Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

3 TUG HMOOB SAINT PAUL YOG NRHIAV XXX XWB

54 posts in this topic

Posted · Report post

LAWV 3 TUG HMOOB SAINT PAUL UAS RAUG NTES TSIS YOG MUS LAJ MUS KAM, MUS NRHIAV LAG NRHIAV LUAM, TABSIS............ AS EVERY ONE SUSPECTED........... YOG MUS THAM HLUAS NKAUJ XWB.

LAWV MUS COJ 2 TUG HLUAS NKAUJ NROG LAWV MUS LAWM TAU NTAU HNUB MAM ROV LOS TXOG RAU TOM HMOOB LUB HOTEL. CES LAWV TXAWM MAG NTES LAWM. YOGLI, YUAV TSUM YOG MUAJ NEEG FOOB TSIS ZOO SIAB VIM LAWV COJ TEJ NTXHAIS HMOOB MUS UA TXOJ KEV QIAS.

HNUB NO, HMOOB SAINT PAUL TSEEM YOV MUS KWV NTAWV QW RAU TIM TSEV NOM TSWV HAUV NROOG SAINT PAUL TXOG KEV TSIS ZOO SIAB RAU QHOV TEEB MEEM NO. TABSIS, THOV KOM COV NIAM TXIV YUAV MUS KWV NTAWV TAWM TSAM NO UA TIB ZOO XAV KOM MEEJ UA NTEJ NEJ UA. VIM: NYOB LUB TEB CHAWS TWG LOS PEB YEEJ TSIS PROTECT IB TUG CRIMINAL.............................

YOG TXHAUM CES TXHAUM.......... YOG TSIS TXHAUM TIAG TIAG.... PEB MAM TAWM TSAM...........OK.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LAWV 3 TUG HMOOB SAINT PAUL UAS RAUG NTES TSIS YOG MUS LAJ MUS KAM, MUS NRHIAV LAG NRHIAV LUAM, TABSIS............ AS EVERY ONE SUSPECTED........... YOG MUS THAM HLUAS NKAUJ XWB.

LAWV MUS COJ 2 TUG HLUAS NKAUJ NROG LAWV MUS LAWM TAU NTAU HNUB MAM ROV LOS TXOG RAU TOM HMOOB LUB HOTEL. CES LAWV TXAWM MAG NTES LAWM. YOGLI, YUAV TSUM YOG MUAJ NEEG FOOB TSIS ZOO SIAB VIM LAWV COJ TEJ NTXHAIS HMOOB MUS UA TXOJ KEV QIAS.

HNUB NO, HMOOB SAINT PAUL TSEEM YOV MUS KWV NTAWV QW RAU TIM TSEV NOM TSWV HAUV NROOG SAINT PAUL TXOG KEV TSIS ZOO SIAB RAU QHOV TEEB MEEM NO. TABSIS, THOV KOM COV NIAM TXIV YUAV MUS KWV NTAWV TAWM TSAM NO UA TIB ZOO XAV KOM MEEJ UA NTEJ NEJ UA. VIM: NYOB LUB TEB CHAWS TWG LOS PEB YEEJ TSIS PROTECT IB TUG CRIMINAL.............................

YOG TXHAUM CES TXHAUM.......... YOG TSIS TXHAUM TIAG TIAG.... PEB MAM TAWM TSAM...........OK.......

Yawm Saub,

Yog mus uasi tsis raws li kev nkauj kev nraug peb Hmoob U.S.A yuav tsis pab lawv daws teebmeem, cia lawv mam daws lawv xwb. Qhov no cia ua ib qho kev qhia los yog lesson rau lawv kawm peb thiaj li xyaum ua neeg tsimtxiaj.

Hais txog ntawm tawmtsam nws tsis txhaum vim hais tias Nplog yeej tsis qhia tias lawv txhom tau 3 tug kwvtij Hmoob ntawd, qhov no nws tsis txhaum rau leej twg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog tias yog pab niag liam qias neeg ntawv xwb ces cias kom mag txim zoo dua leej twg tseem mus pab tawm tsam ces nws yog ib tug thiab ntag mas...

cas yuav xyaum yam qias nkaus xwb tsis xyaum zoo li laus...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LAWV 3 TUG HMOOB SAINT PAUL UAS RAUG NTES TSIS YOG MUS LAJ MUS KAM, MUS NRHIAV LAG NRHIAV LUAM, TABSIS............ AS EVERY ONE SUSPECTED........... YOG MUS THAM HLUAS NKAUJ XWB.

LAWV MUS COJ 2 TUG HLUAS NKAUJ NROG LAWV MUS LAWM TAU NTAU HNUB MAM ROV LOS TXOG RAU TOM HMOOB LUB HOTEL. CES LAWV TXAWM MAG NTES LAWM. YOGLI, YUAV TSUM YOG MUAJ NEEG FOOB TSIS ZOO SIAB VIM LAWV COJ TEJ NTXHAIS HMOOB MUS UA TXOJ KEV QIAS.

HNUB NO, HMOOB SAINT PAUL TSEEM YOV MUS KWV NTAWV QW RAU TIM TSEV NOM TSWV HAUV NROOG SAINT PAUL TXOG KEV TSIS ZOO SIAB RAU QHOV TEEB MEEM NO. TABSIS, THOV KOM COV NIAM TXIV YUAV MUS KWV NTAWV TAWM TSAM NO UA TIB ZOO XAV KOM MEEJ UA NTEJ NEJ UA. VIM: NYOB LUB TEB CHAWS TWG LOS PEB YEEJ TSIS PROTECT IB TUG CRIMINAL.............................

YOG TXHAUM CES TXHAUM.......... YOG TSIS TXHAUM TIAG TIAG.... PEB MAM TAWM TSAM...........OK.......

Yawm saub: Tham raws nyias kev xav xwb. Qhov tawmtsam no yog xav nug tias 3 tug Hmoob ntawd rau qhovtwg lawm xwb. Qhov lawv muaj kev txhaum thiab tsis txhaum ntawd, tsis muaj feem rau hauv qhov kev tawmtsam. Tshuas jhai cov neeg mus tawmtsam ntawd ho hais lus yuamkev licas xwb. Yog 3 tug neeg koj hais no coj lawv ntxhais mus uasi tiag ces, too bad qhov lawv raug ntes! :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LAWV 3 TUG HMOOB SAINT PAUL UAS RAUG NTES TSIS YOG MUS LAJ MUS KAM, MUS NRHIAV LAG NRHIAV LUAM, TABSIS............ AS EVERY ONE SUSPECTED........... YOG MUS THAM HLUAS NKAUJ XWB.

LAWV MUS COJ 2 TUG HLUAS NKAUJ NROG LAWV MUS LAWM TAU NTAU HNUB MAM ROV LOS TXOG RAU TOM HMOOB LUB HOTEL. CES LAWV TXAWM MAG NTES LAWM. YOGLI, YUAV TSUM YOG MUAJ NEEG FOOB TSIS ZOO SIAB VIM LAWV COJ TEJ NTXHAIS HMOOB MUS UA TXOJ KEV QIAS.

HNUB NO, HMOOB SAINT PAUL TSEEM YOV MUS KWV NTAWV QW RAU TIM TSEV NOM TSWV HAUV NROOG SAINT PAUL TXOG KEV TSIS ZOO SIAB RAU QHOV TEEB MEEM NO. TABSIS, THOV KOM COV NIAM TXIV YUAV MUS KWV NTAWV TAWM TSAM NO UA TIB ZOO XAV KOM MEEJ UA NTEJ NEJ UA. VIM: NYOB LUB TEB CHAWS TWG LOS PEB YEEJ TSIS PROTECT IB TUG CRIMINAL.............................

YOG TXHAUM CES TXHAUM.......... YOG TSIS TXHAUM TIAG TIAG.... PEB MAM TAWM TSAM...........OK.......

Yawm Saub'yeej yog li koj hais los mas,tiam sis yog yuav nug qhov txhaum thiab tsis txhaum ntawv mas yuav tsum nug saib 2 tug ntxhais ntawv puas yeem los yog lawv yuam 2 tug ntxhais xwb tso mam ntes mas thiaj yog cai ncaj ncees nawv yog cia li ntes yam tsis muaj kev nug qhov tseeb ces kuj yog nplog tsis muaj cai tseen ceeb ncaj ncees thiab ov.qhov kuv hais no tsis yog protect lawv 3 nyuag tus mus ua yuam kev ntawv tiam sis yuav kom yog cai ncaj ncees tiag ces yuav tsum muaj kev investigation saib puas muaj kev txhaum tseeb tso mam ntes thiaj yog nas,ho hais txog ntawm,tej ntxhais es lawv cov nyuag sij mus muab coj mus ua lwj ua liam ntawv mas tsis hais xeem Hmoob twg los yeej muaj cov txheeb ze nyob lub tebchaws meskas no thiab yog mus ua saib tsis taus lawv cov tiv ces kuj ib yam saib tsis taus cov nyob lub tebchaws meskas no thiab hov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

YOG LAWM, NEJ TXHUA TUS HAIS PUAV LEEJ YOG TAS. KUV TWB TSIS NCO XAV TXOG NTAU YAM NTSIAB LUS NEJ HAIS XWS LI TIAS........ "TAWM TSAM TIAS LAWV DUA TWG LAWM"...... TXHAUM TSIS TXHAUM TSIS TAU HAIS...... TABSIS, XAV PAUB TIAS LAWV PLOJ DUA TWG LAWM THIAB NPLOG TSIS KAM QHIA.

NTAU YAM NEJ HAIS PUAV LEEJ YOG TAS... UA LI LAWV PUAS TAU UA PHEM RAU OB TUG NTXHAIS NTAWD? LOS PUAV LEEJ YOG. PEB HMOOB LI MAS........ TXAWM COJ LAWM IB HMO XWB CES TAU MUAB DEEV THIAB TSIS TAU LOS YEEJ UA TEEB MEEM LAWM.

HO NTAWM QHOV TIAS LAWV COJ OB TUG NTXHAIS NO MAS YOG KUV TXIV TUS NPAWG HAIS QHIA KUV NTAG HAIS TIAS LAWV 3 LEEG PUAV LEEJ YOG KUV TXIV TUS NPAWG COV TIJ LAUG TUB.

MUAJ IB TUG MAS TSIS MUAJ POJ NIAM VIM NWS POJ NIAM KHIAV MUS UA LAIB LAWM.... NO CES YEEJ YOG TABMEEG YUAV XAV MUS NRHIAV POJ NIAM NTAG NO.

LAWV COJ 3 TUG NTXHAIS NTAWD MUS RAU PUAG.......XAM NIOA (LUS NPLOG) LAWM TAU NTAU HNUB MAM ROV LOS.

YOGLI, CES TEJZAUM YEEJ YOG COV NIAM COV TXIV TSIS ZOO SIAB THIAJ MUS KOM TUB CEEV XWM NTES LAWM NTAG. PEB HMOOB TXOJ CAI NYOB NPLOG TEB CES UA LI KUV HAIS.... COJ MUS LAWM IB HMO TXAWM TAU TSIS TAU NROG PW LOS YEEJ TXHAUM PLAUB HUV SI.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

pab laib no twb tau mus ib zaug lawm thaum pib xyoo 2007. lawv lub hom phiaj yeej yog tib lub li tsoom txiv neej hmoob txoj kev vuab tsuab qias neeg lub hom phiaj. 90% yeej yog mus tib lub hom phiaj.

pab laib no mus dag rau ntiaj teb hais tias yog mus nrhiav kev lag luam.

Yog li no pab nraug seem thiaj taug qab txiv neej hmoob melikas txoj kev vuab tsuab mus txog kiag U.N.

tsis yog qias neeg vuab tsuab tab sis txawg dag tshaj.

hmoob txoj kev mus kwv paib tawm tsam tej nom tswv, vim hmoob txoj kev hla txoj cai, tsim nyog paub txaj muag lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

pab laib no twb tau mus ib zaug lawm thaum pib xyoo 2007. lawv lub hom phiaj yeej yog tib lub li tsoom txiv neej hmoob txoj kev vuab tsuab qias neeg lub hom phiaj. 90% yeej yog mus tib lub hom phiaj.

pab laib no mus dag rau ntiaj teb hais tias yog mus nrhiav kev lag luam.

Yog li no pab nraug seem thiaj taug qab txiv neej hmoob melikas txoj kev vuab tsuab mus txog kiag U.N.

tsis yog qias neeg vuab tsuab tab sis txawg dag tshaj.

hmoob txoj kev mus kwv paib tawm tsam tej nom tswv, vim hmoob txoj kev hla txoj cai, tsim nyog paub txaj muag lawm.

Lawv ua txhaum qhov twg kuj phua txim rau lawv, cas cia li ntes lawm xwb zoo li yam niag tsis muaj txim as,

ntxhe cov nraug seem khib khib heev nas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LAWV 3 TUG HMOOB SAINT PAUL UAS RAUG NTES TSIS YOG MUS LAJ MUS KAM, MUS NRHIAV LAG NRHIAV LUAM, TABSIS............ AS EVERY ONE SUSPECTED........... YOG MUS THAM HLUAS NKAUJ XWB.

LAWV MUS COJ 2 TUG HLUAS NKAUJ NROG LAWV MUS LAWM TAU NTAU HNUB MAM ROV LOS TXOG RAU TOM HMOOB LUB HOTEL. CES LAWV TXAWM MAG NTES LAWM. YOGLI, YUAV TSUM YOG MUAJ NEEG FOOB TSIS ZOO SIAB VIM LAWV COJ TEJ NTXHAIS HMOOB MUS UA TXOJ KEV QIAS.

HNUB NO, HMOOB SAINT PAUL TSEEM YOV MUS KWV NTAWV QW RAU TIM TSEV NOM TSWV HAUV NROOG SAINT PAUL TXOG KEV TSIS ZOO SIAB RAU QHOV TEEB MEEM NO. TABSIS, THOV KOM COV NIAM TXIV YUAV MUS KWV NTAWV TAWM TSAM NO UA TIB ZOO XAV KOM MEEJ UA NTEJ NEJ UA. VIM: NYOB LUB TEB CHAWS TWG LOS PEB YEEJ TSIS PROTECT IB TUG CRIMINAL.............................

YOG TXHAUM CES TXHAUM.......... YOG TSIS TXHAUM TIAG TIAG.... PEB MAM TAWM TSAM...........OK.......

Yawm saub koj tej lus tsis yog qhov tseeb li kuv hais rau nej txhua tus yog leej twg txhais tes yeej tsis tau kov poj niam thiab tus poj niam los yeej tsis tau kov txiv neej li no ces tus ntawd mam li cem thiab hais tau tej yam phem rau peb cov hmoob nawj mog kom nej paub tias yog txog rau lwm tus mas nej kuj yuav lam tau lam hais tiam yog tias ho yog koj kiag nev koj yuav xav li cas thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yaum saub ..

Mob koj rab kuv phem hwv los ua cas es sij hais ub hais no na , koj nim nrog nraim lawv ua ke los ua cas koj ho paub tias lawv coj hluas nkauj mus ua si no. KOj tseem tsis ntse hwv nawb yawg yawm saub phuaj tws

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yaum saub ..

Mob koj rab kuv phem hwv los ua cas es sij hais ub hais no na , koj nim nrog nraim lawv ua ke los ua cas koj ho paub tias lawv coj hluas nkauj mus ua si no. KOj tseem tsis ntse hwv nawb yawg yawm saub phuaj tws

Kuv ntseeg hais tias Yawmsaub cov lus txawm tsis muaj tas los yuav tseeb yeem ntau lawm. Yog mus coj luag tej ntxhais thiab hluas nkauj lawm tsheem peb plaub hnub ces txhaum loj heev. Cov yawg no yog twb mus ntau zaus lawm es tseem tsis paub tab thiab ces cia nplog muab tseem thiaj ntse. Sawvdaws txhob nyuaj siab txog. Lawv yeej mus nyob thaj chaw uas tsim nyog lawm. Nej yeej hnov dua los lus uas hais tias "Nyias yuav tau sau raws li nyias txoj kev ua" no ne. Yus mus zoo ces mus dawb los huv tabsis mus phem ces pab tsis tau laud.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv ntseeg hais tias Yawmsaub cov lus txawm tsis muaj tas los yuav tseeb yeem ntau lawm. Yog mus coj luag tej ntxhais thiab hluas nkauj lawm tsheem peb plaub hnub ces txhaum loj heev. Cov yawg no yog twb mus ntau zaus lawm es tseem tsis paub tab thiab ces cia nplog muab tseem thiaj ntse. Sawvdaws txhob nyuaj siab txog. Lawv yeej mus nyob thaj chaw uas tsim nyog lawm. Nej yeej hnov dua los lus uas hais tias "Nyias yuav tau sau raws li nyias txoj kev ua" no ne. Yus mus zoo ces mus dawb los huv tabsis mus phem ces pab tsis tau laud.

Tus 31 xyoo ntawd mus yuav poj niam xwb qhov tseeb tiag Hmoob nplog thiab yawm saub yeej lom txwm ua xwb ob tug ntxhais ntawd yeej tsis yog lawv muaj nriam thiab phom khoo kom nrog lawv mus ib zaug li Hmoob Nplog mas zoo li no yog tias lawv tsis yuav kuv tus ntxhais ces kuv yeej xav nrhiav teeb meem rau lawv xwb hos yog lawv nyiam kuv tus ntxhais lawm no ces tsis muaj dab tsi. Xav tuas yaj tias xyooj 2005 no kuv tus txiv ntxawm mus txog pem Xaiv Blooj Lauj lawv kuv tus txiv ntxawm nkawd mus ntsib ob tug ntxhais los thab nkawd hais tias wb tsis yog hluas nkauj los ua cas es neb tsis kam tham wb. Kuv txiv ntxawm nkawd hais tias neb puas muaj txiv mam nkawd teb tias wb tsis muaj os tij laug. Kuv tus txiv ntxawm hais tias yog neb tsis muaj txiv tiag no ces kuv mam nrog neb tham tiam sis hnub tom qab Xaiv Blooj lawv cia li tuaj hais tias ib tug yog lawv tus nyab hmoob Lauj kuv txiv ntxawm tham lawm ces lawv yuav tsum muab kuv tus txiv ntxawm phau passport cia kom hais plaub tas tso mam muab rov qab tiam sis thaum kuv tus txiv ntxawm rov qab los cuag Nplog nram Vientiane no nplog hais tias peb mam pab koj hais yog hais tias muaj tseeb tiag koj yuav tau poob nyiaj me ntsis los khom Hmoob Xienkhouang nawb hos yog tsis muaj no ces Hmoob yeej yuav tsum tau muab koj phau Passport rov rau koj xwb thiaj tas tsis tas koj yuav mus ntsib thuj yeeb ncuab. Cov kwv tij Hmoob Lauj tuaj 5 lub tsheb tuaj txog nram Vees Cam nplog noog tias yog tus hmoob melicas no tham nej poj niam no ua li nej puas muaj ntawv sib yuav thiab Hmoob Lauj PhongSavanh cia li thov Nplog tias Peb tsis muaj vim hais tias peb tsis tau yuav tab sis peb tus tub yeej nyiam tus ntxhais ntawd es tseem yuav npaj siab yuav tab sis tus Hmoob Melicas los muab tham lawm es peb thiaj tsis txaus siab xwb mag Nplog muab cem txaus nkaus ces cia li thov kuv txiv ntxawm nyiaj sam roj rov qab lawm xwb. Zaug no twb yog lawv pom hais tias yog lawv tsis ntes ces Vws Yaj thiab Pov Vaj nkawd yov yuav tau poj niam rau neeb tus 31 Xyoo ntawd es lawv ntes xwb lwm yam tsis muaj dab tsi. Qhov tseeb tsam no Xaiv Blooj Lauj, Kuam Muas, Zeb Vaj thiab xaiv blooj tus tub ntes tau lawm ces tsis muaj txim txhaum dab tsi lawv thiaj tsis kam hais qhia rau thuj yeej ncuab paub vim lawv yuav muab cov neeg no kaw kom lawv lees hais tias lawv ua hauj lwm rau Vaj Pov no tso lawv mam hais qhia yeeb ncuab paub xwb. Yog lawv txhaum tiag yeej hais lawm os tab sis lawv tsis txhaum ces thiaj kaw xwb tsis tas li los yog muab tua pov tseg lawm no tseem tsis txaj muag npaum li hais tias tsis txhaum no nas. Cov niag hmoob Xeev khuam mas phem tshaj plaws cuag li lawv tej ntxhais tsis txawj sib * thiab cuag li yuav tau es tsis tau muaj neeg * kiag li nws ham tsis txawj sib * tshaj plaws thiab li nab qhov tseeb yog xav xav yuav hmoob yeej ncuab nyiaj es lam ua xwb na npaum li ntawd los tsis kav tseem hais tias txawj ntawv heev tab sis nej sim yuav tau tuaj seb tsuas yog mus nyob tim taj laj tsham puam muag khoom nkaus xwb nab es yuav txawj mus khwv tau noj qhov twg cov poj niam nyob tas hnub tim tshav puam ces yog cov tuaj nplog teb tuaj xwb mos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsis paub yuav hais li cas thiaj yuav yog qhov yog tab sis kuv los yeej ntseeg hais tias 90% cov txiv neej mus teb chaws meskas mus rau nplog ces yog mus yos hluas nkauj xwb. Kuv xav tias qhov nov tsuas yog ib qhov kev qhia xav kom muaj ntau tshaj qhov no es thiaj yuav tsis muaj poj nrauj coob coob nyob teb chaws meskas thiab thiaj yuav tsis muaj neeg dag ua tej ntxhais mob siab nyob nplog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LAWV 3 TUG HMOOB SAINT PAUL UAS RAUG NTES TSIS YOG MUS LAJ MUS KAM, MUS NRHIAV LAG NRHIAV LUAM, TABSIS............ AS EVERY ONE SUSPECTED........... YOG MUS THAM HLUAS NKAUJ XWB.

LAWV MUS COJ 2 TUG HLUAS NKAUJ NROG LAWV MUS LAWM TAU NTAU HNUB MAM ROV LOS TXOG RAU TOM HMOOB LUB HOTEL. CES LAWV TXAWM MAG NTES LAWM. YOGLI, YUAV TSUM YOG MUAJ NEEG FOOB TSIS ZOO SIAB VIM LAWV COJ TEJ NTXHAIS HMOOB MUS UA TXOJ KEV QIAS.

HNUB NO, HMOOB SAINT PAUL TSEEM YOV MUS KWV NTAWV QW RAU TIM TSEV NOM TSWV HAUV NROOG SAINT PAUL TXOG KEV TSIS ZOO SIAB RAU QHOV TEEB MEEM NO. TABSIS, THOV KOM COV NIAM TXIV YUAV MUS KWV NTAWV TAWM TSAM NO UA TIB ZOO XAV KOM MEEJ UA NTEJ NEJ UA. VIM: NYOB LUB TEB CHAWS TWG LOS PEB YEEJ TSIS PROTECT IB TUG CRIMINAL.............................

YOG TXHAUM CES TXHAUM.......... YOG TSIS TXHAUM TIAG TIAG.... PEB MAM TAWM TSAM...........OK.......

lawv nraug ntes ntawv yog nyob meskas teb los nyob nplog teb na, yog nyob meskas teb ces txhaum cai li tsis tas mus qw qw li yog cov ntxhais tsis tau muaj tshaj 18 xyoo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Twb yog lawv hwv nawb !!! yog kuv mas cov niag hmoob uas khav khav theeb coob leej thiab cov niag hmoob laus laus uas los muab nyiaj yuam yuav tej ntxhais mos mos mas raug kuv muab tua pov tseg tas lawm os !!!! twb yog lawv siab ntev dhau hwv lawm nawb !! txog tav li no mam ntes xwb !!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LAWV 3 TUG HMOOB SAINT PAUL UAS RAUG NTES TSIS YOG MUS LAJ MUS KAM, MUS NRHIAV LAG NRHIAV LUAM, TABSIS............ AS EVERY ONE SUSPECTED........... YOG MUS THAM HLUAS NKAUJ XWB.

LAWV MUS COJ 2 TUG HLUAS NKAUJ NROG LAWV MUS LAWM TAU NTAU HNUB MAM ROV LOS TXOG RAU TOM HMOOB LUB HOTEL. CES LAWV TXAWM MAG NTES LAWM. YOGLI, YUAV TSUM YOG MUAJ NEEG FOOB TSIS ZOO SIAB VIM LAWV COJ TEJ NTXHAIS HMOOB MUS UA TXOJ KEV QIAS.

HNUB NO, HMOOB SAINT PAUL TSEEM YOV MUS KWV NTAWV QW RAU TIM TSEV NOM TSWV HAUV NROOG SAINT PAUL TXOG KEV TSIS ZOO SIAB RAU QHOV TEEB MEEM NO. TABSIS, THOV KOM COV NIAM TXIV YUAV MUS KWV NTAWV TAWM TSAM NO UA TIB ZOO XAV KOM MEEJ UA NTEJ NEJ UA. VIM: NYOB LUB TEB CHAWS TWG LOS PEB YEEJ TSIS PROTECT IB TUG CRIMINAL.............................

YOG TXHAUM CES TXHAUM.......... YOG TSIS TXHAUM TIAG TIAG.... PEB MAM TAWM TSAM...........OK.......

KUV XAV TIAS PEB HMOOB USA YEEJ MUAJ TXOJ CAI MUS TAWM TSAM TXOG QHOV COV HMOOB NPLOG LIAB TAU NTES 3 TUG HMOOB USA NTAWD, RAWS TXOJ CAI NTIAJ TEB....YOG 3 TUG HMOOB USA NO HO TAU MUS UA KEV TXHAUM, COJ LAWV TEJ NTXHAIS MUS NCE ROOB, PW HOTEL, MUS UA SI TSIS RAUG KEV RAUG CAI LI CAS LOS XIJ...

YOG THAUM LAWV NTES TAU 3 TUG HMOOB USA NO YUAV TSUM MUAB TSO TAWM NTAWD XOV XWM, QHIA RAU NTIAJ TEB PAUB TXOG LAWV LUB TXIM, MUAB LAWV NPLUA RAWS TXOJ KEV CAI LAWV TAU UA TXHAUM NTAWD MAS THIAJ LI NCAJ NCEES....PEB HMOOB US MUAJ CAI MUS TAWM TSAM TXOJ CAI NCAJ NCEES KOM PAUB TIAS SEB NPLOG LIAB MUAB 3 TUG HMOOB US TUA LOS YOG KAW RAU QHOV TWG...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cia kuv qhia qhov tseeb rau nej. Kuv xav kom nej Hmoob Minisota tsis txhob lam mus kwv ntawv tawm tsam rau cov neeg ua txhaum kev cai.

Lawv pab no qhov tham hluas nkauj thib coj lawv cov ntxhais mus ua si kuj txhaum tsis loj thiab, tab sis qhov txhaum loj yog lawv coj mus ua Movie liab qab tsis muaj ntawv tso cai los ntawm tsoom fwv thiab tuam tsev tawm ntaub ntawv ua lag luam.

Tsis tas li ntawm xwb, thaum ua tas ces lawv muab nyiaj tsis txaus rau cov hluas nkauj thiab hluas nraug lawv ntiav ua ntawm raws li cog lus, ces cov hluas nkauj thiab hluas nraug ntawm tsis txaus siab rau lawv thiab li muaj xwm txheej mus zoo li no lawm.

Kuv yog ib tug ze ze ntawm lawv pab no thiab kuv tsis pom zoo li lawv lub tswv yim es kuv thiaj tsis tau nrog lawv mus. yog kuv tsis saib txoj cai ua lag luam ces tsam no kuv twb mag lawm thiab. yog li thov hais li no xwb nej to taub lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cia kuv qhia qhov tseeb rau nej. Kuv xav kom nej Hmoob Minisota tsis txhob lam mus kwv ntawv tawm tsam rau cov neeg ua txhaum kev cai.

Lawv pab no qhov tham hluas nkauj thib coj lawv cov ntxhais mus ua si kuj txhaum tsis loj thiab, tab sis qhov txhaum loj yog lawv coj mus ua Movie liab qab tsis muaj ntawv tso cai los ntawm tsoom fwv thiab tuam tsev tawm ntaub ntawv ua lag luam.

Tsis tas li ntawm xwb, thaum ua tas ces lawv muab nyiaj tsis txaus rau cov hluas nkauj thiab hluas nraug lawv ntiav ua ntawm raws li cog lus, ces cov hluas nkauj thiab hluas nraug ntawm tsis txaus siab rau lawv thiab li muaj xwm txheej mus zoo li no lawm.

Kuv yog ib tug ze ze ntawm lawv pab no thiab kuv tsis pom zoo li lawv lub tswv yim es kuv thiaj tsis tau nrog lawv mus. yog kuv tsis saib txoj cai ua lag luam ces tsam no kuv twb mag lawm thiab. yog li thov hais li no xwb nej to taub lawm.

Koj cov lus xyov puas muaj tseeb. Yog muaj li koj hais tiag yeej tsim nyog nte lawm. Cia mloog mus saib puas muaj tseeb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LAWV 3 TUG HMOOB SAINT PAUL UAS RAUG NTES TSIS YOG MUS LAJ MUS KAM, MUS NRHIAV LAG NRHIAV LUAM, TABSIS............ AS EVERY ONE SUSPECTED........... YOG MUS THAM HLUAS NKAUJ XWB.

LAWV MUS COJ 2 TUG HLUAS NKAUJ NROG LAWV MUS LAWM TAU NTAU HNUB MAM ROV LOS TXOG RAU TOM HMOOB LUB HOTEL. CES LAWV TXAWM MAG NTES LAWM. YOGLI, YUAV TSUM YOG MUAJ NEEG FOOB TSIS ZOO SIAB VIM LAWV COJ TEJ NTXHAIS HMOOB MUS UA TXOJ KEV QIAS.

HNUB NO, HMOOB SAINT PAUL TSEEM YOV MUS KWV NTAWV QW RAU TIM TSEV NOM TSWV HAUV NROOG SAINT PAUL TXOG KEV TSIS ZOO SIAB RAU QHOV TEEB MEEM NO. TABSIS, THOV KOM COV NIAM TXIV YUAV MUS KWV NTAWV TAWM TSAM NO UA TIB ZOO XAV KOM MEEJ UA NTEJ NEJ UA. VIM: NYOB LUB TEB CHAWS TWG LOS PEB YEEJ TSIS PROTECT IB TUG CRIMINAL.............................

YOG TXHAUM CES TXHAUM.......... YOG TSIS TXHAUM TIAG TIAG.... PEB MAM TAWM TSAM...........OK.......

no ces yog pab nraug seem lawv siv lawv lub mavtais lawm tiag, yuav tau xyuam xwm nawv

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hi Pisoner's Wife / Friend .

]Kuv paub zoo los mas 3 tus hluas ntawd , twb yog lawv los ua yam tsis zoo dhau kev dhau cai lawm ces peb thiaj ntes coj mus qhia lawm xwb , yog xav pom no hu 856021 ....... thawj tuib ceev xwm pawg txhom neeg phem uas coj luag tej ntxhais mus ua* ua npua .

Yog tias muaj poj lawm no kom nws tus poj los tham tso seb yuav ua cas mam ua tom qab ntawd .

Lwm tus yuav los mas yuav tsum xyuam xim nawb cov hluas , txhob npaj lub coj lawv cov hluas nkaujm mus tom Hotel , ces yuav zoo li thiab laud.

hahahahahahahahahahah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hi Pisoner's Wife / Friend .

]Kuv paub zoo los mas 3 tus hluas ntawd , twb yog lawv los ua yam tsis zoo dhau kev dhau cai lawm ces peb thiaj ntes coj mus qhia lawm xwb , yog xav pom no hu 856021 ....... thawj tuib ceev xwm pawg txhom neeg phem uas coj luag tej ntxhais mus ua* ua npua .

Yog tias muaj poj lawm no kom nws tus poj los tham tso seb yuav ua cas mam ua tom qab ntawd .

Lwm tus yuav los mas yuav tsum xyuam xim nawb cov hluas , txhob npaj lub coj lawv cov hluas nkaujm mus tom Hotel , ces yuav zoo li thiab laud.

hahahahahahahahahahah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hi Pisoner's Wife / Friend .

]Kuv paub zoo los mas 3 tus hluas ntawd , twb yog lawv los ua yam tsis zoo dhau kev dhau cai lawm ces peb thiaj ntes coj mus qhia lawm xwb , yog xav pom no hu 856021 ....... thawj tuib ceev xwm pawg txhom neeg phem uas coj luag tej ntxhais mus ua* ua npua .

Yog tias muaj poj lawm no kom nws tus poj los tham tso seb yuav ua cas mam ua tom qab ntawd .

Lwm tus yuav los mas yuav tsum xyuam xim nawb cov hluas , txhob npaj lub coj lawv cov hluas nkaujm mus tom Hotel , ces yuav zoo li thiab laud.

hahahahahahahahahahah

Tej niag kev ua si ntawd cav tsis yog lawv npas qhav los yog yuam tej no tab txawm muaj li tiag los tsuas yog muab lawv los pov maim kho niam kho txiv xwb yeej tau lawm vim cov ntxhais thiab lawv ua tsis raws cai hmoob lawm lawv yeej tsis tu siab tau li cas. Tej no tej zaum tsis muaj nej lam ham liab xwb nej thiaj tsis kam qhia rau suav daws paub peb nyob teb chaws yeeb ncuab yog txhaum lawm tiag yeej muab los tham qhia rau suav daws paub. Peb nyob tim no peb yeej raug ntes kawg thiab tab sis luag hais tias yog tim dab tsi no ces zoo li kuj paub qhov txhaum thiab hos nej mas tej zaum yog lam dag kom nplog ntes xwb tsis muaj tseeb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsis paub yuav hais li cas thiaj yuav yog qhov yog tab sis kuv los yeej ntseeg hais tias 90% cov txiv neej mus teb chaws meskas mus rau nplog ces yog mus yos hluas nkauj xwb. Kuv xav tias qhov nov tsuas yog ib qhov kev qhia xav kom muaj ntau tshaj qhov no es thiaj yuav tsis muaj poj nrauj coob coob nyob teb chaws meskas thiab thiaj yuav tsis muaj neeg dag ua tej ntxhais mob siab nyob nplog.

Tej zaum kuj yog li koj hais thiab. Tab sis hais yam li koj raug dag lawm thiab puasw yog na. Yog muaj lub siab dawb npaum li ko ces cia kuv mam li tuaj nrog koj kooom ua ib lub neej zoo puas tau mas yod. Peb cov txiv neej zoo nyob UAS no los kuj muaj coob coob thib ho.

ua tsaug os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo cov phooj ywg hmoob suav daws hais txog peb tug hmoob no yog nws tau cojluag tub luag ntxhais mus ua siraws li hais mas yuav tsum txhaum xwb2 li koj yog ib tug txiv neej yawg koj yuav tsum paub tias tias hmoob ib txwm nyiam li cas tsis tag li ntawv nyob nplog teb lawv tsis coj li meskas teb. tsuas yog tus neeg meskas es luag thiaj ua tau xwb, hos tsis ntag li ntawv ib yam li nej cov poj niam es mus deev mex los yog mekas nej twb mob2 siab mas yog li peb tug hmoob kuj tsis tsim nyog uas yuav coj luag tub luag ntxhais mus lawm ntev hnub ntaub hmo thiab, yog koj coj lawm koj yuav tsum yuav hos yog koj tsis yuav koj yuav tsum raug ntev mus kaw. mas hais rau nej tias raug leej twg tej ntxhais los suav daws yeej tsis nnyiam ib yam li

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus 31 xyoo ntawd mus yuav poj niam xwb qhov tseeb tiag Hmoob nplog thiab yawm saub yeej lom txwm ua xwb ob tug ntxhais ntawd yeej tsis yog lawv muaj nriam thiab phom khoo kom nrog lawv mus ib zaug li Hmoob Nplog mas zoo li no yog tias lawv tsis yuav kuv tus ntxhais ces kuv yeej xav nrhiav teeb meem rau lawv xwb hos yog lawv nyiam kuv tus ntxhais lawm no ces tsis muaj dab tsi. Xav tuas yaj tias xyooj 2005 no kuv tus txiv ntxawm mus txog pem Xaiv Blooj Lauj lawv kuv tus txiv ntxawm nkawd mus ntsib ob tug ntxhais los thab nkawd hais tias wb tsis yog hluas nkauj los ua cas es neb tsis kam tham wb. Kuv txiv ntxawm nkawd hais tias neb puas muaj txiv mam nkawd teb tias wb tsis muaj os tij laug. Kuv tus txiv ntxawm hais tias yog neb tsis muaj txiv tiag no ces kuv mam nrog neb tham tiam sis hnub tom qab Xaiv Blooj lawv cia li tuaj hais tias ib tug yog lawv tus nyab hmoob Lauj kuv txiv ntxawm tham lawm ces lawv yuav tsum muab kuv tus txiv ntxawm phau passport cia kom hais plaub tas tso mam muab rov qab tiam sis thaum kuv tus txiv ntxawm rov qab los cuag Nplog nram Vientiane no nplog hais tias peb mam pab koj hais yog hais tias muaj tseeb tiag koj yuav tau poob nyiaj me ntsis los khom Hmoob Xienkhouang nawb hos yog tsis muaj no ces Hmoob yeej yuav tsum tau muab koj phau Passport rov rau koj xwb thiaj tas tsis tas koj yuav mus ntsib thuj yeeb ncuab. Cov kwv tij Hmoob Lauj tuaj 5 lub tsheb tuaj txog nram Vees Cam nplog noog tias yog tus hmoob melicas no tham nej poj niam no ua li nej puas muaj ntawv sib yuav thiab Hmoob Lauj PhongSavanh cia li thov Nplog tias Peb tsis muaj vim hais tias peb tsis tau yuav tab sis peb tus tub yeej nyiam tus ntxhais ntawd es tseem yuav npaj siab yuav tab sis tus Hmoob Melicas los muab tham lawm es peb thiaj tsis txaus siab xwb mag Nplog muab cem txaus nkaus ces cia li thov kuv txiv ntxawm nyiaj sam roj rov qab lawm xwb. Zaug no twb yog lawv pom hais tias yog lawv tsis ntes ces Vws Yaj thiab Pov Vaj nkawd yov yuav tau poj niam rau neeb tus 31 Xyoo ntawd es lawv ntes xwb lwm yam tsis muaj dab tsi. Qhov tseeb tsam no Xaiv Blooj Lauj, Kuam Muas, Zeb Vaj thiab xaiv blooj tus tub ntes tau lawm ces tsis muaj txim txhaum dab tsi lawv thiaj tsis kam hais qhia rau thuj yeej ncuab paub vim lawv yuav muab cov neeg no kaw kom lawv lees hais tias lawv ua hauj lwm rau Vaj Pov no tso lawv mam hais qhia yeeb ncuab paub xwb. Yog lawv txhaum tiag yeej hais lawm os tab sis lawv tsis txhaum ces thiaj kaw xwb tsis tas li los yog muab tua pov tseg lawm no tseem tsis txaj muag npaum li hais tias tsis txhaum no nas. Cov niag hmoob Xeev khuam mas phem tshaj plaws cuag li lawv tej ntxhais tsis txawj sib * thiab cuag li yuav tau es tsis tau muaj neeg * kiag li nws ham tsis txawj sib * tshaj plaws thiab li nab qhov tseeb yog xav xav yuav hmoob yeej ncuab nyiaj es lam ua xwb na npaum li ntawd los tsis kav tseem hais tias txawj ntawv heev tab sis nej sim yuav tau tuaj seb tsuas yog mus nyob tim taj laj tsham puam muag khoom nkaus xwb nab es yuav txawj mus khwv tau noj qhov twg cov poj niam nyob tas hnub tim tshav puam ces yog cov tuaj nplog teb tuaj xwb mos.

Tus Bawg

Hais txog 3 tug Hmoob Meskas uas raug ntes no, kuv yeej pab nej mob siab. Tsuav yog Hmoob Blog ntes ib tug Hmoob Meskas lawm xwb, kuv yeej pab mob siab. Tab sis yuav ua li cas es nej thiaj li tsum, txiav tu nrho tsis mus tsuj daim av Blog no lawm mas? Es teeb meem thiaj li yuav tasmus. Kuv xav pom Hmoob Meskas thiab Hmoob Blog sib txiav tu nrho, kom choj lov, kev tu, es 2 tog Hmoob thiaj li tsis ciaj yeebncuab. Txhim Vaj, Yawm Ntxwg Nyoog, yeej hais lawm hais tias yuav muab Hmoob Meskas tua kom suamkaum, yog Hmoob Meskas pheej mus txeeb lawv cov hluas nkauj no los sav. Ua cas tsis muaj neeg zeem li.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now