Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Cov lus no koj xav li cas?


8 posts in this topic

Posted · Report post

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Tsamno koj yuav hais tej lus no ua dabtsi na? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Tsamno koj yuav hais tej lus no ua dabtsi na? 

tij laug rau kuv mas hnov tshiab tshiab tag zog li os.  thiaj nug nej xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Tej lus no tam xav mas kuj yuav tsum muaj me ntsi, txawm tsis yog 100% los kuj yuav muaj 75% lawm tab sis tsoom kwv tij hmoob sa xwm txheej twb dhau los lawm tau 40 lub xyoo li peb sawv daws twb tau hnov los saum toj no los lawd. Hais txog leej tib neeg uas tsis tau kawm es cia li los ua tus coj ho zoo tau li cas? nyob rau rooj teb no tus coj ua muaj kev kawm tiav mam los ua tus coj ne ho zoo tau li cas? Es thov kom txij no mus lawm yav tom ntej peb tsav neeg yog leej twg yuav los ua tus thawj coj mas yuav tsum yog tus tau mus kawm tas txoj kev ua thawj coj tiav tso, thiaj mam yuav tsa tau nws ua tus thawj coj. Tos peb tsav neeg tsis muaj zoo tus thawj coj los vim nws tsis tau muaj txoj kev coj li txoj kev kawm ces thiaj tau coj li no los tsuas yog ua ib txoj dab neeg qhia kom sawv daws txawj pauv hloov ua txoj zoo xwb ha ha ha ha ha ha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Koj tus Devv tsoobb tuag  uas hais cov lus no,  cas koj yuav lam rov taw tuam ntuj rau koj tus coj li ko?

Thaub ub koj nros koj ntshai2 tuag tsis kam mus tua Nyab Laj es yuav ua cas thiaj tau Nais loj, Tau nom mas lod?

Tub nkeeg li koj es lam nyob lam tau nom loj ces tuag taus hov.    Yog koj ua hauj lwm zoo es mam tau Nais loj mas thiaj zoo, hos yog nyob nyob es cia li muab nom rau koj ces koj kawg tuag hos,    Xaab loj, Nom loj ses hwv xyeej loj laiv, yog koj tsis tsim nyog tau, lam tau ses koj tsis tuag los koj tsev neeg yuav tsum tuag hos.

Koj yuav hais,ua cas thaum luag tseem muaj txoj yawg nyob koj tsis hais?     Tsam no mam hais tom luag pob tw xwb ces yog koj ntshai luag heev thiaj tsis muaj peev xwm hais tau ,   lig lawm lau.   Qhov zoo mas koj cia li sau nra rov mus nrog Nplog liab nyob xwb mas thiaj yog.  Cas tseem tuaj xob hnos tawg VP tej nyiaj SSI thiab lau.   Nyiaj tsis yog VP li, tab sis muaj VP tho txoj hau kev koj thiaj dim siav nev?    Yog koj tsis tau tuaj ces 100% xyov koj cov pob txha puas tseem tshuav nyob Nplog lawm as.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tam sim no mas muaj 2 txoj kev xwb kuv xav.  

1. peb npog tej no cia, tsuj nthi ntawm taw.  cia lub koob npe zoo rau peb tus coj.

2. yog peb cheem tsis tau cov neeg los tawm tsam peb tus coj no lawm ces, kawg kav liam xwb.

zoo siab neb pab tawm tswv  yim os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Tej no yog KASMOOS (POLITIC) LUA NTXIAS KOM HMOOB SIB TOG CES THIAJ LI SIB TAWG. 

Hmoob txoj kev sib tawg, sib ntxub, sib rhuav ces yog li no.  Ua ib tug Thawj Coj yuav tsis coj tau 100% haum sawvdaws siab tiamsis peb muab luj los mus nyob li VP qhov zoo yog feem ntau lawm Hmoob thiaj li los sib pab koom tes taus 1 ntsug tsovrogg uas muaj npe nrov nchav thoob hauv lub qab ntuj no.  Nyob li tej nyiaj hli uas VP txiav ntawd nws tsis yog coj mus noj tuskheej tag tiamsis nws coj mus tsim teb kho chaw kom Hmoob muaj kev vammeej.  Qhov no yog ib lub zeemmuag zoo uas nyob rau 14 lub xyoo xwb Hmoob thiaj li pib rua qhovmuag pom lub ntijateb no thiab muaj Xibhwb qhia ntawv ntau, tsev kawm ntawv, tsev kho mob, tub ya davhlau, muaj cov tub xa kawm txawv tebchaws thiab lwm yam ntau.  Yog lub tebchaws tsis puas nws yeej muab tej nyiaj ntawd los txhim teb kho chaw rau Hmoob zoo nyob thiab yuav tsis nkim povtseg.  Yog tias nws tsis muab tej nyiaj hli txiav es ciali muab rau Hmoob xwb xwb no xyov Hmoob feem ntau puas txawj coj mus txhim teb kho chaw li hais los saud.  Txawm yuav zoo los ntshe qee tus xwb.

Ua Thawj Coj yuav tsis muaj ib tug los coj haum taus Hmoob 100% li vim Hmoob lub siab yeej tsis txawj xav, tsis nthuav ntxeev, siab twmxeeb uas tsis kam qee me ntsis rau luag thiab.  Txhua yam Hmoob xav kom Hmoob tau 100% rov los rau nws tuskheej los yog tseem xav kom tau TSHAJ 100% ROV LOS mas thiaj li yuav haum Hmoob lub siab.  Qhov kawg nws hais tias Vwj Paj Cai thiaj li yog tus zoo.  Vwj Paj Cai twb zoo tiamsis Lauj Kiab Toom thiab ib cov Hmoob tseem muab nws tua tuag lawm thiab ne.  Qhov no ces yog li kuv hais los saud.  Hos Hochi Minh zoo ua cas nws cov tubrogg mas nyob tau txomnyem tshaj Hmoob cov tubrogg, leejtwg tau tuaj lawm ces tsis muaj hnub rov mus tsev, yog leejtwg tawv tua povtseg.  

Ua neeg nyob Pejxeem yuav tsum koom nrog tus Thawj Coj mas thiaj li zoo.  Hos yog ua li Hmoob ua thiab coj li Hmoob coj xwb ces kawg lub neej TSUAS YUAV ZOO NKAUS HMOOB LUB UAS TXOJ KEV KAUBHUAM THIAB QUABYUAM CAIJTSUM LOS NTAWM LWM HAIVNEEG YUAV TSIS MUAJ HNUB TSO HMOOB TSEG.  Kuv saib VP tso peb tseg nyuam qhuav tau 6 lub xyoo no xwb peb twb pom Hmoob lub neej yog Phem Tshaj thaum VP tseem nrog peb nyob los lawm ntau npaug.  Tom ntej no xyov Hmoob lub npe puas tseem yuav nrog Hmoob nyob lawm thiab.

Tusiab ntau rau Hmoob txoj kev RUAMMM os Hmoob aw!!!

Edited by Roob Phwvlis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Muaj Tseeb mas, vim lawv sib tev qe ne

 

Edited by SamxUSA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0