Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Nco Hlub

12 posts in this topic

Posted (edited) · Report post

 

Kuv ncig txog qhovtwg los tshav tseem kub, thiab cua tseem no

Yog txojsia tsis tu koj tseem nyob hauv txojkev hlub, kev nco

 

Edited by Nywjlaus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntuj no daus zeeg dawbfog vov me yub nroj

Ntuj no daus zeeg ntau txij neeg los npog tsis tau kuv lub siab nco koj

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Ib hmo dhau ib hmo kuv tseem tos vim koj yog tus kuv hlub puag thaum ntxov. 

Koj dua twg tsis hnov koj xov lawm los kuv lub siab tseem hlub koj. 

Vim txojkev hlub,kuv tseem tshem tsis tau koj tawm hauv kuv txoj kev ua hnub ua hmo nco.

Ib hnub dhau ib hnub kuv tseem tos koj li qub vim koj yog tus kuv hlub puag thaum ub.

Koj ploj ntsiag ntuj tsis hnov koj ib lolus xa ib tsab moo tuaj qhia rau kuv.

Vim txojkev hmov kev ncawg, kuv tseem tshem koj tsis tawm hauv txojkev txhawj thiab lub siab hlub

 

 

Edited by Nywjlaus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Txoj kev hlub kev nco koj zoo li tus dej nro tsis muaj hnub ntshiab

Txojkev hlub kev nco koj zoo li lub khaubzeeg cua mus tsis txawj dhau

Txojkev hlub kev nco koj zoo li tus kanmob maj mam noj kuv nplooj siab

Txojkev hlub kev nco koj yog hajmob tsis xaiv caij  thiab kho tsis tau

 

 

Edited by Nywjlaus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txij thaum wb tau sib nrug

 

Not bad at all...Thx

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Txij wb tau sib ncaim sib nrug mus, kuv tawm rooj ncig txog qhovtwg los zoo li me nroj tsuag hmab ntoo txawj hais txawj seev wb tej me lus.  Sim me neej no  cas kho kuv siab ualuaj tiag, ntuj tshavnrig me toj roob hauvpes kaj huvsi, thiab kuv xav tuav koj tes wb mus ncig seev wb tej me lus sib nco lus qabzib nyob wb lub neej hlub.  Vim licas wb thiaj sib ncaim mus deb zujzus li tus dej ntws kem roob nrug kem ntu, kuv nco nco koj khosiab zim thiab mloog txojsia yau zujzus twb yuav tu.

 

Edited by Nywjlaus
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

 

Image result for flowers images

kev sib ncaim qhia txog kev sib tso

kev sib nco qhia txog txojkev hlub

txhua hnub kuv tseem nco txog koj

nco tsis ploj txhua hmo qaimhli

nco wb tej lus ntshi hais daissiab

hnub tawm ci-iab txhua tagkis

nco koj lolus qabzib khosiab khuav

nco tsis dhuav tej lus daisiab

nco nco ntuj tsaug tawm ntuj tshiab

 

 

 

Edited by Nywjlaus
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Me nkaujhmoob, koj mcaim mus tov ntuj no

kuv tseem niajhnub nco koj pw tsis tsaugzog

Ntuj taghmo kuv yeej hnov txhua lub lwg nrog

 

Nkaujhmoob, kuv nco koj tsis tuaj dabntub

Ntuj taghmo ob sab plhu kuamuag ntws ntub

Tus neeg kuv hlub hauv koj siab puas muaj kuv

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Lub chaw no yog wb lub chaw tuaj sib zov.  Lub chaw kuv ibtxwm tuaj nrhiav thiab koj ibtxwm tuaj tos, thiab tham tsis txaus hais tsis dhuav. Hnub no nws dhau mus ua keebkwm kev hlub thiab ciaj mus ua lub chaw nco chaw tshua.  Sijhawm dhau mus tsis rovqab, wb kev hlub kev swm zoo li kob nag tshauv nag tshavntuj poob ib vuag qhuav, tabsis hauv kuv nruabsiab koj tseem khuamntuv hauv kuv txojkev hlub kev nco tsis dhuav.  Kuv lub siab tseem hu thiab lub plawv tseem quaj xav ntsib xav rov hnov koj lolus zoo. Ntev npaumtwg lub siab tseem nco nco vim lub plawv tseem xav hnov koj moo.

 

 

Edited by Nywjlaus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

 

 

 

Noog dimplaws seevyees mus nrhiav zoov nujxiab

Kuv dimplaws muab koj nco nyob nraim nruabsiab

Ntsesnuj ntsesnia dim plaws phoj qees nrhiav dej tsaws

Kuv dimplaws yeevsees txog koj nyob nruabplawv

Tiam no yuav nco koj ib tiam thiab hlub koj txog hnub kawg

Edited by Nywjlaus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txojkev sibntsib ua rau kuv txawj hlub txawj khib

Txojkev sibcuag ua rau kuv txawj nco txhawj tshua

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0