Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

NPAJ RAU KEV KUB NTXHOV


4 posts in this topic

Posted · Report post

NYOB ZOO IB TSOOM HMOOB,

Tsim nyog peb yuav tau zaum tig luj tig xav txog lub tebchaws USA no, kom xwm txheej kev pauv hloov txhob los raug peb cov neeg nyhav nyhav. 

Tam sim no Trump muab nyiaj txiav rau txhua qhov programs pab neeg thiab pab ntiaj teb, nws muab coj los siv rau cuab yeej sib tua tas, nws yuav npaj ua rogg rau sab Asia.  Yuav ua rau neeg tshaib nqhis, sib txeeb noj haus, sib tawm tsam.  Feem ntau yuav raug cov neeg dub thiab peb cov neeg txom nyem.  Yuav tsis muaj tsev nyob, khwv tsis txaus noj haus, yuav muaj tub sab tub nyiag ntau, police yuav tua neeg coob zus.  Dub thiab dawb yuav tsis haum zuj zus.  Nej saib mus, xyoo tom ntej no ces kub tuaj lawm nawb.......xav seb peb cov neeg yuav npaj licas thiaj yuav zam dhau tej teeb meem no?

Ib qho ces sawv daws yuav tau txuag nyiaj, vim ntu ntug dhau lawm, yuav txog ntu nqia nawb cov kwvtij Hmoob.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NYOB ZOO IB TSOOM HMOOB,

Tsim nyog peb yuav tau zaum tig luj tig xav txog lub tebchaws USA no, kom xwm txheej kev pauv hloov txhob los raug peb cov neeg nyhav nyhav. 

Tam sim no Trump muab nyiaj txiav rau txhua qhov programs pab neeg thiab pab ntiaj teb, nws muab coj los siv rau cuab yeej sib tua tas, nws yuav npaj ua rogg rau sab Asia.  Yuav ua rau neeg tshaib nqhis, sib txeeb noj haus, sib tawm tsam.  Feem ntau yuav raug cov neeg dub thiab peb cov neeg txom nyem.  Yuav tsis muaj tsev nyob, khwv tsis txaus noj haus, yuav muaj tub sab tub nyiag ntau, police yuav tua neeg coob zus.  Dub thiab dawb yuav tsis haum zuj zus.  Nej saib mus, xyoo tom ntej no ces kub tuaj lawm nawb.......xav seb peb cov neeg yuav npaj licas thiaj yuav zam dhau tej teeb meem no?

Ib qho ces sawv daws yuav tau txuag nyiaj, vim ntu ntug dhau lawm, yuav txog ntu nqia nawb cov kwvtij Hmoob.

 

Kwv tij as, yog zoo li ntawd lawm ntag ces ntshe neeg yuav tsis muaj noj muaj haus, nyob li peb cov laus no ces nyaj yuav yoo tau me ntsis tab sis cov hluas thiab cov yau mas yuav kho siab ntag laiv yom?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NYOB ZOO IB TSOOM HMOOB,

Tsim nyog peb yuav tau zaum tig luj tig xav txog lub tebchaws USA no, kom xwm txheej kev pauv hloov txhob los raug peb cov neeg nyhav nyhav. 

Tam sim no Trump muab nyiaj txiav rau txhua qhov programs pab neeg thiab pab ntiaj teb, nws muab coj los siv rau cuab yeej sib tua tas, nws yuav npaj ua rogg rau sab Asia.  Yuav ua rau neeg tshaib nqhis, sib txeeb noj haus, sib tawm tsam.  Feem ntau yuav raug cov neeg dub thiab peb cov neeg txom nyem.  Yuav tsis muaj tsev nyob, khwv tsis txaus noj haus, yuav muaj tub sab tub nyiag ntau, police yuav tua neeg coob zus.  Dub thiab dawb yuav tsis haum zuj zus.  Nej saib mus, xyoo tom ntej no ces kub tuaj lawm nawb.......xav seb peb cov neeg yuav npaj licas thiaj yuav zam dhau tej teeb meem no?

Ib qho ces sawv daws yuav tau txuag nyiaj, vim ntu ntug dhau lawm, yuav txog ntu nqia nawb cov kwvtij Hmoob.

 

Kwv tij as, yog zoo li ntawd lawm ntag ces ntshe neeg yuav tsis muaj noj muaj haus, nyob li peb cov laus no ces nyaj yuav yoo tau me ntsis tab sis cov hluas thiab cov yau mas yuav kho siab ntag laiv yom?

Hmoob=  nom tswv yeem ua nruj hmoob nyiam  kom luag tsuj = hmoob haj yam mus ua tej yam txhaum cai  los tawm tsam nom tswv = hmoob tus nom  hlub hmoob mas hmoob yeem muab tua pov tseg 

 

NYOB ZOO IB TSOOM HMOOB,

Tsim nyog peb yuav tau zaum tig luj tig xav txog lub tebchaws USA no, kom xwm txheej kev pauv hloov txhob los raug peb cov neeg nyhav nyhav. 

Tam sim no Trump muab nyiaj txiav rau txhua qhov programs pab neeg thiab pab ntiaj teb, nws muab coj los siv rau cuab yeej sib tua tas, nws yuav npaj ua rogg rau sab Asia.  Yuav ua rau neeg tshaib nqhis, sib txeeb noj haus, sib tawm tsam.  Feem ntau yuav raug cov neeg dub thiab peb cov neeg txom nyem.  Yuav tsis muaj tsev nyob, khwv tsis txaus noj haus, yuav muaj tub sab tub nyiag ntau, police yuav tua neeg coob zus.  Dub thiab dawb yuav tsis haum zuj zus.  Nej saib mus, xyoo tom ntej no ces kub tuaj lawm nawb.......xav seb peb cov neeg yuav npaj licas thiaj yuav zam dhau tej teeb meem no?

Ib qho ces sawv daws yuav tau txuag nyiaj, vim ntu ntug dhau lawm, yuav txog ntu nqia nawb cov kwvtij Hmoob.

 

Kwv tij as, yog zoo li ntawd lawm ntag ces ntshe neeg yuav tsis muaj noj muaj haus, nyob li peb cov laus no ces nyaj yuav yoo tau me ntsis tab sis cov hluas thiab cov yau mas yuav kho siab ntag laiv yom?

Hmoob =

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txhua yam yuav kim tuaj nawb....sawv daws npaj, txuag nyiaj thiaj tsis txom nyem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0