Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

"Cov Hluas Tiam No"


3 posts in this topic

Posted · Report post

“Cov Hluas Tiam No”

Neej tiam no txawv lawm ntau heev

Neeg tsuas seev txog nyiaj lawm xwb

Neeg lub hlwb tau hloov lawm ntau

Tsis mob siab rau txog  txoj kev kawm

 

Es ho tawm mus ua dag zog

Tsis xav txog lub neej tsim txiaj

Xav tau nyiaj ces ua tub sab

Nyob lab lab ho tsis xav khwv

 

Ho mus twv txiaj thiab yuam pov

Nrog luag kov haus yeeb haus tshuaj

Mag kaw nkuaj los yeej tsis yeem

Muaj ib feem ua dog ua dig

 

Nrog luag ncig mus tsheej tag hmo

Muaj ib co tseem mus sib ntaus

Tseem mus haus dej thiab haus cawv

Ua rau lawv feeb tsis meej pem

 

Pojniam cem haj tseem yuav  ntaus

Cem cov laus uas tuaj qhuab qhia

Yeej tsis cia luag hais ib los

Nws tsuas tos nyob noj nkaus xwb

Los nws twb tsis nco txiaj ntsig

Tseem xuas nrig los ntaus pojniam

Nws ua liam thiab ua pheem heev

Nws yeej ceev tsis tau lub siab

 

Lo lus iab mas hnov tas li

Tsaus ntuj nti ua neej nrog nws

Yam lub lws uas twb yuav lwj

Yam lub rwj uas twb yuav paim

 

Ua neeg tsiv tsaim thiab neeg khib dwb

Cov nkauj xwb nej ua zoo saib

Tsam nej daib cov zoo li no

Ces nej ho yuav nyuaj siab heev

 

Nej yuav seev txog kev khuv xim

Nrhiav tswv yim xaiv kom zoo zoo

Saib ntau xyoo mam  li mus yuav

Thiaj tsis dhuav txoj kev ua neej

Thiaj li tsheej muaj koob nto npe os mog ib tsoom phoojywg….

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

He Ha Ha Ha.....Kev Tham Pem Xwb, Txhob Xav Li Cas,   Tab Sis Muaj Li Hais, Hais Li Muaj Nawb, Koj Cov  Lus Qhuab Qhia Tsis Pov Tseg.    Txhob Tu Siab, Nim No Neeg Hloov Li Koj Hais Lawm Ntau, Koj seb Koj Twb Hnov Tias Thoob Ntiaj Teb, Txheej Hluas Hloov  Lawm Ntau, Cov Laus Los Kuj Hloov Lawm Ntau, Koj saib Nyob Li Koj,Kuv peb mus Saib Kwv Tij Yav Ntuj Qub qab, Yus Tej Kwv Tij Lawv Muaj Av Qab Vag Tsib Taug  Dav Heev, Txeev Ua Zaub, Qij Dos, Kua Txob, Tab Sis Lawv Tsis Ua Tsis Cog Zaub,Qij, Cog ib Tsob Li, Lawv Tuaj Yeem Nqa Nyiaj Mus Yuav Txuj Lom qij Dos ,Zaub Hauv Kiab Khw Los Noj Xwb.    Koj Mus Pom Lawv Muaj Av Dav Thiaj Qhia Tias Kom Lawv Yuav Tsum Cog Zaub,Qij Dos Noj Txhob Nrho Nyiaj Mus Yuav Heev2 Tom Tej Kiab Khw No,  Tseem Tub Qaug Lawv , Lawv Tseem Hais Lus Nyhav Saib Tsis Taus Yus, Lawv Tseem Tias Yus Quab Yuam Lawv, Yog Lawv Teb Lawv chaw Lawv Ua Li Cas Los Ywj Lawv Siab Koj Hais Tsis Tau Lawv No.

Hos Lawv Tso Tub Ntxhais  Nyob Tsev Zaum Rawv Ntawm Lub Xov Tooj Thiab Lawv Lub Com, Hos Peb Lub Yog (Computer) Tso Duab Toj Siab Dag Noj Dag Haus ua Neej Xwb.    Lawv Khoom Mas Sib Yaum Tuaj Nyob  zaum Ua Ke Tej Niag pawg Sab Laj Sib Qhia, Nug Tias Yuav Ua Li Cas Thiaj Dag Tau Hmoob Meskas Nyiaj Siv.     Piv Txwv Li Tias Koj Dag Tau Noj Lawm, Kuv Thov Koj Qhia Seb Koj Dag Li Cas Thiaj Tau Nyiaj....Lawv Mas sib Cog Qhia Kev Dag Noj Nkaus Xwb.     

Tej Txiv Neej Hluas Los Hloov Lawm Ntau, Cov Nyob Teb Chaws No Raws Li Pob Ntseg Hnov2  Los No, Muaj Coob Tug Sib Pauv Poj Niam Txiagg....  Cov Txiv Neej Nyob Sab Ub, Lawv Sib Yaum Tso Poj Niam Dag Ntxias Hmoob Txawv Teb Chaws Nyiaj Siv.

Ua Ua  Zeb Yaj Thiaj Tso Nws Lub Niag Pimm Lwj Kas Ntxias AmLeev,  AmLeev Thiaj Mag  Zeb Yaj Xuas Roob Riag , Pluav Riam Qhuab AmLeev Taub Hau.... Tej Nov Yog Kev Kawm,   Peb yuav Tau Los Xav seb Peb cov Neeg zoo Yuav Ua Li Cas, Coj li Cas Thiaj Save/ Safe  Tej Kev Raug Dag Ntxias Noj,  Yog Tias Koj, Kuv peb Tau Mus Sab Ub, Yuav Coj Li Cas, Ceev Yus Thooj Faj Li Cas?

Hos  Hais Txog Sab Kev Nkauj Nraug, Nim No Lawv Muaj ib lub MavTais Dag Txawv2 Lawm.... Lawv Tos Ntsoov Yog Muaj Neeg Tuag Thaum Twg, Lawv Nqa Xov Tooj  Mus Nyob kiag Hauv Tsev Neeg Tuag Ntawd Nyob Tos Thaum  muaj Neeg Tshuab Qeej, Ntaus Nruas, Thiab Nrog Suab Quaj Nyiav Zom Zaws, Thaum No Lawv Hu Kiag Tuaj Rau Tus Nyob Txawv Teb chaws   Uas  2 Tug Tau Sib Tham Dua Los Lawm Ntawd, Nws  Txhob Txwm Ua Li No Kom zoo thov Nyiaj, Thiab Dag Tias tus Neeg tuag No Yog Ib tug Txheeb Ze Nws, Dag Tias Tus Tuag No Yog Nws Niam, Nws Txiv, Los Yog Neej Nus Ntag, Kom Koj Cia Li Pab Nyiaj Mus Rau nws Pam No.

Tej Li Hais No Ces Yog Li Koj Hais Los Saum No ntag, Lawv Hloov Lawm Tiag2 Nawb.....:winter::0b1213e1:............

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

He Ha Ha Ha.....Kev Tham Pem Xwb, Txhob Xav Li Cas,   Tab Sis Muaj Li Hais, Hais Li Muaj Nawb, Koj Cov  Lus Qhuab Qhia Tsis Pov Tseg.    Txhob Tu Siab, Nim No Neeg Hloov Li Koj Hais Lawm Ntau, Koj seb Koj Twb Hnov Tias Thoob Ntiaj Teb, Txheej Hluas Hloov  Lawm Ntau, Cov Laus Los Kuj Hloov Lawm Ntau, Koj saib Nyob Li Koj,Kuv peb mus Saib Kwv Tij Yav Ntuj Qub qab, Yus Tej Kwv Tij Lawv Muaj Av Qab Vag Tsib Taug  Dav Heev, Txeev Ua Zaub, Qij Dos, Kua Txob, Tab Sis Lawv Tsis Ua Tsis Cog Zaub,Qij, Cog ib Tsob Li, Lawv Tuaj Yeem Nqa Nyiaj Mus Yuav Txuj Lom qij Dos ,Zaub Hauv Kiab Khw Los Noj Xwb.    Koj Mus Pom Lawv Muaj Av Dav Thiaj Qhia Tias Kom Lawv Yuav Tsum Cog Zaub,Qij Dos Noj Txhob Nrho Nyiaj Mus Yuav Heev2 Tom Tej Kiab Khw No,  Tseem Tub Qaug Lawv , Lawv Tseem Hais Lus Nyhav Saib Tsis Taus Yus, Lawv Tseem Tias Yus Quab Yuam Lawv, Yog Lawv Teb Lawv chaw Lawv Ua Li Cas Los Ywj Lawv Siab Koj Hais Tsis Tau Lawv No.

Hos Lawv Tso Tub Ntxhais  Nyob Tsev Zaum Rawv Ntawm Lub Xov Tooj Thiab Lawv Lub Com, Hos Peb Lub Yog (Computer) Tso Duab Toj Siab Dag Noj Dag Haus ua Neej Xwb.    Lawv Khoom Mas Sib Yaum Tuaj Nyob  zaum Ua Ke Tej Niag pawg Sab Laj Sib Qhia, Nug Tias Yuav Ua Li Cas Thiaj Dag Tau Hmoob Meskas Nyiaj Siv.     Piv Txwv Li Tias Koj Dag Tau Noj Lawm, Kuv Thov Koj Qhia Seb Koj Dag Li Cas Thiaj Tau Nyiaj....Lawv Mas sib Cog Qhia Kev Dag Noj Nkaus Xwb.     

Tej Txiv Neej Hluas Los Hloov Lawm Ntau, Cov Nyob Teb Chaws No Raws Li Pob Ntseg Hnov2  Los No, Muaj Coob Tug Sib Pauv Poj Niam Txiagg....  Cov Txiv Neej Nyob Sab Ub, Lawv Sib Yaum Tso Poj Niam Dag Ntxias Hmoob Txawv Teb Chaws Nyiaj Siv.

Ua Ua  Zeb Yaj Thiaj Tso Nws Lub Niag Pimm Lwj Kas Ntxias AmLeev,  AmLeev Thiaj Mag  Zeb Yaj Xuas Roob Riag , Pluav Riam Qhuab AmLeev Taub Hau.... Tej Nov Yog Kev Kawm,   Peb yuav Tau Los Xav seb Peb cov Neeg zoo Yuav Ua Li Cas, Coj li Cas Thiaj Save/ Safe  Tej Kev Raug Dag Ntxias Noj,  Yog Tias Koj, Kuv peb Tau Mus Sab Ub, Yuav Coj Li Cas, Ceev Yus Thooj Faj Li Cas?

Hos  Hais Txog Sab Kev Nkauj Nraug, Nim No Lawv Muaj ib lub MavTais Dag Txawv2 Lawm.... Lawv Tos Ntsoov Yog Muaj Neeg Tuag Thaum Twg, Lawv Nqa Xov Tooj  Mus Nyob kiag Hauv Tsev Neeg Tuag Ntawd Nyob Tos Thaum  muaj Neeg Tshuab Qeej, Ntaus Nruas, Thiab Nrog Suab Quaj Nyiav Zom Zaws, Thaum No Lawv Hu Kiag Tuaj Rau Tus Nyob Txawv Teb chaws   Uas  2 Tug Tau Sib Tham Dua Los Lawm Ntawd, Nws  Txhob Txwm Ua Li No Kom zoo thov Nyiaj, Thiab Dag Tias tus Neeg tuag No Yog Ib tug Txheeb Ze Nws, Dag Tias Tus Tuag No Yog Nws Niam, Nws Txiv, Los Yog Neej Nus Ntag, Kom Koj Cia Li Pab Nyiaj Mus Rau nws Pam No.

Tej Li Hais No Ces Yog Li Koj Hais Los Saum No ntag, Lawv Hloov Lawm Tiag2 Nawb.....:winter::0b1213e1:............

Koj Hais tau zoo heev li, thaum kuv ncaim tuaj mus kawm rau Sab Mindanao close to Japan. Kuv xav tias kuv rov qab los mas yuav muaj coob leej tub hluas lawv kuv qab tuaj kawm no tab mas cas los txog pom tias cov tub ntxhais hluas nim no kawm ntawv tsis keej/smart li lawm. Vim yog lawv saib lawv lub xov tooj ntau dua li lawv saib ntawv thiab nrhiav kev txawj ntse lawm....

He Ha Ha Ha.....Kev Tham Pem Xwb, Txhob Xav Li Cas,   Tab Sis Muaj Li Hais, Hais Li Muaj Nawb, Koj Cov  Lus Qhuab Qhia Tsis Pov Tseg.    Txhob Tu Siab, Nim No Neeg Hloov Li Koj Hais Lawm Ntau, Koj seb Koj Twb Hnov Tias Thoob Ntiaj Teb, Txheej Hluas Hloov  Lawm Ntau, Cov Laus Los Kuj Hloov Lawm Ntau, Koj saib Nyob Li Koj,Kuv peb mus Saib Kwv Tij Yav Ntuj Qub qab, Yus Tej Kwv Tij Lawv Muaj Av Qab Vag Tsib Taug  Dav Heev, Txeev Ua Zaub, Qij Dos, Kua Txob, Tab Sis Lawv Tsis Ua Tsis Cog Zaub,Qij, Cog ib Tsob Li, Lawv Tuaj Yeem Nqa Nyiaj Mus Yuav Txuj Lom qij Dos ,Zaub Hauv Kiab Khw Los Noj Xwb.    Koj Mus Pom Lawv Muaj Av Dav Thiaj Qhia Tias Kom Lawv Yuav Tsum Cog Zaub,Qij Dos Noj Txhob Nrho Nyiaj Mus Yuav Heev2 Tom Tej Kiab Khw No,  Tseem Tub Qaug Lawv , Lawv Tseem Hais Lus Nyhav Saib Tsis Taus Yus, Lawv Tseem Tias Yus Quab Yuam Lawv, Yog Lawv Teb Lawv chaw Lawv Ua Li Cas Los Ywj Lawv Siab Koj Hais Tsis Tau Lawv No.

Hos Lawv Tso Tub Ntxhais  Nyob Tsev Zaum Rawv Ntawm Lub Xov Tooj Thiab Lawv Lub Com, Hos Peb Lub Yog (Computer) Tso Duab Toj Siab Dag Noj Dag Haus ua Neej Xwb.    Lawv Khoom Mas Sib Yaum Tuaj Nyob  zaum Ua Ke Tej Niag pawg Sab Laj Sib Qhia, Nug Tias Yuav Ua Li Cas Thiaj Dag Tau Hmoob Meskas Nyiaj Siv.     Piv Txwv Li Tias Koj Dag Tau Noj Lawm, Kuv Thov Koj Qhia Seb Koj Dag Li Cas Thiaj Tau Nyiaj....Lawv Mas sib Cog Qhia Kev Dag Noj Nkaus Xwb.     

Tej Txiv Neej Hluas Los Hloov Lawm Ntau, Cov Nyob Teb Chaws No Raws Li Pob Ntseg Hnov2  Los No, Muaj Coob Tug Sib Pauv Poj Niam Txiagg....  Cov Txiv Neej Nyob Sab Ub, Lawv Sib Yaum Tso Poj Niam Dag Ntxias Hmoob Txawv Teb Chaws Nyiaj Siv.

Ua Ua  Zeb Yaj Thiaj Tso Nws Lub Niag Pimm Lwj Kas Ntxias AmLeev,  AmLeev Thiaj Mag  Zeb Yaj Xuas Roob Riag , Pluav Riam Qhuab AmLeev Taub Hau.... Tej Nov Yog Kev Kawm,   Peb yuav Tau Los Xav seb Peb cov Neeg zoo Yuav Ua Li Cas, Coj li Cas Thiaj Save/ Safe  Tej Kev Raug Dag Ntxias Noj,  Yog Tias Koj, Kuv peb Tau Mus Sab Ub, Yuav Coj Li Cas, Ceev Yus Thooj Faj Li Cas?

Hos  Hais Txog Sab Kev Nkauj Nraug, Nim No Lawv Muaj ib lub MavTais Dag Txawv2 Lawm.... Lawv Tos Ntsoov Yog Muaj Neeg Tuag Thaum Twg, Lawv Nqa Xov Tooj  Mus Nyob kiag Hauv Tsev Neeg Tuag Ntawd Nyob Tos Thaum  muaj Neeg Tshuab Qeej, Ntaus Nruas, Thiab Nrog Suab Quaj Nyiav Zom Zaws, Thaum No Lawv Hu Kiag Tuaj Rau Tus Nyob Txawv Teb chaws   Uas  2 Tug Tau Sib Tham Dua Los Lawm Ntawd, Nws  Txhob Txwm Ua Li No Kom zoo thov Nyiaj, Thiab Dag Tias tus Neeg tuag No Yog Ib tug Txheeb Ze Nws, Dag Tias Tus Tuag No Yog Nws Niam, Nws Txiv, Los Yog Neej Nus Ntag, Kom Koj Cia Li Pab Nyiaj Mus Rau nws Pam No.

Tej Li Hais No Ces Yog Li Koj Hais Los Saum No ntag, Lawv Hloov Lawm Tiag2 Nawb.....:winter::0b1213e1:............

Kuv yuav thov muab koj cov lus no mus sau ua ib txoj pajhuam nawb...

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...
Sign in to follow this  
Followers 0