Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

POJNIAM LIAM XUAB LUB NEEJ THIAJ TSIS TSHEEJ CUAB

69 posts in this topic

Posted · Report post

 kwvtij Hmoob,d

Tos peb tuaj nyob lub tebchaws no tej neej liam tag thiab Pojnrauj Yawg Nrauj coob txog 10 tawm phav tus los twb yog vim muaj tej pojniam Qiasneeg/xuab npaum li no thiaj ua rau peb tej txivneej TXIAS SIAB thiab TUSIAB es muab tej pojniam nrauj los yog tej pojniam thiaj li muab tej txiv nrauj coob tag npaum li.  Luag tej laus yeej ib txwm tham tias pom q.a.u loj txhob qhia pojniam.  Tus hais thiab tus muab zaj dabneeg xuab ib yam nkaus.  Yog nej paub yuav tau nrog tham kom txhob hais ntxiv lawm.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Roob

kev hloov ntawm tibneeg mus ib tiam dhau ib tiam.  Koj kuv peb tiam no txawv koj kuv peb txiv lawv tiam.  Peb cov tuaj loj hlob tebchaws no los tseem hloov txawv tshaj cov menyuam yug tebchaws no.

Yog li koj yuav hais tias liam los yeej tsi tau thian nawb.

qhov tseeb ntawm yus lub cuab yig yog yus txojkev hlub xwb.  Hlub A-Z 100%.  Yam uas poob 80% ces luag yuav mus nrhiav sab nraum kom txog 100%.

yog pojniam ntshaw kuv phem loj...ces tso kev rau nws xwb...es lub cuabyig thiaj tsi puas.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Roob

kev hloov ntawm tibneeg mus ib tiam dhau ib tiam.  Koj kuv peb tiam no txawv koj kuv peb txiv lawv tiam.  Peb cov tuaj loj hlob tebchaws no los tseem hloov txawv tshaj cov menyuam yug tebchaws no.

Yog li koj yuav hais tias liam los yeej tsi tau thian nawb.

qhov tseeb ntawm yus lub cuab yig yog yus txojkev hlub xwb.  Hlub A-Z 100%.  Yam uas poob 80% ces luag yuav mus nrhiav sab nraum kom txog 100%.

yog pojniam ntshaw kuv phem loj...ces tso kev rau nws xwb...es lub cuabyig thiaj tsi puas.  

Hmoob tiam 20 nyob teb chaws nplog nyab laj , Poj niam yuav txiv yog xav tau nyiaj  thiaj muaj niam 1 niam 2 niam 3  peb txiv neej  1 leeg xwb khwv tau nyiaj  kav tau coob tus poj niam  peb cov neeg laus lub neej thiaj tsis muaj poj nrauj coob poj ntsuam los tsis coob vim 1 leeg txiv neej muaj tau 7 leej 5 leeg poj niam los lawv nyob koom txaj pw 1 chaw  tsis muaj teeb meem 

2./.Hmooob tiam 21 no  poj niam muaj coob tus txiv los nyob tsis tau ua 1 txaj 1 chaw pw nyob zoo li mi noog mi nas mus ncig 1 yig rau 1 yig xwb  hmoob tiam no txiv khwv nyiaj txaus txiv siv xwb  pub tsis tau rau niam kawg niam xav tau nyiaj los yuav tau mus khwv  niam thiaj nyob muaj cuab los khaws me nyuam tu  hos txiv ua* thawj thiab los vim txiv tsis xav tu mi nyuam  txiv xum mus nog me nyuam rau koj poj ; kuv niag niam =

3./. tus poj niam muaj tus txiv 1 leeg xwb no nws coj tus cwj pwm qias neeg xws li nram no =1./. tsis tu nws lub cev kom phim tus txiv; tsis pleev tshuaj kom dawb mos = tsis ntsis plaub hau kom hu si = hnav tiab txog 9 hnub 10 hmo tsis kam hloov = pw los tsis tshuam hniav kom tsw qab : tsis da dej :tsis ntuav taw kom mos  muab taw los khawb tus txiv kos tsheej kab cuag pw nas los kaws  ua kab ua kuag :  yog nws mus ua hauj lwm  tus txiv paub pom nws tu cev hloov khaub ncaws hnav lawm ces twb yog nws ua zoo rau luag tus txiv deev muaj deev txaus lawm  thaum koj pom nws tu cev ces nws mus hlub luag lawm hais tsis tau : thiaj muaj poj nrau qa 10000 leej qas 1.000.000 poj nrauj  yog tus txiv ua taus txiv  ces paub ua ntej muab tua kiag ua siab mus cuab qhov quav rau mev dub mes kas dawb npuj los tseg  yog li no txiv neej thiaj hais tias mev dub mes kas dawb Q.A.U. loj = poj niam ces  loj los li me los li xwb  qhov zoo ces yog leej twg muab nyiaj rau tus ntawd thiaj zoo xwb   nov yog hmoob tiam 21 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tseemmoob & Yujsiab,

Neb 2 cov lus puavleej yog tas huvsi.  Lub neej thaum ub yus tseem me thiab lub tebchaws tsis vammeej, tsis freedom ces tsis paub txog pojniam lub siab tias ua li lawv nyiam txivneej npaum li cas tiag.  Qhov yus hnov ces tsuas yog tej laus ua dabneeg piav rau yus mloog li peb pheej hnov los ntawm qee tus pojniam uas tsis txajmuag qhia paub xwb.  Nimno lub ntiajteb vammeej thiab muaj kev ywjpheej rau 2 tog neeg lawm tej pojniam tus xav ua li cas los tau thiab lawv mam li qhia ncaj los rau peb txivneej paub tias lawv ntshaw txivneej tshaj li txivneej ntshaw pojniam.  Vim li no luag cov ua research thiab survey tebchaws no thiaj paub tias SIZE DOES MATTER.  

Tiamsis txawm li cas losxij cov pojniam coj zoo ces txawm 1 week-1 hlis tau ib zaug xwb los nws yeej ok nrog tus txiv kubsiab lug ua neej.  Hos cov tus tuaj hais thiab muab zaj dabneeg no ces yog cov pojniam Liamx xwb.  Hom pojniam zoo li no mas txawm 1 hmos ua 2-3 teg los nws yeej tsis zoo siab thiab txawm tau yav loj kom ua nws ceev npaum li yug menyuam los yeej tsis txaus vim ua 2-3 teg xwb ces xoob lawm yuav tsum nrhiav yav tshiab kom loj dua qub.  Tsis tag li hom pojniam coj tus cwjpwm zoo li no nws lub neej yeej poob qab, yam lawv ua tau ces yog deev hluas, ua pojnrauj, raws tus no ib ntus ho mus rau tus ped, tus nrad.  Dhau li lawm ntuj yeej tsis foom koobhmoov pub rau, txawm ntuj muab los koobhmoov tsis kam nrog cov neeg zoo li no nyob.  Vim li no tus pojniam twg mus deev hluas los lawm tus txiv rov yuav dua nkawv lub neej thiaj tsis ntseg.

Tej dabneeg no kuv pom kiag ntawm qhovmuag 2-3 tug los thiab kuv ntseeg tias nej los yuav pom ib yam nkaus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tseemmoob & Yujsiab,

Neb 2 cov lus puavleej yog tas huvsi.  Lub neej thaum ub yus tseem me thiab lub tebchaws tsis vammeej, tsis freedom ces tsis paub txog pojniam lub siab tias ua li lawv nyiam txivneej npaum li cas tiag.  Qhov yus hnov ces tsuas yog tej laus ua dabneeg piav rau yus mloog li peb pheej hnov los ntawm qee tus pojniam uas tsis txajmuag qhia paub xwb.  Nimno lub ntiajteb vammeej thiab muaj kev ywjpheej rau 2 tog neeg lawm tej pojniam tus xav ua li cas los tau thiab lawv mam li qhia ncaj los rau peb txivneej paub tias lawv ntshaw txivneej tshaj li txivneej ntshaw pojniam.  Vim li no luag cov ua research thiab survey tebchaws no thiaj paub tias SIZE DOES MATTER.  

Tiamsis txawm li cas losxij cov pojniam coj zoo ces txawm 1 week-1 hlis tau ib zaug xwb los nws yeej ok nrog tus txiv kubsiab lug ua neej.  Hos cov tus tuaj hais thiab muab zaj dabneeg no ces yog cov pojniam Liamx xwb.  Hom pojniam zoo li no mas txawm 1 hmos ua 2-3 teg los nws yeej tsis zoo siab thiab txawm tau yav loj kom ua nws ceev npaum li yug menyuam los yeej tsis txaus vim ua 2-3 teg xwb ces xoob lawm yuav tsum nrhiav yav tshiab kom loj dua qub.  Tsis tag li hom pojniam coj tus cwjpwm zoo li no nws lub neej yeej poob qab, yam lawv ua tau ces yog deev hluas, ua pojnrauj, raws tus no ib ntus ho mus rau tus ped, tus nrad.  Dhau li lawm ntuj yeej tsis foom koobhmoov pub rau, txawm ntuj muab los koobhmoov tsis kam nrog cov neeg zoo li no nyob.  Vim li no tus pojniam twg mus deev hluas los lawm tus txiv rov yuav dua nkawv lub neej thiaj tsis ntseg.

Tej dabneeg no kuv pom kiag ntawm qhovmuag 2-3 tug los thiab kuv ntseeg tias nej los yuav pom ib yam nkaus.

Tij laug yuav tau ib tus poj niam los tso rau hauv tsev peb yawg loj txawm caij tysheb tuaj tos tij laug mus kawm rau thaib teb lawm tij laus kawm tiav  nws txoj hauj lwm nyob thaib teb nws mus hauj lwm caij dav hlau los sab nplog ces cia li ploj lawm tau 4 lub xyoo nkaus niam thiab cov kwv tij txawm muab niam tij txis rau kuv lau= kuv tseem muaj 11 lub xyoo xwb tsis kam yuav los cov laus luag yeej ua li lawv txoj cai lawm koj tsis muaj cai qhov twg li tab sis niam tij mas luag muaj luag hluas nraug tuaj nrog pw cov tij laug kom kuv mus nrog niamtij pw  yeej pom niam tij thiab nws tus hluag nraug sib ua sib puag  kuv chim2 siab muaj ib tag kis qaib qua kiag niam tij tus hluag nraug muab kuv coj mus rau saum lus pob tsuas hau tshav dav hlau nws muab kuv daws hlua nws hais tias yog coj kuv mus tua no ces kuv thiaj txog caug ntuav thov tus hluas nraug hais tias tsis tau nws tab tom mus txiav kiag tau ib tu qws luaj caj npab los muab kuv ntaus kom tuag no tab sinws ntaus ib teg xwb ces kuv cia li poob kiag rau hauv lub qhov lawm nws los tsev lawm <hos kuv ces: zoo li txawm muaj kiag ib tus pog laus2 ev lub kawm los muab ntim rau lub kawm ev mus nyob raudeb dua lawm nws muab dej muab ib cov cua nab cov kab laug nees los rau kuv noj  tus niam pog hais rau kuv hais tias me tub koj zoo lawm yuav coj koj rov qab mus nawb kuv hais rau koj paub mog =thaum ntuj tsim (keeb tub thiab keeb ntxhais ) los ua neej  yawm saub muab cai rau keeb ntxhais koj li yog lub pob cus ntoo muaj lub qhov yog neeg tawm los ua neej  koj yuav tau npog txwv tsis pub qhia tawm yog koj qha tawm ces yawm saub muab koj lub qhov ncauj xaws tsis pub noj   tus keeb tub no yog tus qws yawm saub muab thais lub taub hau  yav tw muab kiab 2 lub mag qos los khi rau lus hauv paus  nws hais rau  2 tus no tiag thaum tub qws no tus tub muab ntxhig lub qho pob no lawm kom tus keeb ntxhais cia luag ntxhig luag txwv tsis pub hais qhia rau sab nraum no > pog laus rov muab lub kawm los ntim kuv muab xa nqi saum lub qhov pob tsuas los txog hauv ntu kev nws thiaj kom kuv los tsev lawm ntawm tus niam tij thiab nws tus hluag nraug kuv tsis paub xyov yawg loj lawv muab ua li cas lawm yeej tsis pom tsis paub los txog niaj hnub no = hos kuv ces txij li hnub kuv rov los yawg loj kuj hlub kuv niam peb heev  =   poj niam  lub siab txawm yuav yog mus ua poj niam lawm los yog muaj leej twg los nyas quav txias los yog  yuam kev tsis yuam kev yog luag muab nws tsuav ntsuag kiag lawm ces koj txawm yuav hlub npaum cas los nws yeej tsis qhia koj li  kom tag mus xwb  yog txiv yawg yog tij laug los yog nus los yog to nco txiv rab riam nkag lawm ces nws kav liam ua tas nws ntiab kom tawm xwb yeej tsis kam qhia rau tus txiv  vim yawm saub yeej cog lus tseg rau tus ntxhais lawm  no = ua li nej cov poj niam uas ua siab zoo no yog rau ib leeg txiv neej muab nej ua ib zaug los lawm nej puas yuav kam qhia nej tus txiv hlub nej tiag = ntawm peb cov txiv neej mas thaum tsis tau yuav poj niam nws coj txawv qhov tsis xav mus tham hluag nkauj heev li thaum yuav poj niam lawm thiaj ua hluag nraug thiab pheej nyiag tham hluag nkauj heev tshaj tsis tau muaj poj niam 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yujsiab,

Wow koj zaj dabneeg no txaus ntshai thiab tsis txaus ntseeg kiag li os phoojywg.  tiamsis kuv ntseeg koj tias muaj tiag thiaj li coj tau tuaj qhia rau peb paub.  Yog vim li cas koj thiaj li ho tsis qhia tej laus txog cov teebmeem ntawd txog ntua hnub tus hluas nraug coj koj mus tua povtseg mas?  Koj aw!! tej lus koj hais nram qab no ces yeej muaj tseeb os.  Muaj ib tug pog hnub nyoog li ntawm 35 xyoos thiab yog neeg muaj txiv.  Muaj ib hnub peb ua haujlwm coobx uake peb tso dag nws txawm hais tias oh yo yog tias muaj neeg tuaj nyas quav txias ces kuv  ham tsim ntxob pawj kiag ntxiv xwb os hehehe.  Kuv thiaj tias nej cov niag pojniam ces yeej zoo li ko tsuas yog xyeej tsawg xwb peb thiaj li tsis xav hlub mas.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

 

 

 kwvtij Hmoob,d

Tos peb tuaj nyob lub tebchaws no tej neej liam tag thiab Pojnrauj Yawg Nrauj coob txog 10 tawm phav tus los twb yog vim muaj tej pojniam Qiasneeg/xuab npaum li no thiaj ua rau peb tej txivneej TXIAS SIAB thiab TUSIAB es muab tej pojniam nrauj los yog tej pojniam thiaj li muab tej txiv nrauj coob tag npaum li.  Luag tej laus yeej ib txwm tham tias pom q.a.u loj txhob qhia pojniam.  Tus hais thiab tus muab zaj dabneeg xuab ib yam nkaus.  Yog nej paub yuav tau nrog tham kom txhob hais ntxiv lawm.

Seb xum txom nyem, ciaj qhev, haus yeeb haus tshuaj thiab niaj hnub sib ntaus los xum tau zoo thiab nyob haum xeeb?

Dub thiab mev li loj, vim lawv yog neeg loj, tiam sis tsis paub txog kev ua neej li.  Zoo li tsiaj xwb.  Nyiag noj nyiag haus ua luag qhev xwb, tsis muaj ib lub zoo neeg nrog luag ua.  Yug tau menyuam los nrhiav tsis txaus noj tsis txaus haus, tsis txawj qhuab qhia, menyuam mus haus yeeb haus tshuaj, tub sab tub nyiag, tua neeg, mag kaw tej niag nkuaj.  Qhov no yog lub txim ntawm txoj kev plees kev yig. 

100 tus, tsuas muaj 1-2 tus thiaj tsis mus daj deev sab nrauv xwb.  Dua li ces tsuav nyob ncaj kev xwb.  Cov ua txij nkawm nyob laus ces ntshe tsuas muaj li 1% xwb.

Hmoob yog ib tsob neeg Hmoo zoo (thiab advanced) tshaj plaws, tiam sis yav tas los tsis muaj kev kawm xwb.  Tom ntej no Hmoob muaj kev kawm thiab lub neej sawv tsheej ces cov neeg zoo li tej no yuav zoo li tsiaj lawm xwb.  Thaum ntuj ntxuav ces yuav tuag tej niag roob hav....quaj kua muag ntshav tawm vim vuab tsuab qias lub ntiaj teb no dhau lawm.

Xav seb yeem txoj ua kom zoo nyob mus ib pliag, txawm neej puas ntsoog, kua muag ntshav tawm, los xaiv txoj ua neej vam meej, muaj kev sib hlub sab pab.

Edited by Taw Qhia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yujsiab,

Wow koj zaj dabneeg no txaus ntshai thiab tsis txaus ntseeg kiag li os phoojywg.  tiamsis kuv ntseeg koj tias muaj tiag thiaj li coj tau tuaj qhia rau peb paub.  Yog vim li cas koj thiaj li ho tsis qhia tej laus txog cov teebmeem ntawd txog ntua hnub tus hluas nraug coj koj mus tua povtseg mas?  Koj aw!! tej lus koj hais nram qab no ces yeej muaj tseeb os.  Muaj ib tug pog hnub nyoog li ntawm 35 xyoos thiab yog neeg muaj txiv.  Muaj ib hnub peb ua haujlwm coobx uake peb tso dag nws txawm hais tias oh yo yog tias muaj neeg tuaj nyas quav txias ces kuv  ham tsim ntxob pawj kiag ntxiv xwb os hehehe.  Kuv thiaj tias nej cov niag pojniam ces yeej zoo li ko tsuas yog xyeej tsawg xwb peb thiaj li tsis xav hlub mas.  

Tos kuv tsis qhia rau kuv niam thiab 2 tu muam mas kuv twb tsis paub tias yog lawv muab niam tij  txix rau kuv thiab tsuas paub tias yog niam tij no xwv luag los luag qhov twg los  tos paub ces niam lawv hais tias yog tij laug tus poj niam no xwb : kuv mus ploj tau 3 hnub los txog tsis pom niam tij lawm tus muam yau hais qhia kuv tias  peb yawg loj twb muab koj niam tij thiab tus hluas nraug coj mus faus ua ke rau nram qab tshav dav hlau lawm koj ua twj ywm txhob tham tawm tsam luag hnov luag ntes koj nawb : no mas kuv ntshai22 txog hnub kuv tus yawm yij mes kas thiab tus muam yuav  mes kas coj kuv mus nyob  "oudone" kuv loj   kuv mam nrog yawm yij mes kas mus ua hauj lwm mam li rov pom looj ceeb dua tsis ntev ces peb twb khiav tuaj rau mes kas ua ntej  teb chaws tawg :

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ua cas nej tsi accept txojkev vammeej kiag li.

kev sib daj siv deev, muaj txiv los pojniam, yog nws yeem lawm koj yeej txwv tsi tau...nov yog kev vammeej.

Yog nws tsi kam yuav koj, nws pom lwm tus zoo tshaj...nov kev vammeej.

yuav pojniam coob tus li Hmong yuav..nov yog kev pumtsuaj es Mekas thiaj txwv...tabsis Hmong tseem ua tag zog...tos Hmong tsi vammeej vim Hmong siv 2 ceg los ua neej .

nej tseem tshuv dabtsi yuav tham ntxiv...hehehe.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 kwvtij Hmoob,d

Tos peb tuaj nyob lub tebchaws no tej neej liam tag thiab Pojnrauj Yawg Nrauj coob txog 10 tawm phav tus los twb yog vim muaj tej pojniam Qiasneeg/xuab npaum li no thiaj ua rau peb tej txivneej TXIAS SIAB thiab TUSIAB es muab tej pojniam nrauj los yog tej pojniam thiaj li muab tej txiv nrauj coob tag npaum li.  Luag tej laus yeej ib txwm tham tias pom q.a.u loj txhob qhia pojniam.  Tus hais thiab tus muab zaj dabneeg xuab ib yam nkaus.  Yog nej paub yuav tau nrog tham kom txhob hais ntxiv lawm.

 

Tsis tsimnyog koj yuav tso tej dabneeg zoo lino thiab. Koj paub zoo tshaj tejno lawm sav. Los koj yeej tsis paub li na? Hais li cov lus no ces "Txivneej Hmoob tsis ntse Tshaj" no xwb!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 kwvtij Hmoob,d

Tos peb tuaj nyob lub tebchaws no tej neej liam tag thiab Pojnrauj Yawg Nrauj coob txog 10 tawm phav tus los twb yog vim muaj tej pojniam Qiasneeg/xuab npaum li no thiaj ua rau peb tej txivneej TXIAS SIAB thiab TUSIAB es muab tej pojniam nrauj los yog tej pojniam thiaj li muab tej txiv nrauj coob tag npaum li.  Luag tej laus yeej ib txwm tham tias pom q.a.u loj txhob qhia pojniam.  Tus hais thiab tus muab zaj dabneeg xuab ib yam nkaus.  Yog nej paub yuav tau nrog tham kom txhob hais ntxiv lawm.

 

Tsis tsimnyog koj yuav tso tej dabneeg zoo lino thiab. Koj paub zoo tshaj tejno lawm sav. Los koj yeej tsis paub li na? Hais li cov lus no ces "Txivneej Hmoob tsis ntse Tshaj" no xwb!

VHSL,

yav thaum peb nyob ntuj qub qab mas peb cov tiv neej tseem hais taus, khoo tau tthiab tswj tau...tiamsis tiam no koj kuv peb ua tsi tau, hais tsi tau thiab txwv tsi tau lawm.

luag meej pom yej hnov...tus yuav ua ces yeej ua...tus tsi ua ces yeej tsi ua.

yo tus ho ua los txchob chim txhob cem...nws paub qhov nws ua zoo thiab tsi zoo.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 kwvtij Hmoob,d

Tos peb tuaj nyob lub tebchaws no tej neej liam tag thiab Pojnrauj Yawg Nrauj coob txog 10 tawm phav tus los twb yog vim muaj tej pojniam Qiasneeg/xuab npaum li no thiaj ua rau peb tej txivneej TXIAS SIAB thiab TUSIAB es muab tej pojniam nrauj los yog tej pojniam thiaj li muab tej txiv nrauj coob tag npaum li.  Luag tej laus yeej ib txwm tham tias pom q.a.u loj txhob qhia pojniam.  Tus hais thiab tus muab zaj dabneeg xuab ib yam nkaus.  Yog nej paub yuav tau nrog tham kom txhob hais ntxiv lawm.

 

Tsis tsimnyog koj yuav tso tej dabneeg zoo lino thiab. Koj paub zoo tshaj tejno lawm sav. Los koj yeej tsis paub li na? Hais li cov lus no ces "Txivneej Hmoob tsis ntse Tshaj" no xwb!

VHSL,

yav thaum peb nyob ntuj qub qab mas peb cov tiv neej tseem hais taus, khoo tau tthiab tswj tau...tiamsis tiam no koj kuv peb ua tsi tau, hais tsi tau thiab txwv tsi tau lawm.

luag meej pom yej hnov...tus yuav ua ces yeej ua...tus tsi ua ces yeej tsi ua.

yo tus ho ua los txchob chim txhob cem...nws paub qhov nws ua zoo thiab tsi zoo.

 

Nhub no, 12/11/17, kuv tseem pom xovxwm haistias ib tug txivneej Hmoob muab nws tus pojniam thiab tus lhuasnraug tua tuag tas hauv tsev. Tus txivneej no muab nws tua lawm thiab no.

Hais li lub title zaj dabneeg no ces txhais tias yus rov txw yus tus pojniam mus tham lhuasnraug xwb. Lintawd es kuv thiaj haistias txivneej Hmoob tsis ntse no ma.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 kwvtij Hmoob,d

Tos peb tuaj nyob lub tebchaws no tej neej liam tag thiab Pojnrauj Yawg Nrauj coob txog 10 tawm phav tus los twb yog vim muaj tej pojniam Qiasneeg/xuab npaum li no thiaj ua rau peb tej txivneej TXIAS SIAB thiab TUSIAB es muab tej pojniam nrauj los yog tej pojniam thiaj li muab tej txiv nrauj coob tag npaum li.  Luag tej laus yeej ib txwm tham tias pom q.a.u loj txhob qhia pojniam.  Tus hais thiab tus muab zaj dabneeg xuab ib yam nkaus.  Yog nej paub yuav tau nrog tham kom txhob hais ntxiv lawm.

 

Mag tua tuag tib tug niag kua muag txia txev nram Merced 2 hnub tag los no lawm los mas tus pog no nas kwvtij.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TAW QHIA,

Tibneeg muaj ntsujplig/spirit...yog li tus ntsujplig yuavtsu reincarnate to the spirit world...heaven with Jesus.

THAUM KOJ PAUB HEAVEN YOG DABTSI, THIAB NTUJ NTSUJ PLIG YOG DABTSI, KOJ THIAJ PAUB THIAB POM QHOV TSEEB.

koj ntseeg Vajtswv los tseem coj qub kev cai.

 kwvtij Hmoob,d

Tos peb tuaj nyob lub tebchaws no tej neej liam tag thiab Pojnrauj Yawg Nrauj coob txog 10 tawm phav tus los twb yog vim muaj tej pojniam Qiasneeg/xuab npaum li no thiaj ua rau peb tej txivneej TXIAS SIAB thiab TUSIAB es muab tej pojniam nrauj los yog tej pojniam thiaj li muab tej txiv nrauj coob tag npaum li.  Luag tej laus yeej ib txwm tham tias pom q.a.u loj txhob qhia pojniam.  Tus hais thiab tus muab zaj dabneeg xuab ib yam nkaus.  Yog nej paub yuav tau nrog tham kom txhob hais ntxiv lawm.

 

Mag tua tuag tib tug niag kua muag txia txev nram Merced 2 hnub tag los no lawm los mas tus pog no nas kwvtij.

qhia peb more detail...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 kwvtij Hmoob,d

Tos peb tuaj nyob lub tebchaws no tej neej liam tag thiab Pojnrauj Yawg Nrauj coob txog 10 tawm phav tus los twb yog vim muaj tej pojniam Qiasneeg/xuab npaum li no thiaj ua rau peb tej txivneej TXIAS SIAB thiab TUSIAB es muab tej pojniam nrauj los yog tej pojniam thiaj li muab tej txiv nrauj coob tag npaum li.  Luag tej laus yeej ib txwm tham tias pom q.a.u loj txhob qhia pojniam.  Tus hais thiab tus muab zaj dabneeg xuab ib yam nkaus.  Yog nej paub yuav tau nrog tham kom txhob hais ntxiv lawm.

 

Mag tua tuag tib tug niag kua muag txia txev nram Merced 2 hnub tag los no lawm los mas tus pog no nas kwvtij.

Koj hais tiag los dag na? Kuv pom qhov xovxwm thiab tus txiv daim duab xwb. Tsis pom tus pojniam thiab tus lhuasnraug duab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tijlaug Vajhuamsibluag,

Koj yeej ib txwm pom kuv tawm tsam tej xovxwm tsis zoo thiab qhia kom txhob tuaj hais lus D.E.V. LUS NPUA TSIS NTSE hauv no mas tijlaug.  Kuv totaub koj ua tij cov lus zoo thiab yeej tsis tsimnyog tso.  Tiamsis qhov kuv coj tuaj tso no mas vim tias tsis yog nyob qhovtwg es sawvdaws tsis pom hos yog nyob tom Youtube xwb ces leej hlob me yau los pom txhua lawm.  Yog li kuv thiaj coj los rau peb tawm tswm tswv8 tswv9 thiab qhov tseemceeb tshaj mas xav coj tuaj share seb nej puas muaj leejtwg paub tus pojniam uas yog tus hais zaj dabneeg no.  Yog peb yuav txwv hauv no xwb ces pab tsis tau dabtsi, thiaj xav tias yog nej leejtwg paub no hu xovtooj ncaj qha mus rau los yog qhia tus txiv muab ntswj pobntseg.  Tus pojniam no yog ib tug xuab heev thiaj li hais tej dabneeg no.  Ua li kuv hais los saud nws lub homphiaj yog xav tuaj qhia peb cov pojniam Hmoob LIAM li nws os nawb.  Muaj ib cov txivneej Hmoob los xuab kawg nkaus yeej tuaj hais tej dabneeg D.E.V THIAB NPUA tom youtube ib yam nkaus li thiab.  Tej yam no peb yuav tau tivthaiv os.  

Ua tsaug rau qhov koj ua tij txhawjxeeb os nawb.  

Yujsiab,

Wow koj zaj dabneeg no txaus ntshai thiab tsis txaus ntseeg kiag li os phoojywg.  tiamsis kuv ntseeg koj tias muaj tiag thiaj li coj tau tuaj qhia rau peb paub.  Yog vim li cas koj thiaj li ho tsis qhia tej laus txog cov teebmeem ntawd txog ntua hnub tus hluas nraug coj koj mus tua povtseg mas?  Koj aw!! tej lus koj hais nram qab no ces yeej muaj tseeb os.  Muaj ib tug pog hnub nyoog li ntawm 35 xyoos thiab yog neeg muaj txiv.  Muaj ib hnub peb ua haujlwm coobx uake peb tso dag nws txawm hais tias oh yo yog tias muaj neeg tuaj nyas quav txias ces kuv  ham tsim ntxob pawj kiag ntxiv xwb os hehehe.  Kuv thiaj tias nej cov niag pojniam ces yeej zoo li ko tsuas yog xyeej tsawg xwb peb thiaj li tsis xav hlub mas.  

Tos kuv tsis qhia rau kuv niam thiab 2 tu muam mas kuv twb tsis paub tias yog lawv muab niam tij  txix rau kuv thiab tsuas paub tias yog niam tij no xwv luag los luag qhov twg los  tos paub ces niam lawv hais tias yog tij laug tus poj niam no xwb : kuv mus ploj tau 3 hnub los txog tsis pom niam tij lawm tus muam yau hais qhia kuv tias  peb yawg loj twb muab koj niam tij thiab tus hluas nraug coj mus faus ua ke rau nram qab tshav dav hlau lawm koj ua twj ywm txhob tham tawm tsam luag hnov luag ntes koj nawb : no mas kuv ntshai22 txog hnub kuv tus yawm yij mes kas thiab tus muam yuav  mes kas coj kuv mus nyob  "oudone" kuv loj   kuv mam nrog yawm yij mes kas mus ua hauj lwm mam li rov pom looj ceeb dua tsis ntev ces peb twb khiav tuaj rau mes kas ua ntej  teb chaws tawg :

Lod.  Ua tsaug ntau nawb.  Lawv ua tau haujlwm zoo kawg nkaus li.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Roob

kev hloov ntawm tibneeg mus ib tiam dhau ib tiam.  Koj kuv peb tiam no txawv koj kuv peb txiv lawv tiam.  Peb cov tuaj loj hlob tebchaws no los tseem hloov txawv tshaj cov menyuam yug tebchaws no.

Yog li koj yuav hais tias liam los yeej tsi tau thian nawb.

qhov tseeb ntawm yus lub cuab yig yog yus txojkev hlub xwb.  Hlub A-Z 100%.  Yam uas poob 80% ces luag yuav mus nrhiav sab nraum kom txog 100%.

yog pojniam ntshaw kuv phem loj...ces tso kev rau nws xwb...es lub cuabyig thiaj tsi puas.  

Tseemmoob,

Koj has yog kawg nkaus,  kuv muab credit rua koj nawb.   Tsimnyog txivneej Moob yuavtsum hloov kev xaav ruaqhov quaspuj Moob hloov coob heev lawm.  Yog koj tso kev rua quaspuj moog ua tes nwg yuav txawj rov lug tsev kuas yog koj tsi kheev tes nwg lawm ncaajqhaa xwb. 

The truth hurts that's why Hmong hate the truth and what that lady said was the truth.   Sorry for most Hmong women don't get to enjoy that kind of pleasure.  I'm so glad my wife did.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tseemmoob & Yujsiab,

Neb 2 cov lus puavleej yog tas huvsi.  Lub neej thaum ub yus tseem me thiab lub tebchaws tsis vammeej, tsis freedom ces tsis paub txog pojniam lub siab tias ua li lawv nyiam txivneej npaum li cas tiag.  Qhov yus hnov ces tsuas yog tej laus ua dabneeg piav rau yus mloog li peb pheej hnov los ntawm qee tus pojniam uas tsis txajmuag qhia paub xwb.  Nimno lub ntiajteb vammeej thiab muaj kev ywjpheej rau 2 tog neeg lawm tej pojniam tus xav ua li cas los tau thiab lawv mam li qhia ncaj los rau peb txivneej paub tias lawv ntshaw txivneej tshaj li txivneej ntshaw pojniam.  Vim li no luag cov ua research thiab survey tebchaws no thiaj paub tias SIZE DOES MATTER.  

Tiamsis txawm li cas losxij cov pojniam coj zoo ces txawm 1 week-1 hlis tau ib zaug xwb los nws yeej ok nrog tus txiv kubsiab lug ua neej.  Hos cov tus tuaj hais thiab muab zaj dabneeg no ces yog cov pojniam Liamx xwb.  Hom pojniam zoo li no mas txawm 1 hmos ua 2-3 teg los nws yeej tsis zoo siab thiab txawm tau yav loj kom ua nws ceev npaum li yug menyuam los yeej tsis txaus vim ua 2-3 teg xwb ces xoob lawm yuav tsum nrhiav yav tshiab kom loj dua qub.  Tsis tag li hom pojniam coj tus cwjpwm zoo li no nws lub neej yeej poob qab, yam lawv ua tau ces yog deev hluas, ua pojnrauj, raws tus no ib ntus ho mus rau tus ped, tus nrad.  Dhau li lawm ntuj yeej tsis foom koobhmoov pub rau, txawm ntuj muab los koobhmoov tsis kam nrog cov neeg zoo li no nyob.  Vim li no tus pojniam twg mus deev hluas los lawm tus txiv rov yuav dua nkawv lub neej thiaj tsis ntseg.

Tej dabneeg no kuv pom kiag ntawm qhovmuag 2-3 tug los thiab kuv ntseeg tias nej los yuav pom ib yam nkaus.

Roob,  koj cov lug nuav koj has lawvle koj kev npaunco xwb tsi muaj tseeb,  Yeej muaj cov txivneej Moob coob coob kws txawj txawj hlub quaspuj, quaspuj txhaj tsi ntshaw saab nrau,  Txug txij quaspuj moog ntswb saab nrau tes tug huv tsev yeej tsi povkhawv,  yog tsi moog ntswb tes yuav nkim sijhawm ua neej.   They have only one life to live and that life deserves fully satisfied,  It is a waste of time to spend a life with a Hmong man that doesn't care about his wife's sexualneeds.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ua cas nej tsi accept txojkev vammeej kiag li.

kev sib daj siv deev, muaj txiv los pojniam, yog nws yeem lawm koj yeej txwv tsi tau...nov yog kev vammeej.

Yog nws tsi kam yuav koj, nws pom lwm tus zoo tshaj...nov kev vammeej.

yuav pojniam coob tus li Hmong yuav..nov yog kev pumtsuaj es Mekas thiaj txwv...tabsis Hmong tseem ua tag zog...tos Hmong tsi vammeej vim Hmong siv 2 ceg los ua neej .

nej tseem tshuv dabtsi yuav tham ntxiv...hehehe.

 

Moob nyavnyuas tau ua num ua tswv thaum Vaaj Pov sawv lug xwb tabsis yog tuab co nom kws kaav ob ceg xwb,  Leejtwg tau ua ib nyuas nom tes tsi quavntsej kev ncaajnceeg le,  yuav kag ob peb tug quaspuj lug kaav ob ceg,  lub ntuj txhaj muab Moob nchuav tuaj rua Mekas khoos. 

 kwvtij Hmoob,d

Tos peb tuaj nyob lub tebchaws no tej neej liam tag thiab Pojnrauj Yawg Nrauj coob txog 10 tawm phav tus los twb yog vim muaj tej pojniam Qiasneeg/xuab npaum li no thiaj ua rau peb tej txivneej TXIAS SIAB thiab TUSIAB es muab tej pojniam nrauj los yog tej pojniam thiaj li muab tej txiv nrauj coob tag npaum li.  Luag tej laus yeej ib txwm tham tias pom q.a.u loj txhob qhia pojniam.  Tus hais thiab tus muab zaj dabneeg xuab ib yam nkaus.  Yog nej paub yuav tau nrog tham kom txhob hais ntxiv lawm.

 

Tsis tsimnyog koj yuav tso tej dabneeg zoo lino thiab. Koj paub zoo tshaj tejno lawm sav. Los koj yeej tsis paub li na? Hais li cov lus no ces "Txivneej Hmoob tsis ntse Tshaj" no xwb!

VHSL,

yav thaum peb nyob ntuj qub qab mas peb cov tiv neej tseem hais taus, khoo tau tthiab tswj tau...tiamsis tiam no koj kuv peb ua tsi tau, hais tsi tau thiab txwv tsi tau lawm.

luag meej pom yej hnov...tus yuav ua ces yeej ua...tus tsi ua ces yeej tsi ua.

yo tus ho ua los txchob chim txhob cem...nws paub qhov nws ua zoo thiab tsi zoo.

 

Nhub no, 12/11/17, kuv tseem pom xovxwm haistias ib tug txivneej Hmoob muab nws tus pojniam thiab tus lhuasnraug tua tuag tas hauv tsev. Tus txivneej no muab nws tua lawm thiab no.

Hais li lub title zaj dabneeg no ces txhais tias yus rov txw yus tus pojniam mus tham lhuasnraug xwb. Lintawd es kuv thiaj haistias txivneej Hmoob tsis ntse no ma.

Muab pojniam Thiab tus hluas nraug tua tiamsis yug twb tuag lawm thiab es muaj nujnqis dabtsi ?  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tseemmoob & Yujsiab,

Neb 2 cov lus puavleej yog tas huvsi.  Lub neej thaum ub yus tseem me thiab lub tebchaws tsis vammeej, tsis freedom ces tsis paub txog pojniam lub siab tias ua li lawv nyiam txivneej npaum li cas tiag.  Qhov yus hnov ces tsuas yog tej laus ua dabneeg piav rau yus mloog li peb pheej hnov los ntawm qee tus pojniam uas tsis txajmuag qhia paub xwb.  Nimno lub ntiajteb vammeej thiab muaj kev ywjpheej rau 2 tog neeg lawm tej pojniam tus xav ua li cas los tau thiab lawv mam li qhia ncaj los rau peb txivneej paub tias lawv ntshaw txivneej tshaj li txivneej ntshaw pojniam.  Vim li no luag cov ua research thiab survey tebchaws no thiaj paub tias SIZE DOES MATTER.  

Tiamsis txawm li cas losxij cov pojniam coj zoo ces txawm 1 week-1 hlis tau ib zaug xwb los nws yeej ok nrog tus txiv kubsiab lug ua neej.  Hos cov tus tuaj hais thiab muab zaj dabneeg no ces yog cov pojniam Liamx xwb.  Hom pojniam zoo li no mas txawm 1 hmos ua 2-3 teg los nws yeej tsis zoo siab thiab txawm tau yav loj kom ua nws ceev npaum li yug menyuam los yeej tsis txaus vim ua 2-3 teg xwb ces xoob lawm yuav tsum nrhiav yav tshiab kom loj dua qub.  Tsis tag li hom pojniam coj tus cwjpwm zoo li no nws lub neej yeej poob qab, yam lawv ua tau ces yog deev hluas, ua pojnrauj, raws tus no ib ntus ho mus rau tus ped, tus nrad.  Dhau li lawm ntuj yeej tsis foom koobhmoov pub rau, txawm ntuj muab los koobhmoov tsis kam nrog cov neeg zoo li no nyob.  Vim li no tus pojniam twg mus deev hluas los lawm tus txiv rov yuav dua nkawv lub neej thiaj tsis ntseg.

Tej dabneeg no kuv pom kiag ntawm qhovmuag 2-3 tug los thiab kuv ntseeg tias nej los yuav pom ib yam nkaus.

Roob,  koj cov lug nuav koj has lawvle koj kev npaunco xwb tsi muaj tseeb,  Yeej muaj cov txivneej Moob coob coob kws txawj txawj hlub quaspuj, quaspuj txhaj tsi ntshaw saab nrau,  Txug txij quaspuj moog ntswb saab nrau tes tug huv tsev yeej tsi povkhawv,  yog tsi moog ntswb tes yuav nkim sijhawm ua neej.   They have only one life to live and that life deserves fully satisfied,  It is a waste of time to spend a life with a Hmong man that doesn't care about his wife's sexualneeds.

Victor,

Tej teebmeem no tsis yog ib yam TSHIAB rau koj, kuv peb os phoojywg.  Tej no POM DUA, POM MUAJ, POM TXAUS los lawm tsis hais nyob lub tebchaws twg POJNIAM YEEJ COJ ZOO IB YAM NKAUS.  Koj twb pom cov pojniam uas mus deev hluas nraug TSEEM ROV LOS MUAB TUS TXIV TUA POVTSEG thiab.  Tej teebmeem no hais TSAWG PEB PAUB NTAU DUA lawm os.

Peb tuaj hauv no yog tuaj share thiab tawm tswv8 xwb, peb tsis tau kom leejtwg yuav tsum UA LI PEB thiab COJ LI PEB NYIAM.  Yog koj ho pom thiab nyiam li koj hais los QHOV NTAWD YOG KOJ LI TEEBMEEM os phoojywg.  Peb twb debate dhau los lawm tiamsis phem thiab zoo los koj yog Hmoob thiab kuv lam rov hais ib zaug rau koj txiv tias 100 TUS POJNIAM KOJ TSO MUS DEEV HLUAS NRAUG THIAB YOG NTSIB RAB  LOJ DUA KOJ LAWM CES TSUAS MUAJ LI 10-15 LEEG (10-15 % ) ROV  LOS NROG KOJ NYOB XWB TIAMSIS KOJ YUAV TSUM YOG IB TUG TXIV SPECIAL/MUAJ YAM ZOO XWS LI UA NEEJ MUAJ.  Hos tsis li ces 100/100 tsis rov los. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Roob,

qhov teebmeem no nws yog individual li teebmeem xwb.  Nimno pojniam pom tias free choice tsi yog txivneej li xwb...yog lawv li tibyam. Yog tus twg decide ua ces koj kuv txwv tsi tau...either accept it or leave it.

yog 2 leeg work it out agree for one thing that is better for them ces lub neej tsi puag.

kuv muaj ib khub friend Hmoob nyoob nyoog li in the 50s.  Tus man tsuas ua tau li ib week ibteg losis 2 week 1bteg xwb.   Tus poj niam tias tso nws nrhiav sab nraum losis nrauj

yog li lbneej yuv puas yog tsi kam...yog kam yuav mob siab ntev li cas...ntshe uv tsi tuag cia ok.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Roob,

qhov teebmeem no nws yog individual li teebmeem xwb.  Nimno pojniam pom tias free choice tsi yog txivneej li xwb...yog lawv li tibyam. Yog tus twg decide ua ces koj kuv txwv tsi tau...either accept it or leave it.

yog 2 leeg work it out agree for one thing that is better for them ces lub neej tsi puag.

kuv muaj ib khub friend Hmoob nyoob nyoog li in the 50s.  Tus man tsuas ua tau li ib week ibteg losis 2 week 1bteg xwb.   Tus poj niam tias tso nws nrhiav sab nraum losis nrauj

yog li lbneej yuv puas yog tsi kam...yog kam yuav mob siab ntev li cas...ntshe uv tsi tuag cia ok.

Tseemmoob,

Cov percent uas ua tau li koj hais thiab tsis muaj teebmeem rau lub cuabyig ces kuv hais rau tias zoo nkaus li qhov kuv hasi Victor los saud xwb os los puas yog tseem tsawg tshaj.  Peb txivneej li yeej yos uasi dua tiamsis mus uasi los nws coj li qub 95% tsis pauv siab.  Some how cov pojniam uas mus rov los ntawd yog nws mus ntsib tus zoo li yam tus txiv los yog twb npaum li mas thiaj li rov los nawb.  Yog mus ntsib tus uas ua tau rau NWS PAJ YAJ NTSHIS LAWM CES NWS YUAV TSIS NCO KOJ ZAG ME TXIV TUB lawm os phoojywg aw.  Qhov zoo tshaj ces yog hnub twg ua li koj hais lawm tsuas yog tso tseg nyias mus nyias xwb zoo dua vim tias lub neej ua li lawm ces txawm koj nrog pw los tus TXIVNEEJ TOD NYOB HAUV NWS LUB ZEEMMUAG  vim pojniam li thaum txivneej nrog pw lawv qimuag lawm hehehehe.  Qhov uas qimuag ntawd ces muaj ntau yam nyob rau hauv either ZOO DHAU los yog MAKE IMAGINATION RAU TUS NWS HLUB/NYIAM TSHAJ koj kom lawv hajyam muaj pressure dua ntxiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tseemmoob & Yujsiab,

Neb 2 cov lus puavleej yog tas huvsi.  Lub neej thaum ub yus tseem me thiab lub tebchaws tsis vammeej, tsis freedom ces tsis paub txog pojniam lub siab tias ua li lawv nyiam txivneej npaum li cas tiag.  Qhov yus hnov ces tsuas yog tej laus ua dabneeg piav rau yus mloog li peb pheej hnov los ntawm qee tus pojniam uas tsis txajmuag qhia paub xwb.  Nimno lub ntiajteb vammeej thiab muaj kev ywjpheej rau 2 tog neeg lawm tej pojniam tus xav ua li cas los tau thiab lawv mam li qhia ncaj los rau peb txivneej paub tias lawv ntshaw txivneej tshaj li txivneej ntshaw pojniam.  Vim li no luag cov ua research thiab survey tebchaws no thiaj paub tias SIZE DOES MATTER.  

Tiamsis txawm li cas losxij cov pojniam coj zoo ces txawm 1 week-1 hlis tau ib zaug xwb los nws yeej ok nrog tus txiv kubsiab lug ua neej.  Hos cov tus tuaj hais thiab muab zaj dabneeg no ces yog cov pojniam Liamx xwb.  Hom pojniam zoo li no mas txawm 1 hmos ua 2-3 teg los nws yeej tsis zoo siab thiab txawm tau yav loj kom ua nws ceev npaum li yug menyuam los yeej tsis txaus vim ua 2-3 teg xwb ces xoob lawm yuav tsum nrhiav yav tshiab kom loj dua qub.  Tsis tag li hom pojniam coj tus cwjpwm zoo li no nws lub neej yeej poob qab, yam lawv ua tau ces yog deev hluas, ua pojnrauj, raws tus no ib ntus ho mus rau tus ped, tus nrad.  Dhau li lawm ntuj yeej tsis foom koobhmoov pub rau, txawm ntuj muab los koobhmoov tsis kam nrog cov neeg zoo li no nyob.  Vim li no tus pojniam twg mus deev hluas los lawm tus txiv rov yuav dua nkawv lub neej thiaj tsis ntseg.

Tej dabneeg no kuv pom kiag ntawm qhovmuag 2-3 tug los thiab kuv ntseeg tias nej los yuav pom ib yam nkaus.

Roob,  koj cov lug nuav koj has lawvle koj kev npaunco xwb tsi muaj tseeb,  Yeej muaj cov txivneej Moob coob coob kws txawj txawj hlub quaspuj, quaspuj txhaj tsi ntshaw saab nrau,  Txug txij quaspuj moog ntswb saab nrau tes tug huv tsev yeej tsi povkhawv,  yog tsi moog ntswb tes yuav nkim sijhawm ua neej.   They have only one life to live and that life deserves fully satisfied,  It is a waste of time to spend a life with a Hmong man that doesn't care about his wife's sexualneeds.

Victor,

Tej teebmeem no tsis yog ib yam TSHIAB rau koj, kuv peb os phoojywg.  Tej no POM DUA, POM MUAJ, POM TXAUS los lawm tsis hais nyob lub tebchaws twg POJNIAM YEEJ COJ ZOO IB YAM NKAUS.  Koj twb pom cov pojniam uas mus deev hluas nraug TSEEM ROV LOS MUAB TUS TXIV TUA POVTSEG thiab.  Tej teebmeem no hais TSAWG PEB PAUB NTAU DUA lawm os.

Peb tuaj hauv no yog tuaj share thiab tawm tswv8 xwb, peb tsis tau kom leejtwg yuav tsum UA LI PEB thiab COJ LI PEB NYIAM.  Yog koj ho pom thiab nyiam li koj hais los QHOV NTAWD YOG KOJ LI TEEBMEEM os phoojywg.  Peb twb debate dhau los lawm tiamsis phem thiab zoo los koj yog Hmoob thiab kuv lam rov hais ib zaug rau koj txiv tias 100 TUS POJNIAM KOJ TSO MUS DEEV HLUAS NRAUG THIAB YOG NTSIB RAB  LOJ DUA KOJ LAWM CES TSUAS MUAJ LI 10-15 LEEG (10-15 % ) ROV  LOS NROG KOJ NYOB XWB TIAMSIS KOJ YUAV TSUM YOG IB TUG TXIV SPECIAL/MUAJ YAM ZOO XWS LI UA NEEJ MUAJ.  Hos tsis li ces 100/100 tsis rov los. 

Roob, koj muab cov percent ntawm ko qhovtwg los  leejtwg yog tus research ?   Cov uas kuv paub es tus txiv tso tus niam mus deev sab nraud es lub neej puas vim qhov ntawd yog 20%,  hos 80% tseem sib yuav.

Cov uas tus txiv tsis povkhawv es tus niam mus nyiag deev sab nraud,  cov ntawd neej puas 80 % 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Roob

kev hloov ntawm tibneeg mus ib tiam dhau ib tiam.  Koj kuv peb tiam no txawv koj kuv peb txiv lawv tiam.  Peb cov tuaj loj hlob tebchaws no los tseem hloov txawv tshaj cov menyuam yug tebchaws no.

Yog li koj yuav hais tias liam los yeej tsi tau thian nawb.

qhov tseeb ntawm yus lub cuab yig yog yus txojkev hlub xwb.  Hlub A-Z 100%.  Yam uas poob 80% ces luag yuav mus nrhiav sab nraum kom txog 100%.

yog pojniam ntshaw kuv phem loj...ces tso kev rau nws xwb...es lub cuabyig thiaj tsi puas.  

ua cas nej tsi accept txojkev vammeej kiag li.

kev sib daj siv deev, muaj txiv los pojniam, yog nws yeem lawm koj yeej txwv tsi tau...nov yog kev vammeej.

Yog nws tsi kam yuav koj, nws pom lwm tus zoo tshaj...nov kev vammeej.

yuav pojniam coob tus li Hmong yuav..nov yog kev pumtsuaj es Mekas thiaj txwv...tabsis Hmong tseem ua tag zog...tos Hmong tsi vammeej vim Hmong siv 2 ceg los ua neej .

nej tseem tshuv dabtsi yuav tham ntxiv...hehehe.

 

Moob nyavnyuas tau ua num ua tswv thaum Vaaj Pov sawv lug xwb tabsis yog tuab co nom kws kaav ob ceg xwb,  Leejtwg tau ua ib nyuas nom tes tsi quavntsej kev ncaajnceeg le,  yuav kag ob peb tug quaspuj lug kaav ob ceg,  lub ntuj txhaj muab Moob nchuav tuaj rua Mekas khoos. 

 kwvtij Hmoob,d

Tos peb tuaj nyob lub tebchaws no tej neej liam tag thiab Pojnrauj Yawg Nrauj coob txog 10 tawm phav tus los twb yog vim muaj tej pojniam Qiasneeg/xuab npaum li no thiaj ua rau peb tej txivneej TXIAS SIAB thiab TUSIAB es muab tej pojniam nrauj los yog tej pojniam thiaj li muab tej txiv nrauj coob tag npaum li.  Luag tej laus yeej ib txwm tham tias pom q.a.u loj txhob qhia pojniam.  Tus hais thiab tus muab zaj dabneeg xuab ib yam nkaus.  Yog nej paub yuav tau nrog tham kom txhob hais ntxiv lawm.

 

Tsis tsimnyog koj yuav tso tej dabneeg zoo lino thiab. Koj paub zoo tshaj tejno lawm sav. Los koj yeej tsis paub li na? Hais li cov lus no ces "Txivneej Hmoob tsis ntse Tshaj" no xwb!

VHSL,

yav thaum peb nyob ntuj qub qab mas peb cov tiv neej tseem hais taus, khoo tau tthiab tswj tau...tiamsis tiam no koj kuv peb ua tsi tau, hais tsi tau thiab txwv tsi tau lawm.

luag meej pom yej hnov...tus yuav ua ces yeej ua...tus tsi ua ces yeej tsi ua.

yo tus ho ua los txchob chim txhob cem...nws paub qhov nws ua zoo thiab tsi zoo.

 

Nhub no, 12/11/17, kuv tseem pom xovxwm haistias ib tug txivneej Hmoob muab nws tus pojniam thiab tus lhuasnraug tua tuag tas hauv tsev. Tus txivneej no muab nws tua lawm thiab no.

Hais li lub title zaj dabneeg no ces txhais tias yus rov txw yus tus pojniam mus tham lhuasnraug xwb. Lintawd es kuv thiaj haistias txivneej Hmoob tsis ntse no ma.

Muab pojniam Thiab tus hluas nraug tua tiamsis yug twb tuag lawm thiab es muaj nujnqis dabtsi ?  

Ntawm tus txiv  yog tuag los theej peb txiv neej hmoob txoj kev hlub lawm peb ib tsoom txiv neej hmoob yuav tau mus pab nws thiab tsa lub ntees kom zoo tshaj 2 niag poj laib yawg laib no rhais mus ua neeg liam :kuv yuav nco thiab hwm kom tus txiv neej no rov yug los ua ib tug thawj tswj haiv muaj peev xwm los tshem tau cov poj niam liam no tsis txhob muaj mus ntxiv:  ua tsaug  rau tus me txiv 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ua cas nej tsi accept txojkev vammeej kiag li.

kev sib daj siv deev, muaj txiv los pojniam, yog nws yeem lawm koj yeej txwv tsi tau...nov yog kev vammeej.

Yog nws tsi kam yuav koj, nws pom lwm tus zoo tshaj...nov kev vammeej.

yuav pojniam coob tus li Hmong yuav..nov yog kev pumtsuaj es Mekas thiaj txwv...tabsis Hmong tseem ua tag zog...tos Hmong tsi vammeej vim Hmong siv 2 ceg los ua neej .

nej tseem tshuv dabtsi yuav tham ntxiv...hehehe.

 

Moob nyavnyuas tau ua num ua tswv thaum Vaaj Pov sawv lug xwb tabsis yog tuab co nom kws kaav ob ceg xwb,  Leejtwg tau ua ib nyuas nom tes tsi quavntsej kev ncaajnceeg le,  yuav kag ob peb tug quaspuj lug kaav ob ceg,  lub ntuj txhaj muab Moob nchuav tuaj rua Mekas khoos. 

 kwvtij Hmoob,d

Tos peb tuaj nyob lub tebchaws no tej neej liam tag thiab Pojnrauj Yawg Nrauj coob txog 10 tawm phav tus los twb yog vim muaj tej pojniam Qiasneeg/xuab npaum li no thiaj ua rau peb tej txivneej TXIAS SIAB thiab TUSIAB es muab tej pojniam nrauj los yog tej pojniam thiaj li muab tej txiv nrauj coob tag npaum li.  Luag tej laus yeej ib txwm tham tias pom q.a.u loj txhob qhia pojniam.  Tus hais thiab tus muab zaj dabneeg xuab ib yam nkaus.  Yog nej paub yuav tau nrog tham kom txhob hais ntxiv lawm.

 

Tsis tsimnyog koj yuav tso tej dabneeg zoo lino thiab. Koj paub zoo tshaj tejno lawm sav. Los koj yeej tsis paub li na? Hais li cov lus no ces "Txivneej Hmoob tsis ntse Tshaj" no xwb!

VHSL,

yav thaum peb nyob ntuj qub qab mas peb cov tiv neej tseem hais taus, khoo tau tthiab tswj tau...tiamsis tiam no koj kuv peb ua tsi tau, hais tsi tau thiab txwv tsi tau lawm.

luag meej pom yej hnov...tus yuav ua ces yeej ua...tus tsi ua ces yeej tsi ua.

yo tus ho ua los txchob chim txhob cem...nws paub qhov nws ua zoo thiab tsi zoo.

 

Nhub no, 12/11/17, kuv tseem pom xovxwm haistias ib tug txivneej Hmoob muab nws tus pojniam thiab tus lhuasnraug tua tuag tas hauv tsev. Tus txivneej no muab nws tua lawm thiab no.

Hais li lub title zaj dabneeg no ces txhais tias yus rov txw yus tus pojniam mus tham lhuasnraug xwb. Lintawd es kuv thiaj haistias txivneej Hmoob tsis ntse no ma.

Muab pojniam Thiab tus hluas nraug tua tiamsis yug twb tuag lawm thiab es muaj nujnqis dabtsi ?  

Tuag tiv thaiv haiv hmoob tsoom txiv neej txoj kev mob siab txom nyem siab ntsws lub neej kev hlub : muaj nqi rau peb haiv txiv neej hmoob peb thov kom tswv ntuj txais nws mus ciaj haiv rov los hlub pe  ib tsoom txiv neej hmoob ;tom ntej no rov los tshwm sim ua dua 1 leej txiv  muaj hwj huaj loj coj lub hwj chim siab li vaj tswv ntuj pab tau peb hmoob   uali 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now