Jump to content

Change

Zaj tshoob.


 • Please log in to reply
83 replies to this topic

#1
TSAVPIBPIB

TSAVPIBPIB

  Professional Degree 1

 • Members
 • 1,929 posts
Reputation: 15
Good
txiv lub tusmiteej los ntawm no seb.

zaj tshoob no mas yog thoob xo.

1 hai zoov liv kus yuas zoo liv kus om.
nkauj qas laj ua nkauj lis yeev nyob ces txiv nraug qas laj dai lis nkaus nkauj qas laj tej nqaws tiab,nkauj qas laj ces nrog txiv nraug qas laj los lawm kuv niam kuv txiv lub hli xiab.
nkauj qas laj ua nkauj qas yeev nyob txiv nraug qas laj dai lis nkaus nkauj qas laj tej nqaws tsho.nkauj qas laj ces nrog txiv nraug qas laj los lawm kuv niam kuv txiv lub hli nto.
2 nyuj niam nyob yug me nyuj.nyuj niam tav tsis nyog me nyuj txog hauv kab.nkauj qas laj ces los ua txiv nraug qas laj nyab.lag yau wb thiaj li yeej cuam tau nkauj qas laj thiaj txiv nraug qas laj tuaj fim kuv niam kuv txiv tog no rov tom qab.
nyuj niam nyob yug me nyuj.nyuj niam tav tsis nyog me nyuj txoj hauv kev,nkauj qas laj ces los ua txiv nraug qas laj sev lag yau wb thiaj li yeej cuam tau nkauj qas laj thiab txiv nraug qas laj tuaj fiv kuv niam kuv txiv tom no nrov tom tsev no tis yuas.

ntawm no yog zaj sawv kev mus ua tshoob.

1 hai zopo liv kus yuas zoo li kus om.
laj tub lag sis yau wb nyob wb lawm cuaj hnub kev sis zus wb lub mus luaj qoob.kuv niam kuv txiv caij nees lis ntws tuaj thov lawm wb lub zog poob.
laj tub lag lis yau wb nyob wb lawm cuaj hnub kev sis zus wb lub mus luaj nrog. kuv niam kuv txiv caij nees lis ntws tuaj thov lawm wb lub zog txog.
2 laj tub lag sis yau wb tias wb tsis tuaj los kuv niam kuv txiv luj yim los ua wb tsaug muaj.
laj tub lag sis yau wb tias wb tsis ua los kuv niam kuv txiv luj yim los ua wb tsaug txhua.
3 laj tub lag sis yau wb kum tsis nyog lub txheej kiav tsis nyog lub yim wb pov phuam lis nrees tuaj tuaj saum npab.wb li yoj cev lis yiag nyob mus ntoj kab.
laj tub lag sis yau wb pov tsho lis nhees tuaj sauv cev wb yoj ce lis yiag nyob ntoj ke.
4 laj tub lag sis yau wb tuaj txog lis ntua kuv niam kuv txiv tsev tog no kuv niam tsuas zoo siab nws muab tes paj ntsiab txiv txhuv los ua rau wb noj.tso lis plhuav nws txoj kab tshoob rau wb coj.
laj tub lag sis yau wb tuaj txog lis ntua kuv txiv tsev tom no kuv txiv cia zoo plawv nws txo oob cawv rau wb haus mws los tso lis pluav nws txoj kev kos rau wb taug.
5 laj tub lag sis yau wb noj tas kus haus txhua wb tsis tau sawv kab.kuv niam kuv txiv nws muab nkauj kaus cob lis nkaus wb tej mus quav npab.wb tau nkauj kaus roos nkauj nyab nraug vauv sawv mus ntoj kab.
laj tub lag sis yau wb noj tas kus haus txhua wb tsis tau sawv kev kuv niam kuv txiv muab nws nkauj kaus los cob lis nkaus rau wb tej mus quav tes.wb tau nkauj kaus roos nkauj nyab nraug vauv sawv mus ntoj ke.
6 kuv niam kuv txiv nws swb zog nws tej qab cub nws los cob lis nkaus nws tug txiv pwj kub kom hais zuj tsis hais zis hais lawm zuj zis kuv niam kuv txiv tom ub tug nqe paj mus nqe mis.
kuv niam kuv txiv nws swb zog nws tej mus qab * nws los cob nws tus txiv pwj nyiag.kom wb coj mus hais zuj tsis hais zus hais zuj zus kuv niam kuv txiv tom ub tug nqe paj mus nqe yug.
7 laj tub lag sis yau wb mus ntoj kuv niam kuv txiv neb txoj kab tshoob.nej nyob ces nej tu nyog nej lub vaj lub vaj kus lub tsev to lis thoob .wb mus ces nej txoj kab tshoob wb mus hais kom tas kev kos wb yuav mus hais kom tau wb yuav yeej cuam nkauj nyab nraug vauv fij seeb lis zus rov los poob.
laj tub lag yau wb mus ntoj lawm kuv niam kuv txiv nej txoj kev kos.nej nyob nej tu kuv niam kuv txiv lub vaj lub tsev to lis tog. wb mus ces nej txoj kab tshoob wb yuav mus hais kom tas kev kos wb yuav mus hais kom tau.wb yuav yeej cuam nkauj nyab nraug vauv fij seeb lis zus rov los txog. no tis yuas.

zaj no yog zaj laig dab tshoob tom kev.yog txooj cawv yaj qhia
1 hai zoov liv kus yuas zoo liv kus.neej tis yuas huav sib lawg yuas huav sib lawg om.
luag tuaj lawv cuaj pwg kaum pwg luag noj luag tsis haiv luag haus luag tsis laig,yog luag tuaj tsis raws liaj lwg txoj kab tshoob.rhwv mis txoj kev kos.
lag yau wb tuaj ces wb noj wb yuav haiv wb haus wb yuav laig yog wb tuaj raws laij lwg txoj kab tshoob rhwv mis txoj kev kos.
2 wb noj ces wb yuav huav sis lawg tuaj rau saum hauv paus zeb.wb tsuas laig tau niaj dab tug mus xeeb teb.tsis tseev luj hlw pes nees neej dab pes txaig los tav tau nkauj nyab nraug vauv peb txoj mus hauv kev
wb noj ces wb yuav huav sis lawg tuaj rau sauv hauv paus cav wb tsuas haiv laig tau niaj dab tug mus xeeb hav.tsis tseev luj hlw qas nees neej dab pes txaig los tav tau nkauj nyab nraug vauv peb txoj mus hauv kab no tis yuas neej tis yuas huav sis lawg tis yuas huav sis lawg.lwm hnub mam tuaj txuas yav mus txog tom niam txiv tom ub tsev nawb.

#2
TSAVPIBPIB

TSAVPIBPIB

  Professional Degree 1

 • Members
 • 1,929 posts
Reputation: 15
Good
txiv lubtusmiteej koj xav tau zaj ntuas ntxhais kuv mam qhia.

zaj ntuas ntxhais.

1 hai zoov liv kus yuas zoo liv kus om.me ntxhiav nkauj mog ntxhais nkauj mim.koj tsis tim mus tu siab mog yog koj xeeb tau ua ib leej tub cag tub tuav lawm ncej dab ces kuv niam kuv txiv yuav coj koj mus nrhiav kom koj nrog luag muaj nyab mog.
yog koj xeeb tau ua ib leej tub cag tuav lawm ncej tse ces kuv niam kuv txiv yuav coj koj mus nrhiav kom koj nrog luag muaj sev mog.
2 yeeb sim vim yog koj ho xeeb tau ua ib leej me ntxhais nkauj hmoob.kuv niam kuv txiv thiaj li muab koj tsaws rau saum lub los mus rooj tshoob mog.
yeeb sim vim yog koj xeeb tau ua ib leej me ntxhais nkauj mog.kuv niam kuv txiv thiaj li muab koj tsaws rau saum lub mus rooj kos mog.
3 zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tsis txhob mus ntshaw nkauj pog daim pam tuaj mus pua tuab mog.tsam nkauj pog tus lau qaib cooj kais qua lis laws koj tsis hnov suab mog.
zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj tsis txhob mus ntshaw nkauj pog daim pam tuaj mus vov sov mog.tsam nkauj pog tug lau qaib cooj kais qua lis laws koj tsis hnov mog.
4 zaum no koj mus ualawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kaj ntug lis zus koj mus muab nkauj pog pluas me tshais lig rau nkauj pog noj tas lis nrho koj muab nkauj pog tug twj tais ntxuav huv lis si txawb lis ntua tuaj rov saum txee.maj mam koj mus tu tub tu kiv ces nkauj pog thiaj zoo siab hlo los nrog koj nqee.
zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kj ntug lis zus koj mus muab nkauj pog pluas me tshais lig rau nkauj pog noj tas lis nrho koj mus muab nkauj pog tug twj tais ntxuav huv lis si txawb lis ntua tuaj rov saum txos.maj mam koj mus tu tub tu kiv ces nkauj pog thiaj zoo siab hlo los nrog koj zov mog,
5 zaum no koj mus ua luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kaj ntug lis zus koj yuav mus muab nkauj pog lub luaj qoob lig kom nto toj mog.nkauj pog li qhuas lis ntsees tias nkauj pog tug me nyab no ib txhis yeej los txawj coj mog.nkauj pog tsis mus ua los nkauj pog yeej los yuav tau noj mog.
zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kaj ntug lis zus koj mus muab nkauj pog lub luaj qoob lig kom nto hav mog.nkauj pog thiaj qhuas lis ntsees tias nkauj pog tug me nyab no ib txhis yeej los txawj xav.nkauj pog tsis mus ua los nkauj pog yeej los yuav tau hnav mog.
6 zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias koj yuav mus tu tsiaj kom puv luag nkuaj mog.maj mam koj muaj ib pluag nrog luag noj los koj neeg koj tsa thiaj muaj lub ntsej lub muag tuaj mog.
zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias koj mus ua qoob kom puv luag txhab mog.maj mam koj muaj ib pluag noj ces koj neeg koj tsav thiaj muaj lub ntsej lub muag tuaj pab mog.
7 zaum no koj mus ua luag nyab ces pwj qaib tau los tug ntshav ntsej mog.koj mus niaj txhiab miv txhis tsis rais ua nkauj feb mog.
zaum no koj mus ua nyab ces tug txiv pwj npuas tau los tug ntswg ntshav mog.koj mus niaj txhiab miv txhis tsis rais ua tug nkauj fa mog.
8 yog koj mus tsa tau nkauj qaib sawv los mus npauj av ces koj li ua nyog nkauj fa yog koj tsa tsis tau nkauj qaib nraug lau sawv los npauj av ces koj mus niaj txhiab miv txhis ua tsis nyog tug nkauj fa mog.yog koj tsa tau pwj npua sawv los laij teb ces koj li ua nyog nkauj feb.koj tsa tsis tau pwj npua sawv los laij teb ces koj mus niaj txhiab miv txhis ua tsis nyog nkauj feb mog no tis yuas.

#3
Txiv lub tus mi teej

Txiv lub tus mi teej

  Professional Degree 1

 • Members
 • 1,973 posts
Reputation: 9
Neutral

View Posthlub tiag, on Sep 14 2007, 02:37 PM, said:

txiv lubtusmiteej koj xav tau zaj ntuas ntxhais kuv mam qhia.

zaj ntuas ntxhais.hwm dawb yaj qhia.

1 hai zoov liv kus yuas zoo liv kus om.me ntxhiav nkauj mog ntxhais nkauj mim.koj tsis tim mus tu siab mog yog koj xeeb tau ua ib leej tub cag tub tuav lawm ncej dab ces kuv niam kuv txiv yuav coj koj mus nrhiav kom koj nrog luag muaj nyab mog.
yog koj xeeb tau ua ib leej tub cag tuav lawm ncej tse ces kuv niam kuv txiv yuav coj koj mus nrhiav kom koj nrog luag muaj sev mog.
2 yeeb sim vim yog koj ho xeeb tau ua ib leej me ntxhais nkauj hmoob.kuv niam kuv txiv thiaj li muab koj tsaws rau saum lub los mus rooj tshoob mog.
yeeb sim vim yog koj xeeb tau ua ib leej me ntxhais nkauj mog.kuv niam kuv txiv thiaj li muab koj tsaws rau saum lub mus rooj kos mog.
3 zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tsis txhob mus ntshaw nkauj pog daim pam tuaj mus pua tuab mog.tsam nkauj pog tus lau qaib cooj kais qua lis laws koj tsis hnov suab mog.
zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj tsis txhob mus ntshaw nkauj pog daim pam tuaj mus vov sov mog.tsam nkauj pog tug lau qaib cooj kais qua lis laws koj tsis hnov mog.
4 zaum no koj mus ualawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kaj ntug lis zus koj mus muab nkauj pog pluas me tshais lig rau nkauj pog noj tas lis nrho koj muab nkauj pog tug twj tais ntxuav huv lis si txawb lis ntua tuaj rov saum txee.maj mam koj mus tu tub tu kiv ces nkauj pog thiaj zoo siab hlo los nrog koj nqee.
zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kj ntug lis zus koj mus muab nkauj pog pluas me tshais lig rau nkauj pog noj tas lis nrho koj mus muab nkauj pog tug twj tais ntxuav huv lis si txawb lis ntua tuaj rov saum txos.maj mam koj mus tu tub tu kiv ces nkauj pog thiaj zoo siab hlo los nrog koj zov mog,
5 zaum no koj mus ua luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kaj ntug lis zus koj yuav mus muab nkauj pog lub luaj qoob lig kom nto toj mog.nkauj pog li qhuas lis ntsees tias nkauj pog tug me nyab no ib txhis yeej los txawj coj mog.nkauj pog tsis mus ua los nkauj pog yeej los yuav tau noj mog.
zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias kaj ntug lis zus koj mus muab nkauj pog lub luaj qoob lig kom nto hav mog.nkauj pog thiaj qhuas lis ntsees tias nkauj pog tug me nyab no ib txhis yeej los txawj xav.nkauj pog tsis mus ua los nkauj pog yeej los yuav tau hnav mog.
6 zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias koj yuav mus tu tsiaj kom puv luag nkuaj mog.maj mam koj muaj ib pluag nrog luag noj los koj neeg koj tsa thiaj muaj lub ntsej lub muag tuaj mog.
zaum no koj mus ua lawm luag nyab ces koj nco lis ntsoov tias koj mus ua qoob kom puv luag txhab mog.maj mam koj muaj ib pluag noj ces koj neeg koj tsav thiaj muaj lub ntsej lub muag tuaj pab mog.
7 zaum no koj mus ua luag nyab ces pwj qaib tau los tug ntshav ntsej mog.koj mus niaj txhiab miv txhis tsis rais ua nkauj feb mog.
zaum no koj mus ua nyab ces tug txiv pwj npuas tau los tug ntswg ntshav mog.koj mus niaj txhiab miv txhis tsis rais ua tug nkauj fa mog.
8 yog koj mus tsa tau nkauj qaib sawv los mus npauj av ces koj li ua nyog nkauj fa yog koj tsa tsis tau nkauj qaib nraug lau sawv los npauj av ces koj mus niaj txhiab miv txhis ua tsis nyog tug nkauj fa mog.yog koj tsa tau pwj npua sawv los laij teb ces koj li ua nyog nkauj feb.koj tsa tsis tau pwj npua sawv los laij teb ces koj mus niaj txhiab miv txhis ua tsis nyog nkauj feb mog no tis yuas.

WOW!!!! zoo heev lawm phooj ywg!!! ua tsaug nawb, koj zaj no mas kuv yuav muab cov txwm uas kuv tsis muaj coj mus hais ntxiv kuv cov nawb yuog muaj hnub plaj tshoob hlav sib ntsib kev kos hlav sib sua es koj ho hnov kuv hais no los nco ntsoov tias yog kuv kawm ntawm koj los no nawb.
Neeg muaj tsim yog neeg tsim txiaj
Neeg tij lim thiaj li muaj nyiaj

#4
TSAVPIBPIB

TSAVPIBPIB

  Professional Degree 1

 • Members
 • 1,929 posts
Reputation: 15
Good

View PostTxiv lub tus mi teej, on Sep 14 2007, 01:51 PM, said:

WOW!!!! zoo heev lawm phooj ywg!!! ua tsaug nawb, koj zaj no mas kuv yuav muab cov txwm uas kuv tsis muaj coj mus hais ntxiv kuv cov nawb yuog muaj hnub plaj tshoob hlav sib ntsib kev kos hlav sib sua es koj ho hnov kuv hais no los nco ntsoov tias yog kuv kawm ntawm koj los no nawb.


kuv tsis ua mej koob lawm nev.tsam tsis hnov koj hais xwb lauv.

#5
Txiv lub tus mi teej

Txiv lub tus mi teej

  Professional Degree 1

 • Members
 • 1,973 posts
Reputation: 9
Neutral

View Posthlub tiag, on Sep 14 2007, 02:54 PM, said:

kuv tsis ua mej koob lawm nev.tsam tsis hnov koj hais xwb lauv.

Ntawm kuv tus kheej los ntu no kuv yeej so lawm thiab os, cia cov hluas ua lawm xwb, yuav yog tej rooj loj es luag xav tau ib tug kom coj tus zog no ces luag thiaj kom ua xwb dua li ces kuv kom cov tshiab ua lawm xwb.
Neeg muaj tsim yog neeg tsim txiaj
Neeg tij lim thiaj li muaj nyiaj

#6
TSAVPIBPIB

TSAVPIBPIB

  Professional Degree 1

 • Members
 • 1,929 posts
Reputation: 15
Good

View PostTxiv lub tus mi teej, on Sep 14 2007, 02:00 PM, said:

Ntawm kuv tus kheej los ntu no kuv yeej so lawm thiab os, cia cov hluas ua lawm xwb, yuav yog tej rooj loj es luag xav tau ib tug kom coj tus zog no ces luag thiaj kom ua xwb dua li ces kuv kom cov tshiab ua lawm xwb.


qhia koj li tuaj thiab saib.yog ua niam tshoob niam kos lawm yuav muaj tsawg xeej cawv.

#7
Guest_titanic_*

Guest_titanic_*
 • Guests
Reputation: 0
nyob zoo os ob tug npawg , cas neb txawj hais zaj tshooj kawg li sav ... kuv tseem tab tom kawm thiab tiam sis tsis muaj kws li , xav kom neb hos pab qhia zaj puav rau kuv thiab seb yom yog tias nej tsis xav li cas nas . yog tias muaj ib hnub twg kuv hos txawj lawm no ces yeej nco ntsoov tias yog tuaj kawm ntawm neb los thiab yog tuaj kawm hauv zoosiab.com ...hehehe...sib ntsib dua .

#8
Txiv lub tus mi teej

Txiv lub tus mi teej

  Professional Degree 1

 • Members
 • 1,973 posts
Reputation: 9
Neutral

View Posttitanic, on Sep 17 2007, 01:21 PM, said:

nyob zoo os ob tug npawg , cas neb txawj hais zaj tshooj kawg li sav ... kuv tseem tab tom kawm thiab tiam sis tsis muaj kws li , xav kom neb hos pab qhia zaj puav rau kuv thiab seb yom yog tias nej tsis xav li cas nas . yog tias muaj ib hnub twg kuv hos txawj lawm no ces yeej nco ntsoov tias yog tuaj kawm ntawm neb los thiab yog tuaj kawm hauv zoosiab.com ...hehehe...sib ntsib dua .

Nyob zoo rau koj thiab os npawg, kuv ces twb tsis paub dab tsi li os ntawm no ces yog tus npawg HLUB TIAG thiab npawg AWB nkawv thiaj li yog ob tug paub xwb, tiam sis yog koj ho nyiam no los seb xav kawm zaj twg peb leej twg paub los mam li sib qhia nawb.
Neeg muaj tsim yog neeg tsim txiaj
Neeg tij lim thiaj li muaj nyiaj

#9
Txiv lub tus mi teej

Txiv lub tus mi teej

  Professional Degree 1

 • Members
 • 1,973 posts
Reputation: 9
Neutral
Tus phooj ywg HLUB TIAG yog npawg AWB neb paub zaj SAIB NTAWV NYIAJ KEEB PUAJ TXWM no thov hais tuaj seb??
Neeg muaj tsim yog neeg tsim txiaj
Neeg tij lim thiaj li muaj nyiaj

#10
Guest_AWB_*

Guest_AWB_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTxiv lub tus mi teej, on Sep 20 2007, 04:15 PM, said:

Tus phooj ywg HLUB TIAG yog npawg AWB neb paub zaj SAIB NTAWV NYIAJ KEEB PUAJ TXWM no thov hais tuaj seb??


NYOB ZOO TIJ LAUG HAIS TXOG ZAJ TSHOOB KUV KUJ KAWM TAU THIAB TAB SIS KUV TSIS UA THIAB TEJ ZAUM MUAJ NEEG HAIS TXOG KUV LOS KUV TIAS KUV TSIS PAUB ZAJ TSHOOB NO CES THIAJ TSIS MUAJ NEEG PAUB LI , VIM KUV COV PHOOJ YWG COOB LEEJ LAWV TWB NYOOS TSIS KAM UA MEJ KOOB LAWM KUV THIAJ LI TSIS KAM UA THIAB VIM LAWV NYIAM LUAB CAWV HEEV DHAU LAWM HAHAHA ZJ KOJ HAIS KO KUV KUJ KAWM TAU THIAB TAB SIS KUV TUS XUB HWB YOG COV LAUS LAUS THAUM UB XWB CES  THIAJ LI HAIS TSAWG TSAWG XWB , HAIS TXOG ZAJ TSHOOB TXIV XAIV TIAG TIAG THAUM UBTEJ LAUS HAIS MAS LUAG YEEJ HAIS LUV LUV XWB TAB SIS TXHEEJ NIM NO MUAJ TSWV YIM DHAU LAWM CES THIAJ LI MUAB ZAJ QEEJ ZAJ TSHOOB TXIV XAIV NKAUJ QHUAB KE TXHUA TSAV TXHUA YAM LOS SIB TOV HAIS THIAJ UA RAU NTAU NTAU HEEV TUAJ LAWM XWB  YOG KOJ PAUB TXHUA FAB CES KOJ YEEJ PAUB TIAS NWS MUAB TEJ NTAWV LOS HAIS HAAHAHHA YOG KOJ XAV MLOOG NO KUV MAM PIAV RAU KOJ QHOV TWG TSIS ZOO LOS HO MUAB TSO POV TSEG NAWJ LAM SAIB LAUG HNUB LAUG HMO XWB NAWJ

#11
Txiv lub tus mi teej

Txiv lub tus mi teej

  Professional Degree 1

 • Members
 • 1,973 posts
Reputation: 9
Neutral

View PostAWB, on Sep 20 2007, 11:16 PM, said:

NYOB ZOO TIJ LAUG HAIS TXOG ZAJ TSHOOB KUV KUJ KAWM TAU THIAB TAB SIS KUV TSIS UA THIAB TEJ ZAUM MUAJ NEEG HAIS TXOG KUV LOS KUV TIAS KUV TSIS PAUB ZAJ TSHOOB NO CES THIAJ TSIS MUAJ NEEG PAUB LI , VIM KUV COV PHOOJ YWG COOB LEEJ LAWV TWB NYOOS TSIS KAM UA MEJ KOOB LAWM KUV THIAJ LI TSIS KAM UA THIAB VIM LAWV NYIAM LUAB CAWV HEEV DHAU LAWM HAHAHA ZJ KOJ HAIS KO KUV KUJ KAWM TAU THIAB TAB SIS KUV TUS XUB HWB YOG COV LAUS LAUS THAUM UB XWB CES  THIAJ LI HAIS TSAWG TSAWG XWB , HAIS TXOG ZAJ TSHOOB TXIV XAIV TIAG TIAG THAUM UBTEJ LAUS HAIS MAS LUAG YEEJ HAIS LUV LUV XWB TAB SIS TXHEEJ NIM NO MUAJ TSWV YIM DHAU LAWM CES THIAJ LI MUAB ZAJ QEEJ ZAJ TSHOOB TXIV XAIV NKAUJ QHUAB KE TXHUA TSAV TXHUA YAM LOS SIB TOV HAIS THIAJ UA RAU NTAU NTAU HEEV TUAJ LAWM XWB  YOG KOJ PAUB TXHUA FAB CES KOJ YEEJ PAUB TIAS NWS MUAB TEJ NTAWV LOS HAIS HAAHAHHA YOG KOJ XAV MLOOG NO KUV MAM PIAV RAU KOJ QHOV TWG TSIS ZOO LOS HO MUAB TSO POV TSEG NAWJ LAM SAIB LAUG HNUB LAUG HMO XWB NAWJ

UA tsag os npawg AWB,

  thov caw koj nawb, vim kuv xav tau ntau lub tswv yim mi ntsis. kuv los yeej tsis ua mej koob li lawm thiab tiam sis yog xav kawm kom ho tau qhia rau cov tsis nyiam ua.
Neeg muaj tsim yog neeg tsim txiaj
Neeg tij lim thiaj li muaj nyiaj

#12
Guest_AWB_*

Guest_AWB_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTxiv lub tus mi teej, on Sep 21 2007, 09:02 AM, said:

UA tsag os npawg AWB,

  thov caw koj nawb, vim kuv xav tau ntau lub tswv yim mi ntsis. kuv los yeej tsis ua mej koob li lawm thiab tiam sis yog xav kawm kom ho tau qhia rau cov tsis nyiam ua.
  NYOB ZOO ,OS  PHOOJ YWG KUV XAV TSIS TAWM LOS HAIS LI LAWM CIA THAUM TWG KUV NCO TAU NO MAM LI HIAS RAU KOJ MLOG HAHAHAHAHA

#13
Guest_Vaslaus_*

Guest_Vaslaus_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyob zoo cov phoojywg sawvdaws,

Kuv tsis yog ib tug txawm zaj tshoob txiv xaiv li nawb.  Mej koob los yeej tsis paub ua tabsis kuv nyeem mas cov ntsiab lus hais tau muaj kuab kawg.  Qhov kuv ib nyuag tu siab zog mas vim tej hluas tsis nyiam kawm es thaum hais rau lawv ces cuag tshuab raj rau twm pobntseg xwb.  Lawv niag twb khaws tsis tau li tiag.  

Nej cov ua dua mejkoob lawm, nej puas xav hais tias tsim nyog peb hmoob hloov peb txoj kev siv cawv/npias ntau ntau los sib luam saum rooj tshoob rooj kos.  Kuv tus kheej xwb mas yeej pom zoo hloov lawm vim noj sijhawm heev.  Ntxiv qhov ntawv, tej cawv/npias no los ua rau neeg muaj mob/puas hlwb kawg nkaus.  Tsis tas li tseem txhaum nom tswv kev cai rau ib cag thiab.  

Ua tsaug rau nej cov txawj uas nej tuaj qhia dawb paug rau sawvdaws nawb.  Txawm peb kawm tsis tau mus hais los kom hnov hais es totaub xwb ces zoo lawm.

#14
Guest_AWB_*

Guest_AWB_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostVaslaus, on Sep 28 2007, 08:02 PM, said:

Nyob zoo cov phoojywg sawvdaws,

Kuv tsis yog ib tug txawm zaj tshoob txiv xaiv li nawb.  Mej koob los yeej tsis paub ua tabsis kuv nyeem mas cov ntsiab lus hais tau muaj kuab kawg.  Qhov kuv ib nyuag tu siab zog mas vim tej hluas tsis nyiam kawm es thaum hais rau lawv ces cuag tshuab raj rau twm pobntseg xwb.  Lawv niag twb khaws tsis tau li tiag.  

Nej cov ua dua mejkoob lawm, nej puas xav hais tias tsim nyog peb hmoob hloov peb txoj kev siv cawv/npias ntau ntau los sib luam saum rooj tshoob rooj kos.  Kuv tus kheej xwb mas yeej pom zoo hloov lawm vim noj sijhawm heev.  Ntxiv qhov ntawv, tej cawv/npias no los ua rau neeg muaj mob/puas hlwb kawg nkaus.  Tsis tas li tseem txhaum nom tswv kev cai rau ib cag thiab.  

Ua tsaug rau nej cov txawj uas nej tuaj qhia dawb paug rau sawvdaws nawb.  Txawm peb kawm tsis tau mus hais los kom hnov hais es totaub xwb ces zoo lawm.
  

RAWS LI KUV XAV MAS PEB MUAJ TSHOOB KOS NTEES PLOJ TUAG LOS CIA LI UA YOOJ YOOJ YIM LI LAWV COV COJ KEV CAI TSHIAB XWB THIAJ TSIS NYUAJ NYUAJ   NEJ HO XAV LI CAS YOG YUAV SIB HLUB CES LI CAS LOS YEEJ SIB HLUB TSIS SIB HLUB CES TUA NYUJ NPHOO NTSEV LOS YEEJ KAWG LI NTAWV TEJ KEV CAI NO LAM QHIA KOM PAUB XWB TSIS NTEV NO YUAV TSIS MUAJ NEEG NYIAM LI LAWM HAHAHAHAHA

#15
Guest_SIM SAIB SOB!!!!_*

Guest_SIM SAIB SOB!!!!_*
 • Guests
Reputation: 0
'AWB'

KUV XAV LI KOJ THIAB. PEB TSIS NEED MUS NYOB TSHEEJ TAG HMO YOG HAIS TSHOOB XWB. PEB TSIS NEED 1 HNUB TSAUS NTUJ NKAUS YOG NOJ TSHOOB XWB. LWM TUS LUAG MUAJ MUAJ LUAG HAUJLWM LI. KUV NYUAM QHUAV MUS KOOM IB ROOJ MOV UAS LAWV KHITEG. COV LAUS MAS YOG COV NYIAM HAUS CAWV NTAU NTAU THIAB COJ HMOOB KEVCAI NRUJ HEEV. TABSIS LUB ROOJ MOV NO LAWV CIA COV HLUAS LOS ZAUM HAUV ROOJ. OB TUG HLUAS CIALI MUAB IB LEEG 2 LUB KHOB THIAB HLIV BEER PUV RAU CES NKAWV TSUAS HAIS TIB LOS TIAS LUB CAWV NTAWD YOG CAWV, ZOOSIAB, CAWV KHITAS, AND ETC. TAG CES KOM NYIAS HAUS NYIAS LUB TAS CES CIALI NOJ MOV LAWM XWB. KUV HNOV COV LAUS MAS YWS KAWG, TABSIS YAWM HLUAS HAIS TIAS, PEB UA HAUJLWM 5 HNUB ES SO 2 HNUB, NEJ COV LAUS SO 5 HNUB UA HAUJLWM 2 HNUB, PEB PUAS YUAV MUAJ SIJHAWM NPAUD MAJ? ROOJ MOV NO TSUAS TOOK LI 30 MIN XWB. NEJ XAAV LE CAG?
date='Oct 2 2007, 01:07 AM' post='61655']
RAWS LI KUV XAV MAS PEB MUAJ TSHOOB KOS NTEES PLOJ TUAG LOS CIA LI UA YOOJ YOOJ YIM LI LAWV COV COJ KEV CAI TSHIAB XWB THIAJ TSIS NYUAJ NYUAJ   NEJ HO XAV LI CAS YOG YUAV SIB HLUB CES LI CAS LOS YEEJ SIB HLUB TSIS SIB HLUB CES TUA NYUJ NPHOO NTSEV LOS YEEJ KAWG LI NTAWV TEJ KEV CAI NO LAM QHIA KOM PAUB XWB TSIS NTEV NO YUAV TSIS MUAJ NEEG NYIAM LI LAWM HAHAHAHAHA
[/quote]

#16
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Nyob zoo Awb, thiab SIM SAIB SOB!!!!,


Cia kuv los teb neb los tau, yuav pauv yuav hloov los tau mas, tiam sis xav pom neb tus txheej txheem thiab neb tus cia tias peb yuav pauv li cas thiab ua li cas kiag.
 • Neb xav kom peb ua kiag li neeg Meskas los yog li cas tiag?
 • Neb xav kom Hmoob cov kev cai tshoob no pauv li cas?  Neb pus muaj yam zoo thiab neb tus teeb txheem coj los txhim kho thiab hloov tau?
Kuv nug me me li no rau neb tso, neb teb tau peb mam li tham ntxiv.  Peb thiaj li tsis muaj lus tsis sib to taub thiab tham yuam kev.

Ua tsaug neb tuaj nyom Hmoob kab li kev cai Tshoob Kos.


#17
Guest_AWB_*

Guest_AWB_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostKoob Pheej, on Oct 2 2007, 11:53 PM, said:

Nyob zoo Awb, thiab SIM SAIB SOB!!!!,
Cia kuv los teb neb los tau, yuav pauv yuav hloov los tau mas, tiam sis xav pom neb tus txheej txheem thiab neb tus cia tias peb yuav pauv li cas thiab ua li cas kiag.
 • Neb xav kom peb ua kiag li neeg Meskas los yog li cas tiag?
 • Neb xav kom Hmoob cov kev cai tshoob no pauv li cas?  Neb pus muaj yam zoo thiab neb tus teeb txheem coj los txhim kho thiab hloov tau?
Kuv nug me me li no rau neb tso, neb teb tau peb mam li tham ntxiv.  Peb thiaj li tsis muaj lus tsis sib to taub thiab tham yuam kev.

Ua tsaug neb tuaj nyom Hmoob kab li kev cai Tshoob Kos.
     KUV XAV HAIS TXOG KEV NOJ TSHOOB CES CIA LI UA LI KEV CAI TSHIAB XWB , PEB YEEJ YUAV MEJ KOOB TAB SIS CIA UA CHAW PAUV LUS XWB TXHOB HAIS ZAJ LAWM VIM MUAJ IB TXHIA PHEEJ NYIAM SIB CUAB ,
1 NPAV SIJ HAWM YOG TXOG LAWM CES YEEJ TSIS TOS LEEJ TWG LI .
2 TXHEEJ TXHEEM TSHOOB TSIS MUAJ HAUS CAWV RAWS TXHEEJ TXHEEM TUS HAUS TAUS LI CAS HAUS LI NTAWV XWB TSIS MUAJ SIB YUAM .
3 NQE TSHOOB FEEM COOB YUAV LI CAS YUAV LI NTAWV XWB .
4 MUAB UA TIB HNUB KOM TIAV KIAG XWB TSIS MUAJ YUAV PE PE MUS MUS LOS LOS LAWM


      KEV PAM TUAG  KEV CAI , YUAV TSUM MUAJ AGENDA THIAB UA KOM RAWS SIJ HAWM.
1 CIA TUA  2 TUG TSIAJ UA CUAB TSAV THIAB NKAUJ MUAM NRAUG NUS TUS XWB , YOG LEEJ TWG XAV TUA NTAU TSHAJ NTAWV CIA LI TUA LAWM XWB TXHOB MUAB UA KOMMUAJ TXHEEJ TXHEEM COJ LOS HAIS LAWM .
2 TSIS MUAJ YUAV HU COV HAUV QHUA TAB LI LAWM HU KIAG COJ LOJ XWB .
3 QHIB MUAJ SIJ HAWM THIAB KAWM MUAJ SIJ HAWM .
4MUAB QHIB 2 HNUB NKAUS XWB.
5 KEV HAIS XIM TXHOB MUAB SAIB LOJ LOJ LAWM , YUAV TSUM MUAB TXO KOM QES THIAB.
6HAIS XIM NRUAB HNUB KIAG , TSUAS NTUJ CES KAW , TAG KIS SAWV NTXOV CES MUS XWB .

  HAHAHAHA KUV PAUB TIAS YEEJ TSIS MUAJ NEEG KAM SIV LI HOS HAHAHAHA

#18
Txiv lub tus mi teej

Txiv lub tus mi teej

  Professional Degree 1

 • Members
 • 1,973 posts
Reputation: 9
Neutral

View PostAWB, on Oct 3 2007, 01:29 AM, said:

KUV XAV HAIS TXOG KEV NOJ TSHOOB CES CIA LI UA LI KEV CAI TSHIAB XWB , PEB YEEJ YUAV MEJ KOOB TAB SIS CIA UA CHAW PAUV LUS XWB TXHOB HAIS ZAJ LAWM VIM MUAJ IB TXHIA PHEEJ NYIAM SIB CUAB ,
1 NPAV SIJ HAWM YOG TXOG LAWM CES YEEJ TSIS TOS LEEJ TWG LI .
2 TXHEEJ TXHEEM TSHOOB TSIS MUAJ HAUS CAWV RAWS TXHEEJ TXHEEM TUS HAUS TAUS LI CAS HAUS LI NTAWV XWB TSIS MUAJ SIB YUAM .
3 NQE TSHOOB FEEM COOB YUAV LI CAS YUAV LI NTAWV XWB .
4 MUAB UA TIB HNUB KOM TIAV KIAG XWB TSIS MUAJ YUAV PE PE MUS MUS LOS LOS LAWM
      KEV PAM TUAG  KEV CAI , YUAV TSUM MUAJ AGENDA THIAB UA KOM RAWS SIJ HAWM.
1 CIA TUA  2 TUG TSIAJ UA CUAB TSAV THIAB NKAUJ MUAM NRAUG NUS TUS XWB , YOG LEEJ TWG XAV TUA NTAU TSHAJ NTAWV CIA LI TUA LAWM XWB TXHOB MUAB UA KOMMUAJ TXHEEJ TXHEEM COJ LOS HAIS LAWM .
2 TSIS MUAJ YUAV HU COV HAUV QHUA TAB LI LAWM HU KIAG COJ LOJ XWB .
3 QHIB MUAJ SIJ HAWM THIAB KAWM MUAJ SIJ HAWM .
4MUAB QHIB 2 HNUB NKAUS XWB.
5 KEV HAIS XIM TXHOB MUAB SAIB LOJ LOJ LAWM , YUAV TSUM MUAB TXO KOM QES THIAB.
6HAIS XIM NRUAB HNUB KIAG , TSUAS NTUJ CES KAW , TAG KIS SAWV NTXOV CES MUS XWB .

  HAHAHAHA KUV PAUB TIAS YEEJ TSIS MUAJ NEEG KAM SIV LI HOS HAHAHAHA


hahhahhaha...kuv thov los cuam tshuam nej..kev yuav hloov li cas los tau tas nrho..tiam sis tseem ceeb tshaj ces yuav yog yus hloov ntawm yus tus kheej ua ntej mas luag thiaj li caum nawb..thaum yus hais mas hais tiam sis thaum ua tiag es ua tsis tau ces yeej hloov tsis tau li...muaj siab cia saus tiag thov hloov kom s/d pom, thaum pom nej ua zoo lawm ces s/d yeej yuav hloov thiab.........

ua tsaug ntau....thov txhob xav li cas...
Neeg muaj tsim yog neeg tsim txiaj
Neeg tij lim thiaj li muaj nyiaj

#19
Guest_AWB_*

Guest_AWB_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostTxiv lub tus mi teej, on Oct 3 2007, 11:10 AM, said:

hahhahhaha...kuv thov los cuam tshuam nej..kev yuav hloov li cas los tau tas nrho..tiam sis tseem ceeb tshaj ces yuav yog yus hloov ntawm yus tus kheej ua ntej mas luag thiaj li caum nawb..thaum yus hais mas hais tiam sis thaum ua tiag es ua tsis tau ces yeej hloov tsis tau li...muaj siab cia saus tiag thov hloov kom s/d pom, thaum pom nej ua zoo lawm ces s/d yeej yuav hloov thiab.........

ua tsaug ntau....thov txhob xav li cas...


  HAHAH KOJ HAIS YOG LAWM NOV CES LAM THAM UA SI XWB TAB SIS TSIS NTEV NO XWB YEEJ YUAV HLOOV TAU XWB XWB VIM TSIS MUAJ TUS TXAWJ TEJ NO LAWM CES TSEEM YOOJ YIM TSHAJ NO LAWM THIAB HAHAHA YOG LI YUAV LI NO TSO LWM ZAUS PEB TEJ ME NYUAM LAWV MAM LI HLOOV XWB HOS HAAHHA

#20
Meej

Meej

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,341 posts
Reputation: 4
Neutral
'Koob Pheej'

nej tseem pheej yuav xiam sijhawm dabtsi na.... cov tub thiab ntxhais txheej no lawv twb xub xub hais lawv yeem yeem lawm os.
date='Oct 2 2007, 11:53 PM' post='61967']
[size=3]Nyob zoo Awb, thiab SIM SAIB SOB!!!!,
Cia kuv los teb neb los tau, yuav pauv yuav hloov los tau mas, tiam sis xav pom neb tus txheej txheem thiab neb tus cia tias peb yuav pauv li cas thiab ua li cas kiag.
 • Neb xav kom peb ua kiag li neeg Meskas los yog li cas tiag?
 • Neb xav kom Hmoob cov kev cai tshoob no pauv li cas?  Neb pus muaj yam zoo thiab neb tus teeb txheem coj los txhim kho thiab hloov tau?
Kuv nug me me li no rau neb tso, neb teb tau peb mam li tham ntxiv.  Peb thiaj li tsis muaj lus tsis sib to taub thiab tham yuam kev.

Ua tsaug neb tuaj nyom Hmoob kab li kev cai Tshoob Kos.[/size]
[/quote]

***Zog Loj Tsis Cuag Tswvyim Loj***


#21
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Meej,


Kuv tsis tshua nkag siab koj nqe lus no, thov koj pab muab kev txhab txhais pub rau kuv paub pus tau.

Koj hais tias lawv yeej yeem yeem lawm, li no yog ntaus nqi tau li cas?

Yog sib yuav dawb los yog ua li cas tiag?View PostMeej, on Oct 4 2007, 06:30 PM, said:

'Koob Pheej'

nej tseem pheej yuav xiam sijhawm dabtsi na.... cov tub thiab ntxhais txheej no lawv twb xub xub hais lawv yeem yeem lawm os.


#22
Meej

Meej

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,341 posts
Reputation: 4
Neutral
'Koob Pheej'

kuv txhais tau haistias, lawv twb yeej sib tham los ntev thiab ibleeg twb proposed rau ibleeg kam lawm es thiaj mam los txog ntawm niamtxiv xwb. Nej tseem yuav sib do ntev ua tus dabtsi? nkawv tsuas yog los hais kom nej npaj nkawv rooj tshoob lawm xwb. Tabsis mas niamtxiv tseem los pib puag nram hauvpaus tuaj cuag li yuav kam thiab tsis kam. Kuv ces nug ob - peb los yog sib nyiam tiag lawm ces  ciali npaj rooj tshoob xwb...
date='Oct 4 2007, 11:54 PM' post='62521']
[size=3]Meej,
Kuv tsis tshua nkag siab koj nqe lus no, thov koj pab muab kev txhab txhais pub rau kuv paub pus tau.

Koj hais tias lawv yeej yeem yeem lawm, li no yog ntaus nqi tau li cas?

Yog sib yuav dawb los yog ua li cas tiag?[/size]
[/quote]

***Zog Loj Tsis Cuag Tswvyim Loj***


#23
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Meej,


Kuv lam muab hais ib nyuag lo lus tsog dag nrog koj.

Yog tias muaj hmoo, kuv ho lam yuav tau koj ib tug ntxhais, koj yuav sau nqi thiab koj yuav xav kom koj tus ntxhais rooj tshoob ua zoo li cas? :DView PostMeej, on Oct 10 2007, 04:25 PM, said:

'Koob Pheej'

kuv txhais tau haistias, lawv twb yeej sib tham los ntev thiab ibleeg twb proposed rau ibleeg kam lawm es thiaj mam los txog ntawm niamtxiv xwb. Nej tseem yuav sib do ntev ua tus dabtsi? nkawv tsuas yog los hais kom nej npaj nkawv rooj tshoob lawm xwb. Tabsis mas niamtxiv tseem los pib puag nram hauvpaus tuaj cuag li yuav kam thiab tsis kam. Kuv ces nug ob - peb los yog sib nyiam tiag lawm ces  ciali npaj rooj tshoob xwb...


#24
Meej

Meej

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,341 posts
Reputation: 4
Neutral
'Koob Pheej' \\\

yog koj muaj peevxwm ntxias tau ces , kuv pub dawb rau koj xwb... Kev ua tshoob ces nyob ntawm neb nyiam xwb tiag... tsuag tsuag laiv... kuv tus ntxhais twb yuav grauduate lwm xyoo with double majors laiv...
date='Oct 12 2007, 01:03 AM' post='64074']
[size=3]Meej,
Kuv lam muab hais ib nyuag lo lus tsog dag nrog koj.

Yog tias muaj hmoo, kuv ho lam yuav tau koj ib tug ntxhais, koj yuav sau nqi thiab koj yuav xav kom koj tus ntxhais rooj tshoob ua zoo li cas? :D[/size]
[/quote]

***Zog Loj Tsis Cuag Tswvyim Loj***


#25
Guest_vamntxawg_*

Guest_vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostMeej, on Oct 12 2007, 02:33 AM, said:

'Koob Pheej' \\\

yog koj muaj peevxwm ntxias tau ces , kuv pub dawb rau koj xwb... Kev ua tshoob ces nyob ntawm neb nyiam xwb tiag... tsuag tsuag laiv... kuv tus ntxhais twb yuav grauduate lwm xyoo with double majors laiv...

date='Oct 12 2007, 01:03 AM' post='64074']
Meej,
Kuv lam muab hais ib nyuag lo lus tsog dag nrog koj.

Yog tias muaj hmoo, kuv ho lam yuav tau koj ib tug ntxhais, koj yuav sau nqi thiab koj yuav xav kom koj tus ntxhais rooj tshoob ua zoo li cas? :D
Tsis yog ua ua tso neb cia li yuav pub ntxhais pub neeg nawb, meej koj puas paub hais tias txhaum txoj cai no, hmoob txoj niag kev them nqi taub hau yog ua qab rooj xwb nawb, yog koj tseem hais tias pub thiab no mas zoo li koj tseem muaj lub siab muag neeg thiab. cia kuv muab koj lo lus kho rau.

Yog koj tuaj es neb sib nyiam tiag los peb cov laus mas sib pab ua ib rooj mov(marry party) tsa neb lub sam xeeb sib yuav pub rau neb, muaj dab tsi los peb yuav pab npaum li qhov peb pab tau.  Kho li no xwb xyov puas zoo thiab.  Meej txhob muaj thooj hlwb muag neeg nawb txhaum kev cai thiab ua rau yus tus ntxhais tu siab laiv.

#26
Meej

Meej

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,341 posts
Reputation: 4
Neutral
'vamntxawg'

kuv tsis nyiam hais nyuaj nyuaj thiab hais hais pajlug li lawm na... nyiam thiab yeem ces ua tshoob xwb. yog nyiam ua loj los npaj. nyiam ua me los npaj me... xav noj hamburgers xwb los ok... kuv tsis lam muag kuv tej ntxhais li os...date='Oct 12 2007, 04:11 AM' post='64097']
Tsis yog ua ua tso neb cia li yuav pub ntxhais pub neeg nawb, meej koj puas paub hais tias txhaum txoj cai no, hmoob txoj niag kev them nqi taub hau yog ua qab rooj xwb nawb, yog koj tseem hais tias pub thiab no mas zoo li koj tseem muaj lub siab muag neeg thiab. cia kuv muab koj lo lus kho rau.

Yog koj tuaj es neb sib nyiam tiag los peb cov laus mas sib pab ua ib rooj mov(marry party) tsa neb lub sam xeeb sib yuav pub rau neb, muaj dab tsi los peb yuav pab npaum li qhov peb pab tau.  Kho li no xwb xyov puas zoo thiab.  Meej txhob muaj thooj hlwb muag neeg nawb txhaum kev cai thiab ua rau yus tus ntxhais tu siab laiv.
[/quote]

***Zog Loj Tsis Cuag Tswvyim Loj***


#27
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Meej,


Yuav tsis yog ntxias, tiam sis yuav tsum yog yus txoj hmoo thiab koj tus ntxhais muaj lub siab txaus siab hlub thiab hos....:lol:

Yog li ntawv mas zoo heev....ntshe tej no...kuv xav tias wb yuav tau sib tham PM lawm thiaj li private os yom...:lol: :DView PostMeej, on Oct 12 2007, 02:33 AM, said:

'Koob Pheej' \\\

yog koj muaj peevxwm ntxias tau ces , kuv pub dawb rau koj xwb... Kev ua tshoob ces nyob ntawm neb nyiam xwb tiag... tsuag tsuag laiv... kuv tus ntxhais twb yuav grauduate lwm xyoo with double majors laiv...

date='Oct 12 2007, 01:03 AM' post='64074']


Vamntxawg,


Koj pus xam pom tias yawm txiv Meej kuj yog ib tug neeg ua yooj yim kawg lawm thiab no ma lov? :D

Koj yuav tau tuaj pab thiab muab tswv yim los nrog yawm txiv Meej sib hais kom kev ua tshoob yooj yim zog thiab nawb. :D


View Postvamntxawg, on Oct 12 2007, 04:11 AM, said:

Tsis yog ua ua tso neb cia li yuav pub ntxhais pub neeg nawb, meej koj puas paub hais tias txhaum txoj cai no, hmoob txoj niag kev them nqi taub hau yog ua qab rooj xwb nawb, yog koj tseem hais tias pub thiab no mas zoo li koj tseem muaj lub siab muag neeg thiab. cia kuv muab koj lo lus kho rau.

Yog koj tuaj es neb sib nyiam tiag los peb cov laus mas sib pab ua ib rooj mov(marry party) tsa neb lub sam xeeb sib yuav pub rau neb, muaj dab tsi los peb yuav pab npaum li qhov peb pab tau.  Kho li no xwb xyov puas zoo thiab.  Meej txhob muaj thooj hlwb muag neeg nawb txhaum kev cai thiab ua rau yus tus ntxhais tu siab laiv.


#28
Meej

Meej

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,341 posts
Reputation: 4
Neutral
'Koob Pheej'

koj tsis tshua sawm qhov yoojyim pob!!!! yog koj tseem mus cab vamntxawg tuaj thiab mas ntshe tsisyog yawmtxiv ua nyuaj hos vauv tog cav ua nyuaj tuaj rau yawmtxiv...date='Oct 15 2007, 03:39 AM' post='64703']
[size=3]Meej,
Yuav tsis yog ntxias, tiam sis yuav tsum yog yus txoj hmoo thiab koj tus ntxhais muaj lub siab txaus siab hlub thiab hos....:lol:

Yog li ntawv mas zoo heev....ntshe tej no...kuv xav tias wb yuav tau sib tham PM lawm thiaj li private os yom...:lol: :D[/size]
[size=3]Vamntxawg,
Koj pus xam pom tias yawm txiv Meej kuj yog ib tug neeg ua yooj yim kawg lawm thiab no ma lov? :D

Koj yuav tau tuaj pab thiab muab tswv yim los nrog yawm txiv Meej sib hais kom kev ua tshoob yooj yim zog thiab nawb. :D[/size]
[/quote]

***Zog Loj Tsis Cuag Tswvyim Loj***


#29
Guest_vamntxawg_*

Guest_vamntxawg_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostMeej, on Oct 15 2007, 06:19 PM, said:

'Koob Pheej'

koj tsis tshua sawm qhov yoojyim pob!!!! yog koj tseem mus cab vamntxawg tuaj thiab mas ntshe tsisyog yawmtxiv ua nyuaj hos vauv tog cav ua nyuaj tuaj rau yawmtxiv...

date='Oct 15 2007, 03:39 AM' post='64703']
Meej,
Yuav tsis yog ntxias, tiam sis yuav tsum yog yus txoj hmoo thiab koj tus ntxhais muaj lub siab txaus siab hlub thiab hos....:lol:

Yog li ntawv mas zoo heev....ntshe tej no...kuv xav tias wb yuav tau sib tham PM lawm thiaj li private os yom...:lol: :D

Vamntxawg,
Koj pus xam pom tias yawm txiv Meej kuj yog ib tug neeg ua yooj yim kawg lawm thiab no ma lov? :D

Koj yuav tau tuaj pab thiab muab tswv yim los nrog yawm txiv Meej sib hais kom kev ua tshoob yooj yim zog thiab nawb. :D
Ha ha ha ha ha Meej hias yog lawm.   Koobpheej yog kuv tuaj los ntshe koj tsis txawb kuv dag zog ces ntshe kuv yuav daj cuag qaib vom xwb lau,  meej twb paub koj niag pheemkas tag lawm ,  kuv tuaj txog ces meej thuam 2 lo xwb ces kuv daj daj lawm xwb.

#30
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Meej,


Cas koj lam hais li na...kuv xam pom tias Vamntxawg yog ib tug laus neeg ntshe nws yuav paub qab paub hau es yuav los hais tau ib zaj zoo tswv yim no xwb.... :lol:  :lol:

Tsis yog tsam vauv tog cav ua nyuaj hos yog me yawm txiv ua nyuaj xwb lau...kuv ho ntshai tsam peb ho lam thov Vajtswv thiab pe poj yawm xwb os..... :lol:  :lol:


View PostMeej, on Oct 15 2007, 06:19 PM, said:

'Koob Pheej'

koj tsis tshua sawm qhov yoojyim pob!!!! yog koj tseem mus cab vamntxawg tuaj thiab mas ntshe tsisyog yawmtxiv ua nyuaj hos vauv tog cav ua nyuaj tuaj rau yawmtxiv...


Vamntxawg,


Luag muab yus ua qhov ib zoo es tseem muaj lub has li ko thiab....tsis yog yawm txiv Meej xiab koj qab rooj lawm pob....yog tias koj ntshai npaum ko no...kuv mam li hais nres neb ob leeg los tau tsuav tau yawm txiv Meej tus me ntxhais xwb os....:D  :lol:  :lol:View Postvamntxawg, on Oct 15 2007, 09:20 PM, said:

Ha ha ha ha ha Meej hias yog lawm.   Koobpheej yog kuv tuaj los ntshe koj tsis txawb kuv dag zog ces ntshe kuv yuav daj cuag qaib vom xwb lau,  meej twb paub koj niag pheemkas tag lawm ,  kuv tuaj txog ces meej thuam 2 lo xwb ces kuv daj daj lawm xwb.


#31
TSAVPIBPIB

TSAVPIBPIB

  Professional Degree 1

 • Members
 • 1,929 posts
Reputation: 15
Good
TXIVLUBMITEEJ PUAS KAWM ZAJ TSHOOB LAWM NAJ.YOG XAV KAWM CES KUV HO PIAV ZAJ PUAV NTXIV.KOJ KUJ HO PIAV ZAJ PUAV TUAJ THIAB MAJ.

#32
hluasnraughmoob

hluasnraughmoob

  Bachelor Degree 4

 • Members
 • 728 posts
Reputation: 13
Good

View Posthlub tiag, on Oct 16 2007, 03:28 AM, said:

TXIVLUBMITEEJ PUAS KAWM ZAJ TSHOOB LAWM NAJ.YOG XAV KAWM CES KUV HO PIAV ZAJ PUAV NTXIV.KOJ KUJ HO PIAV ZAJ PUAV TUAJ THIAB MAJ.

tij laug hlubtiag, yog lices qhia tuaj es hluasnraughmoob mam li kawm kiag seb puas yuav txawj tau li nej thiab os...

#33
Txiv lub tus mi teej

Txiv lub tus mi teej

  Professional Degree 1

 • Members
 • 1,973 posts
Reputation: 9
Neutral

View Posthlub tiag, on Oct 15 2007, 11:28 PM, said:

TXIVLUBMITEEJ PUAS KAWM ZAJ TSHOOB LAWM NAJ.YOG XAV KAWM CES KUV HO PIAV ZAJ PUAV NTXIV.KOJ KUJ HO PIAV ZAJ PUAV TUAJ THIAB MAJ.

Kawm hos!!! kuv twb kom koj piav zaj SAIB NTAWV NYIAJ KEEB PAUJ TXWJ TUAJ NO NEV..
Neeg muaj tsim yog neeg tsim txiaj
Neeg tij lim thiaj li muaj nyiaj

#34
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Nyob zoo Tsavpibpib, Txiv lub tus mi teej, thiab hluasnraughmoob,


Zoo li nej nyiam Hmoob tej txuj heev, cia kuv muaj sib hawm kuv mam li muab peb li me me tuaj rau nej saib seb nej pus nyiam.

Zoo li peb cov zaj tshoob muaj xyov yog 27 zaj tshoob diam pob, kuv tsis tshua paub zoo.

Kuv tseem tsis tau muaj ntawv tso cai, tiam sis kuv muab tau me me rau nej saib seb nej pus nyiam, thiab nej ho paub li cas.
Zaj Tsim Lub KausNoj tshob taug liaj lwg txoj mus txij kab tshoob,
haus kos taug rhwv mwg txoj kab kos.


Puj txig sawv los txis txij mog, txij yawm sawv los txis nkawm.  
Tus noob xyoob raug tsis muaj mog, tus noob ntoo raug tsis tau.


Yog leej twg muaj txuj cia zoo txuj nkawm twg muaj ci mus zoo ci.  Puj txig siv los qhub txij yawm siv los hais tias, tshuav puj saub nyob pem ntuj es puj saub muaj txuj cia zoo txuj mog.  Tshuav saub yawm nyob tuaj pem I saub yawm muaj ci mus zoo ci mog.


Puj txig xa xov rau puj saub teb mog.  Txij nkawm xa xov saub yawm chaw,  Ciav puj saub muaj txuj mus zoo txuj saub yawm muaj ci mus zoo ci mog.  Puj saub tes lauj muab tus noob xyoob hua hawv los lawm ntiaj teb.  Saub yawm lauj nas muab tus noob ntoo hua hawv los lawm ntiaj nrag.


Puj txig rais los poob txij nkawm rais los txog ciav ntuj qhuav ntuj lis qhawv lawm xya niaj es teb qhuav teb lis qho lawm xya xyoo.  Tus noob xyoob tsis nrhau cag lim nyas mus ntsia luaj es twb tsis ua kaus lim xiab nyob nrog tuaj mog.


Tus noob ntoo tsis nrhau cag lim nyas mus ntsia av es twb tsis ua kaus lim xiab nyob nrog hlav mog.


Puj txij siv los qhub txij yawm siv los hais tias tshuav leej twg muaj txuj cia zoo txuj es, tshuav nkawm twg muaj ci mus zoo ci os.


Tshuav puj xob nyob pem ntuj muaj txuj mus zoo txuj mog.


Tshuav xob lim yawm nyob pem i, xob yawm muaj ci mus zoo ci mog.


Puj txij yuav xa xov lim nraws rau puj xob teb.  Txij yawm xa xov lim nroos rau xob yawm chaws.


Puj xob muaj txuj mus zoo txuj.  Xob lim yawm muaj ci mus zoo ci.  Puj xob yuav nthe lis nqhawv tus dej oob dej nag hua sis hawv.  Xob yawm yuav nthe lis nqho tus dej oob dej nag hua sis ho.


Tus nag tshauv nag tshia yuav hua hawv los lawm ntiaj teb.  Tus dej oob dej nag yuav hua hawv los lawm ntiaj nrag.


Ntiaj teb tus av luaj nplawm lis nyooj mog.  Ntiaj nrag tus luaj av nplaum lis ntxias.


Tus noob xyoob thiaj nrhau cag lim nyas mus ntsia av ua kaus lim xiab nyob nrog hlav mog.

Tus noob ntoo thiaj nrhau cag lim nyas mus ntsia luaj, ua kaus lim xiab nyob nrog tuaj mog.


Tus noob xyoob thiaj li raug muaj tus noob ntoo thiaj li nyob nraug tau mog.Puj txig siv los qhub, txij yawm sis los hais tias tshuav nkawm twg muaj txuj cia zoo txuj, tshuav  leej twg ho muaj ci mus zoo ci mog.


Puj txig siv los hais tias, tshuav puj suav txawj txeeg suav xib kw muaj txuj mus zoo txuj os.


Txij yawm sis los qhub tias tshuav yawm suav mus xib kw muaj ci mus zoo ci mog.


Puj txig xa xov lim nraim mus rau puj suav txawj txeeg suav xib kw mog.


Txij yawm xa xov li nraws mus rau yawm suav txawj txeeg suav xib kw mog.


Suav txawj txeeg suav xib kw muag txuj mus zoo txuj nws yuav tes laug caum lawm niam ib rab raim nqia lawm niam peb ntoos hniav ncig yeev hauv ntuj nqis tuaj poob.  Nws yuav mus txiav txooj xyoob los lawm niam ib puab, nws yuav coj los txwm lub kaus vej duab.


Nws yuav mus txiav txooj xyoob los lawm niam ib teg, nws yuav coj los txwm lub kaus vuam cev mog.


Suav txawj txeeg suav xib kw yuav txwm zog pem ntuj peb tshooj peb tis las qhab hlau, pem teb no nws cab peb txheej peb tis xov rau.

Suav txawj txeeg suav xib kw yuav txwm zog pem ntuj peb tshooj peb tis las qhab, pem teb no, nws cab peb txheej peb tis xov cab


Pem teb no niam mus ib teg sau, tshuav pem ntuj tsis muaj qas tsi rau mog.

Pem teb no niam mus ib teg qaws, tshuav pem ntuj tsis muaj qas tsi txhaws mog.


Puj txig siv los qhub, txig yawm siv los hais tias tshuav nkawm twg muaj txuj cia zoo txuj, tshuav leej twg muaj ci mus zoo ci.

Puj txig xa xov lim nraim mus rau puj mab teb.


Txij yawm xa xov lim nraim mus rau yawm suav chaw.


Poj mab muaj txuj mus zoo txuj, poj mab tes laug caum txiab tooj poj suav muaj ci mus zoo ci poj suav lauj nas caum txiab hlau.

Poj mab yuav muab cuaj plaug ntaub los ntsuas txiav sib luag.  Muab yim pluaj ntaub los ntsuas txiav sib nte, coj los txwm niam nkauj kaus cev mog.

Poj suav yuav muab yim pluaj ntaub los ntsuas txiav mus sib luag.  Coj los txwm niam nkauj kaus duab mog.  Nkauj kaus thiaj raug muaj mog.  Lub kaus vuam thiaj li raug tau.


Suav txawj txeeg suav xib kw yeej cuam niam nkauj kaus tuaj txog tej yas kab.  Kuv niam txiv poj yawm tuaj tom ub thiaj li mus saws niam nkauj kaus coj los muab nyab mog.

Suav txawj txeeg suav xib kw yeej cuam niam nkauj kaus tuaj txog tej yas kev.  Kuv niam txiv poj yawm tuaj tom ub thiaj li mus saws niam nkauj kaus coj los muab sev mog.


Kuv niam txiv poj yawm muab niam nkauj kaus coj los rau laj tub lis yau wb tej mus quv npab.  Wb yeej cuam niam nkauj kaus roos kuv niam txiv poj yawm nkauj nyab nraug vauv tuaj mus nce kab mog.

Kuv niam txiv poj yawm muab niam nkauj kaus coj los rau laj tub lis yau wb tej mus quv tes.  Wb yeej cuam niam nkauj kaus roos kuv niam txiv poj yawm nkauj nyab nraug vauv tuaj mus nce kev nov tim yuav neb laj lim nkawm txiv tuam mej koob ib yaig luag es.


#35
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
Koobpheej......koj zaj tshoob no nws hais lub suab ze ze li cov zaj txiv xaiv as...

#36
Koobpheej

Koobpheej

  Neeg Nruab Nrab

 • Senior Consultant
 • 8,214 posts
Reputation: 97
Excellent
Kuv tsis tau muab nyeem kom tag li thiab, kuv tsuas muab los tso rau hauv no lawm xwb.

Seb nqe twg yog nqe uas hais muaj ntsis zoo li txiv xaiv ma?

Zaj no mas kuv nyeem mas nws muaj tus yam ntxwv phim li txoj kev ntuj tsim teb raug thiab hais txog txoj kev tsim noob neej los li cas los xwb.

Koj thiab leej twg paub li cas los thov qhia kuv thiab nawb, vim kuv tsis tau kawm tej no li os.


View PostGuest, on Oct 17 2007, 01:41 AM, said:

Koobpheej......koj zaj tshoob no nws hais lub suab ze ze li cov zaj txiv xaiv as...


#37
Meej

Meej

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,341 posts
Reputation: 4
Neutral
'Koob Pheej'

Tsuas yoojyim npaum li no lawm xwb yeej tsis muaj dabtsi zais qabrooj li os. Yog koj tseem ntshai es yuav nrhiav tswvyim los ntawm lwm tus thiab ces yog koj tsis deserve qhov yoojyim lawm xwb. Yog koj tuaj es koj tsis ua li kuv hais hos koj tseem tuaj pe poj yawm txwv txoob kom cuamtshuam yawmtxiv qhov thiab ces koj yuav mag lej ntag... Koj tsis need vamntxawg tuaj pab koj tswvyim tabsis yog tuaj pab koj noj no khw zog...


date='Oct 16 2007, 02:15 AM' post='64946']
[size=3]Meej,
Cas koj lam hais li na...kuv xam pom tias Vamntxawg yog ib tug laus neeg ntshe nws yuav paub qab paub hau es yuav los hais tau ib zaj zoo tswv yim no xwb.... :lol:  :lol:

Tsis yog tsam vauv tog cav ua nyuaj hos yog me yawm txiv ua nyuaj xwb lau...kuv ho ntshai tsam peb ho lam thov Vajtswv thiab pe poj yawm xwb os..... :lol:  :lol:
[/size]
[size=3]Vamntxawg,
Luag muab yus ua qhov ib zoo es tseem muaj lub has li ko thiab....tsis yog yawm txiv Meej xiab koj qab rooj lawm pob....yog tias koj ntshai npaum ko no...kuv mam li hais nres neb ob leeg los tau tsuav tau yawm txiv Meej tus me ntxhais xwb os....:D  :lol:  :lol: [/size]
[/quote]

***Zog Loj Tsis Cuag Tswvyim Loj***


#38
hluasnraughmoob

hluasnraughmoob

  Bachelor Degree 4

 • Members
 • 728 posts
Reputation: 13
Good

View PostTxiv lub tus mi teej, on Sep 14 2007, 06:51 PM, said:

WOW!!!! zoo heev lawm phooj ywg!!! ua tsaug nawb, koj zaj no mas kuv yuav muab cov txwm uas kuv tsis muaj coj mus hais ntxiv kuv cov nawb yuog muaj hnub plaj tshoob hlav sib ntsib kev kos hlav sib sua es koj ho hnov kuv hais no los nco ntsoov tias yog kuv kawm ntawm koj los no nawb.

yog li no neb puas kam qhia seb tus txheej txheem thaum yuav hais zaj ntuas nkauj ntuas muam mus ua neej no ho hais thaum lub caij twg thiab ho yuav ce cawv licas rau cov mej koob thiab yawm yij...oh..thiab neb ho puas kam qhia txoj uas nus tij muab lev tsum coj los pua thiab...?

#39
Txiv lub tus mi teej

Txiv lub tus mi teej

  Professional Degree 1

 • Members
 • 1,973 posts
Reputation: 9
Neutral

View Posthluasnraughmoob, on Nov 18 2007, 11:46 PM, said:

yog li no neb puas kam qhia seb tus txheej txheem thaum yuav hais zaj ntuas nkauj ntuas muam mus ua neej no ho hais thaum lub caij twg thiab ho yuav ce cawv licas rau cov mej koob thiab yawm yij...oh..thiab neb ho puas kam qhia txoj uas nus tij muab lev tsum coj los pua thiab...?

Yog tias koj yuav ntuas ces ntuas thaum  tus cawv PIAM SAM xaus nkaus es ho tsis tau pib tus cawv SAWV KEV nawb, yog tsis ntuas thaum no los koj tos kom nkawv 2 tug PLHOV MEJ taij lub kaus tso. Thaum nkawv taij lub kaus tas es 2 tug TXUM MEJ mus txo tau lub kaus los ces koj cheem thaum ntawv los tau es tsis txhob rawm muab lub kaus rau 2 tug PLHOV MEJ.....yog tias koj tsis hais los koj cev cawv thov 2 tug TXUM MEJ hais qhov no yeej yog nkawv hauj lwm xwb.

Hos hais txog ntawm zaj uas NUJ TIJ muab lev los pua ces cia lwm tus ho tuaj qhia koj nawb!..yog tias tsis muaj neeg kam qhia no los lwm hnub kuv mam li qhia koj los tau yog tias muaj siab yuav kawm tiag.
Neeg muaj tsim yog neeg tsim txiaj
Neeg tij lim thiaj li muaj nyiaj

#40
hluasnraughmoob

hluasnraughmoob

  Bachelor Degree 4

 • Members
 • 728 posts
Reputation: 13
Good

View PostTxiv lub tus mi teej, on Nov 27 2007, 03:14 PM, said:

Yog tias koj yuav ntuas ces ntuas thaum  tus cawv PIAM SAM xaus nkaus es ho tsis tau pib tus cawv SAWV KEV nawb, yog tsis ntuas thaum no los koj tos kom nkawv 2 tug PLHOV MEJ taij lub kaus tso. Thaum nkawv taij lub kaus tas es 2 tug TXUM MEJ mus txo tau lub kaus los ces koj cheem thaum ntawv los tau es tsis txhob rawm muab lub kaus rau 2 tug PLHOV MEJ.....yog tias koj tsis hais los koj cev cawv thov 2 tug TXUM MEJ hais qhov no yeej yog nkawv hauj lwm xwb.

Hos hais txog ntawm zaj uas NUJ TIJ muab lev los pua ces cia lwm tus ho tuaj qhia koj nawb!..yog tias tsis muaj neeg kam qhia no los lwm hnub kuv mam li qhia koj los tau yog tias muaj siab yuav kawm tiag.


tus tijlaug ua tsaug uas koj qhov qhia tus txheej txheem ntawm ntawv rau kuv nawb mog, mam li cia saib puas ho muaj tus kam los qhia zaj uas kuv hais ntawv rau kuv tau kawm cia es thiaj li tau siv thaum lub caij uas ho yuav siv ntawv...