Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Teeb meem USA pib qhov twg?


4 posts in this topic

Posted (edited) · Report post

Cov dawb phau bible hais tseg tias tus tswv yuav siv hluav taws hlawv lub ntiaj teb.  Hluav taws=kob liab=Republican=Russia=Trump.

 

Yog lub tebchaws USA no teeb meem sawv, yuav sawv nruab nrog tuaj xwb.  Tsis muaj ib lub tebchaws twg yuav tua yeej Amesliskas, tsuas yog cov neeg USA no tsis sib haum xeeb, rov sib tawm tsam xwb.  

Lub ntuj no kub heev, ntiajteb nkig li nkuav, ua rau sawv daws siab luv heev li.  Yog teeb meem sawv ces xub sawv nyob nram California ntag, mam li kis toj kis pes, li cov hluas taws kub tsis tseg nyob lav California tam sim no.  Teeb meem twb sawv vij ua ntej rau peb pom li tam sim no.  Dhau ntawv ces yog los rau Florida.  Lub xeev ua yuav nyob tau txias dua ces yog Minnesota xwb, vim yog lub xeev dej (muaj dej ntau tshaj plaws - 10000 lakes).  Yog lub xeev muaj Hmoob coob heev nyob rau lub tuam ceeb nroog.

Kuv thiaj hais nej kom yuav AV thiab TSEV nyob rau Minnesota.

 

Edited by Taw Qhia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov dawb phau bible hais tseg tias tus tswv yuav siv hluav taws hlawv lub ntiaj teb.  Hluav taws=kob liab=Republican=Russia=Trump.

 

Yog lub tebchaws USA no teeb meem sawv, yuav sawv nruab nrog tuaj xwb.  Tsis muaj ib lub tebchaws twg yuav tua yeej Amesliskas, tsuas yog cov neeg USA no tsis sib haum xeeb, rov sib tawm tsam xwb.  

Lub ntuj no kub heev, ntiajteb nkig li nkuav, ua rau sawv daws siab luv heev li.  Yog teeb meem sawv ces xub sawv nyob nram California ntag, mam li kis toj kis pes, li cov hluas taws kub tsis tseg nyob lav California tam sim no.  Teeb meem twb sawv vij ua ntej rau peb pom li tam sim no.  Dhau ntawv ces yog los rau Florida.  Lub xeev ua yuav nyob tau txias dua ces yog Minnesota xwb, vim yog lub xeev dej (muaj dej ntau tshaj plaws - 10000 lakes).  Yog lub xeev muaj Hmoob coob heev nyob rau lub tuam ceeb nroog.

Kuv thiaj hais nej kom yuav AV thiab TSEV nyob rau Minnesota.

 

Txhob poob siab os kwv tij hmoob as, ua cas ho hais li nod? Vim tias peb lub teb chaws no yog tus tswv ntiaj los yog cob lauj lawm es txhob rawm me siab, lub teb chaws kuj yeej muaj ntau yam ua rau sawv daws ntshai, tab sis yog nej tig mus saib cov teb chaws sab nraud mas haj yam muaj kev phom sij.

Hais txog bible tej lus no puav leej hais muaj tab sis yeej tsis tshwm sim li, cov lus hauv yog lus los hem saib puas tau cov tswv yim tsawg tej $$$ los rau lawv siv xwb ha ha ha, nco ntsoov hais tias tsov puv tsuas yog luag sib hem thiaj sib tw txoj kev txawj ntse xwb os mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov dawb phau bible hais tseg tias tus tswv yuav siv hluav taws hlawv lub ntiaj teb.  Hluav taws=kob liab=Republican=Russia=Trump.

 

Yog lub tebchaws USA no teeb meem sawv, yuav sawv nruab nrog tuaj xwb.  Tsis muaj ib lub tebchaws twg yuav tua yeej Amesliskas, tsuas yog cov neeg USA no tsis sib haum xeeb, rov sib tawm tsam xwb.  

Lub ntuj no kub heev, ntiajteb nkig li nkuav, ua rau sawv daws siab luv heev li.  Yog teeb meem sawv ces xub sawv nyob nram California ntag, mam li kis toj kis pes, li cov hluas taws kub tsis tseg nyob lav California tam sim no.  Teeb meem twb sawv vij ua ntej rau peb pom li tam sim no.  Dhau ntawv ces yog los rau Florida.  Lub xeev ua yuav nyob tau txias dua ces yog Minnesota xwb, vim yog lub xeev dej (muaj dej ntau tshaj plaws - 10000 lakes).  Yog lub xeev muaj Hmoob coob heev nyob rau lub tuam ceeb nroog.

Kuv thiaj hais nej kom yuav AV thiab TSEV nyob rau Minnesota.

 

Txhob poob siab os kwv tij hmoob as, ua cas ho hais li nod? Vim tias peb lub teb chaws no yog tus tswv ntiaj los yog cob lauj lawm es txhob rawm me siab, lub teb chaws kuj yeej muaj ntau yam ua rau sawv daws ntshai, tab sis yog nej tig mus saib cov teb chaws sab nraud mas haj yam muaj kev phom sij.

Hais txog bible tej lus no puav leej hais muaj tab sis yeej tsis tshwm sim li, cov lus hauv yog lus los hem saib puas tau cov tswv yim tsawg tej $$$ los rau lawv siv xwb ha ha ha, nco ntsoov hais tias tsov puv tsuas yog luag sib hem thiaj sib tw txoj kev txawj ntse xwb os mog.

AMERICAINE= tsis koom  "Av" nrog: sab (continental- ASIA- Europeen) peb hmoob  lub neej pem suab  yuav mus taus nyob taus ib vuag zuj zus yuav tau siv mus raws lub teb chaws thiaj pom kev vam meej = kev tsim txom hauv ntiaj teb no yog tsis ua kub ua ntav saum nom tswv saib xyuas pej xeem ces kawg zoo li cov hluav taws txom fav  nyob <cali fornia> yog muab dej tua xwb yeej tsis tag li >tsoom (inger) lawv paub yam tshuaj ua tua tau hluav taws tab sis yog tua tas lawm ces pej xeem  tsis mloog nom tswv li ; ia muaj tej yam no los teeb cov  teeb meem no xwb hmoob txhob mus txhawj txog 

donal trump: li kev khwv nyiaj los cawm  peb nyob lub teb chaws no xwb 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaum ntuj tsaus ces neeg tsis muaj kev ntseeg ntuj,  tsis ncaj ncees lawm.  Thaum zoo li no ces yuav ua raws siab nyiam siab ntshaw, kev ntsim siab kev chim siab lawm xwb.  Ua li no ces lub tebchaws yuav tsis muaj noj muaj haus, yuav txom nyem zuj zus kom txog thaum sib tawg tas.

Tsaus ntuj tim no, kaj ntug tim ub.  Nej saib seb sab ntuj tim ub pib pom kev lawm tiag.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0