Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Kawm Ntawv Hmoob 92


65 posts in this topic

Posted · Report post

lawv muab kho li hauv qab no: 1) sau cov consonant ua ntej tag mam sau cov vowel tuaj tom qab li ntiaj teb neeg cov ntawv; 2). sau cov hom ntawv mus yoog ntawv suav; 3). rau cov cim kom muaj chaw txawb chaw rau ruaj; 4). siv tov cov consonant kom mus raws li cov ntawv hmoob latin... hehehe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TAG NRHO COV NTAWV XWS LI NTAWV LATIN, NTAWV PHAJ HAUJ, NTAWV PAJ NTAUB, NTAWV NYIAJ KEEB PUAJ TXWM, NTAWV 92, NTAWV HMONG TSHIAB TSEEM TSHUAV 2 HOM NTAWV KUV TSIS NCO HU LI CAS LAWM COV NTAWV NO KUV SAIB ZOO LAWM YOG PEB YUAV SIV HOM NTAWV TWG PEB TSEEM YUAV TAU KHO DUA THIAJ YUAV SAU TAU PEB COV LUS TAS. PEB LUS HMOOB KUJ YOG IB HOM LUS RICH IN MEANING HEEV THIAB EXAMPLE: IB LOS LUS TWG MUAJ NTAU TSHAJ LI NTAWM IB MEANING NYOB RAU LO LUS NTAW'D EXAMPLE 1: LO LUS (IB) NO TXHAIS TAU 3 MEANING NYOB RAU HAUV LO LUS NO. EXAMPLE 2: LO LUS (PEB) NO TXHAIS TAU 2 MEANING NYOB RAU HAUV LO LUS PEB TIAM SIS TAG NRHO COV NTAWV HMOOB POOR IN WRITING TIAM SIS PEB COV LUS HMOOB MAS RICH IN MEANING, TEJ LO LUS SHARE IB LUB SUAB TIAM SIS SPELL TUS NTAWV TXAWV, MEANING KUJ TXAWV THIAB EXAMPLE: IN ENGLISH: ONE, WON SHARE THE SAME SOUND BUT DIFFERENT SPELLING AND DIFFERENT MEANING AND ALSO THE WORDS 2 TWO, TO, TOO, PEB COV LUS HMOOB EXAMPLE: 3 THREE- SAU TUS NTAWV PEB ... HOS PEB (US, WE) PEB- SAU TIB YAM.. PEB COV NTAWV HMOOB SAU TSIS TAU SO PEB YUAV TAU KHO TXAWM YOG TUS NTAWV HMOOB TWG LOS YUAV TAU KHO RAU KOM PAUB TXAWM HAIS IB LUB SUAB LOS KOM SPELLING IB NYUAG TXAWV ZOG ES KOM PEB PAUB TIAS SAU LI NO YOG MEAN LI CAS.. IN MY OPINIONS.....

YOG PEB HO YUAV SIV COV NTAWV LATIN XAV KOM PEB MUAB UA KOM TSAWG ZOG XWS LI ( NP-CIA LI SIV TU B KIAG XWB, NK, WE CAN ALSO US THE G INSTEAD NK, NPL, AS BL, NPLH, AS BLH ETC.... THIAV TXHOB SIV TU (M) UA TUS CIM NIAM, RAU QHOV TUS M MAS YUAV TSUM CLOSE LIP EXAMPLE LIKE KUV MUS TOM, TOM SHOULD CLOSED LIP YOG LI NTAW'D PEB SIV TUS R UA TUS CIM NIAM ))(( PEH IH TSOOR HAIV NEEG HMOOH SAWV DAWE, KOJ BE HU LI CAE? )) PEB IB TSOOM HAIV NEEG HMOOB SAWV DAWS. KOJ NPE HU LI CAS)) PEB COV LUS HMOOB TSIS MUAJ ENDING CONSONANTS PEB LUS HMOOH HAIS ENDING TUE VOWELS XWB NOT ENDING WITH CONSONANTS..... CIM H=B - R=M, E=S TUE CIR TOD (TO'O) ETC.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TAG NRHO COV NTAWV XWS LI NTAWV LATIN, NTAWV PHAJ HAUJ, NTAWV PAJ NTAUB, NTAWV NYIAJ KEEB PUAJ TXWM, NTAWV 92, NTAWV HMONG TSHIAB TSEEM TSHUAV 2 HOM NTAWV KUV TSIS NCO HU LI CAS LAWM COV NTAWV NO KUV SAIB ZOO LAWM YOG PEB YUAV SIV HOM NTAWV TWG PEB TSEEM YUAV TAU KHO DUA THIAJ YUAV SAU TAU PEB COV LUS TAS. PEB LUS HMOOB KUJ YOG IB HOM LUS RICH IN MEANING HEEV THIAB EXAMPLE: IB LOS LUS TWG MUAJ NTAU TSHAJ LI NTAWM IB MEANING NYOB RAU LO LUS NTAW'D EXAMPLE 1: LO LUS (IB) NO TXHAIS TAU 3 MEANING NYOB RAU HAUV LO LUS NO. EXAMPLE 2: LO LUS (PEB) NO TXHAIS TAU 2 MEANING NYOB RAU HAUV LO LUS PEB TIAM SIS TAG NRHO COV NTAWV HMOOB POOR IN WRITING TIAM SIS PEB COV LUS HMOOB MAS RICH IN MEANING, TEJ LO LUS SHARE IB LUB SUAB TIAM SIS SPELL TUS NTAWV TXAWV, MEANING KUJ TXAWV THIAB EXAMPLE: IN ENGLISH: ONE, WON SHARE THE SAME SOUND BUT DIFFERENT SPELLING AND DIFFERENT MEANING AND ALSO THE WORDS 2 TWO, TO, TOO, PEB COV LUS HMOOB EXAMPLE: 3 THREE- SAU TUS NTAWV PEB ... HOS PEB (US, WE) PEB- SAU TIB YAM.. PEB COV NTAWV HMOOB SAU TSIS TAU SO PEB YUAV TAU KHO TXAWM YOG TUS NTAWV HMOOB TWG LOS YUAV TAU KHO RAU KOM PAUB TXAWM HAIS IB LUB SUAB LOS KOM SPELLING IB NYUAG TXAWV ZOG ES KOM PEB PAUB TIAS SAU LI NO YOG MEAN LI CAS.. IN MY OPINIONS.....

YOG PEB HO YUAV SIV COV NTAWV LATIN XAV KOM PEB MUAB UA KOM TSAWG ZOG XWS LI ( NP-CIA LI SIV TU B KIAG XWB, NK, WE CAN ALSO US THE G INSTEAD NK, NPL, AS BL, NPLH, AS BLH ETC.... THIAV TXHOB SIV TU (M) UA TUS CIM NIAM, RAU QHOV TUS M MAS YUAV TSUM CLOSE LIP EXAMPLE LIKE KUV MUS TOM, TOM SHOULD CLOSED LIP YOG LI NTAW'D PEB SIV TUS R UA TUS CIM NIAM ))(( PEH IH TSOOR HAIV NEEG HMOOH SAWV DAWE, KOJ BE HU LI CAE? )) PEB IB TSOOM HAIV NEEG HMOOB SAWV DAWS. KOJ NPE HU LI CAS)) PEB COV LUS HMOOB TSIS MUAJ ENDING CONSONANTS PEB LUS HMOOH HAIS ENDING TUE VOWELS XWB NOT ENDING WITH CONSONANTS..... CIM H=B - R=M, E=S TUE CIR TOD (TO'O) ETC.....

Zoo tswvyim lawm thiab. Kuv tsis tshua pomzoo qhov lhoov cov cim suab (b,d,g,j,m,s,v ( )). Kuv hais dua los lawm tias muaj ib tug twb proposed to TR los lhoov tus R. Cia tus R siv rau cov lus dov blaig. Kuv nyiam li qhov proposed no. Kuv proposed ntau qhov lawm thiab. Nej yeej pom kuv sau B, G, NX thiab H always comes after any consonant. Kuv sau " 'os" rau cov lus "Nej mus ho tuaj'os" instead of "Nej mus ho tuaj os." "...tuaj'os" txhais tias lo lus OS txhob tawm lub suab tus duck.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cia kuv tsim ib tug Ntawv Hmoob tshiab tshiab kiag tam sim no rau peb yom. Tus ntawv no yog kuv npau suav nruab hnub ntsia ntsoov tag nawb. Tus ntawv no sau yooj yim heev thiab kawm sai heev. Nws sau li no: " * ^ & (_|_) " ... yooj yim tiag tiag. Siv plaub twg ntawv xwb los muaj suab, cim, thiab kuab tshuaj heev li. Muab txhais tus ntawv Las Tees ces yog hais tias, "Nej mas quav*."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Cia kuv tsim ib tug Ntawv Hmoob tshiab tshiab kiag tam sim no rau peb yom. Tus ntawv no yog kuv npau suav nruab hnub ntsia ntsoov tag nawb. Tus ntawv no sau yooj yim heev thiab kawm sai heev. Nws sau li no: " * ^ & (_|_) " ... yooj yim tiag tiag. Siv plaub twg ntawv xwb los muaj suab, cim, thiab kuab tshuaj heev li. Muab txhais tus ntawv Las Tees ces yog hais tias, "Nej mas quav*."

Txawm licas los Hmoob yeej tsoquav tsw ibyam xwb'os. Tsis muaj tias ib tug yuav tsoquav tsw tshuaj tswvqab nxiag. Koj tej lus hais no los yeej tsis phem thiab. Ua kom Hmoob paub tias tus neeg phem thiab zoo yog sib txawv licas xwb.

Edited by Vajhuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zoo tswvyim lawm thiab. Kuv tsis tshua pomzoo qhov lhoov cov cim suab (b,d,g,j,m,s,v ( )). Kuv hais dua los lawm tias muaj ib tug twb proposed to TR los lhoov tus R. Cia tus R siv rau cov lus dov blaig. Kuv nyiam li qhov proposed no. Kuv proposed ntau qhov lawm thiab. Nej yeej pom kuv sau B, G, NX thiab H always comes after any consonant. Kuv sau " 'os" rau cov lus "Nej mus ho tuaj'os" instead of "Nej mus ho tuaj os." "...tuaj'os" txhais tias lo lus OS txhob tawm lub suab tus duck.

hmmm, well, kuv tsuas tso tawm rau ntawd xwb tsis tau kom sawv daws yuav pom zoo nws tsuas yog ib qho opinion xwb, txawm tias koj xav ua tus pom zoo los kuv yeej tsis tau kam kom koj pom zoo nawb tus Mr. yuav tsum yog tag nrho sawv daws pom zoo mas thiaj li. Ho koj cov ntawd los kuv yeej tsis tshua pom zoo kom siv li ntawd ib yam thiab. qhov zoo tshaj cia nws siv nws li qub, cov ntawv no tsis yog koj kuv peb ib tug twg tsim tau nws yog tus txiv plig los yog cov neeg European tuaj tsim rau peb kom qhia tau rau peb Hmoob mus paub txog Vaj Tswv xwb. Peb Hmoob yeej tsim tsis tau ib yam datsi hlo li. qhov peb Hmoob txawj ces tsuas yog tib qho sib complain each other nkaus xwb. Rau ntawm kuv tus kheej, kuv xav tias yeah koj kuj xav tau similar li qhov kuv pom thiab so lets come out your idea or your opinion and so we can fix it. rau qhov cov ntawv no nws tsis yog koj kuv peb ib tug twg tsim tau nws yog nws ib haiv neeg txawv txawv tsis hais peb hom lus tuaj tsim rau peb siv xwb. Cov ntawv yog peb txawj siv ces peb siv li cas los tau tas rau qhov peb yog bilinguals tsis yog tias peb yuav tsum sau raws li peb Hmoob lus xwb. nws sau tau ntau yam.

Thiab koj tau sau ib qho li hauv qab no sound like li kuv nim sau against leej twg los?

Txawm licas los Hmoob yeej tsoquav tsw ibyam xwb'os. Tsis muaj tias ib tug yuav tsoquav tsw tshuaj tswvqab nxiag. Koj tej lus hais no los yeej tsis phem thiab. Ua kom Hmoob paub tias tus neeg phem thiab zoo yog sib txawv licas xwb.

Kuv cov lus kuv sau ntawd kuv tsuas yog sau txog kuv own opinion ntawm kuv tus kheej txog ntawm cov ntawv Hmoob latin thiab cov ntawv Hmoob uas yog Hmoob tsim ntawd nkaus xwb cav tsis tau sau cem leej twg phem licas ok. koj sound like li kuv sau cem leej twg phem right.....you better read very carefully Mr. Peb Hmoob ces yeej phem txhua tus mas nawj, peb Hmoob thiaj tsis muaj teb chaws Hmoob nyob thiaj tuaj nyob zoo li no mas. peb ces tsis noj mov mus ua tswv yim hos tab noj mov mus ua quav thiab ua phaj nyaj nkaus xwb es ib co hais ib co thiaj tsis to taub li es niaj hnub nim no peb Hmoob ua yam twg los peb thiaj ua tsis tau ua ke thiaj tawg ua ntau pab pawg koj hais tias kuv phem, kuv hais tias koj phem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hmmm, well, kuv tsuas tso tawm rau ntawd xwb tsis tau kom sawv daws yuav pom zoo nws tsuas yog ib qho opinion xwb, txawm tias koj xav ua tus pom zoo los kuv yeej tsis tau kam kom koj pom zoo nawb tus Mr. yuav tsum yog tag nrho sawv daws pom zoo mas thiaj li. Ho koj cov ntawd los kuv yeej tsis tshua pom zoo kom siv li ntawd ib yam thiab. qhov zoo tshaj cia nws siv nws li qub, cov ntawv no tsis yog koj kuv peb ib tug twg tsim tau nws yog tus txiv plig los yog cov neeg European tuaj tsim rau peb kom qhia tau rau peb Hmoob mus paub txog Vaj Tswv xwb. Peb Hmoob yeej tsim tsis tau ib yam datsi hlo li. qhov peb Hmoob txawj ces tsuas yog tib qho sib complain each other nkaus xwb. Rau ntawm kuv tus kheej, kuv xav tias yeah koj kuj xav tau similar li qhov kuv pom thiab so lets come out your idea or your opinion and so we can fix it. rau qhov cov ntawv no nws tsis yog koj kuv peb ib tug twg tsim tau nws yog nws ib haiv neeg txawv txawv tsis hais peb hom lus tuaj tsim rau peb siv xwb. Cov ntawv yog peb txawj siv ces peb siv li cas los tau tas rau qhov peb yog bilinguals tsis yog tias peb yuav tsum sau raws li peb Hmoob lus xwb. nws sau tau ntau yam.

Thiab koj tau sau ib qho li hauv qab no sound like li kuv nim sau against leej twg los?

Txawm licas los Hmoob yeej tsoquav tsw ibyam xwb'os. Tsis muaj tias ib tug yuav tsoquav tsw tshuaj tswvqab nxiag. Koj tej lus hais no los yeej tsis phem thiab. Ua kom Hmoob paub tias tus neeg phem thiab zoo yog sib txawv licas xwb.

Kuv cov lus kuv sau ntawd kuv tsuas yog sau txog kuv own opinion ntawm kuv tus kheej txog ntawm cov ntawv Hmoob latin thiab cov ntawv Hmoob uas yog Hmoob tsim ntawd nkaus xwb cav tsis tau sau cem leej twg phem licas ok. koj sound like li kuv sau cem leej twg phem right.....you better read very carefully Mr. Peb Hmoob ces yeej phem txhua tus mas nawj, peb Hmoob thiaj tsis muaj teb chaws Hmoob nyob thiaj tuaj nyob zoo li no mas. peb ces tsis noj mov mus ua tswv yim hos tab noj mov mus ua quav thiab ua phaj nyaj nkaus xwb es ib co hais ib co thiaj tsis to taub li es niaj hnub nim no peb Hmoob ua yam twg los peb thiaj ua tsis tau ua ke thiaj tawg ua ntau pab pawg koj hais tias kuv phem, kuv hais tias koj phem.

vuag yus tuaj thuam luag es luag hais no ces yus ntshav cia li nce tob hau kiag lawm. hom neeg es pheej hais lus dab ntsuav ces zoo li no tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

vuag yus tuaj thuam luag es luag hais no ces yus ntshav cia li nce tob hau kiag lawm. hom neeg es pheej hais lus dab ntsuav ces zoo li no tiag.

Good point!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TAG NRHO COV NTAWV XWS LI NTAWV LATIN, NTAWV PHAJ HAUJ, NTAWV PAJ NTAUB, NTAWV NYIAJ KEEB PUAJ TXWM, NTAWV 92, NTAWV HMONG TSHIAB TSEEM TSHUAV 2 HOM NTAWV KUV TSIS NCO HU LI CAS LAWM COV NTAWV NO KUV SAIB ZOO LAWM YOG PEB YUAV SIV HOM NTAWV TWG PEB TSEEM YUAV TAU KHO DUA THIAJ YUAV SAU TAU PEB COV LUS TAS. PEB LUS HMOOB KUJ YOG IB HOM LUS RICH IN MEANING HEEV THIAB EXAMPLE: IB LOS LUS TWG MUAJ NTAU TSHAJ LI NTAWM IB MEANING NYOB RAU LO LUS NTAW'D EXAMPLE 1: LO LUS (IB) NO TXHAIS TAU 3 MEANING NYOB RAU HAUV LO LUS NO. EXAMPLE 2: LO LUS (PEB) NO TXHAIS TAU 2 MEANING NYOB RAU HAUV LO LUS PEB TIAM SIS TAG NRHO COV NTAWV HMOOB POOR IN WRITING TIAM SIS PEB COV LUS HMOOB MAS RICH IN MEANING, TEJ LO LUS SHARE IB LUB SUAB TIAM SIS SPELL TUS NTAWV TXAWV, MEANING KUJ TXAWV THIAB EXAMPLE: IN ENGLISH: ONE, WON SHARE THE SAME SOUND BUT DIFFERENT SPELLING AND DIFFERENT MEANING AND ALSO THE WORDS 2 TWO, TO, TOO, PEB COV LUS HMOOB EXAMPLE: 3 THREE- SAU TUS NTAWV PEB ... HOS PEB (US, WE) PEB- SAU TIB YAM.. PEB COV NTAWV HMOOB SAU TSIS TAU SO PEB YUAV TAU KHO TXAWM YOG TUS NTAWV HMOOB TWG LOS YUAV TAU KHO RAU KOM PAUB TXAWM HAIS IB LUB SUAB LOS KOM SPELLING IB NYUAG TXAWV ZOG ES KOM PEB PAUB TIAS SAU LI NO YOG MEAN LI CAS.. IN MY OPINIONS.....

YOG PEB HO YUAV SIV COV NTAWV LATIN XAV KOM PEB MUAB UA KOM TSAWG ZOG XWS LI ( NP-CIA LI SIV TU B KIAG XWB, NK, WE CAN ALSO US THE G INSTEAD NK, NPL, AS BL, NPLH, AS BLH ETC.... THIAV TXHOB SIV TU (M) UA TUS CIM NIAM, RAU QHOV TUS M MAS YUAV TSUM CLOSE LIP EXAMPLE LIKE KUV MUS TOM, TOM SHOULD CLOSED LIP YOG LI NTAW'D PEB SIV TUS R UA TUS CIM NIAM ))(( PEH IH TSOOR HAIV NEEG HMOOH SAWV DAWE, KOJ BE HU LI CAE? )) PEB IB TSOOM HAIV NEEG HMOOB SAWV DAWS. KOJ NPE HU LI CAS)) PEB COV LUS HMOOB TSIS MUAJ ENDING CONSONANTS PEB LUS HMOOH HAIS ENDING TUE VOWELS XWB NOT ENDING WITH CONSONANTS..... CIM H=B - R=M, E=S TUE CIR TOD (TO'O) ETC.....

Kuv pom zoo li koj hais ib txhia lawm nawb tus p/y

Hauv ntiaj teb no tsis muaj ib hom ntawv twg uas yuav tsim tau los vam meej tiav log es cia li khaws siv tsis kho ib qho li. Txhua yam ntawv yeej txhim kho ntev mas thiaj li zoo tuaj. Tiam sis qhov koj hais kom peb sau raws meaning mas kuv xav tias tej zaum kuj tsis tim tsum luaj twg thiab. vim tias tam tam sis no peb tsuas sau peb cov ntawv raws suab xwb es peb mam li muab cov suab ntawv los txhais ua lus xwb, mas txawm ib lub suab muaj ntau meaning los xij thaum siv mam li saib phim tom ntej tom qab thiab lub ntsiab saib yog lub meaning twg

Tus ntawv Hmoob 92 no los yeej tsis yog ib tug tsim tawm tshiab tshiab qhov twg los. Nws yeej yog txhim kho los ntawm peb cov ntawv Hmoob uas muaj ua ntej ntawd los thiab xwb. Yog thaum koj kawm tob mus koj yeej yuav paub ib tug zus tias nws los qhov twg los thiab ua cas ho zoo li no. Li cas los

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug coj tuaj qha rua peb suavdlawg.... Qhov kuv xaav paub, nwg dlaws puas tau Moob Leeg hab Hmoob Dawb tug teebmeem kws ib lus ntawv siv tau rua 2 hom Moob nuav xis le "Lu/Lo, Dlha, Khiav, Caum/Lawv"? Yog dlaws tsis tau tes tsi txawv le Phajhauj hab Latin... Thov teb!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xam pom muaj ob yam xws li:

1.hais rau nej peb cov ntawv tseem tsis tau txaus siv, vim cov ntawv no tsi tau txhua peb cov xeem li nawb hnub twg peb hmoob ib xeem muaj ib tug ntawv lawm mas seb xeem twg tus ntawv kawm tau txawj ntse thiab muaj hwj chim loj tsuj tau lwm xeem tus ntawv lawm mas hmoob mam li los nyoo/zeem siv tus ntawv ntawd mas hmoob thiaj tsi sib tua ntxiv lawm nawb thaum no lau hmoob vam meej heev nawb lawm ov. cas kuv ho hais li os tiam tam sim no peb tsis sib ntseeg thiab tsi sib hlub li nawb.

2. peb hmoob cov hluas txhob quav ntsej cov laus lawm ces lawv ua lawv, peb raurau siab kawm ntawv kom tau nrog luag ua nom ua tswv hnub twg peb ib tug hmoob ua tau america tus tuam thawj tswj fwm li obama lawm ces yuav mus tseeb tau teb chaws xwb haha yooj yim heev rau hmoob taug li os

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tus kheej mas kuv nyiam tus ntawv uas kuv tab tom sau qhia nej no vim hmoob paub coob heev li lawm yog hmoob sib hlub es muaj kiag teb chaws los 70% hmoob paub tag lawm nws yooj yim heev, qhau ntawd lawm kuv kuv kuj nyiam tus ntawv hmoob92 vim nws zoo ib yam korea thiab suav tus vim peb keeb kwm yeej tawm hauv lub teb chaws suav los dhau ntawd kuv nyiam tus ntawv paj ntaub vim nws muaj pov thawj tim khawv los ntawm hmoob tej qauv paj ntaub nws phim rau hmoob heev dua li lwm tus los kuj zoo nkauj kawg thiab cia cov tswvntawv hmoob no sib ua puv seb leej twg txoj sia nyob peb thiab leej twg tus ntawv sau hais tau lus hmoob dawb hmoob ntsuab ua ke txhob cais hmoob dawb hmoob ntsuab mas peb mam kawm tus ntawd li vim peb tsi pom qab tso ib tug twg li pov tseg tsi tau. tom ntej no yuav muaj kob tsov puv ntaub ntawv hmoob nawb, huvhuv kuv mam txav kev rau nej nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tus kheej mas kuv nyiam tus ntawv uas kuv tab tom sau qhia nej no vim hmoob paub coob heev li lawm yog hmoob sib hlub es muaj kiag teb chaws los 70% hmoob paub tag lawm nws yooj yim heev, qhau ntawd lawm kuv kuv kuj nyiam tus ntawv hmoob92 vim nws zoo ib yam korea thiab suav tus vim peb keeb kwm yeej tawm hauv lub teb chaws suav los dhau ntawd kuv nyiam tus ntawv paj ntaub vim nws muaj pov thawj tim khawv los ntawm hmoob tej qauv paj ntaub nws phim rau hmoob heev dua li lwm tus los kuj zoo nkauj kawg thiab cia cov tswvntawv hmoob no sib ua puv seb leej twg txoj sia nyob peb thiab leej twg tus ntawv sau hais tau lus hmoob dawb hmoob ntsuab ua ke txhob cais hmoob dawb hmoob ntsuab mas peb mam kawm tus ntawd li vim peb tsi pom qab tso ib tug twg li pov tseg tsi tau. tom ntej no yuav muaj kob tsov puv ntaub ntawv hmoob nawb, huvhuv kuv mam txav kev rau nej nawb

kuv phem tseem tshuav 1 tug ntawv tus tswv hu ua Xub yaaj no ntuj twb qhia rau nws tom qb 75 es hmoob ua caub fab pem phubia es hmoob sawv cov xov khawm tsev kheej thiab ne tus ntawv no zoo muaj ntsi thooj soob wj tus thiab tiam sis kawm mus siab zuj zus mas zoo li ntawv suav lawm thiab nawb yog nej tau kawm tus ntawv no thiab mas nej haj yam qhuas hov vim yim kawm yim khoos lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tus kheej mas kuv nyiam tus ntawv uas kuv tab tom sau qhia nej no vim hmoob paub coob heev li lawm yog hmoob sib hlub es muaj kiag teb chaws los 70% hmoob paub tag lawm nws yooj yim heev, qhau ntawd lawm kuv kuv kuj nyiam tus ntawv hmoob92 vim nws zoo ib yam korea thiab suav tus vim peb keeb kwm yeej tawm hauv lub teb chaws suav los dhau ntawd kuv nyiam tus ntawv paj ntaub vim nws muaj pov thawj tim khawv los ntawm hmoob tej qauv paj ntaub nws phim rau hmoob heev dua li lwm tus los kuj zoo nkauj kawg thiab cia cov tswvntawv hmoob no sib ua puv seb leej twg txoj sia nyob peb thiab leej twg tus ntawv sau hais tau lus hmoob dawb hmoob ntsuab ua ke txhob cais hmoob dawb hmoob ntsuab mas peb mam kawm tus ntawd li vim peb tsi pom qab tso ib tug twg li pov tseg tsi tau. tom ntej no yuav muaj kob tsov puv ntaub ntawv hmoob nawb, huvhuv kuv mam txav kev rau nej nawb

kuv phem tseem tshuav 1 tug ntawv tus tswv hu ua Xub yaaj no ntuj twb qhia rau nws tom qb 75 es hmoob ua caub fab pem phubia es hmoob sawv cov xov khawm tsev kheej thiab ne tus ntawv no zoo muaj ntsi thooj soob wj tus thiab tiam sis kawm mus siab zuj zus mas zoo li ntawv suav lawm thiab nawb yog nej tau kawm tus ntawv no thiab mas nej haj yam qhuas hov vim yim kawm yim khoos lawm xwb.

Npawg me nyuam hmoob.

Kuv twb tsis tau ua txhaum nws sav thiab kuv tsis tau thuam nws nawb.

Koj tsis pom chivkeebfuamyuaj lawv twb tuaj luag luag peb sawvdaws tias peb mas yog tib co roj ntshav thiab tham tham ua kua tag txog qhov ntxias hmoob moj liv kas coj mus nce nce roob txhom tau yuav kiag tau ib thaub peb mam tuaj hais ntxiv xwb nas.

Cia li muab nog hmoob nyuam ris ntshe wb hmoob ntuj poob los txog lawm lau.

Kuv ces tsis xyeej leejtwg li tsuav me ntxhais tsis txhob nce kuv chaw pw xwb ces nws txawm yuav los tsawg tus los nws los nws kuv xyeej tsawg xwb tsis xyeej coob.

hmoob nyuam tseem hluas lawv yeej ua taus ntau teg kom cov me ntxhais ntawd txaus siab hlo mas mog.

He he he he.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xam pom muaj ob yam xws li:

1.hais rau nej peb cov ntawv tseem tsis tau txaus siv, vim cov ntawv no tsi tau txhua peb cov xeem li nawb hnub twg peb hmoob ib xeem muaj ib tug ntawv lawm mas seb xeem twg tus ntawv kawm tau txawj ntse thiab muaj hwj chim loj tsuj tau lwm xeem tus ntawv lawm mas hmoob mam li los nyoo/zeem siv tus ntawv ntawd mas hmoob thiaj tsi sib tua ntxiv lawm nawb thaum no lau hmoob vam meej heev nawb lawm ov. cas kuv ho hais li os tiam tam sim no peb tsis sib ntseeg thiab tsi sib hlub li nawb.

2. peb hmoob cov hluas txhob quav ntsej cov laus lawm ces lawv ua lawv, peb raurau siab kawm ntawv kom tau nrog luag ua nom ua tswv hnub twg peb ib tug hmoob ua tau america tus tuam thawj tswj fwm li obama lawm ces yuav mus tseeb tau teb chaws xwb haha yooj yim heev rau hmoob taug li os

Me nyuam hmoob aws qhia seb koj yog leejtwg, lwm hnub peb thiaj paub hwm koj?.

Koj laus li kob tseem tos leejtwg?.

Koj mis/noobqes twb nrwm twb tsis muaj leej twg ntsia

Tsam tos peb pom ces koj kaus hniav poob tas nrho.

Laus tag npaum koj cas tsis mus nrhiav cuab nrhiav yig.

Tsam ho yuav lig koj lub nyuag neej.

Luag tej ho yuav xyeej hais tias koj laus laus.

Tsis muaj hluas nraug/ nkauj puas khib koj siab

Thaum ntawd tsis muaj leej twg ntsias mas tu tu lub siab

Tsuas niaj hnub niaj hmo ua mis/ noobqes nrwg vias rau txhua txoj kev................

Yog leejtwg tsis tau taug txoj kev no nws yuav tsis paub mob siab npaum cas.

Nyiaj kub nrhiav tau tiam sis kev hlub hauv yus lub neej thaum lub caij zoo zoo nrauj/ zoo nraug dua toj dua dawm lawm nrhiav tsis tau.

Yog muaj neeg yuav yus thaum ntxov kav tsij mus yuav, yuav tau lawm mam mus kawm txuj ci qib siab tom qab tsis lig.

Ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xam pom muaj ob yam xws li:

1.hais rau nej peb cov ntawv tseem tsis tau txaus siv, vim cov ntawv no tsi tau txhua peb cov xeem li nawb hnub twg peb hmoob ib xeem muaj ib tug ntawv lawm mas seb xeem twg tus ntawv kawm tau txawj ntse thiab muaj hwj chim loj tsuj tau lwm xeem tus ntawv lawm mas hmoob mam li los nyoo/zeem siv tus ntawv ntawd mas hmoob thiaj tsi sib tua ntxiv lawm nawb thaum no lau hmoob vam meej heev nawb lawm ov. cas kuv ho hais li os tiam tam sim no peb tsis sib ntseeg thiab tsi sib hlub li nawb.

2. peb hmoob cov hluas txhob quav ntsej cov laus lawm ces lawv ua lawv, peb raurau siab kawm ntawv kom tau nrog luag ua nom ua tswv hnub twg peb ib tug hmoob ua tau america tus tuam thawj tswj fwm li obama lawm ces yuav mus tseeb tau teb chaws xwb haha yooj yim heev rau hmoob taug li os

Only CONGRESS has the right to declare war, with a two-thirds majority vote from both the House and Senate -- not the President. Ces txhais tau hais tias koj to taud yuam kev lawm, los sis tsis meej pem txog Meskas txoj kev cai ua nom tswv -- tus Tuam Thawj Tswj Fwm teb chaw Meskas.

Tsis tas lid xwb, kuv ntseeg hais tias ntshe tus noob Mev (Hispanic), Suav (Chinese), Nyablaj (Vietnamese), nrog rau tus Yivpooj (Japanese) yuav xwb-xwb tau ua Meskas tus Tuam Thawj Tswj Fwm ua ntej tus noob Hmoob. Txawm yog muaj hnub twg tus noob Hmoob tau los ua Meskas tus Thawj los hnub ntawd koj, kuv, peb cov Hmoob xws lid cov laus niaj hnub nod twb dua toj xyov pus tsawg tiam lawm os. Ces tus Tuam Thawj Hmoob ntawd, nws tsuas yog noob Hmoob lawm xwb, xyov nws puas paub hais tias xyov Hmoob yog dab tsid lawm ces nws yuav tsis hais txog yuav ua teb ua chaw Hmoob tug lawm os nawb. Nws teb nws chaw ces yog Meskas teb chaw lawm xwb os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug coj tuaj qha rua peb suavdlawg.... Qhov kuv xaav paub, nwg dlaws puas tau Moob Leeg hab Hmoob Dawb tug teebmeem kws ib lus ntawv siv tau rua 2 hom Moob nuav xis le "Lu/Lo, Dlha, Khiav, Caum/Lawv"? Yog dlaws tsis tau tes tsi txawv le Phajhauj hab Latin... Thov teb!

Ua tsaug kj cov lus nug tus Phooj ywg,

Hais txog qhov uas Hmoob Dawb & Hmoob Lees cov lus muaj qhov sib txawv no, thaum xyoo 1991 pab pawg uas tshawb nrhiav tus ntawv Hmoob Paj Ntaub (Qauv ntaub qauv ntawv) twb sab laj dua los lawm, lawv thiaj li tsim tau tus ntawv Paj Ntaub QNQN no muaj 99 tug

Thaum xyoo 1992 uas tus ntawv Hmoob 92 no tshwm sim, peb yeej tau xyuas tej no lawm thiab, tiam sis coob leej kuj hais tias peb yuav tsum lees tias peb tej lus hmoob mas tshwm sim ua ntej ntev heev los lawm hos peb cov ntaub ntawv mam tshwm sim tom qab, peb cov ntaub ntawv yog sau los qog peb cov suab lus, mas tam sim no peb cov lus tseem ua ntej cov ntawv mam lawv qab. Hos luag cov neeg vam meej uas cov ntawv tshwm sim ntev los lawm mas tej thaum cov ntawv ua ntej mam hais cov lus caum qab. Yog li ntawd tsis yog lus Hmoob Dawb thiab Hmoob Lees xwb, tseem tshuav ntau yam Hmoob uas hais lus sis thiab sib txawv ntau heev, qhov ntawv yog nyias li suab ces cia peb sau qog raws suab xwb

Peb yeej pom tias tus ntawv Paj Ntaub QNQN yog leej twg txawj lus Hmoob Dawb xwb yeej tsis paub sau, tus neeg yuav sau tau raug yuav tsum txawj ob yam lus tib si. Mas lub hom phiaj ntawm tus ntawv hmoob 92 yog : Raug Teeb Tim, Yooj Yim, Vam Meej. Yog li ntawd kev yooj yim yog ib qho yuav ua rau cov ntawv vam meej, Piv li tus ntawv Las Tees no nws yooj yim rau peb heev nws thiaj li Vam Meej taus, tsuas tias nws tsis yog peb teeb tim ntawv uas pw rau cov neeg cheeb tsam Suav, Yijpooj, Kauslim xwb, thiab ib phab ntawv English koj txhais ua tus ntawv Las Tees tau ib phab thiab ib nrab (sau tau ntau), tsuas tab 10 kab ntawv las tees peb sau ua ntawv 92 tau 6 kab xwb.

Txawm li cas los kuv xav tias tus ntawv Las Tees no peb yeej yuav tau siv peb thiaj li vam meej sai. Tiam sis peb tsim nyog muaj peb ib tug ntawv ua peb ntiag tug thiab. Tam sim no cov ntaub ntawv uas Hmoob Tsim los ua yus tug muaj ntau hom, peb tsis tsim nyog yuav muab lawv pov tseg tag nrho los yog ho yuav yuav ib tug es tso ib co tseg, kuv xav mas peb tsim nyog yuav muab lawv los sau los kho ua ib tug kiag xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Me nyuam hmoob aws qhia seb koj yog leejtwg, lwm hnub peb thiaj paub hwm koj?.

Koj laus li kob tseem tos leejtwg?.

Koj mis/noobqes twb nrwm twb tsis muaj leej twg ntsia

Tsam tos peb pom ces koj kaus hniav poob tas nrho.

Laus tag npaum koj cas tsis mus nrhiav cuab nrhiav yig.

Tsam ho yuav lig koj lub nyuag neej.

Luag tej ho yuav xyeej hais tias koj laus laus.

Tsis muaj hluas nraug/ nkauj puas khib koj siab

Thaum ntawd tsis muaj leej twg ntsias mas tu tu lub siab

Tsuas niaj hnub niaj hmo ua mis/ noobqes nrwg vias rau txhua txoj kev................

Yog leejtwg tsis tau taug txoj kev no nws yuav tsis paub mob siab npaum cas.

Nyiaj kub nrhiav tau tiam sis kev hlub hauv yus lub neej thaum lub caij zoo zoo nrauj/ zoo nraug dua toj dua dawm lawm nrhiav tsis tau.

Yog muaj neeg yuav yus thaum ntxov kav tsij mus yuav, yuav tau lawm mam mus kawm txuj ci qib siab tom qab tsis lig.

Ua tsaug.

Koj hais lus tsi muaj laj thawj hais tsi muaj lub muaj log li hahaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Only CONGRESS has the right to declare war, with a two-thirds majority vote from both the House and Senate -- not the President. Ces txhais tau hais tias koj to taud yuam kev lawm, los sis tsis meej pem txog Meskas txoj kev cai ua nom tswv -- tus Tuam Thawj Tswj Fwm teb chaw Meskas.

Tsis tas lid xwb, kuv ntseeg hais tias ntshe tus noob Mev (Hispanic), Suav (Chinese), Nyablaj (Vietnamese), nrog rau tus Yivpooj (Japanese) yuav xwb-xwb tau ua Meskas tus Tuam Thawj Tswj Fwm ua ntej tus noob Hmoob. Txawm yog muaj hnub twg tus noob Hmoob tau los ua Meskas tus Thawj los hnub ntawd koj, kuv, peb cov Hmoob xws lid cov laus niaj hnub nod twb dua toj xyov pus tsawg tiam lawm os. Ces tus Tuam Thawj Hmoob ntawd, nws tsuas yog noob Hmoob lawm xwb, xyov nws puas paub hais tias xyov Hmoob yog dab tsid lawm ces nws yuav tsis hais txog yuav ua teb ua chaw Hmoob tug lawm os nawb. Nws teb nws chaw ces yog Meskas teb chaw lawm xwb os nawb.

I agree.

Lo lus xub-xub thiab xwb-xwb tsis txhais ib yam.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug kj cov lus nug tus Phooj ywg,

Hais txog qhov uas Hmoob Dawb & Hmoob Lees cov lus muaj qhov sib txawv no, thaum xyoo 1991 pab pawg uas tshawb nrhiav tus ntawv Hmoob Paj Ntaub (Qauv ntaub qauv ntawv) twb sab laj dua los lawm, lawv thiaj li tsim tau tus ntawv Paj Ntaub QNQN no muaj 99 tug

Thaum xyoo 1992 uas tus ntawv Hmoob 92 no tshwm sim, peb yeej tau xyuas tej no lawm thiab, tiam sis coob leej kuj hais tias peb yuav tsum lees tias peb tej lus hmoob mas tshwm sim ua ntej ntev heev los lawm hos peb cov ntaub ntawv mam tshwm sim tom qab, peb cov ntaub ntawv yog sau los qog peb cov suab lus, mas tam sim no peb cov lus tseem ua ntej cov ntawv mam lawv qab. Hos luag cov neeg vam meej uas cov ntawv tshwm sim ntev los lawm mas tej thaum cov ntawv ua ntej mam hais cov lus caum qab. Yog li ntawd tsis yog lus Hmoob Dawb thiab Hmoob Lees xwb, tseem tshuav ntau yam Hmoob uas hais lus sis thiab sib txawv ntau heev, qhov ntawv yog nyias li suab ces cia peb sau qog raws suab xwb

Peb yeej pom tias tus ntawv Paj Ntaub QNQN yog leej twg txawj lus Hmoob Dawb xwb yeej tsis paub sau, tus neeg yuav sau tau raug yuav tsum txawj ob yam lus tib si. Mas lub hom phiaj ntawm tus ntawv hmoob 92 yog : Raug Teeb Tim, Yooj Yim, Vam Meej. Yog li ntawd kev yooj yim yog ib qho yuav ua rau cov ntawv vam meej, Piv li tus ntawv Las Tees no nws yooj yim rau peb heev nws thiaj li Vam Meej taus, tsuas tias nws tsis yog peb teeb tim ntawv uas pw rau cov neeg cheeb tsam Suav, Yijpooj, Kauslim xwb, thiab ib phab ntawv English koj txhais ua tus ntawv Las Tees tau ib phab thiab ib nrab (sau tau ntau), tsuas tab 10 kab ntawv las tees peb sau ua ntawv 92 tau 6 kab xwb.

Txawm li cas los kuv xav tias tus ntawv Las Tees no peb yeej yuav tau siv peb thiaj li vam meej sai. Tiam sis peb tsim nyog muaj peb ib tug ntawv ua peb ntiag tug thiab. Tam sim no cov ntaub ntawv uas Hmoob Tsim los ua yus tug muaj ntau hom, peb tsis tsim nyog yuav muab lawv pov tseg tag nrho los yog ho yuav yuav ib tug es tso ib co tseg, kuv xav mas peb tsim nyog yuav muab lawv los sau los kho ua ib tug kiag xwb.

Kuv yuav qhov "Lus tshwmsim uantej ntawv". Yuav tsis muaj "ntawv tshwmsim uantej lus" ib zaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug ua kws koj siv lub sibhwm tuaj teb rua kuv. Hom ntawv twg los xij, peb txhua tug yuavtsum leeg paub tas 'nyuaj' tsi laam yeej 'yoojyim' es peb txhaj tsi yuamkev. Tug ntawv Moob 92 nuav puas muaj upper hab lower case le? Yog nwg tsi muaj tes nwg poob ib point lawm hab, has rua suavdlawg paub le ntawd!

Qhov cov tub txawj ntshais ntse pheej xaiv lastees mas vim nwg muaj upper and lower case. Qhov nuav nwg tseemceeb nyob rua huv grammar. For example, zog, tebchaws, hab tuab neeg npe mas yuavtsum pib upper tuaj xisle. Vibnais, Thaibteb, Tooj Khwb Hawj, tsis laam sau ua lower case le: vibnais, thaibteb, toojkhwb hawj.

Ua tsaug kj cov lus nug tus Phooj ywg,

Hais txog qhov uas Hmoob Dawb & Hmoob Lees cov lus muaj qhov sib txawv no, thaum xyoo 1991 pab pawg uas tshawb nrhiav tus ntawv Hmoob Paj Ntaub (Qauv ntaub qauv ntawv) twb sab laj dua los lawm, lawv thiaj li tsim tau tus ntawv Paj Ntaub QNQN no muaj 99 tug

Thaum xyoo 1992 uas tus ntawv Hmoob 92 no tshwm sim, peb yeej tau xyuas tej no lawm thiab, tiam sis coob leej kuj hais tias peb yuav tsum lees tias peb tej lus hmoob mas tshwm sim ua ntej ntev heev los lawm hos peb cov ntaub ntawv mam tshwm sim tom qab, peb cov ntaub ntawv yog sau los qog peb cov suab lus, mas tam sim no peb cov lus tseem ua ntej cov ntawv mam lawv qab. Hos luag cov neeg vam meej uas cov ntawv tshwm sim ntev los lawm mas tej thaum cov ntawv ua ntej mam hais cov lus caum qab. Yog li ntawd tsis yog lus Hmoob Dawb thiab Hmoob Lees xwb, tseem tshuav ntau yam Hmoob uas hais lus sis thiab sib txawv ntau heev, qhov ntawv yog nyias li suab ces cia peb sau qog raws suab xwb

Peb yeej pom tias tus ntawv Paj Ntaub QNQN yog leej twg txawj lus Hmoob Dawb xwb yeej tsis paub sau, tus neeg yuav sau tau raug yuav tsum txawj ob yam lus tib si. Mas lub hom phiaj ntawm tus ntawv hmoob 92 yog : Raug Teeb Tim, Yooj Yim, Vam Meej. Yog li ntawd kev yooj yim yog ib qho yuav ua rau cov ntawv vam meej, Piv li tus ntawv Las Tees no nws yooj yim rau peb heev nws thiaj li Vam Meej taus, tsuas tias nws tsis yog peb teeb tim ntawv uas pw rau cov neeg cheeb tsam Suav, Yijpooj, Kauslim xwb, thiab ib phab ntawv English koj txhais ua tus ntawv Las Tees tau ib phab thiab ib nrab (sau tau ntau), tsuas tab 10 kab ntawv las tees peb sau ua ntawv 92 tau 6 kab xwb.

Txawm li cas los kuv xav tias tus ntawv Las Tees no peb yeej yuav tau siv peb thiaj li vam meej sai. Tiam sis peb tsim nyog muaj peb ib tug ntawv ua peb ntiag tug thiab. Tam sim no cov ntaub ntawv uas Hmoob Tsim los ua yus tug muaj ntau hom, peb tsis tsim nyog yuav muab lawv pov tseg tag nrho los yog ho yuav yuav ib tug es tso ib co tseg, kuv xav mas peb tsim nyog yuav muab lawv los sau los kho ua ib tug kiag xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug ua kws koj siv lub sibhwm tuaj teb rua kuv. Hom ntawv twg los xij, peb txhua tug yuavtsum leeg paub tas 'nyuaj' tsi laam yeej 'yoojyim' es peb txhaj tsi yuamkev. Tug ntawv Moob 92 nuav puas muaj upper hab lower case le? Yog nwg tsi muaj tes nwg poob ib point lawm hab, has rua suavdlawg paub le ntawd!

Qhov cov tub txawj ntshais ntse pheej xaiv lastees mas vim nwg muaj upper and lower case. Qhov nuav nwg tseemceeb nyob rua huv grammar. For example, zog, tebchaws, hab tuab neeg npe mas yuavtsum pib upper tuaj xisle. Vibnais, Thaibteb, Tooj Khwb Hawj, tsis laam sau ua lower case le: vibnais, thaibteb, toojkhwb hawj.

Ua tsaug ua kws koj siv lub sibhwm tuaj teb rua kuv. Hom ntawv twg los xij, peb txhua tug yuavtsum leeg paub tas 'nyuaj' tsi laam yeej 'yoojyim' es peb txhaj tsi yuamkev. Tug ntawv Moob 92 nuav puas muaj upper hab lower case le? Yog nwg tsi muaj tes nwg poob ib point lawm hab, has rua suavdlawg paub le ntawd!

Qhov cov tub txawj ntshais ntse pheej xaiv lastees mas vim nwg muaj upper and lower case. Qhov nuav nwg tseemceeb nyob rua huv grammar. For example, zog, tebchaws, hab tuab neeg npe mas yuavtsum pib upper tuaj xisle. Vibnais, Thaibteb, Tooj Khwb Hawj, tsis laam sau ua lower case le: vibnais, thaibteb, toojkhwb hawj.

Yog kawg tug tij laug,

Hab kuas tug ntawv Moob 92 nuav tsis muaj tug lower hab upper case le koj has. Vim cov tuab neeg Suav, Kaus Lim, Yij Pooj, Los Tsuas, Thaib, Cambodia... ntau lub teb chaws saab nuav puab cov ntawv tsis muaj tus lower hab upper le los puab zoo hab. Yog peb xav kuas peb tug ntawv muaj lower hab upper ces yeej ua le koj has es ca li siv tus las tees nuav xwb. Taab kuas koj nkag sab tas nyag muaj nyag ib qhov zoo, nyag muaj nyag ib qhov sib txawv. Tug twg log yog koj kawm tes koj le paub tas nwg kuj muaj qhov zoo hab

Taam sim nuav peb txawj tug las tees coob hab nwg yooj yim rua peb tes peb kuj pum nwg qhov zoo heev. Suav le puab yeej muab puab cov lug sau tau ua tus ntawv las tees no hab xws le tug "Pinyin" ua ke hod puab tug ntawv suav mas nyuaj kawg le tab sis puab yeej tseem pum tas puab tug ntawv mas tseem ceeb tshaj tug pinyin hab ua ke hov puab kuj siv ob tug ntawv nuav tuab si. Kuv xaav kuas peb Moob ua le hod. Peb siv tus las tees nuav le Suav siv suav tug Pinyin es peb ho muaj peb le ntawv hab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv nkaag sab qhov koj has tas, paub hab siv hom twg tshaaj tes pum hom ntawd zoo dlua cov. Tseeb tag tamsis rua cov kws ib txim tshawbfawb txug Moob tug ntawv yeej paub txug cov txheejtxheem nam ntawv zoo rua Moob taamsimnuav hab lawm yaav tomntej.

Hom ntawv 92 nuav mej emphasize heev txug tas nwg yog ib hom ntawv lug dlaws tau Moob tej timkhawv yaav taag hab yuav tsaa peb Moob sib txig sib luag nrug lwm haiv vim nwg yog hom ntawv Raug Teeb Tim, Vaammeej, Yoojyim hab qus/qog tau txhua lub suab. Cov lug nuav yeej yog ib cov lug raug sab rua cov coob tseem tsi tau pum lub nplajteb tseeb, tamsis cov kws paub sab paub qeg kws pum lub nplajteb nuav tseeb lawm tes tsis nkaag puab pob ntseg hab los muaj.

Txawm zoo lecaag los yeej nwg yog ib qhov zoo kws koj coj tuaj qha rua peb suavdlawg paub txug hab kawm ntxiv. Has txug upper hab lower case, ca kuv pevtxiv 2 3 nqai lug huvqaab nuav rua peb suavdlawg tsom xaam.

1. looj ceeb nyob rua tom nas xus tsev. ib chim puab yuav muab qaav hu plig es tseg 1 lub qai tug rua naab noj nawb.

vs

2. Looj ceeb nyob rua tom Nas Xus tsev. Ib chim puab yuav muab Qaav hu plig es tseg 1 lub qai rua Naab noj nawb.

Peb sim muab 2 kaab ntawv nuav sib pev saib kev vaam meej poob rau kaab twg tshaaj?

Kaab 1 yuav muaj qee tug nkaagsab yuamkev lub npe Looj rua lub zog Looj Ceeb hab xaav tas caag tsi muab qab es ho muab qaav hu plig vim tsi xaav tas Qaav hab Naab yog lub npe tuabneeg. Yog le hov, have upper case mix vs lower case only, kev vaammeej sib txawv dleb heev.

Has txug qhov yoojyim, nwg ho yooyyim rua kis twg? Thov qha le 2 3 nqai rua suavdlawg paub hab. Ua tsaug!

Yog kawg tug tij laug,

Hab kuas tug ntawv Moob 92 nuav tsis muaj tug lower hab upper case le koj has. Vim cov tuab neeg Suav, Kaus Lim, Yij Pooj, Los Tsuas, Thaib, Cambodia... ntau lub teb chaws saab nuav puab cov ntawv tsis muaj tus lower hab upper le los puab zoo hab. Yog peb xav kuas peb tug ntawv muaj lower hab upper ces yeej ua le koj has es ca li siv tus las tees nuav xwb. Taab kuas koj nkag sab tas nyag muaj nyag ib qhov zoo, nyag muaj nyag ib qhov sib txawv. Tug twg log yog koj kawm tes koj le paub tas nwg kuj muaj qhov zoo hab

Taam sim nuav peb txawj tug las tees coob hab nwg yooj yim rua peb tes peb kuj pum nwg qhov zoo heev. Suav le puab yeej muab puab cov lug sau tau ua tus ntawv las tees no hab xws le tug "Pinyin" ua ke hod puab tug ntawv suav mas nyuaj kawg le tab sis puab yeej tseem pum tas puab tug ntawv mas tseem ceeb tshaj tug pinyin hab ua ke hov puab kuj siv ob tug ntawv nuav tuab si. Kuv xaav kuas peb Moob ua le hod. Peb siv tus las tees nuav le Suav siv suav tug Pinyin es peb ho muaj peb le ntawv hab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo PY Focus Loa,

Kuv zoo siab heev rau koj cov lug nug. Koj yog ib tug kws muaj lub siab dlawb paug hais ncaj qha rau peb cov neeg uas tuav tus Ntawv Hmoob 92, Peb ua koj tsaug. Kuv yuav lug teb koj 2 nqe lug

1). Hais txog tug lower thiab upper case. Qhov no kuv xav tias tej zaum nws yeej tseeb li wb tham dhau los lawm. Yog muaj thiab ua tau tej zaum nws kuj muaj ib qho zoo thiab. Tiam sis li kuv hais dhau los ntawd nws tsuas yog cov ntawv ntawm cov neeg sab Europe lawv thiaj li tsim tau cov ntawv li no xwb hos cov ntawv uas tshwm sim rau sab cheeb tsam li Suav, Korea, Japan, Laos, Thai, Cambodia ntau lub teb chaws cov ntawv lawv yeej tsis muaj tus lower thiab upper case. Yog li ntawd txoj cai uas tias lub NPE ces sau ua tus UPPER latter thiaj li yog ib txoj cai sau ntawv ntawm cov neeg siv cov ntawv uas muaj upper thiab lower case. Hos cov ntawv uas tsuas muaj tib hom xwb ces luag thiaj li tsis muaj nqe no rau hauv luag txoj cai sau ntawv.

Qhov no kuj tsis tuaj yeem yuav txhais tau tias tus ntawv twg muaj upper thiab lower case ces thiaj li yog tus vam meej hos tus twg tsis muaj ces nws tsis vam meej

Hais txog peb tus ntawv Hmoob 92 peb muaj tus ntaus thiab tus sau xwb. Tus sau mas yog ua kom peb sau yooj yim thiab txhob cov los yog txhob lov ntau ntau. Tiam sis peb kuj tsis xam tias nws yog lower los yog upper

2). Hais txog tus ntawv Hmoob 92, koj hais tias 3 nqe lus: Raug teeb tim, yooj yim thiab vam meej tsuas yog hais rau cov uas tsis tau pom lub ntiaj teb tseeb xwb. Hos yog cov uas paub siab paub qis pom lub ntiaj teb tseeb lawm ces tsis nkag lawv pob ntseg

Txawm koj yuav xav li cas los xij, tab sis kuv thov hais raws peb lub hom phiaj ntawm tus ntawv Hmoob 92 no dua ib lwm ntxiv rau koj. Thiab qhov no yog nws hais txog peb cov ntawv Hmoob xwb tsis tau hais txog luag lwm haiv neeg los yog lub ntiaj teb

Tus ntawv Hmoob 92 no muaj lub keeb hauv paus pib sab laj xyoo 1968, Tiam sis sab laj tiav yog xyoo 1992. Yog li ntawd thaum ua ntej xyoo 1992 tau muaj ntau yam ntaub ntawv Hmoob tshwm sim tshaj tawm rau sawv daws paub lawm. Tseem ceeb mas yog tus ntawv RPA; phaj hauj lawj 1, lawj 2; ntawv Lauj Foom; Ntawv Txawj Vag Koo; ntawv Paj Ntaub (qauv ntaub qauv ntawv); ntawv Neej Hmoob (Tsuj Yig)...

Yog li ntawd peb pom tau hais tias: tus ntawv Hmoob RPA no yog ib tug uas vam meej thiab yooj yim rau Hmoob kawg kiag thiab kuj yog tus uas xub tshwm sim tshaj lwm tus (1953). Tiam sis vim li cas Hmoob ho pheej tsim ntau hom ntaub ntawv tshwm sim tuaj? Cas thiaj li tsis yuav kiag tus RPA no xwb! Coob leej kuj teb tias Hmoob vwm, tus twg los xav tsa yus ua huab tais thiaj li tsim ntaub ntawv vwm ntsuav li ub li no... tus yuav teb li cas los muaj. Tiam sis peb pom tias: Qhov Hmoob pheej tsim ntaub ntawv no vim Hmoob xav “MUAJ TUG” xav kom muaj ib hom ntawv uas yog yus li ntiag tug. Vim cov tsim ntaub ntawv Hmoob no pom tias tus RPA no los yeej tawm tshiab thiab xwb.

Yog tias peb muaj peb ib tug es peb sib pab txhim kho peb tus ntawv ces yeej txawj vam meej tuaj thiab thaum pom tus ntawv Hmoob luag yeej paub tias yus yog Hmoob nws thiaj li tsa tau Hmoob Lub Hwj Chim. Tus neeg uas xub xav tau zaj no yog Yaj Soob Lwj, nws thiaj li tau tsim tawm cov ntawv Phaj Hauj lawj (1959). Qhov no yog lub hauv paus nyob rau Los Tsuas. Koj yuav pom tias cov neeg Hmoob tsim ntawv no puav leej yog tshwm sim nyob rau Los Tsuas ntau nkaus xwb.

Yog li ntawd, peb tsis yog lam tau lam ua. Peb lub hom phiaj yog muab tag nrho peb cov ntawv Hmoob uas peb cov neeg Hmoob tsim tawm los no los mus sib sau ua ke, los mus sab laj saib qhov twg zoo qhov twg phem es muab lawv los mus txhim kho ua ib tug ua ke nkaus xwb saib ho zoo li cas.

Uas yog peb yuav qhov raug teeb tim, yooj yim, thiab vam meej.

Raug teeb tim, ntxim yog peb hmoob tug, phim nrog peb hmoob haiv, phim nrog peb keeb kwm. Sau tau mas saib txawm kom paub tias pab neeg siv cov ntawv no tawm Tuam Tshoj los ntag

Xaiv qhov nws yooj yim, tej tug sau nyuaj sau com kuj tsis yuav thiab, tej qho sau tsis muaj chaw txawb chaw rau kuj tsis yuav thiab nws thiaj li yuav ua rau tib neeg kawm tau sai, cais tau meej,

Vam meej, peb pom tias tus ntawv RPA yog ib hom ntawv uas tus Dr. William Smalley yeej muab tau ib qho vam meej heev rau peb Hmoob xws li sau cov Niam ntawv los sib txis muaj keeb muaj khawm. Tiam sis vim tias cov tis ntawv RPA muaj 26 tug xwb yog li ntawd tej tug thiaj li muaj ntau tug ua ke heev. Qhov no yawg Txawj Vag Koo twb muab sab laj cais los ua 2 pawg xws li pawg uas tsis muaj tus “h” txuam nrog thiab cov muaj tus “h” txuam nrog. Qhov no yeej yog ib qib uas vam meej lawm

Tiam sis peb kuj pom tias nws yuav muaj tag nrho 5 tug duas xws li: h, l, hl, v/o, r mas thiaj li yuav sau tau tag (tiam sis tus v/o & r peb siv tsis tshua txog). Yog li ntawd tus twg tsis muaj cov duas no ces peb muab sau ua tus tab tag huv si thiaj li xaiv tau 30 tug Cee suab tab. Thaum tsim tau 30 tug no lawm muab cov duas los dhos rau nws thiaj li mus ua tau tag txhua lub suab

Qhov teeb meem no, ntawv Phaj Hauj kuj daws tsis tau, vim ntawv phaj hauj lawj 1 muaj ib lub suab cee ib tug ntawv, los rau lawj 2 muaj 19 tug cee suab tab xwb, thaum rau cim rau ces nws ho dhau mus ua lwm tug yam tsis muaj chaw txawb chaw rau. Thaum yus kawm mas yus yuav tsum kawm tau kom npliag loo ntawm ncauj mas thiaj li yuav nyeem tau thiab sau tau (eg: v-nr-f; ch-xy-t...) tej no tsis muaj dab tsi qhia rau peb paub tias ua cas tus v rau cim tub ho dhau ua tus nr... yam kuv keev hais os tus Phaj Hauj no kawm txawj lawm los pheej zoo nkaus li yus tsis txawj li thaum twg los nyeem ua tab ua tauv tas li xwb

Ntawv Txawj Vag kuj tsuas cais kiag ua 2 pawg li hais xwb thiab txhua tus “h” nws ho muab tso tom qab tag du lug, mas qee zaud tus “h” twb tawm suab ua ntej “hm, hn, hl” los tseem muab tus “h” tso tom qab nws kuj tsis raug cai sau ntawv lawm. Tus “l” nws yog duas, tab sis cov ntawv Txawj Vag ho muab coj los ua tab (eg: dl, hl, ml... sau kiag ua ib tug xwb)

Tus ntawv Paj Ntaub qauv ntaub qauv ntawv mas ib lub cee suab muaj ib tug ntawv, thiaj ua rau muaj nto 60 tug ntawv cee suab, muaj qee tug ntawd mas yus twb siv tsis txog ib zaug li.

Tus ntawv Puaj txwm los kuj ib yam muaj 60 tug cee suab tib yam li QNQN thiab.

Thiab tshuav ntau ntau yam ntxiv...

Yog koj kawm tag peb cov ntawv Hmoob koj yuav pom txog kev yooj yim thiab kev vam meej ntawm tus ntawv Hmoob92 no. Tab txawm tus ntawv Hmoob92 no los yeej tseem zoo tsis tau txaus thiab tiam sis peb ntseeg tias yog peb cov tub txawj ntxhais ntse los sib koom tes sib pab kho raws 3 nqe lus uas luag tus tswv tau hais tseg : raug teeb tim, yooj yim thiab vam meej no nws yeej yuav muaj kev ua rau peb Hmoob tus ntaub ntawv no zoo tau lawm yav tom ntej

Ua tsaug uas koj nyeem tsab ntawv no, txawm sau tsis ntxaws los nws ntau heev lawm ces yuav thov txim ntau mam sib ntsib dua

Bye

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo PY Focus Loa,

Kuv zoo siab heev rau koj cov lug nug. Koj yog ib tug kws muaj lub siab dlawb paug hais ncaj qha rau peb cov neeg uas tuav tus Ntawv Hmoob 92, Peb ua koj tsaug. Kuv yuav lug teb koj 2 nqe lug

1). Hais txog tug lower thiab upper case. Qhov no kuv xav tias tej zaum nws yeej tseeb li wb tham dhau los lawm. Yog muaj thiab ua tau tej zaum nws kuj muaj ib qho zoo thiab. Tiam sis li kuv hais dhau los ntawd nws tsuas yog cov ntawv ntawm cov neeg sab Europe lawv thiaj li tsim tau cov ntawv li no xwb hos cov ntawv uas tshwm sim rau sab cheeb tsam li Suav, Korea, Japan, Laos, Thai, Cambodia ntau lub teb chaws cov ntawv lawv yeej tsis muaj tus lower thiab upper case. Yog li ntawd txoj cai uas tias lub NPE ces sau ua tus UPPER latter thiaj li yog ib txoj cai sau ntawv ntawm cov neeg siv cov ntawv uas muaj upper thiab lower case. Hos cov ntawv uas tsuas muaj tib hom xwb ces luag thiaj li tsis muaj nqe no rau hauv luag txoj cai sau ntawv.

Qhov no kuj tsis tuaj yeem yuav txhais tau tias tus ntawv twg muaj upper thiab lower case ces thiaj li yog tus vam meej hos tus twg tsis muaj ces nws tsis vam meej

Hais txog peb tus ntawv Hmoob 92 peb muaj tus ntaus thiab tus sau xwb. Tus sau mas yog ua kom peb sau yooj yim thiab txhob cov los yog txhob lov ntau ntau. Tiam sis peb kuj tsis xam tias nws yog lower los yog upper

2). Hais txog tus ntawv Hmoob 92, koj hais tias 3 nqe lus: Raug teeb tim, yooj yim thiab vam meej tsuas yog hais rau cov uas tsis tau pom lub ntiaj teb tseeb xwb. Hos yog cov uas paub siab paub qis pom lub ntiaj teb tseeb lawm ces tsis nkag lawv pob ntseg

Txawm koj yuav xav li cas los xij, tab sis kuv thov hais raws peb lub hom phiaj ntawm tus ntawv Hmoob 92 no dua ib lwm ntxiv rau koj. Thiab qhov no yog nws hais txog peb cov ntawv Hmoob xwb tsis tau hais txog luag lwm haiv neeg los yog lub ntiaj teb

Tus ntawv Hmoob 92 no muaj lub keeb hauv paus pib sab laj xyoo 1968, Tiam sis sab laj tiav yog xyoo 1992. Yog li ntawd thaum ua ntej xyoo 1992 tau muaj ntau yam ntaub ntawv Hmoob tshwm sim tshaj tawm rau sawv daws paub lawm. Tseem ceeb mas yog tus ntawv RPA; phaj hauj lawj 1, lawj 2; ntawv Lauj Foom; Ntawv Txawj Vag Koo; ntawv Paj Ntaub (qauv ntaub qauv ntawv); ntawv Neej Hmoob (Tsuj Yig)...

Yog li ntawd peb pom tau hais tias: tus ntawv Hmoob RPA no yog ib tug uas vam meej thiab yooj yim rau Hmoob kawg kiag thiab kuj yog tus uas xub tshwm sim tshaj lwm tus (1953). Tiam sis vim li cas Hmoob ho pheej tsim ntau hom ntaub ntawv tshwm sim tuaj? Cas thiaj li tsis yuav kiag tus RPA no xwb! Coob leej kuj teb tias Hmoob vwm, tus twg los xav tsa yus ua huab tais thiaj li tsim ntaub ntawv vwm ntsuav li ub li no... tus yuav teb li cas los muaj. Tiam sis peb pom tias: Qhov Hmoob pheej tsim ntaub ntawv no vim Hmoob xav “MUAJ TUG” xav kom muaj ib hom ntawv uas yog yus li ntiag tug. Vim cov tsim ntaub ntawv Hmoob no pom tias tus RPA no los yeej tawm tshiab thiab xwb.

Yog tias peb muaj peb ib tug es peb sib pab txhim kho peb tus ntawv ces yeej txawj vam meej tuaj thiab thaum pom tus ntawv Hmoob luag yeej paub tias yus yog Hmoob nws thiaj li tsa tau Hmoob Lub Hwj Chim. Tus neeg uas xub xav tau zaj no yog Yaj Soob Lwj, nws thiaj li tau tsim tawm cov ntawv Phaj Hauj lawj (1959). Qhov no yog lub hauv paus nyob rau Los Tsuas. Koj yuav pom tias cov neeg Hmoob tsim ntawv no puav leej yog tshwm sim nyob rau Los Tsuas ntau nkaus xwb.

Yog li ntawd, peb tsis yog lam tau lam ua. Peb lub hom phiaj yog muab tag nrho peb cov ntawv Hmoob uas peb cov neeg Hmoob tsim tawm los no los mus sib sau ua ke, los mus sab laj saib qhov twg zoo qhov twg phem es muab lawv los mus txhim kho ua ib tug ua ke nkaus xwb saib ho zoo li cas.

Uas yog peb yuav qhov raug teeb tim, yooj yim, thiab vam meej.

Raug teeb tim, ntxim yog peb hmoob tug, phim nrog peb hmoob haiv, phim nrog peb keeb kwm. Sau tau mas saib txawm kom paub tias pab neeg siv cov ntawv no tawm Tuam Tshoj los ntag

Xaiv qhov nws yooj yim, tej tug sau nyuaj sau com kuj tsis yuav thiab, tej qho sau tsis muaj chaw txawb chaw rau kuj tsis yuav thiab nws thiaj li yuav ua rau tib neeg kawm tau sai, cais tau meej,

Vam meej, peb pom tias tus ntawv RPA yog ib hom ntawv uas tus Dr. William Smalley yeej muab tau ib qho vam meej heev rau peb Hmoob xws li sau cov Niam ntawv los sib txis muaj keeb muaj khawm. Tiam sis vim tias cov tis ntawv RPA muaj 26 tug xwb yog li ntawd tej tug thiaj li muaj ntau tug ua ke heev. Qhov no yawg Txawj Vag Koo twb muab sab laj cais los ua 2 pawg xws li pawg uas tsis muaj tus “h” txuam nrog thiab cov muaj tus “h” txuam nrog. Qhov no yeej yog ib qib uas vam meej lawm

Tiam sis peb kuj pom tias nws yuav muaj tag nrho 5 tug duas xws li: h, l, hl, v/o, r mas thiaj li yuav sau tau tag (tiam sis tus v/o & r peb siv tsis tshua txog). Yog li ntawd tus twg tsis muaj cov duas no ces peb muab sau ua tus tab tag huv si thiaj li xaiv tau 30 tug Cee suab tab. Thaum tsim tau 30 tug no lawm muab cov duas los dhos rau nws thiaj li mus ua tau tag txhua lub suab

Qhov teeb meem no, ntawv Phaj Hauj kuj daws tsis tau, vim ntawv phaj hauj lawj 1 muaj ib lub suab cee ib tug ntawv, los rau lawj 2 muaj 19 tug cee suab tab xwb, thaum rau cim rau ces nws ho dhau mus ua lwm tug yam tsis muaj chaw txawb chaw rau. Thaum yus kawm mas yus yuav tsum kawm tau kom npliag loo ntawm ncauj mas thiaj li yuav nyeem tau thiab sau tau (eg: v-nr-f; ch-xy-t...) tej no tsis muaj dab tsi qhia rau peb paub tias ua cas tus v rau cim tub ho dhau ua tus nr... yam kuv keev hais os tus Phaj Hauj no kawm txawj lawm los pheej zoo nkaus li yus tsis txawj li thaum twg los nyeem ua tab ua tauv tas li xwb

Ntawv Txawj Vag kuj tsuas cais kiag ua 2 pawg li hais xwb thiab txhua tus “h” nws ho muab tso tom qab tag du lug, mas qee zaud tus “h” twb tawm suab ua ntej “hm, hn, hl” los tseem muab tus “h” tso tom qab nws kuj tsis raug cai sau ntawv lawm. Tus “l” nws yog duas, tab sis cov ntawv Txawj Vag ho muab coj los ua tab (eg: dl, hl, ml... sau kiag ua ib tug xwb)

Tus ntawv Paj Ntaub qauv ntaub qauv ntawv mas ib lub cee suab muaj ib tug ntawv, thiaj ua rau muaj nto 60 tug ntawv cee suab, muaj qee tug ntawd mas yus twb siv tsis txog ib zaug li.

Tus ntawv Puaj txwm los kuj ib yam muaj 60 tug cee suab tib yam li QNQN thiab.

Thiab tshuav ntau ntau yam ntxiv...

Yog koj kawm tag peb cov ntawv Hmoob koj yuav pom txog kev yooj yim thiab kev vam meej ntawm tus ntawv Hmoob92 no. Tab txawm tus ntawv Hmoob92 no los yeej tseem zoo tsis tau txaus thiab tiam sis peb ntseeg tias yog peb cov tub txawj ntxhais ntse los sib koom tes sib pab kho raws 3 nqe lus uas luag tus tswv tau hais tseg : raug teeb tim, yooj yim thiab vam meej no nws yeej yuav muaj kev ua rau peb Hmoob tus ntaub ntawv no zoo tau lawm yav tom ntej

Ua tsaug uas koj nyeem tsab ntawv no, txawm sau tsis ntxaws los nws ntau heev lawm ces yuav thov txim ntau mam sib ntsib dua

Bye

Tham txog Txawjvag qhov nws kho cov ntawv, lossis muab tus H tso tomqab tagnrho ntawd, kuv tsis tau nhov dua vim kuv tsis interest txog. Tabsis yog tham txog tus lajtxheej (standard), kuv nyiam li Txawjvag thiab. Qhov kuv sau tus H must come after any consonant no kuj tsis yog kuv hais lawv Txawjvag qab thiab'ov. Uali hais saumtoj no, kuv tsis tau paub dua tias Txawjvag kho cov ntawv Lastees no thiab. Tus neeg mloog thaum hais cov lus NHOV, HNOV, CHOB, HCOB, DHOS, HDOS, ETC. nws yeej tsis paub qhov sib txawv li. Tus neeg tsis yog Hmoob hajyam tsis paub. Kuv qhov point nrog sawvdaws sib hais mas xov kom sau tus H tuaj tomqab txhua tus las ntawv li Txawjvag thiab. There is no confusion, no 2nd thought rau leejtwg (any one who learns Hmong). Yog sau li niajnhub no peb sau ces muaj ntau lo lus ibtxhia tseem xav tias yuav sau tus H tuaj tomntej los tomqab. Pivxam li lo lus NYHAV, HNYAV, NHYAV.

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...
Sign in to follow this  
Followers 0