Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

YUAV MUS DAB TEB LOS MUS NTUJ CEEB TSHEEJ ?

118 posts in this topic

Posted · Report post

YUAV UA DAB LOS UA NEEJ, YUAV MUS DAB TEB LOS YUAV MUS NTUJ CEEB TSHEEJ ?

NYOB RAU HAUV PEB HMOOB LI KEV CAI TSHOOB KOS LOS YEEJ MUAJ COV UAS NQA NYIAJ NQA UB NQA NO TUAJ MUS PUB RAU 2 NIAM TXIV UAS PIB MUS UA NEEJ TSHIAB NTAWD COJ MUS CHIV PEEV UA NEEJ ( HMOOB LUB NEEJ TSHIAB UAS TAB TOM YUAV TSHWM SIM MUAJ TOM NTEJ NO ) HOS NYOB RAU HAUV KEV CAI PAM TUS QAUV TUAJ NTAWD LOS TIB NEEG HAJ YAM TUAJ MUS PAB NYIAJ NTAU RAU THIAB NYOB RAU HAUV LUB NTEES TUAJ NTAWD MAS HAJ YAM SIV NYIAJ TAS NTAU HEEV DUA LI TOM CHURCH LAWM THIAB.

TXAWM YUAV YOG HMOOB KEV CAI THIAB YEXUS CHURCH KEV CAI LOS NWS PUAV LEEJ YOG TIB TUG TIB NEEG UA TUS RHAWV TSIM COJ LOS MUS PAB CAWM COV TUAG THIAB COV CIAJ KOM PEEM TSHEEJ TAU MUS RAU NTUJ CEEB TSHEEJ TIB YAM NKAUS XWB.

QHOV CHAW NTAWD NWS YOG IB QHOV CHAW UAS NOOB NEEJ TSIS TAU POM DUA HLO LI ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ntuj ceeb cheej nyob qhov twg dab teb nyob qhov twg. kuv tsis tau pom dua los li. txij li kuv pom txhua2 tus tuag ces nkag hauv qab nyom los hauv av tag lawm xwb. koj yuav ya lol?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ntuj ceeb cheej nyob qhov twg dab teb nyob qhov twg. kuv tsis tau pom dua los li. txij li kuv pom txhua2 tus tuag ces nkag hauv qab nyom los hauv av tag lawm xwb. koj yuav ya lol?

Tsis hais leej twg los yeej xav ya xwb, txhua tus yeej puav leej ya es thiaj li tuaj txog rau teb chaws USA nawb.

Yeej tsis muaj leej twg yuav xav nkag mus hauv av li, es koj puas yog yuav xav nkag mus hauv av maj lod ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsis hais leej twg los yeej xav ya xwb, txhua tus yeej puav leej ya es thiaj li tuaj txog rau teb chaws USA nawb.

Yeej tsis muaj leej twg yuav xav nkag mus hauv av li, es koj puas yog yuav xav nkag mus hauv av maj lod ?

cas koj yuav ntshaw 3 cov dollars ua luaj naj es ib lo ob lo los nim khav koj lub ya cuag koj yuav tsis txawj tsaw nawb.

koj txawm ya siab npaum twg los koj caij tag thiab thaum tag koj lub caij lawm koj yeej yuav nkag lawm hauv qabnyom los mas.

ab.... ntuj aws..... ua cas yuav ntsib tej tug neeg vwm loj vwm leg li nov lawm laud, nws lub npe hu ua yas no xwb ces txawm muab npuab kiag rau lub nyoob hoom ya lawm ntag.

vwm tuag nawb neeg vwm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

YUAV UA DAB LOS UA NEEJ, YUAV MUS DAB TEB LOS YUAV MUS NTUJ CEEB TSHEEJ ?

NYOB RAU HAUV PEB HMOOB LI KEV CAI TSHOOB KOS LOS YEEJ MUAJ COV UAS NQA NYIAJ NQA UB NQA NO TUAJ MUS PUB RAU 2 NIAM TXIV UAS PIB MUS UA NEEJ TSHIAB NTAWD COJ MUS CHIV PEEV UA NEEJ ( HMOOB LUB NEEJ TSHIAB UAS TAB TOM YUAV TSHWM SIM MUAJ TOM NTEJ NO ) HOS NYOB RAU HAUV KEV CAI PAM TUS QAUV TUAJ NTAWD LOS TIB NEEG HAJ YAM TUAJ MUS PAB NYIAJ NTAU RAU THIAB NYOB RAU HAUV LUB NTEES TUAJ NTAWD MAS HAJ YAM SIV NYIAJ TAS NTAU HEEV DUA LI TOM CHURCH LAWM THIAB.

TXAWM YUAV YOG HMOOB KEV CAI THIAB YEXUS CHURCH KEV CAI LOS NWS PUAV LEEJ YOG TIB TUG TIB NEEG UA TUS RHAWV TSIM COJ LOS MUS PAB CAWM COV TUAG THIAB COV CIAJ KOM PEEM TSHEEJ TAU MUS RAU NTUJ CEEB TSHEEJ TIB YAM NKAUS XWB.

QHOV CHAW NTAWD NWS YOG IB QHOV CHAW UAS NOOB NEEJ TSIS TAU POM DUA HLO LI ?

KOJ POM LEEJTWG LAWM ES SAWV TAU ROV LOS QHIA KOJ HAIS TIAS NIM MUAJ NTUJ CEEB TSHEEJ THIAB DABTEB MAS LOD?.

AB...... NPAWG KUV NTSHAI KOJ HAIS TXOG QHOV NIAG UAS SIBTXIAG MOB MOB KUB LUG CUAG SIAV YUAV TU XWB POB?.

YOG KOJ HAIS TEJ NIAG KEV SIBTXIAG NTAWD XWB CES KUV TWB YA DHAU DUA SAUV HUVSI LAWM NAWB.

LUB CAIJ NIM NOV CES ZOG NTAUG TAS LAWM TSHUAV QHOV TOS SEB LEEJTWG YUAV XUB NKAG LAWM HAUV QHOV NTXA XWB ES YUAV TSIS MUAJ DUA LWM LUB NTUJ LUB TEB LAWM NAW.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cas koj yuav ntshaw 3 cov dollars ua luaj naj es ib lo ob lo los nim khav koj lub ya cuag koj yuav tsis txawj tsaw nawb.

koj txawm ya siab npaum twg los koj caij tag thiab thaum tag koj lub caij lawm koj yeej yuav nkag lawm hauv qabnyom los mas.

ab.... ntuj aws..... ua cas yuav ntsib tej tug neeg vwm loj vwm leg li nov lawm laud, nws lub npe hu ua yas no xwb ces txawm muab npuab kiag rau lub nyoob hoom ya lawm ntag.

vwm tuag nawb neeg vwm.

Yog tias xav li nej xav ko xwb ces yeej tsis muaj hnub uas yuav paub txog txoj kev zoo uas kuv tau piav hais los ntawd hlo li os nawb ?

Thiab yuav tsis muaj hnub mus txog rau qhov chaw tseem ceeb ntawm lub neej vam meej hlo li os mog !!!

Tsuas yog los ntawm Tus Tswv.......los mus xwb mas thiaj li mus txog nkaus xwb os nawb ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog tias xav li nej xav ko xwb ces yeej tsis muaj hnub uas yuav paub txog txoj kev zoo uas kuv tau piav hais los ntawd hlo li os nawb ?

Thiab yuav tsis muaj hnub mus txog rau qhov chaw tseem ceeb ntawm lub neej vam meej hlo li os mog !!!

Tsuas yog los ntawm Tus Tswv.......los mus xwb mas thiaj li mus txog nkaus xwb os nawb ?

kuv twb hais lawm tias thaum twg hmoob tsis txeeb peb cov taubhau lawm ces peb thiaj paub tias peb yuav vam meej no nev.

niaj hnub nim no cov niag tawv dawb/ tawv dub los vwm vwm tas tus lawm thiab ntshe tseem yuav tshuav ntau tus yexus thiab vam meej ov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KOJ POM LEEJTWG LAWM ES SAWV TAU ROV LOS QHIA KOJ HAIS TIAS NIM MUAJ NTUJ CEEB TSHEEJ THIAB DABTEB MAS LOD?.

AB...... NPAWG KUV NTSHAI KOJ HAIS TXOG QHOV NIAG UAS SIBTXIAG MOB MOB KUB LUG CUAG SIAV YUAV TU XWB POB?.

YOG KOJ HAIS TEJ NIAG KEV SIBTXIAG NTAWD XWB CES KUV TWB YA DHAU DUA SAUV HUVSI LAWM NAWB.

LUB CAIJ NIM NOV CES ZOG NTAUG TAS LAWM TSHUAV QHOV TOS SEB LEEJTWG YUAV XUB NKAG LAWM HAUV QHOV NTXA XWB ES YUAV TSIS MUAJ DUA LWM LUB NTUJ LUB TEB LAWM NAW.

YOG TIAS XAV LI NEJ XAV KO XWB CES YEEJ TSIS MUAJ HNUB UAS YUAV PAUB TXOG TXOJ KEV ZOO UAS KUV TAU PIAV HAIS LOS NTAWD HLO LI OS NAWB ?

THIAB YUAV TSIS MUAJ HNUB MUS TXOG RAU QHOV CHAW TSEEM CEEB NTAWM LUB NEEJ TSIM TXIAJ THIAB VAM MEEJ HLO LI OS MOG !!!

TSUAS YOG LOS NTAWM TUS TSWV.......LOS MUS XWB MAS THIAJ LI YUAV MUS TXOG NKAUS XWB OS NAWB ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

YOG TIAS XAV LI NEJ XAV KO XWB CES YEEJ TSIS MUAJ HNUB UAS YUAV PAUB TXOG TXOJ KEV ZOO UAS KUV TAU PIAV HAIS LOS NTAWD HLO LI OS NAWB ?

THIAB YUAV TSIS MUAJ HNUB MUS TXOG RAU QHOV CHAW TSEEM CEEB NTAWM LUB NEEJ TSIM TXIAJ THIAB VAM MEEJ HLO LI OS MOG !!!

TSUAS YOG LOS NTAWM TUS TSWV.......LOS MUS XWB MAS THIAJ LI YUAV MUS TXOG NKAUS XWB OS NAWB ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cas koj yuav ntshaw 3 cov dollars ua luaj naj es ib lo ob lo los nim khav koj lub ya cuag koj yuav tsis txawj tsaw nawb.

koj txawm ya siab npaum twg los koj caij tag thiab thaum tag koj lub caij lawm koj yeej yuav nkag lawm hauv qabnyom los mas.

ab.... ntuj aws..... ua cas yuav ntsib tej tug neeg vwm loj vwm leg li nov lawm laud, nws lub npe hu ua yas no xwb ces txawm muab npuab kiag rau lub nyoob hoom ya lawm ntag.

vwm tuag nawb neeg vwm.

Nws muaj nws tus xav yug neeg, nws tshuav luag 8-9 taig kua qaib tsis tau them, nws ciaj luag ciav qhev tsis tau txaus kav liam cia nyias nyiam nyias thiaj li. Koj mus cheem ntau tseem tub qaug nws thiab. kuv xav paub hais tias tsoomfwv txoj kev cai coj los khoo neeg no ces ho tsis ntseeg, ho mus ntseeg dab txoj, tabsi ho tsis ua li dab hais tiab. Dab txoj hais tias poj niam coj khaub ncaws mas kom yus txav deb, txhob chwv tsam los qia neeg, zaum tau cov poj niam uas coj khaub ncaws qhov chaw xwb twb txhaum, twb lo qia neeg lawm, tabsi poj niam coj khaub ncaws no los tsis caiv li tseem nrog pw thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

QHOV TSEEB NWS YOG QHOV TSEEB HOS QHOV CUAV CES NWS YOG QHOV CUAV.

NEJ LEEJ TWG NYIAM QHOV CUAV CES YWJ NYOB NTAWM NEJ XWB ?

NYIAS TXOJ KEV PHEM YUAV COJ NYIAS MUS RAU QHOV PHEM ?

NYIAS TXOJ KEV ZOO YUAV COJ NYIAS MUS RAU QHOV ZOO ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KOJ POM LEEJTWG LAWM ES SAWV TAU ROV LOS QHIA KOJ HAIS TIAS NIM MUAJ NTUJ CEEB TSHEEJ THIAB DABTEB MAS LOD?.

AB...... NPAWG KUV NTSHAI KOJ HAIS TXOG QHOV NIAG UAS SIBTXIAG MOB MOB KUB LUG CUAG SIAV YUAV TU XWB POB?.

YOG KOJ HAIS TEJ NIAG KEV SIBTXIAG NTAWD XWB CES KUV TWB YA DHAU DUA SAUV HUVSI LAWM NAWB.

LUB CAIJ NIM NOV CES ZOG NTAUG TAS LAWM TSHUAV QHOV TOS SEB LEEJTWG YUAV XUB NKAG LAWM HAUV QHOV NTXA XWB ES YUAV TSIS MUAJ DUA LWM LUB NTUJ LUB TEB LAWM NAW.

Yawg idontknow!

Koj nyob twj ywm txhob hais hais nyob tsam cov xib hwb tsis raug lej txhua2 Vas Thiv lawm nas. Thiab tsam cov Tshwjkab, Kav xwm,txiv Qeej lawv tsis tau nyiag nqaij ntxiv lawm os. Cia lawv ua lawv kom xwv lawv thiaj tau tshais hmo noj maj. Koj pheej muab tshum2 ces ib tsam lawv tsis tau noj ces ho muaj tub SAB laiv. Koj twb paub lawm tias cov xibhwb ces khwv nyiaj txhua2 vasthiv, hos cov Kav xwm, tshwjkab, txiv Qeej lawv tos tsis nyoo ib tug tuag mas lawv yuav rawm mus huas nqaij noj no lod? Hos cov nyuag hais lus xaiv mas nim hais tug me yooj ce yeej yam muaj plhus kawg, lub sij hawm ntawd nws tseem ntaim xyom cuab nyiaj hnyav kawg thiab hov. Kuv tsis paub tias ua cas s/d tuaj noj nqaij tav no los tseem noj tsis tau dhuav li thiab lau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

YUAV UA DAB LOS UA NEEJ, YUAV MUS DAB TEB LOS YUAV MUS NTUJ CEEB TSHEEJ ?

NYOB RAU HAUV PEB HMOOB LI KEV CAI TSHOOB KOS LOS YEEJ MUAJ COV UAS NQA NYIAJ NQA UB NQA NO TUAJ MUS PUB RAU 2 NIAM TXIV UAS PIB MUS UA NEEJ TSHIAB NTAWD COJ MUS CHIV PEEV UA NEEJ ( HMOOB LUB NEEJ TSHIAB UAS TAB TOM YUAV TSHWM SIM MUAJ TOM NTEJ NO ) HOS NYOB RAU HAUV KEV CAI PAM TUS QAUV TUAJ NTAWD LOS TIB NEEG HAJ YAM TUAJ MUS PAB NYIAJ NTAU RAU THIAB NYOB RAU HAUV LUB NTEES TUAJ NTAWD MAS HAJ YAM SIV NYIAJ TAS NTAU HEEV DUA LI TOM CHURCH LAWM THIAB.

TXAWM YUAV YOG HMOOB KEV CAI THIAB YEXUS CHURCH KEV CAI LOS NWS PUAV LEEJ YOG TIB TUG TIB NEEG UA TUS RHAWV TSIM COJ LOS MUS PAB CAWM COV TUAG THIAB COV CIAJ KOM PEEM TSHEEJ TAU MUS RAU NTUJ CEEB TSHEEJ TIB YAM NKAUS XWB.

QHOV CHAW NTAWD NWS YOG IB QHOV CHAW UAS NOOB NEEJ TSIS TAU POM DUA HLO LI ?

ab, txhob mus ntuj ceeb tsheej os. Cia mus ntxwg nyoog teb xwb nawb. Vim ntuj ceeb tsheej mas muaj tib co tsim tsim txiaj thiab mloog mloog lus xwb tsis muaj hluas nkauj hluas nraug tham nawb. Hos mus ntxeeg nyoog teb mas muaj zaub mos, zaub laus, muaj hav nyom thiab hav mos txhov ntau heev li thiaj li lom zem. Mus ntuj ceeb tsheej ces yuav tau mus ua neeg tsim txiaj xwb tsis lom zem lawm ov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yawg idontknow!

Koj nyob twj ywm txhob hais hais nyob tsam cov xib hwb tsis raug lej txhua2 Vas Thiv lawm nas. Thiab tsam cov Tshwjkab, Kav xwm,txiv Qeej lawv tsis tau nyiag nqaij ntxiv lawm os. Cia lawv ua lawv kom xwv lawv thiaj tau tshais hmo noj maj. Koj pheej muab tshum2 ces ib tsam lawv tsis tau noj ces ho muaj tub SAB laiv. Koj twb paub lawm tias cov xibhwb ces khwv nyiaj txhua2 vasthiv, hos cov Kav xwm, tshwjkab, txiv Qeej lawv tos tsis nyoo ib tug tuag mas lawv yuav rawm mus huas nqaij noj no lod? Hos cov nyuag hais lus xaiv mas nim hais tug me yooj ce yeej yam muaj plhus kawg, lub sij hawm ntawd nws tseem ntaim xyom cuab nyiaj hnyav kawg thiab hov. Kuv tsis paub tias ua cas s/d tuaj noj nqaij tav no los tseem noj tsis tau dhuav li thiab lau.

Bawg, ua neeg nyob mas muaj ib txhia nyiam tus tsiaj tu txhuv kom tau nqaij noj, muaj ib txhia mas nyiam tu neeg kom tau ua qhev(slave) Koj cheem lawv ntau, lawv cav cem yus xwb hos, Yus qhia hais tias cov dab uas neeg teev ntawd yog dab noj yus tug, nqus yus rroj yus ntshav xwb no mas lawv cav ua ntuj liab teb ntsuab tuaj xwb.

Yus kom ntseeg lub ntuj daim av xwb cav tub qaug thiab hos. Hais tag los rov hais dua, cov dab uas neeg teev no twb hu lub ntuj lub teb nas, ua cas peb ho tsis hu lub ntuj lub teb xwb, peb ho mus hu cov niag dab no mas yog peb ua yuam kev lawm. Cov dab no yeej tsim tsis tau ntuj hlo li nas, qhov xiav xiav saum peb taubhau yog lub hnub ci mus tsis txog lawm es xiav xwb, lub ntuj txhais lo hu ua BLANK. Txhob ntseeg cov niag dab no ib tug hlo li, cov niag dab no tag tswv yim tseem hu ntuj hu teb thiab xwb.

Dab yesxus, dab Allah, dab Haujsam, Dab zuel thiab ntau ntau tus dab ua laj laj hais lawv cov npe, cov no yog neeg tsim xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

YUAV UA DAB LOS UA NEEJ, YUAV MUS DAB TEB LOS YUAV MUS NTUJ CEEB TSHEEJ ?

NYOB RAU HAUV PEB HMOOB LI KEV CAI TSHOOB KOS LOS YEEJ MUAJ COV UAS NQA NYIAJ NQA UB NQA NO TUAJ MUS PUB RAU 2 NIAM TXIV UAS PIB MUS UA NEEJ TSHIAB NTAWD COJ MUS CHIV PEEV UA NEEJ ( HMOOB LUB NEEJ TSHIAB UAS TAB TOM YUAV TSHWM SIM MUAJ TOM NTEJ NO ) HOS NYOB RAU HAUV KEV CAI PAM TUS QAUV TUAJ NTAWD LOS TIB NEEG HAJ YAM TUAJ MUS PAB NYIAJ NTAU RAU THIAB NYOB RAU HAUV LUB NTEES TUAJ NTAWD MAS HAJ YAM SIV NYIAJ TAS NTAU HEEV DUA LI TOM CHURCH LAWM THIAB.

TXAWM YUAV YOG HMOOB KEV CAI THIAB YEXUS CHURCH KEV CAI LOS NWS PUAV LEEJ YOG TIB TUG TIB NEEG UA TUS RHAWV TSIM COJ LOS MUS PAB CAWM COV TUAG THIAB COV CIAJ KOM PEEM TSHEEJ TAU MUS RAU NTUJ CEEB TSHEEJ TIB YAM NKAUS XWB.

QHOV CHAW NTAWD NWS YOG IB QHOV CHAW UAS NOOB NEEJ TSIS TAU POM DUA HLO LI ?

Kuv xav mas lo lus tias "YUAV MUS DAB TEB LOS YUAV MUS NTUJ CEEB TSHEEJ" no nws yog ib qho xwb.

Kuv li dab teb los tsis tau xav mus ntuj ceeb tsheej los tsis tau xav pom ces kuv lam nyob rau "NTIAJ TEB

LUB CEEB TSHEEJ" xwb lau!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

COV TIB NEEG UAS XYAUM TXOJ KEV ZOO, PAUB TXOG TXOJ KEV NCAJ NCEES THIAB PAUB TXOG QHOV CUAV THIAB QHOV TSEEB MAS LUAG TSIS COJ THIAB XAV ZOO LI NEJ XAV NAWB MOG COV KWV TIJ HMOOB.

TXHUA YAM NTAWM NEJ, NEJ TWB UA TUS POM ZOO THIAB NYIAS YEEM NYIAS YAM LAWM CES KUV YUAV YUAM TSIS TAU NEJ THIAB YUAV PAB TSIS TAU NEJ LAWM NAWB MOG ?

NEJ HAIS TIAS NEJ QHOV THIAJ LI YOG THIAB ZOO NO CES NEJ YEEJ MEEM PAB NEJ TUS KHEEJ KOM NEJ DIM NTAWM DAB NTXWJ NYOOG TXOJ KEV PHEM MUS TXOG QHOV UAS NEJ XAV TAU THIAB NEJ NTSHAW NAWB MOG.

KUV PAUB ZOO TIAS NEJ YEEJ TSIS MUAJ LEEJ TWG YUAV XAUJ POM QHOV TSEEB THIAB PAUB TXOG QHOV ZOO HLO LI ?

NEJ TSUAS YOG LAM TAU LAM XAV CES LAM HAIS KOM TAS LI NEJ LUB SIAB XAV XWB.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

COV TIB NEEG UAS XYAUM TXOJ KEV ZOO, PAUB TXOG TXOJ KEV NCAJ NCEES THIAB PAUB TXOG QHOV CUAV THIAB QHOV TSEEB MAS LUAG TSIS COJ THIAB XAV ZOO LI NEJ XAV NAWB MOG COV KWV TIJ HMOOB.

TXHUA YAM NTAWM NEJ, NEJ TWB UA TUS POM ZOO THIAB NYIAS YEEM NYIAS YAM LAWM CES KUV YUAV YUAM TSIS TAU NEJ THIAB YUAV PAB TSIS TAU NEJ LAWM NAWB MOG ?

NEJ HAIS TIAS NEJ QHOV THIAJ LI YOG THIAB ZOO NO CES NEJ YEEJ MEEM PAB NEJ TUS KHEEJ KOM NEJ DIM NTAWM DAB NTXWJ NYOOG TXOJ KEV PHEM MUS TXOG QHOV UAS NEJ XAV TAU THIAB NEJ NTSHAW NAWB MOG.

KUV PAUB ZOO TIAS NEJ YEEJ TSIS MUAJ LEEJ TWG YUAV XAUJ POM QHOV TSEEB THIAB PAUB TXOG QHOV ZOO HLO LI ?

NEJ TSUAS YOG LAM TAU LAM XAV CES LAM HAIS KOM TAS LI NEJ LUB SIAB XAV XWB.

Saub aw! koj twb explain tsis tau hais tias koj xauj pom dab tsis es koj yuav hais ua dab tsi nas, cav txog tav no koj twb qhia tsis tau hais tias qhov koj pom ntawd yog li cas tiag. Ib tug neeg nws hais tias nws xauj pom mas nws yeej qhia tau rau suav daws paub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Saub aw! koj twb explain tsis tau hais tias koj xauj pom neeg lub txim iabliam es koj yuav hais ua dab tsi nas, cav txog tav no koj twb qhia tsis tau hais tias qhov koj pom ntawd yog li cas tiag. Ib tug neeg nws hais tias nws xauj pom mas nws yeej qhia tau rau suav daws paub.

Saub, koj hais tias peb tsis muaj kev ncaj ncees no es, koj qhov kev ncaj ncees yog dab tsis qhia los seb? peb cov niag neeg tsis muaj kev ncaj ncees no mas, tsuav peb paub hlub lwm leej lwm tus, paub ntshai kev npam, paub ntshai lub ntuj, peb ntseeg nomtswv txoj cai xwb ces peb qhuas kawg lawm tiag. Kuv lam nug koj ib lo: Kev ncaj ncees puas yog yus yug ib tug neeg ne yom?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Saub aw! koj twb explain tsis tau hais tias koj xauj pom neeg lub txim iabliam es koj yuav hais ua dab tsi nas, cav txog tav no koj twb qhia tsis tau hais tias qhov koj pom ntawd yog li cas tiag. Ib tug neeg nws hais tias nws xauj pom mas nws yeej qhia tau rau suav daws paub.

Saub, koj hais tias peb tsis muaj kev ncaj ncees no es, koj qhov kev ncaj ncees yog dab tsis qhia los seb? peb cov niag neeg tsis muaj kev ncaj ncees no mas, tsuav peb paub hlub lwm leej lwm tus, paub ntshai kev npam, paub ntshai lub ntuj, peb ntseeg nomtswv txoj cai xwb ces peb qhuas kawg lawm tiag. Kuv lam nug koj ib lo: Kev ncaj ncees puas yog yus yug ib tug neeg ne yom?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KEV TSIS NCAJ NCEES CES YOG QHOV UAS KOJ TAB TOM HAIS NTAWM KO NTAG LAU...?

UA LI CAS ES LAM TAU LAM XAV LAM HAIS LI LAWM XWB, KUV TSIS YOG COV UAS KOJ XAV THIAB KOJ HAIS KO NAWB MOG ?

KUV TWB YEEJ HAIS LAWM HAIS TIAS NEJ YUAV TSUM POM THIAB PAUB KUV KOM ZOO TSO NEJ MAM LI HAIS KUV NO OS ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KEV TSIS NCAJ NCEES CES YOG QHOV UAS KOJ TAB TOM HAIS NTAWM KO NTAG LAU...?

UA LI CAS ES LAM TAU LAM XAV LAM HAIS LI LAWM XWB, KUV TSIS YOG COV UAS KOJ XAV THIAB KOJ HAIS KO NAWB MOG ?

KUV TWB YEEJ HAIS LAWM HAIS TIAS NEJ YUAV TSUM POM THIAB PAUB KUV KOM ZOO TSO NEJ MAM LI HAIS KUV NO OS ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov phooj ywg

Tib neeg txhua tus yuav tsis mus dab teb hlo li, Nyias yuav mus raws nyias qhov kev ntseeg thiab nyiam lawm xwb nawd, Hos peb txhua tus yuav tau nyob ntuj ceeb tsheej txhua leej lawm, Yuav tsis muaj ib twg tsis tau nyob hlo li.

Dab teb puas muaj thiab puas pom: Dab teb muaj tab sis tsis muaj neeg pom, Tsuas yog ua npau suav pom xwb yeej tsis muaj neeg mus txog los li. Ntuj ceeb tsheej muaj thiab pom lawm, Ntuj ceeb tsheej yog lub peb nyob no lawm, Yuav tsis tshuav ib lub ntuj twg rau peb cov tsis tau tuag no nyob lawm, Yog thaum tuag lawm kawg mus nyob rau lub ntuj pog koob yawg koob lawd nyob lawm xwb, Lub ntuj kuv hais los no kuv kuj pom thiab txog lawm tsuas yog tsis tau txog caij mus nyob xwb, Peb txhua tus yuav dhia tsis dhau lub ntuj no kiag li.

Peb ua neeg nyob peb yuav tsum sib hlub mog hmoob, Kom nco ntsoov tias txog koj yeej kawg cia kuv, Txog kuv los yeej kawg cia koj xwb , Tsis hais xeem twg hlo li yuav tsum siv li kuv hais no thiaj mus tau.

Yog leej twg tsis coj li no, No ho teb tuaj mam tham txuas mus

Hmoob Tshiab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov phooj ywg

Tib neeg txhua tus yuav tsis mus dab teb hlo li, Nyias yuav mus raws nyias qhov kev ntseeg thiab nyiam lawm xwb nawd, Hos peb txhua tus yuav tau nyob ntuj ceeb tsheej txhua leej lawm, Yuav tsis muaj ib twg tsis tau nyob hlo li.

Dab teb puas muaj thiab puas pom: Dab teb muaj tab sis tsis muaj neeg pom, Tsuas yog ua npau suav pom xwb yeej tsis muaj neeg mus txog los li. Ntuj ceeb tsheej muaj thiab pom lawm, Ntuj ceeb tsheej yog lub peb nyob no lawm, Yuav tsis tshuav ib lub ntuj twg rau peb cov tsis tau tuag no nyob lawm, Yog thaum tuag lawm kawg mus nyob rau lub ntuj pog koob yawg koob lawd nyob lawm xwb, Lub ntuj kuv hais los no kuv kuj pom thiab txog lawm tsuas yog tsis tau txog caij mus nyob xwb, Peb txhua tus yuav dhia tsis dhau lub ntuj no kiag li.

Peb ua neeg nyob peb yuav tsum sib hlub mog hmoob, Kom nco ntsoov tias txog koj yeej kawg cia kuv, Txog kuv los yeej kawg cia koj xwb , Tsis hais xeem twg hlo li yuav tsum siv li kuv hais no thiaj mus tau.

Yog leej twg tsis coj li no, No ho teb tuaj mam tham txuas mus

Hmoob Tshiab

Nyob zoo os tus phooj ywg Hmoob tshiab, zoo siab thiab ua tsaug rau koj cov lus zoo lus txhawb siab nawb mog. Ntawm kuv los kuv yeej ntseeg tias txoj kev uas yuav mus rau ntuj ceeb tsheej ntawd ces nws yeej muaj tab sis nyob ntawm seb tib neeg txhua tus sawv daws lub siab xav thiab nyiam mus rau feem zoo li cas xwb. Yog tias yus ntseeg hais tias muaj ces nws yeej muaj xwb li os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ntuj ceeb cheej nyob qhov twg dab teb nyob qhov twg. kuv tsis tau pom dua los li. txij li kuv pom txhua2 tus tuag ces nkag hauv qab nyom los hauv av tag lawm xwb. koj yuav ya lol?

Tsixavtuag

Txawm yog tus ntseeg thiab tus tsi ntseeg los yeej yuav tuag rau qhov peb txhua tus yog noobneej muaj roj ntsha thiab yuav mus rau hauv qhov av li koj hais mas, tabsis peb tus ntsujplig nws tsi txawj tuag. Puas muaj leejtwg pom nws tus ntsujplig, puas muaj leejtwg pom dab rauqhov dab los kuj yog ntsujplig tabsis dab tsi muaj cev nqaijtawv li peb; tabsis peb Moob yeej paub tseeb tias tibneeg muaj ntsujplig. Peb txhua tus yeej yuav tuag, tus neeg tuag lawm nws tus ntsujplig tsi nyob hauv nws lub cev lawm nws thiaj tuag. Thaum peb lub cev tuag lawm peb tus ntsujplig yuav nyob tsi tau hauv peb lub cev ces tom hauv ntej yuav muaj ob qhov chaw rau peb mus xwb, ob qhov chaw ntawd Vajtswv txojlus qhia rau peb tias lub ib yog ntuj ceebtsheej, lub ob yog ntujtawg. Heaven and hell are real, you must believe and you must chose one right now. Thaum koj tu siav nrho ces lub qhovrooj tom hauv ntej qhib hlo rau koj, koj tsi xav mus los yeej yuav tau mus.

Vajtswv txojlus qhia peb tias ntuj ceebtsheej yog Tswv Yexus lub, yog koj yuav mus ntuj ceebtsheej ces txais yuav Tswv Yexus ua koj tus Tswv Cawmseej tamsim no, kev ntseeg Tswv Yexus yog kev nrog Vajtswv sib raug zoo, yog koj tsi nrog Vajtswv sib raug zoo Vajtswv yuav tsi leeg paub koj thiab tsi txais koj mus nyob ntuj ceebtsheej, rauqhov ntuj ceebtsheej yog nws lub; yeej tsi muaj ob peb lub ntuj ceebtsheej li tsuas yog muaj tib lub xwb. Teg Num 4:12 qhia tias, "Tsi muaj leejtwg cawm tau peb dim peb lub txim, tsuas yog Yexus tib leeg xwb thiaj cawm tau, tsi muaj dua lwm tus uas Vajtswv tso los cawm peb tibneeg ntiajteb kom peb dim peb lub txim li". Yauhaas 14:6 hais tias, Yexus teb Thaumas hais tias, "Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb, thiab yog txojsia; tsi muaj leejtwg mus cuag tau leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau." Yexus thiaj yog tus uas coj tau peb mus ntuj ceebtsheej, txhua lub religion yuav tsum los ntseeg Yexus xwb thiaj li mus tau ntuj ceebtsheej.

Vajtswv txojlus hais txog ntujtawg thiab. Mathais 25:41 Yexus hais tias, "Nws hais rau cov uas nyob ntawm nws sab txhumphem (sab laug) hais tias, 'Nej cov uas raug Vajtswv foom tsi zoo. Nej cia li tsiv ntawm kuv mus rau hauv lub cub tawg uas cig tsi paub tuag mus ibtxhis uas twb npaj tseg rau dab Ntxwgnyoog thiab nws cov tubkhai mus nyob lawm."Ntujtawg yog Vajtswv npaj rau dab ntxwgnyoog thiab nws cov demons mus nyob, qhov chaw ntawd yog ntujtawg; dab ntxwgnyoog thiab cov demons xav kom tag nrho neeg ntiajteb nrog lawv nyob ntujtawg txomnyem li lawv, cov dab thiaj tshaum peb tibneeg ntiajteb kom dig muag, tshoov peb siab koj tsi txhob ntseeg Yexus, tshoov peb siab kom tsi txhob ntseeg tias muaj Vajtswv Yawmsaub sub sawvdaws tau nrog nws thiab nws cov dab nyob ntujtawg. Yog peb tsi xav mus nyob ntujtawg ces kawg los txais yuav Tswv Yexus ua peb tus Tswv Cawmseej xwb.

Yog li no, nyob tom peb hauv ntej muaj ob qhov chaw rau peb mus xwb, mus ntuj ceebtsheej ces ntseeg Yexus; yuav mus ntujtawg ces tsi tas ntseeg Yexus li, rauqhov dab ntxwgnyoog xav kom tibneeg mus hauv coob li coob tau. Cov phoojywg sawvdaws peb hlub nej thiab thov nej los ntseeg Vajtswv ua ntej lig rau nej mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsixavtuag

Txawm yog tus ntseeg thiab tus tsi ntseeg los yeej yuav tuag rau qhov peb txhua tus yog noobneej muaj roj ntsha thiab yuav mus rau hauv qhov av li koj hais mas, tabsis peb tus ntsujplig nws tsi txawj tuag. Puas muaj leejtwg pom nws tus ntsujplig, puas muaj leejtwg pom dab rauqhov dab los kuj yog ntsujplig tabsis dab tsi muaj cev nqaijtawv li peb; tabsis peb Moob yeej paub tseeb tias tibneeg muaj ntsujplig. Peb txhua tus yeej yuav tuag, tus neeg tuag lawm nws tus ntsujplig tsi nyob hauv nws lub cev lawm nws thiaj tuag. Thaum peb lub cev tuag lawm peb tus ntsujplig yuav nyob tsi tau hauv peb lub cev ces tom hauv ntej yuav muaj ob qhov chaw rau peb mus xwb, ob qhov chaw ntawd Vajtswv txojlus qhia rau peb tias lub ib yog ntuj ceebtsheej, lub ob yog ntujtawg. Heaven and hell are real, you must believe and you must chose one right now. Thaum koj tu siav nrho ces lub qhovrooj tom hauv ntej qhib hlo rau koj, koj tsi xav mus los yeej yuav tau mus.

Vajtswv txojlus qhia peb tias ntuj ceebtsheej yog Tswv Yexus lub, yog koj yuav mus ntuj ceebtsheej ces txais yuav Tswv Yexus ua koj tus Tswv Cawmseej tamsim no, kev ntseeg Tswv Yexus yog kev nrog Vajtswv sib raug zoo, yog koj tsi nrog Vajtswv sib raug zoo Vajtswv yuav tsi leeg paub koj thiab tsi txais koj mus nyob ntuj ceebtsheej, rauqhov ntuj ceebtsheej yog nws lub; yeej tsi muaj ob peb lub ntuj ceebtsheej li tsuas yog muaj tib lub xwb. Teg Num 4:12 qhia tias, "Tsi muaj leejtwg cawm tau peb dim peb lub txim, tsuas yog Yexus tib leeg xwb thiaj cawm tau, tsi muaj dua lwm tus uas Vajtswv tso los cawm peb tibneeg ntiajteb kom peb dim peb lub txim li". Yauhaas 14:6 hais tias, Yexus teb Thaumas hais tias, "Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb, thiab yog txojsia; tsi muaj leejtwg mus cuag tau leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau." Yexus thiaj yog tus uas coj tau peb mus ntuj ceebtsheej, txhua lub religion yuav tsum los ntseeg Yexus xwb thiaj li mus tau ntuj ceebtsheej.

Vajtswv txojlus hais txog ntujtawg thiab. Mathais 25:41 Yexus hais tias, "Nws hais rau cov uas nyob ntawm nws sab txhumphem (sab laug) hais tias, 'Nej cov uas raug Vajtswv foom tsi zoo. Nej cia li tsiv ntawm kuv mus rau hauv lub cub tawg uas cig tsi paub tuag mus ibtxhis uas twb npaj tseg rau dab Ntxwgnyoog thiab nws cov tubkhai mus nyob lawm."Ntujtawg yog Vajtswv npaj rau dab ntxwgnyoog thiab nws cov demons mus nyob, qhov chaw ntawd yog ntujtawg; dab ntxwgnyoog thiab cov demons xav kom tag nrho neeg ntiajteb nrog lawv nyob ntujtawg txomnyem li lawv, cov dab thiaj tshaum peb tibneeg ntiajteb kom dig muag, tshoov peb siab koj tsi txhob ntseeg Yexus, tshoov peb siab kom tsi txhob ntseeg tias muaj Vajtswv Yawmsaub sub sawvdaws tau nrog nws thiab nws cov dab nyob ntujtawg. Yog peb tsi xav mus nyob ntujtawg ces kawg los txais yuav Tswv Yexus ua peb tus Tswv Cawmseej xwb.

Yog li no, nyob tom peb hauv ntej muaj ob qhov chaw rau peb mus xwb, mus ntuj ceebtsheej ces ntseeg Yexus; yuav mus ntujtawg ces tsi tas ntseeg Yexus li, rauqhov dab ntxwgnyoog xav kom tibneeg mus hauv coob li coob tau. Cov phoojywg sawvdaws peb hlub nej thiab thov nej los ntseeg Vajtswv ua ntej lig rau nej mog.

Bawg Guest cov uas tsis ntseeg nej tus vajtswv es ntseeg ntuj ntseeg teb ces luag tuag luag mus thawj thiab ua tus tshiab lawm. Luag xaiv yam uas luag nyiam ces luag los thawj ua yam ntawd lawm. Hos nej ntseeg yesxus ces thaum nej tuag nej mus nyob tim toj ntxas tos txog hnub uas yesxus nqis los, yesxus mam los tsa nej sawv. Yog yesxus los tsis tau ces nej tag mus li. Hos yog yesxus los los yesxus tseem muab cov ciaj tua tuag tag thiab. Koj puas pom nej niaj hnub tos Rapture day uas yog hnub yesxus nqis.

Yog koj ntseeg hais tias thaum koj tuag kiag ces koj tus plig mus nrog yesxus nyob ces txhais tau hais tias koj tsis ntseeg yesxus. Koj ntseeg lwm yam lawm. Nyeem koj phau bible zoo zoo nawb mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now