Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Ntseeg Tshaj Plaws

248 posts in this topic

Posted · Report post

Hlob Vam Txawg thiab txhua leej hauv nov, Nej cov ua tij paub ntau yam dua pab tawm tswv yim thiab seb.

Cov neeg ua ntseeg2 kev cai dab qhua heev ua yus hai tsi yuav hai tsi mloog li lawm yuav ua li ca rau?

Thaum ntseeg kev ntseeg hmoob ce pe tsawg bau suav phem / tau khaub thua lo yuav kom ua neeb xwb.

Thaum ho hloov mus ntseeg VT lawm no ce pe tsawg lo yuav tsi koom kwv koom tij li lawm thiab yuav mus VT li lawm thiab xwb.

Hom neeg zoo li kuv hai no yuav tso nws mus ywj nws siab lo yuav ua li ca rau? Pab tawm tswm yim thiab seb.

Qhov teeb meem ce yog nws yuav nws siab nkauj xwb tsi mloog qhov yog tsi yog li lawm.

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hlob Vam Txawg thiab txhua leej hauv nov, Nej cov ua tij paub ntau yam dua pab tawm tswv yim thiab seb.

Cov neeg ua ntseeg2 kev cai dab qhua heev ua yus hai tsi yuav hai tsi mloog li lawm yuav ua li ca rau?

Thaum ntseeg kev ntseeg hmoob ce pe tsawg bau suav phem / tau khaub thua lo yuav kom ua neeb xwb.

Thaum ho hloov mus ntseeg VT lawm no ce pe tsawg lo yuav tsi koom kwv koom tij li lawm thiab yuav mus VT li lawm thiab xwb.

Hom neeg zoo li kuv hai no yuav tso nws mus ywj nws siab lo yuav ua li ca rau? Pab tawm tswm yim thiab seb.

Qhov teeb meem ce yog nws yuav nws siab nkauj xwb tsi mloog qhov yog tsi yog li lawm.

Yooj8 heev, yog tias nws ho muaj kev ntseeg loj npaum koj hais.

Koj become 1 tug Visionary rau nws xwb ces koj txib ncab los nws yuav mus ncab koj txib nkhaus los nws yuav ua nkhaus li mas. Hom neeg tsis ntseeg dabtsi li mas thiaj yog hom nyuab ov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hlob Vam Txawg thiab txhua leej hauv nov, Nej cov ua tij paub ntau yam dua pab tawm tswv yim thiab seb.

Cov neeg ua ntseeg2 kev cai dab qhua heev ua yus hai tsi yuav hai tsi mloog li lawm yuav ua li ca rau?

Thaum ntseeg kev ntseeg hmoob ce pe tsawg bau suav phem / tau khaub thua lo yuav kom ua neeb xwb.

Thaum ho hloov mus ntseeg VT lawm no ce pe tsawg lo yuav tsi koom kwv koom tij li lawm thiab yuav mus VT li lawm thiab xwb.

Hom neeg zoo li kuv hai no yuav tso nws mus ywj nws siab lo yuav ua li ca rau? Pab tawm tswm yim thiab seb.

Qhov teeb meem ce yog nws yuav nws siab nkauj xwb tsi mloog qhov yog tsi yog li lawm.

Kuv hais kuv xwb thiaj tsis tubqaug leejtwg. Kuv sais muaj mob es cov coj dabqhuas Yesxus tuaj thov VT los kuv kam thiab muaj dua los lawm. Hos cov coj dabqhuas Yesxus ses lawv tsis kam siv kevcai dabqhuas Hmoob li lai. Kuv tsis tau pom muaj dua nawb. Leejtwg yog tus flexible dua? Kuv coj li kuv hais los tsis pom tubqaug dabqhuas Hmoob, tsis pom tubqaug dabqhuas Yesxus qhovtwg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hlob Vam Txawg thiab txhua leej hauv nov, Nej cov ua tij paub ntau yam dua pab tawm tswv yim thiab seb.

Cov neeg ua ntseeg2 kev cai dab qhua heev ua yus hai tsi yuav hai tsi mloog li lawm yuav ua li ca rau?

Thaum ntseeg kev ntseeg hmoob ce pe tsawg bau suav phem / tau khaub thua lo yuav kom ua neeb xwb.

Thaum ho hloov mus ntseeg VT lawm no ce pe tsawg lo yuav tsi koom kwv koom tij li lawm thiab yuav mus VT li lawm thiab xwb.

Hom neeg zoo li kuv hai no yuav tso nws mus ywj nws siab lo yuav ua li ca rau? Pab tawm tswm yim thiab seb.

Qhov teeb meem ce yog nws yuav nws siab nkauj xwb tsi mloog qhov yog tsi yog li lawm.

QHOV NOV PUAS YOG TEEBMEEM RAU KOJ?. YOG NO HO YOG TIM LICAS LOS.

UA TIBNEEG NYOB YOG YUS TSI KAM PAB TSI KAM KOOM TES LEEJTWG YUAV HAIS TAU KOM YUS UA. TEJ NO KOJ YEEJ PAUB LAWD. UA CAS KOJ COV KWVTIJ MUS NTSEEG VT LAWM ES TSI KOOM TES LI YAV TAG LOS, QHOV NOV LOV YOG KOJ LI TEEBMEEM LOV.

EVEN COV NTSEEG VT KIAG LOS LAWV TWB TSI MUS KOOM COV NTSEEG THIAB, ES QHOV NOV PUAS YOG TEEBMEEM RAU KOJ THIAB.

COV TSI NTSEEG VT LOS LAWV YEEJ TSI MUS KOOM THIAB NEV. UA CAS KOJ YUAV HAIS TI NKAUS COV NTSEEG THIAB TSI NTSEEG KEV SIB PAB SIB HLUB.

KOM KOJ PAUB TIAS YAM UAS UA ARAU DAB LAWM CES COV NTSEEG VT YEEJYUAV TSI MUS KOOM. TUS MUS KOOM CES YOG TUS LAWB DAB XWB, TSI YOG TUS NTSEEG. YOG LI KOJ THIAJ LI POM MUAJ COOBLEEJ/NTAU LEEJ COJ LI NO LOS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

QHOV NOV PUAS YOG TEEBMEEM RAU KOJ?. YOG NO HO YOG TIM LICAS LOS.

UA TIBNEEG NYOB YOG YUS TSI KAM PAB TSI KAM KOOM TES LEEJTWG YUAV HAIS TAU KOM YUS UA. TEJ NO KOJ YEEJ PAUB LAWD. UA CAS KOJ COV KWVTIJ MUS NTSEEG VT LAWM ES TSI KOOM TES LI YAV TAG LOS, QHOV NOV LOV YOG KOJ LI TEEBMEEM LOV.

EVEN COV NTSEEG VT KIAG LOS LAWV TWB TSI MUS KOOM COV NTSEEG THIAB, ES QHOV NOV PUAS YOG TEEBMEEM RAU KOJ THIAB.

COV TSI NTSEEG VT LOS LAWV YEEJ TSI MUS KOOM THIAB NEV. UA CAS KOJ YUAV HAIS TI NKAUS COV NTSEEG THIAB TSI NTSEEG KEV SIB PAB SIB HLUB.

KOM KOJ PAUB TIAS YAM UAS UA ARAU DAB LAWM CES COV NTSEEG VT YEEJYUAV TSI MUS KOOM. TUS MUS KOOM CES YOG TUS LAWB DAB XWB, TSI YOG TUS NTSEEG. YOG LI KOJ THIAJ LI POM MUAJ COOBLEEJ/NTAU LEEJ COJ LI NO LOS.

Vajtswv yog tus tsim txhua tsav yam nyob ntiajteb thiab qaum ntuj no laiv PY...Dab-Neej yog vajtswv tsim tib si cas vajtswv thiaj coj tsis ncaj rau nws cov me nyaum nws tsim tau. Kuv ho xav tias vajtswv koom tau txhua tsavsim nws tsim tau mas thiaj yog tus tswv no nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

QHOV NOV PUAS YOG TEEBMEEM RAU KOJ?. YOG NO HO YOG TIM LICAS LOS.

UA TIBNEEG NYOB YOG YUS TSI KAM PAB TSI KAM KOOM TES LEEJTWG YUAV HAIS TAU KOM YUS UA. TEJ NO KOJ YEEJ PAUB LAWD. UA CAS KOJ COV KWVTIJ MUS NTSEEG VT LAWM ES TSI KOOM TES LI YAV TAG LOS, QHOV NOV LOV YOG KOJ LI TEEBMEEM LOV.

EVEN COV NTSEEG VT KIAG LOS LAWV TWB TSI MUS KOOM COV NTSEEG THIAB, ES QHOV NOV PUAS YOG TEEBMEEM RAU KOJ THIAB.

COV TSI NTSEEG VT LOS LAWV YEEJ TSI MUS KOOM THIAB NEV. UA CAS KOJ YUAV HAIS TI NKAUS COV NTSEEG THIAB TSI NTSEEG KEV SIB PAB SIB HLUB.

KOM KOJ PAUB TIAS YAM UAS UA ARAU DAB LAWM CES COV NTSEEG VT YEEJYUAV TSI MUS KOOM. TUS MUS KOOM CES YOG TUS LAWB DAB XWB, TSI YOG TUS NTSEEG. YOG LI KOJ THIAJ LI POM MUAJ COOBLEEJ/NTAU LEEJ COJ LI NO LOS.

Fajtim, dab Yahweh thiab dab Yesxus tsis yog dab zoo, nkawd yog dab lim hiam, dab noj nyoog haus txias tiag tiag, yog li Dab yesxs thiaj coj ntaj nqis nriajteb coj kev tsis sib hauv xeeb los, nws los tig kom tub tawmtsam txiv, ntxhais tawmtsam niam, nyab tawm tsam pog. Lo lus dab yesxus hais no tsis yog hais rau cov tsis ntseeg dab yesxus xwb nawb, nws hais ncaj qha rau nej ntag los hos. Kuv xav paub lo lus tig(turn) no seb yog txhais li cas xwb lau.

Fajtim kuv thov koj txhais lo lus tig(turn) no rau kuv seb vim kuv tsis paub lus hmoob thiab lus mekas lawm.

Turn = Yog dab tsi?

Tig = Yog dab tsi?

Set = Yog txhai li cas

Ua kom = yog txhais li cas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vajtswv yog tus tsim txhua tsav yam nyob ntiajteb thiab qaum ntuj no laiv PY...Dab-Neej yog vajtswv tsim tib si cas vajtswv thiaj coj tsis ncaj rau nws cov me nyaum nws tsim tau. Kuv ho xav tias vajtswv koom tau txhua tsavsim nws tsim tau mas thiaj yog tus tswv no nawb.

TES DEHNUM/HAUJLWM NTAWM VAJTSWV YUAV TSI RAUS TES, TABSIS THE DECISION KOJ /KUV/PEB TXIAVTXIM YUAV YAMTWG VAJTSWV YEEJ TSI HAIS. VAJTSWV NTSHAW KOM YUS MAKE TAU QHOV DECION ZOO ES YUS LUB NEEJ TXOJ SIA KOM MUAJ ZOO NROG TIBNEEG UA NEEJ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fajtim, dab Yahweh thiab dab Yesxus tsis yog dab zoo, nkawd yog dab lim hiam, dab noj nyoog haus txias tiag tiag, yog li Dab yesxs thiaj coj ntaj nqis nriajteb coj kev tsis sib hauv xeeb los, nws los tig kom tub tawmtsam txiv, ntxhais tawmtsam niam, nyab tawm tsam pog. Lo lus dab yesxus hais no tsis yog hais rau cov tsis ntseeg dab yesxus xwb nawb, nws hais ncaj qha rau nej ntag los hos. Kuv xav paub lo lus tig(turn) no seb yog txhais li cas xwb lau.

Fajtim kuv thov koj txhais lo lus tig(turn) no rau kuv seb vim kuv tsis paub lus hmoob thiab lus mekas lawm.

Turn = Yog dab tsi?

Tig = Yog dab tsi?

Set = Yog txhai li cas

Ua kom = yog txhais li cas?

VAM,

TXOG TAV LI NO UA CAS KOJ YUAV SET KOJ TUS KHEEJ/CUAB YIG YOS HAV ZOOV HAV TSUAG LAWM XWB ES TSI TIG ROV LOS TAUG KEV LI LAWD. LUAG CAIJ TSHEB QHIAV TUS YEES SAUM KEV PUA YAS YOG TSI TXOG CAIJ TURN LUAS YEEJ TSI TURN, UA CAS KOJ YUAV TURN MUS THE WRONG WAY LAWD XWB. TIG KOJ LUB TAUBHAU TSHEB MUS KOM NCAJ MENTSIS MOG. YOG KOJ THEEJ UA KOM ZOO KOJ SIAB XWB CES KOJ YUAB SET, KOJ YUAV TURN, KOJ YUAV TIG TSI TAU ROV QAB TAUG KOJ TXOJ KEV LI LAWM OS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vajtswv yog tus tsim txhua tsav yam nyob ntiajteb thiab qaum ntuj no laiv PY...Dab-Neej yog vajtswv tsim tib si cas vajtswv thiaj coj tsis ncaj rau nws cov me nyaum nws tsim tau. Kuv ho xav tias vajtswv koom tau txhua tsavsim nws tsim tau mas thiaj yog tus tswv no nawb.

Kuv xav kom neeg tuaj teb koj cov lus no kawg tiag. Yus twb yog tus yeej tagnrho, tabsis yus ho nxub dab, lossis jhai dab no mas tsis make sense lawm nav.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TES DEHNUM/HAUJLWM NTAWM VAJTSWV YUAV TSI RAUS TES, TABSIS THE DECISION KOJ /KUV/PEB TXIAVTXIM YUAV YAMTWG VAJTSWV YEEJ TSI HAIS. VAJTSWV NTSHAW KOM YUS MAKE TAU QHOV DECION ZOO ES YUS LUB NEEJ TXOJ SIA KOM MUAJ ZOO NROG TIBNEEG UA NEEJ.

Txhais tau tias cov ntseeg paub txog vaj tswv txoj kev xav txhua yam li puas yog...?

Kuv tsis nkag siab tias vim li cas neeg twb tsis sib nkag siab "tej txij nkawm kiag tseem tsis haumxeeb",tabsi neeg ho nkag siab vasj tswv txoj kev xav zoo heev thiab nyias tseem nkag siab vajtswv raws li nyias xav..?

Kev tsis haumxeeb yog vim nyias nkag siab li nyias xav ntag thiaj li muaj kev tawg tshwj....Saub thiab kev ntseeg nyob tib lub ntuj sawv tib tug neev taw los tseem pheej cem saub no yog dabtsi...?

Yog muaj vajtswv ces txhob xyeej saub li lawm ov mog.....Zoo li kuv kiag ces yeej tsis paub vajtswv yawmsaub+tswv ntuj yog dabtsi thiab tseem ceeb rau tib neeg li cas kiag li os PY..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav kom neeg tuaj teb koj cov lus no kawg tiag. Yus twb yog tus yeej tagnrho, tabsis yus ho nxub dab, lossis jhai dab no mas tsis make sense lawm nav.

Xav paub tias vim li cas vajtswv thiaj koom tsis tau txhua yam nws tsim xwb tiag...?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xav paub tias vim li cas vajtswv thiaj koom tsis tau txhua yam nws tsim xwb tiag...?

Dab vaj tswv yuav lam koom tau cov me nyuam Dab uas nws tsim nab.Vim nws tsim tau Dab ntxwg nyoog loj dua nws thiab muaj hwj chim dua nws lawm ces nws twb ntshai Dab ntxwg nyoog heev lawm nws thiaj li txav tsis ti Dab ntxwg nyoog li los mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txhais tau tias cov ntseeg paub txog vaj tswv txoj kev xav txhua yam li puas yog...?

Kuv tsis nkag siab tias vim li cas neeg twb tsis sib nkag siab "tej txij nkawm kiag tseem tsis haumxeeb",tabsi neeg ho nkag siab vasj tswv txoj kev xav zoo heev thiab nyias tseem nkag siab vajtswv raws li nyias xav..?

Kev tsis haumxeeb yog vim nyias nkag siab li nyias xav ntag thiaj li muaj kev tawg tshwj....Saub thiab kev ntseeg nyob tib lub ntuj sawv tib tug neev taw los tseem pheej cem saub no yog dabtsi...?

Yog muaj vajtswv ces txhob xyeej saub li lawm ov mog.....Zoo li kuv kiag ces yeej tsis paub vajtswv yawmsaub+tswv ntuj yog dabtsi thiab tseem ceeb rau tib neeg li cas kiag li os PY..

Bawg Yajceeb tshiab,

Qhov tia nyuaj heev ce yog li koj hai nov tiag, Cov ntseeg tseem hlub fwm VT tshaj nws niam nws txiv, tshaj nws tsev neeg poj niam tub se lawm ce thiaj rua rau lawm tsi mloog lus li lawm na.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bawg Yajceeb tshiab,

Qhov tia nyuaj heev ce yog li koj hai nov tiag, Cov ntseeg tseem hlub fwm VT tshaj nws niam nws txiv, tshaj nws tsev neeg poj niam tub se lawm ce thiaj rua rau lawm tsi mloog lus li lawm na.

Tub Ntses,

Cov neeg luag ntxuav tau hlwb lawm ces txhua yam zoo/phem dhau los hauv nws lub neej yeej tsis nyob hauv nws lub hlwb lawm.

Ntau tus neeg muaj kev ntseeg yeej hais tias lawv niam thiab lawv txiv yug lawv tsis yog tus tseem...Lawv tsuas qiv plab yug thiab qiv lub zog noj thiab lub zog tu lawv hlob xwb no laiv.

Thaum neeg qaug rau cov lus ntxhuav-hlwb lawm ces zoo nkaus li tej nkauj nraug swm uas yeej tsis nco tias tshuav lwm tus tub hluas/ntxhais hluas li lawm no xwb mas lod...

Yuav tau cia nws mus kom kawg es nws thiaj kawm tau ntau yam los ntawm kev raug siv...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tub Ntses,

Cov neeg luag ntxuav tau hlwb lawm ces txhua yam zoo/phem dhau los hauv nws lub neej yeej tsis nyob hauv nws lub hlwb lawm. Ntau tus neeg ntseeg Vajtswv thiab ntseeg Saub yeej hais tias lawv niam thiab lawv txiv yug lawv tsis yog tus tseem...Lawv tsuas qiv plab yug thiab qiv lub zog noj thiab lub zog tu lawv hlob xwb no laiv. Kuv tus kwv #2 yau kuv kiag xwb yog ib tug hais cov lus nov ntag...Thaum kawg kuv thiaj kom nws kimcaug thov txim ntawm tus yug nws thiab kuv nawb. Thaum neeg qaug rau cov lus ntxhuav-hlwb lawm ces zoo nkaus li tej nkauj nraug swm uas yeej tsis nco tias tshuav lwm tus tub hluas/ntxhais hluas li lawm no xwb mas lod...

Yuav tau cia nws mus kom kawg es nws thiaj kawm tau ntau yam los ntawm kev raug siv...

Yeej yog li koj hai os Bawg, Kho ib tus neeg muaj mob thiab qhuab ib tus neeg ntseeg li wb hai no mad tus muaj mob tseem kho yooj yim dua.

Thaum txog luag mad kuj pom hai thiab, tiam sis yog thaum txog yus mad yeej nyuaj kws yuav dlaw tau li.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fajtim tsam no koj pom koj tus dab yesxus limhiam lawm los pos? Dab yesxus coj tau koj mus ua nws qhev khwv nyiaj los yug dab yesxus lawm, tsam no dab yesxus tsis noj neeg thawj tug tub hlob lawm lau yom?

'>https://www.youtube....n8


https://www.youtube.com/watch?v=CEkR4-XUdn8
[/CODE]

zoo siab koj tau ua dab qhev

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tub Ntses,

Cov neeg luag ntxuav tau hlwb lawm ces txhua yam zoo/phem dhau los hauv nws lub neej yeej tsis nyob hauv nws lub hlwb lawm.

Ntau tus neeg muaj kev ntseeg yeej hais tias lawv niam thiab lawv txiv yug lawv tsis yog tus tseem...Lawv tsuas qiv plab yug thiab qiv lub zog noj thiab lub zog tu lawv hlob xwb no laiv.

Thaum neeg qaug rau cov lus ntxhuav-hlwb lawm ces zoo nkaus li tej nkauj nraug swm uas yeej tsis nco tias tshuav lwm tus tub hluas/ntxhais hluas li lawm no xwb mas lod...

Yuav tau cia nws mus kom kawg es nws thiaj kawm tau ntau yam los ntawm kev raug siv...

Koj sob lus no remind kuv txog ib qhov kev sib tham txog kuv tus txiv ntxawm tus tub, tus tub, tus tub :64caf316: meaning kuv phaj xeebnxwv. Tus xeebntxwv no haistias "Kuv tsis fwm kuv txiv. Kuv tsuas fwm VT xwb." Kuv tijlaug uas yog tus lhob tagnrho cov koom pog koom yawg nug tias, "Tub, koj kawm ntawv qib twg lawm? Nyuag tub teb tias, "Kuv kawm tag Bachlor lawm. Kuv tijlaug hais rau nws tias, "Kawm tab Bachlor es hais lus li koj xwb?" Ua nws liab^ cia xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj sob lus no remind kuv txog ib qhov kev sib tham txog kuv tus txiv ntxawm tus tub, tus tub, tus tub :64caf316: meaning kuv phaj xeebnxwv. Tus xeebntxwv no haistias "Kuv tsis fwm kuv txiv. Kuv tsuas fwm VT xwb." Kuv tijlaug uas yog tus lhob tagnrho cov koom pog koom yawg nug tias, "Tub, koj kawm ntawv qib twg lawm? Nyuag tub teb tias, "Kuv kawm tag Bachlor lawm. Kuv tijlaug hais rau nws tias, "Kawm tab Bachlor es hais lus li koj xwb?" Ua nws liab^ cia xwb.

Yuav tau nug ntxiv tias koj kawm ntawv yog Vaj tswv pab koj los koj niam koj txiv nkawd pab koj?li no seb nws ho teb li cas ntxiv pob.Muaj 1 tug Hmoob lis nyob nroog ntxaib kuj hais kiag li koj tus tub xeeb ntxwv no hais thiab.Lawv cov kwv tij nug nws tias thaum peb nyob nplog teb koj mus kawm ntawv tom dongdok Vaj tswv yog tus pab nyiaj rau koj los yog koj txiv pab nyiaj rau koj.Raws li peb pom mas 1 xyoos twg koj txiv pab nyiaj 50,000 kip rau koj es koj thiaj li kawm ntawv tiav laiv.Yawg cia li xam xam teb tsis taus lawv lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Interesting topic =)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post


Interesting topic =)

Lauj teeb tuaj tham txog txoj kev ntseeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yuav tau nug ntxiv tias koj kawm ntawv yog Vaj tswv pab koj los koj niam koj txiv nkawd pab koj?li no seb nws ho teb li cas ntxiv pob.Muaj 1 tug Hmoob lis nyob nroog ntxaib kuj hais kiag li koj tus tub xeeb ntxwv no hais thiab.Lawv cov kwv tij nug nws tias thaum peb nyob nplog teb koj mus kawm ntawv tom dongdok Vaj tswv yog tus pab nyiaj rau koj los yog koj txiv pab nyiaj rau koj.Raws li peb pom mas 1 xyoos twg koj txiv pab nyiaj 50,000 kip rau koj es koj thiaj li kawm ntawv tiav laiv.Yawg cia li xam xam teb tsis taus lawv lawm.

Peb cov lus yuav nug tseem nyhav tshaj koj hais no. Tabsis jiagto lawm ces tsis tau nug nxiv lawm. xawm licas los kawg peb mus sis jib tim tojnxas xwb. Tsis yog jib nyob ntuj ceebtsheej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb cov lus yuav nug tseem nyhav tshaj koj hais no. Tabsis jiagto lawm ces tsis tau nug nxiv lawm. xawm licas los kawg peb mus sis jib tim tojnxas xwb. Tsis yog jib nyob ntuj ceebtsheej.

Neb txhob tu siab rau cov dab coj, cov uas dab coj yeej zoo li ntawd txhua txhua tus nawb, Hauv nriajteb no ces cov dab coj yeej tsis seem ib tug hlo li. Lawv tus dab yeej hais rau lawv hais tias tsis pub hu ib tug txiv neej hauv nriajteb no hu ua txiv, Dab yesxus yeej tsis hu nws niam hu ua niam no, dab yesxus muab hu ua niag poj niam no xwb, dhau ntawd tsab cai tseem ceeb thib ib nyob hauv dab phau ntawv bible yog kom hlub dab kom kawg siab kawg ntsws, kawg plab, kawg plawv thiab kawg txoj sia. Neb tsis ntseeg kuv los kuv tsa tes twv ntuj hais tias yeej muaj nyob hauv lawv phau bible tiag tiag tsis dag neb.

Lawv tus dab me me mos mos ab tseem kom neeg hlub nws xwb nas. Lawv tus dab tseem kom phlws dab taub hau(hlub) li peb hlub peb cov menyuam es phlws taug hau. Anointing = phlws taub hau. Lo lus no nej tsis txhob nkag siab yuam kev hais tias yog dab hlub es phlws yus taub hau nawb. Yus hlub dab es yus phlws dab taub hau xwb laiv, nej tsis ntseeg kuv los thov caw nej Nug Jew nawb, kuv thov thiab pe pe nej lawm laiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hlob Vam Txawg thiab txhua leej hauv nov, Nej cov ua tij paub ntau yam dua pab tawm tswv yim thiab seb.

Cov neeg ua ntseeg2 kev cai dab qhua heev ua yus hai tsi yuav hai tsi mloog li lawm yuav ua li ca rau?

Thaum ntseeg kev ntseeg hmoob ce pe tsawg bau suav phem / tau khaub thua lo yuav kom ua neeb xwb.

Thaum ho hloov mus ntseeg VT lawm no ce pe tsawg lo yuav tsi koom kwv koom tij li lawm thiab yuav mus VT li lawm thiab xwb.

Hom neeg zoo li kuv hai no yuav tso nws mus ywj nws siab lo yuav ua li ca rau? Pab tawm tswm yim thiab seb.

Qhov teeb meem ce yog nws yuav nws siab nkauj xwb tsi mloog qhov yog tsi yog li lawm.

Txawm zoo li cas los peb yuav tsum saib qhov kom yog ua thiaj tsis muaj teeb meem. Nyob rau VLK, Pajlug 14:15 The simple believes every word, but the prudent man understands his steps.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yuav tau nug ntxiv tias koj kawm ntawv yog Vaj tswv pab koj los koj niam koj txiv nkawd pab koj?li no seb nws ho teb li cas ntxiv pob.Muaj 1 tug Hmoob lis nyob nroog ntxaib kuj hais kiag li koj tus tub xeeb ntxwv no hais thiab.Lawv cov kwv tij nug nws tias thaum peb nyob nplog teb koj mus kawm ntawv tom dongdok Vaj tswv yog tus pab nyiaj rau koj los yog koj txiv pab nyiaj rau koj.Raws li peb pom mas 1 xyoos twg koj txiv pab nyiaj 50,000 kip rau koj es koj thiaj li kawm ntawv tiav laiv.Yawg cia li xam xam teb tsis taus lawv lawm.

KOJ YUAV TAU NUG TIAS YOG HWM LI CAS NO POB. HWM VAJTSWV TXAWV DUA LI HWM NIAMTXIV NAWB. NYIAS MUAJ NYIAS KEV SIB HWM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fajtim tsam no koj pom koj tus dab yesxus limhiam lawm los pos? Dab yesxus coj tau koj mus ua nws qhev khwv nyiaj los yug dab yesxus lawm, tsam no dab yesxus tsis noj neeg thawj tug tub hlob lawm lau yom?

'>https://www.youtube....<!--NoParse1-->

VAM, TSI MUAJ IB TUG, IBYAM DAB TSI UA RAU YUS ZOO SIAB, RUAJ SIAB TSHAJ LI LOS NTSEEG YEXUS. YUS YEEJ MUAB TXHUA YAM RAU YEXUS HNUB UAS YUG LOS NTSEEG NWS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now