Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Zaj tshoob.

96 posts in this topic

Posted · Report post

txiv lub tusmiteej los ntawm no seb.

zaj tshoob no mas yog thoob xo.

1 hai zoov liv kus yuas zoo liv kus om.

nkauj qas laj ua nkauj lis yeev nyob ces txiv nraug qas laj dai lis nkaus nkauj qas laj tej nqaws tiab,nkauj qas laj ces nrog txiv nraug qas laj los lawm kuv niam kuv txiv lub hli xiab.

nkauj qas laj ua nkauj qas yeev nyob txiv nraug qas laj dai lis nkaus nkauj qas laj tej nqaws tsho.nkauj qas laj ces nrog txiv nraug qas laj los lawm kuv niam kuv txiv lub hli nto.

2 nyuj niam nyob yug me nyuj.nyuj niam tav tsis nyog me nyuj txog hauv kab.nkauj qas laj ces los ua txiv nraug qas laj nyab.lag yau wb thiaj li yeej cuam tau nkauj qas laj thiaj txiv nraug qas laj tuaj fim kuv niam kuv txiv tog no rov tom qab.

nyuj niam nyob yug me nyuj.nyuj niam tav tsis nyog me nyuj txoj hauv kev,nkauj qas laj ces los ua txiv nraug qas laj sev lag yau wb thiaj li yeej cuam tau nkauj qas laj thiab txiv nraug qas laj tuaj fiv kuv niam kuv txiv tom no nrov tom tsev no tis yuas.

ntawm no yog zaj sawv kev mus ua tshoob.

1 hai zopo liv kus yuas zoo li kus om.

laj tub lag sis yau wb nyob wb lawm cuaj hnub kev sis zus wb lub mus luaj qoob.kuv niam kuv txiv caij nees lis ntws tuaj thov lawm wb lub zog poob.

laj tub lag lis yau wb nyob wb lawm cuaj hnub kev sis zus wb lub mus luaj nrog. kuv niam kuv txiv caij nees lis ntws tuaj thov lawm wb lub zog txog.

2 laj tub lag sis yau wb tias wb tsis tuaj los kuv niam kuv txiv luj yim los ua wb tsaug muaj.

laj tub lag sis yau wb tias wb tsis ua los kuv niam kuv txiv luj yim los ua wb tsaug txhua.

3 laj tub lag sis yau wb kum tsis nyog lub txheej kiav tsis nyog lub yim wb pov phuam lis nrees tuaj tuaj saum npab.wb li yoj cev lis yiag nyob mus ntoj kab.

laj tub lag sis yau wb pov tsho lis nhees tuaj sauv cev wb yoj ce lis yiag nyob ntoj ke.

4 laj tub lag sis yau wb tuaj txog lis ntua kuv niam kuv txiv tsev tog no kuv niam tsuas zoo siab nws muab tes paj ntsiab txiv txhuv los ua rau wb noj.tso lis plhuav nws txoj kab tshoob rau wb coj.

laj tub lag sis yau wb tuaj txog lis ntua kuv txiv tsev tom no kuv txiv cia zoo plawv nws txo oob cawv rau wb haus mws los tso lis pluav nws txoj kev kos rau wb taug.

5 laj tub lag sis yau wb noj tas kus haus txhua wb tsis tau sawv kab.kuv niam kuv txiv nws muab nkauj kaus cob lis nkaus wb tej mus quav npab.wb tau nkauj kaus roos nkauj nyab nraug vauv sawv mus ntoj kab.

laj tub lag sis yau wb noj tas kus haus txhua wb tsis tau sawv kev kuv niam kuv txiv muab nws nkauj kaus los cob lis nkaus rau wb tej mus quav tes.wb tau nkauj kaus roos nkauj nyab nraug vauv sawv mus ntoj ke.

6 kuv niam kuv txiv nws swb zog nws tej qab cub nws los cob lis nkaus nws tug txiv pwj kub kom hais zuj tsis hais zis hais lawm zuj zis kuv niam kuv txiv tom ub tug nqe paj mus nqe mis.

kuv niam kuv txiv nws swb zog nws tej mus qab * nws los cob nws tus txiv pwj nyiag.kom wb coj mus hais zuj tsis hais zus hais zuj zus kuv niam kuv txiv tom ub tug nqe paj mus nqe yug.

7 laj tub lag sis yau wb mus ntoj kuv niam kuv txiv neb txoj kab tshoob.nej nyob ces nej tu nyog nej lub vaj lub vaj kus lub tsev to lis thoob .wb mus ces nej txoj kab tshoob wb mus hais kom tas kev kos wb yuav mus hais kom tau wb yuav yeej cuam nkauj nyab nraug vauv fij seeb lis zus rov los poob.

laj tub lag yau wb mus ntoj lawm kuv niam kuv txiv nej txoj kev kos.nej nyob nej tu kuv niam kuv txiv lub vaj lub tsev to lis tog. wb mus ces nej txoj kab tshoob wb yuav mus hais kom tas kev kos wb yuav mus hais kom tau.wb yuav yeej cuam nkauj nyab nraug vauv fij seeb lis zus rov los txog. no tis yuas.

zaj no yog zaj laig dab tshoob tom kev.yog txooj cawv yaj qhia

1 hai zoov liv kus yuas zoo liv kus.neej tis yuas huav sib lawg yuas huav sib lawg om.

luag tuaj lawv cuaj pwg kaum pwg luag noj luag tsis haiv luag haus luag tsis laig,yog luag tuaj tsis raws liaj lwg txoj kab tshoob.rhwv mis txoj kev kos.

lag yau wb tuaj ces wb noj wb yuav haiv wb haus wb yuav laig yog wb tuaj raws laij lwg txoj kab tshoob rhwv mis txoj kev kos.

2 wb noj ces wb yuav huav sis lawg tuaj rau saum hauv paus zeb.wb tsuas laig tau niaj dab tug mus xeeb teb.tsis tseev luj hlw pes nees neej dab pes txaig los tav tau nkauj nyab nraug vauv peb txoj mus hauv kev

wb noj ces wb yuav huav sis lawg tuaj rau sauv hauv paus cav wb tsuas haiv laig tau niaj dab tug mus xeeb hav.tsis tseev luj hlw qas nees neej dab pes txaig los tav tau nkauj nyab nraug vauv peb txoj mus hauv kab no tis yuas neej tis yuas huav sis lawg tis yuas huav sis lawg.lwm hnub mam tuaj txuas yav mus txog tom niam txiv tom ub tsev nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

txiv lubtusmiteej koj xav tau zaj ntuas ntxhais kuv mam qhia.

zaj ntuas ntxhais.

1 hai zoov liv kus yuas zoo liv kus om.me ntxhiav nkauj mog ntxhais nkauj mim.koj tsis tim mus tu siab mog yog koj xeeb tau ua ib leej tub cag tub tuav lawm ncej dab ces kuv niam kuv txiv yuav coj koj mus nrhiav kom koj nrog luag muaj nyab mog.

yog koj xeeb tau ua ib leej tub cag tuav lawm ncej tse ces kuv niam kuv txiv yuav coj koj mus nrhiav kom koj nrog luag muaj sev mog.

2 yeeb sim vim yog koj ho xeeb tau ua ib leej me ntxhais nkauj hmoob.kuv niam kuv txiv thiaj li muab koj tsaws rau saum lub los mus rooj tshoob mog.

yeeb sim vim yog koj xeeb tau ua ib leej me ntxhais nkauj mog.kuv niam kuv txiv thiaj li muab koj tsaws rau saum lub mus rooj kos mog.

3 zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tsis txhob mus ntshaw nkauj pog daim pam tuaj mus pua tuab mog.tsam nkauj pog tus lau qaib cooj kais qua lis laws koj tsis hnov suab mog.

zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj tsis txhob mus ntshaw nkauj pog daim pam tuaj mus vov sov mog.tsam nkauj pog tug lau qaib cooj kais qua lis laws koj tsis hnov mog.

4 zaum no koj mus ualawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kaj ntug lis zus koj mus muab nkauj pog pluas me tshais lig rau nkauj pog noj tas lis nrho koj muab nkauj pog tug twj tais ntxuav huv lis si txawb lis ntua tuaj rov saum txee.maj mam koj mus tu tub tu kiv ces nkauj pog thiaj zoo siab hlo los nrog koj nqee.

zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kj ntug lis zus koj mus muab nkauj pog pluas me tshais lig rau nkauj pog noj tas lis nrho koj mus muab nkauj pog tug twj tais ntxuav huv lis si txawb lis ntua tuaj rov saum txos.maj mam koj mus tu tub tu kiv ces nkauj pog thiaj zoo siab hlo los nrog koj zov mog,

5 zaum no koj mus ua luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kaj ntug lis zus koj yuav mus muab nkauj pog lub luaj qoob lig kom nto toj mog.nkauj pog li qhuas lis ntsees tias nkauj pog tug me nyab no ib txhis yeej los txawj coj mog.nkauj pog tsis mus ua los nkauj pog yeej los yuav tau noj mog.

zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kaj ntug lis zus koj mus muab nkauj pog lub luaj qoob lig kom nto hav mog.nkauj pog thiaj qhuas lis ntsees tias nkauj pog tug me nyab no ib txhis yeej los txawj xav.nkauj pog tsis mus ua los nkauj pog yeej los yuav tau hnav mog.

6 zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias koj yuav mus tu tsiaj kom puv luag nkuaj mog.maj mam koj muaj ib pluag nrog luag noj los koj neeg koj tsa thiaj muaj lub ntsej lub muag tuaj mog.

zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias koj mus ua qoob kom puv luag txhab mog.maj mam koj muaj ib pluag noj ces koj neeg koj tsav thiaj muaj lub ntsej lub muag tuaj pab mog.

7 zaum no koj mus ua luag nyab ces pwj qaib tau los tug ntshav ntsej mog.koj mus niaj txhiab miv txhis tsis rais ua nkauj feb mog.

zaum no koj mus ua nyab ces tug txiv pwj npuas tau los tug ntswg ntshav mog.koj mus niaj txhiab miv txhis tsis rais ua tug nkauj fa mog.

8 yog koj mus tsa tau nkauj qaib sawv los mus npauj av ces koj li ua nyog nkauj fa yog koj tsa tsis tau nkauj qaib nraug lau sawv los npauj av ces koj mus niaj txhiab miv txhis ua tsis nyog tug nkauj fa mog.yog koj tsa tau pwj npua sawv los laij teb ces koj li ua nyog nkauj feb.koj tsa tsis tau pwj npua sawv los laij teb ces koj mus niaj txhiab miv txhis ua tsis nyog nkauj feb mog no tis yuas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

txiv lubtusmiteej koj xav tau zaj ntuas ntxhais kuv mam qhia.

zaj ntuas ntxhais.hwm dawb yaj qhia.

1 hai zoov liv kus yuas zoo liv kus om.me ntxhiav nkauj mog ntxhais nkauj mim.koj tsis tim mus tu siab mog yog koj xeeb tau ua ib leej tub cag tub tuav lawm ncej dab ces kuv niam kuv txiv yuav coj koj mus nrhiav kom koj nrog luag muaj nyab mog.

yog koj xeeb tau ua ib leej tub cag tuav lawm ncej tse ces kuv niam kuv txiv yuav coj koj mus nrhiav kom koj nrog luag muaj sev mog.

2 yeeb sim vim yog koj ho xeeb tau ua ib leej me ntxhais nkauj hmoob.kuv niam kuv txiv thiaj li muab koj tsaws rau saum lub los mus rooj tshoob mog.

yeeb sim vim yog koj xeeb tau ua ib leej me ntxhais nkauj mog.kuv niam kuv txiv thiaj li muab koj tsaws rau saum lub mus rooj kos mog.

3 zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tsis txhob mus ntshaw nkauj pog daim pam tuaj mus pua tuab mog.tsam nkauj pog tus lau qaib cooj kais qua lis laws koj tsis hnov suab mog.

zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj tsis txhob mus ntshaw nkauj pog daim pam tuaj mus vov sov mog.tsam nkauj pog tug lau qaib cooj kais qua lis laws koj tsis hnov mog.

4 zaum no koj mus ualawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kaj ntug lis zus koj mus muab nkauj pog pluas me tshais lig rau nkauj pog noj tas lis nrho koj muab nkauj pog tug twj tais ntxuav huv lis si txawb lis ntua tuaj rov saum txee.maj mam koj mus tu tub tu kiv ces nkauj pog thiaj zoo siab hlo los nrog koj nqee.

zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kj ntug lis zus koj mus muab nkauj pog pluas me tshais lig rau nkauj pog noj tas lis nrho koj mus muab nkauj pog tug twj tais ntxuav huv lis si txawb lis ntua tuaj rov saum txos.maj mam koj mus tu tub tu kiv ces nkauj pog thiaj zoo siab hlo los nrog koj zov mog,

5 zaum no koj mus ua luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kaj ntug lis zus koj yuav mus muab nkauj pog lub luaj qoob lig kom nto toj mog.nkauj pog li qhuas lis ntsees tias nkauj pog tug me nyab no ib txhis yeej los txawj coj mog.nkauj pog tsis mus ua los nkauj pog yeej los yuav tau noj mog.

zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kaj ntug lis zus koj mus muab nkauj pog lub luaj qoob lig kom nto hav mog.nkauj pog thiaj qhuas lis ntsees tias nkauj pog tug me nyab no ib txhis yeej los txawj xav.nkauj pog tsis mus ua los nkauj pog yeej los yuav tau hnav mog.

6 zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias koj yuav mus tu tsiaj kom puv luag nkuaj mog.maj mam koj muaj ib pluag nrog luag noj los koj neeg koj tsa thiaj muaj lub ntsej lub muag tuaj mog.

zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias koj mus ua qoob kom puv luag txhab mog.maj mam koj muaj ib pluag noj ces koj neeg koj tsav thiaj muaj lub ntsej lub muag tuaj pab mog.

7 zaum no koj mus ua luag nyab ces pwj qaib tau los tug ntshav ntsej mog.koj mus niaj txhiab miv txhis tsis rais ua nkauj feb mog.

zaum no koj mus ua nyab ces tug txiv pwj npuas tau los tug ntswg ntshav mog.koj mus niaj txhiab miv txhis tsis rais ua tug nkauj fa mog.

8 yog koj mus tsa tau nkauj qaib sawv los mus npauj av ces koj li ua nyog nkauj fa yog koj tsa tsis tau nkauj qaib nraug lau sawv los npauj av ces koj mus niaj txhiab miv txhis ua tsis nyog tug nkauj fa mog.yog koj tsa tau pwj npua sawv los laij teb ces koj li ua nyog nkauj feb.koj tsa tsis tau pwj npua sawv los laij teb ces koj mus niaj txhiab miv txhis ua tsis nyog nkauj feb mog no tis yuas.

WOW!!!! zoo heev lawm phooj ywg!!! ua tsaug nawb, koj zaj no mas kuv yuav muab cov txwm uas kuv tsis muaj coj mus hais ntxiv kuv cov nawb yuog muaj hnub plaj tshoob hlav sib ntsib kev kos hlav sib sua es koj ho hnov kuv hais no los nco ntsoov tias yog kuv kawm ntawm koj los no nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

WOW!!!! zoo heev lawm phooj ywg!!! ua tsaug nawb, koj zaj no mas kuv yuav muab cov txwm uas kuv tsis muaj coj mus hais ntxiv kuv cov nawb yuog muaj hnub plaj tshoob hlav sib ntsib kev kos hlav sib sua es koj ho hnov kuv hais no los nco ntsoov tias yog kuv kawm ntawm koj los no nawb.

kuv tsis ua mej koob lawm nev.tsam tsis hnov koj hais xwb lauv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv tsis ua mej koob lawm nev.tsam tsis hnov koj hais xwb lauv.

Ntawm kuv tus kheej los ntu no kuv yeej so lawm thiab os, cia cov hluas ua lawm xwb, yuav yog tej rooj loj es luag xav tau ib tug kom coj tus zog no ces luag thiaj kom ua xwb dua li ces kuv kom cov tshiab ua lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntawm kuv tus kheej los ntu no kuv yeej so lawm thiab os, cia cov hluas ua lawm xwb, yuav yog tej rooj loj es luag xav tau ib tug kom coj tus zog no ces luag thiaj kom ua xwb dua li ces kuv kom cov tshiab ua lawm xwb.

qhia koj li tuaj thiab saib.yog ua niam tshoob niam kos lawm yuav muaj tsawg xeej cawv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo os ob tug npawg , cas neb txawj hais zaj tshooj kawg li sav ... kuv tseem tab tom kawm thiab tiam sis tsis muaj kws li , xav kom neb hos pab qhia zaj puav rau kuv thiab seb yom yog tias nej tsis xav li cas nas . yog tias muaj ib hnub twg kuv hos txawj lawm no ces yeej nco ntsoov tias yog tuaj kawm ntawm neb los thiab yog tuaj kawm hauv zoosiab.com ...hehehe...sib ntsib dua .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo os ob tug npawg , cas neb txawj hais zaj tshooj kawg li sav ... kuv tseem tab tom kawm thiab tiam sis tsis muaj kws li , xav kom neb hos pab qhia zaj puav rau kuv thiab seb yom yog tias nej tsis xav li cas nas . yog tias muaj ib hnub twg kuv hos txawj lawm no ces yeej nco ntsoov tias yog tuaj kawm ntawm neb los thiab yog tuaj kawm hauv zoosiab.com ...hehehe...sib ntsib dua .

Nyob zoo rau koj thiab os npawg, kuv ces twb tsis paub dab tsi li os ntawm no ces yog tus npawg HLUB TIAG thiab npawg AWB nkawv thiaj li yog ob tug paub xwb, tiam sis yog koj ho nyiam no los seb xav kawm zaj twg peb leej twg paub los mam li sib qhia nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phooj ywg HLUB TIAG yog npawg AWB neb paub zaj SAIB NTAWV NYIAJ KEEB PUAJ TXWM no thov hais tuaj seb??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phooj ywg HLUB TIAG yog npawg AWB neb paub zaj SAIB NTAWV NYIAJ KEEB PUAJ TXWM no thov hais tuaj seb??

NYOB ZOO TIJ LAUG HAIS TXOG ZAJ TSHOOB KUV KUJ KAWM TAU THIAB TAB SIS KUV TSIS UA THIAB TEJ ZAUM MUAJ NEEG HAIS TXOG KUV LOS KUV TIAS KUV TSIS PAUB ZAJ TSHOOB NO CES THIAJ TSIS MUAJ NEEG PAUB LI , VIM KUV COV PHOOJ YWG COOB LEEJ LAWV TWB NYOOS TSIS KAM UA MEJ KOOB LAWM KUV THIAJ LI TSIS KAM UA THIAB VIM LAWV NYIAM LUAB CAWV HEEV DHAU LAWM HAHAHA ZJ KOJ HAIS KO KUV KUJ KAWM TAU THIAB TAB SIS KUV TUS XUB HWB YOG COV LAUS LAUS THAUM UB XWB CES THIAJ LI HAIS TSAWG TSAWG XWB , HAIS TXOG ZAJ TSHOOB TXIV XAIV TIAG TIAG THAUM UBTEJ LAUS HAIS MAS LUAG YEEJ HAIS LUV LUV XWB TAB SIS TXHEEJ NIM NO MUAJ TSWV YIM DHAU LAWM CES THIAJ LI MUAB ZAJ QEEJ ZAJ TSHOOB TXIV XAIV NKAUJ QHUAB KE TXHUA TSAV TXHUA YAM LOS SIB TOV HAIS THIAJ UA RAU NTAU NTAU HEEV TUAJ LAWM XWB YOG KOJ PAUB TXHUA FAB CES KOJ YEEJ PAUB TIAS NWS MUAB TEJ NTAWV LOS HAIS HAAHAHHA YOG KOJ XAV MLOOG NO KUV MAM PIAV RAU KOJ QHOV TWG TSIS ZOO LOS HO MUAB TSO POV TSEG NAWJ LAM SAIB LAUG HNUB LAUG HMO XWB NAWJ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NYOB ZOO TIJ LAUG HAIS TXOG ZAJ TSHOOB KUV KUJ KAWM TAU THIAB TAB SIS KUV TSIS UA THIAB TEJ ZAUM MUAJ NEEG HAIS TXOG KUV LOS KUV TIAS KUV TSIS PAUB ZAJ TSHOOB NO CES THIAJ TSIS MUAJ NEEG PAUB LI , VIM KUV COV PHOOJ YWG COOB LEEJ LAWV TWB NYOOS TSIS KAM UA MEJ KOOB LAWM KUV THIAJ LI TSIS KAM UA THIAB VIM LAWV NYIAM LUAB CAWV HEEV DHAU LAWM HAHAHA ZJ KOJ HAIS KO KUV KUJ KAWM TAU THIAB TAB SIS KUV TUS XUB HWB YOG COV LAUS LAUS THAUM UB XWB CES THIAJ LI HAIS TSAWG TSAWG XWB , HAIS TXOG ZAJ TSHOOB TXIV XAIV TIAG TIAG THAUM UBTEJ LAUS HAIS MAS LUAG YEEJ HAIS LUV LUV XWB TAB SIS TXHEEJ NIM NO MUAJ TSWV YIM DHAU LAWM CES THIAJ LI MUAB ZAJ QEEJ ZAJ TSHOOB TXIV XAIV NKAUJ QHUAB KE TXHUA TSAV TXHUA YAM LOS SIB TOV HAIS THIAJ UA RAU NTAU NTAU HEEV TUAJ LAWM XWB YOG KOJ PAUB TXHUA FAB CES KOJ YEEJ PAUB TIAS NWS MUAB TEJ NTAWV LOS HAIS HAAHAHHA YOG KOJ XAV MLOOG NO KUV MAM PIAV RAU KOJ QHOV TWG TSIS ZOO LOS HO MUAB TSO POV TSEG NAWJ LAM SAIB LAUG HNUB LAUG HMO XWB NAWJ

UA tsag os npawg AWB,

thov caw koj nawb, vim kuv xav tau ntau lub tswv yim mi ntsis. kuv los yeej tsis ua mej koob li lawm thiab tiam sis yog xav kawm kom ho tau qhia rau cov tsis nyiam ua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

UA tsag os npawg AWB,

thov caw koj nawb, vim kuv xav tau ntau lub tswv yim mi ntsis. kuv los yeej tsis ua mej koob li lawm thiab tiam sis yog xav kawm kom ho tau qhia rau cov tsis nyiam ua.

NYOB ZOO ,OS PHOOJ YWG KUV XAV TSIS TAWM LOS HAIS LI LAWM CIA THAUM TWG KUV NCO TAU NO MAM LI HIAS RAU KOJ MLOG HAHAHAHAHA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov phoojywg sawvdaws,

Kuv tsis yog ib tug txawm zaj tshoob txiv xaiv li nawb. Mej koob los yeej tsis paub ua tabsis kuv nyeem mas cov ntsiab lus hais tau muaj kuab kawg. Qhov kuv ib nyuag tu siab zog mas vim tej hluas tsis nyiam kawm es thaum hais rau lawv ces cuag tshuab raj rau twm pobntseg xwb. Lawv niag twb khaws tsis tau li tiag.

Nej cov ua dua mejkoob lawm, nej puas xav hais tias tsim nyog peb hmoob hloov peb txoj kev siv cawv/npias ntau ntau los sib luam saum rooj tshoob rooj kos. Kuv tus kheej xwb mas yeej pom zoo hloov lawm vim noj sijhawm heev. Ntxiv qhov ntawv, tej cawv/npias no los ua rau neeg muaj mob/puas hlwb kawg nkaus. Tsis tas li tseem txhaum nom tswv kev cai rau ib cag thiab.

Ua tsaug rau nej cov txawj uas nej tuaj qhia dawb paug rau sawvdaws nawb. Txawm peb kawm tsis tau mus hais los kom hnov hais es totaub xwb ces zoo lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov phoojywg sawvdaws,

Kuv tsis yog ib tug txawm zaj tshoob txiv xaiv li nawb. Mej koob los yeej tsis paub ua tabsis kuv nyeem mas cov ntsiab lus hais tau muaj kuab kawg. Qhov kuv ib nyuag tu siab zog mas vim tej hluas tsis nyiam kawm es thaum hais rau lawv ces cuag tshuab raj rau twm pobntseg xwb. Lawv niag twb khaws tsis tau li tiag.

Nej cov ua dua mejkoob lawm, nej puas xav hais tias tsim nyog peb hmoob hloov peb txoj kev siv cawv/npias ntau ntau los sib luam saum rooj tshoob rooj kos. Kuv tus kheej xwb mas yeej pom zoo hloov lawm vim noj sijhawm heev. Ntxiv qhov ntawv, tej cawv/npias no los ua rau neeg muaj mob/puas hlwb kawg nkaus. Tsis tas li tseem txhaum nom tswv kev cai rau ib cag thiab.

Ua tsaug rau nej cov txawj uas nej tuaj qhia dawb paug rau sawvdaws nawb. Txawm peb kawm tsis tau mus hais los kom hnov hais es totaub xwb ces zoo lawm.

RAWS LI KUV XAV MAS PEB MUAJ TSHOOB KOS NTEES PLOJ TUAG LOS CIA LI UA YOOJ YOOJ YIM LI LAWV COV COJ KEV CAI TSHIAB XWB THIAJ TSIS NYUAJ NYUAJ NEJ HO XAV LI CAS YOG YUAV SIB HLUB CES LI CAS LOS YEEJ SIB HLUB TSIS SIB HLUB CES TUA NYUJ NPHOO NTSEV LOS YEEJ KAWG LI NTAWV TEJ KEV CAI NO LAM QHIA KOM PAUB XWB TSIS NTEV NO YUAV TSIS MUAJ NEEG NYIAM LI LAWM HAHAHAHAHA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

'AWB'

KUV XAV LI KOJ THIAB. PEB TSIS NEED MUS NYOB TSHEEJ TAG HMO YOG HAIS TSHOOB XWB. PEB TSIS NEED 1 HNUB TSAUS NTUJ NKAUS YOG NOJ TSHOOB XWB. LWM TUS LUAG MUAJ MUAJ LUAG HAUJLWM LI. KUV NYUAM QHUAV MUS KOOM IB ROOJ MOV UAS LAWV KHITEG. COV LAUS MAS YOG COV NYIAM HAUS CAWV NTAU NTAU THIAB COJ HMOOB KEVCAI NRUJ HEEV. TABSIS LUB ROOJ MOV NO LAWV CIA COV HLUAS LOS ZAUM HAUV ROOJ. OB TUG HLUAS CIALI MUAB IB LEEG 2 LUB KHOB THIAB HLIV BEER PUV RAU CES NKAWV TSUAS HAIS TIB LOS TIAS LUB CAWV NTAWD YOG CAWV, ZOOSIAB, CAWV KHITAS, AND ETC. TAG CES KOM NYIAS HAUS NYIAS LUB TAS CES CIALI NOJ MOV LAWM XWB. KUV HNOV COV LAUS MAS YWS KAWG, TABSIS YAWM HLUAS HAIS TIAS, PEB UA HAUJLWM 5 HNUB ES SO 2 HNUB, NEJ COV LAUS SO 5 HNUB UA HAUJLWM 2 HNUB, PEB PUAS YUAV MUAJ SIJHAWM NPAUD MAJ? ROOJ MOV NO TSUAS TOOK LI 30 MIN XWB. NEJ XAAV LE CAG?

date='Oct 2 2007, 01:07 AM' post='61655']

RAWS LI KUV XAV MAS PEB MUAJ TSHOOB KOS NTEES PLOJ TUAG LOS CIA LI UA YOOJ YOOJ YIM LI LAWV COV COJ KEV CAI TSHIAB XWB THIAJ TSIS NYUAJ NYUAJ NEJ HO XAV LI CAS YOG YUAV SIB HLUB CES LI CAS LOS YEEJ SIB HLUB TSIS SIB HLUB CES TUA NYUJ NPHOO NTSEV LOS YEEJ KAWG LI NTAWV TEJ KEV CAI NO LAM QHIA KOM PAUB XWB TSIS NTEV NO YUAV TSIS MUAJ NEEG NYIAM LI LAWM HAHAHAHAHA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Awb, thiab SIM SAIB SOB!!!!,

Cia kuv los teb neb los tau, yuav pauv yuav hloov los tau mas, tiam sis xav pom neb tus txheej txheem thiab neb tus cia tias peb yuav pauv li cas thiab ua li cas kiag.

  1. Neb xav kom peb ua kiag li neeg Meskas los yog li cas tiag?
  2. Neb xav kom Hmoob cov kev cai tshoob no pauv li cas? Neb pus muaj yam zoo thiab neb tus teeb txheem coj los txhim kho thiab hloov tau?

Kuv nug me me li no rau neb tso, neb teb tau peb mam li tham ntxiv. Peb thiaj li tsis muaj lus tsis sib to taub thiab tham yuam kev.

Ua tsaug neb tuaj nyom Hmoob kab li kev cai Tshoob Kos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Awb, thiab SIM SAIB SOB!!!!,

Cia kuv los teb neb los tau, yuav pauv yuav hloov los tau mas, tiam sis xav pom neb tus txheej txheem thiab neb tus cia tias peb yuav pauv li cas thiab ua li cas kiag.

  1. Neb xav kom peb ua kiag li neeg Meskas los yog li cas tiag?
  2. Neb xav kom Hmoob cov kev cai tshoob no pauv li cas? Neb pus muaj yam zoo thiab neb tus teeb txheem coj los txhim kho thiab hloov tau?
Kuv nug me me li no rau neb tso, neb teb tau peb mam li tham ntxiv. Peb thiaj li tsis muaj lus tsis sib to taub thiab tham yuam kev.

Ua tsaug neb tuaj nyom Hmoob kab li kev cai Tshoob Kos.

KUV XAV HAIS TXOG KEV NOJ TSHOOB CES CIA LI UA LI KEV CAI TSHIAB XWB , PEB YEEJ YUAV MEJ KOOB TAB SIS CIA UA CHAW PAUV LUS XWB TXHOB HAIS ZAJ LAWM VIM MUAJ IB TXHIA PHEEJ NYIAM SIB CUAB ,

1 NPAV SIJ HAWM YOG TXOG LAWM CES YEEJ TSIS TOS LEEJ TWG LI .

2 TXHEEJ TXHEEM TSHOOB TSIS MUAJ HAUS CAWV RAWS TXHEEJ TXHEEM TUS HAUS TAUS LI CAS HAUS LI NTAWV XWB TSIS MUAJ SIB YUAM .

3 NQE TSHOOB FEEM COOB YUAV LI CAS YUAV LI NTAWV XWB .

4 MUAB UA TIB HNUB KOM TIAV KIAG XWB TSIS MUAJ YUAV PE PE MUS MUS LOS LOS LAWM

KEV PAM TUAG KEV CAI , YUAV TSUM MUAJ AGENDA THIAB UA KOM RAWS SIJ HAWM.

1 CIA TUA 2 TUG TSIAJ UA CUAB TSAV THIAB NKAUJ MUAM NRAUG NUS TUS XWB , YOG LEEJ TWG XAV TUA NTAU TSHAJ NTAWV CIA LI TUA LAWM XWB TXHOB MUAB UA KOMMUAJ TXHEEJ TXHEEM COJ LOS HAIS LAWM .

2 TSIS MUAJ YUAV HU COV HAUV QHUA TAB LI LAWM HU KIAG COJ LOJ XWB .

3 QHIB MUAJ SIJ HAWM THIAB KAWM MUAJ SIJ HAWM .

4MUAB QHIB 2 HNUB NKAUS XWB.

5 KEV HAIS XIM TXHOB MUAB SAIB LOJ LOJ LAWM , YUAV TSUM MUAB TXO KOM QES THIAB.

6HAIS XIM NRUAB HNUB KIAG , TSUAS NTUJ CES KAW , TAG KIS SAWV NTXOV CES MUS XWB .

HAHAHAHA KUV PAUB TIAS YEEJ TSIS MUAJ NEEG KAM SIV LI HOS HAHAHAHA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KUV XAV HAIS TXOG KEV NOJ TSHOOB CES CIA LI UA LI KEV CAI TSHIAB XWB , PEB YEEJ YUAV MEJ KOOB TAB SIS CIA UA CHAW PAUV LUS XWB TXHOB HAIS ZAJ LAWM VIM MUAJ IB TXHIA PHEEJ NYIAM SIB CUAB ,

1 NPAV SIJ HAWM YOG TXOG LAWM CES YEEJ TSIS TOS LEEJ TWG LI .

2 TXHEEJ TXHEEM TSHOOB TSIS MUAJ HAUS CAWV RAWS TXHEEJ TXHEEM TUS HAUS TAUS LI CAS HAUS LI NTAWV XWB TSIS MUAJ SIB YUAM .

3 NQE TSHOOB FEEM COOB YUAV LI CAS YUAV LI NTAWV XWB .

4 MUAB UA TIB HNUB KOM TIAV KIAG XWB TSIS MUAJ YUAV PE PE MUS MUS LOS LOS LAWM

KEV PAM TUAG KEV CAI , YUAV TSUM MUAJ AGENDA THIAB UA KOM RAWS SIJ HAWM.

1 CIA TUA 2 TUG TSIAJ UA CUAB TSAV THIAB NKAUJ MUAM NRAUG NUS TUS XWB , YOG LEEJ TWG XAV TUA NTAU TSHAJ NTAWV CIA LI TUA LAWM XWB TXHOB MUAB UA KOMMUAJ TXHEEJ TXHEEM COJ LOS HAIS LAWM .

2 TSIS MUAJ YUAV HU COV HAUV QHUA TAB LI LAWM HU KIAG COJ LOJ XWB .

3 QHIB MUAJ SIJ HAWM THIAB KAWM MUAJ SIJ HAWM .

4MUAB QHIB 2 HNUB NKAUS XWB.

5 KEV HAIS XIM TXHOB MUAB SAIB LOJ LOJ LAWM , YUAV TSUM MUAB TXO KOM QES THIAB.

6HAIS XIM NRUAB HNUB KIAG , TSUAS NTUJ CES KAW , TAG KIS SAWV NTXOV CES MUS XWB .

HAHAHAHA KUV PAUB TIAS YEEJ TSIS MUAJ NEEG KAM SIV LI HOS HAHAHAHA

hahhahhaha...kuv thov los cuam tshuam nej..kev yuav hloov li cas los tau tas nrho..tiam sis tseem ceeb tshaj ces yuav yog yus hloov ntawm yus tus kheej ua ntej mas luag thiaj li caum nawb..thaum yus hais mas hais tiam sis thaum ua tiag es ua tsis tau ces yeej hloov tsis tau li...muaj siab cia saus tiag thov hloov kom s/d pom, thaum pom nej ua zoo lawm ces s/d yeej yuav hloov thiab.........

ua tsaug ntau....thov txhob xav li cas...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hahhahhaha...kuv thov los cuam tshuam nej..kev yuav hloov li cas los tau tas nrho..tiam sis tseem ceeb tshaj ces yuav yog yus hloov ntawm yus tus kheej ua ntej mas luag thiaj li caum nawb..thaum yus hais mas hais tiam sis thaum ua tiag es ua tsis tau ces yeej hloov tsis tau li...muaj siab cia saus tiag thov hloov kom s/d pom, thaum pom nej ua zoo lawm ces s/d yeej yuav hloov thiab.........

ua tsaug ntau....thov txhob xav li cas...

HAHAH KOJ HAIS YOG LAWM NOV CES LAM THAM UA SI XWB TAB SIS TSIS NTEV NO XWB YEEJ YUAV HLOOV TAU XWB XWB VIM TSIS MUAJ TUS TXAWJ TEJ NO LAWM CES TSEEM YOOJ YIM TSHAJ NO LAWM THIAB HAHAHA YOG LI YUAV LI NO TSO LWM ZAUS PEB TEJ ME NYUAM LAWV MAM LI HLOOV XWB HOS HAAHHA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

'Koob Pheej'

nej tseem pheej yuav xiam sijhawm dabtsi na.... cov tub thiab ntxhais txheej no lawv twb xub xub hais lawv yeem yeem lawm os.

date='Oct 2 2007, 11:53 PM' post='61967']

Nyob zoo Awb, thiab SIM SAIB SOB!!!!,

Cia kuv los teb neb los tau, yuav pauv yuav hloov los tau mas, tiam sis xav pom neb tus txheej txheem thiab neb tus cia tias peb yuav pauv li cas thiab ua li cas kiag.

  1. Neb xav kom peb ua kiag li neeg Meskas los yog li cas tiag?
  2. Neb xav kom Hmoob cov kev cai tshoob no pauv li cas? Neb pus muaj yam zoo thiab neb tus teeb txheem coj los txhim kho thiab hloov tau?
Kuv nug me me li no rau neb tso, neb teb tau peb mam li tham ntxiv. Peb thiaj li tsis muaj lus tsis sib to taub thiab tham yuam kev.

Ua tsaug neb tuaj nyom Hmoob kab li kev cai Tshoob Kos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Meej,

Kuv tsis tshua nkag siab koj nqe lus no, thov koj pab muab kev txhab txhais pub rau kuv paub pus tau.

Koj hais tias lawv yeej yeem yeem lawm, li no yog ntaus nqi tau li cas?

Yog sib yuav dawb los yog ua li cas tiag?

'Koob Pheej'

nej tseem pheej yuav xiam sijhawm dabtsi na.... cov tub thiab ntxhais txheej no lawv twb xub xub hais lawv yeem yeem lawm os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

'Koob Pheej'

kuv txhais tau haistias, lawv twb yeej sib tham los ntev thiab ibleeg twb proposed rau ibleeg kam lawm es thiaj mam los txog ntawm niamtxiv xwb. Nej tseem yuav sib do ntev ua tus dabtsi? nkawv tsuas yog los hais kom nej npaj nkawv rooj tshoob lawm xwb. Tabsis mas niamtxiv tseem los pib puag nram hauvpaus tuaj cuag li yuav kam thiab tsis kam. Kuv ces nug ob - peb los yog sib nyiam tiag lawm ces ciali npaj rooj tshoob xwb...

date='Oct 4 2007, 11:54 PM' post='62521']

Meej,

Kuv tsis tshua nkag siab koj nqe lus no, thov koj pab muab kev txhab txhais pub rau kuv paub pus tau.

Koj hais tias lawv yeej yeem yeem lawm, li no yog ntaus nqi tau li cas?

Yog sib yuav dawb los yog ua li cas tiag?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Meej,

Kuv lam muab hais ib nyuag lo lus tsog dag nrog koj.

Yog tias muaj hmoo, kuv ho lam yuav tau koj ib tug ntxhais, koj yuav sau nqi thiab koj yuav xav kom koj tus ntxhais rooj tshoob ua zoo li cas? :D

'Koob Pheej'

kuv txhais tau haistias, lawv twb yeej sib tham los ntev thiab ibleeg twb proposed rau ibleeg kam lawm es thiaj mam los txog ntawm niamtxiv xwb. Nej tseem yuav sib do ntev ua tus dabtsi? nkawv tsuas yog los hais kom nej npaj nkawv rooj tshoob lawm xwb. Tabsis mas niamtxiv tseem los pib puag nram hauvpaus tuaj cuag li yuav kam thiab tsis kam. Kuv ces nug ob - peb los yog sib nyiam tiag lawm ces ciali npaj rooj tshoob xwb...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

'Koob Pheej' \\\

yog koj muaj peevxwm ntxias tau ces , kuv pub dawb rau koj xwb... Kev ua tshoob ces nyob ntawm neb nyiam xwb tiag... tsuag tsuag laiv... kuv tus ntxhais twb yuav grauduate lwm xyoo with double majors laiv...

date='Oct 12 2007, 01:03 AM' post='64074']

Meej,

Kuv lam muab hais ib nyuag lo lus tsog dag nrog koj.

Yog tias muaj hmoo, kuv ho lam yuav tau koj ib tug ntxhais, koj yuav sau nqi thiab koj yuav xav kom koj tus ntxhais rooj tshoob ua zoo li cas? :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

'Koob Pheej' \\\

yog koj muaj peevxwm ntxias tau ces , kuv pub dawb rau koj xwb... Kev ua tshoob ces nyob ntawm neb nyiam xwb tiag... tsuag tsuag laiv... kuv tus ntxhais twb yuav grauduate lwm xyoo with double majors laiv...

date='Oct 12 2007, 01:03 AM' post='64074']

Meej,

Kuv lam muab hais ib nyuag lo lus tsog dag nrog koj.

Yog tias muaj hmoo, kuv ho lam yuav tau koj ib tug ntxhais, koj yuav sau nqi thiab koj yuav xav kom koj tus ntxhais rooj tshoob ua zoo li cas? :D

Tsis yog ua ua tso neb cia li yuav pub ntxhais pub neeg nawb, meej koj puas paub hais tias txhaum txoj cai no, hmoob txoj niag kev them nqi taub hau yog ua qab rooj xwb nawb, yog koj tseem hais tias pub thiab no mas zoo li koj tseem muaj lub siab muag neeg thiab. cia kuv muab koj lo lus kho rau.

Yog koj tuaj es neb sib nyiam tiag los peb cov laus mas sib pab ua ib rooj mov(marry party) tsa neb lub sam xeeb sib yuav pub rau neb, muaj dab tsi los peb yuav pab npaum li qhov peb pab tau. Kho li no xwb xyov puas zoo thiab. Meej txhob muaj thooj hlwb muag neeg nawb txhaum kev cai thiab ua rau yus tus ntxhais tu siab laiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now