Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

TSAV ZEB YAJ SOB LUS

118 posts in this topic

Posted · Report post

Tsoom hmoob HLUB HAIV thiab HMOV TSHUA txhuatus,

koj xav licas txog TSAV ZEB YAJ coj lus - tswvyim - uas nws tau piav nyob daim yeeb yaj duab mus kev no? Qhov kuv xav paub yog COV LUS UAS NWS HAIS TIAS: MUAJ DABTSI HU RAU NWS, YOG TSIS HU RAU NWS LAM HAIS UB HAIS NO NYOB TEJ XOVTOOJ CUA, LOS YOG RADIO NWS HNOV YUAV MUAB TXHAIS UA LUS ENGLISH THIAB MUAB XA RAU FBI LOS YOG GOVERNMENT. Sob lus Tsav Zeb hais no SIV PUAS TAU? KOJ XAV LICAS? VIM LICAS? YUAV TAU KHO LICAS?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj lub npe twb tsis yog hu ua Koob tsheej es cas koj ho tsis sau koj lub uas koj sij mus nrhiav ub nrhiav nov tuaj tshaj tawm vim kuv tsis paub koj zoo.

Cov tib neeg uas nyiag luag tej duab yeeb yaj kiab coj mus kho txawv ntawd ces nws yeej xub nrhiav thiab tso cov neeg delegation went to visit Hmong Mn ntawd tuaj sim ua ntej lawm luag mam waring kom tsis txhob ceeb xwb vim twb tsis muaj li ntawd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsoom hmoob HLUB HAIV thiab HMOV TSHUA txhuatus,

koj xav licas txog TSAV ZEB YAJ coj lus - tswvyim - uas nws tau piav nyob daim yeeb yaj duab mus kev no? Qhov kuv xav paub yog COV LUS UAS NWS HAIS TIAS: MUAJ DABTSI HU RAU NWS, YOG TSIS HU RAU NWS LAM HAIS UB HAIS NO NYOB TEJ XOVTOOJ CUA, LOS YOG RADIO NWS HNOV YUAV MUAB TXHAIS UA LUS ENGLISH THIAB MUAB XA RAU FBI LOS YOG GOVERNMENT. Sob lus Tsav Zeb hais no SIV PUAS TAU? KOJ XAV LICAS? VIM LICAS? YUAV TAU KHO LICAS?

Koob tsheej, cov lus uas tsav zeb hais no kuv xav mas kuj yeej yog li nws hais thiab tiag, yog vim li cas kuv thiaj xav tias yog? vim tias ua neeg nyob no ua ntej yus yuav mus muab luag hais tsis zoo li ub li no ces tus phem tsis yog luag, tus phem ces txawm yog yus ntag no laiv. Tos hais li ntawd no mas peb ua neej nyob nyias tsuas kav nyias tus kheej xwb, tab yog yus tus khub kiag los yus twb tsis muaj txoj cai yuav kav kom yus tsum ua li yus ua xwb mas thiaj yog, txawm yog li no es peb haiv hmoob thiaj ua lub neej raws tsis tau luag pej kum haiv neeg, vim peb nyiam hais luag lub npe tsis zoo kom luag txaj muag no xwb qhov tseeb ces yus twb tsis paub, tsis txawj npaum li luag kiag.Hais tsis dag nawb yog tias lam muab Tsav zeb hais li ub li no ces kawg yuav tau muab npe thiab lub ntsiab lus ntawd xa mus rau luag tus thawj coj mas thiaj li yuav yog, raws li kuv paub xwb nej sim ntsia cov thawj coj hmoob ua coj tsoom hmoob tuaj qw tim tsev dawb hauv Saint Paul no puas leej hais tsis tau kom muaj ib lo lus zoo rau lub teb chaws yuav li tsua hais raws li nws nyiam xwb, tab sis nws twb tsis paub tias ua li tsoom neeg s/d puas nyiam li nws hais? Raws li kuv tus me nyuam yaus no xav xwb mas tej lus ntawd cia hais tom vaj tom tsev xwb tsam luag paub es yus cia li tsis muaj lub ntsej muag tawm rooj lawm! Kuv yeej qhuas txog Tsav Zeb tes dej num kawg li thiab tiag, tos yus ho tsis muaj tsab peev xwm ua tau li luag los yus yeej ruamm tshaj luag lawm deb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsoom hmoob HLUB HAIV thiab HMOV TSHUA txhuatus,

koj xav licas txog TSAV ZEB YAJ coj lus - tswvyim - uas nws tau piav nyob daim yeeb yaj duab mus kev no? Qhov kuv xav paub yog COV LUS UAS NWS HAIS TIAS: MUAJ DABTSI HU RAU NWS, YOG TSIS HU RAU NWS LAM HAIS UB HAIS NO NYOB TEJ XOVTOOJ CUA, LOS YOG RADIO NWS HNOV YUAV MUAB TXHAIS UA LUS ENGLISH THIAB MUAB XA RAU FBI LOS YOG GOVERNMENT. Sob lus Tsav Zeb hais no SIV PUAS TAU? KOJ XAV LICAS? VIM LICAS? YUAV TAU KHO LICAS?

Summary

WASHINGTON, Sept. 24 /U.S. Newswire/ -- In the wake of the BBC's and Amnesty International's shocking reports regarding bloody video evidence of the horrific killing and rape of five Hmong children by Pathet Lao troops, a coalition of Lao and Hmong organizations today condemned, in the strongest terms, U.S. Representatives Betty McCollum (D-St. Paul, MN) and Phil Crane (R-IL) for their continued denials of atrocities and ethnic cleansing operations directed against Hmong and Laotian civilians and rebels.

The coalition demanded that McCollum and Crane withdrawal legislation that a bipartisan coalition in the U.S. House of Representatives and Senate have vowed to ambush and kill in the final weeks of the legislative session.

Yog tias tsav zeb ua hauj lwm rau Betty Mccollum xwb ces yeej yog blogmonkey tuag nthi li lawm. cov neeg zoo li no tsis txhob mus poog nws li nws tej lus tsis muaj quav dab tsi yus yog neeg ncaj ncees tsis tau ua dab tsi txhaum yeej tsis ntshai nws hlo li.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj lub npe twb tsis yog hu ua Koob tsheej es cas koj ho tsis sau koj lub uas koj sij mus nrhiav ub nrhiav nov tuaj tshaj tawm vim kuv tsis paub koj zoo.

Cov tib neeg uas nyiag luag tej duab yeeb yaj kiab coj mus kho txawv ntawd ces nws yeej xub nrhiav thiab tso cov neeg delegation went to visit Hmong Mn ntawd tuaj sim ua ntej lawm luag mam waring kom tsis txhob ceeb xwb vim twb tsis muaj li ntawd.

Guest... lub npe tsis tseemceeb...qhov tseemceeb yog lub ntsiab lus kuv tham xwb naj...

kuv tsis nyiag, nqa los ro rau peb saib thiab tawm tswv8 tswv9 xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koob tsheej, cov lus uas tsav zeb hais no kuv xav mas kuj yeej yog li nws hais thiab tiag, yog vim li cas kuv thiaj xav tias yog? vim tias ua neeg nyob no ua ntej yus yuav mus muab luag hais tsis zoo li ub li no ces tus phem tsis yog luag, tus phem ces txawm yog yus ntag no laiv. Tos hais li ntawd no mas peb ua neej nyob nyias tsuas kav nyias tus kheej xwb, tab yog yus tus khub kiag los yus twb tsis muaj txoj cai yuav kav kom yus tsum ua li yus ua xwb mas thiaj yog, txawm yog li no es peb haiv hmoob thiaj ua lub neej raws tsis tau luag pej kum haiv neeg, vim peb nyiam hais luag lub npe tsis zoo kom luag txaj muag no xwb qhov tseeb ces yus twb tsis paub, tsis txawj npaum li luag kiag.Hais tsis dag nawb yog tias lam muab Tsav zeb hais li ub li no ces kawg yuav tau muab npe thiab lub ntsiab lus ntawd xa mus rau luag tus thawj coj mas thiaj li yuav yog, raws li kuv paub xwb nej sim ntsia cov thawj coj hmoob ua coj tsoom hmoob tuaj qw tim tsev dawb hauv Saint Paul no puas leej hais tsis tau kom muaj ib lo lus zoo rau lub teb chaws yuav li tsua hais raws li nws nyiam xwb, tab sis nws twb tsis paub tias ua li tsoom neeg s/d puas nyiam li nws hais? Raws li kuv tus me nyuam yaus no xav xwb mas tej lus ntawd cia hais tom vaj tom tsev xwb tsam luag paub es yus cia li tsis muaj lub ntsej muag tawm rooj lawm! Kuv yeej qhuas txog Tsav Zeb tes dej num kawg li thiab tiag, tos yus ho tsis muaj tsab peev xwm ua tau li luag los yus yeej ruamm tshaj luag lawm deb.

Ua tsaug menyuam yaus...

koj hais tau zoo lawm thiab, kuv xav mas vim lawd sawvdaws tsis muaj communication zoo xwb thiaj muaj cov tsis pub delegation ntawd los saib peb tsev hmoob nyob MN. Ciasiab lwm zaus yuav ua zoo tshaj no lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog tias tsav zeb ua hauj lwm rau Betty Mccollum xwb ces yeej yog blogmonkey tuag nthi li lawm. cov neeg zoo li no tsis txhob mus poog nws li nws tej lus tsis muaj quav dab tsi yus yog neeg ncaj ncees tsis tau ua dab tsi txhaum yeej tsis ntshai nws hlo li.

Guest... ua tsaug koj qhov message or news... koj xav licas qhov TSAV ZEB LOLUS CEEBTOOM muaj dabtsi hais rau nws, txhob mus hais ua dogdig rau xovtoojcua & radio, nws hnov yuav tsis zoosiab???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Guest... ua tsaug koj qhov message or news... koj xav licas qhov TSAV ZEB LOLUS CEEBTOOM muaj dabtsi hais rau nws, txhob mus hais ua dogdig rau xovtoojcua & radio, nws hnov yuav tsis zoosiab???

kuv saib daim vdo tsis tas vim tus neeg tsis muaj credibility rau kuv. yog tias nws yog thoj tub tsev neeg li tubqwj hais rau saum lub topoic

Lis Teeb,Muas Nkaub Hnub qub 5 coj pej xeem tawm tsam

ces nws lub post yog tau los ntawm Betty McCollum thiab pannya uas yog thoj tub tus ntxhais ua ib tug kabxuasblog los xwb vim nws twb hais lus meskas tsis meej li es yuav ua li cas ua tau kam kom tseem ceeb rau meskas? muaj cov hmoob uas yog Dr. thiab Lawyer more fitted for the position. Nej xav paub txog Betty McCollum ces nej mus google ( Betty McCollum and Hmong ) no ces yeej pom ntau yam txog nws. Thaum ntej nws yeej tuaj hmoob tog vim hmoob pab elect nws tabsis txij thaum dyd mus lobby nws rau blog qhov NTR tas ces nws cia li hloov siab mus nrog blog thiab dyd lawv lawm ( ntxeev siab lawm ). kuv li opinion mas yog panya recommended tsav zeb rau Betty McCollum es nws thiaj tau nws txoj hauj lwm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov niag phem ntawd tsim txom yus xwb tsis txhob vam tias lawv yuav tseg yus txoj haujlwm rau yus ua yus qhov chaw qub.

Lawv yeej rhuav tag teb tag chaw ib tog zuj zus tuaj lawm.

Thiab twb yog lawv ntxias tsis tau lawm lawv xav tsoooob heev thiaj tuaj loo tod sim tsis tau ces tuaj loo tod sim ces keb zoj li ub li nov tias luag kav tsis tau kom tseg rau lawv los kav los yeej tsis tau li thiab ces nws thiaj dag tias pab luag kom luag tau luag txoj haujlwm.

Ntawm kuv, kuv tsis toob kas ib niag dag khauspim li McCollum Betty lawv tog los pab kuv ntxiv lawm nas vim nws twb pab tsis tau nws lawm nws thiaj ua de.v raws luag rau txhua txoj kev seb puas txog nws ib teg ntshe nws yuav zoo siab thiab khawm rawv no.

Hos luag tus Betty McCollum tiag tiag luag nyob luag ib qho luag nim yuav ua niag de.v vwm ntawd naj thiab luag tsis paub txog tej ntawd.

Yog kuv sab tuaj ces kuv thiaj take care xwb hos, hos niag phem khauspim ntawd tuaj ces kuv muab thawb kiag rau nws tsooob cia nkawd tsooob nkawd tag ces kuv tus hlub mam dim los vim yog yus mus cheem tsis pub tsoooob ntshe yuav tias yus txhaum lawm thiab.

Cov niag neeg phem ces yog yus take care nws ces nws haj yam muaj plhus tuaj ua phem ntxiv xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug guest,

koj sob lus txog tsavzeb lub position zoo qhov koj piav thiaj paub. Xav mas txawm twg ua los kom ua txhawm rau haiv, txhob ua rau tuskheej, xwb ces zoo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Dhuavkhauspim,

zoo li koj hais pajlus ntau xwb, txhais tsis totaub li. Tsis xav licas tuaj tev lub hnoob seb yuam. Ua tsaug koj lub sijhawm txoj kev pom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv mloog tsis tas lawv cov lus, tabsis yuav tham raws li kuv perspective/point of view.

1. Yog Tsav Zeb Yaj sawvces nomtswv Meskas mus rau Blog Liab thiab Nyab-Laj liab ces nws tsis muaj feemxyuam hais txog Hmoob. Nws tsis yog Hmoob tus sawvcev mus rau ob lub tebchaws no.

2. Yog Tsav Zeb Yaj yog Hmoob tus sawvcev through American government mus rau tebchaws Blog thiab Nyab-laj, txhua yam nws yuav hais tawm rau ob lub tebchaws no, nws yuavtsum tau txais lus pom zoo ntawm Hmoob.

3. Yog nws xav tias tus Hmoob twg hais lus tsis zoo es nws yuav muag hais rau FBI. Qhov no yog Hmoob koom tes thaum twg ces nws poob nws txoj haulwm. Nws tsis yog Hmoob tus sawvcev. Tsuas jhai nej cov nyob MN tau xaiv nws mus sawvcev Hmoob lawm xwb lau. Nej cov koom haum nyob MN yuav tau sau ib tsab ntawv mus rau nej tus Congress. Nug nws saib thaumtwg Hmoob tau xaiv nws mus ua Hmoob tus sawvcev mus rau Blog thiab Nyab-laj teb. Yog tsis li ntawd ces kom nej tus Congress rov teb lus rau nej xwb. Thaum luag teb lus tas tuaj lawm, nej (Hmoob) yuav take action licas los mam sib tham.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsoom hmoob HLUB HAIV thiab HMOV TSHUA txhuatus,

koj xav licas txog TSAV ZEB YAJ coj lus - tswvyim - uas nws tau piav nyob daim yeeb yaj duab mus kev no? Qhov kuv xav paub yog COV LUS UAS NWS HAIS TIAS: MUAJ DABTSI HU RAU NWS, YOG TSIS HU RAU NWS LAM HAIS UB HAIS NO NYOB TEJ XOVTOOJ CUA, LOS YOG RADIO NWS HNOV YUAV MUAB TXHAIS UA LUS ENGLISH THIAB MUAB XA RAU FBI LOS YOG GOVERNMENT. Sob lus Tsav Zeb hais no SIV PUAS TAU? KOJ XAV LICAS? VIM LICAS? YUAV TAU KHO LICAS?

KoobTsheej.

Ua cas twb muaj 1 lub topic tham txog tsav zeb nyob saum xov xwm lawm koj txawm siv los qhib dua 1 lub topic tham txog tsav zeb ntawm no thiab lau.

Kuv xav tias yog muab tsav zeb txoj hauj lwm no tso rau Vang xang los sis lis teeb thiab muas nkaub lawv cov qub nom no 1 tug no ces yeej ua hauj lwm zoo heev lawm.tab sis nplog ho tsis nyiam pab no ces nplog pheej muab pov rau Dr Yang Dao xwb ces thiaj li tsis vawj li nev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv mloog tsis tas lawv cov lus, tabsis yuav tham raws li kuv perspective/point of view.

1. Yog Tsav Zeb Yaj sawvces nomtswv Meskas mus rau Blog Liab thiab Nyab-Laj liab ces nws tsis muaj feemxyuam hais txog Hmoob. Nws tsis yog Hmoob tus sawvcev mus rau ob lub tebchaws no.

Kuv nkagsiab mas nws tsis yog tus sawv cev hmoob - uas ra los ntawm tsoom hmoob - tabsis nws sawv cev ntawm Meskas mus rau Nplog liab xwb.

2. Yog Tsav Zeb Yaj yog Hmoob tus sawvcev through American government mus rau tebchaws Blog thiab Nyab-laj, txhua yam nws yuav hais tawm rau ob lub tebchaws no, nws yuavtsum tau txais lus pom zoo ntawm Hmoob.

Nws yuav tsis yog sawv cev hmoob, vim pejxeem hmoob tsis paub thiab tsis tau xa nws mus...

3. Yog nws xav tias tus Hmoob twg hais lus tsis zoo es nws yuav muag hais rau FBI. Qhov no yog Hmoob koom tes thaum twg ces nws poob nws txoj haulwm. Nws tsis yog Hmoob tus sawvcev. Tsuas jhai nej cov nyob MN tau xaiv nws mus sawvcev Hmoob lawm xwb lau. Nej cov koom haum nyob MN yuav tau sau ib tsab ntawv mus rau nej tus Congress. Nug nws saib thaumtwg Hmoob tau xaiv nws mus ua Hmoob tus sawvcev mus rau Blog thiab Nyab-laj teb. Yog tsis li ntawd ces kom nej tus Congress rov teb lus rau nej xwb. Thaum luag teb lus tas tuaj lawm, nej (Hmoob) yuav take action licas los mam sib tham.

Nws txawm yuav yog hmoob tus sawv cev kiag los nws yuav siv tsis tau cov tswv8 tswv9 - hais forcefully yuam-txwv tsis pub pejxeem hmoob hais lus thuam txog nws, thaum nws ua tejyam tsis raws-haum pejxeem siab. Tseem muaj tug hais, nws yuav siv phabdej kaas translation into english and report to FBI, ua tiag yuav mus tsis txog twg --- tseem yuav poob nws teg dejnum qees thiab, hmoob yuav muaj kev kub ntxhov loj ntxiv xwb.

Ua tsaug,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KoobTsheej.

Ua cas twb muaj 1 lub topic tham txog tsav zeb nyob saum xov xwm lawm koj txawm siv los qhib dua 1 lub topic tham txog tsav zeb ntawm no thiab lau.

Xeev,

ua tsaug koj qha kuv, lub topic nuav kuv yeej moog saib seb puas muaj nyob qhovtwg uantej kuv created posted tsua nuav, taabsis kuv maaj zog lawm saib yeej tsis pum thaj coj tuaj tsua nuav, tomqaab kuv pum koj qhov lug tawqha taag kuv moog saib yeej muaj le koj has...sorry.

Kuv xav tias yog muab tsav zeb txoj hauj lwm no tso rau Vang xang los sis lis teeb thiab muas nkaub lawv cov qub nom no 1 tug no ces yeej ua hauj lwm zoo heev lawm.tab sis nplog ho tsis nyiam pab no ces nplog pheej muab pov rau Dr Yang Dao xwb ces thiaj li tsis vawj li nev.

Leejtwg lug ua los yeej zoo, taabsis yuav tau: ua zoo, coj ncaaj nceeg, muaj communication, hab build qhov friendship ntsug tsua haiv neeg moob kuas zoo. Muaj kiv le zag taag lug ntawd yuav tau qhov dlawbpaug tsua haiv moob uantej xaav tas yuav zoo heev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv mloog tsis tas lawv cov lus, tabsis yuav tham raws li kuv perspective/point of view.

1. Yog Tsav Zeb Yaj sawvces nomtswv Meskas mus rau Blog Liab thiab Nyab-Laj liab ces nws tsis muaj feemxyuam hais txog Hmoob. Nws tsis yog Hmoob tus sawvcev mus rau ob lub tebchaws no.

2. Yog Tsav Zeb Yaj yog Hmoob tus sawvcev through American government mus rau tebchaws Blog thiab Nyab-laj, txhua yam nws yuav hais tawm rau ob lub tebchaws no, nws yuavtsum tau txais lus pom zoo ntawm Hmoob.

3. Yog nws xav tias tus Hmoob twg hais lus tsis zoo es nws yuav muag hais rau FBI. Qhov no yog Hmoob koom tes thaum twg ces nws poob nws txoj haulwm. Nws tsis yog Hmoob tus sawvcev. Tsuas jhai nej cov nyob MN tau xaiv nws mus sawvcev Hmoob lawm xwb lau. Nej cov koom haum nyob MN yuav tau sau ib tsab ntawv mus rau nej tus Congress. Nug nws saib thaumtwg Hmoob tau xaiv nws mus ua Hmoob tus sawvcev mus rau Blog thiab Nyab-laj teb. Yog tsis li ntawd ces kom nej tus Congress rov teb lus rau nej xwb. Thaum luag teb lus tas tuaj lawm, nej (Hmoob) yuav take action licas los mam sib tham.

\

Kuv los yeej xav ib yam li koj thiab. Peb Hmoob nyob MN raws li kuv paub xwb tsis tau hnov officialy qhov twg los tias TZY tau los ua haujlwm SAWV CEV rau Hmoob nyob Amelika mus rau Nplogteb. Cov neeg nyob tebchaws no mus ua haujlwm rau Sab Nplogteb luag muaj luag lawm kuv ho tsis tau paub tias ho tseem tshuav tej tug mus ua tej yam haujlwm zoo li no thiab. Txawm licas los xij, yuav ua dabtsi yuav tsum qhia tsoom Hmoob kom paub mas thiaj li yog, hos yog yus ua ntsiagto li no xwb ces txawm tias yus yog neeg zoo thiab ua haujlwm ncajncees los yeej tsis muaj txiajntsim thiab tseem raug Hmoob ntxub yus qees.

Qhov kuv xav mas ntshe yog luag muab q.uav pleev Hmoob taubhau kom tsw ces nyias dhia nyias xwb os. Hais txog ntawm qhov nws hais tias nws yuav muab tej neeg uas lam tau lam cem thiab lam hais nws ntawd report rau FBI ntawd mas kuv xav tias yuamkev loj vim tias nyob lub tebchaws no yog ywjpheej yuav cem los tau yog luag tsis txaus siab TSHWJ tsis yog luag THREAT/ YUAV NTAUS LOS SIS YUAV TUA ib tug Neeg mas koj thiaj ua tau. Hmoob ces yeej ib txwm coj li no YEEB NCUAB thiaj li muaj tsis paub tag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsoom hmoob HLUB HAIV thiab HMOV TSHUA txhuatus,

koj xav licas txog TSAV ZEB YAJ coj lus - tswvyim - uas nws tau piav nyob daim yeeb yaj duab mus kev no? Qhov kuv xav paub yog COV LUS UAS NWS HAIS TIAS: MUAJ DABTSI HU RAU NWS, YOG TSIS HU RAU NWS LAM HAIS UB HAIS NO NYOB TEJ XOVTOOJ CUA, LOS YOG RADIO NWS HNOV YUAV MUAB TXHAIS UA LUS ENGLISH THIAB MUAB XA RAU FBI LOS YOG GOVERNMENT. Sob lus Tsav Zeb hais no SIV PUAS TAU? KOJ XAV LICAS? VIM LICAS? YUAV TAU KHO LICAS?

Chaze yog ib tug liaison sawv* hauv lub teb chaw America no yog nyob rau State Department mus txhua lus rau lub teb chaw Nplog--specialize between kev sibtxhawb lus ntawm lub teb chaw America thiab teb chaw Nplog.

Chaze tsi yog ua haujlwm rau lub lav MN xwb, tabsi nws ua rau tam lub teb chaw America

Chaze muaj feemcuam report any distortion language of (writing or oral) to the FBI, yog lam tham txog Chaze lub npe. vim peb hmoob tseem ruamm ruamm peb paub tsi txog Deformation and Missrepresentation thiab txoj cai hauv lub teb chaw no tias yus tsi zoo single out it tug neeg thiab lam tau lam Iab Liam ib tug neeg. yog li ntawd, as a citizen of the United States of America and especially in his position as a Liaison of the United States of America--he has every single right to report anything that is untrue to the FBI.

yog tus paub txoj cai America zoo thiab paub txoj cai lub teb chaw America no lawm ces yeej tsi tag question txog Chaze nqi lus no kiag li lawm os nawb.

vim li no, thiaj li kom cia tej neeg txawj neeg ntse sibtham luag thiaj li paub siab paub nqi--luag thiaj li txawj xyoo luag cov lus kom nyob UNDER THE RULE OF LAW AND UNDER THE CONSTITUTION OF THE LAND.

peb txhob ua li hmoob ua lawm, ua neeg Babaric nyob tom Wild--es yus xav hais li cas los hais tag tsi muaj ciam li. thov ua ib tug zoo pejxeem, Chaze txhua los lus yog lus tagnrho...yog tsi paub txoj cai lub teb chaw America no ces mus nyeem thiab kawm ntxiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv mloog tsis tas lawv cov lus, tabsis yuav tham raws li kuv perspective/point of view.

1. Yog Tsav Zeb Yaj sawvces nomtswv Meskas mus rau Blog Liab thiab Nyab-Laj liab ces nws tsis muaj feemxyuam hais txog Hmoob. Nws tsis yog Hmoob tus sawvcev mus rau ob lub tebchaws no.

tijlaug, xyov koj puas nkagsiab zoo--koj thiaj li hais koj cov lus li. peb hmoob yog pejxeem rau leej twg? peb puas yog pejxeem American--los yog peb muaj peb hmoob nom hmoob tswv thiab peb muaj peb hmoob li ntiagtug? nco ntsoov tias peb hmoob yog pejxeem(citizen) of the United of States. thaum Chaze represents lub teb chaw American ces nws represents pejxeem American li koj thiab kuv lawm..nws qhov dej num ces yog cev ncaujlus los yog txhais lus between lub teb chaw American thiab lub teb chaw Nplog--Liaison yog teebmeem hmoob/plog tagnrho.

2. Yog Tsav Zeb Yaj yog Hmoob tus sawvcev through American government mus rau tebchaws Blog thiab Nyab-laj, txhua yam nws yuav hais tawm rau ob lub tebchaws no, nws yuavtsum tau txais lus pom zoo ntawm Hmoob.

Hmoob yog me nyuam yau - pejxeem nyob under American xwb...vim li cas, American Government tseem yuav tau txoj kev tso cai ntawm hmoob. puas yog peb tseem xav tias peb hmoob mas "special" tshaj plaws.

American tus foreign policy ces yog tagnrho txhua tus pejxeem tebchaw america no li ntiag tug, inclduning hmoob, nplog, nyablaj, suav, white, black, mexican...and all people as the citizen of the united states of america.

yog tseem tham li nej cov ua tij no tiag mas, peb hmoob tseem nyob deb heev ntawm txoj kev tostaub the rule of law and as a citizen of the United States lawm os mog.

3. Yog nws xav tias tus Hmoob twg hais lus tsis zoo es nws yuav muag hais rau FBI. Qhov no yog Hmoob koom tes thaum twg ces nws poob nws txoj haulwm. Nws tsis yog Hmoob tus sawvcev. Tsuas jhai nej cov nyob MN tau xaiv nws mus sawvcev Hmoob lawm xwb lau. Nej cov koom haum nyob MN yuav tau sau ib tsab ntawv mus rau nej tus Congress. Nug nws saib thaumtwg Hmoob tau xaiv nws mus ua Hmoob tus sawvcev mus rau Blog thiab Nyab-laj teb. Yog tsis li ntawd ces kom nej tus Congress rov teb lus rau nej xwb. Thaum luag teb lus tas tuaj lawm, nej (Hmoob) yuav take action licas los mam sib tham.

yog koj ua tij tseem hais li koj tiag mas, peb hmoob koj ua tij twb yog cov paubtab thiab ntse lawm... yog tseem tsi paub txog tias Chaze represents ntiagtug ntawm lub teb chaw america no tseem nyob siab tshaj lub nyuag state of MN lawm thiab.

hos nws yog federal employee--mas nws tseem muaj xiv (special right) to report txhua yam hais tsi zoo hais txog nws mus rau FBI tshaj qhov peb tham no lawm os nawb. nws tseem muaj special right, yog nws lam tau lam hais ub hais no, ces yog li koj ua tij hais--tabsi, yog nws tsua translat thiab txhais lus cov ua cem thiab hais nws lub npe xwb mas...that is the fundemental right as a citizen of the United States of America os me tijlaug aws. yog nws tseem report xwb mas twb zoo nawb mog, yog nws tseem xyuam paj foob rau tom court for 'DEFORMATION DAMAGE" mas tseem phem tshaj qhov nws report rau FBI os nawb...yog leej twg lam noj nws nkaub tuav nws npe thiab hais lus slander phem against Chaze os mog...

tus tsi paub dabtsi ces thiaj li tham li koj ua tij tham no--tus paub the rule of law ces mloog tag Chaze nqi lus xwb twb paub txog txoj cai tag lawm os nawb.

yog tsi paub dabtsi, hos noog ntxiv thiab mus kawm thiab ua research ntxiv kom paub tshaj no peb thiaj li paub sibtham lus..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chaze yog ib tug liaison sawv* hauv lub teb chaw America no yog nyob rau State Department mus txhua lus rau lub teb chaw Nplog--specialize between kev sibtxhawb lus ntawm lub teb chaw America thiab teb chaw Nplog.

Chaze tsi yog ua haujlwm rau lub lav MN xwb, tabsi nws ua rau tam lub teb chaw America

Chaze muaj feemcuam report any distortion language of (writing or oral) to the FBI, yog lam tham txog Chaze lub npe. vim peb hmoob tseem ruamm ruamm peb paub tsi txog Deformation and Missrepresentation thiab txoj cai hauv lub teb chaw no tias yus tsi zoo single out it tug neeg thiab lam tau lam Iab Liam ib tug neeg. yog li ntawd, as a citizen of the United States of America and especially in his position as a Liaison of the United States of America--he has every single right to report anything that is untrue to the FBI.

yog tus paub txoj cai America zoo thiab paub txoj cai lub teb chaw America no lawm ces yeej tsi tag question txog Chaze nqi lus no kiag li lawm os nawb.

vim li no, thiaj li kom cia tej neeg txawj neeg ntse sibtham luag thiaj li paub siab paub nqi--luag thiaj li txawj xyoo luag cov lus kom nyob UNDER THE RULE OF LAW AND UNDER THE CONSTITUTION OF THE LAND.

peb txhob ua li hmoob ua lawm, ua neeg Babaric nyob tom Wild--es yus xav hais li cas los hais tag tsi muaj ciam li. thov ua ib tug zoo pejxeem, Chaze txhua los lus yog lus tagnrho...yog tsi paub txoj cai lub teb chaw America no ces mus nyeem thiab kawm ntxiv.

Ha ha ha ha ha, Ua cas txawm siv khib khib koj li lawm na hlubtuagnthi aw? Koj mas ntxim yuav txawj hlub tuag nthi tshaj ntag hais txog kev hlub, tiam sis koj ho tsis txawj ntse li Tsav Zeb ne, kuv xav mas pab koj tu siab ntau lau!!!!! Neeg rua,m txawjn ntse npaum li koj es ua cas ho tsis ua txiv ntxhia tua siv koj qhov peev xwm es tsam pom luag muaj zoo lub sab xeeb mus ua hauj lwm rau hauv tsoom fwv lawm no ces mam ua de,v tsej tsej puag hauv txaj tuaj xwb ha ha ha ha hlubtuagnthi aws tau zoo noj nyiaj laus ces kam tsij noj cheem tseem noj taus, tsam ib ntsis ho chim chim lub siab ces ho noj tsis taus lawm saib leej twg ho yuav tuaj ntxias kopj nawb bye.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chaze yog ib tug liaison sawv* hauv lub teb chaw America no yog nyob rau State Department mus txhua lus rau lub teb chaw Nplog--specialize between kev sibtxhawb lus ntawm lub teb chaw America thiab teb chaw Nplog.

Chaze tsi yog ua haujlwm rau lub lav MN xwb, tabsi nws ua rau tam lub teb chaw America

Chaze muaj feemcuam report any distortion language of (writing or oral) to the FBI, yog lam tham txog Chaze lub npe. vim peb hmoob tseem ruamm ruamm peb paub tsi txog Deformation and Missrepresentation thiab txoj cai hauv lub teb chaw no tias yus tsi zoo single out it tug neeg thiab lam tau lam Iab Liam ib tug neeg. yog li ntawd, as a citizen of the United States of America and especially in his position as a Liaison of the United States of America--he has every single right to report anything that is untrue to the FBI.

yog tus paub txoj cai America zoo thiab paub txoj cai lub teb chaw America no lawm ces yeej tsi tag question txog Chaze nqi lus no kiag li lawm os nawb.

vim li no, thiaj li kom cia tej neeg txawj neeg ntse sibtham luag thiaj li paub siab paub nqi--luag thiaj li txawj xyoo luag cov lus kom nyob UNDER THE RULE OF LAW AND UNDER THE CONSTITUTION OF THE LAND.

peb txhob ua li hmoob ua lawm, ua neeg Babaric nyob tom Wild--es yus xav hais li cas los hais tag tsi muaj ciam li. thov ua ib tug zoo pejxeem, Chaze txhua los lus yog lus tagnrho...yog tsi paub txoj cai lub teb chaw America no ces mus nyeem thiab kawm ntxiv.

TUS YAWG THAUB.....RRUA.MMTHUAGTHI TOM DE.V TUS KW TW......NIM YIAV PAUB QUAV DAB TSI TSW TOG TWG TWB TSIS FEEB MEEJ....XYOV HNOV LUS FAB LU CUA TXAEM SIV PIB QW QHUA THAUB TSAV ZEB YAJ LUB NPE. CAS YUAV YAIM COV DAG LUB MAIB EZI TIAG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LOLz...tsi yog khib, yog khib ces twb tsi qhia lawm, tsua yog peb ib cov hmoob tseem ruamm tiag tiag--es los pab qhia thiab explain American txoj Cai thiab the rule of law in this country rau kom hos nkagsiab es thiaj li tsi xav yuam kev tshuav li peb pheej qw xwb...tabsi, peb hmoob coob tus yeej tseem tsi paub dabtsi yog dabtsi li tiag tiag.

yog li no, yuav sibcam nrog cov neeg digmuag ces yeej tsi muaj hnub nkagsiab thiab tostaub li los ntshe yog li no tiag.

yus pab explain rau kom hos nrog luag pom kevdeb thiab txawjntxiv xwb los twb tsi kam kawm lawm thiab---tseem tseem yog ntshav hmoob tiag tiag....smiles!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LOLz...tsi yog khib, yog khib ces twb tsi qhia lawm, tsua yog peb ib cov hmoob tseem ruamm tiag tiag--es los pab qhia thiab explain American txoj Cai thiab the rule of law in this country rau kom hos nkagsiab es thiaj li tsi xav yuam kev tshuav li peb pheej qw xwb...tabsi, peb hmoob coob tus yeej tseem tsi paub dabtsi yog dabtsi li tiag tiag.

yog li no, yuav sibcam nrog cov neeg digmuag ces yeej tsi muaj hnub nkagsiab thiab tostaub li los ntshe yog li no tiag.

yus pab explain rau kom hos nrog luag pom kevdeb thiab txawjntxiv xwb los twb tsi kam kawm lawm thiab---tseem tseem yog ntshav hmoob tiag tiag....smiles!

peb tuaj sib cav noj twb tsis muaj tus nqa tau pov thawj thiab puas pheej tuaj tus rau tej lus li es ua li cas koj thiaj paub tias koj li yog hos lwm tus li tsis yog? tsis txhob ua ib tug neeg opinionated hais ab tsi hais tso rau saum rooj s/d mam tiav txim siab seb puas yog thiab seb feem coob ho xav li cas thiaj yog kev ncaj ncees yog neeg ntse.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

smiles... yog xav paub txog the rule of law lub teb chaw America no xwb ces mus nrhiav kiag thiab search xwb mas. txhob tos kuv nqa tuaj, yog yus lam tham xwb tsi paub the rule of law ces txhob tham lus li yus tsi paub, yog thaum yus twb tsi xav Kawm naj.

tej kev kawm no, tsi yog kuv yov yuam kom leej twg kawm--qhia rau kom paub es yus mus kawm yus kom yus ntse ntxiv xwb. yog tseem tos kom nqa tej rule of law tuaj tso saum rooj thiab ces nyaj tsua tag li ntawd lawm xwb.

qhov no, twb yog teb cov lus ua Chaze hais tias nws yuav translate mus rau FBI ned...easy as that, koj puas nkagsiab mas?

yog xav paub saib no:

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Defamation+of+character

Ask a Lawyer: DefamationA Lawyer Will Answer in Minutes! Questions Answered Every 9 Seconds.

law.justanswer.com/

General Lawyer

Real Estate Lawyer

Immigration Lawyer

Employment Lawyer

Family Lawyer

Estate Lawyer

Any intentional false communication, either written or spoken, that harms a person's reputation; decreases the respect, regard, or confidence in which a person is held; or induces disparaging, hostile, or disagreeable opinions or feelings against a person.

Defamation may be a criminal or civil charge. It encompasses both written statements, known as libel, and spoken statements, called slander.

The probability that a plaintiff will recover damages in a defamation suit depends largely on whether the plaintiff is a public or private figure in the eyes of the law. The public figure law of defamation was first delineated in new york times v. sullivan, 376 U.S. 254, 84 S. Ct. 710, 11 L. Ed. 2d 686 (1964). In Sullivan, the plaintiff, a police official, claimed that false allegations about him appeared in the New York Times, and sued the newspaper for libel. The Supreme Court balanced the plaintiff's interest in preserving his reputation against the public's interest in freedom of expression in the area of political debate. It held that a public official alleging libel must prove actual malice in order to recover damages. The Court declared that the First Amendment protects open and robust debate on public issues even when such debate includes "vehement, caustic, unpleasantly sharp attacks on government and public officials." A public official or other plaintiff who has voluntarily assumed a position in the public eye must prove that defamatory statements were made with knowledge that they were false or with reckless disregard of whether they were false.

Where the plaintiff in a defamation action is a private citizen who is not in the public eye, the law extends a lesser degree of constitutional protection to defamatory statements. Public figures voluntarily place themselves in a position that invites close scrutiny, whereas private citizens who have not entered public life do not relinquish their interest in protecting their reputation. In addition, public figures have greater access to the means to publicly counteract false statements about them. For these reasons, a private citizen's reputation and privacy interests tend to outweigh free speech considerations and deserve greater protection from the courts. (See Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 94 S. Ct. 2997, 41 L. Ed. 2d 789 [1974]).

Distinguishing between public and private figures for the purposes of defamation law is sometimes difficult. For an individual to be considered a public figure in all situations, the person's name must be so familiar as to be a household word—for example, Michael Jordan. Because most people do not fit into that category of notoriety, the Court recognized the limited-purpose public figure, who is voluntarily injected into a public controversy and becomes a public figure for a limited range of issues. Limited-purpose public figures, like public figures, have at least temporary access to the means to counteract false statements about them. They also voluntarily place themselves in the public eye and consequently relinquish some of their privacy rights. For these reasons, false statements about limited-purpose public figures that relate to the public controversies in which those figures are involved are not considered defamatory unless they meet the actual-malice test set forth in Sullivan.

Determining who is a limited-purpose public figure can also be problematic. In Time, Inc. v. Firestone, 424 U.S. 448, 96 S. Ct. 958, 47 L. Ed. 2d 154 (1976), the Court held that the plaintiff, a prominent socialite involved in a scandalous Divorce, was not a public figure because her divorce was not a public controversy and because she had not voluntarily involved herself in a public controversy. The Court recognized that the divorce was newsworthy, but drew a distinction between matters of public interest and matters of public controversy. In Hutchinson v. Proxmire, 443 U.S. 111, 99 S. Ct. 2675, 61 L. Ed. 2d 411 (1979), the Court determined that a scientist whose federally supported research was ridiculed as wasteful by Senator William Proxmire was not a limited-purpose public figure because he had not sought public scrutiny in order to influence others on a matter of public controversy, and was not otherwise well-known.

Further readings

Collins, Matthew. 2001. The Law of Defamation and the Internet. New York: Oxford Univ. Press.

Friedman, Jessica R. 1995. "Defamation." Fordham Law Review 64 (December).

Jones, William K. 2003. Insult to Injury: Libel, Slander, and Invasions of Privacy. Boulder, Colo.: Univ. Press of Colorado.

Smolla, Rodney A. 1999. Law of Defamation. 2d ed. St. Paul, Minn.: West Group.

Cross-references

Freedom of the Press; Libel and Slander.

West's Encyclopedia of American Law, edition 2. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights reserved.

peb tuaj sib cav noj twb tsis muaj tus nqa tau pov thawj thiab puas pheej tuaj tus rau tej lus li es ua li cas koj thiaj paub tias koj li yog hos lwm tus li tsis yog? tsis txhob ua ib tug neeg opinionated hais ab tsi hais tso rau saum rooj s/d mam tiav txim siab seb puas yog thiab seb feem coob ho xav li cas thiaj yog kev ncaj ncees yog neeg ntse.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

smiles... yog xav paub txog the rule of law lub teb chaw America no xwb ces mus nrhiav kiag thiab search xwb mas. txhob tos kuv nqa tuaj, yog yus lam tham xwb tsi paub the rule of law ces txhob tham lus li yus tsi paub, yog thaum yus twb tsi xav Kawm naj.

tej kev kawm no, tsi yog kuv yov yuam kom leej twg kawm--qhia rau kom paub es yus mus kawm yus kom yus ntse ntxiv xwb. yog tseem tos kom nqa tej rule of law tuaj tso saum rooj thiab ces nyaj tsua tag li ntawd lawm xwb.

qhov no, twb yog teb cov lus ua Chaze hais tias nws yuav translate mus rau FBI ned...easy as that, koj puas nkagsiab mas?

yog xav paub saib no:

http://legal-diction...on of character

Ask a Lawyer: DefamationA Lawyer Will Answer in Minutes! Questions Answered Every 9 Seconds.

law.justanswer.com/

General Lawyer

Real Estate Lawyer

Immigration Lawyer

Employment Lawyer

Family Lawyer

Estate Lawyer

Any intentional false communication, either written or spoken, that harms a person's reputation; decreases the respect, regard, or confidence in which a person is held; or induces disparaging, hostile, or disagreeable opinions or feelings against a person.

Defamation may be a criminal or civil charge. It encompasses both written statements, known as libel, and spoken statements, called slander.

The probability that a plaintiff will recover damages in a defamation suit depends largely on whether the plaintiff is a public or private figure in the eyes of the law. The public figure law of defamation was first delineated in new york times v. sullivan, 376 U.S. 254, 84 S. Ct. 710, 11 L. Ed. 2d 686 (1964). In Sullivan, the plaintiff, a police official, claimed that false allegations about him appeared in the New York Times, and sued the newspaper for libel. The Supreme Court balanced the plaintiff's interest in preserving his reputation against the public's interest in freedom of expression in the area of political debate. It held that a public official alleging libel must prove actual malice in order to recover damages. The Court declared that the First Amendment protects open and robust debate on public issues even when such debate includes "vehement, caustic, unpleasantly sharp attacks on government and public officials." A public official or other plaintiff who has voluntarily assumed a position in the public eye must prove that defamatory statements were made with knowledge that they were false or with reckless disregard of whether they were false.

Where the plaintiff in a defamation action is a private citizen who is not in the public eye, the law extends a lesser degree of constitutional protection to defamatory statements. Public figures voluntarily place themselves in a position that invites close scrutiny, whereas private citizens who have not entered public life do not relinquish their interest in protecting their reputation. In addition, public figures have greater access to the means to publicly counteract false statements about them. For these reasons, a private citizen's reputation and privacy interests tend to outweigh free speech considerations and deserve greater protection from the courts. (See Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 94 S. Ct. 2997, 41 L. Ed. 2d 789 [1974]).

Distinguishing between public and private figures for the purposes of defamation law is sometimes difficult. For an individual to be considered a public figure in all situations, the person's name must be so familiar as to be a household word—for example, Michael Jordan. Because most people do not fit into that category of notoriety, the Court recognized the limited-purpose public figure, who is voluntarily injected into a public controversy and becomes a public figure for a limited range of issues. Limited-purpose public figures, like public figures, have at least temporary access to the means to counteract false statements about them. They also voluntarily place themselves in the public eye and consequently relinquish some of their privacy rights. For these reasons, false statements about limited-purpose public figures that relate to the public controversies in which those figures are involved are not considered defamatory unless they meet the actual-malice test set forth in Sullivan.

Determining who is a limited-purpose public figure can also be problematic. In Time, Inc. v. Firestone, 424 U.S. 448, 96 S. Ct. 958, 47 L. Ed. 2d 154 (1976), the Court held that the plaintiff, a prominent socialite involved in a scandalous Divorce, was not a public figure because her divorce was not a public controversy and because she had not voluntarily involved herself in a public controversy. The Court recognized that the divorce was newsworthy, but drew a distinction between matters of public interest and matters of public controversy. In Hutchinson v. Proxmire, 443 U.S. 111, 99 S. Ct. 2675, 61 L. Ed. 2d 411 (1979), the Court determined that a scientist whose federally supported research was ridiculed as wasteful by Senator William Proxmire was not a limited-purpose public figure because he had not sought public scrutiny in order to influence others on a matter of public controversy, and was not otherwise well-known.

Further readings

Collins, Matthew. 2001. The Law of Defamation and the Internet. New York: Oxford Univ. Press.

Friedman, Jessica R. 1995. "Defamation." Fordham Law Review 64 (December).

Jones, William K. 2003. Insult to Injury: Libel, Slander, and Invasions of Privacy. Boulder, Colo.: Univ. Press of Colorado.

Smolla, Rodney A. 1999. Law of Defamation. 2d ed. St. Paul, Minn.: West Group.

Cross-references

Freedom of the Press; Libel and Slander.

West's Encyclopedia of American Law, edition 2. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights reserved.

oh yo luag kom nqa kiag qhov lawv hais rau tsav zeb tuaj no nas es ua li cas mus muab definition tuaj xwb li no es hais tias yog ntse no tsis tau noj li os hlwb qeeb dhau lawm os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

smiles... yog xav paub txog the rule of law lub teb chaw America no xwb ces mus nrhiav kiag thiab search xwb mas. txhob tos kuv nqa tuaj, yog yus lam tham xwb tsi paub the rule of law ces txhob tham lus li yus tsi paub, yog thaum yus twb tsi xav Kawm naj.

tej kev kawm no, tsi yog kuv yov yuam kom leej twg kawm--qhia rau kom paub es yus mus kawm yus kom yus ntse ntxiv xwb. yog tseem tos kom nqa tej rule of law tuaj tso saum rooj thiab ces nyaj tsua tag li ntawd lawm xwb.

qhov no, twb yog teb cov lus ua Chaze hais tias nws yuav translate mus rau FBI ned...easy as that, koj puas nkagsiab mas?

yog xav paub saib no:

http://legal-diction...on of character

Ask a Lawyer: DefamationA Lawyer Will Answer in Minutes! Questions Answered Every 9 Seconds.

law.justanswer.com/

General Lawyer

Real Estate Lawyer

Immigration Lawyer

Employment Lawyer

Family Lawyer

Estate Lawyer

Any intentional false communication, either written or spoken, that harms a person's reputation; decreases the respect, regard, or confidence in which a person is held; or induces disparaging, hostile, or disagreeable opinions or feelings against a person.

Defamation may be a criminal or civil charge. It encompasses both written statements, known as libel, and spoken statements, called slander.

The probability that a plaintiff will recover damages in a defamation suit depends largely on whether the plaintiff is a public or private figure in the eyes of the law. The public figure law of defamation was first delineated in new york times v. sullivan, 376 U.S. 254, 84 S. Ct. 710, 11 L. Ed. 2d 686 (1964). In Sullivan, the plaintiff, a police official, claimed that false allegations about him appeared in the New York Times, and sued the newspaper for libel. The Supreme Court balanced the plaintiff's interest in preserving his reputation against the public's interest in freedom of expression in the area of political debate. It held that a public official alleging libel must prove actual malice in order to recover damages. The Court declared that the First Amendment protects open and robust debate on public issues even when such debate includes "vehement, caustic, unpleasantly sharp attacks on government and public officials." A public official or other plaintiff who has voluntarily assumed a position in the public eye must prove that defamatory statements were made with knowledge that they were false or with reckless disregard of whether they were false.

Where the plaintiff in a defamation action is a private citizen who is not in the public eye, the law extends a lesser degree of constitutional protection to defamatory statements. Public figures voluntarily place themselves in a position that invites close scrutiny, whereas private citizens who have not entered public life do not relinquish their interest in protecting their reputation. In addition, public figures have greater access to the means to publicly counteract false statements about them. For these reasons, a private citizen's reputation and privacy interests tend to outweigh free speech considerations and deserve greater protection from the courts. (See Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 94 S. Ct. 2997, 41 L. Ed. 2d 789 [1974]).

Distinguishing between public and private figures for the purposes of defamation law is sometimes difficult. For an individual to be considered a public figure in all situations, the person's name must be so familiar as to be a household word—for example, Michael Jordan. Because most people do not fit into that category of notoriety, the Court recognized the limited-purpose public figure, who is voluntarily injected into a public controversy and becomes a public figure for a limited range of issues. Limited-purpose public figures, like public figures, have at least temporary access to the means to counteract false statements about them. They also voluntarily place themselves in the public eye and consequently relinquish some of their privacy rights. For these reasons, false statements about limited-purpose public figures that relate to the public controversies in which those figures are involved are not considered defamatory unless they meet the actual-malice test set forth in Sullivan.

Determining who is a limited-purpose public figure can also be problematic. In Time, Inc. v. Firestone, 424 U.S. 448, 96 S. Ct. 958, 47 L. Ed. 2d 154 (1976), the Court held that the plaintiff, a prominent socialite involved in a scandalous Divorce, was not a public figure because her divorce was not a public controversy and because she had not voluntarily involved herself in a public controversy. The Court recognized that the divorce was newsworthy, but drew a distinction between matters of public interest and matters of public controversy. In Hutchinson v. Proxmire, 443 U.S. 111, 99 S. Ct. 2675, 61 L. Ed. 2d 411 (1979), the Court determined that a scientist whose federally supported research was ridiculed as wasteful by Senator William Proxmire was not a limited-purpose public figure because he had not sought public scrutiny in order to influence others on a matter of public controversy, and was not otherwise well-known.

Further readings

Collins, Matthew. 2001. The Law of Defamation and the Internet. New York: Oxford Univ. Press.

Friedman, Jessica R. 1995. "Defamation." Fordham Law Review 64 (December).

Jones, William K. 2003. Insult to Injury: Libel, Slander, and Invasions of Privacy. Boulder, Colo.: Univ. Press of Colorado.

Smolla, Rodney A. 1999. Law of Defamation. 2d ed. St. Paul, Minn.: West Group.

Cross-references

Freedom of the Press; Libel and Slander.

West's Encyclopedia of American Law, edition 2. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights reserved.

Kuv tsis paub the rules of the law, tabsis kuv xav tias the rules of the law yog neeg/pejxeem pomzoo thiaj siv tau. Tsis li ces yeej tsis muaj Jurors thaum Judges muaj kev txiavtxim loj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0