Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

"Lub Neej Hmoob"


1 post in this topic

Posted · Report post

Peb yug los ua ib haiv hmoob

Mus nyob thoob ntau lub tebchaws,

Vim sawv daws tsis txawj sib hlub

Kev sib ntxub thiaj muab peb cais.

 

Yam lub zais uas muab tshuab tawg

Ua pab pawg rau ub rau no,

Ib txhia ho poob tebchaws zoo

muaj txoj hmoo lawv nyob kajsiab.

 

Tsis nco txiab txog kev txom nyem

Nyob lom zem lawv thiaj tsis nco,

Tias muaj ib co poob tebchaws txomnyem

ua neej lem caum tsis cuag luag.

 

Tub ntxhais ntsuag tsis muaj tus hlub

Tiv tshav kub khws noj khwv haus,

Los tsis txaus los txhawb lub neej

mua ntau leej raug ua luag qhev.

 

Tsis muaj tsev nrog luag tej nyob

Muab xav tob mas tu siab heev,

Kuv thiaj seev sau ua pajhuam

Xav tuaj tshuam rau peb tsoom hmoob.

 

Nyob pem roob thiab nyob nram tiaj

Cov ua liaj nrog cov ua teb,

Thov kom peb tig los koom siab

Tawm Xyoo tshiab los peb sab laj.

 

Sib pab npaj kho hmoob lub neej

Saib puas tsheej mus zoo li luag,

Los sib puag tuav tes sib hlub

Tsis txhob pub luag thuam peb hmoob.

 

Txawm peb poob rau luag teb chaws

Los sawv daws tseem muaj sia nyob,

Thov peb txhob tu lub siab mog

Xav tias yog ib txoj kev kawm.

 

Hmoov tsis sawm peb thiaj li poob

Los peb hmoob tseem muaj kev vam,

Los peb tham kev tsim kho dua

Yam txoj hlua muab los sib qhaib.

 

Ua 3 ntxaib nws yuav ruaj khov

Yog peb rov los koom ib siab,

Sib pab thiab txawb peb lub neej

Thov txhua leej nyob txhua qhov chaw.

 

Kuv caw txog peb txhua tus

Txawm koj mus nyob sab ntuj twg,

Me phoojywg nco tias koj yog hmoob

Koom yawg koob ntawm ib tsev neeg.

 

Txawm koj ntseeg yam twg los xij

Kev kwv tij tseem zoo ib yam,

Thov txhob lam cais tus ub tus no

Thov tig nco txoj kev sib hlub.

 

Es txhob pub luag hais thuam peb

Cov nyob deb teb chaws Mekas,

Thov nco ras tias nej yog hmoob

Txawm nej poob rau teb chaws zoo.

 

Muaj txoj hmoo nej muaj zoo noj

Los thov koj nco txog cov nyob los tsuas,

Pab cov hluas kev kawm ntaub ntawv

Kom tias lawv thiaj muaj kev paub.

 

Thiaj to taub txog kev vam meej

Cov txiv neej uas muaj cuab yim,

Thov txhob chim rau nej pojniam

Tsis txhob tshiam mus nrhiav niam yau.

 

Mob siab rau ua koj lub neej

Thiaj yuav tsheej mus ua ib cuab,

Tsis txhob muab koj tej nyiaj nkim

Coj los tsim kho koj lub neej zoo dua.

 

Xav kom txhua thiaj tsis yuam kev

Ua siab ntev coj koj tsev neeg,

Txhob toob nkeeg rau kev ua noj

Hais rau koj tus uas ua niam.

 

Thov txhob siam mus nrhiav txiv tshiab

Rub koj siab kom ntev nawb mog,

Tsis txhob nrog luag mus ua laib

Vim tsis zoo saib rau peb haiv neeg.

 

Cov kwv tij ntseeg tus Tswv Yexus

Nej tau mus ntsib txoj kev zoo,

Muaj txoj hmoo nej tau kawm paub

Nej to taub txog kev ua neej.

 

Kom ho tsheej muaj kev cia siab

Thov txhob ntiab txhob thuam lwm tus,

Xyaum Yexus txoj me kev hlub

Uas thaum ub nws tau hais cia.

 

Nws tau qhia kom peb sib hlub

Es txhob pub luag thuam peb mog,

Hos hais txog cov uas tsis ntseeg Yexus

Nej tseem mus raws txoj kev cai qub.

 

Txoj kev hlub nej tsis txhob cais

Ua zoo hais yog nej tsis nkag siab,

Thov txhob ntiab lawv tawm ntawm nej

Vim yav tom ntej peb twb tsis paub.

 

Tsis to taub tias yuav zoo li cas

Ho hais ras rau cov tim nplog,

Tsis txhob nrog luag ua kev phem

Thov lam cem tus ub tus no.

 

Rau siab ntso ua nej lub neej

Thov txhua leej txhawb tub ntxhais kev kawm,

Txhob maj rawm yuam ntxhais yuav txiv

Thov txhob siv hmoob lub siab qub.

 

Uas thaum ub peb hmoob coj los

Vim tsis dhos rau neej tiam no,

Thov nej nco txog lub neej tshiab

Los koom siab xyaum kev ua neej.

 

Cov txiv neej txhob mus ua laib

Txhob twv phaib, haus yeeb haus tshuaj,

Tsam tias muaj ib me hnub twg

Tej phoojywg tuaj saib koj tom nkuaj.

 

Txawm yuav quaj los kua muag tsis los

Yuav tau tos ntev niaj ntau xyoo,

Puas muaj txoj hmoo koj tau tawm los

Noj qab los li yav thaum ub.

 

Thov txhob pub hmoob zoo li ntawv

Ua siab tawv rau kev khwv noj,

Ua siab loj qhia tej tub ntxhais

Ua zoo hais kom lawv tsim txiaj.

 

Kom lawv thiaj paub hwm lwm tus

Paub hais lus kom txhob siab leej twg,

Cov phoojywg ib tsoom ntxhais hluas

Kuv thov ntuas peb ib lo lus.

 

Los peb mus nrhiav txoj kev kawm

Txhob maj rawm yuav pojniam yuav txiv,

Ua siab tiv txom kev txom nyem

Tsis tau lom zem zog no los xij.

 

Npaj kom txhij koj lub neej thiaj zoo

Muaj txoj hmoo ob peb xyoo no,

Peb ib co tau mus kawm qeb siab

Txoj kev tshiab peb tau pib tho.

 

Thov nej ho maj mam lawv qab

Txawm nej sab thiab nej qaug zog,

Xav tias yog ib txoj kev kawm

Lub sijhawm thaum nej dhau mus.

 

Yuav yoojyim zuj zus li peb zeg no

Thaum nce nto saum roob siab lawm

Cua yuav nplawm txias zias laj siab

Pom ntuj tshiab pom tebchaws Vam meej

 

Peb lub neej thiaj yuav kaj siab

Txog xyoo tshiab peb yuav lomzem heev

Yuav tsis seev tsis txhawj txog dab tsi

Kev ua si yuav lom zem zuj zus

 

oh mog ib tsoom phoojywg sawv daws

Tsoom tub ntxhais hluas, peb yog cov uas yuav tsim kho tau peb hmoob lub neej tshiab kom zoo xws li lawm haiv neeg,

Thov peb tsis txhob tub nkeeg rau txoj kawm nawb mog,

Tig los nrog kuv xav thiab nrog kuv cov phoojywg peb sib tham sib txhawb txoj kev kawm. (Hmong Youth is the hope that can make differences in our Hmong People)

 

By: Xeeb Pov Lauj

Dedicated to: Tsoom phoojywg sawv daws, tsoom tub ntxhais hluas ib yam li kuv...

Email: sengphor@hotmail.com

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...
Sign in to follow this  
Followers 0