Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

HMOOB TXOJ KEV TXOM NYEM & POOB TEB CHAWS

5 posts in this topic

Posted · Report post

HMOOB TXOJ KEV UAS RAUG TXOM NYEM & POOB TEB CHAWS


Vim hais tias peb hmoob yog " Me nyuam ntsuag teb ntsuag chaw xwb ". Peb hmoob nyob tsis muaj av tsis muaj teb chaws los Vim yog : Hmoob muaj txim ntuj uas hmoob yog ib cov tib neeg uas nyiam tua Vaj tua Cob....Es thiaj li tau raug txoj kev txom nyem poob teb poob chaw zoo li niaj hnub no. 


Thaum twg yog peb hmoob tig rov qab mus hwm Tswv Ntuj Tswv Teb mas peb hmoob thiaj mam li rov qab tau zoo dua os nawb. Peb hmoob lub neej niaj hnub no yog los mus qiv luag mab sua li Tsev so xwb. Haiv neeg twg yog tias luag " Txais yuav hmoob " thiab hlub hmoob ces thaum kawg haiv neeg ntawd yuav tau txais lub Ntuj li koob hmoov. Qhov uas luag lwm haiv neeg txais hmoob tuaj mus nyob rau luag li teb chaws mas yog li ntawd. Luag paub txog hmoob tias hmoob yog leej twg....?


Peb hmoob txoj kev txom nyem thiab lub Ntuj muab hmoob cais ib cov mus nyob rau ib qhov los Vim yog hmoob pheej nyiam tua Vaj tua Cob...Es lub Ntuj thiaj li tau muab hmoob rau txim li ntawd. Zoo rau qhov uas lub Ntuj muab hmoob lub neej tig mus ua mab sua li lawm, txhob yog li ntawd mas ntshe hmoob twb tua hmoob dua lawm thiab os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HMOOB TXOJ KEV UAS RAUG TXOM NYEM & POOB TEB CHAWS


Vim hais tias peb hmoob yog " Me nyuam ntsuag teb ntsuag chaw xwb ". Peb hmoob nyob tsis muaj av tsis muaj teb chaws los Vim yog : Hmoob muaj txim ntuj uas hmoob yog ib cov tib neeg uas nyiam tua Vaj tua Cob....Es thiaj li tau raug txoj kev txom nyem poob teb poob chaw zoo li niaj hnub no. 


Thaum twg yog peb hmoob tig rov qab mus hwm Tswv Ntuj Tswv Teb mas peb hmoob thiaj mam li rov qab tau zoo dua os nawb. Peb hmoob lub neej niaj hnub no yog los mus qiv luag mab sua li Tsev so xwb. Haiv neeg twg yog tias luag " Txais yuav hmoob " thiab hlub hmoob ces thaum kawg haiv neeg ntawd yuav tau txais lub Ntuj li koob hmoov. Qhov uas luag lwm haiv neeg txais hmoob tuaj mus nyob rau luag li teb chaws mas yog li ntawd. Luag paub txog hmoob tias hmoob yog leej twg....?


Peb hmoob txoj kev txom nyem thiab lub Ntuj muab hmoob cais ib cov mus nyob rau ib qhov los Vim yog hmoob pheej nyiam tua Vaj tua Cob...Es lub Ntuj thiaj li tau muab hmoob rau txim li ntawd. Zoo rau qhov uas lub Ntuj muab hmoob lub neej tig mus ua mab sua li lawm, txhob yog li ntawd mas ntshe hmoob twb tua hmoob dua lawm thiab os.

" ZeejNeeg" Phooj ywg"  koj txhawj Hmoob heev los !!!! moob tsis hlub hmoob  kawg 2 tus kwv tij no sib do mus kom txog hnub  muaj 1 xwb tsis muaj 2 lawm thaum ntawd thiaj li yuav mus raws li koj hais os nawb = tos 2 kwv tij no ho ua yeeb ncuab li no los vim (moob yog niam loj yug )( Hmoob yog niam yau yug ) thiaj tsis sib haum   thiaj sib ntau sib tua  los ntawm leej txi coj tau tsis ncaj nruab nrab  nws nyiam leej twg nws hlub tus ntawm 2 tus tub thiaj ciaj yeeb ncuab = koj yog Hmoob koj Hlub Hmoob ces txhaum "Moob" lawm > kuj cuab > thiaj poob mus ua teb chaws lawm ces nrog cov haiv teb chaws nyob  thiaj vam meej  xws teb xws chaws thoob ntiaj teb no ***

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tsis yog cov neeg uas xav li nej xav os....?

Thiab kuv tsis yog cov tib neeg uas nyiam plaub nyiam ntug, nyiam ua plaub ua ntug li nej os....?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HMOOB TXOJ KEV UAS RAUG TXOM NYEM & POOB TEB CHAWS


Vim hais tias peb hmoob yog " Me nyuam ntsuag teb ntsuag chaw xwb ". Peb hmoob nyob tsis muaj av tsis muaj teb chaws los Vim yog : Hmoob muaj txim ntuj uas hmoob yog ib cov tib neeg uas nyiam tua Vaj tua Cob....Es thiaj li tau raug txoj kev txom nyem poob teb poob chaw zoo li niaj hnub no. 


Thaum twg yog peb hmoob tig rov qab mus hwm Tswv Ntuj Tswv Teb mas peb hmoob thiaj mam li rov qab tau zoo dua os nawb. Peb hmoob lub neej niaj hnub no yog los mus qiv luag mab sua li Tsev so xwb. Haiv neeg twg yog tias luag " Txais yuav hmoob " thiab hlub hmoob ces thaum kawg haiv neeg ntawd yuav tau txais lub Ntuj li koob hmoov. Qhov uas luag lwm haiv neeg txais hmoob tuaj mus nyob rau luag li teb chaws mas yog li ntawd. Luag paub txog hmoob tias hmoob yog leej twg....?


Peb hmoob txoj kev txom nyem thiab lub Ntuj muab hmoob cais ib cov mus nyob rau ib qhov los Vim yog hmoob pheej nyiam tua Vaj tua Cob...Es lub Ntuj thiaj li tau muab hmoob rau txim li ntawd. Zoo rau qhov uas lub Ntuj muab hmoob lub neej tig mus ua mab sua li lawm, txhob yog li ntawd mas ntshe hmoob twb tua hmoob dua lawm thiab os.

Tsuas jhai ho muaj tus Hmoob twg tsis fwm tswvntuj tswv av xwb lau. Cov Hmoob kuv tau nrog tham thiab paub los, Hmoob yeej fwm tswv ntuj thiab tswv av laiv. Tsuas yog cov Hmoob kuv paub thiab pom no tsis tau hu tswv ntuj tswv av nrog lawv noj mov txhua pluas xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

HEY......Phooj ywg koj kuj paub zoo kawg li lawm os. Tab sis yog paub tsis tag thiab paub tsis mus rau qhov ncaj nruab nrab xwb os.

Txhua txoj KEV CAI nyob rau hauv qab ntuj khwb no nws zoo yam nkaus li yus muab ib ( 1 ) lub pob zeb pov mus rau hauv PAS DEJ es nws ntas txaws tuaj mus rau txhua qhov xwb os nawb. Txawm tias nws yuav muaj ntau txoj KEV CAI coj ntseeg hauv ntiaj teb qab ntuj khwb no los ntawm lub hauv paus QHOV TSEEB nws yog 1 xwb os nawb.

1.     Peb hmoob li KEV CAI los ib yam li luag lwm haiv neeg li KEV CAI thiab. Txhua zaug yus yuav noj mov yus yuav tau hu cov TSWV NTUJ TSWV TEB YAWM SAUB thiab xeeb teb xeeb chaw los noj los yoom ua ntej txhua txhua zaug thaum uas yus muaj noj muaj haus ntawd. Nws tsis yog tias yuav siv ua rau tib lub caij sij hawm thaum uas muaj tsiab peb caug noj ntawd nkaus xwb. Qhov peb hmoob ua tib zaug rau thaum noj tsiab peb caug li ntawd Vim hmoob nyob rau lub neej txom nyem tsis muaj noj ces thiaj li ua rau thaum uas muaj qoob loo thiab muaj kev tua tsiaj noj ntawd xwb. Tab sis tiag tiag qhov tseeb mas yuav tau ua txhua zaug thaum uas muaj noj, txawm yuav yog noj mov ntxuag zaub xwb los yeej ua thiab hu tau li. ( ntawm no yog peb hmoob li Kev Cai Hauj Sam ). Muab piv txwv zoo li cov Laus mus yos tom hav zoov.....Txhua zaug thaum uas lawv yuav noj mov mas lawv yeej yuav tsum tau hu Tswv Teb Tswv Chaw los yog Yawm Saub los noj ua ntej mas lawv mam li noj tuaj tom qab. Mas luag cov Tswv Teb Tswv chaw Tswv av nyob rau ib cheeb tsam thaj chaw ntawd thiaj li yuav pab foom koob foom hmoov los yog pab pov hwm saib xyuas yus mus rau qhov zoo. ( Tej no nws tsis yog lam tau lam ua....Nws yog muaj qhov tseeb uas thaum ub luag yeej coj siv ua nyob rau hauv Kev Cai Hauj Sam Hmoob los mus ntev lawm ).

2.     Kev cai HAUJ SAM thaum lawv noj mov lawv yuav tau hu TSWV NTUJ TSWV TEB thiab xeeb teb xeeb chaw los noj los yoom ua ntej tag mas lawv mam li noj mas luag thiaj li yuav pab foom koob foom hmoov rau yus thiab pab txhawb yus thiab saib yus mus rau qhov zoo.

3.     Kev cai Christ Yexus los ib yam nkaus li thiab thaum yus yuav noj mov mas yus yuav tau hu VAJ TSWV NTUJ thiab cov neeg tseem ceeb muaj npe los noj los yoom ua ntej mas yus mam li noj tuaj tom qab.

Edited by zeejneeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0