Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

ntxhais hmoob vwj

189 posts in this topic

Posted · Report post

Hnov lus xaiv lus cua tias peb cov ntxhais hmoob Vwj mas hmoov hlob hlob li yog leejtwg yuav coj mus ua neej ces neej yuav tsis nto ntsi, yog nto ntsis nrog tus txiv ces yuav tsis muaj tub ki no puas muaj tiag vim li cas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hnov lus xaiv lus cua tias peb cov ntxhais hmoob Vwj mas hmoov hlob hlob li yog leejtwg yuav coj mus ua neej ces neej yuav tsis nto ntsi, yog nto ntsis nrog tus txiv ces yuav tsis muaj tub ki no puas muaj tiag vim li cas?

Tej kod ces tsuas yog tej niag laus ncauj loj loj heev es lam hais xwb os nws yuav tsis yog tas tus tabsis niam no tsis pom muaj li ntawm lawm os mog ua siab loj mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv paub ntau tus ntxhais hmoob Vwj lawv kuj muaj me nyuam coob thiab muaj vaj muaj tsev nrog nyiaj kuv phem thiab hos. Cov ntxhais no lawv muaj peev xwm heev vim lawv kawm ntawv tas qib siab thiab. Cov uas tsis kawm tas qib siab los kuj muaj nyuam coob thiab neej kuj ok. Tej niag laus ces ncauj loj loj xwb yeej tsis muaj dab tsi. Yog hais yus xaiv tau tus neeg siab zoo uas hlub yus tiag lawm ces yus lub neej yeej zoo xwb. Yog hais tias neb sib sib hlub es nws txawm tag sim neej lawm los vim nws txoj hmoov yeej los li ntawv xwb. Tab sis mas cov Hmoob Vwj kuj yuav tsis tau hmoob Thoj thiab vim hais tias yog yus muaj nyiaj ces nyob tsis laus ces tus txiv los tus niam hmoob Thoj tuag lawm. Hos yog yus txom nyem ces ob niam txiv nyob laus laus. Txawv ua luaj.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej no yog neeg ntxub neeg es lam hais xwb, hu ua neeg no ces txhua txhua leej yeej muaj cov zoo thiab cov phem.

Lawv los yeej zoo zoo ib yam li peb thiab, tsis txawv li. Thiab txhob thuam lawv.

Hnov lus xaiv lus cua tias peb cov ntxhais hmoob Vwj mas hmoov hlob hlob li yog leejtwg yuav coj mus ua neej ces neej yuav tsis nto ntsi, yog nto ntsis nrog tus txiv ces yuav tsis muaj tub ki no puas muaj tiag vim li cas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

peb tsev neeg hmoob xiong peb yeej tsis pub peb cov tub yuav nkauj hmoob vwj, ntshe tsis mloog lus lawm xwb es thiaj mus yuav, peb thiaj pom tias yeej muaj tiag. Uaneej tsis nto ntsis thiab raug kev txom nyem npaum cas.

Cia kuv muab hais qhia me ntsis li no rau nej s/d ho tau paub ceev cia rau nej tej tub tej kiv uas nej hlub.

puag thaum ub yog muaj 2 tug nus muag hmoob Vwj ntsuag ntsuag nos mas tus nus yog tus hlob ces thaum niam thiab txiv tuag tas lawm uas tus muam tseem yau yau tus nus yog tus tu tus muam loj hlob ces thaum tus muam mus yuav txiv thiab tsheej neej lawm, muaj ib hnub tus nus txawm mus saib tus muam no tus muam cia li saib tsis tau nws tus me nus ntsuag nos tus muam thiaj tso tau ib tawb quav coj los ntim tus nus su ces tus nus thiaj foom tsis zoo rau tus muam mas cov nkauj hmoob vwj thiaj tau ris txoj kev npam no los lawm txij ntawm ntawd los.

yog leejtwg tsis mloog tej laus hais mus sim nws mam paub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

peb tsev neeg hmoob xiong peb yeej tsis pub peb cov tub yuav nkauj hmoob vwj, ntshe tsis mloog lus lawm xwb es thiaj mus yuav, peb thiaj pom tias yeej muaj tiag. Uaneej tsis nto ntsis thiab raug kev txom nyem npaum cas.

Cia kuv muab hais qhia me ntsis li no rau nej s/d ho tau paub ceev cia rau nej tej tub tej kiv uas nej hlub.

puag thaum ub yog muaj 2 tug nus muag hmoob Vwj ntsuag ntsuag nos mas tus nus yog tus hlob ces thaum niam thiab txiv tuag tas lawm uas tus muam tseem yau yau tus nus yog tus tu tus muam loj hlob ces thaum tus muam mus yuav txiv thiab tsheej neej lawm, muaj ib hnub tus nus txawm mus saib tus muam no tus muam cia li saib tsis tau nws tus me nus ntsuag nos tus muam thiaj tso tau ib tawb quav coj los ntim tus nus su ces tus nus thiaj foom tsis zoo rau tus muam mas cov nkauj hmoob vwj thiaj tau ris txoj kev npam no los lawm txij ntawm ntawd los.

yog leejtwg tsis mloog tej laus hais mus sim nws mam paub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TuTus kwv tij Hmoob Xyooj,

Kuv yuav teb cov lus koj hais ntawm no raws li no. Kuv muaj hnub nyoog 40 tawm xyoo lawm. Kuv kuj nyob rau ntau lub teb chaws los lawm thiab. Kuv lub neej kuv cav tsis tau pom ib pab ntxhais Hmoob Vwj nyob laus laus tsis muaj neeg yuav thiab cav tsis pom ib tug ntxhais Hmoob Vwj mus ua neej es txhua tus txiv tuag thiab cov nkauj Hmoob Vwj tuag tseg tus txiv es tshuav lwm xeem Hmoob ua lub neej laus nkoos tsis paub tuag thiab neej nplua nuj. Kuv tsuas pom tib neeg tuag tas mus li tsis hais xeem Hmoob dab tsi yuav xeem dab tsi li. Yog vim li cas nej xeem Hmoob Xyooj ho yuav txwv tau li koj hais ko. Tej zaum tsuas yog koj tus ntawm ko xwb os nawj. Kuv twb paub ib cov Hmoob Xyooj yuav cov nthxhais Hmoob Vwj lawv ua neej zoo ib yam li lwm xeem Hmoob thiab. Tej zaum tseem yuav muaj nyiaj thiab tu tub ki coob tshaj lwm xeem os nawj.

Yog koj xav paub kuv yuav qhia rau koj tias yog leej twg kiag mas nawj. Kuv yuav saib seb nej cov Hmoob Xyooj uas txwv tsis pub yuav Nkauj Hmoob Vwj puas txawj tuag thiab puas nplua nuj tshaj lwm xeem Hmoob nawj.

Kuv hais li no kuv qhia rau koj tias kuv tsis yog Hmoob Vwj. Kuv yog Hmoob Xyooj ib yam li koj tab sis kuv txawv koj.

KOJ YOG PAB HMOOB XYOOJ TWG? NYOB RAU LUB ZOS TWG?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

'Mloog ov.'

yog los mas....leej twg ntshai ces txhob mus yuav nawb... cia rau lwm tus mus yuav xwb...

date='Oct 11 2007, 12:42 AM' post='63783']

TuTus kwv tij Hmoob Xyooj,

Kuv yuav teb cov lus koj hais ntawm no raws li no. Kuv muaj hnub nyoog 40 tawm xyoo lawm. Kuv kuj nyob rau ntau lub teb chaws los lawm thiab. Kuv lub neej kuv cav tsis tau pom ib pab ntxhais Hmoob Vwj nyob laus laus tsis muaj neeg yuav thiab cav tsis pom ib tug ntxhais Hmoob Vwj mus ua neej es txhua tus txiv tuag thiab cov nkauj Hmoob Vwj tuag tseg tus txiv es tshuav lwm xeem Hmoob ua lub neej laus nkoos tsis paub tuag thiab neej nplua nuj. Kuv tsuas pom tib neeg tuag tas mus li tsis hais xeem Hmoob dab tsi yuav xeem dab tsi li. Yog vim li cas nej xeem Hmoob Xyooj ho yuav txwv tau li koj hais ko. Tej zaum tsuas yog koj tus ntawm ko xwb os nawj. Kuv twb paub ib cov Hmoob Xyooj yuav cov nthxhais Hmoob Vwj lawv ua neej zoo ib yam li lwm xeem Hmoob thiab. Tej zaum tseem yuav muaj nyiaj thiab tu tub ki coob tshaj lwm xeem os nawj.

Yog koj xav paub kuv yuav qhia rau koj tias yog leej twg kiag mas nawj. Kuv yuav saib seb nej cov Hmoob Xyooj uas txwv tsis pub yuav Nkauj Hmoob Vwj puas txawj tuag thiab puas nplua nuj tshaj lwm xeem Hmoob nawj.

Kuv hais li no kuv qhia rau koj tias kuv tsis yog Hmoob Vwj. Kuv yog Hmoob Xyooj ib yam li koj tab sis kuv txawv koj.

KOJ YOG PAB HMOOB XYOOJ TWG? NYOB RAU LUB ZOS TWG?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo os kuv zoo siab tuaj pom ne os cov phooj ywg

kuv lus npe hu Nuj huab .......... kuv siab tuaj ntsib ne nyob zoo rau ne nawb GOOd bye,,,,,,,,,,,,,,, :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

'Mloog ov.'

yog los mas....leej twg ntshai ces txhob mus yuav nawb... cia rau lwm tus mus yuav xwb...

date='Oct 11 2007, 12:42 AM' post='63783']

TuTus kwv tij Hmoob Xyooj,

Kuv yuav teb cov lus koj hais ntawm no raws li no. Kuv muaj hnub nyoog 40 tawm xyoo lawm. Kuv kuj nyob rau ntau lub teb chaws los lawm thiab. Kuv lub neej kuv cav tsis tau pom ib pab ntxhais Hmoob Vwj nyob laus laus tsis muaj neeg yuav thiab cav tsis pom ib tug ntxhais Hmoob Vwj mus ua neej es txhua tus txiv tuag thiab cov nkauj Hmoob Vwj tuag tseg tus txiv es tshuav lwm xeem Hmoob ua lub neej laus nkoos tsis paub tuag thiab neej nplua nuj. Kuv tsuas pom tib neeg tuag tas mus li tsis hais xeem Hmoob dab tsi yuav xeem dab tsi li. Yog vim li cas nej xeem Hmoob Xyooj ho yuav txwv tau li koj hais ko. Tej zaum tsuas yog koj tus ntawm ko xwb os nawj. Kuv twb paub ib cov Hmoob Xyooj yuav cov nthxhais Hmoob Vwj lawv ua neej zoo ib yam li lwm xeem Hmoob thiab. Tej zaum tseem yuav muaj nyiaj thiab tu tub ki coob tshaj lwm xeem os nawj.

Yog koj xav paub kuv yuav qhia rau koj tias yog leej twg kiag mas nawj. Kuv yuav saib seb nej cov Hmoob Xyooj uas txwv tsis pub yuav Nkauj Hmoob Vwj puas txawj tuag thiab puas nplua nuj tshaj lwm xeem Hmoob nawj.

Kuv hais li no kuv qhia rau koj tias kuv tsis yog Hmoob Vwj. Kuv yog Hmoob Xyooj ib yam li koj tab sis kuv txawv koj.

KOJ YOG PAB HMOOB XYOOJ TWG? NYOB RAU LUB ZOS TWG?

Kuv xav li no tsis txhob xav tus kwv tij hmoob xyooj no cov lus lawm vim hais tias tej zaum lawv nyob nrog pab hmoob vwj uas tsis sib haum xeeb nrog lawv ces lawv thiaj mob siab thiab thiaj hais tau li ntawd. tiam sis qhov tseeb tsis yog li ntawd kuv tus muam thiab tus phauj kuj yuav hmoob vwj thiab lawv kuj tau zoo neej ua heev muaj nyiaj muaj txiaj kawg tub ntxhais zoo nkauj zoo nraug heev tsam no tsis txhob hais dab tsi rau xeem twg qhov tseeb mas hais tias xav yuav neej tsa no es xav kom yuav muaj txhua xeem xwb nws tsis yog tim dab tsis tag kiag. kom suav daws totaub zoo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog cov tub hmoob vwj tuaj yuav peb cov ntxhais mas peb kuj xav kam kawg vim tsis yog lam thuam cov ntxhais hmoob vwj vim yeej muaj tiag thiab teb chaw yeej hais nchuav nthwv thiab sib ntxhis zom zaws rau lawv tej tub tias kom txhob yuav cov niag ntxhais hmoob vwj ntawd ne.

kuv muab saib los mas nej ib co yeej hais yog lawm tiam sis yog ho caiv tsis tau lawm vim yus tsis yuav luag los tsis muaj neeg yuav yus lawm no ces ua siab mus yuav es mam paub mam kawm tom qab xwb mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xyuas saib neeg ntiajteb no puavleej tsis tuag thaum hluas li ces lub topic no muaj tseeb. Nyob li lwmxeem Hmoob thiab neeg ntiajteb niaj hnub tuag thaum hluas, hais cov twb sib yuav ua niamtxiv lawm xwb, ces kuj yog tim dabtsi lawm thiab! :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hnov lus xaiv lus cua tias peb cov ntxhais hmoob Vwj mas hmoov hlob hlob li yog leejtwg yuav coj mus ua neej ces neej yuav tsis nto ntsi, yog nto ntsis nrog tus txiv ces yuav tsis muaj tub ki no puas muaj tiag vim li cas?

Nyob zoo tus muam Hmoob Vwj,

Koj tus ua muam xav paub txog tej dabneeg koj hais ntawd no lod. Kuv hais rau koj tias yog koj xav paub los kuv mam piav me me rau koj paub li kuv paub. Tiamsis ua ntej kuv yuav piav rau koj thov koj cog lus rau kuv tias koj yuav tsis ntseeg txog tej niag kev npam ntawd vim nws tsis yog nej txheej no li vij sub vij sw lawm, nws yog txheej niag laus thaum ub li lawm xwb. Tsuas yog lam muab coj los tham kom nej tau paub xwb tias yog vim licas tiag luag pejkum ob cag pheej tham li ntawd.

Qhov tseeb peb muab ua tsis tau cuav hos qhov cuav peb muab ua tsis tau tseeb. Yog li ntawd mas nej cov Hmoob Vwj no muaj 2 pab. Pab 1 yog nyob yav qaum teb hos pab 2 yog nyob yav qab teb. Pab uas lawv pheej hais li ntawd yog pab nyob yav qaumteb thaj tsam Nroog Xasthoos raws li kuv hnov, hos pab 2 uas tsis muaj dabtsi mas yog nyob Kham Ker Kham Muang.

Zaj dabneeg no mas yog zoo li tus kwvtij Hmoob xyooj hais saud. Muaj 1 niam txiv yug tau 2 tug menyuam, 1 tug yog ntxhais hos 1 tug yog tub. Tus tub ua neej txomnyem hos tus ntxhais ua neej muaj, muaj ib hnub tus nus thiaj li mus xyuas tus muam thiab yawmyij. Thaum tus nus yuav rov qab los tsev tus muam txawm ntim tau 1 yav q.u.a.v rau tus nus coj los ua mov su, tiamsis tus nus ho tsis tshaib plab los 1 hnub tsis tau muab noj. Thaum los txog tsev leej txiv uas yog tus ntxhais tus tub ntawd li txiv thiaj li muab pob mov su coj los thuav noj no ua cas yog muab cov q.u.a.v qhwv rau hauv pob nplooj tsawb xwb. Thaum no leej txiv npau taws thiaj li muab tus tub cem hais tias koj muab mov noj tag es koj ntim q.u.a. v nqa los kuv noj ua dabtsi. Leej tub thiaj li teb leej txiv tias, tsis yog kuv yog yawmyij nkawv ntim rau kuv noj tiamsis kuv tsis tshaib plab es kuv tsis thuav noj xwb. Tom qab ntawd leej txiv chim heev thiaj li tau muab tsawm hais tias TXIJ HNUB NO MUS LAWM TOD YOG COV NTXHAIS UA NEEJ MUAJ MAS KOM 1 NIAM TXIV NTAWD UA NEEJ TSIS NTO NTSIS NIAM TUAG TSEG TXIV LOS YOG TXIV TUAG TSEG NIAM HOS YOG TSIS LI NO CES KOM TSIS TXHOB MUAJ TUB KI, YOG HAIS TIAS UA NEEJ MUAJ TUB KI THIAB 2 LEEG NYOB LAUS NO CES KOM TXOM NYEM. Tej lus tsawm tseg ces raws li tej laus piav los muaj li xwb.

Mas niam no twb dhau 3 tiam neeg los lawm nws kev npam dhau lawm os nawb tsuas txog 3 tiam xwb. Txij no mus lawm tod peb txheej hluas no tsis txhob ntseeg lawm, nej yuav ua neej mus raws li lub ntuj foom rau yus nqa saum ntuj los ua neej lawm xwb ntshe ho yog yus coj tsis zoo xwb. Kuv tsev neeg kiag twb yuav nej cov Hmoob Vwj 3 leeg thiab.

Nyob nyab xeeb tshav ntuj nrig mog leej muam aw.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hnov lus xaiv lus cua tias peb cov ntxhais hmoob Vwj mas hmoov hlob hlob li yog leejtwg yuav coj mus ua neej ces neej yuav tsis nto ntsi, yog nto ntsis nrog tus txiv ces yuav tsis muaj tub ki no puas muaj tiag vim li cas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo tus muam Hmoob Vwj,

Koj tus ua muam xav paub txog tej dabneeg koj hais ntawd no lod. Kuv hais rau koj tias yog koj xav paub los kuv mam piav me me rau koj paub li kuv paub. Tiamsis ua ntej kuv yuav piav rau koj thov koj cog lus rau kuv tias koj yuav tsis ntseeg txog tej niag kev npam ntawd vim nws tsis yog nej txheej no li vij sub vij sw lawm, nws yog txheej niag laus thaum ub li lawm xwb. Tsuas yog lam muab coj los tham kom nej tau paub xwb tias yog vim licas tiag luag pejkum ob cag pheej tham li ntawd.

Qhov tseeb peb muab ua tsis tau cuav hos qhov cuav peb muab ua tsis tau tseeb. Yog li ntawd mas nej cov Hmoob Vwj no muaj 2 pab. Pab 1 yog nyob yav qaum teb hos pab 2 yog nyob yav qab teb. Pab uas lawv pheej hais li ntawd yog pab nyob yav qaumteb thaj tsam Nroog Xasthoos raws li kuv hnov, hos pab 2 uas tsis muaj dabtsi mas yog nyob Kham Ker Kham Muang.

Zaj dabneeg no mas yog zoo li tus kwvtij Hmoob xyooj hais saud. Muaj 1 niam txiv yug tau 2 tug menyuam, 1 tug yog ntxhais hos 1 tug yog tub. Tus tub ua neej txomnyem hos tus ntxhais ua neej muaj, muaj ib hnub tus nus thiaj li mus xyuas tus muam thiab yawmyij. Thaum tus nus yuav rov qab los tsev tus muam txawm ntim tau 1 yav q.u.a.v rau tus nus coj los ua mov su, tiamsis tus nus ho tsis tshaib plab los 1 hnub tsis tau muab noj. Thaum los txog tsev leej txiv uas yog tus ntxhais tus tub ntawd li txiv thiaj li muab pob mov su coj los thuav noj no ua cas yog muab cov q.u.a.v qhwv rau hauv pob nplooj tsawb xwb. Thaum no leej txiv npau taws thiaj li muab tus tub cem hais tias koj muab mov noj tag es koj ntim q.u.a. v nqa los kuv noj ua dabtsi. Leej tub thiaj li teb leej txiv tias, tsis yog kuv yog yawmyij nkawv ntim rau kuv noj tiamsis kuv tsis tshaib plab es kuv tsis thuav noj xwb. Tom qab ntawd leej txiv chim heev thiaj li tau muab tsawm hais tias TXIJ HNUB NO MUS LAWM TOD YOG COV NTXHAIS UA NEEJ MUAJ MAS KOM 1 NIAM TXIV NTAWD UA NEEJ TSIS NTO NTSIS NIAM TUAG TSEG TXIV LOS YOG TXIV TUAG TSEG NIAM HOS YOG TSIS LI NO CES KOM TSIS TXHOB MUAJ TUB KI, YOG HAIS TIAS UA NEEJ MUAJ TUB KI THIAB 2 LEEG NYOB LAUS NO CES KOM TXOM NYEM. Tej lus tsawm tseg ces raws li tej laus piav los muaj li xwb.

Mas niam no twb dhau 3 tiam neeg los lawm nws kev npam dhau lawm os nawb tsuas txog 3 tiam xwb. Txij no mus lawm tod peb txheej hluas no tsis txhob ntseeg lawm, nej yuav ua neej mus raws li lub ntuj foom rau yus nqa saum ntuj los ua neej lawm xwb ntshe ho yog yus coj tsis zoo xwb. Kuv tsev neeg kiag twb yuav nej cov Hmoob Vwj 3 leeg thiab.

Nyob nyab xeeb tshav ntuj nrig mog leej muam aw.

ua tsaug ntau yog muaj li koj hais tiag. whew!!! zoo siab yog qhov kev foom no yuav tas lawm tiag. NEJ NA! yog yuav sib FOOM no ces txhob foom tas pab tas pawg nawb, tsuas yog tus ua rau yus xwb!!!!!!!! tus ua phem rau yus tib leeg thiaj muaj kev txhaum xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

sorry pab tsis tau thiab tsis paub yog leej twg tsis ntseeg niam txiv lus ces mus sim nws mam paub nws tus kheej xwb.

kuv muaj ib tugphoojywg yuav nkauj hmoob vwj lawm cia mam saib seb nws lub neej yuav mus xaus li cas vim nkawd nyuam qhuav sib yuav tau tsis ntev no xwb kuj saib zoo li tsis tshua ok kiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hnov lus xaiv lus cua tias peb cov ntxhais hmoob Vwj mas hmoov hlob hlob li yog leejtwg yuav coj mus ua neej ces neej yuav tsis nto ntsi, yog nto ntsis nrog tus txiv ces yuav tsis muaj tub ki no puas muaj tiag vim li cas?

Tus phoojywg hmoob vwj, koj puas yog hmoob vwj tiag los yog koj dag, yog koj dag ua hmoob vwj, es koj muab hmoob coj los hais rhuav rau ntiajteb no mas ntuj rau txim rau koj thiab koj cuab kwv tij lawm lau, koj cuab kwv tij thiab koj yuav tau txais txoj kev liam sim li koj hais no mus tag ib txis, tsis tag no xwb koj yuav tsawg tus poj niam los tuag tag tsis tuag ces deev hluas lawm lau. Hos yog koj yog hmoob vwj tiag ces yog koj dag kom lwm xeem txhob yuav es koj thiaj tau yuav koj cov muam, koj rov muab koj cov hmoob vwj rhuav ces ntuj rau txim rau koj lawm nawb, koj tsev neeg kiag xwb mus yuav txiv ces lub neej yeej tsis nto ntsis, tuag txog ntua koj tus poj niam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hnov lus xaiv lus cua tias peb cov ntxhais hmoob Vwj mas hmoov hlob hlob li yog leejtwg yuav coj mus ua neej ces neej yuav tsis nto ntsi, yog nto ntsis nrog tus txiv ces yuav tsis muaj tub ki no puas muaj tiag vim li cas?

Koj txhob lam muab luag lwm xeem neeg los hais li no nawb! Tej lus no txawm muaj tseeb tsis tseeb los yog lus tau plaub tau ntug, yog lus koj tus thawj coj yuav tau mus thov luag, yuav poob nyiaj. Txawm koj ho yog tus tseem, thiab yog muaj li koj hais tias, koj tuag mus zoo dua nyob ua neeg, rau qhov koj r-uam dhau lawm! :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo tus muam Hmoob Vwj,

Koj tus ua muam xav paub txog tej dabneeg koj hais ntawd no lod. Kuv hais rau koj tias yog koj xav paub los kuv mam piav me me rau koj paub li kuv paub. Tiamsis ua ntej kuv yuav piav rau koj thov koj cog lus rau kuv tias koj yuav tsis ntseeg txog tej niag kev npam ntawd vim nws tsis yog nej txheej no li vij sub vij sw lawm, nws yog txheej niag laus thaum ub li lawm xwb. Tsuas yog lam muab coj los tham kom nej tau paub xwb tias yog vim licas tiag luag pejkum ob cag pheej tham li ntawd.

Qhov tseeb peb muab ua tsis tau cuav hos qhov cuav peb muab ua tsis tau tseeb. Yog li ntawd mas nej cov Hmoob Vwj no muaj 2 pab. Pab 1 yog nyob yav qaum teb hos pab 2 yog nyob yav qab teb. Pab uas lawv pheej hais li ntawd yog pab nyob yav qaumteb thaj tsam Nroog Xasthoos raws li kuv hnov, hos pab 2 uas tsis muaj dabtsi mas yog nyob Kham Ker Kham Muang.

Zaj dabneeg no mas yog zoo li tus kwvtij Hmoob xyooj hais saud. Muaj 1 niam txiv yug tau 2 tug menyuam, 1 tug yog ntxhais hos 1 tug yog tub. Tus tub ua neej txomnyem hos tus ntxhais ua neej muaj, muaj ib hnub tus nus thiaj li mus xyuas tus muam thiab yawmyij. Thaum tus nus yuav rov qab los tsev tus muam txawm ntim tau 1 yav q.u.a.v rau tus nus coj los ua mov su, tiamsis tus nus ho tsis tshaib plab los 1 hnub tsis tau muab noj. Thaum los txog tsev leej txiv uas yog tus ntxhais tus tub ntawd li txiv thiaj li muab pob mov su coj los thuav noj no ua cas yog muab cov q.u.a.v qhwv rau hauv pob nplooj tsawb xwb. Thaum no leej txiv npau taws thiaj li muab tus tub cem hais tias koj muab mov noj tag es koj ntim q.u.a. v nqa los kuv noj ua dabtsi. Leej tub thiaj li teb leej txiv tias, tsis yog kuv yog yawmyij nkawv ntim rau kuv noj tiamsis kuv tsis tshaib plab es kuv tsis thuav noj xwb. Tom qab ntawd leej txiv chim heev thiaj li tau muab tsawm hais tias TXIJ HNUB NO MUS LAWM TOD YOG COV NTXHAIS UA NEEJ MUAJ MAS KOM 1 NIAM TXIV NTAWD UA NEEJ TSIS NTO NTSIS NIAM TUAG TSEG TXIV LOS YOG TXIV TUAG TSEG NIAM HOS YOG TSIS LI NO CES KOM TSIS TXHOB MUAJ TUB KI, YOG HAIS TIAS UA NEEJ MUAJ TUB KI THIAB 2 LEEG NYOB LAUS NO CES KOM TXOM NYEM. Tej lus tsawm tseg ces raws li tej laus piav los muaj li xwb.

Mas niam no twb dhau 3 tiam neeg los lawm nws kev npam dhau lawm os nawb tsuas txog 3 tiam xwb. Txij no mus lawm tod peb txheej hluas no tsis txhob ntseeg lawm, nej yuav ua neej mus raws li lub ntuj foom rau yus nqa saum ntuj los ua neej lawm xwb ntshe ho yog yus coj tsis zoo xwb. Kuv tsev neeg kiag twb yuav nej cov Hmoob Vwj 3 leeg thiab.

Nyob nyab xeeb tshav ntuj nrig mog leej muam aw.

Hmoob USA yog hais li koj mas yog lus lawm, yus hais tau yus yuav tsum qhia kom tau mas thiaj yog, hos yus hais tau tab si yus tsis paub qhov tseeb no mas yog yus saib tsis taus lwm pab lwm pawg lawm xwb, koj zaj dab neeg no kuv hnov lawm thiab rau qhov kuv niam leej niam yog hmoob vwj ces lawv kuj tham rau suav daws paub lawm thiab. yeej muaj tseeb hmoob vwj muaj ntau pab ntau pawg tiag, yog li pab muaj kev npam no yuav tau mus lawb poj yawm txwv txoob mas thiaj tag nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob USA yog hais li koj mas yog lus lawm, yus hais tau yus yuav tsum qhia kom tau mas thiaj yog, hos yus hais tau tab si yus tsis paub qhov tseeb no mas yog yus saib tsis taus lwm pab lwm pawg lawm xwb, koj zaj dab neeg no kuv hnov lawm thiab rau qhov kuv niam leej niam yog hmoob vwj ces lawv kuj tham rau suav daws paub lawm thiab. yeej muaj tseeb hmoob vwj muaj ntau pab ntau pawg tiag, yog li pab muaj kev npam no yuav tau mus lawb poj yawm txwv txoob mas thiaj tag nawb.

Nyob zoo Vamntxawg,

Tej niag no txawm yuav muab zais los yeej zais tsis tau vim tsis yog nag hmo los yog ib hlis dhau los xwb, nws yog ntev los lawm. peb yauv tau muab coj los piav qhia rau cov hluas kom paub tias yog dabtsi tiag.

Kuv yeej pom los lawv uas cov ntxhais thiab cov tub hauv tsev neeg Hmoob vwj no yeej muaj cov zoo nkauj zoo nraug tiamsis tejlaus pheej hais li ntawd los ces lwm xeem tsis tshua coj mus hlub los kam mus yuav lawv. yog li ntawd tej tub ntxhais yeej ua neej nyob muaj muaj hnub nyoog tiag.

Ua li koj hais os qhov zoo tshaj no yuav tau ntiav Muam phauj tsawv dua thiab mus lawbdab kom tag yus lub siab thiaj li kaj thiab ua li kuv hais tsis txhob ntseeg lawm yuav tau thuam hais tias lub dag, tsis muaj tseeb thiab twb dhau 3 tiam lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phoojywg hmoob vwj, koj puas yog hmoob vwj tiag los yog koj dag, yog koj dag ua hmoob vwj, es koj muab hmoob coj los hais rhuav rau ntiajteb no mas ntuj rau txim rau koj thiab koj cuab kwv tij lawm lau, koj cuab kwv tij thiab koj yuav tau txais txoj kev liam sim li koj hais no mus tag ib txis, tsis tag no xwb koj yuav tsawg tus poj niam los tuag tag tsis tuag ces deev hluas lawm lau. Hos yog koj yog hmoob vwj tiag ces yog koj dag kom lwm xeem txhob yuav es koj thiaj tau yuav koj cov muam, koj rov muab koj cov hmoob vwj rhuav ces ntuj rau txim rau koj lawm nawb, koj tsev neeg kiag xwb mus yuav txiv ces lub neej yeej tsis nto ntsis, tuag txog ntua koj tus poj niam.

TUS ME TUB VAMTXAWG AWS...KOJ HAIS YOG LUS KAWG NKAUS LAWM OS MOG. KUV TUS ME TUB PHUA RHE LI KO THIAJ LI NCAJ NCES NAWB MOG. TUS TIB NEEG TUAJ HAIS LUB TOPIC NO NAS. NWS TSIS YOG HMOOB VWJ TWB YOG NWS NYIAM NYIAM HMOOB VWJ ES TSIS TAU HMOOB VWJ ES NWS NIAM NWS TXIV NTSHAI NTSHAI TSAM ME TUB HO TUAG ES THIAJ TUAJ NOOG NEJ SAWV DAWS LI NO XWB MAS. TUS TIB NEEG XAV TAU PHEM NPAWM NTAWD CES NWS YUAV TAU TXAIS TXOJ KEV PHEM NTAWD MUS RAU NWS LAWM TOM NTEJ NTAG MAS..ME TUB VAMNTXAWG. LEEJ TWG SIAB PHEM SIAB TSIS NCAJ TSIS NCEES, TSIS HAIS XEEM TWG, LEEJ TWG SIAB TSIS NCAJ UA KEV PHEM NPAM TXIJ NWS MUS RAU NWS COV TUB COV KI THIAB TXIJ NWS TSEV NEEG XWB TSIS YUAV LAM NPAM RAU LUM TSEV NEEG XEEM VWJ IB ZAWG LI OS. VIM LAWM SIAB TSIS PHEM LI TSEV NEEG NTAWD ES YUAV UA CAS NPAM TAU NAS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phoojywg hmoob vwj, koj puas yog hmoob vwj tiag los yog koj dag, yog koj dag ua hmoob vwj, es koj muab hmoob coj los hais rhuav rau ntiajteb no mas ntuj rau txim rau koj thiab koj cuab kwv tij lawm lau, koj cuab kwv tij thiab koj yuav tau txais txoj kev liam sim li koj hais no mus tag ib txis, tsis tag no xwb koj yuav tsawg tus poj niam los tuag tag tsis tuag ces deev hluas lawm lau. Hos yog koj yog hmoob vwj tiag ces yog koj dag kom lwm xeem txhob yuav es koj thiaj tau yuav koj cov muam, koj rov muab koj cov hmoob vwj rhuav ces ntuj rau txim rau koj lawm nawb, koj tsev neeg kiag xwb mus yuav txiv ces lub neej yeej tsis nto ntsis, tuag txog ntua koj tus poj niam.

vamntxawg vim li cas koj thiaj hais lus phem ua luaj rau hauv no mas lov? peb sawv daws tuaj nov yog tuaj sib tham thiab sib nug tej yam yus paub tsis meej thiab paub tsis zoo xwb sav.

tsis yog kuv coj cov hmoob vwj tuaj rhuav li koj tus neeg siab phem tsiv tsaim, lim hiam, ncauj ntau ntawm koj lub siab xav uas sij hais lus foom luag li ub li no nawb.

txawm koj foom phem los kuv yeej tsis ntshai thiab tsis txais vim kuv tsua hais li kuv tau hnov tiam sis paub tsis zoo tsis meej los nug sawv daws xwb ces koj tej kev npam yeej tsis raug kuv los kuv ib tug twg hauv kuv tsev neeg li os.

koj hais ntau koj yuav tau rov sau mus npam koj cab koj caub koj yim neeg thiab koj tus kheej xwb vim kuv tsis tau ua phem li cas rau koj ces koj tej nyuag lus phem yuav rov los muab koj ntsaig kiag xwb ntag.

Koj lub siab phem xav tau txhua yam kev npam txawv kawg nkaus li os.

ntshe twb yog koj tuaj hauv internet heev dhau lawm es dab vwm muab koj peg yuav luag tuag lawm es koj thiaj vwm loj vwm leg lawm ne yuam?

kuv tsis tau rhuav hmoob vwj ces kuv tsis ntshai koj tus nyuag kuv phem vwm ntawm ko foom li os thiab nov yog koj cov lus uas koj yuav sau rov mus npam koj thiab koj tsev neeg 2 npaug ntxiv ntuj yuav rau txim rau koj nawb txawm koj yuav ntseeg tswv yexus los sis coj dab, poj koob yawm txwv kev cai, koj tsev neeg kiag xwb mus yuav txiv ces lub neej yeej tsis nto ntsis, tuag txog ntua koj tus poj niam, tus txiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TUS ME TUB VAMTXAWG AWS...KOJ HAIS YOG LUS KAWG NKAUS LAWM OS MOG. KUV TUS ME TUB PHUA RHE LI KO THIAJ LI NCAJ NCES NAWB MOG. TUS TIB NEEG TUAJ HAIS LUB TOPIC NO NAS. NWS TSIS YOG HMOOB VWJ TWB YOG NWS NYIAM NYIAM HMOOB VWJ ES TSIS TAU HMOOB VWJ ES NWS NIAM NWS TXIV NTSHAI NTSHAI TSAM ME TUB HO TUAG ES THIAJ TUAJ NOOG NEJ SAWV DAWS LI NO XWB MAS. TUS TIB NEEG XAV TAU PHEM NPAWM NTAWD CES NWS YUAV TAU TXAIS TXOJ KEV PHEM NTAWD MUS RAU NWS LAWM TOM NTEJ NTAG MAS..ME TUB VAMNTXAWG. LEEJ TWG SIAB PHEM SIAB TSIS NCAJ TSIS NCEES, TSIS HAIS XEEM TWG, LEEJ TWG SIAB TSIS NCAJ UA KEV PHEM NPAM TXIJ NWS MUS RAU NWS COV TUB COV KI THIAB TXIJ NWS TSEV NEEG XWB TSIS YUAV LAM NPAM RAU LUM TSEV NEEG XEEM VWJ IB ZAWG LI OS. VIM LAWM SIAB TSIS PHEM LI TSEV NEEG NTAWD ES YUAV UA CAS NPAM TAU NAS.

niam pog meb thaub, puas yog vam ntxawg twb muab koj tawg ob peb teg lawm cas koj yuav qhua vamntxawg ua luaj ne.

tus yuav tau sau vamntxwg tej kev npam ces yog koj ntag lauv vim koj nyiam li nws nyiam thiab koj xav li nws xav nev.

tus neeg siab phem siab coj tsis ncoj ces tsis tau paub luag los lam tau lam hais thiab lam tau lam los txais npuj txais nta ces yog koj ntag los mas.

koj twb ris tag vamntxawg tej niag lus phem thiab tej niag lus cem lawm lau.

Ua tsaug rau lub ntuj uas muaj ib niag niam pog siab xav puv npo tej kev phem li koj los ris tag nrho tej kev npam coj mus npam koj tsev neeg, tsawg tiam los koj yuav tau sau vij sub vij sw mus ib txhiab thiab 100 txheej rau koj cov noob neej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej no yog neeg ntxub neeg es lam hais xwb, hu ua neeg no ces txhua txhua leej yeej muaj cov zoo thiab cov phem.

Lawv los yeej zoo zoo ib yam li peb thiab, tsis txawv li. Thiab txhob thuam lawv.

Koobpheej koj xav tau phem heev vim koj lub siab thiab lub hlwb puv npo kev phem kev qias thiab kev ntxub tsis npag lwm leej lwm tus.

kuv nug li no vim kuv tsua xav paub hais tias puas muaj tseeb li tej lus xaiv lus cua uas neeg zej zog hais zom zaws xwb ua cas koj twb yog ib tug Admit thiab paub qab hau tsim nyog koj yuav coj los qhia peb sawv daws hais lus zoo tabsis koj tseem yog thawj tus neeg xav tau qhov phem lim hiam tshaj coj los cem lwm tus.

thov kom npam koj kiag mus seb raws li koj lub siab lim hiam xav tau kev phem npaum cas ces kom koj lub neej mus cob caub raws li koj lub siab lim hiam ntxub tsis npag lwm tus ntag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo tus muam Hmoob Vwj,

Koj tus ua muam xav paub txog tej dabneeg koj hais ntawd no lod. Kuv hais rau koj tias yog koj xav paub los kuv mam piav me me rau koj paub li kuv paub. Tiamsis ua ntej kuv yuav piav rau koj thov koj cog lus rau kuv tias koj yuav tsis ntseeg txog tej niag kev npam ntawd vim nws tsis yog nej txheej no li vij sub vij sw lawm, nws yog txheej niag laus thaum ub li lawm xwb. Tsuas yog lam muab coj los tham kom nej tau paub xwb tias yog vim licas tiag luag pejkum ob cag pheej tham li ntawd.

Qhov tseeb peb muab ua tsis tau cuav hos qhov cuav peb muab ua tsis tau tseeb. Yog li ntawd mas nej cov Hmoob Vwj no muaj 2 pab. Pab 1 yog nyob yav qaum teb hos pab 2 yog nyob yav qab teb. Pab uas lawv pheej hais li ntawd yog pab nyob yav qaumteb thaj tsam Nroog Xasthoos raws li kuv hnov, hos pab 2 uas tsis muaj dabtsi mas yog nyob Kham Ker Kham Muang.

Zaj dabneeg no mas yog zoo li tus kwvtij Hmoob xyooj hais saud. Muaj 1 niam txiv yug tau 2 tug menyuam, 1 tug yog ntxhais hos 1 tug yog tub. Tus tub ua neej txomnyem hos tus ntxhais ua neej muaj, muaj ib hnub tus nus thiaj li mus xyuas tus muam thiab yawmyij. Thaum tus nus yuav rov qab los tsev tus muam txawm ntim tau 1 yav q.u.a.v rau tus nus coj los ua mov su, tiamsis tus nus ho tsis tshaib plab los 1 hnub tsis tau muab noj. Thaum los txog tsev leej txiv uas yog tus ntxhais tus tub ntawd li txiv thiaj li muab pob mov su coj los thuav noj no ua cas yog muab cov q.u.a.v qhwv rau hauv pob nplooj tsawb xwb. Thaum no leej txiv npau taws thiaj li muab tus tub cem hais tias koj muab mov noj tag es koj ntim q.u.a. v nqa los kuv noj ua dabtsi. Leej tub thiaj li teb leej txiv tias, tsis yog kuv yog yawmyij nkawv ntim rau kuv noj tiamsis kuv tsis tshaib plab es kuv tsis thuav noj xwb. Tom qab ntawd leej txiv chim heev thiaj li tau muab tsawm hais tias TXIJ HNUB NO MUS LAWM TOD YOG COV NTXHAIS UA NEEJ MUAJ MAS KOM 1 NIAM TXIV NTAWD UA NEEJ TSIS NTO NTSIS NIAM TUAG TSEG TXIV LOS YOG TXIV TUAG TSEG NIAM HOS YOG TSIS LI NO CES KOM TSIS TXHOB MUAJ TUB KI, YOG HAIS TIAS UA NEEJ MUAJ TUB KI THIAB 2 LEEG NYOB LAUS NO CES KOM TXOM NYEM. Tej lus tsawm tseg ces raws li tej laus piav los muaj li xwb.

Mas niam no twb dhau 3 tiam neeg los lawm nws kev npam dhau lawm os nawb tsuas txog 3 tiam xwb. Txij no mus lawm tod peb txheej hluas no tsis txhob ntseeg lawm, nej yuav ua neej mus raws li lub ntuj foom rau yus nqa saum ntuj los ua neej lawm xwb ntshe ho yog yus coj tsis zoo xwb. Kuv tsev neeg kiag twb yuav nej cov Hmoob Vwj 3 leeg thiab.

Nyob nyab xeeb tshav ntuj nrig mog leej muam aw.

ua tsaug hmoobUSA thiab hmoob xyooj... zaj ko kuv yeej tsis tau paub thiab tsis tau hnov dua li vim tsis tau muaj neeg hais qhia peb li tabsis tsuas hnov tias hmoov hlob hlob xwb yog li ua tsaug rau koj hmoob USA thiab tus hmoob xyooj neb tseem los qhia rau peb sawvdaws uas tsis tau paub txog zaj dab neeg no li.

li cas los puam chawj vim kuv ntseeg tias leejtwg ua phem ces yuav npam tus ntawd thiab nws tsev neeg xwb tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now