Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Cobtsib thiab Suavliab Tuaj Txeeb Khabmeem & Nplog Av Cog Ntoo Yasphaslas Ua Teebmeem Loj

17 posts in this topic

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob NplogTxhua Tus,

Xovxwm hais tawm nram no tias Cobtsib thiab Suav tuaj txeeb av ntau thaj chaw los mus cog Ntoo Yasphaslas nyob hauv Nplogteb thiab Khabmeem ua rau tej Pejxeem tsis tau kev nrhiav noj nrhiav haus thiab lawv tseem muab cov tshuaj uas yog ib yam phem tshaj plaws los rau nej tua cov ntoo hais los ua rau toj roob hauv pes thiab tej dej muaj teebmeem ntau yam, los rau tamsim no muaj Pejxeem ntau nyob rau 2 lub tebchaws tau quaj qw thov kev pab. Txoj kev phomsij no tsuas yuav muaj loj zujzus rau nej txhua tus nyob rau lub neej yav pemsuab xwb yog nej tsis tso tseg txoj kev cog cov ntoo no.

Nej tsis paub nws muaj ntau yam phem rau nej xws li:

1. Suav thiab Nyablaj tuaj kom nej cog ntoo muag rau lawv xwb tsis muaj lwm tus neeg tuaj yuav, thaum zoo li no luag txawm tsis txog nej tus nqi los nej hais tsis tau nej yuav tau muag thiab ua raws lawv li lawv nyiam xwb.

2. Cov ntoo hais los no nws muaj kev phomsij heev rau nej lub tebchaws vim nej muab hav zoov ntoo tag los cog thiab haj tseeem muab tej tshuaj uas phem tsis zoo ntawd los rau nej tua cov ntoo, qhov no nws ua rau nej tej av tsuag tas ua tsis tau noj hos tej tshuaj ntws rau kwj deg kwj hav qav

thiab ntseg tuag tas, txawm qav thiab tsis tuag los nws tsis zoo rau nej noj lawm rau qhov lawv tau tshuaj ces yog nej noj yuav ua rau nej muaj mog cancer (maslees).

Yog li thiaj muab tshaj rau nej sawvdaws paub kom txhij txhua tias yog nej leejtwg tsis tau cog Ntoo Yasphaslas ces tseg txij hnub no mus tsis txhob muab nej li av coj mus cog ntxiv lawm. Nco ntsoo nej tej av thiab xyoob ntoo, av, thiab tej* uas ntuj tsim los lawv muaj nujnqis tshaj cov ntoo Yasphaslas no lawm 100 npaug tsuas yog nej tsis muaj kev kawm ces nej tsis paub siv xwb. Luag cov neeg txawv tebchaws tau hais rau kom 2 lub tebchaws no tseg txoj kev tso Suav thiab Nyablaj tuaj huab Pejxeem cog ntoo yas txhob ua mus ntxiv lawm.

http://www.rfa.org/e...2013174248.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Qhov xoxwm nram no los yog ib qho uas loj kawgkiag ua rau pejxeem tsis paub los daws thiab tsis muaj cuabkav ua tau dabtsi los pab cawm lub tebchaws nplog txoj kev tsimtxom los ntawm suav thiab nyablaj.

ຜແນກ ພາສາລາວ | ເສຖກິຈ

ວຽດນາມກູ້ເງິນ ປູກຢາງບັງໜ້າ ເພື່ອຕັດໄມ້

2013-05-13

icon-sendw.png

icon-comment.png

icon-share.png

icon-print.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob NplogTxhua Tus,

Xovxwm hais tawm nram no tias Cobtsib thiab Suav tuaj txeeb av ntau thaj chaw los mus cog Ntoo Yasphaslas nyob hauv Nplogteb thiab Khabmeem ua rau tej Pejxeem tsis tau kev nrhiav noj nrhiav haus thiab lawv tseem muab cov tshuaj uas yog ib yam phem tshaj plaws los rau nej tua cov ntoo hais los ua rau toj roob hauv pes thiab tej dej muaj teebmeem ntau yam, los rau tamsim no muaj Pejxeem ntau nyob rau 2 lub tebchaws tau quaj qw thov kev pab. Txoj kev phomsij no tsuas yuav muaj loj zujzus rau nej txhua tus nyob rau lub neej yav pemsuab xwb yog nej tsis tso tseg txoj kev cog cov ntoo no.

Nej tsis paub nws muaj ntau yam phem rau nej xws li:

1. Suav thiab Nyablaj tuaj kom nej cog ntoo muag rau lawv xwb tsis muaj lwm tus neeg tuaj yuav, thaum zoo li no luag txawm tsis txog nej tus nqi los nej hais tsis tau nej yuav tau muag thiab ua raws lawv li lawv nyiam xwb.

2. Cov ntoo hais los no nws muaj kev phomsij heev rau nej lub tebchaws vim nej muab hav zoov ntoo tag los cog thiab haj tseeem muab tej tshuaj uas phem tsis zoo ntawd los rau nej tua cov ntoo, qhov no nws ua rau nej tej av tsuag tas ua tsis tau noj hos tej tshuaj ntws rau kwj deg kwj hav qav

thiab ntseg tuag tas, txawm qav thiab tsis tuag los nws tsis zoo rau nej noj lawm rau qhov lawv tau tshuaj ces yog nej noj yuav ua rau nej muaj mog cancer (maslees).

Yog li thiaj muab tshaj rau nej sawvdaws paub kom txhij txhua tias yog nej leejtwg tsis tau cog Ntoo Yasphaslas ces tseg txij hnub no mus tsis txhob muab nej li av coj mus cog ntxiv lawm. Nco ntsoo nej tej av thiab xyoob ntoo, av, thiab tej* uas ntuj tsim los lawv muaj nujnqis tshaj cov ntoo Yasphaslas no lawm 100 npaug tsuas yog nej tsis muaj kev kawm ces nej tsis paub siv xwb. Luag cov neeg txawv tebchaws tau hais rau kom 2 lub tebchaws no tseg txoj kev tso Suav thiab Nyablaj tuaj huab Pejxeem cog ntoo yas txhob ua mus ntxiv lawm.

http://www.rfa.org/e...2013174248.html

Cas sau ib kuag ntawv liab es yog dab tsi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob NplogTxhua Tus,

Xovxwm hais tawm nram no tias Cobtsib thiab Suav tuaj txeeb av ntau thaj chaw los mus cog Ntoo Yasphaslas nyob hauv Nplogteb thiab Khabmeem ua rau tej Pejxeem tsis tau kev nrhiav noj nrhiav haus thiab lawv tseem muab cov tshuaj uas yog ib yam phem tshaj plaws los rau nej tua cov ntoo hais los ua rau toj roob hauv pes thiab tej dej muaj teebmeem ntau yam, los rau tamsim no muaj Pejxeem ntau nyob rau 2 lub tebchaws tau quaj qw thov kev pab. Txoj kev phomsij no tsuas yuav muaj loj zujzus rau nej txhua tus nyob rau lub neej yav pemsuab xwb yog nej tsis tso tseg txoj kev cog cov ntoo no.

Nej tsis paub nws muaj ntau yam phem rau nej xws li:

1. Suav thiab Nyablaj tuaj kom nej cog ntoo muag rau lawv xwb tsis muaj lwm tus neeg tuaj yuav, thaum zoo li no luag txawm tsis txog nej tus nqi los nej hais tsis tau nej yuav tau muag thiab ua raws lawv li lawv nyiam xwb.

2. Cov ntoo hais los no nws muaj kev phomsij heev rau nej lub tebchaws vim nej muab hav zoov ntoo tag los cog thiab haj tseeem muab tej tshuaj uas phem tsis zoo ntawd los rau nej tua cov ntoo, qhov no nws ua rau nej tej av tsuag tas ua tsis tau noj hos tej tshuaj ntws rau kwj deg kwj hav qav

thiab ntseg tuag tas, txawm qav thiab tsis tuag los nws tsis zoo rau nej noj lawm rau qhov lawv tau tshuaj ces yog nej noj yuav ua rau nej muaj mog cancer (maslees).

Yog li thiaj muab tshaj rau nej sawvdaws paub kom txhij txhua tias yog nej leejtwg tsis tau cog Ntoo Yasphaslas ces tseg txij hnub no mus tsis txhob muab nej li av coj mus cog ntxiv lawm. Nco ntsoo nej tej av thiab xyoob ntoo, av, thiab tej* uas ntuj tsim los lawv muaj nujnqis tshaj cov ntoo Yasphaslas no lawm 100 npaug tsuas yog nej tsis muaj kev kawm ces nej tsis paub siv xwb. Luag cov neeg txawv tebchaws tau hais rau kom 2 lub tebchaws no tseg txoj kev tso Suav thiab Nyablaj tuaj huab Pejxeem cog ntoo yas txhob ua mus ntxiv lawm.

http://www.rfa.org/e...2013174248.html

Nws yog ib qho xov xwm zoo heev, kuas tsis yog Hmoob teeb meem, cia kom ho muaj tej li no thiab.

Yog tsis muaj tej no kuj khib Hmoob heev los poj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cas sau ib kuag ntawv liab es yog dab tsi?

Leej twg muaj tswv8 yeejmeem cog, cog txiv hmab txiv ntoo los tau, cheem thaum tseem muaj av cog kav tsij cog, nej cog tau yuav muaj benefit rau nej lub neej lawm yav tom ntej, txhob ntseeg cov neeg uas txov nej lub neej es kom nej mus ua teb yeeb li thaum ub. Cov ntoo txwj ntoo laus nyob los hmoob yeej tsis txuag, hmoob yeej muab ntov pov tseg, hlawv kub hnyiab tag lawm tsheej phav 1000 Taslas mile. Tus hmoob twg tsis ntov ntoo es hais nej mas nej mam ntseeg nawb, cov hais nej no yog cov uas ua teb chaws blog liab qab tag ntag. Dabtsi zoo cog yeej meem cog, nqis lawm nram tiaj mus nrhiav kev vammeej, txhob ntseeg pab neeg no es nce mus pem roob mus ua teb yeeb. Lawv dag nej kom nej poob qab xwb nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Leej twg muaj tswv8 yeejmeem cog, cog txiv hmab txiv ntoo los tau, cheem thaum tseem muaj av cog kav tsij cog, nej cog tau yuav muaj benefit rau nej lub neej lawm yav tom ntej, txhob ntseeg cov neeg uas txov nej lub neej es kom nej mus ua teb yeeb li thaum ub. Cov ntoo txwj ntoo laus nyob los hmoob yeej tsis txuag, hmoob yeej muab ntov pov tseg, hlawv kub hnyiab tag lawm tsheej phav 1000 Taslas mile. Tus hmoob twg tsis ntov ntoo es hais nej mas nej mam ntseeg nawb, cov hais nej no yog cov uas ua teb chaws blog liab qab tag ntag. Dabtsi zoo cog yeej meem cog, nqis lawm nram tiaj mus nrhiav kev vammeej, txhob ntseeg pab neeg no es nce mus pem roob mus ua teb yeeb. Lawv dag nej kom nej poob qab xwb nawb.

Vamntxawg,

Koj yuav tau cais lus kom meej meej nawb tsis yog dabtsi zoo cog ces kom lawv cog kom tag. Yog txiv hmab txiv ntoo xwb ces ntshe lawv tsis paub cog xwb yog lawv txawj cog ces cog ntau los hajyam zoo tiamsis com ntoo Yasphaslas hais los mas kom tseg tiag os nawb. Hais txog ntov ntoo los peb twb debate dhau los lawm tsis yog Hmoob ib leeg thiaj li ntov nkaus xwb txhua haiv neeg nyob Nplogteb yeej ntov tag tsuas yog tshuav cov nplog nyob hauv Nroog loj thia li tsis ntov xwb. Peb yog txivneej yawg yuav tau hais lus li txivneej yawg tsis txhob coj li menyuam liab qab hais lus nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob NplogTxhua Tus,

Xovxwm hais tawm nram no tias Cobtsib thiab Suav tuaj txeeb av ntau thaj chaw los mus cog Ntoo Yasphaslas nyob hauv Nplogteb thiab Khabmeem ua rau tej Pejxeem tsis tau kev nrhiav noj nrhiav haus thiab lawv tseem muab cov tshuaj uas yog ib yam phem tshaj plaws los rau nej tua cov ntoo hais los ua rau toj roob hauv pes thiab tej dej muaj teebmeem ntau yam, los rau tamsim no muaj Pejxeem ntau nyob rau 2 lub tebchaws tau quaj qw thov kev pab. Txoj kev phomsij no tsuas yuav muaj loj zujzus rau nej txhua tus nyob rau lub neej yav pemsuab xwb yog nej tsis tso tseg txoj kev cog cov ntoo no.

Nej tsis paub nws muaj ntau yam phem rau nej xws li:

1. Suav thiab Nyablaj tuaj kom nej cog ntoo muag rau lawv xwb tsis muaj lwm tus neeg tuaj yuav, thaum zoo li no luag txawm tsis txog nej tus nqi los nej hais tsis tau nej yuav tau muag thiab ua raws lawv li lawv nyiam xwb.

2. Cov ntoo hais los no nws muaj kev phomsij heev rau nej lub tebchaws vim nej muab hav zoov ntoo tag los cog thiab haj tseeem muab tej tshuaj uas phem tsis zoo ntawd los rau nej tua cov ntoo, qhov no nws ua rau nej tej av tsuag tas ua tsis tau noj hos tej tshuaj ntws rau kwj deg kwj hav qav

thiab ntseg tuag tas, txawm qav thiab tsis tuag los nws tsis zoo rau nej noj lawm rau qhov lawv tau tshuaj ces yog nej noj yuav ua rau nej muaj mog cancer (maslees).

Yog li thiaj muab tshaj rau nej sawvdaws paub kom txhij txhua tias yog nej leejtwg tsis tau cog Ntoo Yasphaslas ces tseg txij hnub no mus tsis txhob muab nej li av coj mus cog ntxiv lawm. Nco ntsoo nej tej av thiab xyoob ntoo, av, thiab tej* uas ntuj tsim los lawv muaj nujnqis tshaj cov ntoo Yasphaslas no lawm 100 npaug tsuas yog nej tsis muaj kev kawm ces nej tsis paub siv xwb. Luag cov neeg txawv tebchaws tau hais rau kom 2 lub tebchaws no tseg txoj kev tso Suav thiab Nyablaj tuaj huab Pejxeem cog ntoo yas txhob ua mus ntxiv lawm.

http://www.rfa.org/e...2013174248.html

Tej kos yog muaj tiag, kuj phem dhau lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob NplogTxhua Tus,

Xovxwm hais tawm nram no tias Cobtsib thiab Suav tuaj txeeb av ntau thaj chaw los mus cog Ntoo Yasphaslas nyob hauv Nplogteb thiab Khabmeem ua rau tej Pejxeem tsis tau kev nrhiav noj nrhiav haus thiab lawv tseem muab cov tshuaj uas yog ib yam phem tshaj plaws los rau nej tua cov ntoo hais los ua rau toj roob hauv pes thiab tej dej muaj teebmeem ntau yam, los rau tamsim no muaj Pejxeem ntau nyob rau 2 lub tebchaws tau quaj qw thov kev pab. Txoj kev phomsij no tsuas yuav muaj loj zujzus rau nej txhua tus nyob rau lub neej yav pemsuab xwb yog nej tsis tso tseg txoj kev cog cov ntoo no.

Nej tsis paub nws muaj ntau yam phem rau nej xws li:

1. Suav thiab Nyablaj tuaj kom nej cog ntoo muag rau lawv xwb tsis muaj lwm tus neeg tuaj yuav, thaum zoo li no luag txawm tsis txog nej tus nqi los nej hais tsis tau nej yuav tau muag thiab ua raws lawv li lawv nyiam xwb.

2. Cov ntoo hais los no nws muaj kev phomsij heev rau nej lub tebchaws vim nej muab hav zoov ntoo tag los cog thiab haj tseeem muab tej tshuaj uas phem tsis zoo ntawd los rau nej tua cov ntoo, qhov no nws ua rau nej tej av tsuag tas ua tsis tau noj hos tej tshuaj ntws rau kwj deg kwj hav qav

thiab ntseg tuag tas, txawm qav thiab tsis tuag los nws tsis zoo rau nej noj lawm rau qhov lawv tau tshuaj ces yog nej noj yuav ua rau nej muaj mog cancer (maslees).

Yog li thiaj muab tshaj rau nej sawvdaws paub kom txhij txhua tias yog nej leejtwg tsis tau cog Ntoo Yasphaslas ces tseg txij hnub no mus tsis txhob muab nej li av coj mus cog ntxiv lawm. Nco ntsoo nej tej av thiab xyoob ntoo, av, thiab tej* uas ntuj tsim los lawv muaj nujnqis tshaj cov ntoo Yasphaslas no lawm 100 npaug tsuas yog nej tsis muaj kev kawm ces nej tsis paub siv xwb. Luag cov neeg txawv tebchaws tau hais rau kom 2 lub tebchaws no tseg txoj kev tso Suav thiab Nyablaj tuaj huab Pejxeem cog ntoo yas txhob ua mus ntxiv lawm.

http://www.rfa.org/e...2013174248.html

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob NplogTxhua Tus,

Xovxwm hais tawm nram no tias Cobtsib thiab Suav tuaj txeeb av ntau thaj chaw los mus cog Ntoo Yasphaslas nyob hauv Nplogteb thiab Khabmeem ua rau tej Pejxeem tsis tau kev nrhiav noj nrhiav haus thiab lawv tseem muab cov tshuaj uas yog ib yam phem tshaj plaws los rau nej tua cov ntoo hais los ua rau toj roob hauv pes thiab tej dej muaj teebmeem ntau yam, los rau tamsim no muaj Pejxeem ntau nyob rau 2 lub tebchaws tau quaj qw thov kev pab. Txoj kev phomsij no tsuas yuav muaj loj zujzus rau nej txhua tus nyob rau lub neej yav pemsuab xwb yog nej tsis tso tseg txoj kev cog cov ntoo no.

Nej tsis paub nws muaj ntau yam phem rau nej xws li:

1. Suav thiab Nyablaj tuaj kom nej cog ntoo muag rau lawv xwb tsis muaj lwm tus neeg tuaj yuav, thaum zoo li no luag txawm tsis txog nej tus nqi los nej hais tsis tau nej yuav tau muag thiab ua raws lawv li lawv nyiam xwb.

2. Cov ntoo hais los no nws muaj kev phomsij heev rau nej lub tebchaws vim nej muab hav zoov ntoo tag los cog thiab haj tseeem muab tej tshuaj uas phem tsis zoo ntawd los rau nej tua cov ntoo, qhov no nws ua rau nej tej av tsuag tas ua tsis tau noj hos tej tshuaj ntws rau kwj deg kwj hav qav

thiab ntseg tuag tas, txawm qav thiab tsis tuag los nws tsis zoo rau nej noj lawm rau qhov lawv tau tshuaj ces yog nej noj yuav ua rau nej muaj mog cancer (maslees).

Yog li thiaj muab tshaj rau nej sawvdaws paub kom txhij txhua tias yog nej leejtwg tsis tau cog Ntoo Yasphaslas ces tseg txij hnub no mus tsis txhob muab nej li av coj mus cog ntxiv lawm. Nco ntsoo nej tej av thiab xyoob ntoo, av, thiab tej* uas ntuj tsim los lawv muaj nujnqis tshaj cov ntoo Yasphaslas no lawm 100 npaug tsuas yog nej tsis muaj kev kawm ces nej tsis paub siv xwb. Luag cov neeg txawv tebchaws tau hais rau kom 2 lub tebchaws no tseg txoj kev tso Suav thiab Nyablaj tuaj huab Pejxeem cog ntoo yas txhob ua mus ntxiv lawm.

http://www.rfa.org/e...2013174248.html

Kwvtij Hmoob NplogTxhua Tus,

Xovxwm hais tawm nram no tias Cobtsib thiab Suav tuaj txeeb av ntau thaj chaw los mus cog Ntoo Yasphaslas nyob hauv Nplogteb thiab Khabmeem ua rau tej Pejxeem tsis tau kev nrhiav noj nrhiav haus thiab lawv tseem muab cov tshuaj uas yog ib yam phem tshaj plaws los rau nej tua cov ntoo hais los ua rau toj roob hauv pes thiab tej dej muaj teebmeem ntau yam, los rau tamsim no muaj Pejxeem ntau nyob rau 2 lub tebchaws tau quaj qw thov kev pab. Txoj kev phomsij no tsuas yuav muaj loj zujzus rau nej txhua tus nyob rau lub neej yav pemsuab xwb yog nej tsis tso tseg txoj kev cog cov ntoo no.

Nej tsis paub nws muaj ntau yam phem rau nej xws li:

1. Suav thiab Nyablaj tuaj kom nej cog ntoo muag rau lawv xwb tsis muaj lwm tus neeg tuaj yuav, thaum zoo li no luag txawm tsis txog nej tus nqi los nej hais tsis tau nej yuav tau muag thiab ua raws lawv li lawv nyiam xwb.

2. Cov ntoo hais los no nws muaj kev phomsij heev rau nej lub tebchaws vim nej muab hav zoov ntoo tag los cog thiab haj tseeem muab tej tshuaj uas phem tsis zoo ntawd los rau nej tua cov ntoo, qhov no nws ua rau nej tej av tsuag tas ua tsis tau noj hos tej tshuaj ntws rau kwj deg kwj hav qav

thiab ntseg tuag tas, txawm qav thiab tsis tuag los nws tsis zoo rau nej noj lawm rau qhov lawv tau tshuaj ces yog nej noj yuav ua rau nej muaj mog cancer (maslees).

Yog li thiaj muab tshaj rau nej sawvdaws paub kom txhij txhua tias yog nej leejtwg tsis tau cog Ntoo Yasphaslas ces tseg txij hnub no mus tsis txhob muab nej li av coj mus cog ntxiv lawm. Nco ntsoo nej tej av thiab xyoob ntoo, av, thiab tej* uas ntuj tsim los lawv muaj nujnqis tshaj cov ntoo Yasphaslas no lawm 100 npaug tsuas yog nej tsis muaj kev kawm ces nej tsis paub siv xwb. Luag cov neeg txawv tebchaws tau hais rau kom 2 lub tebchaws no tseg txoj kev tso Suav thiab Nyablaj tuaj huab Pejxeem cog ntoo yas txhob ua mus ntxiv lawm.

http://www.rfa.org/e...2013174248.html

Tej teeb meem no mas yooj yooj yim dawskawg kiag li oslawv. Cov Hmoob nplog thiab cov nplog uas ib txwm nyob hauv teb chaws nplog uas nej yeej b txwm muaj liaj ua muaj teb ua tiam sis suav thiab nyab laj cia li tuaj khuj yuav lawm, kuv qhia rau nej hais tias, nej yuav tsum khoom siab koom ntsws muab cov niag nyab laj thiab suav uas tuaj khuj nej tej liaj tej teb, muab lawv tua 10- tawm leej xwb ces lawv yeej ntshai nej lawm, yog lawv tsis ntshai, ces tua kom tshaj pua leej rov sau ces lawv yeej yuav ntshainej thiab yuav tsis khuj yuav nej tej liaj ntxiv lawm. Tiam sis nej yuav tsum ntse/ thiab koom siab tiag nej thiaj li yuav ua tau nawb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NToo Yasphaslas yog ib yam ntoo cog rau daim av twg lawm ces thaj av ntawv yeej tshuag-ua tsis tau noj ntxiv lawm ntau xyoo.

Yog zoo li no mas lub tebchaws nplog/kambodiam yuav ceeb laj tau av ua noj lau, cia saib cov neeg ntawv tshua lub tswv yim dab tsi ntxiv yuav sawv tiv thaiv lawv tej av no...?

KLL

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

26 lub xyoo dhau los ddev tsis txawj tuag aws, tam sim no ddev txawj tuag aws lawm thiab vim lub niag teb chaws npub tsis paub txog kev phom sij, txawv teb chaws nqa tej tshuaj tuaj kab, tua ntoo tuaj ces luaj xov tsuag thoob plaws toj roob hauv pes, liaj ia huv tib si, thaum cov tshuaj xau nrog dej los mus, ddev mus dawj tej roob ris hauv tej hav liaj no ddev thiaj li tuag aws. Tam sim no neeg twb pib tuag aws nyob nplog teb lawm thiab, hom kab mob uas ua rau neeg tuag nyob nplog teb mas zoo li no, nyob nyob ntshav ntsej ntshav ntswg cia li ri sua hauv qhov ncauj, qhov zis, qhov quav los ces cia li tuag, nyob sab Luang Pra Bang muaj coob tug neeg tau tuag raws li kuv hais no lawm. Thaum tej pej xeem tau tej tshuaj lom no ces nov niag nom tswv npub cav tseem hais tias yog mob kab baws yoov. 26 lub xyoo dhau los tsis tau muaj neeg txawv teb chaws nqa tej tshuaj tua nroj, tua kab tuaj siv twb tsis muaj tej kab mob zoo li no.

Kav tsij cia cob tsib thiab suav tuaj ua txhua txhua yam rau hauv nplog teb kom lub niag teb chaws liam puas ntsoog mus raws nraim li cov niag nom tswv npub ntswg thiab, peb twb tuaj nyob rau lub teb chaws vam meej lawm es txhob nyuaj siab txog.

Ib qho ntxiv lam tham qhia rau nej cov nyiam mus ua si hauv nplog teb, thov kom nej ceev nej thooj me faj thaum mus txog tiv lawm.

Tsis yog tias tuaj tau 30 tawm lub xyoo lawm es niam nqhis nqhis nqaij nploos, tej me ntsiaj nruab nrag, qhia rau koj tias cov nploos thiab tej me ntsiaj qus nrog rau lawv tej nqaij nyuj nqaij twm uas lawv muag tsis tag tom tab laj mas lawv txhaj ib co tshuaj rau kom tsis txhob lwj, yog leej twg mus noj tau cov tshuaj no lawm ces tom qab 1 lub xyoos yuav ua rau tus tib neeg ntawv siab ntsws lwj thiab mob Cancer, peb cov hmoob American twb mag tus puav lawm, hos cov hmoob nplog thiab neeg nplog mas xyov ntsib xau lawm pes tsawg pua leej.

Lam tham txog lub niag teb chaws npub tsis muaj kev paub rau nej li no xwb mog.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Koj yuav tau cais lus kom meej meej nawb tsis yog dabtsi zoo cog ces kom lawv cog kom tag. Yog txiv hmab txiv ntoo xwb ces ntshe lawv tsis paub cog xwb yog lawv txawj cog ces cog ntau los hajyam zoo tiamsis com ntoo Yasphaslas hais los mas kom tseg tiag os nawb. Hais txog ntov ntoo los peb twb debate dhau los lawm tsis yog Hmoob ib leeg thiaj li ntov nkaus xwb txhua haiv neeg nyob Nplogteb yeej ntov tag tsuas yog tshuav cov nplog nyob hauv Nroog loj thia li tsis ntov xwb. Peb yog txivneej yawg yuav tau hais lus li txivneej yawg tsis txhob coj li menyuam liab qab hais lus nawb.

HmoobUSA, kuv ntseeg hais tias koj hluas heev, koj yuav tsis tau pom, vim koj tuaj loj hlob lub teb chaws mekas no xwb. 2 ces koj loj hlob nyob thaib teb xwb. Mabdaum lawv tsis muaj tool ntov ntoog(taus) Lawv khaws hmoob tej qub teb ua xwb, Lawv tus tool zoo kawg nkaus ces yog rab riam pumtob, pumtws xwb. Cov blog ban nauj lawv tsis ntov ntoo, lawv tej tog vaj tog tsev hav zoo nuj txeeg xwb. Pivtxwv li lub nroog ban xuab, Nasxus blog nyob tau ntau 100 xyoo. 800 xyoo los tseem tshaj zog thiab, hav zoov nuj txeeg ti nkaus lawv tej zos, lub roob Phus xab loj, phus xab me hmoob tawgrog los nyob tau 3 xyoo xwb do du tsis muaj chaw mus tso quav. Ban xuab nasxus xyoo 1969 - 1973 nasxus do du, Lub nroog loojceeb yog ib lub hav zoo loj, lub roob Phu mauj yog ib lub roob hav zoov nuj txeeg, tus dej tsaws tsag uas lawv muab ua rau tim hoo maum tau haus, muaj cov ntses luaj caj npab ko riam, neeg kwm tus yuav luag tsis tau, tau 10 xyoo xwb lub roob phu mauj ciaj nqeeb do du, tsis muaj taws rauv, dej tus tag, yuav luag tsis muaj qav taub. Lub nroog mooscab, liaj qhua yog hav beb(Npeb) hav ntoo loj li loj hmoob nyob tau 10 xyoo xwb du lug, Lav 31 txog pobzeb tsov muaj mabdaus lawm, kuv tsis hais.

Kuv xav nug koj hais tias tej no muaj mabdaus nrog hmoob ntov lov? Qhia rau koj hais tias mabdau tsis muaj Tool(tau) nawb, lawv khaws hmoob teb qub teb ua xwb nawb. Muab koj qhov proof los laiv, Maj saib lawm hos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

26 lub xyoo dhau los ddev tsis txawj tuag aws, tam sim no ddev txawj tuag aws lawm thiab vim lub niag teb chaws npub tsis paub txog kev phom sij, txawv teb chaws nqa tej tshuaj tuaj kab, tua ntoo tuaj ces luaj xov tsuag thoob plaws toj roob hauv pes, liaj ia huv tib si, thaum cov tshuaj xau nrog dej los mus, ddev mus dawj tej roob ris hauv tej hav liaj no ddev thiaj li tuag aws. Tam sim no neeg twb pib tuag aws nyob nplog teb lawm thiab, hom kab mob uas ua rau neeg tuag nyob nplog teb mas zoo li no, nyob nyob ntshav ntsej ntshav ntswg cia li ri sua hauv qhov ncauj, qhov zis, qhov quav los ces cia li tuag, nyob sab Luang Pra Bang muaj coob tug neeg tau tuag raws li kuv hais no lawm. Thaum tej pej xeem tau tej tshuaj lom no ces nov niag nom tswv npub cav tseem hais tias yog mob kab baws yoov. 26 lub xyoo dhau los tsis tau muaj neeg txawv teb chaws nqa tej tshuaj tua nroj, tua kab tuaj siv twb tsis muaj tej kab mob zoo li no.

Kav tsij cia cob tsib thiab suav tuaj ua txhua txhua yam rau hauv nplog teb kom lub niag teb chaws liam puas ntsoog mus raws nraim li cov niag nom tswv npub ntswg thiab, peb twb tuaj nyob rau lub teb chaws vam meej lawm es txhob nyuaj siab txog.

Ib qho ntxiv lam tham qhia rau nej cov nyiam mus ua si hauv nplog teb, thov kom nej ceev nej thooj me faj thaum mus txog tiv lawm.

Tsis yog tias tuaj tau 30 tawm lub xyoo lawm es niam nqhis nqhis nqaij nploos, tej me ntsiaj nruab nrag, qhia rau koj tias cov nploos thiab tej me ntsiaj qus nrog rau lawv tej nqaij nyuj nqaij twm uas lawv muag tsis tag tom tab laj mas lawv txhaj ib co tshuaj rau kom tsis txhob lwj, yog leej twg mus noj tau cov tshuaj no lawm ces tom qab 1 lub xyoos yuav ua rau tus tib neeg ntawv siab ntsws lwj thiab mob Cancer, peb cov hmoob American twb mag tus puav lawm, hos cov hmoob nplog thiab neeg nplog mas xyov ntsib xau lawm pes tsawg pua leej.

Lam tham txog lub niag teb chaws npub tsis muaj kev paub rau nej li no xwb mog.....

.

TSISKK

YOG ZOO LUS KAWG YOG TIAS IB TSOOM HNOOB PAUB SIB HLUB POM ZOO ZEEM MUAG YIAV TAUS PAUB TSWJ CEEV YUS LUB FAJ.

KUV THAM TXOG KUV TUS TIJ LAUG TUS TUB THIAB NWS POJ NIAM NYOB SAB XAINYAB BURI

NKAWV MUAJ LIAJ TEB ZOO UA NOJ UA HAUS HEEV. TIAM SIS TSIS TAU NYIAJ NTAU NPAUM LI TUAJ UA NUM QAB ROOJ TEB CHAWS USA IB NTU.

NKAWV TUAJ NTAU ZAUS LAWM ZAUM NO NKAWV XAV TIAS TEJ ZAUM YUAV TSIS ROV QAB LAWM CES THIAJ UA SIAB MUS NYOB RAU FRESNO. CALI SEB PUAS YUAV UA TAU NTAUB NTAWV NYOB TEBCHAWS NOV MUS LI.

VIM RIV MUS LIS LUB NEEJ UA LIAJ UA TEB TSIS TAU NQI NYIAJ RAWS LI QHOV LAG ZOG.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HmoobUSA, kuv ntseeg hais tias koj hluas heev, koj yuav tsis tau pom, vim koj tuaj loj hlob lub teb chaws mekas no xwb. 2 ces koj loj hlob nyob thaib teb xwb. Mabdaum lawv tsis muaj tool ntov ntoog(taus) Lawv khaws hmoob tej qub teb ua xwb, Lawv tus tool zoo kawg nkaus ces yog rab riam pumtob, pumtws xwb. Cov blog ban nauj lawv tsis ntov ntoo, lawv tej tog vaj tog tsev hav zoo nuj txeeg xwb. Pivtxwv li lub nroog ban xuab, Nasxus blog nyob tau ntau 100 xyoo. 800 xyoo los tseem tshaj zog thiab, hav zoov nuj txeeg ti nkaus lawv tej zos, lub roob Phus xab loj, phus xab me hmoob tawgrog los nyob tau 3 xyoo xwb do du tsis muaj chaw mus tso quav. Ban xuab nasxus xyoo 1969 - 1973 nasxus do du, Lub nroog loojceeb yog ib lub hav zoo loj, lub roob Phu mauj yog ib lub roob hav zoov nuj txeeg, tus dej tsaws tsag uas lawv muab ua rau tim hoo maum tau haus, muaj cov ntses luaj caj npab ko riam, neeg kwm tus yuav luag tsis tau, tau 10 xyoo xwb lub roob phu mauj ciaj nqeeb do du, tsis muaj taws rauv, dej tus tag, yuav luag tsis muaj qav taub. Lub nroog mooscab, liaj qhua yog hav beb(Npeb) hav ntoo loj li loj hmoob nyob tau 10 xyoo xwb du lug, Lav 31 txog pobzeb tsov muaj mabdaus lawm, kuv tsis hais.

Kuv xav nug koj hais tias tej no muaj mabdaus nrog hmoob ntov lov? Qhia rau koj hais tias mabdau tsis muaj Tool(tau) nawb, lawv khaws hmoob teb qub teb ua xwb nawb. Muab koj qhov proof los laiv, Maj saib lawm hos.

Vamntxawg,

Tejzaum nej cov ua tij yuav noj ntau dia qav thiab pom ntau dua tiamsis caw koj mus saib cov Pubyib (Akha) ntawm no, lawv cov neeg yog ib cov Tsoomhwv tias rhuav toj roob hauv pes kawg kiag thiaj li raug muab tshem toj siab los mus nyob chaw qis ntau thaj chaw hos dua li lawm peb tau nrog Pubthawj lawv nyob uake Moung Kasi, lav 52, lawv ntov ntoo ua tau thiab ua teb dav ib yam li Hmoob. Nyob rau keebkwm Pubthawj yog ib haivneeg me nyob hauv lostsuas thiab yog cov Neeg coob dua Hmoob. Raws li niajhnub nimno koj mus rau sab Xiengkhuang txoj kev #13 ntawd Pubthawj nyob coob heev li hos lwm thaj chaw yus nyob dhau los los yus yeej pom Pubthawj nyob tuab ntws nrog Hmoob thiab. Yog yuav muab hais li koj hais tias cov havzoov hauv Nplogteb ntawd yog ib leeg ntov puas tsuaj xwb mas kuv xav tias koj yuamkev 100% os nawb. Yog yuav muab hais kom haum mas kuv xav tias Hmoob yog li 40% hos dua li ntawm 60% ntawd yog lwm yam neeg sib ntxiv uake rau mas siv tau.

Ua cas yus ua neeg nyob yus yuav tsis paub zam yus lub voj hluas es yuav muab lwm tus li LOB TAG NRHO los ntxiv rau yus. Yog li koj hais ces cov neeg ntawd kuj tuag tshaib tag lawm po ua cas lawv ho muaj teb ua txhua xyoo thiab tsis tshaib plab mas? Ua zoo xav nawb kuv tsis yog xav cem nej tiamsis hais li muaj, muaj li hais thiab pom ntawm qhovmuag xwb.

Cov neeg nram no yog cov Pubyib kuv hais rau koj, kuv mus nrhiav tsis pom qhov lawv muab cov neeg no tshais chaw thiab ua teb lawm cog nplej, ntov ntoo lawm. Yog koj muaj sijhawm mam li mus saib.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv maub tso rau nram no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0