Jump to content

Change

Kev nrhiav tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus ( Tus hlub )


 • Please log in to reply
33 replies to this topic

#1
Guest_Zoo nruab siab_*

Guest_Zoo nruab siab_*
 • Guests
Reputation: 0
Kev nrhiav tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus( Tus hlub )
Nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws 2 yam kev nrhiav yus tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus tiag mus kom tas tiam los yog hlub kom txog hnub laus tuag ntawd yuav tsum nrhiav thiab xaiv tus zoo li cas ?
( 1 ). Nyob rau ntawm nqe ib no uas yog kev nrhiav thiab xaiv los ntawm txoj koob txoj hmoo zoo nyob rau ntawm tus tib neeg ntawd lub siab uas tau tsim muaj rau sab ntsuj plig uas yuav muaj nyob kav thiab zoo mus ntev ntev heev rau ntau ntau tiam tom ntej ntxiv mus. Hais txog txoj kev nrhiav xaiv zoo li kuv hais no mas nws yog ib yam uas tseem ceeb uas peb tib neeg tsis tshua paub txog, vim tias nws tib neeg txoj kev zoo li nqe ib no mas nws yog zoo nyob tob tob rau puag hauv nws lub siab tus ntsuj plig uas nws muaj nyob kav mus ntau tiam. Txoj kev zoo li hais ntawm no nws tau tsim muaj nyob rau ntau txheej ntau tiam los mus lawm uas yuav zoo rau nws lub neej yam uas tib neeg yeej xav tsis txog thiab paub tsis txog hlo li.

( 2 ). Nyob rau ntawm nqe ob no mas yog txoj kev nrhiav xaiv tus uas yus lub qhov muag pom nws txoj kev zoo ib pliag ntshis  sab cev ntaj ntsuj uas nws ua rau yus pom ntawd xwb ces yus cia li xav hais tias ntshe nws yuav zoo li qhov yus pom ntawd rau yus mus tas li no, tab sis nyob rau hauv nws lub siab uas zais tsis qhia pub rau yus paub ntawd mas nws muaj lwm yam phem tsis zoo uas yus paub tsis txog hlo li. Yog li ntawd yus yuav tsum paub kom txog hauv nws lub siab txoj kev xav thiab tus ntsuj plig txoj kev koob hmoov zoo mas thiaj li yog qhov tseeb tiag uas yuav muaj zoo rau yus mus ntev ntev heev mas yus thiaj mam li yuav tus ntawd thiaj zoo kav mus ntev rau yus lub neej. Yog tias xaiv li sawv daws lub qhov muag pom xwb ces nws tsuas zoo ib pliag ntshis xwb txoj kev zoo tsis muaj pub rau yus kav yus lub neej mus tsis ntev.

#2
Guest_Me_*

Guest_Me_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostZoo nruab siab, on 23 September 2012 - 07:56 AM, said:

Kev nrhiav tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus( Tus hlub )
Nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws 2 yam kev nrhiav yus tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus tiag mus kom tas tiam los yog hlub kom txog hnub laus tuag ntawd yuav tsum nrhiav thiab xaiv tus zoo li cas ?
( 1 ). Nyob rau ntawm nqe ib no uas yog kev nrhiav thiab xaiv los ntawm txoj koob txoj hmoo zoo nyob rau ntawm tus tib neeg ntawd lub siab uas tau tsim muaj rau sab ntsuj plig uas yuav muaj nyob kav thiab zoo mus ntev ntev heev rau ntau ntau tiam tom ntej ntxiv mus. Hais txog txoj kev nrhiav xaiv zoo li kuv hais no mas nws yog ib yam uas tseem ceeb uas peb tib neeg tsis tshua paub txog, vim tias nws tib neeg txoj kev zoo li nqe ib no mas nws yog zoo nyob tob tob rau puag hauv nws lub siab tus ntsuj plig uas nws muaj nyob kav mus ntau tiam. Txoj kev zoo li hais ntawm no nws tau tsim muaj nyob rau ntau txheej ntau tiam los mus lawm uas yuav zoo rau nws lub neej yam uas tib neeg yeej xav tsis txog thiab paub tsis txog hlo li.

( 2 ). Nyob rau ntawm nqe ob no mas yog txoj kev nrhiav xaiv tus uas yus lub qhov muag pom nws txoj kev zoo ib pliag ntshis  sab cev ntaj ntsuj uas nws ua rau yus pom ntawd xwb ces yus cia li xav hais tias ntshe nws yuav zoo li qhov yus pom ntawd rau yus mus tas li no, tab sis nyob rau hauv nws lub siab uas zais tsis qhia pub rau yus paub ntawd mas nws muaj lwm yam phem tsis zoo uas yus paub tsis txog hlo li. Yog li ntawd yus yuav tsum paub kom txog hauv nws lub siab txoj kev xav thiab tus ntsuj plig txoj kev koob hmoov zoo mas thiaj li yog qhov tseeb tiag uas yuav muaj zoo rau yus mus ntev ntev heev mas yus thiaj mam li yuav tus ntawd thiaj zoo kav mus ntev rau yus lub neej. Yog tias xaiv li sawv daws lub qhov muag pom xwb ces nws tsuas zoo ib pliag ntshis xwb txoj kev zoo tsis muaj pub rau yus kav yus lub neej mus tsis ntev.


Es kuv ne ?

#3
Guest_Zoo nruab siab_*

Guest_Zoo nruab siab_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostMe, on 23 September 2012 - 10:32 AM, said:

Es kuv ne ?
Koj puas yuav yog kuv tus tav tiag maj?
Puas kam hais qhia kom kuv totaub thiab paub koj zoo tshaj no ntxiv os.

#4
Guest_Zoo nruab siab_*

Guest_Zoo nruab siab_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostMe, on 23 September 2012 - 10:32 AM, said:

Es kuv ne ?

Nyob zoo os Me, koj yog poj niam los txiv neej os.
Koj xaiv tus uas nyob rau nqe ib los koj xaiv tus nyob rau nqe ob os?

#5
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,226 posts
Reputation: 1,044
Excellent

View PostZoo nruab siab, on 23 September 2012 - 07:56 AM, said:

Kev nrhiav tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus( Tus hlub )
Nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws 2 yam kev nrhiav yus tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus tiag mus kom tas tiam los yog hlub kom txog hnub laus tuag ntawd yuav tsum nrhiav thiab xaiv tus zoo li cas ?
( 1 ). Nyob rau ntawm nqe ib no uas yog kev nrhiav thiab xaiv los ntawm txoj koob txoj hmoo zoo nyob rau ntawm tus tib neeg ntawd lub siab uas tau tsim muaj rau sab ntsuj plig uas yuav muaj nyob kav thiab zoo mus ntev ntev heev rau ntau ntau tiam tom ntej ntxiv mus. Hais txog txoj kev nrhiav xaiv zoo li kuv hais no mas nws yog ib yam uas tseem ceeb uas peb tib neeg tsis tshua paub txog, vim tias nws tib neeg txoj kev zoo li nqe ib no mas nws yog zoo nyob tob tob rau puag hauv nws lub siab tus ntsuj plig uas nws muaj nyob kav mus ntau tiam. Txoj kev zoo li hais ntawm no nws tau tsim muaj nyob rau ntau txheej ntau tiam los mus lawm uas yuav zoo rau nws lub neej yam uas tib neeg yeej xav tsis txog thiab paub tsis txog hlo li.

( 2 ). Nyob rau ntawm nqe ob no mas yog txoj kev nrhiav xaiv tus uas yus lub qhov muag pom nws txoj kev zoo ib pliag ntshis  sab cev ntaj ntsuj uas nws ua rau yus pom ntawd xwb ces yus cia li xav hais tias ntshe nws yuav zoo li qhov yus pom ntawd rau yus mus tas li no, tab sis nyob rau hauv nws lub siab uas zais tsis qhia pub rau yus paub ntawd mas nws muaj lwm yam phem tsis zoo uas yus paub tsis txog hlo li. Yog li ntawd yus yuav tsum paub kom txog hauv nws lub siab txoj kev xav thiab tus ntsuj plig txoj kev koob hmoov zoo mas thiaj li yog qhov tseeb tiag uas yuav muaj zoo rau yus mus ntev ntev heev mas yus thiaj mam li yuav tus ntawd thiaj zoo kav mus ntev rau yus lub neej. Yog tias xaiv li sawv daws lub qhov muag pom xwb ces nws tsuas zoo ib pliag ntshis xwb txoj kev zoo tsis muaj pub rau yus kav yus lub neej mus tsis ntev.

Posted Image


Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#6
LubNeej

LubNeej

  Provision quality human

 • Members
 • 163 posts
Reputation: 2
Neutral

View PostZoo nruab siab, on 23 September 2012 - 07:56 AM, said:

Kev nrhiav tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus( Tus hlub )
Nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws 2 yam kev nrhiav yus tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus tiag mus kom tas tiam los yog hlub kom txog hnub laus tuag ntawd yuav tsum nrhiav thiab xaiv tus zoo li cas ?
( 1 ). Nyob rau ntawm nqe ib no uas yog kev nrhiav thiab xaiv los ntawm txoj koob txoj hmoo zoo nyob rau ntawm tus tib neeg ntawd lub siab uas tau tsim muaj rau sab ntsuj plig uas yuav muaj nyob kav thiab zoo mus ntev ntev heev rau ntau ntau tiam tom ntej ntxiv mus. Hais txog txoj kev nrhiav xaiv zoo li kuv hais no mas nws yog ib yam uas tseem ceeb uas peb tib neeg tsis tshua paub txog, vim tias nws tib neeg txoj kev zoo li nqe ib no mas nws yog zoo nyob tob tob rau puag hauv nws lub siab tus ntsuj plig uas nws muaj nyob kav mus ntau tiam. Txoj kev zoo li hais ntawm no nws tau tsim muaj nyob rau ntau txheej ntau tiam los mus lawm uas yuav zoo rau nws lub neej yam uas tib neeg yeej xav tsis txog thiab paub tsis txog hlo li.

( 2 ). Nyob rau ntawm nqe ob no mas yog txoj kev nrhiav xaiv tus uas yus lub qhov muag pom nws txoj kev zoo ib pliag ntshis  sab cev ntaj ntsuj uas nws ua rau yus pom ntawd xwb ces yus cia li xav hais tias ntshe nws yuav zoo li qhov yus pom ntawd rau yus mus tas li no, tab sis nyob rau hauv nws lub siab uas zais tsis qhia pub rau yus paub ntawd mas nws muaj lwm yam phem tsis zoo uas yus paub tsis txog hlo li. Yog li ntawd yus yuav tsum paub kom txog hauv nws lub siab txoj kev xav thiab tus ntsuj plig txoj kev koob hmoov zoo mas thiaj li yog qhov tseeb tiag uas yuav muaj zoo rau yus mus ntev ntev heev mas yus thiaj mam li yuav tus ntawd thiaj zoo kav mus ntev rau yus lub neej. Yog tias xaiv li sawv daws lub qhov muag pom xwb ces nws tsuas zoo ib pliag ntshis xwb txoj kev zoo tsis muaj pub rau yus kav yus lub neej mus tsis ntev.

Tibneeg txoj koob hmoov nyob hauv nws lub siab xwb naj, yog li ntawv thiaj kav tsis ntev vim thaum lub siab hloov lawm ces koob hmoov thiab kev hlub, kev ua neej hloov tas lawm ne.  Koj hais li cas ntxiv?
Lubneej & Teebmeem

Lub Hlwb Tswj Lub Cev-Lub Cev Tswj Txoj Sia-Lub Tswvyim Coj Lub Neej-Lub Neej Coj Keebkwm.

#7
Guest_Zoo nruab siab_*

Guest_Zoo nruab siab_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostLubNeej, on 23 September 2012 - 03:29 PM, said:

Tibneeg txoj koob hmoov nyob hauv nws lub siab xwb naj, yog li ntawv thiaj kav tsis ntev vim thaum lub siab hloov lawm ces koob hmoov thiab kev hlub, kev ua neej hloov tas lawm ne.  Koj hais li cas ntxiv?
Nyob zoo LubNeej

Kuv tsuas yog hais mus raws li txoj kev ncaj ncees xwb, koj yuav xav thiab ua mus li cas los ywj nyob ntawm koj siab xav xwb os.

#8
Guest_NkaujMe_*

Guest_NkaujMe_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostZoo nruab siab, on 23 September 2012 - 10:49 AM, said:

Koj puas yuav yog kuv tus tav tiag maj?
Puas kam hais qhia kom kuv totaub thiab paub koj zoo tshaj no ntxiv os.
KUV XAV QHIA KOJ MA TAB SIS XYOV KOJ PUAS KAM LEES ES.

KUV TSUAS PAUB TIAS KUV XAV YOG TUS KOJ NRHIAV XWB NA

#9
Guest_Zoo nruab siab_*

Guest_Zoo nruab siab_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostNkaujMe, on 23 September 2012 - 07:03 PM, said:

KUV XAV QHIA KOJ MA TAB SIS XYOV KOJ PUAS KAM LEES ES.

KUV TSUAS PAUB TIAS KUV XAV YOG TUS KOJ NRHIAV XWB NA

Yog tias koj kam qhia rau kuv ces kuv yeej kam lees txais koj txhua lo lus qhia li os mog.
Puas yog wb twb tau sib ntsib thiab sib tham los lawm es koj thiaj li paub kuv.
Koj puas yog tus uas kuv tab tom nrhiav thiab os.

#10
Guest_86_*

Guest_86_*
 • Guests
Reputation: 0
Kuv xav tias koj hais li koj puas yog nrhiav kuv ma?
kuv xav tias tus hlub tiag yog qhaub 1 no nawb

View PostZoo nruab siab, on 23 September 2012 - 07:56 AM, said:

Kev nrhiav tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus( Tus hlub )
Nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws 2 yam kev nrhiav yus tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus tiag mus kom tas tiam los yog hlub kom txog hnub laus tuag ntawd yuav tsum nrhiav thiab xaiv tus zoo li cas ?
( 1 ). Nyob rau ntawm nqe ib no uas yog kev nrhiav thiab xaiv los ntawm txoj koob txoj hmoo zoo nyob rau ntawm tus tib neeg ntawd lub siab uas tau tsim muaj rau sab ntsuj plig uas yuav muaj nyob kav thiab zoo mus ntev ntev heev rau ntau ntau tiam tom ntej ntxiv mus. Hais txog txoj kev nrhiav xaiv zoo li kuv hais no mas nws yog ib yam uas tseem ceeb uas peb tib neeg tsis tshua paub txog, vim tias nws tib neeg txoj kev zoo li nqe ib no mas nws yog zoo nyob tob tob rau puag hauv nws lub siab tus ntsuj plig uas nws muaj nyob kav mus ntau tiam. Txoj kev zoo li hais ntawm no nws tau tsim muaj nyob rau ntau txheej ntau tiam los mus lawm uas yuav zoo rau nws lub neej yam uas tib neeg yeej xav tsis txog thiab paub tsis txog hlo li.

( 2 ). Nyob rau ntawm nqe ob no mas yog txoj kev nrhiav xaiv tus uas yus lub qhov muag pom nws txoj kev zoo ib pliag ntshis  sab cev ntaj ntsuj uas nws ua rau yus pom ntawd xwb ces yus cia li xav hais tias ntshe nws yuav zoo li qhov yus pom ntawd rau yus mus tas li no, tab sis nyob rau hauv nws lub siab uas zais tsis qhia pub rau yus paub ntawd mas nws muaj lwm yam phem tsis zoo uas yus paub tsis txog hlo li. Yog li ntawd yus yuav tsum paub kom txog hauv nws lub siab txoj kev xav thiab tus ntsuj plig txoj kev koob hmoov zoo mas thiaj li yog qhov tseeb tiag uas yuav muaj zoo rau yus mus ntev ntev heev mas yus thiaj mam li yuav tus ntawd thiaj zoo kav mus ntev rau yus lub neej. Yog tias xaiv li sawv daws lub qhov muag pom xwb ces nws tsuas zoo ib pliag ntshis xwb txoj kev zoo tsis muaj pub rau yus kav yus lub neej mus tsis ntev.


#11
PajHli

PajHli

  the heart needs time to heal and I hope

 • Members
 • 2,100 posts
Reputation: 183
Excellent

View PostZoo nruab siab, on 23 September 2012 - 08:43 PM, said:

Yog tias koj kam qhia rau kuv ces kuv yeej kam lees txais koj txhua lo lus qhia li os mog.
Puas yog wb twb tau sib ntsib thiab sib tham los lawm es koj thiaj li paub kuv.
Koj puas yog tus uas kuv tab tom nrhiav thiab os.


Yog ma tus koj tab tom nrhiav ntag haha
Oh kuv tab tomnrhiab tab ma ntshe kuv lig lawm hahah


twb muaj neeg nrhiav tau koj lawm sub na kuv los saib nej
tham lom zem heev li na los ZOONRUAVBSIABยังรักเธอมั่นคงมิเปลี่ยนไปขอเป็นใครอีกคนในใจเธอผู้หญิ่ง ที่รักจริง
ที่รัก เธอจะเคยบ้างไหม ที่ต้องรอบางคนโดยไม่รู้เมื่อไหร่ เมื่อไหร่คนนั้นจะกลับมา
การรอคอย โดยไม่รู้ว่า จะเจอจะพบกันอีกไหม มันทรมานจนทนไม่ได้ เคยไหมช่วยตอบฉันที

❤•´ *`•.❤You Take My Breath Away ❤•´ *`•.❤
Posted Image#12
PajHli

PajHli

  the heart needs time to heal and I hope

 • Members
 • 2,100 posts
Reputation: 183
Excellent

View PostXeevtxwjlaug, on 23 September 2012 - 11:44 AM, said:

Posted Image
hey....XeevTxwjLaug

Nov yog mean li cas ma los ????ยังรักเธอมั่นคงมิเปลี่ยนไปขอเป็นใครอีกคนในใจเธอผู้หญิ่ง ที่รักจริง
ที่รัก เธอจะเคยบ้างไหม ที่ต้องรอบางคนโดยไม่รู้เมื่อไหร่ เมื่อไหร่คนนั้นจะกลับมา
การรอคอย โดยไม่รู้ว่า จะเจอจะพบกันอีกไหม มันทรมานจนทนไม่ได้ เคยไหมช่วยตอบฉันที

❤•´ *`•.❤You Take My Breath Away ❤•´ *`•.❤
Posted Image#13
Guest_Zoo nruab siab_*

Guest_Zoo nruab siab_*
 • Guests
Reputation: 0

View Post86, on 23 September 2012 - 11:11 PM, said:

Kuv xav tias koj hais li koj puas yog nrhiav kuv ma?
kuv xav tias tus hlub tiag yog qhaub 1 no nawb
Koj yog tus kuv nrhiav thiab yog tus hlub kuv tiag es koj thiaj li nyiam nqe uas kuv nyiam lawm os.

#14
Guest_86_*

Guest_86_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostZoo nruab siab, on 23 September 2012 - 11:25 PM, said:

Koj yog tus kuv nrhiav thiab yog tus hlub kuv tiag es koj thiaj li nyiam nqe uas kuv nyiam lawm os.
Yog kuv tiag lawm ntag lov? Zoo nruab siab yog li mas koj tsis nrhiav lwm tus ntxiv lawm lov?

#15
Guest_Zoo nruab siab_*

Guest_Zoo nruab siab_*
 • Guests
Reputation: 0

View Post86, on 24 September 2012 - 01:22 AM, said:

Yog kuv tiag lawm ntag lov? Zoo nruab siab yog li mas koj tsis nrhiav lwm tus ntxiv lawm lov?
Hais txog qhov no ces nyob ntawm koj xwb.

#16
Guest_86_*

Guest_86_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostZoo nruab siab, on 24 September 2012 - 04:39 AM, said:

Hais txog qhov no ces nyob ntawm koj xwb.
Koj twb xaiv yog kuv lawm no ne. Yog li koj kuj nyiam kuv kiag xwb. Tseem yuav kom nyob ntawm kuv xwb?
:efb50fe2:

#17
Guest_Zoo nruab siab_*

Guest_Zoo nruab siab_*
 • Guests
Reputation: 0

View Post86, on 24 September 2012 - 04:56 AM, said:

Koj twb xaiv yog kuv lawm no ne. Yog li koj kuj nyiam kuv kiag xwb. Tseem yuav kom nyob ntawm kuv xwb?
:efb50fe2:
Nyob hauv kuv lub siab tiag kuv tsuas hlub koj ib leeg muaj koj nkaus xwb.
Ua li kiag kuv mam li nyiam koj ib leeg nkaus xwb.

#18
Guest_86_*

Guest_86_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostZoo nruab siab, on 24 September 2012 - 05:24 AM, said:

Nyob hauv kuv lub siab tiag kuv tsuas hlub koj ib leeg muaj koj nkaus xwb.
Ua li kiag kuv mam li nyiam koj ib leeg nkaus xwb.
Yog kuv pom koj mus nrog lwm tus koj yuav hais li cas rau kuv no ma?
:55318906:
:55318906:  txiv neej tsis muaj ib tus yuav hais tiag li os, hauv lub siab xwb ... Ntshe yuav tau phai koj lub siab rau kuv pom kuv thiaj mam ntseeg yom. :e40b6771:

#19
Guest_hlubtastiam_*

Guest_hlubtastiam_*
 • Guests
Reputation: 0

View Post86, on 24 September 2012 - 05:59 AM, said:

Yog kuv pom koj mus nrog lwm tus koj yuav hais li cas rau kuv no ma?
:55318906:
:55318906:  txiv neej tsis muaj ib tus yuav hais tiag li os, hauv lub siab xwb ... Ntshe yuav tau phai koj lub siab rau kuv pom kuv thiaj mam ntseeg yom. :e40b6771:
Tsuav yog koj kam ua kuv tus tav lawm ces kuv yeej kam qhib kuv lub siab rau koj ib leeg kav thiab ua raws li koj siab nyiam li los ma...

#20
Guest_Zoo nruab siab_*

Guest_Zoo nruab siab_*
 • Guests
Reputation: 0

View Post86, on 24 September 2012 - 05:59 AM, said:

Yog kuv pom koj mus nrog lwm tus koj yuav hais li cas rau kuv no ma?
:55318906:
:55318906:  txiv neej tsis muaj ib tus yuav hais tiag li os, hauv lub siab xwb ... Ntshe yuav tau phai koj lub siab rau kuv pom kuv thiaj mam ntseeg yom. :e40b6771:
Yog thaum kuv tau koj lawm ces koj mus twg los kuv yuav nrog koj ua ke nraim mus li os.
Yog tias koj kam hlub kuv tiag ces yuav yeej kam ua raws li koj siab nyiam thiab qhib siab rau koj pom li os.

#21
Guest_Zoo nruab siab_*

Guest_Zoo nruab siab_*
 • Guests
Reputation: 0

View Post86, on 24 September 2012 - 05:59 AM, said:

Yog kuv pom koj mus nrog lwm tus koj yuav hais li cas rau kuv no ma?
:55318906:
:55318906:  txiv neej tsis muaj ib tus yuav hais tiag li os, hauv lub siab xwb ... Ntshe yuav tau phai koj lub siab rau kuv pom kuv thiaj mam ntseeg yom. :e40b6771:
Ua cas koj cia li tsis kam teb kuv cov lus li lawm os, puas yog koj tsis kam lees ua kuv tus tav li kuv hais ntawd lov?

#22
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,226 posts
Reputation: 1,044
Excellent

View PostPajHli, on 23 September 2012 - 11:18 PM, said:

Yog ma tus koj tab tom nrhiav ntag haha
Oh kuv tab tomnrhiab tab ma ntshe kuv lig lawm hahah


twb muaj neeg nrhiav tau koj lawm sub na kuv los saib nej
tham lom zem heev li na los ZOONRUAVBSIAB
Koj yeej tseem tsis tau lig li mas txawm tias lig rau lawv los tsis lig rau kuv li mas.

View PostPajHli, on 23 September 2012 - 11:20 PM, said:

hey....XeevTxwjLaug

Nov yog mean li cas ma los ????
Nov twb yog zoonruabsiab tus me tav qhuav los mas.
Tus tav ces yog tus zoo li no tiag.

Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#23
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

View PostZoo nruab siab, on 23 September 2012 - 07:56 AM, said:

Kev nrhiav tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus( Tus hlub )
Nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws 2 yam kev nrhiav yus tus tav los yog tus txij nkawm uas hlub yus tiag mus kom tas tiam los yog hlub kom txog hnub laus tuag ntawd yuav tsum nrhiav thiab xaiv tus zoo li cas ?
( 1 ). Nyob rau ntawm nqe ib no uas yog kev nrhiav thiab xaiv los ntawm txoj koob txoj hmoo zoo nyob rau ntawm tus tib neeg ntawd lub siab uas tau tsim muaj rau sab ntsuj plig uas yuav muaj nyob kav thiab zoo mus ntev ntev heev rau ntau ntau tiam tom ntej ntxiv mus. Hais txog txoj kev nrhiav xaiv zoo li kuv hais no mas nws yog ib yam uas tseem ceeb uas peb tib neeg tsis tshua paub txog, vim tias nws tib neeg txoj kev zoo li nqe ib no mas nws yog zoo nyob tob tob rau puag hauv nws lub siab tus ntsuj plig uas nws muaj nyob kav mus ntau tiam. Txoj kev zoo li hais ntawm no nws tau tsim muaj nyob rau ntau txheej ntau tiam los mus lawm uas yuav zoo rau nws lub neej yam uas tib neeg yeej xav tsis txog thiab paub tsis txog hlo li.

( 2 ). Nyob rau ntawm nqe ob no mas yog txoj kev nrhiav xaiv tus uas yus lub qhov muag pom nws txoj kev zoo ib pliag ntshis  sab cev ntaj ntsuj uas nws ua rau yus pom ntawd xwb ces yus cia li xav hais tias ntshe nws yuav zoo li qhov yus pom ntawd rau yus mus tas li no, tab sis nyob rau hauv nws lub siab uas zais tsis qhia pub rau yus paub ntawd mas nws muaj lwm yam phem tsis zoo uas yus paub tsis txog hlo li. Yog li ntawd yus yuav tsum paub kom txog hauv nws lub siab txoj kev xav thiab tus ntsuj plig txoj kev koob hmoov zoo mas thiaj li yog qhov tseeb tiag uas yuav muaj zoo rau yus mus ntev ntev heev mas yus thiaj mam li yuav tus ntawd thiaj zoo kav mus ntev rau yus lub neej. Yog tias xaiv li sawv daws lub qhov muag pom xwb ces nws tsuas zoo ib pliag ntshis xwb txoj kev zoo tsis muaj pub rau yus kav yus lub neej mus tsis ntev.


kuv tsi paub tias, nej hos nrhiav tus hlub li cas nawb.  cov me nyuam lub sijhawm no--tej tub tej ntxhais ces yus twb ntshai ua ntej lawm...yuav ua li cas ua tau nyab thiab ua tau vauv rau leej twg li naj.    yus ntsia ntsai lawv twb xwb ces yus twb tusiab lawm---tej ntxhais los twb yuav luag hlab tsi tau Mij noj....tej tub los tsi txawj xav li--nws yuav kiag li nws lub siab Nyuj mis xwb....LOLz!

yog yuav kom nrhiav tau tus zoo thiab haum  yus ces step up until one is mature enough to know one wants as parter and in life.

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#24
PajHli

PajHli

  the heart needs time to heal and I hope

 • Members
 • 2,100 posts
Reputation: 183
Excellent

View PostXeevtxwjlaug, on 24 September 2012 - 09:31 AM, said:

Koj yeej tseem tsis tau lig li mas txawm tias lig rau lawv los tsis lig rau kuv li mas.


Nov twb yog zoonruabsiab tus me tav qhuav los mas.
Tus tav ces yog tus zoo li no tiag.


hahaha koj ma cas ho tsis muab tus tav xwb no ho muab tag nrho
txhua yam los es nim yuav paub tias yog dab tsi hahaha koj ma yom cas muaj good idea ua luaj lau,

puas tiag ma los XeevTxwjLaug yog li mam tos koj nawb txhob cia kuv tos tos nqaij poob tag tshuav txha li koj cov duab noยังรักเธอมั่นคงมิเปลี่ยนไปขอเป็นใครอีกคนในใจเธอผู้หญิ่ง ที่รักจริง
ที่รัก เธอจะเคยบ้างไหม ที่ต้องรอบางคนโดยไม่รู้เมื่อไหร่ เมื่อไหร่คนนั้นจะกลับมา
การรอคอย โดยไม่รู้ว่า จะเจอจะพบกันอีกไหม มันทรมานจนทนไม่ได้ เคยไหมช่วยตอบฉันที

❤•´ *`•.❤You Take My Breath Away ❤•´ *`•.❤
Posted Image#25
PajHli

PajHli

  the heart needs time to heal and I hope

 • Members
 • 2,100 posts
Reputation: 183
Excellent

View PostHlubtuagnthi, on 24 September 2012 - 09:56 AM, said:

kuv tsi paub tias, nej hos nrhiav tus hlub li cas nawb. cov me nyuam lub sijhawm no--tej tub tej ntxhais ces yus twb ntshai ua ntej lawm...yuav ua li cas ua tau nyab thiab ua tau vauv rau leej twg li naj. yus ntsia ntsai lawv twb xwb ces yus twb tusiab lawm---tej ntxhais los twb yuav luag hlab tsi tau Mij noj....tej tub los tsi txawj xav li--nws yuav kiag li nws lub siab Nyuj mis xwb....LOLz!

yog yuav kom nrhiav tau tus zoo thiab haum yus ces step up until one is mature enough to know one wants as parter and in life.

hahaha HlubTuagNthi yog txhawj npaum koj ces kuj txhob tuaj dag dag nkaujhmoob forum plawv nres txhua tus ma los

tsam tham tau yuav 5 tau ces nkim luag tej me ntxhais lub zog uas niaj hnub nrog koj seev seev di ncauj qhuav tag haha:64caf316::ยังรักเธอมั่นคงมิเปลี่ยนไปขอเป็นใครอีกคนในใจเธอผู้หญิ่ง ที่รักจริง
ที่รัก เธอจะเคยบ้างไหม ที่ต้องรอบางคนโดยไม่รู้เมื่อไหร่ เมื่อไหร่คนนั้นจะกลับมา
การรอคอย โดยไม่รู้ว่า จะเจอจะพบกันอีกไหม มันทรมานจนทนไม่ได้ เคยไหมช่วยตอบฉันที

❤•´ *`•.❤You Take My Breath Away ❤•´ *`•.❤
Posted Image#26
Guest_86_*

Guest_86_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostZoo nruab siab, on 24 September 2012 - 08:12 AM, said:

Ua cas koj cia li tsis kam teb kuv cov lus li lawm os, puas yog koj tsis kam lees ua kuv tus tav li kuv hais ntawd lov?
Kuv ntshai tsam koj yog yawg dab na, kuv thiaj xav tso mam tuaj teb koj xwb os vim koj tsis kam ua member ne.
Kuv pom koj txia zoj ua hlubtastiam, txias zoj ua Zoo nruab siab, ces kuv ceeb me me lawm na. Kuv yuav tsum paub koj tseeb ma mam lees ua koj tus mi tav nawb. :3070242c:

#27
Guest_86_*

Guest_86_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostHlubtuagnthi, on 24 September 2012 - 09:56 AM, said:

kuv tsi paub tias, nej hos nrhiav tus hlub li cas nawb.  cov me nyuam lub sijhawm no--tej tub tej ntxhais ces yus twb ntshai ua ntej lawm...yuav ua li cas ua tau nyab thiab ua tau vauv rau leej twg li naj.    yus ntsia ntsai lawv twb xwb ces yus twb tusiab lawm---tej ntxhais los twb yuav luag hlab tsi tau Mij noj....tej tub los tsi txawj xav li--nws yuav kiag li nws lub siab Nyuj mis xwb....LOLz!

yog yuav kom nrhiav tau tus zoo thiab haum  yus ces step up until one is mature enough to know one wants as parter and in life.
Hlubtuagnthi, txawj xav npaum li koj lawm ces tus txawj ua mij xwb los tsuav koj tau puag sov sov xwb es koj thiaj tsis no no lub caij ntuj no ma ...
Cov me mij xwb koj muaj num ces tsis txhawj li na, koj mam coj tus me ntxhais txawj ua mij noj mus noj hauv laab mov tsuag tas ces mam los sib tawb hauv tsev xwb thiaj li tau sib tawb ntev ntag hov.  :onionheadfake2:

#28
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

View PostPajHli, on 24 September 2012 - 09:59 AM, said:

hahaha HlubTuagNthi yog txhawj npaum koj ces kuj txhob tuaj dag dag nkaujhmoob forum plawv nres txhua tus ma los

tsam tham tau yuav 5 tau ces nkim luag tej me ntxhais lub zog uas niaj hnub nrog koj seev seev di ncauj qhuav tag haha:64caf316::

hahahhahahaa...koj mas!  peb qhabnab li koj kuv thiab peb cov tuaj tuaj hauv no mas 3 mature txaus lawm os me naib aws.  yog koj kuv thiab 3 tseem tsi paub peb tus kheej thiab leej twg yuav hlub tau thiab last rau yus ces yog tim yus lawm xwb tiag mas.

vim yog muaj tej forum zoo li hmongza no thiab ntau ntau lub es yus thiaj li  kawm tau tibneeg txoj kev siabluv, siabntev, neeg tus cwjpwm--li no, yus twb paub zoo zoo tias tus neeg hais li cas thiaj li yuav haum yus thiab yuav last nrog yus mus ib txhis no ned.

hos qhov kuv hais no mas, vim kuv combine post no nrog rau Macy post thiab kuv thiaj hais tias....

cov me nyuam niam no es yus twb ntshais lawv lawm--yog tseem yuav los ua txij ua nkawm los yog ua yus tus partner thiab ces  yus twb khiav 30 hnub nram ntej ub lawm--tos hos muaj sibnrauj npaum li Macy hais no xwb mas mog....LOLz!

thiab koj mas, cas yuav tso daj tso luag ntxim hlub ua luaj li thiab laud...kheev lam cov me NasEj hauv no lam muaj tus kam yuav kuv mas twb yog hmoov ntuj poob os me naib aws....yog koj nrhiav tau ib tug kam yuav thiab hlub no ces qhia kuv nawb....LOLz@Pajhli!

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...
#29
hlubtxhuatiam

hlubtxhuatiam

  Professional Degree 2

 • Members
 • 2,441 posts
Reputation: 89
Excellent

View PostXeevtxwjlaug, on 23 September 2012 - 11:44 AM, said:

Posted Image

Yawm txiv xeevlaus, koj es txawj mus nrhiav tav us luaj li es yog tus tav twg ne? :1169690542:


Posted Image


[center]Nyob nrog koj koom ib txoj sia thiaj nrhiav koj rau txhua tiam.Yuav kav koj tas mus li, yuav tsis pub koj ncaim ploj, yuav nrog koj nyob, hais lus zoo rau koj, thiab niaj hnub ntxhi, tsis pub koj ntshaw leej twg li. Ua koj lub kaus roos koj, hlub koj ib txhiab nyob ib txhis tsis pub kom koj nqhis, luag cem tias kuv yog neeg liam los tsuav kuv kav kom tas koj tiam

#30
PajHli

PajHli

  the heart needs time to heal and I hope

 • Members
 • 2,100 posts
Reputation: 183
Excellent

View PostHlubtuagnthi, on 24 September 2012 - 10:55 AM, said:

hahahhahahaa...koj mas! peb qhabnab li koj kuv thiab peb cov tuaj tuaj hauv no mas 3 mature txaus lawm os me naib aws. yog koj kuv thiab 3 tseem tsi paub peb tus kheej thiab leej twg yuav hlub tau thiab last rau yus ces yog tim yus lawm xwb tiag mas.

vim yog muaj tej forum zoo li hmongza no thiab ntau ntau lub es yus thiaj li kawm tau tibneeg txoj kev siabluv, siabntev, neeg tus cwjpwm--li no, yus twb paub zoo zoo tias tus neeg hais li cas thiaj li yuav haum yus thiab yuav last nrog yus mus ib txhis no ned.

hos qhov kuv hais no mas, vim kuv combine post no nrog rau Macy post thiab kuv thiaj hais tias....

cov me nyuam niam no es yus twb ntshais lawv lawm--yog tseem yuav los ua txij ua nkawm los yog ua yus tus partner thiab ces yus twb khiav 30 hnub nram ntej ub lawm--tos hos muaj sibnrauj npaum li Macy hais no xwb mas mog....LOLz!

thiab koj mas, cas yuav tso daj tso luag ntxim hlub ua luaj li thiab laud...kheev lam cov me NasEj hauv no lam muaj tus kam yuav kuv mas twb yog hmoov ntuj poob os me naib aws....yog koj nrhiav tau ib tug kam yuav thiab hlub no ces qhia kuv nawb....LOLz@Pajhli!


Li cas los xij ma hlubtuagnthi ..koj paub nav yog yus paub tias txiv tsis tau txiv nrhiav nyab rau tub xwb ces
txhob tuaj dag dag nkauj hmoob forum seev seev di ncauj qhuav tag hos ntau ntau ntawv me ntiv tes yaig rwg

ua ua tseem tsis xav noj mov lawm thiab vim vwm rau hauv forum me nraug hlubtuagnthi lawm no na los

kuv tsis yog tso daj tso luag kuv hais tseeb xwb tsis muaj dag na los txhua lo lus tawm hauv pajhli lub
mauj los ces hehehe yeej hais tseeb tsis muaj cuav koj sim xav ma VM ...es nraug hmoob yam VM...ntxim siabยังรักเธอมั่นคงมิเปลี่ยนไปขอเป็นใครอีกคนในใจเธอผู้หญิ่ง ที่รักจริง
ที่รัก เธอจะเคยบ้างไหม ที่ต้องรอบางคนโดยไม่รู้เมื่อไหร่ เมื่อไหร่คนนั้นจะกลับมา
การรอคอย โดยไม่รู้ว่า จะเจอจะพบกันอีกไหม มันทรมานจนทนไม่ได้ เคยไหมช่วยตอบฉันที

❤•´ *`•.❤You Take My Breath Away ❤•´ *`•.❤
Posted Image#31
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,226 posts
Reputation: 1,044
Excellent

View PostPajHli, on 24 September 2012 - 09:56 AM, said:

hahaha koj ma cas ho tsis muab tus tav xwb no ho muab tag nrho
txhua yam los es nim yuav paub tias yog dab tsi hahaha koj ma yom cas muaj good idea ua luaj lau,

puas tiag ma los XeevTxwjLaug yog li mam tos koj nawb txhob cia kuv tos tos nqaij poob tag tshuav txha li koj cov duab no
He he kuv hais tiag mas seb koj puas yuav tos kuv li koj hais xwb lauv.

Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#32
Koobpovtxuj

Koobpovtxuj

  V.I.P. Professional Degree

 • Senior Consultant
 • 15,226 posts
Reputation: 1,044
Excellent

View Posthlubtxhuatiam, on 24 September 2012 - 11:51 AM, said:

Yawm txiv xeevlaus, koj es txawj mus nrhiav tav us luaj li es yog tus tav twg ne? :1169690542:
nyias mam li xaiv nyias tus tav xwb vim muaj ntau tus nyiam nyiam nyias thiaj muab ntau tus los rau sawv daws xaiv.

Kuv hlub tus uas hlub kuv xwb.


#33
PajHli

PajHli

  the heart needs time to heal and I hope

 • Members
 • 2,100 posts
Reputation: 183
Excellent

View PostXeevtxwjlaug, on 24 September 2012 - 03:52 PM, said:

He he kuv hais tiag mas seb koj puas yuav tos kuv li koj hais xwb lauv.


TijLaugXeevTxwjLaug ..Kuv kam ma tab sis lub hnub twb qaij da puag tim npoo ntuj lawm
Puas yuav tshuav sij hawm rau kuv tos koj lawm ma Koj txhob dag kuv muaj siab hos vim tias'
Teb chaws no tsis muaj nai bab toj xeem li yav thaum ub lawm yog koj dag es kuv yuav mus hais
rau qhov twg ma Teb chaw no tsis muaj nai bab muaj nai vwm xwb heheheJ/Kยังรักเธอมั่นคงมิเปลี่ยนไปขอเป็นใครอีกคนในใจเธอผู้หญิ่ง ที่รักจริง
ที่รัก เธอจะเคยบ้างไหม ที่ต้องรอบางคนโดยไม่รู้เมื่อไหร่ เมื่อไหร่คนนั้นจะกลับมา
การรอคอย โดยไม่รู้ว่า จะเจอจะพบกันอีกไหม มันทรมานจนทนไม่ได้ เคยไหมช่วยตอบฉันที

❤•´ *`•.❤You Take My Breath Away ❤•´ *`•.❤
Posted Image#34
Hlubtuagnthi

Hlubtuagnthi

  V.I.P. Professional Degree

 • Members
 • 3,858 posts
Reputation: 392
Excellent

View PostPajHli, on 24 September 2012 - 02:40 PM, said:

Li cas los xij ma hlubtuagnthi ..koj paub nav yog yus paub tias txiv tsis tau txiv nrhiav nyab rau tub xwb ces
txhob tuaj dag dag nkauj hmoob forum seev seev di ncauj qhuav tag hos ntau ntau ntawv me ntiv tes yaig rwg

ua ua tseem tsis xav noj mov lawm thiab vim vwm rau hauv forum me nraug hlubtuagnthi lawm no na los

kuv tsis yog tso daj tso luag kuv hais tseeb xwb tsis muaj dag na los txhua lo lus tawm hauv pajhli lub
mauj los ces hehehe yeej hais tseeb tsis muaj cuav koj sim xav ma VM ...es nraug hmoob yam VM...ntxim siab

koj mas, cas yuav seev tau ntxim hlub ua luaj li...koj tsi paub tias, Hlubtuagnthi twb qaughlub rau Pajhli los lawm ntxov
Hlubtuagnthi tuaj seev kho siav khuav li no los twb yog muab lawm cov me nkauj hmongza no ua ib qhov chaw nco
kheev lam hos muaj tus vwm vwm rau me nraug hlubtuagnthi
ntshe muaj ib hnub twg yuav tau txai txoj kev kajsiab thiab zoosiab mus tagnrho ib sim...

tsi dag li nawb, kheev lam yog cov me nkauj hmongza no hais tiag tiag
ntshe ib hnub twg yuav zoosiab hlos thiab kajsiab lug tias yuav muaj tus los pw nthi hauv Hlubtuagnthi lub me xubntiag...

koj mas, txhob hais lus yuam yuam kev nawb....LOLz!  tsi yog lam tau lam tuav tej niag npe hlubtuagnthi os mog....

thanks for understandting, my dear!

There is always a new way to do better
If there is a will, there is a way
Never review all the bad elements of the past, to be able to search for a betterment of all people...