Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Vaj Txiv Yawg


47 posts in this topic

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom Hmoob,

Vaj Txiv Yawg yog tus thawj coj kawg ntawm Hmoob lub kee tiam tas los no. Hmoob tus Tswv twb xub qaug ua ntej ntawv lawm, Hmoob thiaj tawg teb tawg chaw, ua rau Hmoob rov sib tshum, sib ntau sib tua tawg tshwj, los mus txog rau thaum Vaj Txiv Yawg tau tas sim neej. Vaj Txiv Yawg yog Hmoob tus coj noj coj ua, tiam sis nws tsis yog Hmoob tus Tswv. Kom peb paub thiab cais meej li xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post


Nyob zoo ib tsoom Hmoob,

Vaj Txiv Yawg yog tus thawj coj kawg ntawm Hmoob lub kee tiam tas los no.  Hmoob tus Tswv twb xub qaug ua ntej ntawv lawm, Hmoob thiaj tawg teb tawg chaw, ua rau Hmoob rov sib tshum, sib ntau sib tua tawg tshwj, los mus txog rau thaum Vaj Txiv Yawg tau tas sim neej.  Vaj Txiv Yawg yog Hmoob tus coj noj coj ua, tiam sis nws tsis yog Hmoob tus Tswv.  Kom peb paub thiab cais meej li xwb.

Saib nov ne nej tus Vaj txiv yawg naj.
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom Hmoob,

Vaj Txiv Yawg yog tus thawj coj kawg ntawm Hmoob lub kee tiam tas los no. Hmoob tus Tswv twb xub qaug ua ntej ntawv lawm, Hmoob thiaj tawg teb tawg chaw, ua rau Hmoob rov sib tshum, sib ntau sib tua tawg tshwj, los mus txog rau thaum Vaj Txiv Yawg tau tas sim neej. Vaj Txiv Yawg yog Hmoob tus coj noj coj ua, tiam sis nws tsis yog Hmoob tus Tswv. Kom peb paub thiab cais meej li xwb.

Tsis muaj leej twg paub txog Hmoob LivXwm ua ntej Txivyawg. Txawm hais tias Txivyawg tsis yog Hmoob tus tswv los twb yog tus coj noj coj ua lawm ces twb zoo li yog Hmoob tus Vaj lawm thiab mas. :64caf316: :64caf316: :64caf316:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom Hmoob,

Vaj Txiv Yawg yog tus thawj coj kawg ntawm Hmoob lub kee tiam tas los no. Hmoob tus Tswv twb xub qaug ua ntej ntawv lawm, Hmoob thiaj tawg teb tawg chaw, ua rau Hmoob rov sib tshum, sib ntau sib tua tawg tshwj, los mus txog rau thaum Vaj Txiv Yawg tau tas sim neej. Vaj Txiv Yawg yog Hmoob tus coj noj coj ua, tiam sis nws tsis yog Hmoob tus Tswv. Kom peb paub thiab cais meej li xwb.

Taw Qhia, kuv muab 2 tug no seb koj xaiv tus twg xwb los mas.

1 Abraham = yog neeg dawb tawv, Abraham yau txiv yawg ib txhiab tawm xyoo 4000 xyoo xwb

2 Txiv yawg = Yog neeg daj tawv, txiv yawg muaj hnub nyoog 5000 tawm xyoo, cov neeg khoob khuab hmoob lub qub zog mas hais tias 6000 xyoo los lawm, tabsi kuv muab 5000 tawm xwb, vim yuav cia ib qhov ua dej nyab.

Nriajteb muaj hnub nyoog 6000 xyoo xwb, thaum dej nyab nriajteb txiv yawg tsis tuag, Kab hais tias yog txiv yawg nkawd 2 niam txiv ntag lau. Hos Abraham ncau ntawm Noos Es los laiv. Koj xaiv tus nyob hauv qab thu dej tsis tuag cov noob los koj xaiv tus caij nkoj cov noob mas? Tus nyob hauv qab thu dej tsis tuag tus ntawd Miracle dua laiv. Vim dej nyab tau 40 hnub 40 hmo diam. Tsis tag no xwb tseem yog neeg daj tawv thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Vamntxawg, Abraham yog tus Hmoob pheej hu ua yawg Nplas (uas thaum neeg puv 120 xyoo tsis muaj kwvtij thaj tsob ces pheej muab pov rau yawg Nplas). Hais txog ntawm tus Tswv lub hwjchim mas yog tib lub xwb, tiam sis nws kiv thoob lub ntiaj teb no. Thaum txog tsob neeg twg ces nws mus txhawb Tsob neeg ntawv txoj kev thiab hwjchim xwb.

Abraham tsis yog peb li caj ces, tiam sis nws tau lub hwjchim ntawm tus Tswv lub sijhawm ntawv. Thaum ntawv peb lub hwjchim twb los mus kawg es thiaj los rau ntawm Abraham lawv tsob neeg lawm. Peb li keeb kwm tsis yog Noah tsev neeg. Peb li keebkwm yog Paj Yeeg thiab Tswj Thoj nkawv ob nus muag uas tus Tswv tau cawm nyob hauv lub nruas daj. Thaum dej dag nyab ntiaj teb zaum ob tas, tsis muaj noob neej lawm. Nkawv thiaj los dov pob zeb saib puas los sib khwb, yog sib khwb no ces yog ntuj pom zoo nkawv sib yuav.

Yeeb vim yog pib ntawm Paj Yeeg thiab Tswj Thoj nkawv los, niaj hnub niam no peb thiaj muab tus Muam Phauj los puas txiv Dab Laug saib hlob dua thaum puv 120 xyoo. Tsis tas li txhua yam ntawm peb txoj kev dab kev qhua thiaj li muaj sab yaj sab yeeb, vim peb txoj dab neeg "peb tus blue print" tshwj sim los li ntawv.

Hais txog Vaj Txiv Yawg, nws yog hwjchim los coj Hmoob ua noj ua haus kom loj hlob rau sab cev nqaij daim tawv. Tsis yog hwjchim los tsa ib quag ntuj. Lub hwjchim los tsa ib quag ntuj yog tus Tswv (leej txiv) lub hwjchim thiaj tsa tau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Vamntxawg, Abraham yog tus Hmoob pheej hu ua yawg Nplas (uas thaum neeg puv 120 xyoo tsis muaj kwvtij thaj tsob ces pheej muab pov rau yawg Nplas). Hais txog ntawm tus Tswv lub hwjchim mas yog tib lub xwb, tiam sis nws kiv thoob lub ntiaj teb no. Thaum txog tsob neeg twg ces nws mus txhawb Tsob neeg ntawv txoj kev thiab hwjchim xwb.

Abraham tsis yog peb li caj ces, tiam sis nws tau lub hwjchim ntawm tus Tswv lub sijhawm ntawv. Thaum ntawv peb lub hwjchim twb los mus kawg es thiaj los rau ntawm Abraham lawv tsob neeg lawm. Peb li keeb kwm tsis yog Noah tsev neeg. Peb li keebkwm yog Paj Yeeg thiab Tswj Thoj nkawv ob nus muag uas tus Tswv tau cawm nyob hauv lub nruas daj. Thaum dej dag nyab ntiaj teb zaum ob tas, tsis muaj noob neej lawm. Nkawv thiaj los dov pob zeb saib puas los sib khwb, yog sib khwb no ces yog ntuj pom zoo nkawv sib yuav.

Yeeb vim yog pib ntawm Paj Yeeg thiab Tswj Thoj nkawv los, niaj hnub niam no peb thiaj muab tus Muam Phauj los puas txiv Dab Laug saib hlob dua thaum puv 120 xyoo. Tsis tas li txhua yam ntawm peb txoj kev dab kev qhua thiaj li muaj sab yaj sab yeeb, vim peb txoj dab neeg "peb tus blue print" tshwj sim los li ntawv.

Hais txog Vaj Txiv Yawg, nws yog hwjchim los coj Hmoob ua noj ua haus kom loj hlob rau sab cev nqaij daim tawv. Tsis yog hwjchim los tsa ib quag ntuj. Lub hwjchim los tsa ib quag ntuj yog tus Tswv (leej txiv) lub hwjchim thiaj tsa tau.

Koj hais kuj yog li koj lus lawm thiab tabsi kuv nug koj hais tias tus vajtswv tsim ntuj tsim teb no yog tus nyob hauv bible los yog nws muaj nws ib tug? Rau qhov lwm hom kev ntseeg uas txawv Israel txoj Juddai mas lawv tus vajtswv txawv npe lawm ho tsis hu ua Yahweh lawm. Yeasxus thiab Jew mas koom ib tug vajtswv. Yog li hmoob ne ho koom tus vajtswv twg? hmoob tus puas koom suav tus? Vim suav thiab hmoob zoo ib yam. Hmoob tus vajtswv lub npe ho hu li cas? Raws kuv paub mas Jew los tsuas hais lub ntuj daim av xwb, hmoob los tsuas hais lub ntuj daim av thiab xwb. Jew los yeej hais tias lawv tus vajtswv yog lawv mus coj pem roob los teev thiab xwb. Lawv tim npe hu ua Yahweh no. es hmoob tus nej hmoob ho mus coj qhov twg los teev? Nws npe ho hu li cas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb phau bible (blue print), thaum pib yeej tsis txawv cov neeg Isreal phau thiab. Yuav nrhiav tus Tswv mas cia nyias mam li tshawb fawb nyias tus kheej thiaj li pom, vim nws tsis tseem ceeb lawm thaum yus muab hais tawm lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb phau bible (blue print), thaum pib yeej tsis txawv cov neeg Isreal phau thiab. Yuav nrhiav tus Tswv mas cia nyias mam li tshawb fawb nyias tus kheej thiaj li pom, vim nws tsis tseem ceeb lawm thaum yus muab hais tawm lawm.

Yog li ces koj ntseeg hais hmoob tus los yeej yog Yahweh thiab no laiv puas yog? Yog koj hais tias hmoob tus los yeej yog Yahweh thiab no mas kuv tsis agree nawb, vim tus vajtswv no nws tsuas los cawm nws 12 xeem neeg Israel xwb. Thov caw mus nug Jew tau nawb. 2 xeem uas tseem nyob yog xeem levi thiab xeem Juddhas xwb, cov Hebrew los lawv siv phau bible tshiab lawm thiab ces Jew tsis nav qhob npasxis lawm. Tabsi Jew tseem nav hais tias Yog lawv 12 xeem no. Ua li nev peb puas muaj npe nyob hauv 12 xeem neeg Israel no?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Vamntxawg, Tus kuv ntseeg yog tus lub hwjchim yuav coj Hmoob kom rov CIAJ xwb. Peb muaj peb ib phau bible kev ua neej. Thaum pib, nws kuj ze ze lawv phau thiab, vim tias peb thiab lawv zoo sib xws, thiab DNA 99.99% ib yam. Peb phau muaj peb lub neej nyob hauv, lawm phau muaj lawv lub neej nyob hauv xwb.

Peb txoj los yeej muaj 12 xeem thiab xwb, dua li cov ce mam li txia tom qab no lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom Hmoob,

Vaj Txiv Yawg yog tus thawj coj kawg ntawm Hmoob lub kee tiam tas los no. Hmoob tus Tswv twb xub qaug ua ntej ntawv lawm, Hmoob thiaj tawg teb tawg chaw, ua rau Hmoob rov sib tshum, sib ntau sib tua tawg tshwj, los mus txog rau thaum Vaj Txiv Yawg tau tas sim neej. Vaj Txiv Yawg yog Hmoob tus coj noj coj ua, tiam sis nws tsis yog Hmoob tus Tswv. Kom peb paub thiab cais meej li xwb.

TSI TAU HNOV DUA VAJ TXIV YAWG. KOJ MUAB KOM TAU LIVXWM/KEEBKWM TIAS NWS TSHWMSIM XYOO TWG MUS RAU XYOO TWG ES PEB THIAJ LI PAUB NROG KOJ KHAV THEEB.

HMOOB PHAU BIBLE NE HO ZOO LI CAS THIAB, KUV TSI TAU POM DUA. ES PUAS YOG KOJ HAIS TXOG POJYAWM TXWVTXOOB LAWV PHAU MAJ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob los lus hais tias Dab Neeg, vim ib nrab tshwj sim nyob nruab yeeb, ib nrab saum yaj, thiaj hu tias yog DAB NEEJ no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob los lus hais tias Dab Neeg, vim ib nrab tshwj sim nyob nruab yeeb, ib nrab saum yaj, thiaj hu tias yog DAB NEEJ no.

Me kwv dab neeg xwb ces txhob ntseeg nawb mog. Dab neeg mas tsis hais yesxus zaj, hmoob zaj los yeej yog dag neeg. Dab neeg xwb tsis tseeb nawb mog, vim dab neeg yog neeg create xwb tsis tseeb. Muab piv txwv li no: Yesxus hais kiag rau yesxus cov thwjtim hais tias, nej cov sawv ntawd no ib nrab tsis tau tuag yeej pom neeg leej tub caij huab dawb nqis los lawm. Tav ntuj li no tsis pom yesxus nqis los, cov sawv ntawm yesxus hauv ntej tuag tag tau 2000 xyoo no lawm thiab es nej yuav mus ntseeg tej lus dag uas luag hais dab neeg ua tus tsi. Peb hmoob twb tsis tau muaj tus cog lus li yesxus es yuav hais tias nej yuav muaj teb muaj chaw.

Koj muab yesxus cov lus uas kuv hais no los xav xwb ces koj pom qhov tseeb lawm los mas me kwv. Yesxus npav loj npaum ntawd twb tsis work nas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TSI TAU HNOV DUA VAJ TXIV YAWG. KOJ MUAB KOM TAU LIVXWM/KEEBKWM TIAS NWS TSHWMSIM XYOO TWG MUS RAU XYOO TWG ES PEB THIAJ LI PAUB NROG KOJ KHAV THEEB.

HMOOB PHAU BIBLE NE HO ZOO LI CAS THIAB, KUV TSI TAU POM DUA. ES PUAS YOG KOJ HAIS TXOG POJYAWM TXWVTXOOB LAWV PHAU MAJ?

Muaj ntsis zoo li yog lus saub thiab lus schizophrenic xwb as..Health and Safety code 5150.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaum ub, tam sim no los ib yam. Saib lub neej dhau los ces paub lub neej yav tas los. Xav paub txog lub ntiaj teb ces paub tus kheej xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaum ub, tam sim no los ib yam. Saib lub neej dhau los ces paub lub neej yav tas los. Xav paub txog lub ntiaj teb ces paub tus kheej xwb.

Muaj ntsis yog saub sub as cov yawg? Tus no tsis yog ib tug mus reseach kom pom hmoob. Tus no nws xav hauv siab pom hmoob xwb nawb.

Kuv nug koj 2 nqe Question:

1- hmoob lub qub nroog nyob rau qhov twg? Deb ntawm Paj kees pis tsawg Mile? nyob sab hnub tuaj pem toj los sab hnub poob pem toj.

2- Txij txiv yawg los muab ncau mus ua tsawg haiv neeg lawm?

Qhia kom tau 2 nqe no los ces koj qhov npau suav muaj xwb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Me kwv dab neeg xwb ces txhob ntseeg nawb mog. Dab neeg mas tsis hais yesxus zaj, hmoob zaj los yeej yog dag neeg. Dab neeg xwb tsis tseeb nawb mog, vim dab neeg yog neeg create xwb tsis tseeb. Muab piv txwv li no: Yesxus hais kiag rau yesxus cov thwjtim hais tias, nej cov sawv ntawd no ib nrab tsis tau tuag yeej pom neeg leej tub caij huab dawb nqis los lawm. Tav ntuj li no tsis pom yesxus nqis los, cov sawv ntawm yesxus hauv ntej tuag tag tau 2000 xyoo no lawm thiab es nej yuav mus ntseeg tej lus dag uas luag hais dab neeg ua tus tsi. Peb hmoob twb tsis tau muaj tus cog lus li yesxus es yuav hais tias nej yuav muaj teb muaj chaw.

Koj muab yesxus cov lus uas kuv hais no los xav xwb ces koj pom qhov tseeb lawm los mas me kwv. Yesxus npav loj npaum ntawd twb tsis work nas.

"vamntxawg" lam tuaj nrog neb sib tham tauv pem saib puas nrog neb lom tau zem los yuav lom tau neeg:

1./ DABNEEG: yog ib zaj hais tau thaum pib rau thaum xaus= tsis muaj teeb tsis muajtheem +hais tsis muaj kab tsis muajnqe cia li piav mus xwb .:

2./BIBLE= yog: HPAU> keeb tshooj CAI NTAWD TUS TAUCOJ LOS YOG TSWJ KAV PAB PAWG NEEG LOS.

NWS YOG NEEG TSIM TSIS YOG NTUJ TSIM +vajlug kub = yog txhais losntawd = BIBLE< HMOOB > LUB CAIJ COV TAWB DAWB LAWV TUAJ QHIA LAWV TUS TSHOOJ CAI NO RAU TXHEEJ LAUS COJ LAWV TSIS PAUB CES MUAB HU UA < vajlugkub> no xwb nws tsis kub- tsis yaj nej saib tau tuav tau;yog ib lo lus piv txwvli kub no .

3 hmoob tiam tam sim no tsim nyog yuav tau muab los ua twb zoo txhaj txhais kom raug luag ntiaj tebneeg thiaj paub txhob tso rau luag txhais luag yuav thuam :

3./ kev coj los yog kev tswj kev kav = 3 hmoob yuav tau uazoo los cais kom timkab; timnqe; timphab ; sau ua tshooj= coj mus zwm ua phau hmoob thiaj khaws tau txuj ci hmoob tseg ** tej no yog neej tsim xwb *** tsis yog dab tsim: kuv hais 3 hmoob 1 lo lus = thaumvajpov nyob tsis muaj >vajpov tag zim txwv ntxum kuab muab lub phaj uas neeg muab los rau zaub rau mov rau nqaij hlaisnqaij noj los lo vajpov lub zeem muag duab lo rau muag rau hmoob coj mus saib khuam cia siab teev hawm = ces hmoob hais tias vajpov>PHAU-BIBLE< no lawm ./

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom Hmoob,

Vaj Txiv Yawg yog tus thawj coj kawg ntawm Hmoob lub kee tiam tas los no. Hmoob tus Tswv twb xub qaug ua ntej ntawv lawm, Hmoob thiaj tawg teb tawg chaw, ua rau Hmoob rov sib tshum, sib ntau sib tua tawg tshwj, los mus txog rau thaum Vaj Txiv Yawg tau tas sim neej. Vaj Txiv Yawg yog Hmoob tus coj noj coj ua, tiam sis nws tsis yog Hmoob tus Tswv. Kom peb paub thiab cais meej li xwb.

Vaj Txiv Yawg puas yog tus pamthawj quavdev es thaum Suav tuaj tua nws thiaj li tsis muaj 1 tug hmoob pab tiv thaiv li Suav thiaj li muab nws tsuj ua nplaig lo av tas ne? Yuav yog lawm lau hmoob thiaj li poob teb chaws lawm. 55555555555555555555666666666666666666655555555555555555555555566666666666666666666666.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phooj ywg s/d+tsav neeg hmoob.

Raws li kuv mloog nej tej lus sib dig dib ntxeev thiab sib cuab thuam txog hmoob tej keeb kwm uas neeg ntiaj teb (Chinese) kiag los luag yeej recognized tias Vajtxiv Yawg yog hmoob ( Meo) tiag. Luag thiaj kam puab nws tus mlom rau ntiaj teb tau saib ua povthawj tias yog muaj tseeb.

Nej cov hais lus phem phem no nyias kuj claim nyias tus kheej tias yog neeg zoo thiab tseem yog cov coj tswv ntuj cai ncaj ncees ntag, yog li no, nyias sim ua tib zoo xav nyias tej kev uas yus rov nrhuav thiab txo yus lub npe hmoob nawb mog. Txij no mus, Hmoob yuav tsis tso siab thiab ntseeg nej tej lus niaj hnub tuaj tham tias hlub hmoob, xav txhawb hmoob lub npe thiab meej mom li lawm.

Kuv pab nej txhua tus txaj muag txog kev yus rov tsuab quav los plev thiab zas yus lub ntsej muag kawg li. Ntawm nej tus kheej ces nyias xav tias nyias hais kom zoo nyias siab (siab nqig-satisfy) kiag, tab sis yog nej rov muab nej cov lus los ua tib zoo xav ces yog nyias rov tsuab nyias tawb quav pleev nyias plu xwb nawb mog.

Peb ua neej nyob, ua ntej lwm tus saib yus muaj nqi tsim txiaj, yus yauv tsum saib yus tsim txiaj tso. Ua tej lwm haiv neeg yuav txhawb hmoob, hmoob yuav tsum txhawb hmoob lub npe kom tsim nyog.

Muaj ntau tuis neeg tuaj tham tsim meej pem, muaj ntau tus neeg tuaj siv kev twm xeeb rov nrhuav nyias tus kheej. Nej ua zoo xav nawb, yog coj phem nqaim npaum li nej no puas tsim nyog tuaj hais lus rau hmoob thoob ntiaj ten tuaj saib ne????

Kev nthuav tawm lus rau nras pheej puam (publicity) yog kev tshab qhia kom txhua tus pom/paub. Kuv tsis tau xav tias ib tug twg hauv HmongZa.com no yuav los ua tus coj hmoob. Nws cov lus yuav yog lus ntawm thawj coj sawv cev hmoob ib pab pawg twg kiag. Vim yeej tsis muaj ib tug hauv no hais tau lus kom hmoob txhua tus siv tau.

Nej cov lus yog lus sib thuam sib ntsw ua kom hmoob tsis muaj hnub tig tau los sib haum xeeb kiag, txhais tau tias nej txhua tus tseem raug yeeb ncuab ntawm haiv hmoob siv txhua hnub

Yog li no lawm, nej thiaj tuaj tham tsis muaj ib zaj zoo, tsuas txawj tuaj tham txog kev xoliam liamsim nkaus xwb.

Nco qab ntsoov tias neeg tsis lam hwm neeg yooj yim yog yus txoj kev hais, kev coj tseem qias neeg heev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phooj ywg s/d+tsav neeg hmoob.

Raws li kuv mloog nej tej lus sib dig dib ntxeev thiab sib cuab thuam txog hmoob tej keeb kwm uas neeg ntiaj teb (Chinese) kiag los luag yeej recognized tias Vajtxiv Yawg yog hmoob ( Meo) tiag. Luag thiaj kam puab nws tus mlom rau ntiaj teb tau saib ua povthawj tias yog muaj tseeb.

Nej cov hais lus phem phem no nyias kuj claim nyias tus kheej tias yog neeg zoo thiab tseem yog cov coj tswv ntuj cai ncaj ncees ntag, yog li no, nyias sim ua tib zoo xav nyias tej kev uas yus rov nrhuav thiab txo yus lub npe hmoob nawb mog. Txij no mus, Hmoob yuav tsis tso siab thiab ntseeg nej tej lus niaj hnub tuaj tham tias hlub hmoob, xav txhawb hmoob lub npe thiab meej mom li lawm.

Kuv pab nej txhua tus txaj muag txog kev yus rov tsuab quav los plev thiab zas yus lub ntsej muag kawg li. Ntawm nej tus kheej ces nyias xav tias nyias hais kom zoo nyias siab (siab nqig-satisfy) kiag, tab sis yog nej rov muab nej cov lus los ua tib zoo xav ces yog nyias rov tsuab nyias tawb quav pleev nyias plu xwb nawb mog.

Peb ua neej nyob, ua ntej lwm tus saib yus muaj nqi tsim txiaj, yus yauv tsum saib yus tsim txiaj tso. Ua tej lwm haiv neeg yuav txhawb hmoob, hmoob yuav tsum txhawb hmoob lub npe kom tsim nyog.

Muaj ntau tuis neeg tuaj tham tsim meej pem, muaj ntau tus neeg tuaj siv kev twm xeeb rov nrhuav nyias tus kheej. Nej ua zoo xav nawb, yog coj phem nqaim npaum li nej no puas tsim nyog tuaj hais lus rau hmoob thoob ntiaj ten tuaj saib ne????

Kev nthuav tawm lus rau nras pheej puam (publicity) yog kev tshab qhia kom txhua tus pom/paub. Kuv tsis tau xav tias ib tug twg hauv HmongZa.com no yuav los ua tus coj hmoob. Nws cov lus yuav yog lus ntawm thawj coj sawv cev hmoob ib pab pawg twg kiag. Vim yeej tsis muaj ib tug hauv no hais tau lus kom hmoob txhua tus siv tau.

Nej cov lus yog lus sib thuam sib ntsw ua kom hmoob tsis muaj hnub tig tau los sib haum xeeb kiag, txhais tau tias nej txhua tus tseem raug yeeb ncuab ntawm haiv hmoob siv txhua hnub

Yog li no lawm, nej thiaj tuaj tham tsis muaj ib zaj zoo, tsuas txawj tuaj tham txog kev xoliam liamsim nkaus xwb.

Nco qab ntsoov tias neeg tsis lam hwm neeg yooj yim yog yus txoj kev hais, kev coj tseem qias neeg heev.

Tsis yog kuv nawb, Koj yuav cem ses cem lwm tus ov, txhob cem kuv tsam yuam kev laiv, kuv paub zaj story no zoo zoo thiab hov, tsis tag li ntawd xwb hmoob tseem muaj cov symbol uas nyob ntawm peb hmoob cov poj niam. Xws li hauv phuam txoomsuab uas hmoob muab hu ua phuam kubtwm(hauv phuam khiab) yog li daim duab no nas, hauv phuam no ces hmoob hu ua phuam kub twm, kub nyuj los mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsa tau tes twv ntuj, feem ntau ntawm peb hmoob cov uas deny txiv yawg yog cov mus coj luag dab luag qhua lawm xws li cov mus ntseeg dab qhuas yesxus. Tsis hais hmoob suav hmoob nplog, lawv deny tag tus nawb. Nej tsis ntseeg kuv thov caw nug cov phoojywg uas ntseeg dab qhuas yesxus tuaj hauv no tau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsa tau tes twv ntuj, feem ntau ntawm peb hmoob cov uas deny txiv yawg yog cov mus coj luag dab luag qhua lawm xws li cov mus ntseeg dab qhuas yesxus. Tsis hais hmoob suav hmoob nplog, lawv deny tag tus nawb. Nej tsis ntseeg kuv thov caw nug cov phoojywg uas ntseeg dab qhuas yesxus tuaj hauv no tau.

Vam as, koj hais li koj es cov xovpav ua mus ntseeg suav loojmem memtoj mus muab thiab nplog tus haujsam los puab ua mlom hmoob niag hnub nim no tseem muab dab qhuas yesxus txhab txhais ua poojkoob yawm ntxwv nes. Cov nov puas yog li koj hais thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsis yog kuv nawb, Koj yuav cem ses cem lwm tus ov, txhob cem kuv tsam yuam kev laiv, kuv paub zaj story no zoo zoo thiab hov, tsis tag li ntawd xwb hmoob tseem muaj cov symbol uas nyob ntawm peb hmoob cov poj niam. Xws li hauv phuam txoomsuab uas hmoob muab hu ua phuam kubtwm(hauv phuam khiab) yog li daim duab no nas, hauv phuam no ces hmoob hu ua phuam kub twm, kub nyuj los mas.

Tijlaug Vamntxawg,

Kuv tsis tau cem leej twg li, kuv cem kuv xwb naj, thiab kuv tsis paub qhov tseeb li. Kuv tsuas ntseeg yam kuv pom tias neeg feem coob ntseeg thiab qhia tau tias tseeb no xwb ov.

Tim kuv yog hmoob es thiaj zoo li no xwb, yog hais tias kuv yog lwm haiv neeg ces ntshai kuv ua ntxoov tes xwb ov.

Ua Tsaug koj tuaj qhia li koj kev paub ntxiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vam as, koj hais li koj es cov xovpav ua mus ntseeg suav loojmem memtoj mus muab thiab nplog tus haujsam los puab ua mlom hmoob niag hnub nim no tseem muab dab qhuas yesxus txhab txhais ua poojkoob yawm ntxwv nes. Cov nov puas yog li koj hais thiab.

Kuv hais li no xwb los mas, txawm yuav puab tsawg tus mlom los tsuav yog puab hmoob, muab hmoob daim paj ntaub puab nrog li lis txais puab, es txhob deny txiv yawg xwb ces yeej tseem yog hmoob. Puab ntau tus hmoob mas haj yam zoo xwb. Lis Txais mas yuam kev qhov muab niag taw npua los ua hmoob tus vaj lawm xwb ov. No!!no no no no kuv tsis yog noob taw npua nawb. Hos cov xov pav uas muab dab qhuas Yesxus ntxeev los ua dab qhuas hmoob(ntxwg) mas kuv tsis paub hais tias lawv puas Deny txiv yawg li cov hmoob christian xwb laus. Hos loojmem thiab memtoj mas tsis yog dab qhuas, Kuv mas tseem xav kom hmoob ntseeg memtoj kom tag es lawv cov tub los nyob hauv tsev tos ua nom ua tswv, hos kuv cov kuv muab xa mus kawm ntawv los ua nom ua tswv, thaum no kuv cov yog cov tau los ua nom ua tswv, hos lawv cov yog cov ua nom tswv qhev xwb. Vim hmoob tsawg tsawg tsuas txaus kuv cov tub kav xwb nas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsa tau tes twv ntuj, feem ntau ntawm peb hmoob cov uas deny txiv yawg yog cov mus coj luag dab luag qhua lawm xws li cov mus ntseeg dab qhuas yesxus. Tsis hais hmoob suav hmoob nplog, lawv deny tag tus nawb. Nej tsis ntseeg kuv thov caw nug cov phoojywg uas ntseeg dab qhuas yesxus tuaj hauv no tau.

YUAV LAM YOG LI KOJ HAIS NAB. SUAV YEEJ MUAB HMOOB KAW HMOOB COV QHOV NCAUJ LOS TAU LI 5 PHAV TAWM XYOO

LOS LAWM XWB OS. YOG LI PEB THIAJ LI TSI PAUB TXOG PEB TXIV YAWG XWB OV.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv hais li no xwb los mas, txawm yuav puab tsawg tus mlom los tsuav yog puab hmoob, muab hmoob daim paj ntaub puab nrog li lis txais puab, es txhob deny txiv yawg xwb ces yeej tseem yog hmoob. Puab ntau tus hmoob mas haj yam zoo xwb. Lis Txais mas yuam kev qhov muab niag taw npua los ua hmoob tus vaj lawm xwb ov. No!!no no no no kuv tsis yog noob taw npua nawb. Hos cov xov pav uas muab dab qhuas Yesxus ntxeev los ua dab qhuas hmoob(ntxwg) mas kuv tsis paub hais tias lawv puas Deny txiv yawg li cov hmoob christian xwb laus. Hos loojmem thiab memtoj mas tsis yog dab qhuas, Kuv mas tseem xav kom hmoob ntseeg memtoj kom tag es lawv cov tub los nyob hauv tsev tos ua nom ua tswv, hos kuv cov kuv muab xa mus kawm ntawv los ua nom ua tswv, thaum no kuv cov yog cov tau los ua nom ua tswv, hos lawv cov yog cov ua nom tswv qhev xwb. Vim hmoob tsawg tsawg tsuas txaus kuv cov tub kav xwb nas.

Tijlaug Vamntxawg,

Kuv mas hais txog sab kev cai dab qhuas ces kuv tsis cav koj li nawb, vim kuv tsis tau yog xf thiab tsis yog hmoob tus txiv cojdab. Kuv kuj xav tias cas Lis Txais lam muab niag npua los puab raws dabneeg xwb no hauv vimnais naj. Qhov kuv cuabxeeb pujteem li tej laus hais mas yog tsis nkag siab tias hmoob xav teev dabtsi tiag.

Ntawm kuv ces teev yoojyim kawg, kuv teev tus yug kuv thiab cov cawm seej uas niajhnub cawm kuv txojsia tom qab niam thiab txiv yug tau yus los ciaj sia lawm, thiab kuv tsuas teev lub ntuj ua chaw tso siab ntxias kom yus siab loj tuab xwb nawb. Dhau ntawv lawm ces kuv hwm hmoob cov thawj neeg uas tuav hmoob lub npe tseg, thiab hwm tsoom thawj neeg ntiaj teb uas muaj kev txawj ntse ncaj ncees xwb laiv.

Leej twg xav ua nom ces kuv txhawb kiag ntag, tab sis kuv yuav txhawb tus nws yog nom ncaj ncees kuv nyiam thiab xwb ov nawb. Yog li no ces txhais tias kuv ntseeg kev ncaj ncees xwb no nawb. Koj ho ntseeg dab tsi tiag tiag?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0