Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Xyoo 2014-2015 yuav muaj ib lub tsiab peb caug noj

18 posts in this topic

Posted · Report post

Xyoo 2014-2015 yuav muaj ib lub tsiab peb caug noj xwb yuav tsis zoo li yav dhau los lawm uas noj peb caug lub 9 hli mus txog 12 hlis. Yog ua tau li no mas zoo heev li nws thiaj yog Hmoob tsiab peb caug ib hnub tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xyoo 2014-2015 yuav muaj ib lub tsiab peb caug noj xwb yuav tsis zoo li yav dhau los lawm uas noj peb caug lub 9 hli mus txog 12 hlis. Yog ua tau li no mas zoo heev li nws thiaj yog Hmoob tsiab peb caug ib hnub tiag. <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/cd_fOkRPmzE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

HMOOBNTUJQUBQAB,

KUV YEEJ SUPPORT IB LUB 3 CAUG LAWM THIAB. TABSIS LUB 3CAUG NO YUAV YOG HNO LUB , LAO FAMILY FOUNDATION LUB, LOSIS HMONG 18 COUCIL LUB.

YOG HNO PROPOSED THIAB NWS PAWG TNSEEG APPROVE LAWM ES HNO UA TUS RUN LUB 3CAUG NTAWM , UA LI HMOOB PUAS MUAJ TEEBMEEM THIAB.

YOG HNO UA KOM MUAJ IB LUB ES HO MUAB RAU LAO FOUNDATION UA TUS UA, YOG MUS ZOO LI NO HMONG 18 XEEM HO PUAS YUAV TXAUS SIAB THIAB.

LUB 3CAUG YEEJ YOG HMOOB LI TIAG, TAB SIS LEEJTWG, LOSIS LUB KOOMHAUM TWG THIAJ LI QUALIFY LOS UA TUS HOST RAU HMOOB LAWM YAV TOMNTEJ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua ntej hmoob tsis tau tawg thiab poob tebchaws/haiv nyob TuamTshoj, peb tsis paub tias hmoob lub tsiab thiab lub pebcaug no tsa los ua koobtsheej rau hnub twg ntawm lub 12 hlis ntuj nawb, tab sis txij hmoob sib tawg puag tuam tshoj ces hmoob yeej noj tsiab peb caug ua ke thiab tus khoom hnub twg lub hli twg ntawm cov hli kawg ntawm xyoo li lub 11-12 hlis ces hmoob yeej pheej ua koobtsheej xa xyoo laus tos xyoo tshiab los lawm. Tab sis vim hmoob ua liaj teb noj xwb ces yeej lam ua los mus, tamsim no hmoob mus nyob rau ntau lub tebchaws uas hmoob yuav tsum xaiv 1 hnub los ua koobtsheej lawm xwb thiaj muaj fijxws thiab haiv neeg ntawv thiaj thaj zeem.

Cov poob tuamtshoj thiab los rau vietnam ces luag yuam kom hmoob ua koobtsheej xa xyoo laus tos xyoo tshiab rau puag lub 2 hlis ntuj lawm. Li ntawv, yog yuav kho kom txhua tus hmoob rov thajzeem 1b hnub los ua koobtsheej xa xyoo laus tos xyoo tshiab mas yuav ua tsis tau txog thaum hmoob sib sau tau ua 1 lub siab lawm ov.

Txawm li cas los xij, cia peb kho kom hmoob tsa koobtsheej muaj fijxws xwb twb tsav hmoob kev vam meej hauv lub hlwb lawm qhov ntau nawb mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

mam li cias mloog mus seb yuav zoo li cas tiag? tabsi, yog hnub twg hmoob tsi muaj tus yog Liab, yog Dub, yog Daj, yog Dawb lawm tiag mas, peb hmoob thiaj li yuav sibsau tau los ua ke. lub sijhawm no, coob tus tseem hais tias Dr Yang lawv qhabnab no ze rau DYD ces lawv tseem yog Liab.

yog li no, hnub twg peb hmoob ntse dhau level no lawm--peb thiaj li yuav pom lub zeemmuag li Dr suav hais no...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

mam li cias mloog mus seb yuav zoo li cas tiag? tabsi, yog hnub twg hmoob tsi muaj tus yog Liab, yog Dub, yog Daj, yog Dawb lawm tiag mas, peb hmoob thiaj li yuav sibsau tau los ua ke. lub sijhawm no, coob tus tseem hais tias Dr Yang lawv qhabnab no ze rau DYD ces lawv tseem yog Liab.

yog li no, hnub twg peb hmoob ntse dhau level no lawm--peb thiaj li yuav pom lub zeemmuag li Dr suav hais no...

Yog tias peb txhua tus yeej muaj pluaj siab hlub hmoob, ua txhua yam yog peem ntxeem zias los pab hmoob kom dim ntawm tej teeb meem luag lwm haiv neeg tsim txog thiab hmoob txoj kev poob qab xwb ces yuav nyov sab ywjpheej/koomtsha los yeej tsis txawv. Tab sis yog peb tus action ntawv relate rau kev hmoob rov nrhuav hmoob lawm ces yeej khiav tsis dhau kev hmoob sib ntxub sib tawg....Or Yog yus tus action ntawv yog ua los sib tw kom tau ntsej muag xwb tsis muaj txiaj ntsim qab hau zoo rau txhua tus hmoob ces yog yus tsim teeb meem rov rau tus kheev xwb...tej no nyias ua nyias ris ntawm kev tsim teeb meem.

Qhov peb hmoob tseem faib pab cais pawg txawm yog txhua tus tau ua los lawm txhua qib yeej tsis tau muab hmoob lub npe lo ntoo, tsis tau nrhiav kev vammeej haum xeeb rau hmoob thoob ntuj period.

Txhais meej tias tsis tau muaj lub zeem muag thawj coj haiv neeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntshe yuav laj sib sau tau los ua ib lub Tsiab 30 li os raws li kuv xav txog ntawm lawv lub koomhaum HNO no xwb vim tias Dr. Shoua yeej ploj meej tseg tias TSUAS YOG LAWV COV TUAJ UA TSWVCUAB/MEMBER NYOB RAU HAUV LAWV KOOMHAUM thiaj li muaj cai los xaiv/tawm suab nkaus xwb no ces Hmoob ntshai lawm lau!!!! Hos tsis tag li los ua li Hlubtuagnthi hais los saud DYD lawv cov no tseem yog cov Hmoob tsis ntseeg thiab ces Hmoob ntshai tsam ib ntsis lub Tsiab 30 no thaum tsa tau los lawm DYD lawv qhabnab ho mus caw Nplogliab tuaj qhib xyoo tshiab thiab xwb ces Hmoob poob face dhau hehehe. Yog tias txhua tus Hmoob muaj feem sib luag thiab hais kom nkagsiab mam li los tsa kom tau 1 lub tsiab30 xwb mas kuv xav tias yuav ok.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog tias peb txhua tus yeej muaj pluaj siab hlub hmoob, ua txhua yam yog peem ntxeem zias los pab hmoob kom dim ntawm tej teeb meem luag lwm haiv neeg tsim txog thiab hmoob txoj kev poob qab xwb ces yuav nyov sab ywjpheej/koomtsha los yeej tsis txawv. Tab sis yog peb tus action ntawv relate rau kev hmoob rov nrhuav hmoob lawm ces yeej khiav tsis dhau kev hmoob sib ntxub sib tawg....Or Yog yus tus action ntawv yog ua los sib tw kom tau ntsej muag xwb tsis muaj txiaj ntsim qab hau zoo rau txhua tus hmoob ces yog yus tsim teeb meem rov rau tus kheev xwb...tej no nyias ua nyias ris ntawm kev tsim teeb meem.

Qhov peb hmoob tseem faib pab cais pawg txawm yog txhua tus tau ua los lawm txhua qib yeej tsis tau muab hmoob lub npe lo ntoo, tsis tau nrhiav kev vammeej haum xeeb rau hmoob thoob ntuj period.

Txhais meej tias tsis tau muaj lub zeem muag thawj coj haiv neeg.

Yuav los coj tau hmoob mas yuav tsum txawj txog qhov cais pab cais pawg. Yuav tsum muaj lub tswv8 thiab lo lus los rub tau hmoob los ua ib pab koom ib pawg. Ntawm kuv xwb mas 2 tug Drs. no yeej yuav rub tau hmoob xwb xwb li. Vim hais tias lub caij no nkawv 2 tug no yog 2 tug hmoob yuav khiav mus rau hauv nkawv qab tis nkaum tshav nkaum nag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yuav los coj tau hmoob mas yuav tsum txawj txog qhov cais pab cais pawg. Yuav tsum muaj lub tswv8 thiab lo lus los rub tau hmoob los ua ib pab koom ib pawg. Ntawm kuv xwb mas 2 tug Drs. no yeej yuav rub tau hmoob xwb xwb li. Vim hais tias lub caij no nkawv 2 tug no yog 2 tug hmoob yuav khiav mus rau hauv nkawv qab tis nkaum tshav nkaum nag.

TUB QWJ UA TSAUG TUAJ QHUAS

KOJ HAIS LI E KOJ YOG IB TUG UA KOOM A TAU MEMBER THEM NYIAJ TAG LOV.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

mam li cias mloog mus seb yuav zoo li cas tiag? tabsi, yog hnub twg hmoob tsi muaj tus yog Liab, yog Dub, yog Daj, yog Dawb lawm tiag mas, peb hmoob thiaj li yuav sibsau tau los ua ke. lub sijhawm no, coob tus tseem hais tias Dr Yang lawv qhabnab no ze rau DYD ces lawv tseem yog Liab.

yog li no, hnub twg peb hmoob ntse dhau level no lawm--peb thiaj li yuav pom lub zeemmuag li Dr suav hais no...

HTN:

KUV TXIAV TSI RAUG KOJ SOB LUS NO ZOO PESTSAWG, TABSIS ALLOW KUV LOS EXPRESS KUV QHOV KEV TOTAUB TXOG NTAWM COV LIAB, COV DAJ, COV DUB THIAB COV DAWV NO.

LUB NTUJ YEEJ SET TUS SYSTEM NO RAU TIBNEEG SIV. QHOV UAS TIBNEEG XUB XUB SIV CES NTUJ MUAB TIBNEEG LOS UA QAUV RAU TIBNEEG KAWM. NTUJ MUAB TIBNEEG FAIB UA 4 GROUP LI KOJ HAIS: DAJ,DUB LIAB DAWB.

YOG LI NTAWM YUG IB HAIV NEEG LOS YUAVTAU FOLLOW TUS SYSTEM NO UA NEEJ THIAB. HMOOB THIAJ LI NMUAJ IB PAB YOG COV LIAB, IB PAB YOG COV DAWB, IB PAB YOG COV DUB THIAB IB PAB YOG COV DAJ. TIAMSIS PAB PAB LIAB THIAB PAB DAWB NO MAS THIAJ LOS SIB TXEEB KEV UA NOM UA TSWV XWB. PAB DAJ THIAB PAB DUB MAS YUAV NYIAM PAB LIAB PAB DAWB TWG TAU LOS LAWV YEEJ SUPPORT TAG LI.

YOG LI NO MAS YUAV KOM 4 PAB NO LOS SIB HAUM XEEB UAKE TSO ES LI MAM NPAJ HMOOB LUB NEEJ MUS LAWM YAV TOMNTEJ NO MAS YUAV TSI MUAJ IB ZAUG LI NAWB.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntshe yuav laj sib sau tau los ua ib lub Tsiab 30 li os raws li kuv xav txog ntawm lawv lub koomhaum HNO no xwb vim tias Dr. Shoua yeej ploj meej tseg tias TSUAS YOG LAWV COV TUAJ UA TSWVCUAB/MEMBER NYOB RAU HAUV LAWV KOOMHAUM thiaj li muaj cai los xaiv/tawm suab nkaus xwb no ces Hmoob ntshai lawm lau!!!! Hos tsis tag li los ua li Hlubtuagnthi hais los saud DYD lawv cov no tseem yog cov Hmoob tsis ntseeg thiab ces Hmoob ntshai tsam ib ntsis lub Tsiab 30 no thaum tsa tau los lawm DYD lawv qhabnab ho mus caw Nplogliab tuaj qhib xyoo tshiab thiab xwb ces Hmoob poob face dhau hehehe. Yog tias txhua tus Hmoob muaj feem sib luag thiab hais kom nkagsiab mam li los tsa kom tau 1 lub tsiab30 xwb mas kuv xav tias yuav ok.

Yuav los coj tau hmoob mas yuav tsum txawj txog qhov cais pab cais pawg. Yuav tsum muaj lub tswv8 thiab lo lus los rub tau hmoob los ua ib pab koom ib pawg. Ntawm kuv xwb mas 2 tug Drs. no yeej yuav rub tau hmoob xwb xwb li. Vim hais tias lub caij no nkawv 2 tug no yog 2 tug hmoob yuav khiav mus rau hauv nkawv qab tis nkaum tshav nkaum nag.

TUB QWJ UA TSAUG TUAJ QHUAS

KOJ HAIS LI E KOJ YOG IB TUG UA KOOM A TAU MEMBER THEM NYIAJ TAG LOV.

Yog lau, peb cov tsis tau ua member/tsis them nyiaj ces ntshe tsis muaj "voice", ces ntshe peb mam li ua peb ib pab ib lub 30 ho.

Lub HNO zoo li tsis yog ua rau "haiv" sub na, zoo li yog cov "bourgeois" ua rau lawv xwb sub as.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov kwvtij phoojywg s/d, vim li cas 2-3 hnub no nej cia li muab Hmongza ua LFC los yog H18C lawm mas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TUB QWJ UA TSAUG TUAJ QHUAS

KOJ HAIS LI E KOJ YOG IB TUG UA KOOM A TAU MEMBER THEM NYIAJ TAG LOV.

Tebchaws no yuav ua dabtsis los yog nyiaj ua ntej xwb. Tus muaj nyiaj them tau cia lawv them. Cov tsis muaj thiaj li tau nrog cov muaj caij tsheb ua ke. Txhob muab xav ntau ntau. Cov neeg kawm ntawv siab li peb 2 tug Drs no nkawv tsis yog kawm ntawv txog nkawv qhov kev kawm xwb. Nkawv kawm ethical nrog mas nej tso siab rau nkawv tau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog lau, peb cov tsis tau ua member/tsis them nyiaj ces ntshe tsis muaj "voice", ces ntshe peb mam li ua peb ib pab ib lub 30 ho.

Lub HNO zoo li tsis yog ua rau "haiv" sub na, zoo li yog cov "bourgeois" ua rau lawv xwb sub as.

Lawv tsa hmoob lub npe thiab tus ntsuj plig sawv xwb nej cov los yeej sawv tagnrho nrog tibsis lawm los mas. Es tseem yuav tsis muaj voice li cas thiab no. Nej tsa lub Lao Family (nplog) txhua xyoo J4 thiab 30 ua nplog lub npe nrhov thoob qab ntuj nej twb tsis muaj voice.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yuav los coj tau hmoob mas yuav tsum txawj txog qhov cais pab cais pawg. Yuav tsum muaj lub tswv8 thiab lo lus los rub tau hmoob los ua ib pab koom ib pawg. Ntawm kuv xwb mas 2 tug Drs. no yeej yuav rub tau hmoob xwb xwb li. Vim hais tias lub caij no nkawv 2 tug no yog 2 tug hmoob yuav khiav mus rau hauv nkawv qab tis nkaum tshav nkaum nag.

Mam ntsia mus...raws soj ntsuam xwb tseem yuav sij zog tiag tiag saib puas ncav txog hmoob kev ntseeg thiab tso siab nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yuav los coj tau hmoob mas yuav tsum txawj txog qhov cais pab cais pawg. Yuav tsum muaj lub tswv8 thiab lo lus los rub tau hmoob los ua ib pab koom ib pawg. Ntawm kuv xwb mas 2 tug Drs. no yeej yuav rub tau hmoob xwb xwb li. Vim hais tias lub caij no nkawv 2 tug no yog 2 tug hmoob yuav khiav mus rau hauv nkawv qab tis nkaum tshav nkaum nag.
Brother Kuv los pom zoo li koj tham no thiab vim yav dhau los Hmoob Nyob USA no muaj ntau lub koom haum ntau lub peb caug cov thawj koom haum los coj tsis ncaj ua ua muaj lus tas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hnub-nod kuv laj sau ntawv Hmoob me-ntsis lawm ces cia kuv sau "Askiv" ib zaug nawb thiaj-lid "express" tau kom meej zog rau sawv-daws.

Foremost, regarding Liab, Daj, Dub, Dawb etc. etc., tej-nod tsis yog leej-twg cais --- ooops, ua-cas hos sau Ntawv-Hmoob lawm ned. The point is, this is all "superficial". Hmong people in general are the most discriminative towards their own kind. And when I say "kind", I specifically mean outside of their biological clan-members; thus the Red, Yellow, Black, White etc. etc. you all have mentioned. This is nothing more than "jealousy", yet it does materialize to outright "antagonism". This should have no part in a "New Year". Sad fact is, it does. Just look at all the New Years within a single city or township. This issue will only fade with time when all the Red, Yellow, Black, White etc. etc. are gone. Just pray their seeds do not hold onto these beliefs or have this mindset.

As for HNO's, LFC's, or 18Xeem's New Year, what does that matter? Are we all "NOT" Hmong and is this not in the best interest of the Hmong community and a more structured "New Year". To that regard, I could care less who is at the "helm" provided the following "New Year" and there after is "NOTHING" like its predecessors. Nothing as in better organized, orchestrated, financed, supported, revenue generating, civilized, and above all LESS CORRUPT and for once fully recognized and received by the community at large -- both Hmong and Americans.

I know this is "wishful thinking", but someone has to make that wish. Right?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

BrotherKuv los pom zoo li koj tham no thiab vim yav dhau los Hmoob Nyob USA no muaj ntau lub koom haum ntau lub peb caug cov thawj koom haum los coj tsis ncaj ua ua muaj lus tas.

Brother, peb hmoob meskas ces tseem khav ntse tshaj cov Dr. no lawm li ntau tus tuaj sau ntawv hauv no es thiaj noj 30 lub 9 hli txog 12 hli tsis saus. Ua li koj hais os yuav tsum tso siab rau cov Dr. no los kho peb thiab thiaj li yuav muaj hmoob lawm yav tom ntej no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hnub-nod kuv laj sau ntawv Hmoob me-ntsis lawm ces cia kuv sau "Askiv" ib zaug nawb thiaj-lid "express" tau kom meej zog rau sawv-daws.

Foremost, regarding Liab, Daj, Dub, Dawb etc. etc., tej-nod tsis yog leej-twg cais --- ooops, ua-cas hos sau Ntawv-Hmoob lawm ned. The point is, this is all "superficial". Hmong people in general are the most discriminative towards their own kind. And when I say "kind", I specifically mean outside of their biological clan-members; thus the Red, Yellow, Black, White etc. etc. you all have mentioned. This is nothing more than "jealousy", yet it does materialize to outright "antagonism". This should have no part in a "New Year". Sad fact is, it does. Just look at all the New Years within a single city or township. This issue will only fade with time when all the Red, Yellow, Black, White etc. etc. are gone. Just pray their seeds do not hold onto these beliefs or have this mindset.

As for HNO's, LFC's, or 18Xeem's New Year, what does that matter? Are we all "NOT" Hmong and is this not in the best interest of the Hmong community and a more structured "New Year". To that regard, I could care less who is at the "helm" provided the following "New Year" and there after is "NOTHING" like its predecessors. Nothing as in better organized, orchestrated, financed, supported, revenue generating, civilized, and above all LESS CORRUPT and for once fully recognized and received by the community at large -- both Hmong and Americans.

I know this is "wishful thinking", but someone has to make that wish. Right?

Without trust yourself then how you're going to trust other because I know, you ask more then you want?.

Kuv twb yog thawj tug ua.

Ib puas yam tsav hloov thaum kuv laus lawm.

Txoj koob hmoov los yuav lawv qaib mus tib yam.

Ntawd yog kuv pom nyob hauv kuv lub neej.

Yog koj tsis muaj neeg thaiv tes thaiv taw no siv tsiaj coob li coob.

Vim peb qhov muag tsis tau pom, peb twb mus tsis tau txog ntawd koj tsis txhob rawm ntseeg thiab hais ub hais nov ntxias neeg sawvdaws.

:04a97f13:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0