Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Ntxhais vauv them yawm txiv lub tsev.

20 posts in this topic

Posted · Report post

Xyoo 2010 muaj 1 tug tub Hmoob lis mus yuav 1 tug ntxhais Hmoob xyooj ces lawv kuj mus ua tshoob ua kos tiav log li Hmoob kab tshoob kev kos huv si lawm.Thaum yuav sawv kev ces yawm txiv tau hais tias niam tais thiab yawm txiv noj nyiaj laus xwb nkawd them tsis taus nkawd lub tsev thov kom tus ntxhais pab them nkawd lub tsev rau nkawd nyob.Thaum no ces vauv tog mej koob kuj teb tias yog koj me tub me nyuam ces koj yuav kom nkawd them koj lub tsev rau koj nyob los tau kawg tsis ua cas.Tom qab nkawd los ua neej ces tus ntxhais tau mus them niam tais thiab yawm txiv nkawd tej nqe vaj nqe tsev nqe dej nqe khib nyiab.hos nqe hluav taws xob nqe cua sov cua txias ces yawm txiv nkawd kuj thov tau nom tswv nyiaj los them lawm.Lub tsev thaum yuav los yeej yog ua tus ntxhais npe huv si.Tus nqe yuav lub tsev yog $256,000.00 ces 1 hlis no tau them $1,975.00 nqe dej thiab nqe khib nyiab thiab ces 1 hlis no poob thaj tsam ntawm $2,300.00 tej ntawd.Yog koj tus kheej mus yuav tau 1 tug poj niam es niaj hnub khwv nyiaj xa mus them yawm txiv lub tsev rau yawm txiv nyob xwb tsis los pab koj tsev neeg no koj ho xav li cas.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xyoo 2010 muaj 1 tug tub Hmoob lis mus yuav 1 tug ntxhais Hmoob xyooj ces lawv kuj mus ua tshoob ua kos tiav log li Hmoob kab tshoob kev kos huv si lawm.Thaum yuav sawv kev ces yawm txiv tau hais tias niam tais thiab yawm txiv noj nyiaj laus xwb nkawd them tsis taus nkawd lub tsev thov kom tus ntxhais pab them nkawd lub tsev rau nkawd nyob.Thaum no ces vauv tog mej koob kuj teb tias yog koj me tub me nyuam ces koj yuav kom nkawd them koj lub tsev rau koj nyob los tau kawg tsis ua cas.Tom qab nkawd los ua neej ces tus ntxhais tau mus them niam tais thiab yawm txiv nkawd tej nqe vaj nqe tsev nqe dej nqe khib nyiab.hos nqe hluav taws xob nqe cua sov cua txias ces yawm txiv nkawd kuj thov tau nom tswv nyiaj los them lawm.Lub tsev thaum yuav los yeej yog ua tus ntxhais npe huv si.Tus nqe yuav lub tsev yog $256,000.00 ces 1 hlis no tau them $1,975.00 nqe dej thiab nqe khib nyiab thiab ces 1 hlis no poob thaj tsam ntawm $2,300.00 tej ntawd.Yog koj tus kheej mus yuav tau 1 tug poj niam es niaj hnub khwv nyiaj xa mus them yawm txiv lub tsev rau yawm txiv nyob xwb tsis los pab koj tsev neeg no koj ho xav li cas.

 

Cia li xuas kev khiav xwb, tsis thab nws li os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xyoo 2010 muaj 1 tug tub Hmoob lis mus yuav 1 tug ntxhais Hmoob xyooj ces lawv kuj mus ua tshoob ua kos tiav log li Hmoob kab tshoob kev kos huv si lawm.Thaum yuav sawv kev ces yawm txiv tau hais tias niam tais thiab yawm txiv noj nyiaj laus xwb nkawd them tsis taus nkawd lub tsev thov kom tus ntxhais pab them nkawd lub tsev rau nkawd nyob.Thaum no ces vauv tog mej koob kuj teb tias yog koj me tub me nyuam ces koj yuav kom nkawd them koj lub tsev rau koj nyob los tau kawg tsis ua cas.Tom qab nkawd los ua neej ces tus ntxhais tau mus them niam tais thiab yawm txiv nkawd tej nqe vaj nqe tsev nqe dej nqe khib nyiab.hos nqe hluav taws xob nqe cua sov cua txias ces yawm txiv nkawd kuj thov tau nom tswv nyiaj los them lawm.Lub tsev thaum yuav los yeej yog ua tus ntxhais npe huv si.Tus nqe yuav lub tsev yog $256,000.00 ces 1 hlis no tau them $1,975.00 nqe dej thiab nqe khib nyiab thiab ces 1 hlis no poob thaj tsam ntawm $2,300.00 tej ntawd.Yog koj tus kheej mus yuav tau 1 tug poj niam es niaj hnub khwv nyiaj xa mus them yawm txiv lub tsev rau yawm txiv nyob xwb tsis los pab koj tsev neeg no koj ho xav li cas.

 

Yog ib qho daws tsis yoojyim thiab nawb, rauqhov lub tsev yog tus nxhais be. Muaj ib qho option tias cia vauv thiab nxhais mus nrog niamtais yawmtxiv nyob es kom tau them ib qho nqi xwb. Tsis li ces tus nxhais yuav tau poob credit (muab lub tsev tso povtseg) es coj niam thiab txiv mus nrog nxhais vauv nyob xwb las as.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

 

Yog ib qho daws tsis yoojyim thiab nawb, rauqhov lub tsev yog tus nxhais be. Muaj ib qho option tias cia vauv thiab nxhais mus nrog niamtais yawmtxiv nyob es kom tau them ib qho nqi xwb. Tsis li ces tus nxhais yuav tau poob credit (muab lub tsev tso povtseg) es coj niam thiab txiv mus nrog nxhais vauv nyob xwb las as.

 

Vajhuam.

Muaj 3 tug dab laug hlob uas muaj poj muaj sev huv si muaj vaj muaj tsev huv si.Niaj hnub no ntxhais vauv yeej xav mus nrog niam tais yawm txiv nyob es nkawd them lub tsev yog lwm hnub tsis muaj 2 tug laus los lub tsev yog ntxhais vau lub no tab sis yawm txiv tsis kam.Yawm txiv yuav kom ntxhais vauv pab them lub tsev no tseg rau tus dab laug yau xwb.Yuav muab lub tsev rau 3 tug dab laug hlob them los lawv kuj tias lawv them tsis taus vim lawv nyias muaj nyias nuj nqes.Qhos tus vauv tsis tshua txaus siab mas nws tias yus tsis npaj yuav tsev rau yus es yus ho niaj hnub them 1 lub tsev tseg rau dab laug xwb mas lwm hnub lawv tau vaj tau tsev tag yus tsis tau yus tej me nyuam los yus npaj tsis tau rau lawv no xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

 

Yog ib qho daws tsis yoojyim thiab nawb, rauqhov lub tsev yog tus nxhais be. Muaj ib qho option tias cia vauv thiab nxhais mus nrog niamtais yawmtxiv nyob es kom tau them ib qho nqi xwb. Tsis li ces tus nxhais yuav tau poob credit (muab lub tsev tso povtseg) es coj niam thiab txiv mus nrog nxhais vauv nyob xwb las as.

 

 

Vajhuam.

Muaj 3 tug dab laug hlob uas muaj poj muaj sev huv si muaj vaj muaj tsev huv si.Niaj hnub no ntxhais vauv yeej xav mus nrog niam tais yawm txiv nyob es nkawd them lub tsev yog lwm hnub tsis muaj 2 tug laus los lub tsev yog ntxhais vau lub no tab sis yawm txiv tsis kam.Yawm txiv yuav kom ntxhais vauv pab them lub tsev no tseg rau tus dab laug yau xwb.Yuav muab lub tsev rau 3 tug dab laug hlob them los lawv kuj tias lawv them tsis taus vim lawv nyias muaj nyias nuj nqes.Qhos tus vauv tsis tshua txaus siab mas nws tias yus tsis npaj yuav tsev rau yus es yus ho niaj hnub them 1 lub tsev tseg rau dab laug xwb mas lwm hnub lawv tau vaj tau tsev tag yus tsis tau yus tej me nyuam los yus npaj tsis tau rau lawv no xwb.

Yog nyob mes kas teb no  mas leej twg muaj npe tus ntawd thiaj muaj feem cuam  niam tais yawm txiv yuav muab tub tsis muaj los yog tsis muaj npe txawm tias hnub niam tais yawm txiv nto 120 xyoo mus lawm lb tsev yog tus ntxhais vauv lub lawm xwb = 1 qho los yog tias tus ntxhais tsis yeem them nws muaj cai muab muag yog nws them mus li 15 lub xyoo lawm muaj cai mag lub tsev mus 2./ .TEB CHAWS MES KAS NO YOG LEEJ TWG UA TUS THEM NQI TUS NTAWD MUAJ CAI + nws yuav laij tus dab laug yau tawm tsev los tau 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tubkawm.

Yog yuav hais raws li txoj cai lub teb chaws no ces leej twg muaj npe yuav lub tsev ces txawm lwm tus them tag los lub tsev yeej yog leej twg lub li koj hais es 3 tug dab laug hlob thiaj li tsis xav nrog yawm txiv them ntag mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tubkawm.

Yog yuav hais raws li txoj cai lub teb chaws no ces leej twg muaj npe yuav lub tsev ces txawm lwm tus them tag los lub tsev yeej yog leej twg lub li koj hais es 3 tug dab laug hlob thiaj li tsis xav nrog yawm txiv them ntag mas.

nyob Dallas kuv txiv yuav tau 1 lub tsev tus nqi yog 175.000$ muab  kuv niam muab tus muam ntxawm npe nrog 2 tus laus hos peb cov tub nyab ces nyias muaj nyias tsev lawm  thaum kuv tus muam yuav txiv mes kas coj tus yawm yij los nrog nyob tau 2 lub xyoo  cia li muab lub tsev muag lawm niam thiab txiv  cia li tsis muaj feem 1 qho li vim tus muam ntxawm  thiaj muaj npe yog nws li  no ces niam thiab txiv them 2 los txog  2015 tus ntxhais muag tau tsis muab 00$ niam txiv hais tsis sawv qhov twg li 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yujsiab.

Lub sij hawm no ces txawm tias ntxhais vauv yuav muab lub tsev muag noj kom tag los yeej tau.Tab sis Hmoob neej Hmoob tsav ces zoo li nim muab yawm txiv ua ti txha nkaus lawm thiab ces thiaj pheej uv pheej chim pheej nroo rau tus ub tus no xwb los mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

 

Yog ib qho daws tsis yoojyim thiab nawb, rauqhov lub tsev yog tus nxhais be. Muaj ib qho option tias cia vauv thiab nxhais mus nrog niamtais yawmtxiv nyob es kom tau them ib qho nqi xwb. Tsis li ces tus nxhais yuav tau poob credit (muab lub tsev tso povtseg) es coj niam thiab txiv mus nrog nxhais vauv nyob xwb las as.

 

 

Vajhuam.

Muaj 3 tug dab laug hlob uas muaj poj muaj sev huv si muaj vaj muaj tsev huv si.Niaj hnub no ntxhais vauv yeej xav mus nrog niam tais yawm txiv nyob es nkawd them lub tsev yog lwm hnub tsis muaj 2 tug laus los lub tsev yog ntxhais vau lub no tab sis yawm txiv tsis kam.Yawm txiv yuav kom ntxhais vauv pab them lub tsev no tseg rau tus dab laug yau xwb.Yuav muab lub tsev rau 3 tug dab laug hlob them los lawv kuj tias lawv them tsis taus vim lawv nyias muaj nyias nuj nqes.Qhos tus vauv tsis tshua txaus siab mas nws tias yus tsis npaj yuav tsev rau yus es yus ho niaj hnub them 1 lub tsev tseg rau dab laug xwb mas lwm hnub lawv tau vaj tau tsev tag yus tsis tau yus tej me nyuam los yus npaj tsis tau rau lawv no xwb.

Yog nyob mes kas teb no  mas leej twg muaj npe tus ntawd thiaj muaj feem cuam  niam tais yawm txiv yuav muab tub tsis muaj los yog tsis muaj npe txawm tias hnub niam tais yawm txiv nto 120 xyoo mus lawm lb tsev yog tus ntxhais vauv lub lawm xwb = 1 qho los yog tias tus ntxhais tsis yeem them nws muaj cai muab muag yog nws them mus li 15 lub xyoo lawm muaj cai mag lub tsev mus 2./ .TEB CHAWS MES KAS NO YOG LEEJ TWG UA TUS THEM NQI TUS NTAWD MUAJ CAI + nws yuav laij tus dab laug yau tawm tsev los tau 

Koj hais yog lawm, yog tias niam tais & txiv nkawd yuav kom tus ntxhais Vauv los them lub tsev es yuav cia raau tus tub ntxawg tiag no ces kav tsij tsaj chij es xwv lwm hnub thiaj tsis muaj kev tu siab. Raws li kuv to tau mas thaum tus ntxhais tseem nrog niam tais yawm txiv nyob ces lub tsev ua nws npe, tab sis cov nyiaj ces yog sawv daws sib pab them lawm los hnub no yus mus yuav txiv lawm ces kuj muab pauv npe mus rau niam tais nkawd es nkawd yuav muab rau leej twg no los cia nkawd ua tus txiav txim siab. Hos yuav kom ntxhais Vauv them es cia lub tsev rau tus tub ntxawg after ob tug laus pais kaws laws lawm no mas tsis muaj kev ncaj ncees rau tus Vauv thiab tus ntxhais lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tswvriam.

Hmoob neej Hmoob tsav ces ua li cas los yeej kawg muaj kev tu siab li tiag.Yog muab tso pluav rau niam txiv them mus los nkawd them tsis taus ces nkawd yuav tu siab.Yog ho cia tus ntxhais them li niaj hnub no los niam pog txiv yawg thiab tus vauv kuj tsis zoo siab.Qhov twg los yeej nyuaj kawg li tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov niam tais yawm txiv coj li ntawv yog cov lawv hlub lawv xwb lawb tsis hlub lawv tus ntxhais.  Ua ntau ces lawv tus ntxhais yuav tsis muaj neej ua ntag.  Vim ib tug tub yuav koj tus ntxhais luag twb xav kom los txhawb luag kom lub neej sawv.  Yog yuav tau es pab tsis tau luag qhov twg pheej yog kaus mus txhawb koj xwb ces luag yeem tsis yuavkoj tus ntxhais ntag.  Yog tias lub hlis puav yus tsis muaj yus thov kom tub nyab, ntxhais vauv pab mas kuj yog.  Yuav kom luag nrog ncig txhua hli ces kawg tub los yuav tsis tau nyab puag hos ntxhais los yuav tsis muaj neej ua ntag. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NAs Ej.

Kuv pheej xav tias niaj hnub no tus ntxhais yog 1 tug nurse ua hauj lwm 1 xuaj moos tau $25.00 tus vauv yog 1 tug ua lag luam muag vaj muag tsev thiab txais nyiaj rau cov neeg yuav vaj yuav tsev nkawd yeej tau nyiaj ntau lawm.Yog them lub tsev li no nkawd yeej them taus tab sis tus vauv pheej nroo ces ntshe thaum kawg yuav poob rau nqe lus koj hais ko lawm lau.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

.....Hehe.....Yawm Yij koobpovtxuj thiab N@sEj aw!, kuv cov tub nyab thiab cov ntxhais vauv ces tseem kom kuv pab lawv them lawv tej nqi vaj nqi tsev xwb as, Tej zaum tseem tuaj nqa nyiaj mus yuav roj tsheb thiab as.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Dab laug Robot.

Kuv yeej pom cov uas me nyuam thov nyiaj ntawm niam txiv mus them lawv tej nuj nqes li koj hais ntau xwb.Kuv cov me nyuam los lawv yeej ua hauj lwm tau nyiaj ntau kawg tab sis thaum kawg lawv tseem los taij yus qhov nyuag nyiaj xiam oob khab mus sam roj tsheb thiab xwb tiag.Cov niam txiv uas ho muaj ntxhais vauv ua hauj lwm zoo tau nyiaj ntau li tus kuv tham rau nej no los yuav tau txhob yuam tej ntxhais vauv them lawv lub tsev li no ntxiv lawm.Vim ntxhais vauv los lawv kuj xav npaj lawv lub neej kom zoo li luag thiab ne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tswvriam.

Hmoob neej Hmoob tsav ces ua li cas los yeej kawg muaj kev tu siab li tiag.Yog muab tso pluav rau niam txiv them mus los nkawd them tsis taus ces nkawd yuav tu siab.Yog ho cia tus ntxhais them li niaj hnub no los niam pog txiv yawg thiab tus vauv kuj tsis zoo siab.Qhov twg los yeej nyuaj kawg li tiag.

Raws li kuv ces, kuj tsis txawj ua niam ua txiv li thiab ntau lub xyoo dhau los lawm ces poj niam wb cov tub nyab ntxhais Vauv lawv kuj txais tej nyiaj mus yuav khoom rau lawm tas lawm $55,000.00 ces wb kuj xav tau hais tias yug tau tsis coob li luag ces wb kuj txiav txim siab ua ib qhov mov me me noj hu tas lawv tuaj, wb kuj cia li muab pub rau lawv es kom lawv txhob tshuav wb li nyiaj lawm, thaum zoo li no kuj ua rau lawv zoo siab thiab ua rau lawv qhuas hais tias wb yog lawv 2 tug niam tais, yawm txiv uas zoo tshaj no thiab xwb, es txawm yog niam tais yawm txiv ho xav tau li ntawd no los ntxhais Vauv yuav tau ua tib zoo xav es ua tau los mam ua, yog ua tsis tau no los ua zoo hais ncaj qha rau niam tais yawm txiv nkawd paub, es yuav tu me me siab los cia tu thaum ntxov, txhob tos txog hnub tu siab loj loj lawm es mam ho tu no ces laj sib ntsia no os lod!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

 

Yog ib qho daws tsis yoojyim thiab nawb, rauqhov lub tsev yog tus nxhais be. Muaj ib qho option tias cia vauv thiab nxhais mus nrog niamtais yawmtxiv nyob es kom tau them ib qho nqi xwb. Tsis li ces tus nxhais yuav tau poob credit (muab lub tsev tso povtseg) es coj niam thiab txiv mus nrog nxhais vauv nyob xwb las as.

 

 

Vajhuam.

Muaj 3 tug dab laug hlob uas muaj poj muaj sev huv si muaj vaj muaj tsev huv si.Niaj hnub no ntxhais vauv yeej xav mus nrog niam tais yawm txiv nyob es nkawd them lub tsev yog lwm hnub tsis muaj 2 tug laus los lub tsev yog ntxhais vau lub no tab sis yawm txiv tsis kam.Yawm txiv yuav kom ntxhais vauv pab them lub tsev no tseg rau tus dab laug yau xwb.Yuav muab lub tsev rau 3 tug dab laug hlob them los lawv kuj tias lawv them tsis taus vim lawv nyias muaj nyias nuj nqes.Qhos tus vauv tsis tshua txaus siab mas nws tias yus tsis npaj yuav tsev rau yus es yus ho niaj hnub them 1 lub tsev tseg rau dab laug xwb mas lwm hnub lawv tau vaj tau tsev tag yus tsis tau yus tej me nyuam los yus npaj tsis tau rau lawv no xwb.

Yog li mas kuv yog vauv los kuv yeej tsis kam thiab lau. Tus nxhais puas credit los cia puas mus nawb. Coj li yawmtxiv no tsis ncaj lawm lau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HaHaHaHa...  Nyaj yog yawm txiv khib qhov uas nws nim khwv khwv tu tus me ntxhais, ntxuav ntshis tej me puab tais tsis pub tsw phem, es tsam no Vauv tau ces Vauv  nce nya zog rau  tus ntxhais lawm es yawm txiv thiaj coj li ntawd,    Qhov tiag2  mas yawm txiv ua tsis yog kiag li lawm os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tsis muaj hmoo li nej; Es tej tub tej nyab, los yog tej ntxhais tej vauv yuav tuaj pab yus ob niag laus them nuj them nqi li nej. Kuv ces tsuas niaj hnub pab lawv them lawv tej nuj tej nqi xwb, Muaj ntau ntau zaus kuv tseem them lawv li nqi roj rau lawv lub tsheb es lawv thiaj li pais tau hauj lwm laiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Dab laug Robot.

Cov laus 1 txwm hais tias kev ua neej ces nyias muaj nyias hmoov no na has.Cov uas thaum hluas tau zoo tos niam tos txiv pab ces lwm hnub laus yuav tau khwv los pab lawv tej tub tej ki pauj.Cov tub ntxhais uas khwv los pab niam pab txiv ces lwm hnub laus ces lawv tej tub tej ki ho khwv los pauj lawv lawm no na has.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov niam tais yawm txiv coj li ntawv yog cov lawv hlub lawv xwb lawb tsis hlub lawv tus ntxhais.  Ua ntau ces lawv tus ntxhais yuav tsis muaj neej ua ntag.  Vim ib tug tub yuav koj tus ntxhais luag twb xav kom los txhawb luag kom lub neej sawv.  Yog yuav tau es pab tsis tau luag qhov twg pheej yog kaus mus txhawb koj xwb ces luag yeem tsis yuavkoj tus ntxhais ntag.  Yog tias lub hlis puav yus tsis muaj yus thov kom tub nyab, ntxhais vauv pab mas kuj yog.  Yuav kom luag nrog ncig txhua hli ces kawg tub los yuav tsis tau nyab puag hos ntxhais los yuav tsis muaj neej ua ntag. 

Nyob colorado muaj ib yim col yuav tau lub tsev twb them yuav tag nqi  tab sis tus ntxhais coj tau tus txiv  los nyob ces txawm los pab them nqi tsev tau ib ntus ua cas ( bank)  sau ntawv tuaj hais tiag kom  tawm tsis tawm ces luag mam kom tub ceev xwm tuaj ncaws tawm no tus tub hlob ua tub ceevxwm  mas mus saib no tus vauv twb tsis them muab muag lawm 2 tus cav pheej nrog niam tais yawm txiv nyob thiab tab sis twb tsis them nqi los tau 2 lub xyoo lawm no ces  ua ib siab tawm =  mus nrog tub hlob nyob  hos yawm txiv ces ua tus neeg tsis txawj hais lus  tuag  kiag lawm los tus vauv thiab tus ntxhais  mam khiav rau ( floride)  tag plaub 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0