Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Vim li Cas Thaub Laus ho Yuav Nkauj Mog?

25 posts in this topic

Posted · Report post

Cov thaub laus uas muaj pojniam menyuam tag los tseem tuaj yeem nrauj pov tseg mus yuav nkauj mog, yog lawv lub siab xav li cas tiag? Kuv yeej tsis to taub tias vim li cas peb cov txiv neej Hmoob USA yuav r.uam txog qhaab no li? Tej zaum kuj yog lawv xav tau nkauj mog ob ceg xwb tiam sis txawm li ntawv los yeej yuav tsis lam r.uam txog qhov uas tuaj yeem tso pojniam menyuam pov tseg tsheej pab es cav tuav ib tug menyuam ntxhais tes muaj plhus ntxiag tom tej rau neeg saib. Oh.. kuv xav tias txaus tu siab heev uas ib tug nqaij txoom tawv ntsws hos ib tug mos mos zoo li tus ntxhais los tus xeeb ntxwv. Kuv los kuj tsis paub tias cov nkauj mog no puas yuav ntshaw nyiaj txog qhaab tuaj yeem muab ob ceg pauv nyiaj. Lawv cov no lub hlwb yog xav li cas thov qhia rau peb paub seb?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov thaub laus uas muaj pojniam menyuam tag los tseem tuaj yeem nrauj pov tseg mus yuav nkauj mog, yog lawv lub siab xav li cas tiag? Kuv yeej tsis to taub tias vim li cas peb cov txiv neej Hmoob USA yuav r.uam txog qhaab no li? Tej zaum kuj yog lawv xav tau nkauj mog ob ceg xwb tiam sis txawm li ntawv los yeej yuav tsis lam r.uam txog qhov uas tuaj yeem tso pojniam menyuam pov tseg tsheej pab es cav tuav ib tug menyuam ntxhais tes muaj plhus ntxiag tom tej rau neeg saib. Oh.. kuv xav tias txaus tu siab heev uas ib tug nqaij txoom tawv ntsws hos ib tug mos mos zoo li tus ntxhais los tus xeeb ntxwv. Kuv los kuj tsis paub tias cov nkauj mog no puas yuav ntshaw nyiaj txog qhaab tuaj yeem muab ob ceg pauv nyiaj. Lawv cov no lub hlwb yog xav li cas thov qhia rau peb paub seb?

Luag piv txoj lus tias "ntuj fav teb lam". Tib neeg lub siab hloov pauv tag lawm, txawm yuav hais li cas los luag tsis mloog. Nrog luag zoo siab xwb ntuj thiaj foom koob hmoov pub rau yus. Vam tias koj yuav nkag siab zoo.

Ua tsaug

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov thaub laus uas muaj pojniam menyuam tag los tseem tuaj yeem nrauj pov tseg mus yuav nkauj mog, yog lawv lub siab xav li cas tiag? Kuv yeej tsis to taub tias vim li cas peb cov txiv neej Hmoob USA yuav r.uam txog qhaab no li? Tej zaum kuj yog lawv xav tau nkauj mog ob ceg xwb tiam sis txawm li ntawv los yeej yuav tsis lam r.uam txog qhov uas tuaj yeem tso pojniam menyuam pov tseg tsheej pab es cav tuav ib tug menyuam ntxhais tes muaj plhus ntxiag tom tej rau neeg saib. Oh.. kuv xav tias txaus tu siab heev uas ib tug nqaij txoom tawv ntsws hos ib tug mos mos zoo li tus ntxhais los tus xeeb ntxwv. Kuv los kuj tsis paub tias cov nkauj mog no puas yuav ntshaw nyiaj txog qhaab tuaj yeem muab ob ceg pauv nyiaj. Lawv cov no lub hlwb yog xav li cas thov qhia rau peb paub seb?

TubHmoobUSA

Cia kuv qhia li qhov kuv tau nrog tus puav tham dhau los:

- Cov txiv neej uas ua li ntawd mas lawv tsuas hais tias "UA IB ZAUG NEEG XWB UA KOM TXAUS SIAB TXAUS NTSWS TUAG HNUB TWG TSEEV HNUB NTAWD" hos cov ntxhais nkauj mog mas kuv ho tsis muaj peev xwm tau nug ib tug li. Kuv los kuj xav tias ua cas lawv ho yuav muaj peev xwm ua luaj "NOJ TAUS PADET TIAG TIAG" tej niag ntses lwj hauv qab hub los yeej tsis xyeej li lawm thiab ces kav liam lau!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov thaub laus uas muaj pojniam menyuam tag los tseem tuaj yeem nrauj pov tseg mus yuav nkauj mog, yog lawv lub siab xav li cas tiag? Kuv yeej tsis to taub tias vim li cas peb cov txiv neej Hmoob USA yuav r.uam txog qhaab no li? Tej zaum kuj yog lawv xav tau nkauj mog ob ceg xwb tiam sis txawm li ntawv los yeej yuav tsis lam r.uam txog qhov uas tuaj yeem tso pojniam menyuam pov tseg tsheej pab es cav tuav ib tug menyuam ntxhais tes muaj plhus ntxiag tom tej rau neeg saib. Oh.. kuv xav tias txaus tu siab heev uas ib tug nqaij txoom tawv ntsws hos ib tug mos mos zoo li tus ntxhais los tus xeeb ntxwv. Kuv los kuj tsis paub tias cov nkauj mog no puas yuav ntshaw nyiaj txog qhaab tuaj yeem muab ob ceg pauv nyiaj. Lawv cov no lub hlwb yog xav li cas thov qhia rau peb paub seb?

TubHmoobUSA

Kuv xav mas txhua tus lau qaib yeej pom txhua tus poj nws yuav nteg qe thiab tej me nkauj qaib uas nws txog caij nteg qe, thaum zoo li no mas txawm tus lau qaib no yuav laus npaum lo cas los nws yeej tseem xav pos cov poj no kom tau *qhov no yog nature* yuav kom txhob ua li no mas yog tus poj tsis kam ces kawg khiav tus lau caum tsis tau ces nws so.

Cov neeg uas lawv tseem coj li ntawv yog lawv tseem nyob rau txoj kev xav txij li no xwb, yog li ntawv peb txhob muab xav ntau ntau rau lawv thiab vim lub ntuj tsim li ntawv. Kom peb txhua tus nkag siab tias, txawm peb yuav yog tib neeg tib yam los nyias yeej muaj nyias kev txawj, kev ntse thiab kev nkag siab txog kev ua neej raws nkaus li kab theem neeg ntawm nws xwb. Txhua tsav neeg tsis hais cov vam meej thiab tsis vam meej los yeej tseem muaj tej teeb meem no tsuas yog lawv tsis quav ntsej lawm xwb.

Yog peb txhua tus nyob tib level ces ua neeg twb hais lus yooj yim heev los mas Borther. Xav rau yus ib txhia thiab mog. :onionheadfake8:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov thaub laus uas muaj pojniam menyuam tag los tseem tuaj yeem nrauj pov tseg mus yuav nkauj mog, yog lawv lub siab xav li cas tiag? Kuv yeej tsis to taub tias vim li cas peb cov txiv neej Hmoob USA yuav r.uam txog qhaab no li? Tej zaum kuj yog lawv xav tau nkauj mog ob ceg xwb tiam sis txawm li ntawv los yeej yuav tsis lam r.uam txog qhov uas tuaj yeem tso pojniam menyuam pov tseg tsheej pab es cav tuav ib tug menyuam ntxhais tes muaj plhus ntxiag tom tej rau neeg saib. Oh.. kuv xav tias txaus tu siab heev uas ib tug nqaij txoom tawv ntsws hos ib tug mos mos zoo li tus ntxhais los tus xeeb ntxwv. Kuv los kuj tsis paub tias cov nkauj mog no puas yuav ntshaw nyiaj txog qhaab tuaj yeem muab ob ceg pauv nyiaj. Lawv cov no lub hlwb yog xav li cas thov qhia rau peb paub seb?

Thaub laus tshaw nkauj mog vim nkauj mog luv ces thiaj li yuav tawb tau thaub laus mog ib zaug....

Thaub laus thiaj li tsi khuv xim nws lub neej 30-40 xyoo, nws tsi xav tias nws twb ua tsi tau kiag

li lawm, thiab UA/mloog tas mas twb nqis tsi tau li lawm ntxeev saum nkauj mog plab rau sab tom lawm xwb, nws ces cuag tuag li hmo ntawd nws yeej ntxeev tsi taus cev ib hmo li lawm los nws tsi paub txaj muag li os... :41fe3244::onionheadfake8: :onionheadfake8:

Cov ntxhais mos los lawv tsi paub tias lawv muab lawv lub ces nkauj xwb mos mos rau cov niag laus ntawd qhib thiab puag lawm ces tus hluas thiab zoo luag yeej tsi xav yuav nws li lawm ces ib sim neej nws ces kawg khaws luag qub tas li xwb...., nws yeej tsi tau tus phim nws thiab tus nws xav hlub kom tag nws lub siab lub tsws li, tsuas tau tus es lam yuav/nyob ua cav lwj sib ib no xwb os...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaub laus tshaw nkauj mog vim nkauj mog luv ces thiaj li yuav tawb tau thaub laus mog ib zaug....

Thaub laus thiaj li tsi khuv xim nws lub neej 30-40 xyoo, nws tsi xav tias nws twb ua tsi tau kiag

li lawm, thiab UA/mloog tas mas twb nqis tsi tau li lawm ntxeev saum nkauj mog plab rau sab tom lawm xwb, nws ces cuag tuag li hmo ntawd nws yeej ntxeev tsi taus cev ib hmo li lawm los nws tsi paub txaj muag li os... :41fe3244::onionheadfake8: :onionheadfake8:

Cov ntxhais mos los lawv tsi paub tias lawv muab lawv lub ces nkauj xwb mos mos rau cov niag laus ntawd qhib thiab puag lawm ces tus hluas thiab zoo luag yeej tsi xav yuav nws li lawm ces ib sim neej nws ces kawg khaws luag qub tas li xwb...., nws yeej tsi tau tus phim nws thiab tus nws xav hlub kom tag nws lub siab lub tsws li, tsuas tau tus es lam yuav/nyob ua cav lwj sib ib no xwb os...

Yog, Banork mas yuav paub tias luag ua zoo li cas thiab laud, hehehehahahaaa...

ThaubLaus/MejThaub ces xav xav pom qhov uas tsis tau hlav plaub, siv tsis tau lawm los lam muab ua tiag yaim xwb ne puas yog?

Tus Mos mas tej tug yeej tsis paub dabtsi tiag od, niamTxiv ntshaw $$$ ces cili muab rau Nyujlaus tsuav lawm xwb. Hos ib txhia

zaubMos mas ho xav li no - vim nws twb cia cia Nyuj yaimYaim nojNoj lawm, nws tsis tau peev dab tsi los ntawm tej nyuag Nyuj nyob

havZoov havTsuag ntawd li, yog li no ces nws xum cia NyujLaus ntsw seb ntshe nws yuav tau mentsis peev los them nuj them nqe.

:onionheadfake1:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov thaub laus uas muaj pojniam menyuam tag los tseem tuaj yeem nrauj pov tseg mus yuav nkauj mog, yog lawv lub siab xav li cas tiag? Kuv yeej tsis to taub tias vim li cas peb cov txiv neej Hmoob USA yuav r.uam txog qhaab no li? Tej zaum kuj yog lawv xav tau nkauj mog ob ceg xwb tiam sis txawm li ntawv los yeej yuav tsis lam r.uam txog qhov uas tuaj yeem tso pojniam menyuam pov tseg tsheej pab es cav tuav ib tug menyuam ntxhais tes muaj plhus ntxiag tom tej rau neeg saib. Oh.. kuv xav tias txaus tu siab heev uas ib tug nqaij txoom tawv ntsws hos ib tug mos mos zoo li tus ntxhais los tus xeeb ntxwv. Kuv los kuj tsis paub tias cov nkauj mog no puas yuav ntshaw nyiaj txog qhaab tuaj yeem muab ob ceg pauv nyiaj. Lawv cov no lub hlwb yog xav li cas thov qhia rau peb paub seb?

Ua neeg coj cai thiab tsim txiaj npaum twg los tsis muaj koob nto npe

tabsis mus yuav nkauj mog no ces ho muaj koob nto npe ne...

Lub koob thiab nto npe ntawd txawm yuav zoo thiab phem los

kavliam vim nto npe lawm tiag...

Tsis pom dej dag siab tsis nqig ne...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov thaub laus uas muaj pojniam menyuam tag los tseem tuaj yeem nrauj pov tseg mus yuav nkauj mog, yog lawv lub siab xav li cas tiag? Kuv yeej tsis to taub tias vim li cas peb cov txiv neej Hmoob USA yuav r.uam txog qhaab no li? Tej zaum kuj yog lawv xav tau nkauj mog ob ceg xwb tiam sis txawm li ntawv los yeej yuav tsis lam r.uam txog qhov uas tuaj yeem tso pojniam menyuam pov tseg tsheej pab es cav tuav ib tug menyuam ntxhais tes muaj plhus ntxiag tom tej rau neeg saib. Oh.. kuv xav tias txaus tu siab heev uas ib tug nqaij txoom tawv ntsws hos ib tug mos mos zoo li tus ntxhais los tus xeeb ntxwv. Kuv los kuj tsis paub tias cov nkauj mog no puas yuav ntshaw nyiaj txog qhaab tuaj yeem muab ob ceg pauv nyiaj. Lawv cov no lub hlwb yog xav li cas thov qhia rau peb paub seb?

Me tub Hmoob USA.

koj hais tias cov thaub laus r,uam ua luaj li no,kuv qhia rau koj paub tias cov thaub laus ntse thiaj li tau tej tus mos mos hos,muab xyuas zoo zoo mas cov tsis ntse yog nej cov hluas ov me tub, vim tias nej mus khaws tej zag niam tub los yug nev puas yog?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

brother Ufos,

tsuav txhob yog koj xwb los mas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaub laus tshaw nkauj mog vim nkauj mog luv ces thiaj li yuav tawb tau thaub laus mog ib zaug....

Thaub laus thiaj li tsi khuv xim nws lub neej 30-40 xyoo, nws tsi xav tias nws twb ua tsi tau kiag

li lawm, thiab UA/mloog tas mas twb nqis tsi tau li lawm ntxeev saum nkauj mog plab rau sab tom lawm xwb, nws ces cuag tuag li hmo ntawd nws yeej ntxeev tsi taus cev ib hmo li lawm los nws tsi paub txaj muag li os... :41fe3244::onionheadfake8: :onionheadfake8:

Cov ntxhais mos los lawv tsi paub tias lawv muab lawv lub ces nkauj xwb mos mos rau cov niag laus ntawd qhib thiab puag lawm ces tus hluas thiab zoo luag yeej tsi xav yuav nws li lawm ces ib sim neej nws ces kawg khaws luag qub tas li xwb...., nws yeej tsi tau tus phim nws thiab tus nws xav hlub kom tag nws lub siab lub tsws li, tsuas tau tus es lam yuav/nyob ua cav lwj sib ib no xwb os...

NkaujHmoob Bannor.

qub rau lawv los yeej always tshiab rau yus sav.

Laus thiab hluas los koj xyiv fab kuv xyiv yeem lawm, noj yeej qab dua cov niag yuav noj los yuav tau taij nav mi naib hahahhah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov thaub laus uas muaj pojniam menyuam tag los tseem tuaj yeem nrauj pov tseg mus yuav nkauj mog, yog lawv lub siab xav li cas tiag? Kuv yeej tsis to taub tias vim li cas peb cov txiv neej Hmoob USA yuav r.uam txog qhaab no li? Tej zaum kuj yog lawv xav tau nkauj mog ob ceg xwb tiam sis txawm li ntawv los yeej yuav tsis lam r.uam txog qhov uas tuaj yeem tso pojniam menyuam pov tseg tsheej pab es cav tuav ib tug menyuam ntxhais tes muaj plhus ntxiag tom tej rau neeg saib. Oh.. kuv xav tias txaus tu siab heev uas ib tug nqaij txoom tawv ntsws hos ib tug mos mos zoo li tus ntxhais los tus xeeb ntxwv. Kuv los kuj tsis paub tias cov nkauj mog no puas yuav ntshaw nyiaj txog qhaab tuaj yeem muab ob ceg pauv nyiaj. Lawv cov no lub hlwb yog xav li cas thov qhia rau peb paub seb?

TubHmoobUSA, tej kev sib hlub thiab kev ua si ntawm poj niam txiv neej no mas yog thaum koj pom ib tug hluas nkauj/nraug uas koj nyiam heev lawm, koj txawm ntse npaum li cas los nws yeej ua rau koj r,uam. Luag twb piv lo lus tias kev hlub ua rau tib neeg dig muag no nev.

Thaum tus neeg ntawd r,uam lawm ces nws yeej ua tau txhua yam. nej cov hluas yuav tau ceev faj txog txoj kev hlub thiaj li tsis yuam kev nawv mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nej cov hmoob no es tsis muaj lwm yam tham los cas mas...luag ob tog txaus siab luag ua luag los pob...yus yog tus obcag xwb es pheej yuav tuaj qw hlob qw yaus .

tsis yog hmoob thiaj ua xwb nas ...thoob qabntujkxwb no neeg yeej khwv noj li no los sav.

Tog tau nyiaj tsis yog koj , tog tau txais kev zoosiab los tsis yog koj es pheej tuaj qw dabtsi....yog mob kojsiab heev ces kuj mus ua thiab..tsis muaj neeg cheem koj nas!!!!!

koj puas pab tau cov ntxhais no kom lawv ho ua tau lwm yam thiab?????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov thaub laus uas muaj pojniam menyuam tag los tseem tuaj yeem nrauj pov tseg mus yuav nkauj mog, yog lawv lub siab xav li cas tiag? Kuv yeej tsis to taub tias vim li cas peb cov txiv neej Hmoob USA yuav r.uam txog qhaab no li? Tej zaum kuj yog lawv xav tau nkauj mog ob ceg xwb tiam sis txawm li ntawv los yeej yuav tsis lam r.uam txog qhov uas tuaj yeem tso pojniam menyuam pov tseg tsheej pab es cav tuav ib tug menyuam ntxhais tes muaj plhus ntxiag tom tej rau neeg saib. Oh.. kuv xav tias txaus tu siab heev uas ib tug nqaij txoom tawv ntsws hos ib tug mos mos zoo li tus ntxhais los tus xeeb ntxwv. Kuv los kuj tsis paub tias cov nkauj mog no puas yuav ntshaw nyiaj txog qhaab tuaj yeem muab ob ceg pauv nyiaj. Lawv cov no lub hlwb yog xav li cas thov qhia rau peb paub seb?

This is about KEVHLUB os my friend mi TUBHMOOB aws...so I'm staying out of others peoples' kev hlub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

This is about KEVHLUB os my friend mi TUBHMOOB aws...so I'm staying out of others peoples' kev hlub.

Sillyme, I change your name from Sillyme to Smartme

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Sillyme, I change your name from Sillyme to Smartme

LK, I know you wouldn't like it either yog muaj neeg pheej hais koj, koj tus hlub, hais txog nej lub neej...correct?

I mean what's my business is mine; what's your buisness is yours. Gosh...who cares! People can just butt out!

Hahhaha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov thaub laus uas muaj pojniam menyuam tag los tseem tuaj yeem nrauj pov tseg mus yuav nkauj mog, yog lawv lub siab xav li cas tiag? Kuv yeej tsis to taub tias vim li cas peb cov txiv neej Hmoob USA yuav r.uam txog qhaab no li? Tej zaum kuj yog lawv xav tau nkauj mog ob ceg xwb tiam sis txawm li ntawv los yeej yuav tsis lam r.uam txog qhov uas tuaj yeem tso pojniam menyuam pov tseg tsheej pab es cav tuav ib tug menyuam ntxhais tes muaj plhus ntxiag tom tej rau neeg saib. Oh.. kuv xav tias txaus tu siab heev uas ib tug nqaij txoom tawv ntsws hos ib tug mos mos zoo li tus ntxhais los tus xeeb ntxwv. Kuv los kuj tsis paub tias cov nkauj mog no puas yuav ntshaw nyiaj txog qhaab tuaj yeem muab ob ceg pauv nyiaj. Lawv cov no lub hlwb yog xav li cas thov qhia rau peb paub seb?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tub soj ntsuam tau sau tseg hais tias " ib hnub noj 3 lub txiv tsawb dawb (muaj ib txhia hu ua txiv tsaw qe, haus 1 khob cawv dawb thiab tau thab tau zes tau hais lus rau cov me nyuam ntxhais mos mos) ntawv yuav ua rau tus txiv neej laus ntawv hnub nyoog ntev li 45 hnub ntxiv" tseg li no tiam sis raws li cov ntxhais feem coob ua kuv tau interview ces lawv tsuas yog teb tias tej zaum mus yuav cov thaub laus laus nyob rau USA ces ntshe yuav mus nyob noj nkees ces pw nquag ces thaub laus tsav tsheb thauj coj mus ncig rau tej qhov qaw ua si uas nrov npe tiam sis tej zaum ntshai nws tsis zoo li siab xav qhov uas yuav nyob noj nkees ces pw xwb los yeej tau noj ces tam sim no tsuas yog nyob rau Laos thiab tau noj lawm xwb vim tias yog xav noj ces mus tom tog tsev xwb los yeej muaj zaub muaj ntsuag xyoob muaj nceb thiab lawm lawm yam los hau noj lawm hos xav noj ntses los mus nram kwj ha xwb yeej muaj ntses lawm tsis raug tshwm nyiaj los yuav

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nkaujmos siab tseem ntev es hais tseem tau lo lus mos mos thiab kuj txawj hlub thiab ces kawg tuag thiab vwm rau nkauj mos xwb mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tub soj ntsuam tau sau tseg hais tias " ib hnub noj 3 lub txiv tsawb dawb (muaj ib txhia hu ua txiv tsaw qe, haus 1 khob cawv dawb thiab tau thab tau zes tau hais lus rau cov me nyuam ntxhais mos mos) ntawv yuav ua rau tus txiv neej laus ntawv hnub nyoog ntev li 45 hnub ntxiv" tseg li no tiam sis raws li cov ntxhais feem coob ua kuv tau interview ces lawv tsuas yog teb tias tej zaum mus yuav cov thaub laus laus nyob rau USA ces ntshe yuav mus nyob noj nkees ces pw nquag ces thaub laus tsav tsheb thauj coj mus ncig rau tej qhov qaw ua si uas nrov npe tiam sis tej zaum ntshai nws tsis zoo li siab xav qhov uas yuav nyob noj nkees ces pw xwb los yeej tau noj ces tam sim no tsuas yog nyob rau Laos thiab tau noj lawm xwb vim tias yog xav noj ces mus tom tog tsev xwb los yeej muaj zaub muaj ntsuag xyoob muaj nceb thiab lawm lawm yam los hau noj lawm hos xav noj ntses los mus nram kwj ha xwb yeej muaj ntses lawm tsis raug tshwm nyiaj los yuav

Tub Hmoob Nplog, koj hais yog kawg mas,thoob ntiaj teb no txawm yuav zoo npaum li cas los yeej zoo tsis cuag nplog teb, vim zaub mov noj nyob tom tej ntug zos, hauv dej, tom tej hav zoov los muaj huv si li koj hais mav.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov thaub laus uas muaj pojniam menyuam tag los tseem tuaj yeem nrauj pov tseg mus yuav nkauj mog, yog lawv lub siab xav li cas tiag? Kuv yeej tsis to taub tias vim li cas peb cov txiv neej Hmoob USA yuav r.uam txog qhaab no li? Tej zaum kuj yog lawv xav tau nkauj mog ob ceg xwb tiam sis txawm li ntawv los yeej yuav tsis lam r.uam txog qhov uas tuaj yeem tso pojniam menyuam pov tseg tsheej pab es cav tuav ib tug menyuam ntxhais tes muaj plhus ntxiag tom tej rau neeg saib. Oh.. kuv xav tias txaus tu siab heev uas ib tug nqaij txoom tawv ntsws hos ib tug mos mos zoo li tus ntxhais los tus xeeb ntxwv. Kuv los kuj tsis paub tias cov nkauj mog no puas yuav ntshaw nyiaj txog qhaab tuaj yeem muab ob ceg pauv nyiaj. Lawv cov no lub hlwb yog xav li cas thov qhia rau peb paub seb?

Tub Hmoob AmeriLao, los yog Tub Hmoob America'

Koj piav tau raug kuv lawm, kuv yuav los qhia pub koj paub qhov tseeb uas kuv raug ua los lawm raws li nram no,

Kuv mus Laos thawj zaug tsis tau paub Hmoob, kuv txawm ho tab tom mus ntsib ib tug ntxhais yog nws daim ID yog yug xyoo 1994, lub sij hawm ntawd nws yog 15 xyoo. Tam sim no nws yog 18 xyoo lawm.

Lub caij ntawd kuv tsis paub tias nws txheeb ze kuv kiag li, nws nrog kuv tau 3 thiv, kuv mam nug nws tias koj niam koj txiv hu li cas? Nws qhia tias nws niam yog xeem,,,, nws txiv yog xeem,,,,, li no tas rau kuv, tab sis kuv tseem paub tsis zoo thiab. Kuv ho nug ntxiv tias es nej niam tais yawm txiv hu li cas? Thaum no nws qhia tas rau kuv ces kuv paub meej2 hais tias nws yog kuv tij laug kiag tus ntxhais yug. Yog xam los kuv yog yawm txiv rau nws lawm thiab tseem yog txheeb heev.

Thaum kuv paub meej li no lawm ces kuv tsis hais dab tsi rau nws ntxiv lawm, kuv ua twj ywm thiab xav twj ywm lawm xwb. Dhau ntawd ces kuv thiaj dag rau nws tias kuv yuav muaj chaw mus lwm qhov es kom nws nyob no ces kuv thiaj khiav ntawm nws mus lawm. Kuv xav tias kuv raug yuam kev loj heev zaum ntawd. Los yos yog peb hu tias yog accidentally wrong doing, I felt guity for my self at that time, but it's ok because I didn't know her well at first.

Kuj zoo rau qhov kuv nug nws, yog tsis nug mas tseem yuav muaj continue ua si mus ntxiv... :64caf316: ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov thaub laus uas muaj pojniam menyuam tag los tseem tuaj yeem nrauj pov tseg mus yuav nkauj mog, yog lawv lub siab xav li cas tiag? Kuv yeej tsis to taub tias vim li cas peb cov txiv neej Hmoob USA yuav r.uam txog qhaab no li? Tej zaum kuj yog lawv xav tau nkauj mog ob ceg xwb tiam sis txawm li ntawv los yeej yuav tsis lam r.uam txog qhov uas tuaj yeem tso pojniam menyuam pov tseg tsheej pab es cav tuav ib tug menyuam ntxhais tes muaj plhus ntxiag tom tej rau neeg saib. Oh.. kuv xav tias txaus tu siab heev uas ib tug nqaij txoom tawv ntsws hos ib tug mos mos zoo li tus ntxhais los tus xeeb ntxwv. Kuv los kuj tsis paub tias cov nkauj mog no puas yuav ntshaw nyiaj txog qhaab tuaj yeem muab ob ceg pauv nyiaj. Lawv cov no lub hlwb yog xav li cas thov qhia rau peb paub seb?

Miv TubhmoobUSA,

Tej laus hais pajlug tias:

Muaj nyiaj kuv phem ces noj tham xav tau, thaum tuag lawm ces nqa tsis tau nrog yus mus. Yog tseem muaj zob zi ces kav tsij ua koj kawg zog, yog thaum nkag tsis zawj lawm ces lub me siab xav npaum li cas los tus me kwv tsis sawv pheej tsaug zog lawm xwb thaum no ces yuav tusiab heev li.

Tubhmoob.PoobZoo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog, Banork mas yuav paub tias luag ua zoo li cas thiab laud, hehehehahahaaa...

ThaubLaus/MejThaub ces xav xav pom qhov uas tsis tau hlav plaub, siv tsis tau lawm los lam muab ua tiag yaim xwb ne puas yog?

Tus Mos mas tej tug yeej tsis paub dabtsi tiag od, niamTxiv ntshaw $$$ ces cili muab rau Nyujlaus tsuav lawm xwb. Hos ib txhia

zaubMos mas ho xav li no - vim nws twb cia cia Nyuj yaimYaim nojNoj lawm, nws tsis tau peev dab tsi los ntawm tej nyuag Nyuj nyob

havZoov havTsuag ntawd li, yog li no ces nws xum cia NyujLaus ntsw seb ntshe nws yuav tau mentsis peev los them nuj them nqe.

:onionheadfake1:

Yog thiab mas, muaj ib txhias ces yog niam txiv tshaw $$, muaj ib txhias ces yog nws tus kheej tshaw $$$ thiab xav xav tuaj mus nyob teb chaw vam meej thiab xwb os...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NkaujHmoob Bannor.

qub rau lawv los yeej always tshiab rau yus sav.

Laus thiab hluas los koj xyiv fab kuv xyiv yeem lawm, noj yeej qab dua cov niag yuav noj los yuav tau taij nav mi naib hahahhah

Yog los mas, txiv neej ces yeej xav lub ko "QUB LUAG, TSHIAB YUS" xwb es thiaj li tsi xyeej li mas..., txawm yog luag tug los yog luag kam ces yus kam xwb... hahahahaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog los mas, txiv neej ces yeej xav lub ko "QUB LUAG, TSHIAB YUS" xwb es thiaj li tsi xyeej li mas..., txawm yog luag tug los yog luag kam ces yus kam xwb... hahahahaha

Bannor, noj mov cuav zos yeej qab dua tiag mas yom hahahhah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog los mas, txiv neej ces yeej xav lub ko "QUB LUAG, TSHIAB YUS" xwb es thiaj li tsi xyeej li mas..., txawm yog luag tug los yog luag kam ces yus kam xwb... hahahahaha

Hahahaha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now