Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Puas yog pojhmoob ne?

10 posts in this topic

Posted · Report post

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

N@s-Ej: 

Zoo nkaus li yog poj hmoob ntag laiv?????????? Tab sis mas nws ho tsis hais ib lo lus kom paub qhov tseeb thiab ne.

Txawm yog neeg dab tsi los tsis tsim nyog yuav nyiag li no lawm os lov,.......hehe.......Ib tsoom phooj ywg hmoob!  Tom qab peb hmoob tuaj ua lub neej tshiab rau lub teb chaws Meskas no lawm ces kuv yeej xav hais tias peb hmoob txhua txhua tus puav leej muaj txoj kev xav tib yam li kuv xav nram no: 

--- Xyoo no txawm phem niaj tsiv xyoo los yus tsev neeg yeej tsis tshaib plab.

--- Xyoo no yus tsev neeg txawm muaj mob muaj nkeeg los yus tsev neeg yeej tsis tshaib plab.

--- yus tsis nco qab txhawj  txog hais tias tsam xyoo no mov tsis txaus noj thawm xyoo.

--- Yus tsis nco qab txog hais tias ib tsam peb yuav noj dab tsi - Yuav haus dab tsi ?

--- Tej niam tej txi yeej tsis nco qab txhawj tsam hnub no los yog tag kis tej me nyuam tsis muaj dab tsi noj ?

  ---   Thiab lwm yam hais txog txoj kev noj kev haus nyob rau lub teb chaws meskas no, Tsis tsim nyog yuav mus nyiag li tus poj niam uas nyob rau hauv daim VIDEO no li . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

robot,

 

Lawv hais tias yog hmoob no thiab tiag.  Kuj txaus txaj muag kawg li thiab laiv...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

robot,

 

Lawv hais tias yog hmoob no thiab tiag.  Kuj txaus txaj muag kawg li thiab laiv...

......Hehe......N@s-Ej:

Es nyob rau tim meskas no nim muaj tej yim hmoob tsis muaj noj-tsis muaj haus thiab ntag? Kuv tsis xav hais tias yuav muaj tej teeb meem nyiag noj thiab nyiag haus li no rau hmoob no laiv?

**** Yog nyiag Nyiaj-nyiag kub, nyiag lwm yam mas kuv kuj tsis paub hais os nawb. Tam li kub saib daim VIDEO no ses yog nws nyiag khoom ua fawm xwb sav?( nplog hu hais tias: Lub-xeeb no puas yog?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

robot,

 

Lawv hais tias yog hmoob no thiab tiag.  Kuj txaus txaj muag kawg li thiab laiv...

......Hehe......N@s-Ej:

Es nyob rau tim meskas no nim muaj tej yim hmoob tsis muaj noj-tsis muaj haus thiab ntag? Kuv tsis xav hais tias yuav muaj tej teeb meem nyiag noj thiab nyiag haus li no rau hmoob no laiv?

**** Yog nyiag Nyiaj-nyiag kub, nyiag lwm yam mas kuv kuj tsis paub hais os nawb. Tam li kub saib daim VIDEO no ses yog nws nyiag khoom ua fawm xwb sav?( nplog hu hais tias: Lub-xeeb no puas yog?)

pog no kuv paub nws zoo lawm = ntshe tsis tseg txoj kev nyiag tom yus cov txheeb ze es khaum  lawm : los yeej ib txwm pheej muab luag tug li no los ntev lawm =

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

robot,

 

Lawv hais tias yog hmoob no thiab tiag.  Kuj txaus txaj muag kawg li thiab laiv...

......Hehe......N@s-Ej:

Es nyob rau tim meskas no nim muaj tej yim hmoob tsis muaj noj-tsis muaj haus thiab ntag? Kuv tsis xav hais tias yuav muaj tej teeb meem nyiag noj thiab nyiag haus li no rau hmoob no laiv?

**** Yog nyiag Nyiaj-nyiag kub, nyiag lwm yam mas kuv kuj tsis paub hais os nawb. Tam li kub saib daim VIDEO no ses yog nws nyiag khoom ua fawm xwb sav?( nplog hu hais tias: Lub-xeeb no puas yog?)

 

pog no kuv paub nws zoo lawm = ntshe tsis tseg txoj kev nyiag tom yus cov txheeb ze es khaum  lawm : los yeej ib txwm pheej muab luag tug li no los ntev lawm =

Yujsiab:

Ua neeg nyob ces yog thaum tus tib neeg ntawd loj hlob  ( paub tab) paub txaj qhov muag rau nws tus kheej lawm ces nws coj li cas ces yeej tag li ntawd li lawm mas nawb, Yog tsis tuag lim dua rov qab los ua tus tib neeg tshiab ces yeej tsis muaj rov yuav hloov tau kiag li os lov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

robot,

 

Lawv hais tias yog hmoob no thiab tiag.  Kuj txaus txaj muag kawg li thiab laiv...

......Hehe......N@s-Ej:

Es nyob rau tim meskas no nim muaj tej yim hmoob tsis muaj noj-tsis muaj haus thiab ntag? Kuv tsis xav hais tias yuav muaj tej teeb meem nyiag noj thiab nyiag haus li no rau hmoob no laiv?

**** Yog nyiag Nyiaj-nyiag kub, nyiag lwm yam mas kuv kuj tsis paub hais os nawb. Tam li kub saib daim VIDEO no ses yog nws nyiag khoom ua fawm xwb sav?( nplog hu hais tias: Lub-xeeb no puas yog?)

 

pog no kuv paub nws zoo lawm = ntshe tsis tseg txoj kev nyiag tom yus cov txheeb ze es khaum  lawm : los yeej ib txwm pheej muab luag tug li no los ntev lawm =

Yujsiab:

Ua neeg nyob ces yog thaum tus tib neeg ntawd loj hlob  ( paub tab) paub txaj qhov muag rau nws tus kheej lawm ces nws coj li cas ces yeej tag li ntawd li lawm mas nawb, Yog tsis tuag lim dua rov qab los ua tus tib neeg tshiab ces yeej tsis muaj rov yuav hloov tau kiag li os lov.

phooj ywg "Robot" kuv pom kiag xwb kuv txawm hais tias tej zaum yog tus pog kuv hais no = tab sis ntiaj teb no tib neeg zoo ib yam  muaj coob muaj ntau = kuv  yuav tham txog  thaum peb tseem hlua kuv pom muaj 1 tus ntxhais  nrog peb nyob ua ke : mas nws nrawm tiag tiag li peb muaj li 4-5 leeg nyob ua ke  nws tab muab peb cov hnab nyiaj  muab peb cov tsho cov hnab looj taw (thom khwm ) mus zais rau lwm tus qhov chaw ua rau peb tsis sib haum hlo li  pebmas sib liam npau taws tshuav sib ntaus  ; nyob muaj 1 hnub  leej mob leej tsis mus kawm nyob muab qhov rooj kaw zoo2 thiaj pom" npauj" tuaj nyiag peb cov  txhuv thiab muab peb cov nqaij  nqa tas nws tseem tuaj noj peb cov zaub mov  tsis tas muab nqa mus nws mus muab  "muas" cov ris ntsaws rau "tswb" thiab "  pov 'nkawd  hnab  nws khiav tawm lawm  ib tsam peb los "leej " thiaj piav rau peb tias  niag hluas nkauj ua nyob ntawm peb ib sab  yog" hwm" tus hlub nas tuaj ces kuv ntshai tsam nws los xuas kuv no tab sis nws nqa peb cov txhuv cov nqaij tas nws los muab peb cov mov noj tas nws tsis saib kuv lub txaj kuv pw twj ywm  saib nws muab loo " muas"cov ris ntsaws rau  "tswb" thiab pov  lub txees rau txoos hnav lawm  >tom qab peb mam soj saib no  twb tsis yog nyiag peb xwb nws mus khw los nyiag mus hauv luag tsev los nyiag  tab sis nws muab tej yam nws nyiam xwb  peb hais  "hwm" tseem chim rau peb thiab  thaum kawg nws muab "hwm " cov nyiaj pem hau ncoo ib nrab lawm "hwm" mam paub = tab sis nws zoo nkauj heev li  kuv pom mas zoo nkaus tus poj niam no ntag tsuas yog laus lawm xwb kuv thiaj xav tias yog no ; thov txim nawb 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

robot,

 

Lawv hais tias yog hmoob no thiab tiag.  Kuj txaus txaj muag kawg li thiab laiv...

......Hehe......N@s-Ej:

Es nyob rau tim meskas no nim muaj tej yim hmoob tsis muaj noj-tsis muaj haus thiab ntag? Kuv tsis xav hais tias yuav muaj tej teeb meem nyiag noj thiab nyiag haus li no rau hmoob no laiv?

**** Yog nyiag Nyiaj-nyiag kub, nyiag lwm yam mas kuv kuj tsis paub hais os nawb. Tam li kub saib daim VIDEO no ses yog nws nyiag khoom ua fawm xwb sav?( nplog hu hais tias: Lub-xeeb no puas yog?)

 

pog no kuv paub nws zoo lawm = ntshe tsis tseg txoj kev nyiag tom yus cov txheeb ze es khaum  lawm : los yeej ib txwm pheej muab luag tug li no los ntev lawm =

Yujsiab:

Ua neeg nyob ces yog thaum tus tib neeg ntawd loj hlob  ( paub tab) paub txaj qhov muag rau nws tus kheej lawm ces nws coj li cas ces yeej tag li ntawd li lawm mas nawb, Yog tsis tuag lim dua rov qab los ua tus tib neeg tshiab ces yeej tsis muaj rov yuav hloov tau kiag li os lov.

phooj ywg "Robot" kuv pom kiag xwb kuv txawm hais tias tej zaum yog tus pog kuv hais no = tab sis ntiaj teb no tib neeg zoo ib yam  muaj coob muaj ntau = kuv  yuav tham txog  thaum peb tseem hlua kuv pom muaj 1 tus ntxhais  nrog peb nyob ua ke : mas nws nrawm tiag tiag li peb muaj li 4-5 leeg nyob ua ke  nws tab muab peb cov hnab nyiaj  muab peb cov tsho cov hnab looj taw (thom khwm ) mus zais rau lwm tus qhov chaw ua rau peb tsis sib haum hlo li  pebmas sib liam npau taws tshuav sib ntaus  ; nyob muaj 1 hnub  leej mob leej tsis mus kawm nyob muab qhov rooj kaw zoo2 thiaj pom" npauj" tuaj nyiag peb cov  txhuv thiab muab peb cov nqaij  nqa tas nws tseem tuaj noj peb cov zaub mov  tsis tas muab nqa mus nws mus muab  "muas" cov ris ntsaws rau "tswb" thiab "  pov 'nkawd  hnab  nws khiav tawm lawm  ib tsam peb los "leej " thiaj piav rau peb tias  niag hluas nkauj ua nyob ntawm peb ib sab  yog" hwm" tus hlub nas tuaj ces kuv ntshai tsam nws los xuas kuv no tab sis nws nqa peb cov txhuv cov nqaij tas nws los muab peb cov mov noj tas nws tsis saib kuv lub txaj kuv pw twj ywm  saib nws muab loo " muas"cov ris ntsaws rau  "tswb" thiab pov  lub txees rau txoos hnav lawm  >tom qab peb mam soj saib no  twb tsis yog nyiag peb xwb nws mus khw los nyiag mus hauv luag tsev los nyiag  tab sis nws muab tej yam nws nyiam xwb  peb hais  "hwm" tseem chim rau peb thiab  thaum kawg nws muab "hwm " cov nyiaj pem hau ncoo ib nrab lawm "hwm" mam paub = tab sis nws zoo nkauj heev li  kuv pom mas zoo nkaus tus poj niam no ntag tsuas yog laus lawm xwb kuv thiaj xav tias yog no ; thov txim nawb 

 

:genius:Yuj siab: Leej tib neeg nyob rau lub qab ntuj no ces- Nyias yeej muaj nyias siab mas nawb. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lawv,

 

Xyov nej hais nej dab tsi li os...

Kuv twb xyuas/saib tsis tau nej daim Video tso tawm li na...

Ces tsis paub What's Going On li ces tsis paub nrog nej tham nawj...

 

Nej rov mus nrhiav dua tuaj tso kom kuv saib tau soj yog zoo li cas tiag...

thiaj paub nrog nej sab laj tawm tswv 9...

Hahaha...

Image result for poj niam Hmoob tub sab

Qhov nej hais puas yog...POJ NIAM HMOOB UA TEJ YAM ZOO LI NO NA...?

KUB DHAU...KUV SIM PAB NTOV DEJ RAU SOJ...!

 

Hehehe..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lawv,

 

Xyov nej hais nej dab tsi li os...

Kuv twb xyuas/saib tsis tau nej daim Video tso tawm li na...

Ces tsis paub What's Going On li ces tsis paub nrog nej tham nawj...

 

Nej rov mus nrhiav dua tuaj tso kom kuv saib tau soj yog zoo li cas tiag...

thiaj paub nrog nej sab laj tawm tswv 9...

Hahaha...

Image result for poj niam Hmoob tub sab

Qhov nej hais puas yog...POJ NIAM HMOOB UA TEJ YAM ZOO LI NO NA...?

KUB DHAU...KUV SIM PAB NTOV DEJ RAU SOJ...!

 

Hehehe..

Nujtxeeg:

  ( Lub topic" Puas yog poj Hmoob ne?")   Daim duab peb sib tham saum no yog N@s-Ej Muab tuaj rau peb saib, Yog ib tug poj niam nyiag  tau ib co khoom ua Fawm  rau hauv nws lub pure ces tus tswv tab-laj ntes tau tus poj niam ntawd, Peb tsis paub hais tias ua li nws yog neeg dab tsi xwb ?

Lawv,

 

Xyov nej hais nej dab tsi li os...

Kuv twb xyuas/saib tsis tau nej daim Video tso tawm li na...

Ces tsis paub What's Going On li ces tsis paub nrog nej tham nawj...

 

Nej rov mus nrhiav dua tuaj tso kom kuv saib tau soj yog zoo li cas tiag...

thiaj paub nrog nej sab laj tawm tswv 9...

Hahaha...

Image result for poj niam Hmoob tub sab

Qhov nej hais puas yog...POJ NIAM HMOOB UA TEJ YAM ZOO LI NO NA...?

KUB DHAU...KUV SIM PAB NTOV DEJ RAU SOJ...!

 

Hehehe..

Nujtxeeg:

  ( Lub topic" Puas yog poj Hmoob ne?")   Daim duab peb sib tham saum no yog N@s-Ej Muab tuaj rau peb saib, Yog ib tug poj niam nyiag  tau ib co khoom ua Fawm  rau hauv nws lub pure ces tus tswv tab-laj ntes tau tus poj niam ntawd, Peb tsis paub hais tias ua li nws yog neeg dab tsi xwb ?

Hos tus poj niam  koj tso tuaj no ces yog kuv hom lawm ntag mas nawb,  kuv paub nws zoo heev mas nawb, Kuv yeej xav kom nws ib nyuag thws kom pais deb zog pem toj thiab mas haj yam yuav haib tshaj os lov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0