Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Cov lus no koj xav li cas?


11 posts in this topic

Posted · Report post

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Tsamno koj yuav hais tej lus no ua dabtsi na? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Tsamno koj yuav hais tej lus no ua dabtsi na? 

tij laug rau kuv mas hnov tshiab tshiab tag zog li os.  thiaj nug nej xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Tej lus no tam xav mas kuj yuav tsum muaj me ntsi, txawm tsis yog 100% los kuj yuav muaj 75% lawm tab sis tsoom kwv tij hmoob sa xwm txheej twb dhau los lawm tau 40 lub xyoo li peb sawv daws twb tau hnov los saum toj no los lawd. Hais txog leej tib neeg uas tsis tau kawm es cia li los ua tus coj ho zoo tau li cas? nyob rau rooj teb no tus coj ua muaj kev kawm tiav mam los ua tus coj ne ho zoo tau li cas? Es thov kom txij no mus lawm yav tom ntej peb tsav neeg yog leej twg yuav los ua tus thawj coj mas yuav tsum yog tus tau mus kawm tas txoj kev ua thawj coj tiav tso, thiaj mam yuav tsa tau nws ua tus thawj coj. Tos peb tsav neeg tsis muaj zoo tus thawj coj los vim nws tsis tau muaj txoj kev coj li txoj kev kawm ces thiaj tau coj li no los tsuas yog ua ib txoj dab neeg qhia kom sawv daws txawj pauv hloov ua txoj zoo xwb ha ha ha ha ha ha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Koj tus Devv tsoobb tuag  uas hais cov lus no,  cas koj yuav lam rov taw tuam ntuj rau koj tus coj li ko?

Thaub ub koj nros koj ntshai2 tuag tsis kam mus tua Nyab Laj es yuav ua cas thiaj tau Nais loj, Tau nom mas lod?

Tub nkeeg li koj es lam nyob lam tau nom loj ces tuag taus hov.    Yog koj ua hauj lwm zoo es mam tau Nais loj mas thiaj zoo, hos yog nyob nyob es cia li muab nom rau koj ces koj kawg tuag hos,    Xaab loj, Nom loj ses hwv xyeej loj laiv, yog koj tsis tsim nyog tau, lam tau ses koj tsis tuag los koj tsev neeg yuav tsum tuag hos.

Koj yuav hais,ua cas thaum luag tseem muaj txoj yawg nyob koj tsis hais?     Tsam no mam hais tom luag pob tw xwb ces yog koj ntshai luag heev thiaj tsis muaj peev xwm hais tau ,   lig lawm lau.   Qhov zoo mas koj cia li sau nra rov mus nrog Nplog liab nyob xwb mas thiaj yog.  Cas tseem tuaj xob hnos tawg VP tej nyiaj SSI thiab lau.   Nyiaj tsis yog VP li, tab sis muaj VP tho txoj hau kev koj thiaj dim siav nev?    Yog koj tsis tau tuaj ces 100% xyov koj cov pob txha puas tseem tshuav nyob Nplog lawm as.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tam sim no mas muaj 2 txoj kev xwb kuv xav.  

1. peb npog tej no cia, tsuj nthi ntawm taw.  cia lub koob npe zoo rau peb tus coj.

2. yog peb cheem tsis tau cov neeg los tawm tsam peb tus coj no lawm ces, kawg kav liam xwb.

zoo siab neb pab tawm tswv  yim os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Tej no yog KASMOOS (POLITIC) LUA NTXIAS KOM HMOOB SIB TOG CES THIAJ LI SIB TAWG. 

Hmoob txoj kev sib tawg, sib ntxub, sib rhuav ces yog li no.  Ua ib tug Thawj Coj yuav tsis coj tau 100% haum sawvdaws siab tiamsis peb muab luj los mus nyob li VP qhov zoo yog feem ntau lawm Hmoob thiaj li los sib pab koom tes taus 1 ntsug tsovrogg uas muaj npe nrov nchav thoob hauv lub qab ntuj no.  Nyob li tej nyiaj hli uas VP txiav ntawd nws tsis yog coj mus noj tuskheej tag tiamsis nws coj mus tsim teb kho chaw kom Hmoob muaj kev vammeej.  Qhov no yog ib lub zeemmuag zoo uas nyob rau 14 lub xyoo xwb Hmoob thiaj li pib rua qhovmuag pom lub ntijateb no thiab muaj Xibhwb qhia ntawv ntau, tsev kawm ntawv, tsev kho mob, tub ya davhlau, muaj cov tub xa kawm txawv tebchaws thiab lwm yam ntau.  Yog lub tebchaws tsis puas nws yeej muab tej nyiaj ntawd los txhim teb kho chaw rau Hmoob zoo nyob thiab yuav tsis nkim povtseg.  Yog tias nws tsis muab tej nyiaj hli txiav es ciali muab rau Hmoob xwb xwb no xyov Hmoob feem ntau puas txawj coj mus txhim teb kho chaw li hais los saud.  Txawm yuav zoo los ntshe qee tus xwb.

Ua Thawj Coj yuav tsis muaj ib tug los coj haum taus Hmoob 100% li vim Hmoob lub siab yeej tsis txawj xav, tsis nthuav ntxeev, siab twmxeeb uas tsis kam qee me ntsis rau luag thiab.  Txhua yam Hmoob xav kom Hmoob tau 100% rov los rau nws tuskheej los yog tseem xav kom tau TSHAJ 100% ROV LOS mas thiaj li yuav haum Hmoob lub siab.  Qhov kawg nws hais tias Vwj Paj Cai thiaj li yog tus zoo.  Vwj Paj Cai twb zoo tiamsis Lauj Kiab Toom thiab ib cov Hmoob tseem muab nws tua tuag lawm thiab ne.  Qhov no ces yog li kuv hais los saud.  Hos Hochi Minh zoo ua cas nws cov tubrogg mas nyob tau txomnyem tshaj Hmoob cov tubrogg, leejtwg tau tuaj lawm ces tsis muaj hnub rov mus tsev, yog leejtwg tawv tua povtseg.  

Ua neeg nyob Pejxeem yuav tsum koom nrog tus Thawj Coj mas thiaj li zoo.  Hos yog ua li Hmoob ua thiab coj li Hmoob coj xwb ces kawg lub neej TSUAS YUAV ZOO NKAUS HMOOB LUB UAS TXOJ KEV KAUBHUAM THIAB QUABYUAM CAIJTSUM LOS NTAWM LWM HAIVNEEG YUAV TSIS MUAJ HNUB TSO HMOOB TSEG.  Kuv saib VP tso peb tseg nyuam qhuav tau 6 lub xyoo no xwb peb twb pom Hmoob lub neej yog Phem Tshaj thaum VP tseem nrog peb nyob los lawm ntau npaug.  Tom ntej no xyov Hmoob lub npe puas tseem yuav nrog Hmoob nyob lawm thiab.

Tusiab ntau rau Hmoob txoj kev RUAMMM os Hmoob aw!!!

Edited by Roob Phwvlis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Muaj Tseeb mas, vim lawv sib tev qe ne

 

Edited by SamxUSA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Image result for Long Cheng

GLORIOUS PAST OF HMONG PEOPLE...LONG CHENG & GVP...

 

KWV TIJ...

Cov lus nov txawm kuv tsis tau KOOM TES NROG LAWV PAB NOV UA TEJ KASMOOS NOV

los kuv yeej NTSEEG TIAS YEEJ MUAJ TSEEB LI NTAWM 80% LAWM...

Tos kuv ntseeg tau li nov...VIM KUV YEEJ TAU NTSIB, TAU POM, thiab TAU TUAV TE NOJ MOV

UA KE NROG TXIV...NAIS PHOOS VP...LOS LAWM...

 

Kuv yeej paub txog Txiv Nais Phoos tus Yeeb Yam & Cwj Pwm tias zoo li cas tiag...

Nws kuj tsuas ZOO LI PEB SAWVDAWS THIAB XWB...YEEJ MUAJ QHOV ZOO & PHEM UA KE...

 

Raws kuv paub nws ces Txiv Nais Phoos nov yeej coj tau qhov Zoo & Phem li 60% Zoo 40% Phem..

Yog muab xyuas ces QHOV ZOO YEEJ SIAB ZOG QHOV PHEM LAWM ES PEB SAWV DAWS

TXAWM PAUB THIAB POM NWS QHOV PHEM TAS LAWM LOS PEB KUJ ZAM TXIM & TSUAS

YUAV, thiab QHUAS NWS QHOV KEV ZOO LAWM XWB...

 

Hais txog QHOV...GVP NIAJ XYOO TUAJ NTSIB TEJ KWV TIJ NEEJ TSA ES PHEEJ HAIS TIAS

..." XYOO TSHIAB TUAJ NOV XWB CES PEB YEEJ TAU ROV MUS NOJ PEB CAUG NYOB NPLOG

TEB LAWM..." no kuv yeej HNOV los lawm ntau zaug...TAS CES HO THOV SAU SAWV DAWS

NYIAJ MUS UA TEB CHAWS...

 

Yog LEEJ TWG HO NTSEEG LI NWS HAIS ES TXAUS SIAB MUAB NYIAJ LOS KUJ NYOB NTAWM

NWS TUS KHEEJ XWB...

NTAWM KUV XWB...TXOG TAV NOV KUV YEEJ TSIS TAU POOB $1.00 RAU NWS KIAG LI...

WHY...? BECAUSE I ALREDY KNEW/KNOW THAT...THAT WAS NOT TRUE...IT WAS IMPOSSIBLE...!

 

Yog peb Hmoob & GVP ua teb chaws xwb ces YEEJ TSIS MUAJ HNUB PEB YUAV UA TAU DAB TSI

KIAG LI...TSOV RO.G NYOB LOOJ CEEB CES  IB PUAS TSAV YAM PEB SIV & UA NWS YOG MESKAS

LI NYIAJ TXIA.G & CUAB YEEJ CUAB TAM NKAUS XWB...PEB TSUAS SIV LUB DAG ZOG & TIB NEEG

HMOOB TXOJ SIA MUS PAUV XWB...

 

Yog peb Hmoob yuav rov mus ua dua IB TOM TSOV RO.G DUA TSHIAB...YOG TSIS YOG TUS MESKAS

ROV SUPPORT PEB DUA LI QUB CES TXHOB MUS THAB & THAM TXOG KIAG LI...IT'S ON LY A DREAM...

 

I KNEW/KNOW ALL THIS...!

WHY...? BECAUSE I ALREADY KNEW THAT THE...USA...WILL NOT GO BACK TO SOUTHEAST ASIA

AND TO START A NEW WAR THERE AGAIN...!

EVERYDAY...I READ and FOLLOWED THE US GOVERNMENT FOREIGN POLICY...

THERE WAS NO POLICY TO GO BACK TO FIGHT THE COMMUNIST IN SOUTHEAST ASIA AGAIN FOR

THE LAST 40 YEARS...!

 

THAT'S WHY I NEVER GIVE EVEN...ONE DOLLAR...TO GVP TO SUPPORT HIS POLITIC OF GOING

BACK TO FIGHT ...THE COMMUNIST IN SOUTHEAST ASIA...ONE MORE TIME...!

 

About GVP'S... CHARACTERS...

NO BY IS PERFECT...yog muab xyuas ces Txiv Nais Phoos yeej tseem zoo dua tej QUB NOM TSWV

yav tas los ua ntej nws...Yog leej twg yuav ua tau tus Nom zoo tshaj Txiv Nais phoos ces yuav tsum

yog cov neeg twb tau mus kawm KEV UA LEADERSHIP RAWS HOM NEEG & LUB NEEJ TSHIAB

TAM SIM NOV LAWM XWB...Tej Qub Nom Tswv li Txiv Nais Phoos lawv cov nov ces kev ua Thawj thiab

ua Nom Tswv es sawv tom hav nyom los ua xwb ces ZOO LI TXIV NAIS PHOOS NOV TWB YOG ZOO

DUA HMOOB TEJ NOM TSWV UA NTEJ NWS LAWM...

 

Kuj zoo li peb kev ua neeg thiab xwb...PEB TIAM NEEG NOV PEB YEEJ TSEEM COJ TAU ZOO DUA

PEB NIAM & TXIV TIAM NEEG LAWM...!

 

WHY...? Vim peb tau muaj OPPORTUNITY MUS KAWM NTAUB NTAWV thiab KAWM KEV UA NOM TSWV...

KEV TSWJ TEB KAV CHAW...!

 

Hais txog cov LUS & tus NEEG hais cov lus nov...Kuv ntseeg tias KUV PAUB TUS NEEG NOV LAWM TIAS

NWS YOG LEEJ TWG...!

 

Ua li kuv ho xav li cas rau NWS COV LUS...?

Kuv xav tias...NWS MUAB LOS HAIS LOS KUJ ZOO...VIM YEEJ TSEEM MUAJ NEEG COOB HEEV YUAV

TSIS PAUB QHOV TSEEB TIAS ...TXIV NAIS PHOOS VP...YOG TUS NEEG ZOO/PHEM LI CAS TIAG...?

 

Feem ntau ces sawv daws TSUAS PAUB & HNOV MUS RAWS TIB NEEG THAM & XYAV TXIV NAIS PHOOS

LUB KOOB NPE NKAUS XWB...XYOV QHOV TSEEB THIAB CUAV MUAJ NTAU NPAUM LI CAS...?

 

Yog tus hnov LUAG THAM TXOG QHOV ZOO CES NWS NTSEEG TIAS...VP ZOO NPAUM LI CAS...

Yog tus ho hnov LUAG THAM TXOG ...VP QHOV PHEM...CES NWS TSUAS NTSEEG TIAS ...VP NIM PHEM

NPAUM UB NPAUM NOV NO XWB...

 

KUV TUS NOV THIAJ TAU PAUB & POM...GVP...TIAS NWS YOG LEEJ TWG TIAG THIAB ZOO/PHEM TXOG

QHOV TWG TIAG...RAWS KUV PAUB NWS CES YEEJ MUAJ LI KUV TAU PIAV LOS SAUM TOJ NOV

LAWM XWB...

 

Yog li cov LUS nov kuj cia muab ua rau sawv daws HNOV...KAWM...KOM PAUB TXOG QHOV ZOO & PHEM

NTAWM...GVP...Qhov tseem ceeb mas NEJ TSUAS HNOV TUS KWV TIJ HMOOB NOV THAM TXOG SAB

TSIS ZOO NTAWM ...GVP...CES NEJ HO YUAV XAV TIAS...GVP TSUAS YOG NEEG PHEM LI NOV NO

XWB...BUT THAT'S NOT ALL...NWS YEEJ MUAJ SAB...GVP UA ZOO THIAB...BUT ZAUM NOV TUS HAIS

COV LUS NOV HO TSIS TAU MUAJ...OPPORTUNITY TAU MUAB LOS THAM & HAIS QHIA SAB ZOO NOV

PUB RAU SAWV DAWS PAUB XWB...( Remember what I have said..." GVP  IS 60% GOOD & 40% BAD...")

 

Txawm sawv daws HNOV TEJ LUS NOV TAS LAWM LOS...RAU KUV XWB NWS YEEJ TSIS YOG SECRET

DAB TSI LI...BECAUSE I ALREADY KNEW/KNOW...WHO GVP REALLY WAS/IS...SO THERE'S NOTHING

NEW TO ME...! NO BIG DEAL TO ME AT ALL...!

 

But it can be ...A GREAT EDUCATION TO ANYONE WHO DID NOT KNOW WHO...GVP WAS/IS...

AS A HMONG LEADER TO US ALL...!

 

Qhov TSEEM CEEB...TXAWM NEJ SAWV DAWS HNOV TEJ LUS NOV TAS LOS TSIS TXHOB MUS XAV PHEM

DHAU ES HO MUAB LOS UA CHAWS SIB CAV SIB CEG...TXAWM SAWV DAWS HNOV TAS LOS CIA MUAB

UA LUB CHAW KAWM TIAS...NO BODY IS PERFECT... TSIS HAIS...GVP...LOS NEJ THIAB KUV TUS KHEEJ

KIAG...PEB YEEJ TSIS PERFECT...CES YOG LI PEB TSUAS HNOV UA LUB CHAW KAWM XWB ES TXHOB

MUAB MUS TSIM TEEB MEEM DAB TSI KOM LOJ TSHAJ QHOV...NWS YOG REALITY...!

 

THAT'S ALL...!

 

LS20Aasseenfromtheair2004.jpg

FADING AWAY OF HMONG GLORIOUS DAYS/PAST...&...HMONG STILL

REMEMBER and TALK ABOUT IT...!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Uantej 1 yam dabtsi yuav nthuav tawm tau ua xovtxom mas nws yeej muaj keeb, tabsis muaj ntxaws meej tseeb npaumtwg yog yuav tsum muaj kev tshawb-txheeb qhov tseeb xwb.  Txhua yam phem VS Zoo dhau mus pausvleej yog keebkwm hauv Hmoob txojkev kawm tagnrho.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj kev pom zoo ne yog li cas rau cov lus no?  

Muaj Tseeb mas, vim lawv sib tev qe ne

 

Tej niag lus no mas, tej zaum kuj yuav muaj thiab tab sis kuv xav hais tias txhob muab los xav vim lub neej thaum thiab nyiam no kev coj noj coj ua sib txawv, yog tias nej tsis ua neej mus lawm tom ntej, es xij rov mus muab tej yav tas los coj los tav yus txoj hau kev xwb no ces tsis yog neeg txawj ntse, tej neeg txawj ntse mas luag muab lub neej thaum ub coj los ntsia es thiaj li txawj kho nws lub neej kom zoo mus rau lub neej yav tom ntej, es txhob yog ua neej rov pem suab haj haj haj haj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0