Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Tshab Txhais Chij Hmoob Roos Haiv


8 posts in this topic

Posted (edited) · Report post

Sawv daws tsis txhob sib cav txog Hmoob tus chij ntxiv lawm. Nws muaj ob tug chij sawv daws tsis to taub. Tus 1 yog chij roos haiv, tus 2 yog chij roos lub tebchaws. Tus chij Yaj Soob Lwj tsim nws yog chij roos haiv Hmoob, yog tus yuav coj Hmoob mus kom ciaj tebchaws, tiam sis nws tsis tau yog tus chij roos lub tebchaws Hmoob. Chij roos tebchaws tsis tau tawm los rau sawv daws pom. Chij roos tebchaws yog thaum Hmoob muaj tebchaws, cov pab pawg sib koom ua tau lub tebchaws ntawv mam li tsim thiab pom zoo rau, thiaj li ciaj tau los ua chij kav tebchaws.

Yog leejtwg, los sis ib pab pawg twg, tsim tau ib tus chij twg es hais tias yog tebchaws tug no ces nws tseem meej pem tsis tau txaus. Hmoob tsis tau muaj tebchaws, txhua yam tsim tau yeej tsis tau yog tebchaws Hmoob tug, tsuas yog pab pawg tug thiab personal tug xwb.

Edited by Taw Qhia
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Dab laug tawqhia.

Hais li koj hais ces yuav tsum yog txiv yawg ntxhw lawv pab no thiaj li yuav muaj tau tus chij haiv xwb laiv yom.Txiv yawg ntxhw lawv yeej tau teb chaws lawm luag tsuas tos lawv cev kiag lawv tus chij haiv thiab lawv tus ntawv rau luag xwb ces noj tuag nthi.Thaum ntawv mas Hmoob yuav sib tham yig yaug cuag dab tsi nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog hnub twg lawv pawg ua tau tebchaws es feem coob pom zoo rau ces ciaj tau los ua chij tebchaws.  Tam sim no ces tsis tau yog.  Tam sim no ces yog chij pab pawg Tebchaws Hmoob xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov kwv tij...

Lam tham raws peb tej kev xav ...Kev ntseeg ces

tham li cas los yeej tau kawg yog yus tus nplaig

tseem ua hauj lwm...

Tab sis qhov tseeb es yus niaj hnub hnov thiab

pom kiag ntawm qhov muag ces...TEJ SAWV

DAWS THAM THIAB NTSEEG CES TSUAS

YOG NPAU HMOOB XWB...

Qhov tseeb tiag NWS ROV YOG NWS DUA 1 YAM

LAWM OS...

Tham HMOOB ces yog li nej hais...

Tham NTIAJ TEB ces yog NEJ UA NPAU NTUB xwb...

 

NOV YOG HMOOB...KEV NPAU HMOOB...(NOV YOG HMOOB KEV XAV KEV TSEEG...TSIS TSEEB/KEV DAG...)

NOV YOG EVENING NEWS...( NOV YOG TSEEB...NTAWM KEV UA TEB CHAWS...)

HMOOB XAV MUAJ TEB CHAWS LOV...?

HMOOB XAV MUAJ CHIJ HAIV LOV...?

THAM LI NEJ TUAJTHAM NTAWM YOUTUBE & FORUM NOV XWB

CES PEB HMOOB YEEJ TSIS MUAJ ...TEB CHAW...TSIS MUAJ CHIJ LI OS...

TSUAS TUAJ THAM LUS ...THAM KEV XAV...thiab THAM KEV NTSEEG XWB...

YUAV MUAJ DAB TSI TSHWM SIM TAU NA...?

 

DON'T JUST LISTEN...BUT...THINK...!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua ntej Hmoob yuav muaj teb muaj chaw, Hmoob yuav tsum kawm kom paub, thiaj tsis sib tshum sib txov ntxiv lawm.  Tej no yog kev sib dig kom sib to taub xwb.  Yog tsis paub tsis pom ces ib tug ua ib tug yuav lauj.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaum ub fab kis muab teb chaws rau nplog.muab es kas laj rau nplog ces Fab kis yeej yuav muab teb chaws rau Hmoob.yuav muab es kas laj rau Hmoob thooj txhij nrog nplog thiab ntag.Tab sis nplog li mas luag muaj nom muaj tswv qeb me nce mus ti qeb loj los txog ntua tus huab tais.Huab tais ua tus tswv ntawm lub teb chaws.Muaj xaj xab nam phuv(hauj sam) los tuav ua tus cag dab qhuas.muaj tub ntxhais txawj ntse coob leej ntau tus yuav npaj los tswj lub teb chaws lawm yav pem suab huv si.Nug txog Hmoob ces Hmoob tsis muaj nom muaj tswv qeb loj ti qeb me los yog tsis muaj tus los tuav los tswj lub teb chaws.tsis muaj ntaub muaj ntawv uas yog Hmoob teej Hmoob tug tiag.Tsis muaj kev ntseeg uas yuav los ua keeb kwm cag dab qhuas.Tsis muaj tsev kawm ntawv tsis muaj tsev cob qhia dab tsi li.Tsis muaj 1 pab tub ntxhais txawj ntse yuav npaj los tswj lub teb lub chaw li thiab.Fab kis hais rau Hmoob tias lwm yam Hmoob txawm tsis muaj los tsis ua li cas.Tsuav yog Hmoob muaj txog 10 leej tub ntxhais txawj ntse kawm ntawv tag high school ces fab kis muab kiag teb chaws rau Hmoob tam sim ntawd muab kiag es kas laj rau Hmoob kiag ntag.Cov nom tswv Hmoob los sab laj tau 3 hnub ces nom tswv Hmoob rov mus teb rau Fab kis tias lawv tseem npaj tsis tau li fab kis hais ces cia thaum twg Hmoob npaj tau no Hmoob mam li rov tuaj teb rau Fab kis paub.Tam sim no Hmoob muaj ntau tshaj 10 leej tub ntxhais txawj ntse kawm ntawv qeb siab lawm.Twb tsis yog 10 leej kawm tag High school li Fab kis hais xwb tseem yog muaj txog pua leej kawm tag Doctor lawm.Keeb txawj xeeb thiab Steve vang moua Txiv yawg ntxhw nkawd thiaj li mus tshawb tau Hmoob zaj keeb kwm no ces nkawd thiaj li coj Hmoob cov qub lus no rov mus teb rau Fab kis tias Thaum ub mas peb Hmoob yeej hais tias thaum twg yog Hmoob npaj tau li Fab kis hais no hmoob mam li rov tuaj teb rau Fab kis paub.Yog li no hnub no Hmoob muaj ntau leej tub ntxhais kawm tiav Docto lawm kom Fab kis mus tu ciam dej ciam av rau Hmoob muab es kas laj rau Hmoob li thaum ub tau cog lus tseg.Ces zaum no Fab kis tig rov mus saib no thaum ub Fab kis yeej tau cog lus tseg rau Hmoob li hais lawm tiag.Fab kis thiaj li kom Keeb txawj xeeb thiab Steve Vang moua nkawd los hais rau 1 zeej tsoom Hmoob sawv daws paub tias kom yeej meem npaj tos yuav mus Hmoob lub teb chaws sai tam sim no ntag.Yog leej twg ho muaj vaj muaj tsev muaj liaj teb muaj khoom tseem ceeb raug nqe ntau nyob rau lwm lub teb chaws ces kav tsij muab muag kom tag huv si.Tsis paub hnub twg hmo twg li lawm tos txog caij ces Keeb txawj xeeb thiab Steve vang moua nkawd tib suab hu kom tsoom Hmoob mus sib sau sib tos rau qhov twg ces nyias mus nyias rau qhov chaw ntawd xwb luag muaj tsheb muaj nyooj hoom tuaj tos huv si lawm.Hmoob lub teb chaws ces Fab kis yeem mus tu ciam dej ciam av tiav log tos Hmoob lawm thaum twg luag thauj Hmoob mus txog ntua xwb ces muaj nqaij muaj mov rau hmoob noj tsis tag.Muaj tsheb muaj nyooj hoom rau Hmoob mus caij.muaj tsev zeb tsev tsua rau hmoob mus nyob huv si lawm.Muaj kiab muaj khw zoo rau Hmoob mus ua lag ua luam huv si.Muaj nkauj mos ab muaj nraug mos ab tos cov pog laus yawg laus mus yuav huv si lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaum ub fab kis muab teb chaws rau nplog.muab es kas laj rau nplog ces Fab kis yeej yuav muab teb chaws rau Hmoob.yuav muab es kas laj rau Hmoob thooj txhij nrog nplog thiab ntag.Tab sis nplog li mas luag muaj nom muaj tswv qeb me nce mus ti qeb loj los txog ntua tus huab tais.Huab tais ua tus tswv ntawm lub teb chaws.Muaj xaj xab nam phuv(hauj sam) los tuav ua tus cag dab qhuas.muaj tub ntxhais txawj ntse coob leej ntau tus yuav npaj los tswj lub teb chaws lawm yav pem suab huv si.Nug txog Hmoob ces Hmoob tsis muaj nom muaj tswv qeb loj ti qeb me los yog tsis muaj tus los tuav los tswj lub teb chaws.tsis muaj ntaub muaj ntawv uas yog Hmoob teej Hmoob tug tiag.Tsis muaj kev ntseeg uas yuav los ua keeb kwm cag dab qhuas.Tsis muaj tsev kawm ntawv tsis muaj tsev cob qhia dab tsi li.Tsis muaj 1 pab tub ntxhais txawj ntse yuav npaj los tswj lub teb lub chaw li thiab.Fab kis hais rau Hmoob tias lwm yam Hmoob txawm tsis muaj los tsis ua li cas.Tsuav yog Hmoob muaj txog 10 leej tub ntxhais txawj ntse kawm ntawv tag high school ces fab kis muab kiag teb chaws rau Hmoob tam sim ntawd muab kiag es kas laj rau Hmoob kiag ntag.Cov nom tswv Hmoob los sab laj tau 3 hnub ces nom tswv Hmoob rov mus teb rau Fab kis tias lawv tseem npaj tsis tau li fab kis hais ces cia thaum twg Hmoob npaj tau no Hmoob mam li rov tuaj teb rau Fab kis paub.Tam sim no Hmoob muaj ntau tshaj 10 leej tub ntxhais txawj ntse kawm ntawv qeb siab lawm.Twb tsis yog 10 leej kawm tag High school li Fab kis hais xwb tseem yog muaj txog pua leej kawm tag Doctor lawm.Keeb txawj xeeb thiab Steve vang moua Txiv yawg ntxhw nkawd thiaj li mus tshawb tau Hmoob zaj keeb kwm no ces nkawd thiaj li coj Hmoob cov qub lus no rov mus teb rau Fab kis tias Thaum ub mas peb Hmoob yeej hais tias thaum twg yog Hmoob npaj tau li Fab kis hais no hmoob mam li rov tuaj teb rau Fab kis paub.Yog li no hnub no Hmoob muaj ntau leej tub ntxhais kawm tiav Docto lawm kom Fab kis mus tu ciam dej ciam av rau Hmoob muab es kas laj rau Hmoob li thaum ub tau cog lus tseg.Ces zaum no Fab kis tig rov mus saib no thaum ub Fab kis yeej tau cog lus tseg rau Hmoob li hais lawm tiag.Fab kis thiaj li kom Keeb txawj xeeb thiab Steve Vang moua nkawd los hais rau 1 zeej tsoom Hmoob sawv daws paub tias kom yeej meem npaj tos yuav mus Hmoob lub teb chaws sai tam sim no ntag.Yog leej twg ho muaj vaj muaj tsev muaj liaj teb muaj khoom tseem ceeb raug nqe ntau nyob rau lwm lub teb chaws ces kav tsij muab muag kom tag huv si.Tsis paub hnub twg hmo twg li lawm tos txog caij ces Keeb txawj xeeb thiab Steve vang moua nkawd tib suab hu kom tsoom Hmoob mus sib sau sib tos rau qhov twg ces nyias mus nyias rau qhov chaw ntawd xwb luag muaj tsheb muaj nyooj hoom tuaj tos huv si lawm.Hmoob lub teb chaws ces Fab kis yeem mus tu ciam dej ciam av tiav log tos Hmoob lawm thaum twg luag thauj Hmoob mus txog ntua xwb ces muaj nqaij muaj mov rau hmoob noj tsis tag.Muaj tsheb muaj nyooj hoom rau Hmoob mus caij.muaj tsev zeb tsev tsua rau hmoob mus nyob huv si lawm.Muaj kiab muaj khw zoo rau Hmoob mus ua lag ua luam huv si.Muaj nkauj mos ab muaj nraug mos ab tos cov pog laus yawg laus mus yuav huv si lawm.

Uacas koj rov tsis ntseeg koj lawm naj.

Fabkis thiab Meskas twb swb cai swb rogg tag muab tsis tau tebchaws rau leejtwg "Hmoob lawm ces lawv thiaj xum tos Hmoob tuaj ua qhev lawm ne".  Roojplaub koj hais ntawv thiab xwmtxheej lub caij ntawv tuag tuziav lawm od.  Nplog tus huabtais twb lwj tag swv tsis tau vim yog swb cai thiab swb rogg ne.

Cov Hmoob twg tsa huabtais ces yog yuamkev lawm xwb.  Tiam 21 no ntiajteb tsis tau nrog leejtwg tsa huabtais tiamsis luag tsa thawjcoj thiab luag txhawbnqa txwmsim kev ciajsia xwb "human right/human existing right".  Kev tsa tebchaws sais Hmoob yuavtsum sib tua thiab yuavtsum tua cov tebchaws me kom swb Hmoob thiaj muaj av los ua tebchaws nawb. (TABSIS)?????

Tus chijtwg neeg tuag txhawb ces tus ntawv txawm tsimtxiaj thiab muajnqis xwb ov......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0