Jump to content

Change

Xov xwm hmoob tuag

- - - - - Xov xwm hmoob tuag

 • Please log in to reply
43 replies to this topic

#1
Guest_Hmoob sab hauv_*

Guest_Hmoob sab hauv_*
 • Guests
Reputation: 0
xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.


Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,
Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang

#2
Guest_Hmoob_*

Guest_Hmoob_*
 • Guests
Reputation: 0
Tus phoojywg Hm Sab Hauv'

Koj tej lus no kuj yog ib qho zoo kom 3 Hm ceev faj, tab sis tam sim no mas kuv tsuas ntseeg txog 50% xwb,   koj txhob xav li cas mog, kuv pom Hm lub siab ntau zaug lawm.   Muaj ib txhia lawv paub tias yuav txog caij Hm nquam paj nquam nruas ces muaj cov kuj hem thiab nawj mog.   Tiam sis tej lus koj hais no txawm yog li cas los sawv daws yeej pom thiab hnov2 dhau los lawm, yeej muaj tus cuj pwm zoo ib yam li koj tham no ntag thiab tiag.  

Koj tham kuv thiaj tham uas hu ua 3 tus HM no mas kom s/d ceev faj tsis hais tus nyob teb chaws twg li, luag muaj plan yuav txov Hm , vim Hm tsis muaj tus uas yog nom loj yuav los hais taus, tsis tas li ntawd los 3 cov Nom Hm nyob hauv los kuj yog hais tsis tau ab tsi thiab, vim yog leej twg hais ntau ces raug txo Xaab thiab, dhau li ntawd los tseem yuav ploj ntsej muag mus thiab.

Xws li tus Nplog npe, Som Bav, Som Phuas   uas s/d hnov thiab tawm nyob hauv tej youtube los luag twb muaj peev xwm txov tau ploj lawm thiab.    Ua tsau koj cov lus.   Li kuv hais los, txawm muaj tsis muaj los hais kom Hm ceev faj zoo heev.

#3
cwjmemdub

cwjmemdub

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 16,210 posts
Reputation: 511
Excellent

View PostHmoob sab hauv, on 25 September 2013 - 11:25 AM, said:

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.


Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,
Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang
Ua tsaug rau koj tej xovxwm thiab lus qhuab qhia nawb bawg.  Yog tias nej ua zoo nyeem txog YLVP tej pabvav ces nej yeej paub zoo tias thaum yawg tseem nyob tim nej es tseem muaj meej mom yawg yeej khiav dim txoj kev tuag ntau zaus heev li vim tib qho blog xav muab Hmoob ntsaig xwb.  Yus yog 1 tug loj nyob tim nej mas yuav tau ceev faj tshaj plaws li nawb.  Koj yog 1 tug tub kawm qib siab xwb los yuav tau ceev faj tib yam thiaj li im tej kev phomsij koj hais los no.  Thov kom nej sib koom siab sib hlub kom lub zog loj es luag ua phem rau yus los yuav nrov mus thoob nriajteb ces luag yuav zam thaum zam 1 zaug dhau 1 zaug es pom tias yus ncaj ncees yeej hlub taus luag thiab hlub taus lub tebchaws lawm ces luag yeej yuav ua zoo rau yus thiab.  Tiamsis yuav tau pab yus cov Hmoob tiag tiag tsis txhob nrog luag txo yus cov neeg yus thiaj yuav tsis poob rau txoj kev txom nyem.

จากนี่ถึงสวรรค์ พี่ขอรักน้องวันคนเดียวแค่นั้น รัก เสมอPosted Image


#4
Guest_muangXabVam_*

Guest_muangXabVam_*
 • Guests
Reputation: 0
Hmoob Aib-Noob kevcai ces kwvtij kiag xwb los yeej ntseeg tsis tau kiag, vim tus ntawd yuav yog tus muab yus txo ua ntej ntag.
Tsis yog tias, yus txawjntse lawm es luag yuav vam, luag mas tseem lob bun-ham ntxiv kom yus pais muang-xab-vam ntag nawb.

#5
Guest_Hmoob Hlub Hmoob USA_*

Guest_Hmoob Hlub Hmoob USA_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoob sab hauv, on 25 September 2013 - 11:25 AM, said:

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.


Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,
Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang
:-$

ZOO LUS TUB KAWM LOS TSUAS TEB CHAWS
UATSAUG KOJ COJ XOXWM TSHAJ TAWM TXOG HMOOB NPLOG TXIOJ KEV XAV TAU LUB NEEJ ZOO THIAJ NROG LUAG MUAJ LUB NEEJ KHOV HLUB TAU TEJ NIAM TEJ TXIV TIAM SIS HO YUAV YOG NTSIB KEV KUB NTXHOV KEV PLOJ TUAG VIM TXAWJ NTSE.

TUSIAB RAU HAIV NEEG HMOOB NPLOG LUB NEEJ  NYOB NROG NPLOG  RAUG NPLOG TSIM TXOM TXOJ SIAV YUAV KHIAV LOS KHIAV TSIS DIM THIAJ KAWG TUAG MUS LAWM.

HMOOB SIB HLUB MAS HMOOB TSIS MUAJ LWM HAIV NEEG YUAV LOS CAWM PAB HLUB HMOOB LAWM NAWB MOG.  HMOOB MEKA LOS PAB CAWM MEME TSUAS YOG NQEE NTSHIS NTAWM LUB CUAB YIG LOS MUS PAB CUAM IB MEME PLUAS HMO XWB  LINO LOS THOV HMOOB NPLOG SIB KOOM TES SIB HLUB SIB PAB PHUAG XWB PHWG LUAG NPLOG THIAJ SAIB TAUS HLUB HMOOB OB LUB QHOV MUAG OS KWV TIJ HMOOB NPLOG.
THOV KOM LUB NTUJ LUB TEB PAB CAWM HAIV NEEG HMOOB NPLOG TXOJ SIAV MUS KOM TSUAS MUAJ NOJ QAB NYOB ZOO.

O:-)

#6
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoob, on 25 September 2013 - 11:40 AM, said:

Tus phoojywg Hm Sab Hauv'

Koj tej lus no kuj yog ib qho zoo kom 3 Hm ceev faj, tab sis tam sim no mas kuv tsuas ntseeg txog 50% xwb,   koj txhob xav li cas mog, kuv pom Hm lub siab ntau zaug lawm.   Muaj ib txhia lawv paub tias yuav txog caij Hm nquam paj nquam nruas ces muaj cov kuj hem thiab nawj mog.   Tiam sis tej lus koj hais no txawm yog li cas los sawv daws yeej pom thiab hnov2 dhau los lawm, yeej muaj tus cuj pwm zoo ib yam li koj tham no ntag thiab tiag.  

Koj tham kuv thiaj tham uas hu ua 3 tus HM no mas kom s/d ceev faj tsis hais tus nyob teb chaws twg li, luag muaj plan yuav txov Hm , vim Hm tsis muaj tus uas yog nom loj yuav los hais taus, tsis tas li ntawd los 3 cov Nom Hm nyob hauv los kuj yog hais tsis tau ab tsi thiab, vim yog leej twg hais ntau ces raug txo Xaab thiab, dhau li ntawd los tseem yuav ploj ntsej muag mus thiab.

Xws li tus Nplog npe, Som Bav, Som Phuas   uas s/d hnov thiab tawm nyob hauv tej youtube los luag twb muaj peev xwm txov tau ploj lawm thiab.    Ua tsau koj cov lus.   Li kuv hais los, txawm muaj tsis muaj los hais kom Hm ceev faj zoo heev.


HMOOB......

CAS KOJ KUJ POM LI KUV XAV THIAB NE.......PUAS YOG WB YOG TXHEEB ZE MAS LOS...... ZIAG NO TXOG CAIJ HMOOB MES LIS KAS SIB HEM TXOG MUS NOJ XAM XIV  TIM NPLOG TEB LAWM TIAG YAWG....... KUV XAV.... NIAG TSIM LUB TOPIC  NO YUAV YOG HMOOB MEMKUJ POJ.......6 QHOV LUB CAIJ NWS  TUAJ SAU LUS NTAWD.......NYOB NPLOG TEB IB TAG HMO DUA LAWM NAS......

#7
Guest_Guest USA_*

Guest_Guest USA_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoob sab hauv, on 25 September 2013 - 11:25 AM, said:

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.


Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,
Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang

Nrog tu siab thiab khuv xim tej neeg txawj ntse li koj piav no.  Hmoob tsawgx ces luag yeej suav tau ntawm ntiv tes tias yuav cia tus twg nyob cia tus twg mus. Tus uas luag nrhiav tau lub txim liam rau ces luag ntes coj mus kaw nkuaj mam li tsim ib yam zuj zus kom tsis tuag los ua neeg xiam hlwb mam ua mob mus tom ntej kom ua tsis tau dab tsi hos tus luag xuas voj soo npaum twg los tsis muaj txim txaus soo ces luag siv lub koj hais no los mas Koom Tsha lub mav tua neeg seej naj.  Li cas los ua ib tug pej xeem  zoo es sib hlub nawb mog vim luag yog tswv,  yeej yuav muaj tswv ntuj pom.

#8
TubQwj

TubQwj

  Professional Degree 2

 • Members
 • 2,212 posts
Reputation: 125
Excellent
Brother Hmoob sab Hauv, Kuv ua koj tsaug rau koj cov lus tuaj qhuab qhia peb txog peb cov kwvtij hmoob nplog txoj kev phiam sij.  Kuv twb yeej hais qhia nej ua ntu zus los lawm ntev rau ib tsoom phoojywg.  Kuv muaj ib tug kwvtij ze ze kuv uas ua haujlwm tub ceev xwm secret police rau phav thiab lav.  Nws yeej hais tias yog thaum nom tswv muab qha xaaj kom ntov tsob ntoo hmoob twg lawm ces tus ntawv yeej khiav tsis dim.  Kom niam ntov txiv, txiv ntov niam, menyuam ntov niam thiab txiv, niam thiab txiv ntov menyuam, kwvtij, phoojywg los yeej mag xwb xwb tsis muaj qhov yuav dim tau.  Vim hais tias yog cov ntov tsis kam ntov ces phav thiab lav ntxaig kiag txhua tus ua yog yim ntawv tsis pub dim li.

Thov kom lub ntuj thiab lub teb tsa lub qhov muag los saib peb hmoob thiab tso peb hmoob kom dim ntawm txoj kev piam sij rau tiam no.

#9
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTubQwj, on 25 September 2013 - 07:05 PM, said:

Brother Hmoob sab Hauv, Kuv ua koj tsaug rau koj cov lus tuaj qhuab qhia peb txog peb cov kwvtij hmoob nplog txoj kev phiam sij.  Kuv twb yeej hais qhia nej ua ntu zus los lawm ntev rau ib tsoom phoojywg.  Kuv muaj ib tug kwvtij ze ze kuv uas ua haujlwm tub ceev xwm secret police rau phav thiab lav.  Nws yeej hais tias yog thaum nom tswv muab qha xaaj kom ntov tsob ntoo hmoob twg lawm ces tus ntawv yeej khiav tsis dim.  Kom niam ntov txiv, txiv ntov niam, menyuam ntov niam thiab txiv, niam thiab txiv ntov menyuam, kwvtij, phoojywg los yeej mag xwb xwb tsis muaj qhov yuav dim tau.  Vim hais tias yog cov ntov tsis kam ntov ces phav thiab lav ntxaig kiag txhua tus ua yog yim ntawv tsis pub dim li.

Thov kom lub ntuj thiab lub teb tsa lub qhov muag los saib peb hmoob thiab tso peb hmoob kom dim ntawm txoj kev piam sij rau tiam no.

Muaj tseeb mas bawg samx, pab cob qhia kom peb Hmoob zam txhob tiaj sib do xwb, sawv daws tsim, ras dheev los sib kho thiaj vam meej tau mas mog. twb tsis hais peb cov Guest li kuv no na. nej cov member, Dom, adminis los thaum cem lwm tug mas cav TXIA ua Guest li kuv tuaj lawm mas, tab sis tus twg yog coj li hais no ces nwg tseem ruag heev le hos.

#10
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoob sab hauv, on 25 September 2013 - 11:25 AM, said:

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.


Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,
Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang

Hmoob nplog, hmoob thoob ntiajteb tuag ces yog nplog lom nkaus2 xwb los mas.  ua ntej yuav muab liam hais tias luag lom no mas yuav tsum muaj prove, hos kwvyees hais xwb no mas txhob hais nawb.  cov neeg tuag li koj hais no muaj txog phav phav tus xwb.  tej zaum yog plawv nres xwb, tej zaum kuj yog hlwb tawg, tabsi koj coj tuaj lawm ces peb muab point rau kom tsimnyog qhov koj coj tuaj. puag tsaib ub muaj ib tug hmoob nyob sab pajxas, nws tabtom nrog poj niam pw sib caij dwb daws, nplog cia li lom nws tuag sau poj niam plab thiab.

Koj tsis ceevfaj koj cov lus ib pliag nej cov neeg nplog, neeg hmoob nplog tau ris lub npe lom nawb, tsam ces peb cov hmoob mekas twb muaj mob ntshavsiab hlwb cia li los tawg rau nej ris txim lom ov mog.  Koj seb ntau tus hmoob Mekas nej twb tau ris lub npe lom lawm los sas.

#11
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVamntxawg, on 25 September 2013 - 07:50 PM, said:

Hmoob nplog, hmoob thoob ntiajteb tuag ces yog nplog lom nkaus2 xwb los mas.  ua ntej yuav muab liam hais tias luag lom no mas yuav tsum muaj prove, hos kwvyees hais xwb no mas txhob hais nawb.  cov neeg tuag li koj hais no muaj txog phav phav tus xwb.  tej zaum yog plawv nres xwb, tej zaum kuj yog hlwb tawg, tabsi koj coj tuaj lawm ces peb muab point rau kom tsimnyog qhov koj coj tuaj. puag tsaib ub muaj ib tug hmoob nyob sab pajxas, nws tabtom nrog poj niam pw sib caij dwb daws, nplog cia li lom nws tuag sau poj niam plab thiab.

Koj tsis ceevfaj koj cov lus ib pliag nej cov neeg nplog, neeg hmoob nplog tau ris lub npe lom nawb, tsam ces peb cov hmoob mekas twb muaj mob ntshavsiab hlwb cia li los tawg rau nej ris txim lom ov mog.  Koj seb ntau tus hmoob Mekas nej twb tau ris lub npe lom lawm los sas.


Yawg Vam ntxawg'

Tej lus ntawd xyov kuj tsis muaj tus muaj proved  tiam sis koj txhob hais li kos. Luag kuj yog xav kom Hmoob ceevfaj luag thiaj tuaj tham.   Txawm yog muaj tseeb tsis tseeb los qhov ntawd yog muaj zaug puav los lawm ces nws thiaj tau xav li ntawd xwb.
Qhov no ces kuj muaj 2 yam nyob hauv, xws li 1/   yog muaj tiag. 2/ yog hais kom cov hmoob uas yuav nqa nyiaj $$$$  mus pab Nplog txhim teb kho chaws kom vam meej hauv lub "Xam Xiv"   uas los yuav txog no ntshai xwb los kuj muaj.
3/ Txawm yog hem xwb los sawvdaws ua ab tsi yuav tau xyuam xim thiab.

#12
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,090 posts
Reputation: 1,170
Excellent

View PostHmoob sab hauv, on 25 September 2013 - 11:25 AM, said:

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.


Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng (Meuang Xieng Ngeun) Luang Pra Bang,
Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang

Koj sau yuamkev los yog koj sau ntawv thiab hais lus Blog tsis meej na?

Puas yog ntawm lub zos no?

Attached Thumbnails

 • 12-11-06 (3).jpg

Edited by Vajhuamsibluag, 25 September 2013 - 09:36 PM.

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#13
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVamntxawg, on 25 September 2013 - 07:50 PM, said:

Hmoob nplog, hmoob thoob ntiajteb tuag ces yog nplog lom nkaus2 xwb los mas.  ua ntej yuav muab liam hais tias luag lom no mas yuav tsum muaj prove, hos kwvyees hais xwb no mas txhob hais nawb.  cov neeg tuag li koj hais no muaj txog phav phav tus xwb.  tej zaum yog plawv nres xwb, tej zaum kuj yog hlwb tawg, tabsi koj coj tuaj lawm ces peb muab point rau kom tsimnyog qhov koj coj tuaj. puag tsaib ub muaj ib tug hmoob nyob sab pajxas, nws tabtom nrog poj niam pw sib caij dwb daws, nplog cia li lom nws tuag sau poj niam plab thiab.

Koj tsis ceevfaj koj cov lus ib pliag nej cov neeg nplog, neeg hmoob nplog tau ris lub npe lom nawb, tsam ces peb cov hmoob mekas twb muaj mob ntshavsiab hlwb cia li los tawg rau nej ris txim lom ov mog.  Koj seb ntau tus hmoob Mekas nej twb tau ris lub npe lom lawm los sas.
Vam koj twb paub kev cai koom sam zoo koj yeej paub tias yog raug lom los yuav muab tsis tau pov thawj.  lub teb chaws nplog tsis yog USA nas nyob USA kiag los muaj tej zaum twb tseem muab tsis tau pov thawj thiab yuav yog tus raug lom tsev neeg muaj nyiaj ntiaj lawyer mas thiaj li yuav los mus tshawb fawb tau qhov tseeb yog li no koj txhob rawm thuam tus neeg tuaj qhia peb no vim hauv nov tsis yog court yog tsev tawm tswv8 xwb txawm yog muab kev khwv yees xwb los yeej tsis txhaum.

#14
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoob sab hauv, on 25 September 2013 - 11:25 AM, said:

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.


Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,
Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang
Kuv mas kuv tsis care txog lawv li. Lawv los lawv kuj yuav tsis care txog peb thiab. Txawm peb tuag tsawg tus los lawv yuav tsis kuj xim peb. Hos lawv ho tuag tsawg tus los, peb ho ua ntsuas mus thab lawv coj los ua ib qho kev mob hlwb. Nej muab xav ntau dhau hwv lawm.

#15
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,090 posts
Reputation: 1,170
Excellent

View PostVamntxawg, on 25 September 2013 - 07:50 PM, said:

Hmoob nplog, hmoob thoob ntiajteb tuag ces yog nplog lom nkaus2 xwb los mas.  ua ntej yuav muab liam hais tias luag lom no mas yuav tsum muaj prove, hos kwvyees hais xwb no mas txhob hais nawb.  cov neeg tuag li koj hais no muaj txog phav phav tus xwb.  tej zaum yog plawv nres xwb, tej zaum kuj yog hlwb tawg, tabsi koj coj tuaj lawm ces peb muab point rau kom tsimnyog qhov koj coj tuaj. puag tsaib ub muaj ib tug hmoob nyob sab pajxas, nws tabtom nrog poj niam pw sib caij dwb daws, nplog cia li lom nws tuag sau poj niam plab thiab.

Koj tsis ceevfaj koj cov lus ib pliag nej cov neeg nplog, neeg hmoob nplog tau ris lub npe lom nawb, tsam ces peb cov hmoob mekas twb muaj mob ntshavsiab hlwb cia li los tawg rau nej ris txim lom ov mog.  Koj seb ntau tus hmoob Mekas nej twb tau ris lub npe lom lawm los sas.

Puag thaum nxov lawm kuv twb muab tsab ntawv Blog txov Hmoob tshaj tawm rau hauv hmongza no lawm nev. Blog twb cem haistias Blog nyob txog twg mas yuavtsum tua Hmoob txog qhovntawd no nev!! Tej khw Blog nyob tebchaws Meskas thiab qhovtwg los kavliam, nej pheej mus pab ua dabtsi ma???

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#16
Guest_HmoobUSA_*

Guest_HmoobUSA_*
 • Guests
Reputation: 0
Kwvtij Hmoob Sab Hauv,

Tej keebkwm zoo li no tsis yog nyuam qhuav muaj no xwb, Yawg Hlob Vaj Pov tuskheej kiag los Nplog yeej nrhiav txoj kev txov nws ntau ntau zaus nyob rau ntau thaj chaw tiamsis vim nws muaj hmoo, nws txawj ntse, muaj tus qhia, muaj ntuj pab thiab lwm yam nws thiaj li dim thiab thiaj li coj tau Hmoob khiav tawm tebchaws mus ua ib lub neej tshiab raws kev vammeej  tau 40 xyoo tiamsis Hmoob twb vammeej cuag li lwm haivneeg uas tau kev vammeej los lawm 100 tawm xyoo.

Tej teebmeem zoo li no muaj ua ntuv zus los mus tiamsis Hmoob yeej tsis pom tias yog ib qhov phem uas  Hmoob yuav tau tig rov los sib hlub Hmoob tiamsis Hmoob tseem rov sib tua Hmoob ua ntuvzus los mus.  Muab ib qhov ua pivtxwv tias peb Hmoob txawv tebchaws los rau sab ntuj tim nej ko los yeej muaj cov uas ntxub peb kawg kiag thiab nrhiav teebmeem ua ntuv zus los mus tsis hais tus raug ntaus, raug nplua nyiaj, raug tua, raug ploj, raug lom tuag thiab lwm yam kev phem Hmoob sib txov Hmoob.  Hos nej cov nyuob tim ko thiab peb cov nyob rau txawv tebchaws los yeej rov sib txov tsis tu ncua li thiab vim txoj kev ruamm tsis pom HAIV yog ib qhov tseemceeb yus tsuas pom YUS TUSKHEEJ muaj nujnqis xwb.

Kuv xav mas yog Hmoob tseem coj li niajhnub nimno xwb tiag mas tej koj hais no tseem tsis tau TXAUS thiab tsis tau KHAUS Hmoob Tawv os nawb.  Hmoob tseem yuav raug txoj kev koj hais no ntau tshaj tom ntej no mus ntxiv vim Hmoob tsis muaj Nom lawm, luag haj yam tsis ntshai, txawm luag muab ua li koj hais no los tsis muaj tus hais taus lawm.  Txoj kev phem no yuav muaj hnub los tivthaiv tau kom tsis muaj ntxiv lawm tiamsis hnub ntawd yuav tsum yog Hmoob paub tias Hmoob yog Tibneeg thiab tsis yog Tsiaj yuav tau coj li tibneeg, Hmoob yuav tau SIB HLUB thiab POM HAIV yog ib qhov TSEEMCEEB.

Ua tsaug koj tsab xovxwm nawb.

#17
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVajhuamsibluag, on 26 September 2013 - 05:19 PM, said:

Puag thaum nxov lawm kuv twb muab tsab ntawv Blog txov Hmoob tshaj tawm rau hauv hmongza no lawm nev. Blog twb cem haistias Blog nyob txog twg mas yuavtsum tua Hmoob txog qhovntawd no nev!! Tej khw Blog nyob tebchaws Meskas thiab qhovtwg los kavliam, nej pheej mus pab ua dabtsi ma???


Koj txhob thw xas, yawg ntawd xiam hlwb lawm.   Yawg no nrog Exile cem cov Hmoob uas xav pab cawm Muas Tuam thawj.
Zoo li ob tug no mas Hmoob hais tias ua Nab Ntsuab tuag saum tsuag nkaus xwb.    Nov txhais tau tias nws nrog yus nyob, nws ho mus qhuas sab nraud zoo tshaj. Thaum i kuv twb kom Exile sau nra  mus no nws ho nti2  tsis kam thiab.

#18
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHmoob sab hauv, on 25 September 2013 - 11:25 AM, said:

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.


Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,
Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang


Tus yawg Hmoob sab hauv ---> no tuaj cuab ntxiab tas mus lawm tsis rov tuaj Suav ntxiab li es.   

Ntshe tej lus saum no yog lus hem Hmoob Mes lis kas xwb pob?    Txog caij hem lawm thiab mav,    txhua2 Xyoo Hmoob yeej sib hem lub caij ib co yuav mus , hos ib co pluag yuav tsis taus pib dav hlau mus.    Cov tuaj hauv nov los muaj ib txhia kuj khib kawg, hais txog mus tham hluas nkauj tim ub.  

koj, kuv peb yeej twv tau tus neeg khib yog neeg pluag, thiab nws nyob under tus niam xwb.    Yawg no hais , vim nws xav hem lub caij no kom sawv daws ntshai. Txoj kev mus Nplog teb, thaum koj mus txog Nplog lawm, luag nyob ywj pheej,ywj siab tsis muaj ab tsi, thaum koj rov los txog mas cov neeg pluag sib hem hauv nov mas muaj cheem kawg.


#19
TUSZOOPHOOJYWG

TUSZOOPHOOJYWG

  TxawjHlub.

 • Members
 • 5,327 posts
Reputation: 77
Excellent

View PostTubQwj, on 25 September 2013 - 07:05 PM, said:

Brother Hmoob sab Hauv, Kuv ua koj tsaug rau koj cov lus tuaj qhuab qhia peb txog peb cov kwvtij hmoob nplog txoj kev phiam sij.  Kuv twb yeej hais qhia nej ua ntu zus los lawm ntev rau ib tsoom phoojywg.  Kuv muaj ib tug kwvtij ze ze kuv uas ua haujlwm tub ceev xwm secret police rau phav thiab lav.  Nws yeej hais tias yog thaum nom tswv muab qha xaaj kom ntov tsob ntoo hmoob twg lawm ces tus ntawv yeej khiav tsis dim.  Kom niam ntov txiv, txiv ntov niam, menyuam ntov niam thiab txiv, niam thiab txiv ntov menyuam, kwvtij, phoojywg los yeej mag xwb xwb tsis muaj qhov yuav dim tau.  Vim hais tias yog cov ntov tsis kam ntov ces phav thiab lav ntxaig kiag txhua tus ua yog yim ntawv tsis pub dim li.

Thov kom lub ntuj thiab lub teb tsa lub qhov muag los saib peb hmoob thiab tso peb hmoob kom dim ntawm txoj kev piam sij rau tiam no.

Muaj tseeb li koj hais nawv. Kuv muaj ib tug phoojywg uas thaum ub nyob noj ua ke thiab nyob ib lub zos. Tsuas yog tias thaum peb khiav tuaj lawm ces lawv tsis khiav xwb. Tomqab nov, yawg kawm ntawv tiav yawg mus nrog lawv ua tub ceevxwm thiab lawv kuj muab hnubqub ob rau yawg. Thaum lawv nce qubhnub peb rau yawg tas tsis ntev ces lawv txawm muab yawg xa mus saib rau sab MueangFeuang ntawd lawm. Tamli hnov mus moocua xwb mas hais tias thaum yawg mus txog tsis ntev xwb ces cov nomtswv nyob ze ntawd twb tsis txaussiab rau yawg lawm vim cov nyob ntawd yuav tsum yog cov kav tabsis lawv ho xa yawg tuaj kav lawm. Muaj ib hmos lawv caw yawg mus haus cawv tas los ces yawg cia pheej rawsplab thiab ntuav tas li xwb. yawg txawm mob li no tau ob hlis ces yawg cia li tas simneej lawm.....
Tseeb ua tsis tau cuav, cuav ua tsis tau tseeb. Txoj cai plaubntug nyias ntsais tam nplooj nqeeb

#20
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,090 posts
Reputation: 1,170
Excellent

View PostTUSZOOPHOOJYWG, on 27 September 2013 - 06:44 PM, said:

Muaj tseeb li koj hais nawv. Kuv muaj ib tug phoojywg uas thaum ub nyob noj ua ke thiab nyob ib lub zos. Tsuas yog tias thaum peb khiav tuaj lawm ces lawv tsis khiav xwb. Tomqab nov, yawg kawm ntawv tiav yawg mus nrog lawv ua tub ceevxwm thiab lawv kuj muab hnubqub ob rau yawg. Thaum lawv nce qubhnub peb rau yawg tas tsis ntev ces lawv txawm muab yawg xa mus saib rau sab MueangFeuang ntawd lawm. Tamli hnov mus moocua xwb mas hais tias thaum yawg mus txog tsis ntev xwb ces cov nomtswv nyob ze ntawd twb tsis txaussiab rau yawg lawm vim cov nyob ntawd yuav tsum yog cov kav tabsis lawv ho xa yawg tuaj kav lawm. Muaj ib hmos lawv caw yawg mus haus cawv tas los ces yawg cia pheej rawsplab thiab ntuav tas li xwb. yawg txawm mob li no tau ob hlis ces yawg cia li tas simneej lawm.....

Blog lub tswvyim txov Hmoob muaj 100 tsav yam. Peb twb tham los lawm tias Blog yuav txov cov Hmoob muaj kev kawm ntawv thiab ua nom qib siab kom Hmoob tunoob no nev. Tunoob tsis tau txhais tias Hmoob tuag tag hauv ntiajteb. Nws tsuas txhais tias Hmoob cov txawjje thiab ua thawj coj tuag tag. Tshuav cov ruamm ces Blog the xwb los gag cuag dev xwb. Nws yuav rov poob mus rau Hmoob lub neej puagthaum 1930-50.

Edited by Vajhuamsibluag, 27 September 2013 - 09:35 PM.

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#21
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on 25 September 2013 - 09:42 PM, said:

Vam koj twb paub kev cai koom sam zoo koj yeej paub tias yog raug lom los yuav muab tsis tau pov thawj.  lub teb chaws nplog tsis yog USA nas nyob USA kiag los muaj tej zaum twb tseem muab tsis tau pov thawj thiab yuav yog tus raug lom tsev neeg muaj nyiaj ntiaj lawyer mas thiaj li yuav los mus tshawb fawb tau qhov tseeb yog li no koj txhob rawm thuam tus neeg tuaj qhia peb no vim hauv nov tsis yog court yog tsev tawm tswv8 xwb txawm yog muab kev khwv yees xwb los yeej tsis txhaum.

Sawvdaws twb paub tias lub caij no zoo sib hem ces cheem dej hlob zoo dov cav ces kav tsij hem tiag rau.
Ua li tug puav tau hais los saum no cov khib yog cov pluag mus tsis taus, txwm kav hem tiag, hem tiag rau.
Yog nej tsis hem tiag ces lawv mus yuav khib nej heev laiv.

#22
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,090 posts
Reputation: 1,170
Excellent

View PostGuest, on 28 September 2013 - 09:46 AM, said:

Sawvdaws twb paub tias lub caij no zoo sib hem ces cheem dej hlob zoo dov cav ces kav tsij hem tiag rau.
Ua li tug puav tau hais los saum no cov khib yog cov pluag mus tsis taus, txwm kav hem tiag, hem tiag rau.
Yog nej tsis hem tiag ces lawv mus yuav khib nej heev laiv.

"Xib pak vao bor thor tas hen. Xip tas hen bor thor mue kam. Xib mue kam bor thor khoe cam!!"

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#23
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
........... :55318906: :55318906: ........

#24
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,090 posts
Reputation: 1,170
Excellent

View PostGuest, on 28 September 2013 - 07:38 PM, said:

........... :55318906: :55318906: ........

:chuckle: :chuckle:

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#25
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on 28 September 2013 - 09:46 AM, said:Sawvdaws twb paub tias lub caij no zoo sib hem ces cheem dej hlob zoo dov cav ces kav tsij hem tiag rau.
Ua li tug puav tau hais los saum no cov khib yog cov pluag mus tsis taus, txwm kav hem tiag, hem tiag rau.
Yog nej tsis hem tiag ces lawv mus yuav khib nej heev laiv.
ummmm puas muaj tiag nev yom?  Cov hais yog cov pluag2 tsis muaj nyiaj thiaj khib? ummmm.... Puas muaj tiag nev?*%#%#&@

#26
Guest_kev xyuam xim_*

Guest_kev xyuam xim_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTUSZOOPHOOJYWG, on 27 September 2013 - 06:44 PM, said:

Muaj tseeb li koj hais nawv. Kuv muaj ib tug phoojywg uas thaum ub nyob noj ua ke thiab nyob ib lub zos. Tsuas yog tias thaum peb khiav tuaj lawm ces lawv tsis khiav xwb. Tomqab nov, yawg kawm ntawv tiav yawg mus nrog lawv ua tub ceevxwm thiab lawv kuj muab hnubqub ob rau yawg. Thaum lawv nce qubhnub peb rau yawg tas tsis ntev ces lawv txawm muab yawg xa mus saib rau sab MueangFeuang ntawd lawm. Tamli hnov mus moocua xwb mas hais tias thaum yawg mus txog tsis ntev xwb ces cov nomtswv nyob ze ntawd twb tsis txaussiab rau yawg lawm vim cov nyob ntawd yuav tsum yog cov kav tabsis lawv ho xa yawg tuaj kav lawm. Muaj ib hmos lawv caw yawg mus haus cawv tas los ces yawg cia pheej rawsplab thiab ntuav tas li xwb. yawg txawm mob li no tau ob hlis ces yawg cia li tas simneej lawm.....

View PostTubQwj, on 25 September 2013 - 07:05 PM, said:

Brother Hmoob sab Hauv, Kuv ua koj tsaug rau koj cov lus tuaj qhuab qhia peb txog peb cov kwvtij hmoob nplog txoj kev phiam sij.  Kuv twb yeej hais qhia nej ua ntu zus los lawm ntev rau ib tsoom phoojywg.  Kuv muaj ib tug kwvtij ze ze kuv uas ua haujlwm tub ceev xwm secret police rau phav thiab lav.  Nws yeej hais tias yog thaum nom tswv muab qha xaaj kom ntov tsob ntoo hmoob twg lawm ces tus ntawv yeej khiav tsis dim.  Kom niam ntov txiv, txiv ntov niam, menyuam ntov niam thiab txiv, niam thiab txiv ntov menyuam, kwvtij, phoojywg los yeej mag xwb xwb tsis muaj qhov yuav dim tau.  Vim hais tias yog cov ntov tsis kam ntov ces phav thiab lav ntxaig kiag txhua tus ua yog yim ntawv tsis pub dim li.

Thov kom lub ntuj thiab lub teb tsa lub qhov muag los saib peb hmoob thiab tso peb hmoob kom dim ntawm txoj kev piam sij rau tiam no.

View PostHmoob sab hauv, on 25 September 2013 - 11:25 AM, said:

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.


Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,
Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang

nej tej xov xwm no thiab cov lus nej 3-4 leej tham hauv no muaj tseeb txog pak-communist Lao tus cwj pwm lajfai tswj tebchaws.  Pak thiab lat txoj cai ces tsis muaj txheeb ze no ov, yog leej twg ua hauj lwm tsis haum lawv siab ces tuag.  Tus twg tsis hais lawv lus ces tuag, yog li ntawv pab thiaj pom cov ploj lawm ntsiag to tsis muaj neeg kam tau qab.  Nws tsis yog plog txhua tus txoj kev cai, tab sis yog tseemfwv nplog communist yeej muaj tus nabnyubnpais tswj haiv neeg nplog lub sij hawm pak-communist kav no.  Ua ke ntawv los kuj ho muaj teeb meem txog qhov hmoob tawm tsam cov nom phem no ces nplog txhua tus kuj poob siab txog tias hmoob yuav txeeb muab lub tebchaws fais los ua hmoob tug, thiaj ua rau cov nplog koom siab tawm tswvyim txov hmoob li nej leej puav tau hais no.

Qhov cov mus nrog communist ntxuav hlwb li leej puav hauv no es pheej qhuas2 communist ces yog nws hnov cov nabnyubnpais uas muab show rau ntiaj teb hnov xwb, nws tsis paub txog cov nab nyub npais thiab pheankan lap ntawm headquarter centrolcomand li cwj pwm txov neeg hauv kev tswjhwm kav tebchaws zaum no.  Lawv tus pheankan lap lap no tseem yuav tsum siv kom tau hmoob rov los txov hmoob, tseb txov tsev neeg, yim neeg yuav tsum txov yim neeg.

Kev cai Communist thiab ntau txoj kevntseeg (religion) ces yeej siv tib lub philosohpy, tab sis 1 cov muab siv los mus ua kev ntseeg mam qhiam kom tus tib neeg kam rov ntxeev siab rau nws tsev neeg.  Communist mas lawv muab siv kiag los ua nabnyubnpais kav tebchaws thiab siv hwjchim hauv pak-communist los backup, li ntawv thaum lawv pom yam twg tsis raws siab nyiam xwb ces lawv txiav muag xwb yuav tsum muaj neeg tuag oneway or an otherway lawm xwb nawb.

Li hais los saum no yog qhia txog tseemfwv txhua lub tebchaws coj cai communist rau peb hmoob kom paub zoo, cov lus no muab los ntawm cov khabnab pak-communist hauv Laos ua yog kuv cov kwvtij kiag xyoo1979.

#27
Vajhuamsibluag

Vajhuamsibluag

  Yawg

 • Senior Consultant
 • 13,090 posts
Reputation: 1,170
Excellent

View Postkev xyuam xim, on 29 September 2013 - 03:02 AM, said:

nej tej xov xwm no thiab cov lus nej 3-4 leej tham hauv no muaj tseeb txog pak-communist Lao tus cwj pwm lajfai tswj tebchaws.  Pak thiab lat txoj cai ces tsis muaj txheeb ze no ov, yog leej twg ua hauj lwm tsis haum lawv siab ces tuag.  Tus twg tsis hais lawv lus ces tuag, yog li ntawv pab thiaj pom cov ploj lawm ntsiag to tsis muaj neeg kam tau qab.  Nws tsis yog plog txhua tus txoj kev cai, tab sis yog tseemfwv nplog communist yeej muaj tus nabnyubnpais tswj haiv neeg nplog lub sij hawm pak-communist kav no.  Ua ke ntawv los kuj ho muaj teeb meem txog qhov hmoob tawm tsam cov nom phem no ces nplog txhua tus kuj poob siab txog tias hmoob yuav txeeb muab lub tebchaws fais los ua hmoob tug, thiaj ua rau cov nplog koom siab tawm tswvyim txov hmoob li nej leej puav tau hais no.

Qhov cov mus nrog communist ntxuav hlwb li leej puav hauv no es pheej qhuas2 communist ces yog nws hnov cov nabnyubnpais uas muab show rau ntiaj teb hnov xwb, nws tsis paub txog cov nab nyub npais thiab pheankan lap ntawm headquarter centrolcomand li cwj pwm txov neeg hauv kev tswjhwm kav tebchaws zaum no.  Lawv tus pheankan lap lap no tseem yuav tsum siv kom tau hmoob rov los txov hmoob, tseb txov tsev neeg, yim neeg yuav tsum txov yim neeg.

Kev cai Communist thiab ntau txoj kevntseeg (religion) ces yeej siv tib lub philosohpy, tab sis 1 cov muab siv los mus ua kev ntseeg mam qhiam kom tus tib neeg kam rov ntxeev siab rau nws tsev neeg.  Communist mas lawv muab siv kiag los ua nabnyubnpais kav tebchaws thiab siv hwjchim hauv pak-communist los backup, li ntawv thaum lawv pom yam twg tsis raws siab nyiam xwb ces lawv txiav muag xwb yuav tsum muaj neeg tuag oneway or an otherway lawm xwb nawb.

Li hais los saum no yog qhia txog tseemfwv txhua lub tebchaws coj cai communist rau peb hmoob kom paub zoo, cov lus no muab los ntawm cov khabnab pak-communist hauv Laos ua yog kuv cov kwvtij kiag xyoo1979.

Muaj ob feem loj thiab tseemceeb li koj hais mas. 1) Cov kevcai dabqhuas nxias kom yus ib tsev neeg xwb los nyias mus jeeg nyias ib yam ces kom yus rov sib nxub yus. 2) Koojsam muaj tib lub tswvyim no los siv kav nws cov neeg. Yog luag nug es leejtwg teb tias "Bor hou, bor hen" ces tus ntawd dim luag lub voj lhua ntau. Luag nug es leejtwg teb tias, "Chao, maen leo" xwb ces tus ntawd dim ntau. Luag tus phaen dap neeg, luag tsis hais qhia rau neeg ntiajteb. Lus Blog twb hais tias, "Phaen xon phaen" ces yog lawv tej tswvyim no mas.

Vajhuamsibluag


Consistency kev sau ntawv Hmoob:
H always comes after all consonants, except HMOOB.

Lhoov Tshiab:

B = NP
J = NTS
NX = NTX
G = NK
^ = Xn while n = any number > 1 (in this standard) (Coob^ = Coob2 = Coob Coob)

Siv tus (-) los txuas compound words: Tu-siab, ja-iab, Nyab-laj, mam-li, etc.


#28
TUSZOOPHOOJYWG

TUSZOOPHOOJYWG

  TxawjHlub.

 • Members
 • 5,327 posts
Reputation: 77
Excellent

View PostHmoob sab hauv, on 25 September 2013 - 11:25 AM, said:

xav kom hmoob tig los xav tej xov xwm no seb yog li cas lawm, peb cov hmoob uas tseem nyob hauv nplog teb no yeej tsis tau ras, tsis tau paub dab tsi hlo li tiag, tsuas txawj hais lus phem rau tus ub tus no xwb, yog thaum pom tej xov xwm uas kuv qhia nej no lawm, yuav tau tig rov mus xav kom zoo ntawm yus tus kheej, tsis hais cov ua laj ua kam qib qis mus txog rau qib siab uas nyob hauv nplog teb no xwb.


Muaj ib tug hmoob nyob Luang Pra Bang, tus Hmoob no yog tus Huam nab loj nyob hauv lub Western Union Bank nyob rau lawm lub Mueng Xieng Ngueng Luang Pra Bang,
Txhua txhua hnub thaum tav su nws yeej ib txwm mus noj fawm ntawm ib lub taj laj nplog ze ze ntawm nws lub Bank, yog li no hnub tim 23 lub 9 hlis 2013 thaum tav su nws tau mus noj su ntawm lub taj laj no dua, thaum nws noj nws tais fawm tsis tau tas ces nws cia li vau thiab tag sim neej lawm, thaum lub sij hawm zoo li no lawm kuj tsis paub tias ua li yog raug lom los yog tim teeb meem dab tsi, kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj soj ntsuam xyuas nws tas fawm seb puas muaj dab tsi nyob rau hauv los yog kuj tsis coj mus kuaj thaj maum seb nws raug ploj tuag lawm ntawm yam mob twg tiag tiam sis raws li xav xwb mas cov hmoob uas tau tuav dej num tseem ceeb thiab tau nyiaj hli ntau li tus hmoob no ces yeej raug ploj tuag tib yam nkaus, tsaib no muaj ib tug tub hluas hmoob ua hauj lwm nyob hauv Bank nyob Luag Pra Bang los nws cov phooj ywg nplog tuaj yaum nws mus haus Bias ces nws haus kiag ib khob bias tag nrho xwb tib pliag nws buas ncauj tawm plaws ces kuj tau tag sim neej lawm thiab, dua li ntawv thaum lub 8 hli ntuj 2013 no muaj ib tug hmoob ua thaj khu loj nyob rau sab roob nyuj tuaj sib tham txog kev kawm ntawv nyob hauv nroog ces nws tawm mus sam roj nplog kuj caij tsheb los muab tsoo tuag lawm thiab, mas yog li no xav thov kom cov hmoob nyob rau nplog teb no tsis txhob rruam tsis ntse qauj, ua dab tsi los nyias yuav tsum ntse nyias kom txaus rau nyias tus kheej. Raws li kuv tuaj saib peb cov hmoob nplog kev sau ntawv hauv no mas txawj cem thiab thuam lwm tus kawg nkaus li tiam sis qhov tseeb tiag peb cov nyob nplog no kev txawj ntse tseem qis heev thiab tsis tau paub dab tsi kiag li es kom sawv daws tig mus xav tej no seb ua li yog dab tsi lawm tiag.

Sau npe Hmoob tub kawm qib siab, University of Suphanouvong Luang Pra Bang

Yeej muaj tseeb li koj hais tiag. Tabsis, kuv hnov ib cov txheeb ze nyob hauv Luang prabang hais tias tus kwvtij nov mus zov tuag rau lub zos Choj 1 ces nws txawm mus yuav tau ib taig fawm uas twb tseem tsis tau noj li. Nws nyuamqhuav muab rau tej khoom noj rau tas thiab tseem muab do 2-3 dia xwb ces nws cia li vau hlo ntawm ib sab rooj. lawv thiaj li thauj mus txog tim tsev kho mob ces nws tas simneej lawm no xwb. Tus kwvtij nov yog xeem hmoob L.....
Tseeb ua tsis tau cuav, cuav ua tsis tau tseeb. Txoj cai plaubntug nyias ntsais tam nplooj nqeeb

#29
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postkev xyuam xim, on 29 September 2013 - 03:02 AM, said:

nej tej xov xwm no thiab cov lus nej 3-4 leej tham hauv no muaj tseeb txog pak-communist Lao tus cwj pwm lajfai tswj tebchaws.  Pak thiab lat txoj cai ces tsis muaj txheeb ze no ov, yog leej twg ua hauj lwm tsis haum lawv siab ces tuag.  Tus twg tsis hais lawv lus ces tuag, yog li ntawv pab thiaj pom cov ploj lawm ntsiag to tsis muaj neeg kam tau qab.  Nws tsis yog plog txhua tus txoj kev cai, tab sis yog tseemfwv nplog communist yeej muaj tus nabnyubnpais tswj haiv neeg nplog lub sij hawm pak-communist kav no.  Ua ke ntawv los kuj ho muaj teeb meem txog qhov hmoob tawm tsam cov nom phem no ces nplog txhua tus kuj poob siab txog tias hmoob yuav txeeb muab lub tebchaws fais los ua hmoob tug, thiaj ua rau cov nplog koom siab tawm tswvyim txov hmoob li nej leej puav tau hais no.

Qhov cov mus nrog communist ntxuav hlwb li leej puav hauv no es pheej qhuas2 communist ces yog nws hnov cov nabnyubnpais uas muab show rau ntiaj teb hnov xwb, nws tsis paub txog cov nab nyub npais thiab pheankan lap ntawm headquarter centrolcomand li cwj pwm txov neeg hauv kev tswjhwm kav tebchaws zaum no.  Lawv tus pheankan lap lap no tseem yuav tsum siv kom tau hmoob rov los txov hmoob, tseb txov tsev neeg, yim neeg yuav tsum txov yim neeg.

Kev cai Communist thiab ntau txoj kevntseeg (religion) ces yeej siv tib lub philosohpy, tab sis 1 cov muab siv los mus ua kev ntseeg mam qhiam kom tus tib neeg kam rov ntxeev siab rau nws tsev neeg.  Communist mas lawv muab siv kiag los ua nabnyubnpais kav tebchaws thiab siv hwjchim hauv pak-communist los backup, li ntawv thaum lawv pom yam twg tsis raws siab nyiam xwb ces lawv txiav muag xwb yuav tsum muaj neeg tuag oneway or an otherway lawm xwb nawb.

Li hais los saum no yog qhia txog tseemfwv txhua lub tebchaws coj cai communist rau peb hmoob kom paub zoo, cov lus no muab los ntawm cov khabnab pak-communist hauv Laos ua yog kuv cov kwvtij kiag xyoo1979.

Kuv yuav teb koj sob lus kawg puag nram qab.  Yeej muaj tseeb li koj hais no tiag los mas, communist lawv yeej muab txoj kev cai yesxus no los tswj lawv lub teb chaws.  Txoj kev cai no tsis yog Yesxus tsim tawm los nawb, raws li kuv mus kawm los mas Mausxej yog tus tsim tawm los. yog li Maujxej thiaj tsis pub ntseeg ib yam dab tsi, tsuas kom xav hais hauv siab hais tias muaj god no xwb.  Mausxej thiaj sau 10 nqe kev cai rau lawv teev xwb, tabsi neeg tsis nyiam, neeg nyiam ntseeg dab, ntseeg mlom. Los tom qab no Yesxus pom hais tias Mausxej hais yog ua yog txhob tua tsiaj txi, theej txhoj, yesxus thiaj mus muab lub tajlaj uas muag tsiaj theejtxhoj ntawd tsoo, caum tsiaj tawm khiav,  yesxus hais tias hnub caiv los tsis pub muaj lawm thiab, teev vajtswv yog teev hauv siab xwb, ntseeg hauv siab xwb. 7 hnub ntawd yog koj ntseeg ces yeej yog koj pe hawm nws lawm.

Yesxus cov Meracle tsis yog cov meracle khob mob li cov coj los teev ua dab nawb.  Ib nqe Meracle rau nyiaj txog lab lab dollar xwb nawb.  Nyablaj ntseeg, nyablaj tso tau lawv lub teb chaws, tso tau kev tsim txom ntawm fabkis, 50% kuv txhais tau rau nej, tabsi raug nyiaj ntau laiv.  cov ntseeg es muab ua dab lawm lawv tsis txaus siab laiv.  vim lawv khwv nyiaj ntawm cov neeg vwm noj

#30
Guest_Xyuamxim kev lom neeg._*

Guest_Xyuamxim kev lom neeg._*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVamntxawg, on 29 September 2013 - 08:10 AM, said:

Kuv yuav teb koj sob lus kawg puag nram qab.  Yeej muaj tseeb li koj hais no tiag los mas, communist lawv yeej muab txoj kev cai yesxus no los tswj lawv lub teb chaws.  Txoj kev cai no tsis yog Yesxus tsim tawm los nawb, raws li kuv mus kawm los mas Mausxej yog tus tsim tawm los. yog li Maujxej thiaj tsis pub ntseeg ib yam dab tsi, tsuas kom xav hais hauv siab hais tias muaj god no xwb.  Mausxej thiaj sau 10 nqe kev cai rau lawv teev xwb, tabsi neeg tsis nyiam, neeg nyiam ntseeg dab, ntseeg mlom. Los tom qab no Yesxus pom hais tias Mausxej hais yog ua yog txhob tua tsiaj txi, theej txhoj, yesxus thiaj mus muab lub tajlaj uas muag tsiaj theejtxhoj ntawd tsoo, caum tsiaj tawm khiav,  yesxus hais tias hnub caiv los tsis pub muaj lawm thiab, teev vajtswv yog teev hauv siab xwb, ntseeg hauv siab xwb. 7 hnub ntawd yog koj ntseeg ces yeej yog koj pe hawm nws lawm.

Yesxus cov Meracle tsis yog cov meracle khob mob li cov coj los teev ua dab nawb.  Ib nqe Meracle rau nyiaj txog lab lab dollar xwb nawb.  Nyablaj ntseeg, nyablaj tso tau lawv lub teb chaws, tso tau kev tsim txom ntawm fabkis, 50% kuv txhais tau rau nej, tabsi raug nyiaj ntau laiv.  cov ntseeg es muab ua dab lawm lawv tsis txaus siab laiv.  vim lawv khwv nyiaj ntawm cov neeg vwm noj

tej history wb tham ntawv tsis tseem ceeb dab tsi rau hmoob lawm. qhov tseem ceeb ces kom hmoob paub zoo li hais no xwb.  Cov nyob hauv nplog teb los txhob tuam yim khav theeb tsam poj niam me nyuam tau ua ntsuag.  cov ho mus saib nplog teb xwb los yuav tsum xyuamxim tsam mog lom li muaj dua lo lawm.  Yog kuv ruamm li cov hmoob uas tsis tau kawm ua spy li ces kuv twb tuag lawm.  Tab sis kuv muaj txuj ci paub txog kev txov lom neeg zoo, kuv thiaj sim me ntsis lawv khopb nyuag dej xwb los kuv twb yuav luag tuag.

Kev lom hmoob mas feem ntau yog lawv muab cov tshuaj ua kom yus cov roj ntsha rov tua yus xwb, xws li siv cov ua kom blood pressure ces tsis muaj nqi ces hlwb tawg tuag lawm.  Siv cov ua kom muaj zog rau sab sibtsoob tab sis muab ntau ntau xwb ces nws cov roj ntshav rov txo nws li coob tus tau hnov los lawm, siv cov kuab lom uas tso me ntsis rau cov dej xwb ces hauv mus mam li maj mam tom plab thiab siab kom ua cancer/ulcer lwj 1 xyoo me ntsis xwb ces xyoo puav xwb tuag lawm, siv tshuaj tsaug zog kom tus neeg ntawv cia li tsaug zog lawm li ces lub hlwb nre ces tuag lawm xwb.

Tsis yog hem nej, tab sis yog txuj lom neeg nyeg ntawm ntau lub tebchaws kom cov kws kho mob tshawb tsis ntsib yooj yim ntag.

Kuv paub tias koj tsis nyiam lees mtseeg nawb, tab sis koj yeej kawm thiab paub fab no tsis cuag kuv ces koj cia li mloog lus xwb. vim peb cov nyob USA mas feem coob yeej muaj teeb meem rojntshav ua ntej lawm ces luag loos txaus nkaus xwb yeej tuag kom tau.

#31
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
Niag vamntxawg hais lus tsis tseeb ntawd tsis tas ntseeg li os cov yawg.  Leejtwg ntseeg ces vwm ib yam yawg ntag.

#32
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostXyuamxim kev lom neeg., on 29 September 2013 - 02:17 PM, said:

tej history wb tham ntawv tsis tseem ceeb dab tsi rau hmoob lawm. qhov tseem ceeb ces kom hmoob paub zoo li hais no xwb.  Cov nyob hauv nplog teb los txhob tuam yim khav theeb tsam poj niam me nyuam tau ua ntsuag.  cov ho mus saib nplog teb xwb los yuav tsum xyuamxim tsam mog lom li muaj dua lo lawm.  Yog kuv ruamm li cov hmoob uas tsis tau kawm ua spy li ces kuv twb tuag lawm.  Tab sis kuv muaj txuj ci paub txog kev txov lom neeg zoo, kuv thiaj sim me ntsis lawv khopb nyuag dej xwb los kuv twb yuav luag tuag.

Kev lom hmoob mas feem ntau yog lawv muab cov tshuaj ua kom yus cov roj ntsha rov tua yus xwb, xws li siv cov ua kom blood pressure ces tsis muaj nqi ces hlwb tawg tuag lawm.  Siv cov ua kom muaj zog rau sab sibtsoob tab sis muab ntau ntau xwb ces nws cov roj ntshav rov txo nws li coob tus tau hnov los lawm, siv cov kuab lom uas tso me ntsis rau cov dej xwb ces hauv mus mam li maj mam tom plab thiab siab kom ua cancer/ulcer lwj 1 xyoo me ntsis xwb ces xyoo puav xwb tuag lawm, siv tshuaj tsaug zog kom tus neeg ntawv cia li tsaug zog lawm li ces lub hlwb nre ces tuag lawm xwb.

Tsis yog hem nej, tab sis yog txuj lom neeg nyeg ntawm ntau lub tebchaws kom cov kws kho mob tshawb tsis ntsib yooj yim ntag.

Kuv paub tias koj tsis nyiam lees mtseeg nawb, tab sis koj yeej kawm thiab paub fab no tsis cuag kuv ces koj cia li mloog lus xwb. vim peb cov nyob USA mas feem coob yeej muaj teeb meem rojntshav ua ntej lawm ces luag loos txaus nkaus xwb yeej tuag kom tau.

Qhov lom neeg mas yog kev sib hem, kev dag xwb, kasmoos ces yog dag li koj hais no ntag. dag kom neeg ntseeg neeg ntshai, kom cov tsis paub ces ntxub tog tos xwb.  ib yam li thaum i peb nyob tog vajpov mas cov neeg dag hais tias nyablaj tuaj mas nyablaj deev yus poj niam, yus hais ces nom nyablaj tua, tabsi thaum yus pom kiag nws tsis yog li cov dag ntawd hais.  Hos nyablaj dag hais tias tog vajpov mas tua neeg, tua niam txiv pejxeem uas yam tsis muaj kev txhaum, tubsab, txeeb luag tej ntxhais zoo nkauj.  peb tsis yog xajmaim qub lawm mas txhob ntseeg, dag yuav tau dag kom muaj prove, nrhiav pov thawj kom txaus mam dag me me ntxiv xwb.  Kev ua kasmoos tsis zoo li yav tag los lawm es koj yuav dag tau.  kuv twv ntxiav ib tug hmoob nyablaj rruam tuaj xub koj, koj yeej swb nas

#33
Guest_Xyuamxim raug lom_*

Guest_Xyuamxim raug lom_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVamntxawg, on 29 September 2013 - 04:09 PM, said:

Qhov lom neeg mas yog kev sib hem, kev dag xwb, kasmoos ces yog dag li koj hais no ntag. dag kom neeg ntseeg neeg ntshai, kom cov tsis paub ces ntxub tog tos xwb.  ib yam li thaum i peb nyob tog vajpov mas cov neeg dag hais tias nyablaj tuaj mas nyablaj deev yus poj niam, yus hais ces nom nyablaj tua, tabsi thaum yus pom kiag nws tsis yog li cov dag ntawd hais.  Hos nyablaj dag hais tias tog vajpov mas tua neeg, tua niam txiv pejxeem uas yam tsis muaj kev txhaum, tubsab, txeeb luag tej ntxhais zoo nkauj.  peb tsis yog xajmaim qub lawm mas txhob ntseeg, dag yuav tau dag kom muaj prove, nrhiav pov thawj kom txaus mam dag me me ntxiv xwb.  Kev ua kasmoos tsis zoo li yav tag los lawm es koj yuav dag tau.  kuv twv ntxiav ib tug hmoob nyablaj rruam tuaj xub koj, koj yeej swb nas

Kuv yeej paub tias koj yuav tuaj nplog liab tog hais li ko, tab sis fab medical koj paub tob npaum li cas?  Fab tubrog kev nyiag tua neeg koj paub npaum li cas?  Kev lom neeg koj ho paub npaum li cas?

Kuv tsis nrog leej twg ua kasmoos, kuv hais qhov tseb rau tssom hmoob paub xwb.  Kuv ntseeg tias luag yuav tsis lam lom txhua txhua tus kom neeg paub thiab ceeb, tab sis yuav muaj sib nrhov rau cov neeg tseem ceeb.  Thiab yuav muaj rau cov uas los txawv tebchaws los es luag xoomxaim.

Koj tsis ntseeg los koj yeej tsis kam tuam yim rov mus nyob ua ywj siab nev?

#34
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVamntxawg, on 29 September 2013 - 04:09 PM, said:Qhov lom neeg mas yog kev sib hem, kev dag xwb, kasmoos ces yog dag li koj hais no ntag. dag kom neeg ntseeg neeg ntshai, kom cov tsis paub ces ntxub tog tos xwb.  ib yam li thaum i peb nyob tog vajpov mas cov neeg dag hais tias nyablaj tuaj mas nyablaj deev yus poj niam, yus hais ces nom nyablaj tua, tabsi thaum yus pom kiag nws tsis yog li cov dag ntawd hais.  Hos nyablaj dag hais tias tog vajpov mas tua neeg, tua niam txiv pejxeem uas yam tsis muaj kev txhaum, tubsab, txeeb luag tej ntxhais zoo nkauj.  peb tsis yog xajmaim qub lawm mas txhob ntseeg, dag yuav tau dag kom muaj prove, nrhiav pov thawj kom txaus mam dag me me ntxiv xwb.  Kev ua kasmoos tsis zoo li yav tag los lawm es koj yuav dag tau.  kuv twv ntxiav ib tug hmoob nyablaj rruam tuaj xub koj, koj yeej swb nas

Vamntxawg,

Koj puas kam tso nyiaj wb mam li mus hu tus kwvtij Hmoob Lis uas raug Hmoob Nplog lom tuag xyoo 2004 tus
tiijlaug nrog koj tham? Lub 12 hlis xyoo 2004 kuv tabtom mus saib kuv cov txheebze nyob zos Lav 52, muaj ib tug kwvtij Hmoob Lis nws mus yuav ib tug Pojniam tid ces nws coj mus xamphaj/ntsib Xabthamthuj kom tau
tuaj rau U.S. ces tom
qab lawv mus ntsib tag los ces lawv los noj fawm nram khw Xim Qhais/SiKhai. Thaum Nplog tseem tabtom ua fawm ces nws txawm mus siv chav dej lawm tom qab ntawd nws mam los noj nws tais fawm. Thaum lub sijhawm nws mus siv chav dej ntawd nws tus Pojniam txawm muab tshuaj lom neeg tso rau hauv nws tais fawm. Nws tsis paub ces txawm los noj, yog li no nws tais fawm tseem noj twb tsis tau tag ces nws ciali vau hlo rau ntawm
lub rooj noj fawm thiab tusiav kiag.  Yog li no lawv mam los qhia cov pem zos mus saib. Nplog tseem khaws tau cov fawm uas noj cia thiab coj rau tsev kho mob saib no muaj tshuaj lom neeg nyob rau hauv.  Tus kwvtij Hmoob Lis ntawd kuv ntsib nws thaum sawv ntxov li 9:00 a.m ces 4:00 p.m  teev tsaus ntuj xwb nws twb tuag lawm.

#35
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on 29 September 2013 - 08:29 PM, said:

Vamntxawg,

Koj puas kam tso nyiaj wb mam li mus hu tus kwvtij Hmoob Lis uas raug Hmoob Nplog lom tuag xyoo 2004 tus
tiijlaug nrog koj tham? Lub 12 hlis xyoo 2004 kuv tabtom mus saib kuv cov txheebze nyob zos Lav 52, muaj ib tug kwvtij Hmoob Lis nws mus yuav ib tug Pojniam tid ces nws coj mus xamphaj/ntsib Xabthamthuj kom tau
tuaj rau U.S. ces tom
qab lawv mus ntsib tag los ces lawv los noj fawm nram khw Xim Qhais/SiKhai. Thaum Nplog tseem tabtom ua fawm ces nws txawm mus siv chav dej lawm tom qab ntawd nws mam los noj nws tais fawm. Thaum lub sijhawm nws mus siv chav dej ntawd nws tus Pojniam txawm muab tshuaj lom neeg tso rau hauv nws tais fawm. Nws tsis paub ces txawm los noj, yog li no nws tais fawm tseem noj twb tsis tau tag ces nws ciali vau hlo rau ntawm
lub rooj noj fawm thiab tusiav kiag.  Yog li no lawv mam los qhia cov pem zos mus saib. Nplog tseem khaws tau cov fawm uas noj cia thiab coj rau tsev kho mob saib no muaj tshuaj lom neeg nyob rau hauv.  Tus kwvtij Hmoob Lis ntawd kuv ntsib nws thaum sawv ntxov li 9:00 a.m ces 4:00 p.m  teev tsaus ntuj xwb nws twb tuag lawm.

tej koj hais no ces yog Txiabneeb vwj cov dab xwb os!  Txiabneeb vwj cov dab mas yeej muaj pov thawj txaus2.

Nej twb hais tias yog blog lom hmoob xwb no ua cas ho yog hmoob lom hmoob lawm thiab mas?  

Yog nej ho ntshai npaum no los thaum nej yuav mus blog teb ces mus ntseeg Yesxus xwb los mas,  Yog nej muaj kev ntseeg yesxus lawm mas mus txog tim blog, hmoob blog lom los nej tsis tuag lawm, nej haus kiag tshuaj lom tshuaj ntxuav nyiaj rau blog saib los nej yeej tsis tuag,  nej mus nte nab raj kub sai los tua noj los nab raj kub sai yeej tsis tom nej lawm.  Nej ntseeg hais tias qhov koj sau saum toj ntawd muaj tseeb ces, qhov kuv hais hauv qab no los yeej tseeb thiab nawb.

#36
TubQwj

TubQwj

  Professional Degree 2

 • Members
 • 2,212 posts
Reputation: 125
Excellent

View PostVamntxawg, on 29 September 2013 - 08:47 PM, said:

tej koj hais no ces yog Txiabneeb vwj cov dab xwb os!  Txiabneeb vwj cov dab mas yeej muaj pov thawj txaus2.

Nej twb hais tias yog blog lom hmoob xwb no ua cas ho yog hmoob lom hmoob lawm thiab mas?  

Yog nej ho ntshai npaum no los thaum nej yuav mus blog teb ces mus ntseeg Yesxus xwb los mas,  Yog nej muaj kev ntseeg yesxus lawm mas mus txog tim blog, hmoob blog lom los nej tsis tuag lawm, nej haus kiag tshuaj lom tshuaj ntxuav nyiaj rau blog saib los nej yeej tsis tuag,  nej mus nte nab raj kub sai los tua noj los nab raj kub sai yeej tsis tom nej lawm.  Nej ntseeg hais tias qhov koj sau saum toj ntawd muaj tseeb ces, qhov kuv hais hauv qab no los yeej tseeb thiab nawb.

Vam, cas tau ib ntus no koj yuav qaug cawv tag li xwb.  Hais lus tsis meej pem li lawm nawb, txhob nrog lawv haus black label tom tsev pam tuag heev heev es thiaj li tsis mus kev tav toj thiab hais rov qab mas lod.  Hehehehehe.

#37
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,034
Excellent

View PostGuest, on 27 September 2013 - 05:41 PM, said:

Koj txhob thw xas, yawg ntawd xiam hlwb lawm.   Yawg no nrog Exile cem cov Hmoob uas xav pab cawm Muas Tuam thawj.
Zoo li ob tug no mas Hmoob hais tias ua Nab Ntsuab tuag saum tsuag nkaus xwb.    Nov txhais tau tias nws nrog yus nyob, nws ho mus qhuas sab nraud zoo tshaj. Thaum i kuv twb kom Exile sau nra  mus no nws ho nti2  tsis kam thiab.

Npawg,

Peb tuaj hauv no yog kev lomzem thiab nyias hais raws nyias xavxwb...Yogli uv thov nej sawvdaws txhob ua siab me me es txawm tus hais li cas los yog nyias muaj nyias own opinions xwb... Txog yam tshiab tham yam tshiab mus tsis txhob muab tej qub lus coj los sib tshum ntxiv lawm.  Thov nej tsotseg tej no nawb... Kuv ntseeg tias nej sawvdaws yuav koomtes thiab. Uatsaug.
K1

Posted Image


Posted Image[/center]

#38
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,034
Excellent

View PostVajhuamsibluag, on 28 September 2013 - 01:07 PM, said:

"Xib pak vao bor thor tas hen. Xip tas hen bor thor mue kam. Xib mue kam bor thor khoe cam!!"

View PostVajhuamsibluag, on 28 September 2013 - 01:07 PM, said:

"Xib pak vao bor thor tas hen. Xip tas hen bor thor mue kam. Xib mue kam bor thor khoe cam!!"

VHSL,

Muaj tej yam mas cov lus ko yeej apply tsis tau thiab ov... Thaum "Xiv pak vaub pheej xav kom tas hen" mam ntseeg ces thaum  ntawd twb too late lawm thiab ov... Koj sim muab xav rau after the Vietnam war es cov uas pheej xav kom "tas hen" tso mam khiav tso h zoo li cas?

Posted Image


Posted Image[/center]

#39
NamYao79

NamYao79

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 22,965 posts
Reputation: 1,034
Excellent

View PostVamntxawg, on 29 September 2013 - 08:47 PM, said:

tej koj hais no ces yog Txiabneeb vwj cov dab xwb os!  Txiabneeb vwj cov dab mas yeej muaj pov thawj txaus2.

Nej twb hais tias yog blog lom hmoob xwb no ua cas ho yog hmoob lom hmoob lawm thiab mas?  

Yog nej ho ntshai npaum no los thaum nej yuav mus blog teb ces mus ntseeg Yesxus xwb los mas,  Yog nej muaj kev ntseeg yesxus lawm mas mus txog tim blog, hmoob blog lom los nej tsis tuag lawm, nej haus kiag tshuaj lom tshuaj ntxuav nyiaj rau blog saib los nej yeej tsis tuag,  nej mus nte nab raj kub sai los tua noj los nab raj kub sai yeej tsis tom nej lawm.  Nej ntseeg hais tias qhov koj sau saum toj ntawd muaj tseeb ces, qhov kuv hais hauv qab no los yeej tseeb thiab nawb.

Oh Please... Vam... Please stop!!!!! Not relate to the topic...

Posted Image


Posted Image[/center]

#40
Guest_Vamntxawg_*

Guest_Vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTubQwj, on 30 September 2013 - 04:36 AM, said:

Vam, cas tau ib ntus no koj yuav qaug cawv tag li xwb.  Hais lus tsis meej pem li lawm nawb, txhob nrog lawv haus black label tom tsev pam tuag heev heev es thiaj li tsis mus kev tav toj thiab hais rov qab mas lod.  Hehehehehe.

View PostTubQwj, on 30 September 2013 - 04:36 AM, said:


Vam, cas tau ib ntus no koj yuav qaug cawv tag li xwb.  Hais lus tsis meej pem li lawm nawb, txhob nrog lawv haus black label tom tsev pam tuag heev heev es thiaj li tsis mus kev tav toj thiab hais rov qab mas lod.  Hehehehehe.

Kuv twb tsis ntseeg es kuv thiaj hais li ntawd kom nej cim cim xwb.  Tej lus ntawd kuv yeej paub hais tias yog lus iab liam thiab hem neeg xwb. Hos qhov hais tias cawm Muas tuamthawj ntawd kuv tsis tau hais tias tsis txhob cawm nawb,  kuv yeej hais tias tsimnyob peb cawm no laiv.  Kuv kuj tau hais tias tim cov nyuag uas dag dag hais tias yuav muaj teb muaj chaw no thiab los mas.