Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Suab Hmong News


634 posts in this topic

Posted · Report post

Crazy is as crazy does.  

Zoo siab pom koj tuaj ua si thiab os, SillyMe:

Tau ntev loo lawm tsis sib ntsib li es nyob li cas lawm xwb?

.........hehe.........Crazy dab tsi os? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

HMOOB THAIB PIB TAWM TSAM NYIAJ VAJ

THIAB NWS TUS HUAB TAIS DAWB...

 

KUV NTSEEG LAWM TIAS...ZIAG NOV NYIAJ VAJ

YUAV TAU KEV TWS LAWM VIM HMOOB THAIB TSIS LEES PAUB

THIAB TSIS LEES YUAV NYIAJ VAJ & NWS TUS HUAB TAIS LAWM...

 

YOG NYIAJ VAJ PAB PAWG YEEJ TSEEM PHEEJ MUS MUAJ ACTIVITIES

NYOB NTXIV RAU PEM TEJ TOJ ROOB HAUV PES UAS MUAJ HMOOB THAIB NYOB

COV HMOOB THAIB KAWG YUAV TAU TUAJ TAWM TSAM NYIAJ VAJ LAWV LAWM XWB...

 

VIM YOG HMOOB THAIB TSIS TAWM TSAM CES LWM HNUB THAIB TUAJ UA PLAUB NTUG

RAU NYIAJ VAJ LAWV CES COV HMOOB THAIB YUAV MAG TAS NRHO NROG

CES YUAV UA RAU HMOOB THAIB TSIS MUAJ TEB CHAWS NYOB...

 

KUV TSEEG LAWM TIAS COV HMOOB THAIB UA NOV YOG QHOV ZOO RAU LAWV LAWM

YUAV TAU XUB TIV THAIV YUS UA NTEJ MUAJ TEEB MEEM

TOM NTEJ NOV YOG THAIB HO TUAJ UA PLAUB NTUG RAU NYIAJ VAJ LAWV PAB

LOS HMOOB THAIB THIAJ YUAV DIM VIM LAWV YEEJ HAIS LOS THAUM NTXOV

LAWM TIAS LAWV TSIS TAU MUAJ KEV KOOM TES NROG NYIAJ VAJ LAWV PAB NTAWD...

 

NTUJ YUAS NTUJ AW...CAS PHEEJ YUAV MUAJ TEJ NIAG HMOOB...NP.AB V.WM & RU.AM...

NOV TSHWM SIM LOS NRHIAV TEEB MEEM, PLAUB NTUG, KEV TXOM NYEM, THIAB PLOJ TUAG

TAS ZAJ TAS ZOG LOS RAU TEJ PEJ XEEM HMOOB UAS TSIS PAUB DAB TSIS LI...

LAWV TWB RU.AM RU.AM & TXOM NYEM TXAUS LAWM LOS TSEEM YUAV NIAJ HNUB

MAG TSIM TXOM MUS NTXIV THIAB OS HMOOB E...!

 

VIM HMOOB YEEJ TSEEM MUAJ COV NEEG TXOM NYEM & RU.AM THIAJ TSEEM

NIAJ HNUB MUS QAUG QU.AV RAU COV NEEG HMOOB NPAB VWM TEJ LUS NTXIAS DAG

VIM TSIS PAUB QHOV TSEEB...!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W5HlwNjtD4Q

 

NYIAJ VAJ COV LUS TEB...

YOG NWS TEB RU.AM RU.AM ZOO LI NOV XWB

YUAV LOS COJ HMOOB TAU LI CAS...

 

NWS YEEJ TEB TSIS TAU DAB TSI TSEEM CEEB YUAV LOS DAWS

TAU TEJ TEEB MEEM UAS YUAV LOS RAUG RAU  HMOOB LUB NEEJ...!

 

Image result for Lion King Vs. Hyena

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

 

 

 

TEEB MEEM HMOOB

 

TEEB MEEM HMOOB YEEJ MUAJ TIAG

TAB SIS HMOOB TEJ TEEB MEEM NOV

YUAV DAWS TAU MUS ZOO LI CAS...?

 

HMOOB YUAV TSO TSEG HMOOB TEJ TEEB MEEM

LOS YOG HMOOB TSEEM PHEEJ YUAV RHAWV

TEJ TEEB MEEM NOV MUS KOM HAJ YAM LOJ  & NTAU

MUS NTXIV XWB ZOO LI CAS...?

 

XEEB XYOOJ ...TXOJ KEV UA KAS MOOS RU.AM RU.AM

HAIS TOM NTEJ TOM QAB...

COV LUS NOV LAWV LAM COJ LOS TSO TSHIAB XWB

NWS TSUAS YOG XEEB XYOOJ TEJ QUB LUS LAWM XWB...!

 

Image result for dog barking animation

HMOOB KAS MOOS UA* NQOV NTUJ...!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

TEJ TEEB MEEM NOV

KOJ MUAJ CAI HAIS...

LUAG MUAJ CAI MLOOG...

NYOB RAU ...UNITED NATION...

 

TAB SIS TEJ TEEB MEEM NOV

LUAG YUAV UA & LUAG YUAV HAIS & LUAG YUAV DAWS TEJ TEEB MEEM NOV

TAU MUS TXOG QHOV TWG...?

 

UNITED NATION YEEJ TSIS MUAJ CAI QUAB YUAM

LUB TEB CHAWS NPLOG & NOM TSWV PLOG LIAB

UA TAU DAB TSI LI...!

 

YOG YUAV MUAB HAIS TIAG CES

TSUAS YUAV XIAM LUB CAIJ NYOOB NKAUS XWB...!

 

LOOK INTO THE ...PHILIPPINE CASE...

THEY WON THE CASE OF SOUTH CHINA SEA AGAINST CHINA

BUT WHAT CAN...UNITED NATION DO...TO FORCE CHINA OUT OF SOUTH CHINA SEA...?

 

NOTHING...!

CHINA IS STILL CONTROLLING SOUTH CHINA SEA TODAY...

AS TIME GOES BY...CHINA IS STRONGER IN TOTALLY OWN SOUTH CHINA SEA...!

 

UNITED NATION...CAN DO NOTHING...!

Related image

 

HMOOB TXOJ KEV NP.AB VW.M

YEEJ TSIS PAUB XAUS...!

 

Related image

HMOOB LUB NEEJ UA  D.EV  N.QOV NUJ...!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

HMOOB THAIB PIB TAWM TSAM NYIAJ VAJ

THIAB NWS TUS HUAB TAIS DAWB...

 

KUV NTSEEG LAWM TIAS...ZIAG NOV NYIAJ VAJ

YUAV TAU KEV TWS LAWM VIM HMOOB THAIB TSIS LEES PAUB

THIAB TSIS LEES YUAV NYIAJ VAJ & NWS TUS HUAB TAIS LAWM...

 

YOG NYIAJ VAJ PAB PAWG YEEJ TSEEM PHEEJ MUS MUAJ ACTIVITIES

NYOB NTXIV RAU PEM TEJ TOJ ROOB HAUV PES UAS MUAJ HMOOB THAIB NYOB

COV HMOOB THAIB KAWG YUAV TAU TUAJ TAWM TSAM NYIAJ VAJ LAWV LAWM XWB...

 

VIM YOG HMOOB THAIB TSIS TAWM TSAM CES LWM HNUB THAIB TUAJ UA PLAUB NTUG

RAU NYIAJ VAJ LAWV CES COV HMOOB THAIB YUAV MAG TAS NRHO NROG

CES YUAV UA RAU HMOOB THAIB TSIS MUAJ TEB CHAWS NYOB...

 

KUV TSEEG LAWM TIAS COV HMOOB THAIB UA NOV YOG QHOV ZOO RAU LAWV LAWM

YUAV TAU XUB TIV THAIV YUS UA NTEJ MUAJ TEEB MEEM

TOM NTEJ NOV YOG THAIB HO TUAJ UA PLAUB NTUG RAU NYIAJ VAJ LAWV PAB

LOS HMOOB THAIB THIAJ YUAV DIM VIM LAWV YEEJ HAIS LOS THAUM NTXOV

LAWM TIAS LAWV TSIS TAU MUAJ KEV KOOM TES NROG NYIAJ VAJ LAWV PAB NTAWD...

 

NTUJ YUAS NTUJ AW...CAS PHEEJ YUAV MUAJ TEJ NIAG HMOOB...NP.AB V.WM & RU.AM...

NOV TSHWM SIM LOS NRHIAV TEEB MEEM, PLAUB NTUG, KEV TXOM NYEM, THIAB PLOJ TUAG

TAS ZAJ TAS ZOG LOS RAU TEJ PEJ XEEM HMOOB UAS TSIS PAUB DAB TSIS LI...

LAWV TWB RU.AM RU.AM & TXOM NYEM TXAUS LAWM LOS TSEEM YUAV NIAJ HNUB

MAG TSIM TXOM MUS NTXIV THIAB OS HMOOB E...!

 

VIM HMOOB YEEJ TSEEM MUAJ COV NEEG TXOM NYEM & RU.AM THIAJ TSEEM

NIAJ HNUB MUS QAUG QU.AV RAU COV NEEG HMOOB NPAB VWM TEJ LUS NTXIAS DAG

VIM TSIS PAUB QHOV TSEEB...!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W5HlwNjtD4Q

 

NYIAJ VAJ COV LUS TEB...

YOG NWS TEB RU.AM RU.AM ZOO LI NOV XWB

YUAV LOS COJ HMOOB TAU LI CAS...

 

NWS YEEJ TEB TSIS TAU DAB TSI TSEEM CEEB YUAV LOS DAWS

TAU TEJ TEEB MEEM UAS YUAV LOS RAUG RAU  HMOOB LUB NEEJ...!

 

Image result for Lion King Vs. Hyena

 

Tsoom Phooj ywg Hmoob:

Hmoob txawm yuav nyob rau lub teb chaws twg los Hmoob yeej muaj lub hom phiaj " Tus hlob thuam tus yau, Tus ntsem noj tus tsis ntse, tus loj caij tus me, Tus siab tsuj tus qis" Lub sij hawm no ces:   Leej twg muaj tswv yim ces tus ntawd yog tus muaj nyiaj - Hos tus twg yog tus tsis ntse ces kawg  yuav tau mus hlob kav hlaus rau nram tiaj li Xeeb xyooj xwb. 

 

TEJ TEEB MEEM NOV

KOJ MUAJ CAI HAIS...

LUAG MUAJ CAI MLOOG...

NYOB RAU ...UNITED NATION...

 

TAB SIS TEJ TEEB MEEM NOV

LUAG YUAV UA & LUAG YUAV HAIS & LUAG YUAV DAWS TEJ TEEB MEEM NOV

TAU MUS TXOG QHOV TWG...?

 

UNITED NATION YEEJ TSIS MUAJ CAI QUAB YUAM

LUB TEB CHAWS NPLOG & NOM TSWV PLOG LIAB

UA TAU DAB TSI LI...!

 

YOG YUAV MUAB HAIS TIAG CES

TSUAS YUAV XIAM LUB CAIJ NYOOB NKAUS XWB...!

 

LOOK INTO THE ...PHILIPPINE CASE...

THEY WON THE CASE OF SOUTH CHINA SEA AGAINST CHINA

BUT WHAT CAN...UNITED NATION DO...TO FORCE CHINA OUT OF SOUTH CHINA SEA...?

 

NOTHING...!

CHINA IS STILL CONTROLLING SOUTH CHINA SEA TODAY...

AS TIME GOES BY...CHINA IS STRONGER IN TOTALLY OWN SOUTH CHINA SEA...!

 

UNITED NATION...CAN DO NOTHING...!

Related image

 

HMOOB TXOJ KEV NP.AB VW.M

YEEJ TSIS PAUB XAUS...!

 

Related image

HMOOB LUB NEEJ UA  D.EV  N.QOV NUJ...!

Txoom phooj ywg Hmoob zab:

Niaj hnub no ib puas yam tsav ces yog  "MONEY MAKER" lawm xwb.   ( ......hehe......... Thaub  hmoob nyab laj no hais ces zoo nkaus li , Cov yawg thaub Hmoob meskas tham nrog cov nkauj hmoob nplog tham kiag ntag mas nawb.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

HMOOB THAIB PIB TAWM TSAM NYIAJ VAJ

THIAB NWS TUS HUAB TAIS DAWB...

 

KUV NTSEEG LAWM TIAS...ZIAG NOV NYIAJ VAJ

YUAV TAU KEV TWS LAWM VIM HMOOB THAIB TSIS LEES PAUB

THIAB TSIS LEES YUAV NYIAJ VAJ & NWS TUS HUAB TAIS LAWM...

 

YOG NYIAJ VAJ PAB PAWG YEEJ TSEEM PHEEJ MUS MUAJ ACTIVITIES

NYOB NTXIV RAU PEM TEJ TOJ ROOB HAUV PES UAS MUAJ HMOOB THAIB NYOB

COV HMOOB THAIB KAWG YUAV TAU TUAJ TAWM TSAM NYIAJ VAJ LAWV LAWM XWB...

 

VIM YOG HMOOB THAIB TSIS TAWM TSAM CES LWM HNUB THAIB TUAJ UA PLAUB NTUG

RAU NYIAJ VAJ LAWV CES COV HMOOB THAIB YUAV MAG TAS NRHO NROG

CES YUAV UA RAU HMOOB THAIB TSIS MUAJ TEB CHAWS NYOB...

 

KUV TSEEG LAWM TIAS COV HMOOB THAIB UA NOV YOG QHOV ZOO RAU LAWV LAWM

YUAV TAU XUB TIV THAIV YUS UA NTEJ MUAJ TEEB MEEM

TOM NTEJ NOV YOG THAIB HO TUAJ UA PLAUB NTUG RAU NYIAJ VAJ LAWV PAB

LOS HMOOB THAIB THIAJ YUAV DIM VIM LAWV YEEJ HAIS LOS THAUM NTXOV

LAWM TIAS LAWV TSIS TAU MUAJ KEV KOOM TES NROG NYIAJ VAJ LAWV PAB NTAWD...

 

NTUJ YUAS NTUJ AW...CAS PHEEJ YUAV MUAJ TEJ NIAG HMOOB...NP.AB V.WM & RU.AM...

NOV TSHWM SIM LOS NRHIAV TEEB MEEM, PLAUB NTUG, KEV TXOM NYEM, THIAB PLOJ TUAG

TAS ZAJ TAS ZOG LOS RAU TEJ PEJ XEEM HMOOB UAS TSIS PAUB DAB TSIS LI...

LAWV TWB RU.AM RU.AM & TXOM NYEM TXAUS LAWM LOS TSEEM YUAV NIAJ HNUB

MAG TSIM TXOM MUS NTXIV THIAB OS HMOOB E...!

 

VIM HMOOB YEEJ TSEEM MUAJ COV NEEG TXOM NYEM & RU.AM THIAJ TSEEM

NIAJ HNUB MUS QAUG QU.AV RAU COV NEEG HMOOB NPAB VWM TEJ LUS NTXIAS DAG

VIM TSIS PAUB QHOV TSEEB...!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W5HlwNjtD4Q

 

NYIAJ VAJ COV LUS TEB...

YOG NWS TEB RU.AM RU.AM ZOO LI NOV XWB

YUAV LOS COJ HMOOB TAU LI CAS...

 

NWS YEEJ TEB TSIS TAU DAB TSI TSEEM CEEB YUAV LOS DAWS

TAU TEJ TEEB MEEM UAS YUAV LOS RAUG RAU  HMOOB LUB NEEJ...!

 

Image result for Lion King Vs. Hyena

 

Tsoom Phooj ywg Hmoob:

Hmoob txawm yuav nyob rau lub teb chaws twg los Hmoob yeej muaj lub hom phiaj " Tus hlob thuam tus yau, Tus ntsem noj tus tsis ntse, tus loj caij tus me, Tus siab tsuj tus qis" Lub sij hawm no ces:   Leej twg muaj tswv yim ces tus ntawd yog tus muaj nyiaj - Hos tus twg yog tus tsis ntse ces kawg  yuav tau mus hlob kav hlaus rau nram tiaj li Xeeb xyooj xwb. 

 

TEJ TEEB MEEM NOV

KOJ MUAJ CAI HAIS...

LUAG MUAJ CAI MLOOG...

NYOB RAU ...UNITED NATION...

 

TAB SIS TEJ TEEB MEEM NOV

LUAG YUAV UA & LUAG YUAV HAIS & LUAG YUAV DAWS TEJ TEEB MEEM NOV

TAU MUS TXOG QHOV TWG...?

 

UNITED NATION YEEJ TSIS MUAJ CAI QUAB YUAM

LUB TEB CHAWS NPLOG & NOM TSWV PLOG LIAB

UA TAU DAB TSI LI...!

 

YOG YUAV MUAB HAIS TIAG CES

TSUAS YUAV XIAM LUB CAIJ NYOOB NKAUS XWB...!

 

LOOK INTO THE ...PHILIPPINE CASE...

THEY WON THE CASE OF SOUTH CHINA SEA AGAINST CHINA

BUT WHAT CAN...UNITED NATION DO...TO FORCE CHINA OUT OF SOUTH CHINA SEA...?

 

NOTHING...!

CHINA IS STILL CONTROLLING SOUTH CHINA SEA TODAY...

AS TIME GOES BY...CHINA IS STRONGER IN TOTALLY OWN SOUTH CHINA SEA...!

 

UNITED NATION...CAN DO NOTHING...!

Related image

 

HMOOB TXOJ KEV NP.AB VW.M

YEEJ TSIS PAUB XAUS...!

 

Related image

HMOOB LUB NEEJ UA  D.EV  N.QOV NUJ...!

Txoom phooj ywg Hmoob zab:

Niaj hnub no ib puas yam tsav ces yog  "MONEY MAKER" lawm xwb.   ( ......hehe......... Thaub  hmoob nyab laj no hais ces zoo nkaus li , Cov yawg thaub Hmoob meskas tham nrog cov nkauj hmoob nplog tham kiag ntag mas nawb.)

Peb hmoob ces txawm yuav nyob txog rau lub ntuj twg los qub qua,v ces yeej tsw qub ntxhiab, qub neeg ces yeej cpj qub siab, twb tuaj txog rau USA no lawm thaum ntej peb nyuam qhuav tuaj txog xyoo 1979 ntawd mas sawv daws yog ib tsav neeg zoo tshaj plaws nyob rau hauv lub ntiaj teb no, tab sis los txog rau lub caij no mas, cov neeg kuj tseem yog cov neeg qub tiam sis txoj kev phem rov qab tawm tuaj dua li hmoob ib txwm tua peb hmoob tus neeg zoo pov tseg yam tsis khuv xim.

Peb hmoob mas yuav kom ua tau lub siab ncaj ncees, lub siab dawb huv mas yuav tsum yog cia Suav, Nplog thiab Thaib muab tsuj kom mob laug xwb no mas thiaj nyuam qhuav haum, tsis yog hais nej xwb yeej including kuv tib sis, Kwv tij hmoob ces tsis sawm muaj nom muaj tsw kiag li, peb tsuas sawm cia nyob hauv luag qab xib taws xwb mas thiaj zoo, thaum twg yam txoj hlua ib nyuag xoob me ntsis lawm ces rov muab peb lub nyuag siab phem ntai ntuj ntawd rov los coj dua.

Ntuj aws thov koj muab hmoob txoj koob hmoob tshem tawm es hmoob ces cia rau luag ntsuj, ntaus, ncaws xwb mas peb lub siab thiaj txawj sib hlub os nawb.

Vim peb hmoob mas nyuam qhuav pom ib tug pib sawv los pab nrhiav txoj hau kev rau hmoob li Nyiaj Vaj xwb ces cuag li nim mob mob peb hmoob lub niag dab ntxwg nyoog ntawd li, peb tsev hmoob mas tsis hais tus muaj kev txawj ntse thiab tsis muaj los cia li sib tog cuag ib niag tsiaj, cov niag neeg tsis sawm zoo li peb ces txawm yuav tuaj mus nyob lub teb chaws twg los yuav ua ib tug kam mob cancer rau lub teb chaws ntawd, yuav ua kom txog thaum luag muab coj mus txiav caj dab tus puav lawm mas hmoob thiaj mam rov xyaum ua neeg rua,m neeg mloog lus haj haj haj cov niag hmoob uas tuaj tsawm tsawm Nyiaj Vaj thiab lub Koos Haum ntawd yog tib cov de,v vwm lawm xwb, nej sim saib mas thaiv xyooj nas cuab ntse kawg tab sis muaj mob ntshav qab zib, plawv tsis muaj mob thoob lub cev lawm, es tseem ho tuaj qhia hmoob ua neej, nws ces lam loj dawb xwb, txhob mloog nws hais mas nej thiaj yuav hla dhau dej nawb, tsis li ntawd ces peb hmoob lub hom phiaj yuav tsis tshwm sim tau ib saug li hmoob niaj hnub khav.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

MUAB...YOUTUBE...COJ LOS UA KEV KHWV NYIAJ

 

TAB SIS KUJ UA RAU PEJ XEEM HMOOB COV RUA.M RUA.M TAU KEV KUB NTXHOV...!

 

KWV TIJ HMOOB....TXAWM NEJ YUAV MUAB YOUTUBE COJ LOS UA KEV KHWV NYIAJ LOS YEEJ TAU KAWG

VIM LUAG YEEJ MUAJ TXOJ CAI TSO RAU NEJ UA TAU LI NTAWD...TAB SIS THOV TXHOB MUS TSIM TEJ NIAG DAB NEEG

LOS YOG TEJ NIAG NCAUJ LUS UAS TSIS MUAJ TSEEB LI NOV LOS RAU PEJ XEEM HMOOB COV RU.AM UAS YEEJ TSEEM

MUAJ TXOJ KEV NTSEEG TIAS TUS...,TUAG LAWM YEEJ TSEEM SAWV TAU ROV LOS TIAG...HMOOB YEEJ TSEEM MUS

RHIAV TAU 1 THAJ AV TSHIAB NYOB 1 CEG KAUM NTUJ UAS TSIS TAU MUAJ NEEG PAUB THIAB MUS TXOG LOS UA

HMOOB TUG LAWM NO...

 

QHOV TSEEB CES TSUAS YOG...VAJ POV LAWV MUS NYOB RAU LUB TEB CHAWS HU UA...

NTUJ kuv phem TEB TSAUS...QAB AV...or 6 FEET UNDER THE GROUND...LAWM XWB...

HAIS TSEEB HAIS MEEJ TIAS...YOG LEEJ TWG XAV MUS NYOB NROG ...VAJ POV & COV NOM HMOOB ...

NYOB LUB TEB CHAWS TSHIAB...CES KOM NWS ...TUAG...MUS RAWS LAWV QAB NO LAWM XWB...

 

TAB SIS TXOJ KEV DAG NTXIAS  TIB NEEG KOM TUAG LI ...TUS HMOOB NPLOG TUAJ TSO TAWM...YOUTUBE NOV...

YOG HO MUAJ NEEG TUAG RAWS NWS KEV NTXIAS DAG TIAG TUAJ LAWM

TUS HMOOB NOV MUAJ LUB TXIM NAWJ...!

 

COV NEEG XAV TUAG LOS YOG...THINKING OF SUICIDE KILLING...NOV LUAG TWB TSEEM MUS PAB CAWM NWS.

LUAG YEEJ COJ MUS RAU COV ...PSYCHOLOGIST/THERAPIST PAB THAM, PAB QHUAB QHIA, PAB NTXIAS,

KOM LAWV ROV ZOO SIAB, ROV MUAJ SIAB NYOB UA NEEJ MUS NTXIV...

 

TAB SIS UA CAS TUS HMOOB NPLOG NOV TSEEM TAB MEEG TUAJ TSIM TEJ NIAG DAB NEEG CUAV LI NOV

LOS MUS NTXIAS DAG KOM TEJ PEJ XEEM HMOOB HO NRHIAV KEV TUAG...

TEJ LUS NTXIAS DAG NEEG MUS TUAG LI NOV NWS TXHAUM KEV CAI NYOB TEB CHAWS ...MESKAS...NAWJ

TUS KWV TIJ HMOOB NPLOG...!

 

KUV THOV KOM KOJ MUAB KOJ COV VIDEOS UAS HAIS KOM HMOOB TUAG MUS CAUM...VAJ POV QAB NOV...

TSHEM TAWM MUS KOM TAS....TSAM HO MUAJ HMOOB COV NEEG RU.AM HO TAUG TXOJ KEV TUAG NOV  TUAJ

CES KOJ HO YUAV MAG TEEB MEEM RAU KOJ TUS KHEEJ...

QHOV ZOO CES KOJ YEEJ MEEM MUAB TSHEM TAWM MUS UA NTEJ TEEB MEEM YUAV LOS CAUM KOJ QAB...

 

TIB NEEG COV TUAJ TSO UB NOV TAWM... YOUTUBE...YOG MUAJ TEEB MEEM CES NEJ COV ...YOUTUBE...

YUAV RAUG LUAG MUAB LOS UA POV THAWJ TAWM TSAM NEJ CES NEJ YEEJ NTI TSIS DIM KIAG LI...

 

NEJ YEEJ MEEM MUS NRHIAV TSWV YIM TSHIAB UAS KOM TXAWV TEJ NOV LOS MUS UA KEV KHWV NOJ HAUS

ES TXHOB LOS XYAUM UA TEJ NIAG TSWV YIM UAS YUAV MUAJ TEEB MEEM LOS RAU HMOOB & LUB TEB CHAWS

TSAM TSIS NTEV CES NEJ CIA LI HO MUS NYOB NKUAJ RAU UB RAU NOV LAWM...!

 

YOG YUS MUAJ LAJ LIM TSWV YIM ZOO TIAG...KEV LOS MUAB YOUTUBE....UA KEV KHWV NOJ HAUS

YEEJ MUAJ NTAU KAWG THIAB YOOJ YIM....YOG NEJ YEEJ  TSIS MUAJ PEEV XWM & Z00 LAJ LIM LI ES THIAJ TSUAS

TUAJ UA TAU KEV NTXIAG DAG LI NOV XWB CES KUV XAV TIAS NEJ TSIS UA DAB TSI HLO LI YOG QHOV ZOO LAWM

YUS TXHOB MUS NRHIAV HLUA LOS DAI YUS LUB CAJ DAB CES TWB YOG NTSE & ZOO LAWM...

 

KUV TSUAS TUAJ PAB MUAB LUS CHEEM NEJ I NOV XWB...!

 

Related image

 

IT IS AGAINST THE LAW....TO ENCOURAGE PEOPLE TO COMMIT SUICIDE...!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nujtxeeg:

Koj xav li cas rau   (" Ray vaj thiab Siv Yis")    ( " Nyiaj Tub Lauj Thiab SUAB HMONG NEWS RICHARD VAM LWM VANG" )  lawv ma lov?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

 

HNUB NOV PEB MUS NROG

COV  ...NAV KAUV MAIM THAIB...KAWM ME NTSIS TXOG

KEV CAI TSWJ TEB KAV CHAW UAS SIV TUB R.OG LOS NTXEEV TEB CHAWS...!

 

TEJ KEV CAI LIJ CHOJ NOV CES TXAWM ZOO THIAB PHEM LI CAS LOS YOG

NEEG TSIM, NEEG UA,  THIAB NEEG SIV NKAUS XWB...

DAB TSI TXHAUM LOS YEEJ MUAB UA TSIS TXHAUM TAU...

LOS YOG TSIS TXHAUM MUAB UA TXHAUM LOS YEEJ TAU...

 

TXHAIS TAU TIAS TEJ NIAG KEV CAI TSWJ TEB KAV CHAW NOV

NWS YOG NEEG TSIM & UA XWB RAWS NEEG TXOJ KEV XAV SIV FWJ CHIM

NWS TSIS YOG KEV NCAJ NCEES RAWS NTUJ TSIM, NTUJ UA...KIAG LI...

 

KEV CAI TUB RO.G LOS TXEEB FWJ CHIM KAV TEB CHAWS

CES NWS MUAJ 5 THEEM LI NRAM QAB NOV XWB...

1. UA NTEJ TSHAJ PLAWS CES YOG SIV RIAM PHOM LOS TSWJ TEB CHAWS...

2. LOS TSIM TXOJ CAI ZAM LUB TXIM TXHAUM RAU YUS TUS KHEEJ QHOV NTXEEV TEB CHAWS...

3. LOS MUAB KEV CAI QUB RHUAV TAWM KOM TAS...

4. LOS TSIM DUA KEV CAI TSHIAB UAS UA KOM YUS MUAJ FWJ CHIM TSWJ & KAV TEB CHAWS...

5. THAUM TSIM TAU COV CAI TSWJ & KAV TEB CHAWS RAWS YUS NYIAM TAS LAWM CES

YOG LEEJ TWG UA TXHAUM YUS COV CAI CES MUAB TXHOM UA PLAUB NTUG MUS TOM

TSEV TXIAV PALUB...

 

COV JUDGES UAS TXIAV PLAUB NTUG:

YOG COV TUB RO.G LOS NTXEEV TEB CHAWS TSIS TIAV

CES TUB RO.G TXIA MUS UA NEEG TXHAUM KEV CAI

MUAJ TXIM...YOG TXIM TUAG...!

 

TAB SIS YOG LAWV NTXEEV TEB CHAWS TIAV

CES COV JUDGES YEEJ TIAS TSIS MUAJ TXIM TXHAUM DAB TSI...

YOG TUS PEJ XEEM TWG TSEEM LOS TAWM TSAM TUB RO.G CES

TXIA LOS UA NEEG MUAJ TXIM TXHAUM TUAJ..!

 

KEV TSWJ TEB KAV CHAW MUS ZOO LI NOV MAS YEEJ...

1. YOG KEV MUAJ TXIM TXHAUM & YOG KEV PHEM RAU LUB TEB CHAWS & PEJ XEEM...

2. YOG KEV TSIS NCAJ NCEES KIAG LI...

3. YOG KEV PIAM SIJ LOS RAU LUB TEN CHAWS & PEJ XEEM...

4. YOG KEV KUB NTXHOV & TXHAWJ XEEB RAU LUB TEB CHAWS & PEJ XEEM

5. YOG KEV COJ KEV TUAG LOS RAU PEJ XEEM & KEV PIAM SIJ LOS RAU LUB TEB CHAWS...

 

VIM LI NOV...COV TEB CHAWS UAS MUAJ...TRUE DEMOCRACY TIAG...YEEJ TSIS SIV TUB RO.G

LOS NTXEEV TEB CHAWS & LOS TSWJ LUB TEB CHAWS & PEJ XEEM KIAG LI...!

 

Image result for military coup d'etat

THAUM MUAJ TUB RO.G LOS NTXEEV TEB CHAWS TAS LAWM CES

2 PAB NEEG NOV YEEJ TXIA LOS UA TIB PAB NEEG LAWM XWB...

 

MILITARY & COURT SYSTEM = RULERS & LAWS OF THE LAND

Image result for Court and Judges Thailand

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now