Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Noj 3O, Noj Tsiab, Noj tshiab ! yog li cas ?

2 posts in this topic

Posted · Report post

Noj 3O, Noj Tsiab, Noj tshiab ! yog li cas ?

3 lo lus no kuv xav paub yog lo lus li cas , puas muaj leej twg paub ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NOJ 30, NOJ TSIAB thiab NOJ TSHIAB yog licas.

3 lo lus no muaj ob lo thiaj yog siv rau ib lub caij ntawm haiv hmoob. Lo lus noj tshiab no xyov koj ho paub tau qhov twg los. Tej zaum koj yuav paub tau los ntawm Hmoob lolus tias noj mov blej tshiab los tsis paub.

NOJ PEB CAUG.

Lo lus NOJ PEBCAUG no yog ib lub boon {blog} {Hmoob} hu ua teejsawm NOJ PEBCAUG. Tshuav 2 lo ntxiv, dhia qaib, pov boj pob. To give the meaning in to English is that Noj Peb Caug is a festival day in Hmong nation to host the pasted year and to recognize the new year to come. Luag tej laus tias yog hnoob cim tseg los so hauv vaj hauv tsev lub sijhawm xaus xyoo laus rau hnoob 30 lub 12 hlis es yuav tos txais xyoo tshiab xiab 1 lub 1 hlis ntuj. Txhua yam txhua tsav yuav tsum ua kom tiav rau hnoob 30 no.

Tej laus ua li no, luag suav ntsoov hnoob xiab 1 lub 1 hlis ntawm xyoo tshiab los mus sib tw saib leej twg xub2 tau yam tshiab ntawm lub xyoo tshiab. Yog li ntawd, thaum ib tag hmo tej laus thiaj sib tw mus kwv dej saib leej twg yog tus mus ua ntej tshaj rau ntawm lub qhov dej los lub pasdej uas ib txwm ce los haus, leej twg xub tau cuab qaib cuab bua los noj qhauv thiab ntau2 ntxiv.

Yeebvim li no, thiaj li muab hnoob hnoob xiab peb caug ntawm lub xyoo laus ua txhua yam kom tiav thiaj tau sijhawm mus txeeb yam tshiab los rau hauv vaj hauv tsev ntawm lub xyoo tshiab. Thaum twg muaj kev kawm txhij ua ke lawm mas yuav sau li no tsis tau "Noj 30" yuav tsum sau li no xwb mas hnoob ntawd thiaj muaj tsoomthawj rau Hmoob thiab mab-sua xws li: NOJ PEBCAUG. Yog yuav piav ces yuav hais tsis tag li. Lam bai tuab2 lu li no xwb . Hnoob xiab 1 mus rau xiab 3 Hmoob tej laus tsis pub me tub me nyuam da dej, ntxhua khaub ncaws, txiav taws, zom zeb tuav cos @ lwm yam hlo li. Sawvdaws yuav tsum mus saib tej hluas pov pob ua kev lomzem xwb.

Nyob los nimno, Hmoob muab lub teejsawm no coj los ua lag ua luam thiab ua kev lomzom txhua yam leemthij {kislas} nrog thoob lub qab ntuj lo lawm xwb.

NOJ TSIAB.

Qhov tseeb tiag, Noj Tsiab ces yog pluas noj pluas haus ua ntej Hnoob Noj Peb Caug xwb. Ib yig no yuav tsum baj ib nyuag xyav noj xws li tus ua neej muaj tua bua rau kwv tij neej tsa tuaj noj, tus txomnyem tua tug nyuag puav qaib los laigdab thiab hu kwv tij neej tsa tuaj nrog noj rooj mov ntawd xwb. Kev Noj Tsiab mas tsis timtsum yuav tsum kom txog hnoob Noj Peb Caug mam ua. Koj baj txhij koj noj ua ntej, kuv baj tau kuv noj ua ntej kom txog hnoob ntawd haujlwm ib puas tsav yam kom tiav rau hnoob Noj Peb Caug ntawd xwb.

Noj Tsiab txhais tau ntau lo lus tias: noj tsiag noj txhu, noj tsiaj noj txhuv, noj nqaij, noj nqaig noj hno.

Tham li no xwb, cia lwm tus ho los piav lo bai ntxiv thiaj li tau paub lasruas {knowledges} ntau dua no.

ua tsaug. Sib ntsib dua.

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...
Sign in to follow this  
Followers 0