajlaj txhua tus,

Kuv zoo siab heev tau tuaj pom nej txhua tus nyob rau hauv no. Nej tus hais li cas los muaj peb yeej nco nej txhua leej txhua tus tias tseem tshuav ib cov kwvtij zoo li nej nyob tomqab. Peb nco nej txhua tus tsis hais tus tsis ntse mus txog tus Ntse thiab tus Pejxeem mus txog rau tus Nomtswv.

Nej thiab peb yog ib tsev neeg xwb, peb yeej tseem tshuav kwvtij nyob tim ko tiamsis tsis paub npe lawm xwb. Thaum ub peb xub los rau nej tebchaws mam li hla los rau Nplog teb lawm xwb.

Txawm peb yuav nyob deb ib leeg sab ntuj los xij, ziag no twb muaj tej technology zoo li peb siv no nws yoojyim lawm nas hais txog kev sib ntsib thiab sib nug moo. Nco qab ntsoov os ib tsoom kwvtij Hmoob txhua tus lub Xeem cia Peb tej me tub menyuam tau sib yuav xwb. Peb kev sib hlub ces yog ib tsev neeg, luag tej laus hais tias QHIB QHOV ROOJ YOG IB ZOG, KAW QHOV ROOJ IB YIG thiab peb XYEEJ TSAWG XWB TSIS XYEEJ COOB yuav tau sib hlub sib pab txhua yam peb thiaj li tsheej ib haiv neeg nrog luag lwm haiv nyob rau hauv lub qab ntuj no.

Yog muaj sijhawm ho tso nej li duab pub tuaj rau peb tau saib thiab vim nco nej heev li.

Nyob zoo thiab vam hais tias peb yuav ntsib nej dua lwm zaus.

HmoobUSA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

[size=2]nyob zoo os tug phooj ywg

zoo siab uas koj tseem hlub thiab tshua txog peb hmoob nyab laj thiaib os, kuv hais rau nej paub kuv yog ib tug hmoob nyoob nyab laj thiab, kuv nyob rau lub xeev tuyen quang yog mus ntawm ha noi rau ntawm kuv mas yuav mus li 3 teev xwb t xog tsev lawm. Hais rau nej cov nyob txaawv teb chaws hais tias, peb hmoob nyab nyaj laj lub neej ces txom nyem heev kawg li os, raug luag lwm haiv neeg chib xwb, thiab txoj kev cai nyob lub teb chjaws, tsi pub rau peb hmoob muaj kev ywj pheej kiag li mas ua neej poob qab heev os. Yog hais tias nej tseem hlub txog peb hmoob thiab ces nej yuav tsum tuaj nrhia kev pab peb hmoob nyab laj oa. thiab nej yuav tsum nrhiav txhua txoj kev qhia kom peb hmoob nyab laj nrog luag muaj kev txawj ntse thiab hmoob nyab laj thiaj yuav txawj sib hlub os. tos hmoob nyab laj tsi txawwj sib hlub los twb yog vim tsi muaj kev txawj ntse. es cov uas mus ua nom ces raug nyab laj. muab cob qhia mus hnov qab hmoob lub neej lawm es tsi xav ua hmoob txiv lawm. es hais li no rau nej paub nawb. hmoob nyab laj cheem tsum kev txawj ntse heev os. yog hais tiag leej twg xav paub zoo txog hmoob nyaj laj ces sau ntawv rau kuv kuv yuav nrhia txhua txoj kev los pab peb hmoob. tiam sis kuv tseem tsi tau paub yuav ua lu cas. sau e mail rau kuv raws li no: lubneej_tusiab_heevos@hotmail.com esmuaj dab tsi mam tham muaj ntau yam uas nej tsi tau paub ttxog hmoob nyab laj lub neej os.

kuv hu ua pov xeem xyooj

sau npe: Pov Xeem Xyooj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:D nyob zoo phooj ywg hmoob ,

kuv yog nyob Suavteb, nyab laj teb kuv kuj tau mus txog lawm thiab kuv muaj kwvtij nyob Nyablaj ntau ntau thiab, lawv nyob rau lub xeev Caobang. lub nroog Baolac. yog nej muaj sihawm no ho mus xyuas lawv thiab peb yog cov ntseeg Christ (Vajtswv yexus). kuv xav paub tau cov phooj yws hmoob nyab laj qab teb uas ntseeg Christ thiab

kuv lub Email: yajwyj@yahoo.com.cn

yog muaj sij hawm ho sau ntawv tuaj rau kuv paub thiab nrog nej sibtham.

Yaj Vwj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo kuv yog hmoob viet nam zoo siab tau paub nej thib tau sau ntawv rau nej yog nej xav paub dab tsi no ho sau ntawv tuajrau kuv EMAIL:VUNGOCDENH@YAHOO.COM.VN

ua tsaug

B) B) B)

nyob zoo

yos nej leej twg xav paub teb chaws nyab laj no sau rau

tsu xeem thoj nyob tinh son la

sov tooj yos 022.852071

kuv zoo siab tau paub nej suav daws

kuv kaw lop 12c

truong ptdtnt tinh sonla

thiab cov phooj yws nyob ban suoi dinh xa suoi to phu yen son la

ua tsaus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

[nyob viet nam kho siab kawg os cov phoij ywg ? vietha_1987@yahoo.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom kwv tij moob nyob USA xaa xov rau nej paub kom nej paub ceev faj .

Rau qhov peb muaj ib tug neeg npe hu ua Vam Meej Vaj no nwg tau tsiv tawm tuaj lawm nyob tsam nej tsi paub ces nej raug nwg dag nej .

Nwg lub teeb meem yog le no nwg tau deev nwg ib tug nyab npe hu ua niam Pov xeem Vaj no tau 6 lub xyoo los tsi muaj neeg paub le ,thiab thaum chiv thawj nwg yuav deev Pov tug poj niam ces nwg txawm kom Pov mus kawm ua kws tshuaj ces Pov tsi paub Pov txawm mus kawm ua kws tshuaj lawm ces nwg txawm tau deev yawg tug poj niam thiab thaum yawg Pov rov los tsev lawm yawg xav deev ces yawg txawm kom Pov mus qhia Vajtswv txoj lug rau tej qhov chaws uas deb deb ces yawg txawm mus deev pheej ua le no tau ntev loo los thiab muaj ib zag niam Pov tau mob plab ces lawv muab coj mus phua tas lawv txwv tsi pub nrog txiv neej pwb yuav tsum yog zoo rau tab sis yawg Vammeej tau mus nrog pw ua rau xov tu thiaj le tau coj mus saw dua tiam sis tsi muaj neeg paub le .

Ua ntev mus ntev tuaj yawg Pov paub yawg thiaj le dag hais tias yawg yuav mus ua hauj lwm deb yuav yog ob peb nub le mam los ces yawg txawm nyag kev rov los soj yawg thiaj le soj tau yawg Vammeej tuaj nrog niam Pov pw ua ke yog le yawg thiaj le nteg tau muab coj los hais ces niam Pov thiaj le leeg hais tias zaum uas phua plab xov tu ntawm tub yog yawg Vam meej tuaj yuam ua tu xwb .Yog le ntawm cov txwj laug sawv dawg thiaj le tau muab coj los hais thiab muab Vam Meej nplua 4.000.000 nyaj tag thiab muab yawg Vammeej rho tawm txwj laug tsi pub ua .

Thiab raws le muaj tug paub zoo ces Vam meej tub yuav tau ib lub phom 54 yuav muab Pov tua es coj niam Pov tsiv tab sis vim Pov sub paub ua ntej lawm thiab tau muab tshaj tawm rau ntau tug paub lawm yog le Vammeej thiaj le tsi kav tua pov ,thiab muaj neeg paub ntau yawg Vammeej txaj muag nyob peb teb chaws nwg thiaj le tau tsiv tawm thiab nwg tseem dag tau ntau tug le nyaj coj tsiv tuaj lawm thiab .

Vammeej tsiv tawm yog lub 2/2005 mus rau nplog teb lawm thiab tau nov xov hais tias yawg Xf npees yuav tog nwg mus teb chaw American thiab mas tsi paub hais tias tam sim no nwg tseem nyob teb chaws nplog los sis nwg twb tuaj rau American lawm ,yog hais tias nub twg tuaj txog no nej cov ntseeg nej yuav tsum tau ceev faj zoo thiab nawb ,tej zaum nwg yuav tuaj dag nej le ub le no yog nej tsi paub nej yuav raug nwg dag nawb ,vim tug neeg no mas txawj dag heev kawg le nawb,peb paub hais tia nwg yuav tuaj dag nej hais tais nwg ua Vajtswv hauj lwm mas nwg raug tub ceev xwm nteg mas nwg muab tej ntawv sau xov tooj noj tag es lawv thiaj muab tsi tau ,tiam sis nej tsi txhob ntseeg le nawb vim nwg twb dag ntau tug uas tsi tau paub nwg le no lawm lawv puav leej nug peb txog zag ntawm tiam sis tsi muaj tseeb le nawb.Rau qhov nwg nrog kuv nyob ze ze heev le kuv yeej paub zoo kawg le .

Thiab nwg tseem hais tias nub twg yog nwg tuaj rau teb chaws American lawm nwg yuav tuaj qhia COV kX huv koom hum moob .

Peb cov neeg uas tau tsiv tawm teb chaws lawm yeej muaj ntau tug lawv cov teeb meem peb yeej paub zoo txhua tug huv tib sis .Raws le lawv cov mas yeej yog raug nom tswv nrhav nteg tiag tiam sis yawg Vammeej mas tsi yog le nawb hais nej paub nawb .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg hmong txhua tug thov tshaj tawm rau nej txhua tug peb muaj ib tug neeg npe hu ua Va Meej Vaj no tau tsiv tawm teb chaws tuaj lawm yog lub 2/2005 nwg tau tsiv tuaj mus rau nplog teb lawm ,nov xov hais tias yawg Xf Npees yuav tog nwg mus rau American thiab no mas tsi paub hais tias tam sim no nwg twb tuaj txog rau American lawm los tseem nyob teb chaws los tsuas ,yog nej leej twg paub no thov hais rau peb paub muaj lug ua tsaug ntau !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwv tij Hmoob Nyab Laj aw!!!

Nej tuaj zov nej vaj tsev me ntsis maj!

Nej tsis tuaj ces muaj puam tuaj so sem rau qias neeg ntsuav tsis muaj neeg pom li os!!!!

Hnub no kuv tuaj cheb ib tav su mam cheb tag. Tsis tau pom ib lub tsev yuav sw npaum no li os cov kwv tij ev...!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0