Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Nyab Laj Tsoo Hmoob Tsev Txias


103 posts in this topic

Posted · Report post

Kwv yees li hnub tim 9 lub 10 hli tag los ntawd, nom tswv Nyab Laj tau coj ib co tub ceev xwm, tub peeb zeej nkag tuaj mus rau peb cov Hmoob nyob rau 4 lub xeev xws li xeev Cao Bang, Bac Kan, Thai Nguyen thiab Tuyen Quang tuaj mus tsoo Hmoob cov tsev pam tuag pov tseg

Kuv kuj tsis paub tias cov Hmoob no lawv coj kev cai dab tsi, puas yog ntseeg Yesxus los yog ntseeg dab tsi, tab sis ib lub zos mas lawv ua ib lub tsev pam tuag me me rau tim ntug zos. Lawv hais tias thaum ntej yog muaj ib tug hu ua Duong Van Minh (Vam Meej) tau hais kom lawv tso tej kev cai dab qhuas uas poob qab poob tw tseg es mus coj dua ib txoj kev ntseeg tshiab. Pam tuag los coj mus pam hauv lub tsev pam tuag no, tsis tshuab qeej ntaus nruas lawm. Ua tshoob kos los cia li kom nraug vauv rhais ib res paj muaj 4 daig nplooj, nkauj nyab rhais ib res paj muaj 9 daig nplooj thiab txawb 3 lub rooj ib lub ces txawm yog tus txiv coj dab hu cov nkauj, mas pam tuag ces muaj 4 zaj nkauj, noj tshoob ces muaj 5 zaj nkauj hu

Yog li ntawd peb cov niam txiv pej xeem Hmoob thiaj li ntseeg thiab coj li ntawd. Raws li hais mas thaum ntej nom tswv Nyab laj kuj tsis hais li cas thiab. Tiam sis txij thaum xyoo 2007 los ces nom tswv Nyab Laj tias lawv teeb tsa dua ib hom kev ntseeg tshiab uas tsis raug kev cai thiab cob qhia neeg kom txhob mloog tej nom tej tswv lus. Mas nom tswv yeej pib muab lawv tej kev cai dab qhua no rhuav tshem los lawm. Los txog xyoo 2013 no pej xeem rov qab mus ua tej tsev pam tuag no zom zaws tuaj thiab. Yog li ntawd nom tswv thiaj li tau coj tub ceev xwm, peeb zeej mus muab tsoo pov tseg

Peb cov Hmoob kuj sau nthwv tuaj mus pov thaiv lub tsev pam tuag, tiam sis thaum kawg luag kuj muab rub ib tug zus tawm thiab muab cov tsev no tsoo pov tseg tag, lawv ntes coob leej thauj tuaj mus lawm, ib txhia kuj cia li ploj lawm. Muaj ib pab hmoob nto 100 tawm leej thiaj li tuaj rau lub nroog Hanoi sau ntawv tuaj foob rau tseem fwv lawv tuaj nyob rau lub vaj paj Hoa Mai Xuan Thuong tau muaj li 20 tawm hnub, los txog hmo 23/10 hli ib tag hmo ces tub ceev xwm thiaj li muab lawv ntes nce tsheb xa rov qab mus tsev tag lawm. Hnub tim 27/10 muaj ib pab li 10 tawm leej rov tuaj rau lub vaj paj qub no, lawv tias lawv tuaj nrhiav lawv tej khoom ploj thiab nrhiav saib puas pom cov neeg uas ploj lawm. Thaum tub ceev xwm pom kuj muab lawv coj mus nug thiab muab lawv yuam nce tsheb rov qab mus tsev tag lawm

Tau 10 tawm Hnub los no kuj tsis hnov xov li xyov lawv ua neej zoo li cas lawm xwb. Peb yog Hmoob ib yam peb Hmov tshua thiab hlub txog lawv kawg tsis paub xyov yuav pab tau lawv li cas. Peb lam tuaj ib cag ntsia xwb. Mob peb lub siab heev

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Saum toj no sau yuam kev me ntsis lawm, lawv tuaj nyob rau lub nroog Hanoi yog 10 tawm hnub xwb tsis yog 20 tawm hnub

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwv yees li hnub tim 9 lub 10 hli tag los ntawd, nom tswv Nyab Laj tau coj ib co tub ceev xwm, tub peeb zeej nkag tuaj mus rau peb cov Hmoob nyob rau 4 lub xeev xws li xeev Cao Bang, Bac Kan, Thai Nguyen thiab Tuyen Quang tuaj mus tsoo Hmoob cov tsev pam tuag pov tseg

Kuv kuj tsis paub tias cov Hmoob no lawv coj kev cai dab tsi, puas yog ntseeg Yesxus los yog ntseeg dab tsi, tab sis ib lub zos mas lawv ua ib lub tsev pam tuag me me rau tim ntug zos. Lawv hais tias thaum ntej yog muaj ib tug hu ua Duong Van Minh (Vam Meej) tau hais kom lawv tso tej kev cai dab qhuas uas poob qab poob tw tseg es mus coj dua ib txoj kev ntseeg tshiab. Pam tuag los coj mus pam hauv lub tsev pam tuag no, tsis tshuab qeej ntaus nruas lawm. Ua tshoob kos los cia li kom nraug vauv rhais ib res paj muaj 4 daig nplooj, nkauj nyab rhais ib res paj muaj 9 daig nplooj thiab txawb 3 lub rooj ib lub ces txawm yog tus txiv coj dab hu cov nkauj, mas pam tuag ces muaj 4 zaj nkauj, noj tshoob ces muaj 5 zaj nkauj hu

Yog li ntawd peb cov niam txiv pej xeem Hmoob thiaj li ntseeg thiab coj li ntawd. Raws li hais mas thaum ntej nom tswv Nyab laj kuj tsis hais li cas thiab. Tiam sis txij thaum xyoo 2007 los ces nom tswv Nyab Laj tias lawv teeb tsa dua ib hom kev ntseeg tshiab uas tsis raug kev cai thiab cob qhia neeg kom txhob mloog tej nom tej tswv lus. Mas nom tswv yeej pib muab lawv tej kev cai dab qhua no rhuav tshem los lawm. Los txog xyoo 2013 no pej xeem rov qab mus ua tej tsev pam tuag no zom zaws tuaj thiab. Yog li ntawd nom tswv thiaj li tau coj tub ceev xwm, peeb zeej mus muab tsoo pov tseg

Peb cov Hmoob kuj sau nthwv tuaj mus pov thaiv lub tsev pam tuag, tiam sis thaum kawg luag kuj muab rub ib tug zus tawm thiab muab cov tsev no tsoo pov tseg tag, lawv ntes coob leej thauj tuaj mus lawm, ib txhia kuj cia li ploj lawm. Muaj ib pab hmoob nto 100 tawm leej thiaj li tuaj rau lub nroog Hanoi sau ntawv tuaj foob rau tseem fwv lawv tuaj nyob rau lub vaj paj Hoa Mai Xuan Thuong tau muaj li 20 tawm hnub, los txog hmo 23/10 hli ib tag hmo ces tub ceev xwm thiaj li muab lawv ntes nce tsheb xa rov qab mus tsev tag lawm. Hnub tim 27/10 muaj ib pab li 10 tawm leej rov tuaj rau lub vaj paj qub no, lawv tias lawv tuaj nrhiav lawv tej khoom ploj thiab nrhiav saib puas pom cov neeg uas ploj lawm. Thaum tub ceev xwm pom kuj muab lawv coj mus nug thiab muab lawv yuam nce tsheb rov qab mus tsev tag lawm

Tau 10 tawm Hnub los no kuj tsis hnov xov li xyov lawv ua neej zoo li cas lawm xwb. Peb yog Hmoob ib yam peb Hmov tshua thiab hlub txog lawv kawg tsis paub xyov yuav pab tau lawv li cas. Peb lam tuaj ib cag ntsia xwb. Mob peb lub siab heev

Hmoob txawj txia ua kevcai ntau yam dhau lawm ces tsis pom qab hais. Hmoob Meskas twb muaj Pojkoob Yawmnxwv, Hmongism, Hmoob Christian, Hmong Catholic, Hmoob qub kevcai, etc. So it is too bad that some have to die for their own causes.

9 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwv yees li hnub tim 9 lub 10 hli tag los ntawd, nom tswv Nyab Laj tau coj ib co tub ceev xwm, tub peeb zeej nkag tuaj mus rau peb cov Hmoob nyob rau 4 lub xeev xws li xeev Cao Bang, Bac Kan, Thai Nguyen thiab Tuyen Quang tuaj mus tsoo Hmoob cov tsev pam tuag pov tseg

Kuv kuj tsis paub tias cov Hmoob no lawv coj kev cai dab tsi, puas yog ntseeg Yesxus los yog ntseeg dab tsi, tab sis ib lub zos mas lawv ua ib lub tsev pam tuag me me rau tim ntug zos. Lawv hais tias thaum ntej yog muaj ib tug hu ua Duong Van Minh (Vam Meej) tau hais kom lawv tso tej kev cai dab qhuas uas poob qab poob tw tseg es mus coj dua ib txoj kev ntseeg tshiab. Pam tuag los coj mus pam hauv lub tsev pam tuag no, tsis tshuab qeej ntaus nruas lawm. Ua tshoob kos los cia li kom nraug vauv rhais ib res paj muaj 4 daig nplooj, nkauj nyab rhais ib res paj muaj 9 daig nplooj thiab txawb 3 lub rooj ib lub ces txawm yog tus txiv coj dab hu cov nkauj, mas pam tuag ces muaj 4 zaj nkauj, noj tshoob ces muaj 5 zaj nkauj hu

Yog li ntawd peb cov niam txiv pej xeem Hmoob thiaj li ntseeg thiab coj li ntawd. Raws li hais mas thaum ntej nom tswv Nyab laj kuj tsis hais li cas thiab. Tiam sis txij thaum xyoo 2007 los ces nom tswv Nyab Laj tias lawv teeb tsa dua ib hom kev ntseeg tshiab uas tsis raug kev cai thiab cob qhia neeg kom txhob mloog tej nom tej tswv lus. Mas nom tswv yeej pib muab lawv tej kev cai dab qhua no rhuav tshem los lawm. Los txog xyoo 2013 no pej xeem rov qab mus ua tej tsev pam tuag no zom zaws tuaj thiab. Yog li ntawd nom tswv thiaj li tau coj tub ceev xwm, peeb zeej mus muab tsoo pov tseg

Peb cov Hmoob kuj sau nthwv tuaj mus pov thaiv lub tsev pam tuag, tiam sis thaum kawg luag kuj muab rub ib tug zus tawm thiab muab cov tsev no tsoo pov tseg tag, lawv ntes coob leej thauj tuaj mus lawm, ib txhia kuj cia li ploj lawm. Muaj ib pab hmoob nto 100 tawm leej thiaj li tuaj rau lub nroog Hanoi sau ntawv tuaj foob rau tseem fwv lawv tuaj nyob rau lub vaj paj Hoa Mai Xuan Thuong tau muaj li 20 tawm hnub, los txog hmo 23/10 hli ib tag hmo ces tub ceev xwm thiaj li muab lawv ntes nce tsheb xa rov qab mus tsev tag lawm. Hnub tim 27/10 muaj ib pab li 10 tawm leej rov tuaj rau lub vaj paj qub no, lawv tias lawv tuaj nrhiav lawv tej khoom ploj thiab nrhiav saib puas pom cov neeg uas ploj lawm. Thaum tub ceev xwm pom kuj muab lawv coj mus nug thiab muab lawv yuam nce tsheb rov qab mus tsev tag lawm

Tau 10 tawm Hnub los no kuj tsis hnov xov li xyov lawv ua neej zoo li cas lawm xwb. Peb yog Hmoob ib yam peb Hmov tshua thiab hlub txog lawv kawg tsis paub xyov yuav pab tau lawv li cas. Peb lam tuaj ib cag ntsia xwb. Mob peb lub siab heev

Dav txaij yog yeej muaj tseeb cov nyab laj cob tsib yeej ib txhis tis nyiam hmoob tsis hlub hmoob. txawm haiv hmoob yuav coj ua yam kev cais dab qhuas dab tsis los tsis tsim nyog nyab laj yuav ua teeb meem kub ntxhov nyo li nov kiag.

yab laj no ua rau haiv neeg hmoob txom nem siab tshaj lwm haiv neeg nyob nyab laj teb.

Pab tus siab thiab hlub lawv

cov nyob nyab laj teb kawg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Dav txaij yog yeej muaj tseeb cov nyab laj cob tsib yeej ib txhis tis nyiam hmoob tsis hlub hmoob. txawm haiv hmoob yuav coj ua yam kev cais dab qhuas dab tsis los tsis tsim nyog nyab laj yuav ua teeb meem kub ntxhov nyo li nov kiag.

yab laj no ua rau haiv neeg hmoob txom nem siab tshaj lwm haiv neeg nyob nyab laj teb.

Pab tus siab thiab hlub lawv

cov nyob nyab laj teb kawg.

Kuv hais ib zaug tias Hmoob yog haiv neeg "Qaug quav" yoojyim heev no ne. Haiv neeg uas nhov quav tsw txaus lawm ces luag yeej tsis qaug leejtwg quav nxiv lawm na.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob txoj kev sawv saub, thiab mus ntseeg luag haub ntxias ces kawg pom dej dag xwb. Pom dej dag tas los siab tsis nqeg qees. Tseem tsis tau paub Nyaj laj txoj cai no yuav tau mus kawm. Yog paub lawm txhob txwm nyom ces tuag los tsim nyog lawm. Nyob txog lub tebchaws twg los hais tias luag ua tsis ncaj, saib yus paus ncaj xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

EU Must Take Action To End Violence Against Hmong Photo: AFP/GETTY The Lao and Vietnamese Military Campaign to Cleanse Laos of the Ethnic Hmong Requires Immediate Action Further to the appeals of 5 and 19 October 2012, UNPO General Secretary Marino Busdachin and the Congress of World Hmong People urge the European Parliament to take action against the violent cleansing campaign being carried out by the Lao and Vietnamese militaries against the ethnic Hmong of north-central Laos. On 25 and 26 September 2012, Lao and Vietnamese soldiers came from Moungcha and Xiangkhouang, firing weapons in the Hmong-inhabited region of Phou Bia Mountain in Xaysombun Special Zone. As of 19 October 2012, six military battalions were reported to be closing in on the Phou Bia region and two nearby military camps stocked with heavy weapons. Earlier this year, on 28 June 2012, six boys were murdered by Lao PDR forces when they left their village in search of food. On 14 November 2012, President Chong Lor Her reported to the World Congress of Hmong People that armed conflict is now taking place between Lao PDR government forces and the United Hmong ChaoFa Democratic Liberation Party in the east and southeast of the Phou Bia region. Lao and Vietnamese soldiers are also occupying the villages of Moung Cha, Na Chia, Na Ka and Xieng Khoung. Resistance on the part of the Hmong has been minimal and unsuccessful. Food sources in the region have been cut off and destroyed by Lao and Vietnamese military forces. Starvation amongst children and the elderly is of immediate concern and international humanitarian assistance has been requested. To date, reporters and international visitors have been prohibited from entering the region. UNPO General Secretary Marino Busdachin urges the EU to take an active role in bringing about a peaceful and immediate resolution these atrocities. - See more at: http://unpo.org/article/14962#sthash.NYVRybJt.dpuf

post-51-0-70743600-1384276265.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

EU Must Take Action To End Violence Against HmongPhoto: AFP/GETTYThe Lao and Vietnamese Military Campaign to Cleanse Laos of the Ethnic Hmong Requires Immediate ActionFurther to the appeals of 5 and 19 October 2012, UNPO General Secretary Marino Busdachin and the Congress of World Hmong People urge the European Parliament to take action against the violent cleansing campaign being carried out by the Lao and Vietnamese militaries against the ethnic Hmong of north-central Laos.On 25 and 26 September 2012, Lao and Vietnamese soldiers came from Moungcha and Xiangkhouang, firing weapons in the Hmong-inhabited region of Phou Bia Mountain in Xaysombun Special Zone. As of 19 October 2012, six military battalions were reported to be closing in on the Phou Bia region and two nearby military camps stocked with heavy weapons. Earlier this year, on 28 June 2012, six boys were murdered by Lao PDR forces when they left their village in search of food.On 14 November 2012, President Chong Lor Her reported to the World Congress of Hmong People that armed conflict is now taking place between Lao PDR government forces and the United Hmong ChaoFa Democratic Liberation Party in the east and southeast of the Phou Bia region. Lao and Vietnamese soldiers are also occupying the villages of Moung Cha, Na Chia, Na Ka and Xieng Khoung. Resistance on the part of the Hmong has been minimal and unsuccessful.Food sources in the region have been cut off and destroyed by Lao and Vietnamese military forces. Starvation amongst children and the elderly is of immediate concern and international humanitarian assistance has been requested. To date, reporters and international visitors have been prohibited from entering the region. UNPO General Secretary Marino Busdachin urges the EU to take an active role in bringing about a peaceful and immediate resolution these atrocities.- See more at: http://unpo.org/arti...h.NYVRybJt.dpuf

Tsamno VP tuag lawm. Cov Hmoob Human Rights tuag tag lawm thiab?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Sawv daws twb pheej hais tias Hmoob tsis muaj teb chaws ces nyob rau lub teb chaws twg los kom nyob nraim qab tswj hwm ntawm lub teb chaws ntawd txoj cai no ne yuad.... es nej Hmoob Cob Tsib yeej tsis muaj tus mus kawm/paub txog Cob Tsib tej kev cai ua neej neeg li los yog nej Hmoob Cob Tsib yeej liam moj tsis mloog niam mloog txiv lus naj yuad?

Yog vim txoj kev liam moj thiaj ntsib xau no ces txij no mus ho xyuam xim es ris siab thiab los maj lod! yuav tsis muaj leej twg cawm/pab tau laus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv 1 txwm advocate kom peb Hmoob cov thawjcoj tso lub tebchaws Nplog tseg es concentrate rau French Guyana vim tias tebchaws Nyablaj los muaj ocean shore hos French Guyana los muaj thiab. Yog tias Hmoob Nyablaj los coj kevcai Catholic kom tas es thaum muaj teebmeem zoo li no ces nyiag kev mus tos lawv los mus rau French Guyana xwb. Thaum cawm tau txoj sia lawm yuav ua tebchaws li cas los peb mam sib sablaj tawm tswv8 mam ua thiaj li yuav tsis phomsij rau yus haivneeg. Peb cov thawjcoj thiab pejxeem Hmoob ruamm dhau lawm thiab tsis sibhlub li. Hmoob os Hmoob aw, yuav ua li cas nej thiaj sib totaub es sibhlub os?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Sawv daws twb pheej hais tias Hmoob tsis muaj teb chaws ces nyob rau lub teb chaws twg los kom nyob nraim qab tswj hwm ntawm lub teb chaws ntawd txoj cai no ne yuad.... es nej Hmoob Cob Tsib yeej tsis muaj tus mus kawm/paub txog Cob Tsib tej kev cai ua neej neeg li los yog nej Hmoob Cob Tsib yeej liam moj tsis mloog niam mloog txiv lus naj yuad?

Yog vim txoj kev liam moj thiaj ntsib xau no ces txij no mus ho xyuam xim es ris siab thiab los maj lod! yuav tsis muaj leej twg cawm/pab tau laus.

Koj hais tsis yog lus lawm. Nws twb hais tias nom tswv nyablaj tuaj ua phem rau lawv no nes. Koj tsis ntseeg koj tus hmoob kom tseem mus hais koj ib zaj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwv yees li hnub tim 9 lub 10 hli tag los ntawd, nom tswv Nyab Laj tau coj ib co tub ceev xwm, tub peeb zeej nkag tuaj mus rau peb cov Hmoob nyob rau 4 lub xeev xws li xeev Cao Bang, Bac Kan, Thai Nguyen thiab Tuyen Quang tuaj mus tsoo Hmoob cov tsev pam tuag pov tseg

Kuv kuj tsis paub tias cov Hmoob no lawv coj kev cai dab tsi, puas yog ntseeg Yesxus los yog ntseeg dab tsi, tab sis ib lub zos mas lawv ua ib lub tsev pam tuag me me rau tim ntug zos. Lawv hais tias thaum ntej yog muaj ib tug hu ua Duong Van Minh (Vam Meej) tau hais kom lawv tso tej kev cai dab qhuas uas poob qab poob tw tseg es mus coj dua ib txoj kev ntseeg tshiab. Pam tuag los coj mus pam hauv lub tsev pam tuag no, tsis tshuab qeej ntaus nruas lawm. Ua tshoob kos los cia li kom nraug vauv rhais ib res paj muaj 4 daig nplooj, nkauj nyab rhais ib res paj muaj 9 daig nplooj thiab txawb 3 lub rooj ib lub ces txawm yog tus txiv coj dab hu cov nkauj, mas pam tuag ces muaj 4 zaj nkauj, noj tshoob ces muaj 5 zaj nkauj hu

Yog li ntawd peb cov niam txiv pej xeem Hmoob thiaj li ntseeg thiab coj li ntawd. Raws li hais mas thaum ntej nom tswv Nyab laj kuj tsis hais li cas thiab. Tiam sis txij thaum xyoo 2007 los ces nom tswv Nyab Laj tias lawv teeb tsa dua ib hom kev ntseeg tshiab uas tsis raug kev cai thiab cob qhia neeg kom txhob mloog tej nom tej tswv lus. Mas nom tswv yeej pib muab lawv tej kev cai dab qhua no rhuav tshem los lawm. Los txog xyoo 2013 no pej xeem rov qab mus ua tej tsev pam tuag no zom zaws tuaj thiab. Yog li ntawd nom tswv thiaj li tau coj tub ceev xwm, peeb zeej mus muab tsoo pov tseg

Peb cov Hmoob kuj sau nthwv tuaj mus pov thaiv lub tsev pam tuag, tiam sis thaum kawg luag kuj muab rub ib tug zus tawm thiab muab cov tsev no tsoo pov tseg tag, lawv ntes coob leej thauj tuaj mus lawm, ib txhia kuj cia li ploj lawm. Muaj ib pab hmoob nto 100 tawm leej thiaj li tuaj rau lub nroog Hanoi sau ntawv tuaj foob rau tseem fwv lawv tuaj nyob rau lub vaj paj Hoa Mai Xuan Thuong tau muaj li 20 tawm hnub, los txog hmo 23/10 hli ib tag hmo ces tub ceev xwm thiaj li muab lawv ntes nce tsheb xa rov qab mus tsev tag lawm. Hnub tim 27/10 muaj ib pab li 10 tawm leej rov tuaj rau lub vaj paj qub no, lawv tias lawv tuaj nrhiav lawv tej khoom ploj thiab nrhiav saib puas pom cov neeg uas ploj lawm. Thaum tub ceev xwm pom kuj muab lawv coj mus nug thiab muab lawv yuam nce tsheb rov qab mus tsev tag lawm

Tau 10 tawm Hnub los no kuj tsis hnov xov li xyov lawv ua neej zoo li cas lawm xwb. Peb yog Hmoob ib yam peb Hmov tshua thiab hlub txog lawv kawg tsis paub xyov yuav pab tau lawv li cas. Peb lam tuaj ib cag ntsia xwb. Mob peb lub siab heev

Lub sijhawm no Suav thiab nyablaj sib tsoo taubhau lawm. Hmoob nyablaj lub zog loj heev yog hmoob nyablaj txawj tig cev. Cov nyuag nyablaj no ua phem rau hmoob, neej yeej meem mus cab tus phwtwm loj pem nej qaum tsev los nrau kom ua nws khiav tsis yeej li xwb los mas. Nej twb pom cov neeg WA, thiab cov neeg Shan state nyob Phabmab lawm lod. Tus phawtwm loj twb pab lawv cov neeg no nrau nom tswv phabmab nes.

1 qhov ntxiv, tamsim no global warming, dej hiav txwv yuav nyab nyablaj cov av ntau heev nyob raws dej hiav txwv. Tsom fwv nyablaj yeej yuav ua hnub ua hmo hnriav lub tswv yim los txeeb hmoob nyablaj cov av nyob tojsiab ua lawv tug. Kom nej nco ntsoov hais tias luag lwm haiv neej lim hiam li nyablaj luag twb xav txog 100 xyoo tom ntej no. Luag twb npaj ua ntej, tsis zoo li peb cov hmoob es pom ntawm qhov muag mam li nti ces twb lig rau yus lawm. Yuav tau rua lub qhov muag ntsia mus kom deb thiaj li pom nyablaj lub hom phiaj, thiaj yuav tiv thaiv tau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntsia daim video no tag lawm. Yus 1txwm muaj yus li kev ntseeg li poj ua tseg yawg ua cia, tsam no yus ho mus ntseeg ib yam txawv2, kuv yog Nyablaj ces ntshe yuav muaj kev tsis ntseeg siab ib yam li thiab, vim tias tej "change" no tsam ho yuav tsim teebmeem rau yus los tsis paub, ces yog li no yuav tau ceevfaj yus tus kheej ua ntej teebmeem yuav tshwmsim rau yus. Twb yog zoo, luag tsis tuaj muab yus thais ib tug zujzus. Yog luag phem tiag ces tsis dim ib tug kiag li. Hmoob yuav ua ib qho kevcai tshiab, luag yuav tsum tso cai thiab paub meej tias yog dabtsi tiag, puas yuav muaj teebmeem tshwmsim los taujtun luag. Twb yog hmoov zoo kawg, luag tseem cab yus tes thiab nqa yus xwb nawb, yog luag/Nyablaj ua kiag li Thaib dub ncaug es nrig ncawstaw ua ntej xwb ces tag dawb tag do li tsis muaj ib tug yuav hais tau li ntag nawb. This is fighting for what one believes; however, when there's no backbone to counter luag, it doesn't make any sense & unintelligible to put oneself in harms way.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws lid kuv saib thiab to taub mas, cov Hmoob nod, lawd tsuas ua raws lid lub teb chaw, los sis nom tswv Nyablaj qhuab yuam lawd xwb -- kom nyob tau, noj tau, hau tau muaj txoj sia xwb vim lawd tsis muaj lwm txoj ke lawm. (Qhov tseem tej zaum kom muaj liaj muaj teb tau ua noj ua hau -- txhob muab los ua looj mem.)

Kuv tus kheej kuv tsis ntaus nqi dab tsid. Yog koj, kuv, los peb sawv daws txhua tus -- yog nyob lid lawd tsis muaj lwm txoj kev twg lawm ces kawg ua tib yam xwb.

Muab saib tej nod, twb tsim nyog Hmoob sib hlub, sib koom siab, sib txhawb sib pab sib nqa kawg nkaus lawm los feem coob tseem rov ua yus tus yeeb ncuab ntau xwb. Tsis xav xwb. Xav ntau mas tu siab kawg kiag rau Hmoob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus Nyab Laj kiag luag twb sib ntaus npaum no es peb cov nyuag Hmoob tsawg tsawg no pheej yuav sawv saub ces luag tsis tseg li.


Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsis mloog lus ces mag qws

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

SamxUSA'

Nyab laj liab twb coj cai phem npaum li no rau nws cov pej xeem es ua cas cov nyuag Hmoob cobtsib liab nyob hauv Nplog ho pheej niaj hnub qw hauv xovtooj cua qhuas hais tias TSOOM FWV NTXIM SIAB VIET NAM no ne! Ntshe yog lawv vwm lawm thiaj muab hais ua lus ntxeev tiaj lawm xwb pob? Yuav kom tsim nyog qhuas mas yog Asmeslikas xwb lau, tab sis peb twb tsis tau qhuas es, yom.

Tiam neej no kuv tsis tau pom dua ib haiv neeg twg yuav sib ntaus npaum tej tsiaj li no laiv. Meslikas luag kuj phem, tab sis lawv tsuas yog nyiam ua plaub xwb, lawv tsis sib ntaus li cov nyuag nyab laj liab tsiaj noj tuv ntawd os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua ntej tshaj plaws kuv ntxub tus neeg ruamm li tus tsiaj es thaij daim video ntawd xwb lau. Thaij duab mas tshee thiab yoj npaum nws twb yuav tuag, saib ntau tseem kiv taub hau thiaj hos, cov yawg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Tim leejtwg?
Peb Hmoob ces txawv tsis deb pab twm no xwb mas...

Edited by KH3J-1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tim leejtwg?

Peb Hmoob ces txawv tsis deb pab twm no xwb mas...

He Ha ha, Hmoob coj tsis zoo los lam qhuas2 thiab Hmoob thiaj coj zoo hos, koj es pheej muab Hmoob thuam thuam ces Hmoob haj yam phem laiv, He He He. Piv li koj tus menyuam kawm tau "C" los koj lam qhuas2 tias zoo kawg lawm no ces lwm zaus nws haj yam ua zoo ces tau "A" las mas, Haj Haj haj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kh3j 1

yog txaij qhov muag no ho saib cov hauv qab no, ntau qhov muaj tej qho kuj thaij tau zoo, tej qho kuj thaij tau tsis zoo, vim tsis tau kawm los cov no tsuas yog nyob ze ces lam thaij xwb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kh3j 1

yog txaij qhov muag no ho saib cov hauv qab no, ntau qhov muaj tej qho kuj thaij tau zoo, tej qho kuj thaij tau tsis zoo, vim tsis tau kawm los cov no tsuas yog nyob ze ces lam thaij xwb

Davtxaij, tsis paub lus cob5 tabsis ntsia mas zoo li Hmoob pheem mus coj luag tuaj ua phem rau Hmoob xwb as. Peb Hmoob tus cancer ntawd yuav tsum muab ntxuav kom tawm mus kom tag nawb tsis li mas Hmoob yuav tsis tau lub neej zoo ua ib zaug li. Luag yuam yus ua phem rau yus tej neeg mas yeej xum tuag tsis ua li mas peb thiaj yuav nrog luag vammeej taus hos.

Nej cov Hmoob Nyablaj no yuav tau ntiav neeg thauj nej hauv hiavtxwv mus kom txog French Guyana es yog tsis muaj nyiaj them los mam thov luag tej koomhaum pab thiab kom Hmoob tej koomhaum pab yeej muaj txoj kev mus. Tso tej tebchaws pluag ntawm nej tseg nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xav paub qhov tseeb saib yog tim li cas thiaj muaj tej xwm txheej no tshwm sim taus. Puas yog pab /pawg Hmoob no tau ua tej yam tsis raws txoj cai lij choj ntawm tsoom fwv Cob Tsib lawm es tsoom fwv thiaj tab meeg lug tuaj muab tsoo kom puas/ntsoog mus.

Raws li saib mas yuav yog pab/pawg pej xeem Hmoob no ua tsis raws cai lawm. Yog leej twg ho paub qhov tseeb no kuj tawm tuaj qhia qhov caused kom meej rau tsoom zeej ntiaj teb neeg tau paub saib yom ! tej zaum cov Hmoob nyob Nplog teb "cov nom Hmoob Nplog" yuav paub zoo dua vim lawv yog cov nyob uake Npab-Phib-Meuang-Noob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yuav tsum yog lawv ua txhaum txoj cai lawm.nomtswv Nyaj Laj thiab ua phem npaum no rau lawv?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb Hmoob twb tsis muaj nom tsis muaj tswv, nyob luag tebchaws (Nyablaj-Communist) xwb. Nej ntsia daim video ntawd zoo li cas xwb, kuv ntsia mas luag cov govt. officials twb ua tsis heev baum li tej thaum Meka ua rau cov neeg protest nyob tebchaws Meka no es xuas qws thiab gas xwb na. Nej puas pom Meka govt. ua rau cov "cult" nyob li nram Texas los yog lwm qhov chaw ma. Kuv mas ntshai tsam luag cili xuas qws phob yus ces tag dawd tag do, OR luag cili muab yus tej pojniam menyuam uaDev uaBua zom zawm ntawm tej rau yus ntsia xwb mas hais puas yuav tau qabhau dabtsi thiab ma??? Kuv ntsia luag txoj cai kuj tsis yogDevBua txoj thiab sub laiv los yog ntshe kuv ho "missing" ib co information qhov twg lawm xwb es thiaj li tsis nkagsiab zoo. Yog leejtwg paub tseeb tshaj no tuaj piav rau peb kom peb ho totaub txog qhov teebmeem no kom zoo tshaj nod seb???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now