Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Txhab Txiag

17 posts in this topic

Posted · Report post

Leejtwg paub tshuaj zoo mob txhabtxiag, thov qhia. Kuv muaj neeg txheebze xav tau kev pab.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Leejtwg paub tshuaj zoo mob txhabtxiag, thov qhia. Kuv muaj neeg txheebze xav tau kev pab.

Vajhuam'

Kawg mus cuag kws kho mob xwb tiag.kuv mam li mus nrhiav seb puas tau lub npe tshuaj mam li coj tuaj qhia koj ov mog.Thov koj txhob rawm mus ntseeg cov Hmoob dag tsam koj poob nyiaj ntsuab laiv mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mob txhab txiag es yog muab li cas mas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vajhuam'

Thov txim kuv mus nrhiav tsis tau kuv lub tshuaj li lawm ces muab tsis tau rau koj saib txhob xav li cas mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Mob txhab kuv phem es yog muab li cas mas?

Vajhuam'

Thov txim kuv mus nrhiav tsis tau kuv lub tshuaj li lawm ces muab tsis tau rau koj saib txhob xav li cas mog.

Nas Ej,

Txhabtxiag ces mob ib lub qhovtxhab khaus^ luaj li lub dime, nickle or quarter es pheej khaus thiab muab tshuaj tsis nxim li.

Xeev,

Licas los uatsaug nawb.

Edited by Vajhuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog twb nrhiav tshuaj tag kho tsis zoo lawm no kuj lam sim muab ib qho mov me me thiab ib qho nqaij me me qhwv rau hauv daim $1.00 es ntuas ntuas kom qhov mob ntawv nrog daim nyiaj ntawv nyob kom nws mus nrhiav dua ib tug tswv tshiab....koj tus neeg mob ntawv tsis yog tus tswv or tsis yog qhov chaw rau nws nyob....ntuas li ntawv tas......muab qho daim nyiaj ntawv pov tseg tom tej tog kev.....ua li ntawv tag seb puas ntxim ma....

Kuv muaj ib lub pob nyaj yuav yog cov pob koj hais sauv laub.....vim nyob nraum kuv nraub qaum kuv tsis pom...kuv tus phajej tias...liab liab nyias ntsais rau ntawm yus cov tawv nqaij xwb. khaus khaus kawg li yus xav khawb tas zog li xwb. kuj tsis mob li thiab....Kuv qhov niag pob khaus ntawv ntse twb mob tau 10 xyoo lawm....nrhiav tshuaj dab tsi pleev tag los tsi ntxim li...tsis tau mus ntsib Dr. thiab. Kuv phajej thiaj ua li kuv hais qhia nej sauv tag tau 1 xyoo no qhov niag ntawv cia li ploj lawm. Seb puas lam sim li ntawv rau seb puas ntxim thiab ma....yog twb ua txhua yam tag tsis ntxim lawm na....

Nas Ej,

Txhabtxiag ces mob ib lub qhovtxhab khaus^ luaj li lib dime, nickle or quarter es pheej khaus thiab muab tshuaj tsis nxim li.

Xeev,

Licas los uatsaug nawb.

Leejtwg paub tshuaj zoo mob txhabtxiag, thov qhia. Kuv muaj neeg txheebze xav tau kev pab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog twb nrhiav tshuaj tag kho tsis zoo lawm no kuj lam sim muab ib qho mov me me thiab ib qho nqaij me me qhwv rau hauv daim $1.00 es ntuas ntuas kom qhov mob ntawv nrog daim nyiaj ntawv nyob kom nws mus nrhiav dua ib tug tswv tshiab....koj tus neeg mob ntawv tsis yog tus tswv or tsis yog qhov chaw rau nws nyob....ntuas li ntawv tas......muab qho daim nyiaj ntawv pov tseg tom tej tog kev.....ua li ntawv tag seb puas ntxim ma....

Kuv muaj ib lub pob nyaj yuav yog cov pob koj hais sauv laub.....vim nyob nraum kuv nraub qaum kuv tsis pom...kuv tus phajej tias...liab liab nyias ntsais rau ntawm yus cov tawv nqaij xwb. khaus khaus kawg li yus xav khawb tas zog li xwb. kuj tsis mob li thiab....Kuv qhov niag pob khaus ntawv ntse twb mob tau 10 xyoo lawm....nrhiav tshuaj dab tsi pleev tag los tsi ntxim li...tsis tau mus ntsib Dr. thiab. Kuv phajej thiaj ua li kuv hais qhia nej sauv tag tau 1 xyoo no qhov niag ntawv cia li ploj lawm. Seb puas lam sim li ntawv rau seb puas ntxim thiab ma....yog twb ua txhua yam tag tsis ntxim lawm na....

OK kuv mam qhia rau tus neeg xav tau tshuaj ntawd. Ua tsaug nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nas Ej,

Txhabtxiag ces mob ib lub qhovtxhab khaus^ luaj li lib dime, nickle or quarter es pheej khaus thiab muab tshuaj tsis nxim li.

Xeev,

Licas los uatsaug nawb.

Vajhuam,

Kuv hnov kuv mommy hais tias mob li ko no cov hmab dib qus uas thaum ub nej nyob Laos es tuaj zoo li tsob dib ntawv kom muab daim nplooj los mos mos kom lwj tsawv es muaj muaj kua ces muab pleev rau mas zoo sai kawg no as. Thaum i kuv ib tug niam hluas mob ib lub rau ntawm tav tsis zoo li kuv mommy hais mus kom nws tus dablaug xa rau ib co tuaj nws muab ziab qhuav qhuav lawm tuaj txog mam muab tsau dej es mam muab los qhwv xwb kuj cia li zoo lawm thiab nas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Leejtwg paub tshuaj zoo mob txhabtxiag, thov qhia. Kuv muaj neeg txheebze xav tau kev pab.

"vajhuamsibluag"

lub txhab kuv phem no yog ib lub dawb22 luaj li lub hau koob ntev mus loj zus thaum luaj li lub khawm tsho lawm nws dawb paub li daim tawv ntawd yuav tev mas nws mam pib khaus ov yog thaum khaus lawm ces txhob khawb yim khawb yim loj nawb luag thiaj hu ua txhab kuv phem no mas nws loj kawg yog luaj li lub nyiaj npib thiab nyiaj hob xwb koj muab tev daim tawv dawb2 ntawd ces pomqhov mob nws liab liab hos zoo li twb pom cov teev ntshav dub vog lawm ; nws txawj kis mus rau tom tej kom puv lub cev nqaij nawb.

Tus tshuaj kho= mob txhab kuv phem yog 1 yog tus qaib quav dab; 2./. yuj taug ntoo thaum yus mus pom ib tus ntoo twg daim tawv muaj cov yuj taug laum ua tej daimdawb vog nce puab daim tawv ntoo ces coj los mos mos muab qhwv xwb thiaj zoo = hos tus qaib quav dab mas koj cia li muab los tsoo muab cov kua pleev xwb ( tsis li mus yuav tshuaj hauv "pharmacie) hu ua "zéma "no los plev xwb zoo lawm hmoob muaj ib txhia hu ua nyuj taug yaim no ces yog txhab kuv phem lawm /

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lub txhab -kuv phem -= tsis yog txhab kuv phem nws lub npe yeej hu ua"T.X.H.A.B.T.X.I.A.G" no thov txhob muab hu ua kuv phem tsis yog lub npe kiav txhab lawm nawb=

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Leejtwg paub tshuaj zoo mob txhabtxiag, thov qhia. Kuv muaj neeg txheebze xav tau kev pab.

Vhsl nws mob rau thaj chaw twg qhia tej zaum kuv paub me kev pab thaum yau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

"vajhuamsibluag"

lub txhab kuv phem no yog ib lub dawb22 luaj li lub hau koob ntev mus loj zus thaum luaj li lub khawm tsho lawm nws dawb paub li daim tawv ntawd yuav tev mas nws mam pib khaus ov yog thaum khaus lawm ces txhob khawb yim khawb yim loj nawb luag thiaj hu ua txhab kuv phem no mas nws loj kawg yog luaj li lub nyiaj npib thiab nyiaj hob xwb koj muab tev daim tawv dawb2 ntawd ces pomqhov mob nws liab liab hos zoo li twb pom cov teev ntshav dub vog lawm ; nws txawj kis mus rau tom tej kom puv lub cev nqaij nawb.

Tus tshuaj kho= mob txhab kuv phem yog 1 yog tus qaib quav dab; 2./. yuj taug ntoo thaum yus mus pom ib tus ntoo twg daim tawv muaj cov yuj taug laum ua tej daimdawb vog nce puab daim tawv ntoo ces coj los mos mos muab qhwv xwb thiaj zoo = hos tus qaib quav dab mas koj cia li muab los tsoo muab cov kua pleev xwb ( tsis li mus yuav tshuaj hauv "pharmacie) hu ua "zéma "no los plev xwb zoo lawm hmoob muaj ib txhia hu ua nyuj taug yaim no ces yog txhab kuv phem lawm /

Ua tsawg nawb. Xav tias yuav pab tau neeg coob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

OK kuv mam qhia rau tus neeg xav tau tshuaj ntawd. Ua tsaug nawb.

="Maivpaj"=.+zoo li twb tau qhia rau kev kho qhov mob no lawm = twb hais tias zo lawm no sav. txhab < T.X.I.A.G.> yog tshuaj hmoob no yuav tau mus muab cov yuj taug ntawm cov tawv ntoo los pleev xwb zoo lawm ( yog tshuaj )" PARMACIES" lub npe hu ua "Berneval 0,1%" yog li muab lub "Diprosone, 0,5%" ces zoo xwb mas )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

12321333_577990175703204_917119716420187

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

OK kuv mam qhia rau tus neeg xav tau tshuaj ntawd. Ua tsaug nawb.

 

="Maivpaj"=.+

zoo li twb tau qhia rau kev kho qhov mob no lawm = twb hais tias zo lawm no sav. txhab < T.X.I.A.G.> yog tshuaj hmoob no yuav tau mus muab cov yuj taug ntawm cov tawv ntoo los pleev xwb zoo lawm ( yog tshuaj )" PARMACIES" lub npe hu ua "Berneval 0,1%" yog li muab lub "Diprosone, 0,5%" ces zoo xwb mas )

Txhab txia,g nej tseem xav paub tiag lod? Zaum no cia kuv sim ho los qhia saib.

1. yog kuab lom tsuag liab( tshuaj suav)

2. lub lauj pwm qos tsov, muab tsoo kom mos mos.

3. nplooj luam yeeb qus muab tsoo kom mos mos.

4. tus tshuaj dag kua taug cov nplooj muab tsoo kom mos mos, tsob no cov laus thiaj yuav paub zoo.

5. tshuaj phom hmoob coj los tov xyaw kom cov tshuaj dub li hluav ncaig.

6. roj npua coj los kib cov tshuaj no ua ke

    Kev siv thaum koj muab kib cov tshuaj no thiab sib tov tau tas lawm ces muaj ib daim ntaub tshiab tshiab los muab cov tshuaj no qhwv ua lub ywj pob, muab lub hauv paus qos tsov tho ua ib lub tshuaj khib(tais hov txob) muab cov tshuaj seem qhwv tsis tas ntawd ntim rau hauv lub tshuaj khib ntawd, muab txawb kom nyob ze ntawm ntug cub, muab lub tshuaj ywj pob ntawd coj mus txhiab hauv qhov cub kom kuj hlua mam muab los txhuam rau lub txhab txia,g ntawm ces tsis pub dhau li ib hnub los sis 2,3 zaug xwb txhab tsis kam txia,g lawm thiab nws cia li zoo lawm nov yog tshuaj hmoob nawb thiab tseem zoo rau mob kiav lig tib si yam tsis txaus ntseeg ha ha ha ha puas txaus luag thiab ne cov me phwj ywg hmoob mob txhab tsis txia,g as?

OK kuv mam qhia rau tus neeg xav tau tshuaj ntawd. Ua tsaug nawb.

 

="Maivpaj"=.+

zoo li twb tau qhia rau kev kho qhov mob no lawm = twb hais tias zo lawm no sav. txhab < T.X.I.A.G.> yog tshuaj hmoob no yuav tau mus muab cov yuj taug ntawm cov tawv ntoo los pleev xwb zoo lawm ( yog tshuaj )" PARMACIES" lub npe hu ua "Berneval 0,1%" yog li muab lub "Diprosone, 0,5%" ces zoo xwb mas )

12321333_577990175703204_917119716420187

j

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

2 lub me no mas thiaj li yog txhab txiagg tiag ov.

15941400_170729533405800_612902332111995

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

2 lub me no mas thiaj li yog txhab txiagg tiag ov.

15941400_170729533405800_612902332111995

Yij Koobpovtxuj: kuv yeej xav sim kho tus nyob phab laug ntawd lub tshab txiagg kawg li ov. He he....om. kuv xav hais tias yog kuv kho mas yeej zoo xwb xwb no laiv, vim kuv twb kho zoo coob leej ntau tus los lawm ov, cov muaj mob zoo li tus no na.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now