Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.

130 posts in this topic

Posted · Report post

HMONG SUAVDAWS,

HMONG HAIS TIAS NROG tsis ntse SIB CAV CES POOB NTSEJ MUAG

HMONG HAIS TIAS NROG NEEG KHAV THEEB  CAM CES RAUG NCAWS

NEJ POM LAWM LOV.

Nrog tus neeg tsis ntse  sib cav = tau  meej mom los kav  muaj tiag 

Tus zoo phooj ywg, koj puas xav tau hais tias, yus muab yus haiv neeg muag noj muag haus, leej twg hais yus ces yog neeg tsis ntse no puas yuav haum sawv daws, yuav muaj meej mom los kav yuav yog tsoom pej xeem pom zoo tsa yus es yus thiaj muaj meej mom tau las sad, koj xav nrog kuv tus neeg tsis ntse no sib cav thiab pob? Kuv tus tsis ntse zoo siab caw nrog neb sib cav las mad, yog muaj siab tiag thov caw tuaj teb os nawb!

Nrog neeg khav theeb  sib cav  kawg  raug tua pov tseg npog nplooj ntsuab  nawb 

Yog muaj siab caw koj tuaj quab yuam tau kawg, ua zoo tsam ho raug tsis ntse muab yus luam nawb phooj ywg!

Thov caw tau txhua lub sij hawm, tuaj nawb tsam koj ho swb thiab os lod.

 

 

Nrog neeg tsis ntse  sib cav= tau meej mom los kav 1940-1947=Hmoob tus ntse mus sib cav nrog cov neeg tsis ntse  txog twg tau ua nom ua tswv kav txog qhov ntawd :

1947-1957 tus neeg ntse  muab kev ncaj ncees kev vaj huam los  rau hmoob cov tsis ntse  tawg kiag ua 2 pab pawg = tus neeg tsis ntse  tsis nyiam  tus neeg  ntse  kom txhob sau se  thiab txhob tua tua cov tsis ntse vim nws yog neeg hmoob tib yam    li   cov nyiam kaus tus neeg ncaj ncees thiab pej xeem  thiaj khiav tawm mus hwm haiv neeg tsim txom tus hmoob !

Nrog neeg khav theeb  sib cav = nyob rau  xyoo 1959-1975= hmoob cov khav theeb muaj kev phlom sij  2 hom xws li nram no =1./kev sib ntaus sib tua  tsis tau raug sib tua tab sis nws khav nws paub nws khav nws txawj nws muab luag cov txawj cuab yeej los rhuav los tsoo rov rau nws tuag yog 40%.  2./.thaum sib tua nws khav theeb nws tsis siv li kev kawm mus tua  nws khav tias (khoo ) thiaj raug luag tua - khav  theeb tias  tua tsi to  vim muaj yawm saub thaiv lawm  mus ces kawg tua tuag  nej xav li cas  txoj kev khav theeb thiab kev = tsis txawj khav tias txawj =tsis ntse khav tiag ntse  puas yuav  pab tau = li tus txawj thiab tus ntse 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phoojywg  Tseemmoob thiab Phoojywg Tswv Riam,

Ua cas tau 1 week no xwb neb yuav mus ua rogg nyhav ua luaj li. Yog neb ua li no mas txaus ntshai dhau lawm po lod!!!!!!  

Yog neb yuav cav txog kev cai qub thiab tshiab xwb ces tsis muaj hnub kawg li os 2 tug me phoojywg.  

 

ROOB.

TXHUA YAM UAS TIBNEEG MUAB COJ LOS COJ...COJ LOS UA...COJ LOS NTSEEG CES YEEJ YOG POLITIC HUV TIBSI/   MEKAS THIAJ SAU KEVCAI KOM TSI TXHOB THUAM.

COV LUS KOJ HAIS SAUM NO YOG TIB COV LUS KOJ HNOV LOS XWB.  KOJ YUAVTAU DO MORE RESSEARCH WHY MUAJ NTAU PAB NTAU PAWG.   MUAJ NTAU KHABNAB XWS LI BAPTIST, LUTHERAN, CATHOLIC, LOSIS PROTESTANT...LOS LAWV TSUAS NTSEEG VAJTSWV NKAUS XWB.   NO OTHER GOD..BUT GOD ONLY.  TIBNEEG UA TXHAUM...VAJTSWV THIAJ XA NWS TUS TUB LOS TUAG THEEJ TIBNEEG TXOJKEV TXHAUM.  YUAV MUS CUAG TAU VAJTSWV DUA...TSUAS YOG LOS NTSEEG YEXUS XWB THIAJ ROV MUS CUAG VAJTSWV TAU.   NOV YOG COV NTSEEG TXHUA TXHUA KHAB NAB KEV NTSEEG.

Tseemmoob a!!!! Thov txim ntau kuv tsis yog los nrog koj ua tij sib cav kom YEEJ SWB os nawb tiamsis thov los teb me ntsis koj kab lus kawg nram qab no.

Tej lus ntawd ces txawm yog COV NTSE NTXIAS COV HLWB TSAWG los ua member thiaj li tau cov $$$$$$ xwb mas phoojywg.  Tsis hais TIAM TWG thiab LUB TEBCHAWS TWG los yeej muaj 1 txhia neeg HLWB TAJ2 hos muaj 1 txhia HLWB TSHAJLIJ.  Yog li no txoj kev sib kaus txhua yam thiab kev sib tua thiaj li muaj tsis paub kawg.  Koj/nej sim tig mus saib tej history ntawm Hmoob thiab lwm haivneeg ma, yeej muaj 1 TXHIA NEEG ntseeg mus ib yam ne.  Tej no ces zoo nkaus li Hmoob cov uas UA TSEV KHEEJ TEEV NTUJ thiab hais tias HUAB TAIS YUAV NQIS LOS, XUAS PHOM TUA LOS TSIS TO.  Nej kev ntseeg tias YEXUS yuav ROV NQIS LOS hais los ntev thiab ntau zaus uas zaum kawg yog XYOO 2000 Y2K.  Koj twb nco zoo kawg ne 1 txhia  neeg hlwb tsawg tseem khiav rov mus rau ntuj qub qab niajhnub no tseem muaj tug puav daig rau tid ua neej kho siab khuav.

Tiam21 no peb sawvdaws HLOB TIAV TXIV(KAWM TXAUS PAUB TXHUA, TSIS ZOO LI TXHEEJ THAUM UB LAWM txhob mus ntseeg tej niag lus CUAV ntawd lawm os nawb.  Txoj kev ntseeg ces tsuas yog ntseeg tus tswv thiab kom pauB teev 1 yam dabqhuas rau ntawd ua txoj kev NTSEEG kom yus noj qab nyob zoo xwb TSIS MUAJ DABTSI NTAU TSHAJ SAUD LAWM OS.  Yog leejtwg ntseeg loj tshaj saud lawm ces yog NEEG VWM lawm xwb thiab tus neeg ntawd yuav RAUG TEEBMEEM nyob rau nws lub neej thiab RAUG COV NEEG MUAJ HLWB KAUS NOJ yoojyim heev.

Lus ces tham los ntau thov muab xaus li no xwb nawb.  Ua siab loj os kev debate no tsis yoojyim yog leejtwg zam tsis dhau txhob tuaj debate ntau ces yuav pom li neb XUAS CWJPEM SIB TUA HAUV NO.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phoojywg  Tseemmoob thiab Phoojywg Tswv Riam,

Ua cas tau 1 week no xwb neb yuav mus ua rogg nyhav ua luaj li. Yog neb ua li no mas txaus ntshai dhau lawm po lod!!!!!!  

Yog neb yuav cav txog kev cai qub thiab tshiab xwb ces tsis muaj hnub kawg li os 2 tug me phoojywg.  

 

ROOB.

TXHUA YAM UAS TIBNEEG MUAB COJ LOS COJ...COJ LOS UA...COJ LOS NTSEEG CES YEEJ YOG POLITIC HUV TIBSI/   MEKAS THIAJ SAU KEVCAI KOM TSI TXHOB THUAM.

COV LUS KOJ HAIS SAUM NO YOG TIB COV LUS KOJ HNOV LOS XWB.  KOJ YUAVTAU DO MORE RESSEARCH WHY MUAJ NTAU PAB NTAU PAWG.   MUAJ NTAU KHABNAB XWS LI BAPTIST, LUTHERAN, CATHOLIC, LOSIS PROTESTANT...LOS LAWV TSUAS NTSEEG VAJTSWV NKAUS XWB.   NO OTHER GOD..BUT GOD ONLY.  TIBNEEG UA TXHAUM...VAJTSWV THIAJ XA NWS TUS TUB LOS TUAG THEEJ TIBNEEG TXOJKEV TXHAUM.  YUAV MUS CUAG TAU VAJTSWV DUA...TSUAS YOG LOS NTSEEG YEXUS XWB THIAJ ROV MUS CUAG VAJTSWV TAU.   NOV YOG COV NTSEEG TXHUA TXHUA KHAB NAB KEV NTSEEG.

Tseemmoob a!!!! Thov txim ntau kuv tsis yog los nrog koj ua tij sib cav kom YEEJ SWB os nawb tiamsis thov los teb me ntsis koj kab lus kawg nram qab no.

Tej lus ntawd ces txawm yog COV NTSE NTXIAS COV HLWB TSAWG los ua member thiaj li tau cov $$$$$$ xwb mas phoojywg.  Tsis hais TIAM TWG thiab LUB TEBCHAWS TWG los yeej muaj 1 txhia neeg HLWB TAJ2 hos muaj 1 txhia HLWB TSHAJLIJ.  Yog li no txoj kev sib kaus txhua yam thiab kev sib tua thiaj li muaj tsis paub kawg.  Koj/nej sim tig mus saib tej history ntawm Hmoob thiab lwm haivneeg ma, yeej muaj 1 TXHIA NEEG ntseeg mus ib yam ne.  Tej no ces zoo nkaus li Hmoob cov uas UA TSEV KHEEJ TEEV NTUJ thiab hais tias HUAB TAIS YUAV NQIS LOS, XUAS PHOM TUA LOS TSIS TO.  Nej kev ntseeg tias YEXUS yuav ROV NQIS LOS hais los ntev thiab ntau zaus uas zaum kawg yog XYOO 2000 Y2K.  Koj twb nco zoo kawg ne 1 txhia  neeg hlwb tsawg tseem khiav rov mus rau ntuj qub qab niajhnub no tseem muaj tug puav daig rau tid ua neej kho siab khuav.

Tiam21 no peb sawvdaws HLOB TIAV TXIV(KAWM TXAUS PAUB TXHUA, TSIS ZOO LI TXHEEJ THAUM UB LAWM txhob mus ntseeg tej niag lus CUAV ntawd lawm os nawb.  Txoj kev ntseeg ces tsuas yog ntseeg tus tswv thiab kom pauB teev 1 yam dabqhuas rau ntawd ua txoj kev NTSEEG kom yus noj qab nyob zoo xwb TSIS MUAJ DABTSI NTAU TSHAJ SAUD LAWM OS.  Yog leejtwg ntseeg loj tshaj saud lawm ces yog NEEG VWM lawm xwb thiab tus neeg ntawd yuav RAUG TEEBMEEM nyob rau nws lub neej thiab RAUG COV NEEG MUAJ HLWB KAUS NOJ yoojyim heev.

Lus ces tham los ntau thov muab xaus li no xwb nawb.  Ua siab loj os kev debate no tsis yoojyim yog leejtwg zam tsis dhau txhob tuaj debate ntau ces yuav pom li neb XUAS CWJPEM SIB TUA HAUV NO.

Zoo lus kawg lawm nawb Roob, yog hais li koj ces siv tau kawg nkaus, ua lub neej nyob yog yus thuam yus haiv neeg txoj kev cai ces yus tsis tas yuav ua neeg nyob mus ntxiv lawm, txawm ua neeg nyob los yus tseem phem qias neeg tshaj tus tsiaj, vim hais tias tus tsiaj nws tseem paub nws tus tswv, kev ntseeg nyias yeej muaj nyias txoj kev zoo rau nyias haiv neeg, lub qab ntuj khwb no yeej tsis tau pom dua hais tias kev ntseeg vaj tswv es ho yuav tsis txawj ploj tua,g los puas cia li txawj plhis, yog li ntawd kuv thiaj li tawm tsam tus neeg huab noj huab haus li koj tus ua tij sau tseg saum, txawm kuv yuav tsis ntse qauj npaum twg no los kuv tsis lam yuav tso cai rau luag lwm haiv muab luag txoj kev ntseeg los tsuj kuv poj kuv yawm ua ntuj yeej pub rau kuv haiv neeg los ua neej, yus haiv kuj yog neeg ib yam li luag thiab, kuv tsis ntxub nws tus kheej, tab sis kuv tsuas ntxub lub tswv yim uas ntxeev siab muab peb haiv hmoob txoj kab li kev cai tsuj mus xyaw av luaj nkaus xwb es thov zam txim txhob ntaus nqi ntau tsam mag Stroke nawb ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tswv Riam,

hahaha phoojywg.  Txhob xav ntau os nawb.  Ua li Txawjlem  hais LUAG KIAG 3 SUAB xwb ces kaj siab lawm os.  Tej no yog kev sib cav uasi laug hnub nyoog xwb txhob muab xav ntau nawb.

Sib ntsib dua

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tswv Riam,

hahaha phoojywg.  Txhob xav ntau os nawb.  Ua li Txawjlem  hais LUAG KIAG 3 SUAB xwb ces kaj siab lawm os.  Tej no yog kev sib cav uasi laug hnub nyoog xwb txhob muab xav ntau nawb.

Sib ntsib dua

Thanks... haj haj haj haj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0