Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Soob-lwj Yaj thiab Yesxus

10 posts in this topic

Posted · Report post

Ib txhia Hmoob qhuas thiab hawm Yesxus. Cov Hmoob no puas xav tias lwm haiv neeg puas thuam Hmoob vim Yesxus tsis zoo li Hmoob.

Pivxam tias Soob-lwj Yaj yog ib tug neeg Hmoob coj los ua tus cawmseej thiab muab teev ua tus Hmoob teevhawm es lwm haiv neeg, xwsli Meskas, Fabkis, etc., niajnhub hawm tias Soob-lwj yog lawv tus cawmseej los tuag theej lawv no, Hmoob xav licas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib txhia Hmoob qhuas thiab hawm Yesxus. Cov Hmoob no puas xav tias lwm haiv neeg puas thuam Hmoob vim Yesxus tsis zoo li Hmoob.

Pivxam tias Soob-lwj Yaj yog ib tug neeg Hmoob coj los ua tus cawmseej thiab muab teev ua tus Hmoob teevhawm es lwm haiv neeg, xwsli Meskas, Fabkis, etc., niajnhub hawm tias Soob-lwj yog lawv tus cawmseej los tuag theej lawv no, Hmoob xav licas?

Ua ib haiv neeg nyob, thaum tuj ub yawm saub yeej tsim nyias muaj nyias li kev teev hawm, xws li Yesxus li kev teev hawm yog luag lwm haiv neeg li, nyaj kuj yuav zoo rau luag, hos yaj soob lwj los kuj yog thiab tab sis kuj tsis yog txoj kab txoj kev ua ib yawm saub muab faib rau peb hmoob coj los pov puag yus haiv neeg, tsuas yog nws tus kheej txia los rau lub neej tom qab no xwb.

Yuav kom peb hmoob muaj kev pov hwm peb ces yeej yog txoj kev cai ua ib txwm hmoob yeej coj los yav ntuj puag thaum ub los xwb, tab sis yav ntuj tom qab no hmoob cia li muab txhab ntau ntxiv lawm, kev teev hawm tsis yog kev yuav muab txua ntxiv, txawm yuav yog pes tsawg tiam neej los yuav tsum teev tiam li qub xwb, thiaj yuav ua rau luag lwm haiv neeg txov tsis tau yus tsav neeg.

Peb hmoob li kev cawm seej ces yeej pab peb kawg nkaus, xws li ua neeb,ua khawv koob, kev fiv yeem 3 yam no hmoob twb muaj yeej txog kev mob nkeeg los puag ntuj thaum ub teb thaum i tiam sis yog yus haiv neeg xij pheej xav hais tias luag lwm haiv neeg li kev teev hawm muaj nuj nqis dua no xwb.

 Cov ntseeg li no ces txais tau hais tias yus yog ib tug neeg uas ntxeev siab rau yus txoj kev cawm seej lawm, txawm yus yuav mus pe hawm luag tug loj tshaj li luag haiv neeg lawm los nws yeej tsis pab yus li, hais li no xwb xav tias sawv daws yuav nkag siab zoo lawm bye.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv ib txwm hais tias, "Hmoob qee leej  raug ntxuav hlwb lawm no". Muaj coob leej cem2 kuv hais tias yog kuv tsi normal lawm. Kuv hais ntxiv rau lawv tias, " txhua2 tus Xibfwb Hmoob puav leej yog xibfwb cuav thiab tsi muaj ib tug qhia tau qhov tseeb li." Lawv haj yam ntxub kuv thiab xav kom kuv mus noj tshuaj vwm no ne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Kuv ib txwm hais tias, "Hmoob qee leej  raug ntxuav hlwb lawm no". Muaj coob leej cem2 kuv hais tias yog kuv tsi normal lawm. Kuv hais ntxiv rau lawv tias, " txhua2 tus Xibfwb Hmoob puav leej yog xibfwb cuav thiab tsi muaj ib tug qhia tau qhov tseeb li." Lawv haj yam ntxub kuv thiab xav kom kuv mus noj tshuaj vwm no n

Yog lus kawg! Cov coj kevcai Yesxus txhob maj chim thiab nawb.

Edited by Vajhuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ob leeg puav leej yog ntuj neeg tas nrho, ib tug yog yav tas los, ib tug yog rau tom ntej.  Ib tug yog luag, ib tug yog yus tus.  Txhua yam los pib Hmoob lub neej ces twb tsim tau tseg rau Hmoob lawm.  Seb Hmoob puas lees, puas siv xwb.  Leejtwg yuav thuam npaum twg los cia thuam, thaum paub ces tej tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv ciaj qhe tas.  UA NTEJ TAU NTSES, LAWV QAB TAU NAB.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ob leeg puav leej yog ntuj neeg tas nrho, ib tug yog yav tas los, ib tug yog rau tom ntej.  Ib tug yog luag, ib tug yog yus tus.  Txhua yam los pib Hmoob lub neej ces twb tsim tau tseg rau Hmoob lawm.  Seb Hmoob puas lees, puas siv xwb.  Leejtwg yuav thuam npaum twg los cia thuam, thaum paub ces tej tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv ciaj qhe tas.  UA NTEJ TAU NTSES, LAWV QAB TAU NAB.  

puas muaj leej twg = muab tau yaj soob lwj txoj kev raug tua  txom nyem npaum cas  thiab soob lwj  muaj kev tsim txom loj hlob npaum cas   los ua puav pheej  rau txhua haiv neeg ntiaj teb pom thiab paub txog = soob lwj kuj yog 1 tus cawm seej  li yéxus =  soob lwj yog 1 leej raug neeg  ntxeev siab tawm tsam haiv  muab liam rau soob lwj raug tua 1 yam li yéssu chricht:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ob leeg puav leej yog ntuj neeg tas nrho, ib tug yog yav tas los, ib tug yog rau tom ntej.  Ib tug yog luag, ib tug yog yus tus.  Txhua yam los pib Hmoob lub neej ces twb tsim tau tseg rau Hmoob lawm.  Seb Hmoob puas lees, puas siv xwb.  Leejtwg yuav thuam npaum twg los cia thuam, thaum paub ces tej tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv ciaj qhe tas.  UA NTEJ TAU NTSES, LAWV QAB TAU NAB.  

puas muaj leej twg = muab tau yaj soob lwj txoj kev raug tua  txom nyem npaum cas  thiab soob lwj  muaj kev tsim txom loj hlob npaum cas   los ua puav pheej  rau txhua haiv neeg ntiaj teb pom thiab paub txog = soob lwj kuj yog 1 tus cawm seej  li yéxus =  soob lwj yog 1 leej raug neeg  ntxeev siab tawm tsam haiv  muab liam rau soob lwj raug tua 1 yam li yéssu chricht:

Yujsiab, koj xav paub ces saib youtube ua chaw pib.  Dhau qhov ntawv koj xav paub tob ces yog koj yuav tsum hlub Hmoob, ntseeg nws, thiab taug kev ncaj ncees, koj mam li pom zuj zus mus.  Yam no tsis muaj leejtwg qhia tau rau koj, koj yuav tau nrhiav thiaj tau.  Wisdom only comes to those who search and deserved.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ob leeg puav leej yog ntuj neeg tas nrho, ib tug yog yav tas los, ib tug yog rau tom ntej.  Ib tug yog luag, ib tug yog yus tus.  Txhua yam los pib Hmoob lub neej ces twb tsim tau tseg rau Hmoob lawm.  Seb Hmoob puas lees, puas siv xwb.  Leejtwg yuav thuam npaum twg los cia thuam, thaum paub ces tej tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv ciaj qhe tas.  UA NTEJ TAU NTSES, LAWV QAB TAU NAB.  

puas muaj leej twg = muab tau yaj soob lwj txoj kev raug tua  txom nyem npaum cas  thiab soob lwj  muaj kev tsim txom loj hlob npaum cas   los ua puav pheej  rau txhua haiv neeg ntiaj teb pom thiab paub txog = soob lwj kuj yog 1 tus cawm seej  li yéxus =  soob lwj yog 1 leej raug neeg  ntxeev siab tawm tsam haiv  muab liam rau soob lwj raug tua 1 yam li yéssu chricht:

Yujsiab, koj xav paub ces saib youtube ua chaw pib.  Dhau qhov ntawv koj xav paub tob ces yog koj yuav tsum hlub Hmoob, ntseeg nws, thiab taug kev ncaj ncees, koj mam li pom zuj zus mus.  Yam no tsis muaj leejtwg qhia tau rau koj, koj yuav tau nrhiav thiaj tau.  Wisdom only comes to those who search and deserved.

Coj cov lus yog lub ncaujkev lawm.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ob leeg puav leej yog ntuj neeg tas nrho, ib tug yog yav tas los, ib tug yog rau tom ntej.  Ib tug yog luag, ib tug yog yus tus.  Txhua yam los pib Hmoob lub neej ces twb tsim tau tseg rau Hmoob lawm.  Seb Hmoob puas lees, puas siv xwb.  Leejtwg yuav thuam npaum twg los cia thuam, thaum paub ces tej tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv ciaj qhe tas.  UA NTEJ TAU NTSES, LAWV QAB TAU NAB.  

puas muaj leej twg = muab tau yaj soob lwj txoj kev raug tua  txom nyem npaum cas  thiab soob lwj  muaj kev tsim txom loj hlob npaum cas   los ua puav pheej  rau txhua haiv neeg ntiaj teb pom thiab paub txog = soob lwj kuj yog 1 tus cawm seej  li yéxus =  soob lwj yog 1 leej raug neeg  ntxeev siab tawm tsam haiv  muab liam rau soob lwj raug tua 1 yam li yéssu chricht:

Yujsiab, koj xav paub ces saib youtube ua chaw pib.  Dhau qhov ntawv koj xav paub tob ces yog koj yuav tsum hlub Hmoob, ntseeg nws, thiab taug kev ncaj ncees, koj mam li pom zuj zus mus.  Yam no tsis muaj leejtwg qhia tau rau koj, koj yuav tau nrhiav thiaj tau.  Wisdom only comes to those who search and deserved.

COV SAU NYOB "YOUTUBE " Thaum pib txog rau tam sim no  neeg lam khwv yees sau xwb = qhov kuv ntseeg tus tua yaj soob lwj tsis yog kev ntseeg tua ho yog xav tau nom (col) tua xwb 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov tswv cawm seej yog los saum ntuj los.  Lawv puav leej yog los qhia txoj kev zoo thiab kev ncaj ncees xwb.  Lawv tsis tswj cai thiab tua tsis tau neeg. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0