Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Neeg daisiab

8 posts in this topic

Posted (edited) · Report post

 

hauv nruabsiab nco koj ibleeg

nco tsim dheev hauv nruab dabntub

nco txhua hnub ua khosiab khuav

hlub tsis dhuav xav tuav koj tes

mus ncig uake uasi ywj wb siab

mus kav kiab ncig khw tauvpem

nrog koj uake tsis nco hnov nkees

siab tusyees tsis xav kom ntuj tsaus

vim tseg tsis tau tej neeg daisiab

koj tus ntxhiab tsw tau xis neeg

koj tsis pleev tshuaj los tswqab

xav nyob ib sab tsis nrug ibplig

vim kuv nyiam koj heev dhau

koj zoo txaus tsis tas pleev plhu

kev hais lus los zoo haum siab

tej lus npliag ntaus kuv siab muag

xeeb kev tshua tsim muaj kev hlub

xav tau koj yog kuv tug mus ibsim

tsis cia dim ntawm lub me xubntiag

txhua tiam xav yog koj txij nkawm

koj yog tus ntawv yog tus kuv nyiam

xav qhia koj tias yog tus kuv ntshaw

Edited by Tiamtwg
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cas yuav hais zoo ua luaj

hais muaj tshuaj thiab hais muaj kuab

Yog tshuaj muab los cawm neeg tau"

txawm ntsis paus los yog tshuaj tag"

Yog lus dag los yog lus tseeb"

Cas sim xeeb yuav zoo tiag tiag"

Txawj seev npliag nkauj hmoob lub siab "

nyiam tus ntxhiab hauv lo lus sau"

lub siab qaug thaum hnov koj seev"

Xav taug neev seb yog leej twg"

Lub siab ntsws cas zoo ua luaj"

tuaj twg tuaj nas me nraug hmoob"

Muaj tsis coob tus neeg zoo lus"

Tus me nus 1 txwm txawj xav  "

Hais luag nyav thiab hais haum siab"

Lubntuj tshiab puas yuav muaj lawm"

Lub sij hawm ntshe yuav tsis ncav"

lam tuaj khav tso daj tso luag"

Yuav caum cua ces yog lwm tiam"

Cia kav liam mam ua siab loj"

Yog ntuj tshoj yeej yuav sib ntsib"

Mam li hais lo lus ntxim  siab "

Ci ntsa iab tam nkauj hnub nraug hli"

Mam li ntxhi tias nyob zoo os me leej nus "

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Ua nws tsaug hmoob nkaujntxawm

nco koj kawg tsis xav tso koj mus

siab mob ncus thaum tsis muaj koj

mov tsis nco noj dej los haus tsis nqi

nco nco cuag li koj yog kuv txojsia

suab ncia tawm plaws nruab dabntub

tus neeg kuv hlub koj puas paub txog

ntuj taghmo seev tuav koj npe

lub plawv qaugqeb tshua koj ualuaj

lub siab quaj quaj hais tsis tawm

tus neeg kuv ntshaw koj puas hnov

nco koj ntuj no tawm plaws ntuj kub

seev koj txhua hnub nyob nruasiab

thov thov ntuj tiag kom tau sib cuag

uantej qhovmuag saib tsis pom koj

neeg ntxim nco hmoob tus khuamsiab

puas muaj tiag nyob hauv ntiajteb

cas yuav deb kawg kiag lub ntuj

txojkev hlub thiaj peem tsis tsheej

wb me neej hlub nyob khuam-ntuv

koj thiab kuv ncav tsis sib cuag

lub kuammuag qhia txog kev nco

vim kev nco kuv thiaj hloov mus

kuv siab tsis tus zoo xws tus vwm

xav twjywm tias yuav tuag tseg koj

kuv li yuav tso tau txojkev tshua

yog tsis tuag nim nco ua npausuav toog

siab seev lujloos ua nriav lus chawv chiv

suab lus ntxhi yog hais koj lub npe

xam txhua kaumtsev nim tsis yog koj

Edited by Tiamtwg
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

muab xav zoj cas nco tiag tiag

me neeg daisiab koj xav licas

kev hlub yav tas puas tseem xav txog

tej lus mos mos lub qab qab zib

thaum sib ntsib hauv ntuj huabsib nras

wb hais tsis txawj tas tej lus nco

ntujteb taghmo tseem hais tsis txaus

wb tham tsis tau xaus ntuj pib yuav kaj

chim siab tshaj vim yuav tau mus num

tsis xav tsum vim tseem nco nco

lub siab ntxhov ua tujtaws rau koj tej lus

plawv puastsus rau tej lus qabzib

xav kom tau ntsib tamsim saib zoo licas

txhua yam ua plagnplas zeen tsis tseeb

saumyaj nruabyeeb tseem ncontsoov

siab tsis hloov vim ncawg koj li lus zoo

xav hnov koj moo vim hlub koj nruabsiab

tus me ntxhiab seev  tawm luszoo ualuaj

tam hautshuaj kho tau kabmob khosiab

yog muaj ntuj tshiab kuv yuav coj koj mus

koj yuav yog kuv tus tsis pub leej twg txeeb

saumyaj nruabyeeb tsis kam leej twg hlub

cia ua kuv qub hlub kuv ib leeg

wb lub neej tsis xav paub txog lwmtus

laus zujzus yuav rov plhis dua tshiab

zoo wb siab vim kev hlub tsis txawj tsuag

wb tsis txawj poob kuamuag vim kev khuvxim

lub cuabyig cia ywj koj siab

ua raws kiag li seem koj ntshaw

hlub kom kawg tsis tseg tw rau leejtwg

tej siab ntsws kom tsuas yog kev hlub

yuav tsis pub ib tug twg nyob ntsoos

yuav ncontsoov hlub tag kev ntshaw

hlub kheekawv mog neeg daisiab

 

Edited by Tiamtwg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hnub dhau hnub koj dai siab txhua sijhawm

tshem tsis tawm vim koj yog tusneeg kuv hlub

hnub dhau hnub koj nyob nraim nruabsiab

ntiab tsis khiav vim koj yog tusneeg kuv tshua

khosiab khuj-khuav nco koj nyob nruaplawv

kev hlub kev ntshaw yaj zujzus li dejnag qhuav

nco koj tshaj hlub koj tsis dhuav nyob tiamno

koj ibleeg thiaj yog tus kuv nrhiav kuv tos

kuv xav nrog koj nyob ua yimneej kajsiab lug

vim wb txojkev hlub yog lub chaw daisiab

vim koj tus ntxhiab tej lus hais tau zoo txaus

txawm yuav lig yuav laus koj yeej zoo tshaj

yog koj tsheej kuv nyab muaj neeg yeej khib

koj yog tus # 1 kuv nco hauv kuv nruabsiab

kev sib ncaim yuav qhia tau txog kev tshua

kev sib cuag yuav qhia txog kev swm siab

kev sib nrhiav qhia txog kev nco kev khuvxim

nyob koj-kuv sim puas muaj hnub tsimnyog

tus kuv hlub kuv nco koj nyob qhovtwg tiag

me tibneeg dai daisiab puas muaj hnub cuag

uantej tuag txias tuziav od leej twg tej hlub?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

********************

Tus neeg daisiab koj nyob qhovtwg

kuv me siab ntsws yujplaws rau koj

lub ntiajteb nphob duab hnub ntshaus

qaumntuj tsaus kuv tsis xav nyob

tsis muaj koj nruabhnub kho kuv siab

kuv lub suab ncia nyob nruab dabntub

hmontuj kuv mluas vim kuv nco koj

thaum muaj wb nyob tsis luaj twg

lub chaw pw tsis muaj suab ncia

kev khosiab yeej tsis nco paub txog

kev sib nco yeej tsis tshwmsim

kev khuvxim yeej tsis nco yuav ras

lub siab fab tsis xav tias yuav muaj

lub siab quaj thaum koj ploj mus

plawv tsis tus tsis tshuav dabtsi zoo

hnub nto xyoo nco koj khosiab zim

khiav tsis dim lub siab hlub siab tshua

lub kuamuag poob nrog twjywm

hais tsis tshwm qhia rau tej phoojywg

koj nyob sab ntuj twg od neeg daisiab

puas muaj lwmtiam wb rov los yug dua

kuv yuav muab kev tshua hais qhia koj

yuav coj kev nco qhia koj txhij txhua

lub kuamuag cia poob rau koj so

lub plawv mob cia koj kho kom zoo

lub suab nroo sub ncia cia koj mloog

tej me nqaij ntsoog cia rau koj qhwv

yuav yog tiamtwg li yuav rov tshwmsim

ntshai lub siab chim yuav tsis txawj dua

txog hnub tuag los qhovmuag tsis qi

lub cev lwj dhi los nploojsiab nyoos-tsias

vim kevdiasiab rau koj xwb tiag nkauj hmoob

**********************

 

 

Edited by Tiamtwg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

kuv me neeg daisiab                  kuv yeej hlub koj tiag

yog muaj dua tiam tshiab               kuv yuav hlub pauj

kuv me neeg siab zoonkauj           kuv hlub koj ib leeg

koj yuav tsis xav ntseeg            tabsis nws muaj tseeb

txawg yog saumyaj nruabyeeb           hlub koj tiag tiag

tsis xav ncaim ibpliag         cia koj nyob ntshaus ntsho

vim kuv hlub kuv nco        koj me yeebyam ntxim hlub

hmontuj nco ntsoov hlub            nruabhnub nco txuag

tsis pub koj lub kuamuag            ntws ntshaw kev hlub

ntuj no losyog ntuj kub               yuav ncooj yuav roos

tsis cia koj nyob ntsoos       tos txoj kev hlub kev puag

 koj cia kuv ntshaw luag          vim yog kuv tsis tau koj    

lub me neej nyob tiam no         tusiab nrho tsis muaj koj

kuv tsuas lam ua neej nyob    tos txoj hmoo rau lwmtiam

 

Edited by Tiamtwg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Related image

************************************

Nkauj hmoob tus zoo lus zoo neeg

hauv ib-simneej koj yog tus daisiab

koj zooli lub pab tshiab tim ntav tsua

ncav muab tsis cuag los hnia ib pas

koj txawj hais zoo tas li kuv xav hnov

thaum ntxov ntxov saib koj tsis luajtwg

saib koj li phoojywg nkauj muam xwb

hnub wb swm nco, hlub koj ntsiagto

txog rau hnub no tseem hlub twjywm

tsis qhia tshwm txog ntawm koj-kuv wb

tabsis hauv lub hlwb cas txawj ntxhov

lub plawv los txawj mob zooli yuav vwm

vim txoj kev swm koj me lus daisiab

lub plawv nkees dhia caij tsis muaj koj

lub plawv nkees ntoj vim kev hlub nco

koj yog tus saus nco mob hauv siab

koj yog tus saus hlub txhia hauv plawv

txhua qhovchaw pom koj zimzuag

me nroj-tshuag los koj nyob xyaw qees

cua komyees suab nplooj xws koj suab

koj tus me duab yim pliag ntawm-tej

nyob nruab dej losyog nruab nqhuab

pom koj zimuag li koj nrug nraim kuv

wb kev hlub tsis txawj yaj tsis txawj dua

txojkev tshua tsuas loj-hlob zujzus

nkauj hmoob zoolus cas kuv tsis tau koj

kho kuv siab luaj no koj yeej tsis paub

lub zog pib qaug thiab lub plawv ntshaus

kev hlub ciaj tsis tau los pauj kev nco

lubneej tiam no cas nco koj ualuaj tiag

neeg daisiab yuav nco koj mus tsawg tiam

**************************************

https://youtu.be/GAZ11wEIxf0

 

 

 

Edited by Tiamtwg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0