Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Nyablaj/Vietnamess Tsav Tsheb 2 Tug Tubhluas Hmoob Nyob Xeevkhuam

28 posts in this topic

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob,

Kuv tau hnov muaj ib tug Tub HLuas Hmoob nws nyuam qhuav tuaj tim Nplog rau U.S. no nws nyob rau MN, nws tau tuaj qhia nyob rau xovtooj cua tias nyuam qhuav tsis ntev los no nws niam lawv hu xovtooj tuaj qhia nws tias nyob rau pem Xeev muaj 2 tug tub hluas Hmoob caij tsheb kaujvab (bike) mus tham hluasnkauj hmo ntuj taug kev los tsev no ces txawm muaj lub tsheb tus tsav yog Nyablaj/Cobtsib tau los muab nkawv nrau ua rau ib tug tuag tamsim ntawd hos ib tug li ces raug mob sab heev. Thaum no tus Nyablaj ntawd txawm nqis los xuas tus kavhlau uas hle log tsheb ntawd ntaus ntxiv tus tub hluas uas tsis tau tuag ntawd kom tuag mus thiab vim tias nws ntshai tsam ib ntsis tus hluas ntawd ho ceebtoom rau tub ceevxwm. Yog li no tus Nyablaj ntawd thiaj li muab tus hluas ntawd ntausx ua qhovmuag tawm tas thiab tuag lawm ces tus Nyablaj khiav mus lawm tom qab ntawd cov Hmoob mam li mus khaw tau lub tsheb ntawd tej qhovmuag teeb uas tawg rau ntawm qhov chaw nws los nrau 2 tug tubhluas ntawd los cia ua povthawj xwb.

Tom qab ntawd Hmoob tau fiv yeem thov lub ntuj pab ces dhau los mus tsis ntev ntawd xwb muaj ib hnub thiaj li pom tus Nyablaj tuaj rau ntawm Hmoob ib lub chaw kho tsheb uas yog muaj ib tug txheebze los ntawm 2 tug tub hluas uas raug tsheb tsoo ntawd ua haujlwm hauv thiab. Tus Nyablaj thiaj li tuaj nug kom Hmoob mus pab kho nws lub tsheb tom tsev, thaum no Hmoob thiaj li mus saib lub tsheb no ua cas pom tej qhovmuag teeb tawg thiab mluav tag lawv thiaj li muab tus Nyablaj ntawd ntes tau coj mus kaw lawm.

Tej teebmeem no yog muaj tiag mas cov neeg Cobtsib thiab Suav no lawv tej siab limhiam heev li vim tias peb tsis yog hnov ib qhov xwb twb hnov ntau zaus los lawm uas lawv ua rau peb cov Hmoob Nplog yam zoo li Hmoob yog tsiaj los yog muaj nqis li tej tsiaj xwb.

Pab tusiab ntau rau yus haivneeg Hmoob uas tsis muaj ib lub tebchaws nrog luag nyob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob,

Kuv tau hnov muaj ib tug Tub HLuas Hmoob nws nyuam qhuav tuaj tim Nplog rau U.S. no nws nyob rau MN, nws tau tuaj qhia nyob rau xovtooj cua tias nyuam qhuav tsis ntev los no nws niam lawv hu xovtooj tuaj qhia nws tias nyob rau pem Xeev muaj 2 tug tub hluas Hmoob caij tsheb kaujvab (bike) mus tham hluasnkauj hmo ntuj taug kev los tsev no ces txawm muaj lub tsheb tus tsav yog Nyablaj/Cobtsib tau los muab nkawv nrau ua rau ib tug tuag tamsim ntawd hos ib tug li ces raug mob sab heev. Thaum no tus Nyablaj ntawd txawm nqis los xuas tus kavhlau uas hle log tsheb ntawd ntaus ntxiv tus tub hluas uas tsis tau tuag ntawd kom tuag mus thiab vim tias nws ntshai tsam ib ntsis tus hluas ntawd ho ceebtoom rau tub ceevxwm. Yog li no tus Nyablaj ntawd thiaj li muab tus hluas ntawd ntausx ua qhovmuag tawm tas thiab tuag lawm ces tus Nyablaj khiav mus lawm tom qab ntawd cov Hmoob mam li mus khaw tau lub tsheb ntawd tej qhovmuag teeb uas tawg rau ntawm qhov chaw nws los nrau 2 tug tubhluas ntawd los cia ua povthawj xwb.

Tom qab ntawd Hmoob tau fiv yeem thov lub ntuj pab ces dhau los mus tsis ntev ntawd xwb muaj ib hnub thiaj li pom tus Nyablaj tuaj rau ntawm Hmoob ib lub chaw kho tsheb uas yog muaj ib tug txheebze los ntawm 2 tug tub hluas uas raug tsheb tsoo ntawd ua haujlwm hauv thiab. Tus Nyablaj thiaj li tuaj nug kom Hmoob mus pab kho nws lub tsheb tom tsev, thaum no Hmoob thiaj li mus saib lub tsheb no ua cas pom tej qhovmuag teeb tawg thiab mluav tag lawv thiaj li muab tus Nyablaj ntawd ntes tau coj mus kaw lawm.

Tej teebmeem no yog muaj tiag mas cov neeg Cobtsib thiab Suav no lawv tej siab limhiam heev li vim tias peb tsis yog hnov ib qhov xwb twb hnov ntau zaus los lawm uas lawv ua rau peb cov Hmoob Nplog yam zoo li Hmoob yog tsiaj los yog muaj nqis li tej tsiaj xwb.

Pab tusiab ntau rau yus haivneeg Hmoob uas tsis muaj ib lub tebchaws nrog luag nyob.

Hmoob USA'

Ua tsaug koj coj tuaj shared kom s/d nrog paub. Tiam sis hais raws li kuv xav kev khib xwb, ua cas cov nyuag Hmoob Nplog uas hais xov tooj Cua nyob Vientiane mas txhua zaus, tsuav yog tham txog Nyab Laj ces cov Hmoob Nplog pheej muab cov noj ddev hu tias cov neeg "NTXIM SIAB VIETNAM" no nkaus xwb, yog xav txog tej no, kuv xav mas nyuam Qhuav ntxim xwb os, ib li no.

Hos 2/ Hmoob Nplog cem cov Hmoob nyob txawv teb chaws rau hauv Hmongza no ntau zaus lawm hais tias yuav ua kom NPLAIG LO AV no, tej no mas kuv xav tias txawm yog cov neeg ntxim siab VIETNAM ntawd ua tau li ntawd los nyuam qhuav ntxim xwb os.

3/ Thaum ub mas xam yog thaum ub VP thiab Faiv Ntaj lawv ib tug ho mus tuaj ib tog, tiam sis ua cas ziag no los Hmoob s/d tsis hais cov nyob Nplog los yog txawv teb chaws, yam li s/d tseem tsis tau zeem txaus tias yus tsav neeg yuav tsum tau sib hlub.

S/d hais lus mas ib tug tsis zam ib tug hlo li. Kav liam lau, nyias ntxeem nyias xwb, tu siab pab tsis tau. Cov Hmoob N[plog nyob Xeev txawm yog cov keev coj tub puv mus caum tua cov Hmoob Hav Zoov ntag. Yog muaj xav li no lawm ces cia kav liam, 3 txhob txhawj txog.

Hais li kuv hais no mas yog hais raws li yus chim thiab coj nqaim nawj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob USA'

Ua tsaug koj coj tuaj shared kom s/d nrog paub. Tiam sis hais raws li kuv xav kev khib xwb, ua cas cov nyuag Hmoob Nplog uas hais xov tooj Cua nyob Vientiane mas txhua zaus, tsuav yog tham txog Nyab Laj ces cov Hmoob Nplog pheej muab cov noj ddev hu tias cov neeg "NTXIM SIAB VIETNAM" no nkaus xwb, yog xav txog tej no, kuv xav mas nyuam Qhuav ntxim xwb os, ib li no.

Hos 2/ Hmoob Nplog cem cov Hmoob nyob txawv teb chaws rau hauv Hmongza no ntau zaus lawm hais tias yuav ua kom NPLAIG LO AV no, tej no mas kuv xav tias txawm yog cov neeg ntxim siab VIETNAM ntawd ua tau li ntawd los nyuam qhuav ntxim xwb os.

3/ Thaum ub mas xam yog thaum ub VP thiab Faiv Ntaj lawv ib tug ho mus tuaj ib tog, tiam sis ua cas ziag no los Hmoob s/d tsis hais cov nyob Nplog los yog txawv teb chaws, yam li s/d tseem tsis tau zeem txaus tias yus tsav neeg yuav tsum tau sib hlub.

S/d hais lus mas ib tug tsis zam ib tug hlo li. Kav liam lau, nyias ntxeem nyias xwb, tu siab pab tsis tau. Cov Hmoob N[plog nyob Xeev txawm yog cov keev coj tub puv mus caum tua cov Hmoob Hav Zoov ntag. Yog muaj xav li no lawm ces cia kav liam, 3 txhob txhawj txog.

Hais li kuv hais no mas yog hais raws li yus chim thiab coj nqaim nawj.

Phoojywg,

Koj cov lus yeej tsis poob tsis ib nqe kiag li os nawb tiamsis tej peb hais thiab pab tusiab no yog xav cov neeg zoo nkaus xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob USA'

Ua tsaug koj coj tuaj shared kom s/d nrog paub. Tiam sis hais raws li kuv xav kev khib xwb, ua cas cov nyuag Hmoob Nplog uas hais xov tooj Cua nyob Vientiane mas txhua zaus, tsuav yog tham txog Nyab Laj ces cov Hmoob Nplog pheej muab cov noj ddev hu tias cov neeg "NTXIM SIAB VIETNAM" no nkaus xwb, yog xav txog tej no, kuv xav mas nyuam Qhuav ntxim xwb os, ib li no.

Hos 2/ Hmoob Nplog cem cov Hmoob nyob txawv teb chaws rau hauv Hmongza no ntau zaus lawm hais tias yuav ua kom NPLAIG LO AV no, tej no mas kuv xav tias txawm yog cov neeg ntxim siab VIETNAM ntawd ua tau li ntawd los nyuam qhuav ntxim xwb os.

3/ Thaum ub mas xam yog thaum ub VP thiab Faiv Ntaj lawv ib tug ho mus tuaj ib tog, tiam sis ua cas ziag no los Hmoob s/d tsis hais cov nyob Nplog los yog txawv teb chaws, yam li s/d tseem tsis tau zeem txaus tias yus tsav neeg yuav tsum tau sib hlub.

S/d hais lus mas ib tug tsis zam ib tug hlo li. Kav liam lau, nyias ntxeem nyias xwb, tu siab pab tsis tau. Cov Hmoob N[plog nyob Xeev txawm yog cov keev coj tub puv mus caum tua cov Hmoob Hav Zoov ntag. Yog muaj xav li no lawm ces cia kav liam, 3 txhob txhawj txog.

Hais li kuv hais no mas yog hais raws li yus chim thiab coj nqaim nawj.

txiv tus laus,

yog yuav hais kev ntsim siab ces tseem muaj ntau tshaj tej uas koj hais los saud no. cia kuv ho muab los hais li no seb peb puas yuav tau thiab.

hmoob qhov teebmeem loj tamsim no ces yog hmoob txojkev sib cais. sib cais pab ua pawg xws li hmoob liab, hmoob dawb. hmoob mekas, hmoob nplog. hmoob txawv tebchaws.

hmoob mekas khav tias hmoob mekas thiaj yog hmoob tsimtxiaj txawj ntse. mus txog lwm lub tebchaws mas nws tsuas tsab ntse tsa ntswg tsawv xwb. qhov nov create ib qhov teebmeem loj rau cov hmoob lawv kuj thuam tau hmoob mekas yog hmoob siab phem.

hmoob liab. los lawv yeej tseem tso tsi tau lawv lub siab thooj hlwb uas raug commie muab tig mus pom hmoob dawb txojkev zoo. pom hmoob dawb tshwm nplogteb ces yeej tseem muaj lub siab xav tias cov hmoob dawb ntawm yog neeg phem limhiam nkaus xwb.

hmoob dawb los niajhnub no yeej tseem suav tias hmoob liab no yog ib cov neeg liam neeg phem ua lwj ua liam.

yog hnub twg peb cov hmoob no nyias tsi tso nyias txxoj kev xav kev cibnyeej no tseg ces hmoob yeej yuav divided li no mus tag ibsim neej.

qhov kuv hais li no los yog kuv xav kom peb hmoob txhua hom txhua lub tebchaws nyias yuavtau tso nyias txojkev chim siab ntsim siab ntawm tseg es rov los pom hmooob yog ib tug ib tsob lawm xwb.

kuv li kuv tsi thuam pab ub pab no, tus coj ub coj no, yav tag los, los nimno. kuv tsuas concerntrate rau tsob hmoob nkaus xwb.

yuav ua cas tsob hmoob no thiaj li yuav sawv taus rov los li yav thaum ub uas peb nyob tuamtshoj. lub hwjchim thaum ub zoo npaum li cs rau peb hmoob, xav kom rov muaj li ntawm rau peb hmoob tiamno kom rov pom dua ib zaug ntxiv.

cia peb tig los forgive and forget tej teebmeem uas tshwmsim rau peb hmoob yav tag los. hnubno cia li sawv rov los nrog kho hmoob kom hmoob txojkev tshwjchim/glory rov qab muaj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

txiv tus laus,

yog yuav hais kev ntsim siab ces tseem muaj ntau tshaj tej uas koj hais los saud no. cia kuv ho muab los hais li no seb peb puas yuav tau thiab.

hmoob qhov teebmeem loj tamsim no ces yog hmoob txojkev sib cais. sib cais pab ua pawg xws li hmoob liab, hmoob dawb. hmoob mekas, hmoob nplog. hmoob txawv tebchaws.

hmoob mekas khav tias hmoob mekas thiaj yog hmoob tsimtxiaj txawj ntse. mus txog lwm lub tebchaws mas nws tsuas tsab ntse tsa ntswg tsawv xwb. qhov nov create ib qhov teebmeem loj rau cov hmoob lawv kuj thuam tau hmoob mekas yog hmoob siab phem.

hmoob liab. los lawv yeej tseem tso tsi tau lawv lub siab thooj hlwb uas raug commie muab tig mus pom hmoob dawb txojkev zoo. pom hmoob dawb tshwm nplogteb ces yeej tseem muaj lub siab xav tias cov hmoob dawb ntawm yog neeg phem limhiam nkaus xwb.

hmoob dawb los niajhnub no yeej tseem suav tias hmoob liab no yog ib cov neeg liam neeg phem ua lwj ua liam.

yog hnub twg peb cov hmoob no nyias tsi tso nyias txxoj kev xav kev cibnyeej no tseg ces hmoob yeej yuav divided li no mus tag ibsim neej.

qhov kuv hais li no los yog kuv xav kom peb hmoob txhua hom txhua lub tebchaws nyias yuavtau tso nyias txojkev chim siab ntsim siab ntawm tseg es rov los pom hmooob yog ib tug ib tsob lawm xwb.

kuv li kuv tsi thuam pab ub pab no, tus coj ub coj no, yav tag los, los nimno. kuv tsuas concerntrate rau tsob hmoob nkaus xwb.

yuav ua cas tsob hmoob no thiaj li yuav sawv taus rov los li yav thaum ub uas peb nyob tuamtshoj. lub hwjchim thaum ub zoo npaum li cs rau peb hmoob, xav kom rov muaj li ntawm rau peb hmoob tiamno kom rov pom dua ib zaug ntxiv.

cia peb tig los forgive and forget tej teebmeem uas tshwmsim rau peb hmoob yav tag los. hnubno cia li sawv rov los nrog kho hmoob kom hmoob txojkev tshwjchim rov qab muaj.

Fajtim,

tos kuv tsi xav teb kuv tus me tub HmoobUSA mas, vim tias yog "lub pob ntseg hnov thiab neeg piav xwb". yog li ntawd, laj laj mloog lus "Gossip" dhau hwv lawm--ces thiaj li tsi xav tham thiab comment rau tej niag isses ua yog "Gossip" li no lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Fajtim,

tos kuv tsi xav teb kuv tus me tub HmoobUSA mas, vim tias yog "lub pob ntseg hnov thiab neeg piav xwb". yog li ntawd, laj laj mloog lus "Gossip" dhau hwv lawm--ces thiaj li tsi xav tham thiab comment rau tej niag isses ua yog "Gossip" li no lawm xwb.

whatever reasons, yr one of the best debaters. thanks.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phoojywg,

Koj cov lus yeej tsis poob tsis ib nqe kiag li os nawb tiamsis tej peb hais thiab pab tusiab no yog xav cov neeg zoo nkaus xwb.

COV TIJ KWV LUAG AS...PUAS GTSIM NYOB PEB LOS SIB CAV TXOG COV NIAG TEEB MEEM DEVV NO MAS? PUAS YOG PEB LI TEEB MEEM MAS? KUV SAIB MAS, NYAB LAJ NRAU HMOOB TUAG CES YOG TSIS TXAUS SIAB CES HMOOB HOS MUS NRAU NYAB LAJ KOM TUAG THIAB CES KOOB PHEEJ LAWM XWB. TSIS TSIM NYOB PEB LOS SIB CAI PEB TSAV NEEG LI NAV...

TEEB MEEM TSHWM SIM NYOB NIAG BLOG LI TEB CHAW, CIA BLOG MAM TAUG BLOG TXOJ CAI XWB, YOG TIAS HMOOB TSIS TXAUS SIAB NA. YOG HMOOB HO NYIAM TIAS NYAB LAJ YOG TUS UA KOM LAWV TEJ NEEJ VAM MEEJ NO LOS TSIS DUA NTAWM LAWV XWB MAS...

TSUM KIAG OS COV ME KWV LUAG AW... HAIS LOS TSIS SAWV VIM* YEEM NOJ QUAV HOS BUA YEEM NOJ XUA NE...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

whatever reasons, yr one of the best debaters. thanks.

smiles...zoo li kuv tsi yog one of the best debaters nad....

kuv xav mas, tsua yog kuv sivsivzog kawm kom kuv pom deb, pom dav, thiab hlub txog ntximtxhua rau txhua txhua leej txhua tus from every corner of life---ntshe yog kuv li values txog txhua tus neeg lawm xwb.

smiles and thanks...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob,

Kuv tau hnov muaj ib tug Tub HLuas Hmoob nws nyuam qhuav tuaj tim Nplog rau U.S. no nws nyob rau MN, nws tau tuaj qhia nyob rau xovtooj cua tias nyuam qhuav tsis ntev los no nws niam lawv hu xovtooj tuaj qhia nws tias nyob rau pem Xeev muaj 2 tug tub hluas Hmoob caij tsheb kaujvab (bike) mus tham hluasnkauj hmo ntuj taug kev los tsev no ces txawm muaj lub tsheb tus tsav yog Nyablaj/Cobtsib tau los muab nkawv nrau ua rau ib tug tuag tamsim ntawd hos ib tug li ces raug mob sab heev. Thaum no tus Nyablaj ntawd txawm nqis los xuas tus kavhlau uas hle log tsheb ntawd ntaus ntxiv tus tub hluas uas tsis tau tuag ntawd kom tuag mus thiab vim tias nws ntshai tsam ib ntsis tus hluas ntawd ho ceebtoom rau tub ceevxwm. Yog li no tus Nyablaj ntawd thiaj li muab tus hluas ntawd ntausx ua qhovmuag tawm tas thiab tuag lawm ces tus Nyablaj khiav mus lawm tom qab ntawd cov Hmoob mam li mus khaw tau lub tsheb ntawd tej qhovmuag teeb uas tawg rau ntawm qhov chaw nws los nrau 2 tug tubhluas ntawd los cia ua povthawj xwb.

Tom qab ntawd Hmoob tau fiv yeem thov lub ntuj pab ces dhau los mus tsis ntev ntawd xwb muaj ib hnub thiaj li pom tus Nyablaj tuaj rau ntawm Hmoob ib lub chaw kho tsheb uas yog muaj ib tug txheebze los ntawm 2 tug tub hluas uas raug tsheb tsoo ntawd ua haujlwm hauv thiab. Tus Nyablaj thiaj li tuaj nug kom Hmoob mus pab kho nws lub tsheb tom tsev, thaum no Hmoob thiaj li mus saib lub tsheb no ua cas pom tej qhovmuag teeb tawg thiab mluav tag lawv thiaj li muab tus Nyablaj ntawd ntes tau coj mus kaw lawm.

Tej teebmeem no yog muaj tiag mas cov neeg Cobtsib thiab Suav no lawv tej siab limhiam heev li vim tias peb tsis yog hnov ib qhov xwb twb hnov ntau zaus los lawm uas lawv ua rau peb cov Hmoob Nplog yam zoo li Hmoob yog tsiaj los yog muaj nqis li tej tsiaj xwb.

Pab tusiab ntau rau yus haivneeg Hmoob uas tsis muaj ib lub tebchaws nrog luag nyob.

Tsis xav piav ntau, tiam sis yeej nco tau tej laus cov lus tias, "ntshai/khiav nyab laj, ntshai/khiav suav phai tsib/suav puv." Tej no yeej qhia lawm tias nplooj tsawb tsis yog npuag. Nyab laj cob tsib, suab phais tsib suav puv tsis yog Hmoob kwv tij kwv luag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

FAJTIM ,

AGREE NROG KOJ LAWM.

LOLUS KAWG CES YOG "HMOOB TSIS HLUB HMOOB , LEEJTWG THIAJ YUAV HLUB HMOOB?" BY LEE, XA BAND. SUAV CREATED HMOOB LUB XEEM KOM HMOOB SIB CAIS... COMMIE CREATED POLITICAL COLORES (LIAB & DAWB) KOM HMOOB HAJYAM CAIS LOJ. THAUM UB CAIS XEEM, ZAUMNO CAIS CIAJ-CIAM AV...

LEM,

TXAWM YOG GOSDIP THIAB TSIS YOG LOS, KOJ TWB YOG HMOOB 100% CES CIALI THAM MUS XWB MAS... CAS YUAV TSAB UALUAJ LI LAWM THIAB....HEHEHE...LTD XWB.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

FAJTIM ,

AGREE NROG KOJ LAWM.

LOLUS KAWG CES YOG "HMOOB TSIS HLUB HMOOB , LEEJTWG THIAJ YUAV HLUB HMOOB?" BY LEE, XA BAND. SUAV CREATED HMOOB LUB XEEM KOM HMOOB SIB CAIS... COMMIE CREATED POLITICAL COLORES (LIAB & DAWB) KOM HMOOB HAJYAM CAIS LOJ. THAUM UB CAIS XEEM, ZAUMNO CAIS CIAJ-CIAM AV...

LEM,

TXAWM YOG GOSDIP THIAB TSIS YOG LOS, KOJ TWB YOG HMOOB 100% CES CIALI THAM MUS XWB MAS... CAS YUAV TSAB UALUAJ LI LAWM THIAB....HEHEHE...LTD XWB.

LOLz@K1,

tsam hos yog Zab tuaj dag txiv Huabtais lub Noobsam xwb ned...vim li no, Txivneej yawg lawm tiag tiag, ces thiaj li tsi kam tham tej lus Gossip es xuas lub Pobntseg hnov wb....LOLz!

sib pab ciaj vaj - tus sau yog DYD

http://www.youtube.com/watch?v=3wNACT4IrRc

hmoob yuav tsum hlub hmoob (tus sau yog Dr Nengzoo (neng) Yang, tus muab suabpajnruag yog Lee Xab)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lem,

YOG NTSHAI TAG NPAUM KO CES TSIS TAS THAM LI LAWM OS. KOJ TWB PAUB LUB FORUM NO LUB NPE ZOO NEV.... HAHAHA.

NEEG FLEXIBLE MAS THAM DABTSI LOS TAU TAG MAD THIAJI POB...!

Kuv paub DR. NENG NEEJZOO YAJ PUAG THAUM TSEEM NYOB UAKE NRAM OHIO XWB. NWS KUJ MUAJ IB ZAG DABNEEG NROG NWS YAWMTXIV ZOO KAWG THIAB...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lem,

YOG NTSHAI TAG NPAUM KO CES TSIS TAS THAM LI LAWM OS. KOJ TWB PAUB LUB FORUM NO LUB NPE ZOO NEV.... HAHAHA.

NEEG FLEXIBLE MAS THAM DABTSI LOS TAU TAG MAD THIAJI POB...!

Kuv paub DR. NENG NEEJZOO YAJ PUAG THAUM TSEEM NYOB UAKE NRAM OHIO XWB. NWS KUJ MUAJ IB ZAG DABNEEG NROG NWS YAWMTXIV ZOO KAWG THIAB...

hahahhahahah LOLz @ Yawmtxiv K1,

kuv mas ntshai tsam koj saib koj me vauv cov lus tsi muaj tshuaj lawm xwb....yog yuav tham tej dabneeg li no xwb mas--yog cov neeg tshajlij li koj me vauv no tham thiab tso dag tuaj mas tseem tshaj thiab tob tshaj tej no os nawb.

vim li ntawd xwb, koj me vauv thiaj li xav stand rau nws qhov nyuag principle kom hos tau Yawmtxiv K1 los me lus zoo xwb...smiles!

thanks, muaj dabtsi kav tsi tham nawb...yog lub pobntseg hnov thiab gossip xwb ces koj me vauv kavliam...

tsuav koj me vauv tseem nco ntsoov 2 zaj nyuag nkauj ntawd ces twb zoo txaus lawm...smiles @ brother K1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LEM,

YOGLI CES MAM CIA LEM LAWV COV TSHAJLIJ DEAL NROG COV TSHAJLIJ MAS.

UATSAUG RAU ZAJNKAUJ SAUV...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LEM,

YOGLI CES MAM CIA LEM LAWV COV TSHAJLIJ DEAL NROG COV TSHAJLIJ MAS.

UATSAUG RAU ZAJNKAUJ SAUV...

LOLz @ K1,

yog hnub twg tshajlij thiab tsi tshajlij losyog tias koj me Vauv Txawjlem pom Yawmtxiv K1 nrog me Vauv lawm sawv ib pawg thiab support li no tiag ces....koj kuv wb tsavneeg hmoob yeej yog MUS TAU LAWM 1 KAUJRUAM DEB TSHAJ NAG HMO lawm os nawb.

qhov kuv tsi xav tham lus ntau ces yog li no ntag mas....smiles @ K1. vim tias, yus tsi hais los zoo li pheej muaj muaj lus, yus hais kiag ces sab thiab deb dhau rau lwm tus lawm--ces luag cias li ntswv siab thiab chim rau yus tej lus lawm no tiag mas.

tos kuv hais li rau koj, yog tej dabneeg gossip no xwb yog koj tso kiag kev rau koj tej me vauv no tham thiab dag rau xwb ces tseem muaj lub muab log tshaj tej no lawm no os.

li Tseemhmoob hais os, luag noog yus es yus teb general ces luag txawm hais tias yus tsi paub li ntag....LOLz! thaum yus teb ncaj thiab hais kiag li nws noog rovqab ces txawm chim thiab pib txavdeb thiab ntxub lawm ntag... yawm txiv K1, koj puav tias muaj li Tseemhmoob hais thiab tiag mas?

yog muab qhov no ntxiv...yog koj, kuv, peb thiab nej ua tau li no tag mus li ces hmoob yog #1 lawm ntag nawb mog.

http://www.youtube.com/watch?v=jRnncJaMdJ0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

K1,

dhau li ntad, peb ces tham mus tham tuaj ces zoo kiag li no lawm xwb tiag, me bawg.....Sad!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LEM,

YOG TUAJ THAM HAUV HMONGZA NO , LEEJTWG TSEEM CHIM THIAB CES TSIS THAS TUAJ THAM LOS TAU LAWM NAWB...

TEJ KO XWB....! K1 TSEEM MUS 2-3 KAUJRUAM UA COV KO NTEJ LAWM OS...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LEM,

YOG TUAJ THAM HAUV HMONGZA NO , LEEJTWG TSEEM CHIM THIAB CES TSIS THAS TUAJ THAM LOS TAU LAWM NAWB...

TEJ KO XWB....! K1 TSEEM MUS 2-3 KAUJRUAM UA COV KO NTEJ LAWM OS...

luag kiag 3 suab...tsuav yog li koj hais no nawb....twb yog kuv mloog zoo li koj hais lus ti zog rau Txawjlem lawm es nws thiaj li xav tias, vim li cas hos yuav hais ti li ntawd ces nws thiaj li tig rov los dib kom koj rov xav li koj hais no ntag.

zoosiab thiab luag kiag lawm nawb....thanks bro...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

LEM,

CAS ES..... LEM TSEEM MUAJ LUB SIAB XAV TAU THAJ LEM LEM LI NTAWD RAU KHEJ THIAB LAU....? KHEJ TWB TSIS TAU XAV IB QHO MIV MIV LI NTAWD LI AS.... LEM TXHOB POOBSIAB 6 TEJ NTAWD... .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

txiv tus laus,

yog yuav hais kev ntsim siab ces tseem muaj ntau tshaj tej uas koj hais los saud no. cia kuv ho muab los hais li no seb peb puas yuav tau thiab.

hmoob qhov teebmeem loj tamsim no ces yog hmoob txojkev sib cais. sib cais pab ua pawg xws li hmoob liab, hmoob dawb. hmoob mekas, hmoob nplog. hmoob txawv tebchaws.

hmoob mekas khav tias hmoob mekas thiaj yog hmoob tsimtxiaj txawj ntse. mus txog lwm lub tebchaws mas nws tsuas tsab ntse tsa ntswg tsawv xwb. qhov nov create ib qhov teebmeem loj rau cov hmoob lawv kuj thuam tau hmoob mekas yog hmoob siab phem.

hmoob liab. los lawv yeej tseem tso tsi tau lawv lub siab thooj hlwb uas raug commie muab tig mus pom hmoob dawb txojkev zoo. pom hmoob dawb tshwm nplogteb ces yeej tseem muaj lub siab xav tias cov hmoob dawb ntawm yog neeg phem limhiam nkaus xwb.

hmoob dawb los niajhnub no yeej tseem suav tias hmoob liab no yog ib cov neeg liam neeg phem ua lwj ua liam.

yog hnub twg peb cov hmoob no nyias tsi tso nyias txxoj kev xav kev cibnyeej no tseg ces hmoob yeej yuav divided li no mus tag ibsim neej.

qhov kuv hais li no los yog kuv xav kom peb hmoob txhua hom txhua lub tebchaws nyias yuavtau tso nyias txojkev chim siab ntsim siab ntawm tseg es rov los pom hmooob yog ib tug ib tsob lawm xwb.

kuv li kuv tsi thuam pab ub pab no, tus coj ub coj no, yav tag los, los nimno. kuv tsuas concerntrate rau tsob hmoob nkaus xwb.

yuav ua cas tsob hmoob no thiaj li yuav sawv taus rov los li yav thaum ub uas peb nyob tuamtshoj. lub hwjchim thaum ub zoo npaum li cs rau peb hmoob, xav kom rov muaj li ntawm rau peb hmoob tiamno kom rov pom dua ib zaug ntxiv.

cia peb tig los forgive and forget tej teebmeem uas tshwmsim rau peb hmoob yav tag los. hnubno cia li sawv rov los nrog kho hmoob kom hmoob txojkev tshwjchim/glory rov qab muaj.

Koj hais yog tshaj plaw lawm, nov tsuas yog kuv ntxiv me me xwb. cov hmoob vajpov uas niaj hnub no tseem nrog cov hmoob, tseem raug hu lub npe vajpov los sis hu ua mekas. Hos cov hmoob vajpov uas twb nrog lawv nyob ua ke lawm los tseem hu cov 30 xyoo hu ua hmoob nyablaj los sis hu ua hmoob tog sab laug thiab muaj ib lo lawv hu ua cov hmoob 300 xyoo. Qhov no muaj tseeb tseeb nawb nej tsis txhob maj ntseeg kuv es nej nug kiag qhov tseeb nej mam ntseeg nawb, Muaj cov hmoob vajpov thaum ub tuaj ua zog teb chaws no thiab thov caw nej nug tau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj hais yog tshaj plaw lawm, nov tsuas yog kuv ntxiv me me xwb. cov hmoob vajpov uas niaj hnub no tseem nrog cov hmoob, tseem raug hu lub npe vajpov los sis hu ua mekas. Hos cov hmoob vajpov uas twb nrog lawv nyob ua ke lawm los tseem hu cov 30 xyoo hu ua hmoob nyablaj los sis hu ua hmoob tog sab laug thiab muaj ib lo lawv hu ua cov hmoob 300 xyoo. Qhov no muaj tseeb tseeb nawb nej tsis txhob maj ntseeg kuv es nej nug kiag qhov tseeb nej mam ntseeg nawb, Muaj cov hmoob vajpov thaum ub tuaj ua zog teb chaws no thiab thov caw nej nug tau.

Vamntxawg/

Ua cas hnub no ho pom koj tuaj tej nov? Puas yog CULTURE tsis muaj qab hau lawm es tuaj nev? HEj HEj HEj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj hais yog tshaj plaw lawm, nov tsuas yog kuv ntxiv me me xwb. cov hmoob vajpov uas niaj hnub no tseem nrog cov hmoob, tseem raug hu lub npe vajpov los sis hu ua mekas. Hos cov hmoob vajpov uas twb nrog lawv nyob ua ke lawm los tseem hu cov 30 xyoo hu ua hmoob nyablaj los sis hu ua hmoob tog sab laug thiab muaj ib lo lawv hu ua cov hmoob 300 xyoo. Qhov no muaj tseeb tseeb nawb nej tsis txhob maj ntseeg kuv es nej nug kiag qhov tseeb nej mam ntseeg nawb, Muaj cov hmoob vajpov thaum ub tuaj ua zog teb chaws no thiab thov caw nej nug tau.

Vamntxawg,

Agree nrog koj... Ntau zaus peb cov coob leej nyob hauv HZ no kiag los tseem siv cov lus koj hais sauv thiab. Kuv kiagb los twb tau siv lawm thiab.

20121111_veterans-home-hmong_33.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0