Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Hmoob Ua Neeb Yuav Nqi $5,000 thiab Noj Sea Food Xwb.

60 posts in this topic

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob,

Kuv tau hnov Hmoob tham hauv xovtooj cua tias nyob U.S. no muaj ib tug Hmoob nws ua ib thajneeb yuav tus nqi yog $5,000. Hos tsis tas li los nws hais nws cov qhuaneeb mas noj Sea Foods cov hom cws lobster uas loj2 xwb no. Tau tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob muaj mob nyob rau Michigan los yog Oregon tau mob hnyav heev lawv tsevneeg tau yuav pib davhlau tos tus Hmoob ntawd tuaj ua neeb ces nws hais li kuv hais los saud, ua rau lawv tsis muaj choice tau muab thaj neeb ntawd ua tag thiab tiam nws zoo kawg tau yuav luag muaj 1 week tiamsis lawv tus neeg los tsis zoo thiab, lawv thiaj li thov tus Hmoob ntawd luv nqi ua $3,000.

Kuv xav kom peb Hmoob ua ntsuas ntseeg cov neeg coj txawv2 li no vim kev neeb kuv txiv twb yog ib tug txivneeb laug paub kho dabpeg zoo ntau tus, kho cov Neeg raug dabntxaug hauv peb zos xyoo 1976 thaum pom tias yog thiab neeg tuag txog 30 tawm tus lawm kuv txiv thiaj ua kho tag ces tsis tuag ntxiv lawm, kho cov neeg raug dab phim kooskaim, dab theebkawv uas pheej raug tej meyuam quaj quaj tsis taus ces plhu ntsuab tag thiab huam ib tshaj ib tshaj zoo li yuav tuag ntawd thiab lwm yam kuv txiv tsuas yuav 12 lag nyiaj rov los hauv xwb. Yog tias tsevneeg ntawd txheebze thiab txomnyem tom qab ua neeb tag tsis ntev kuv txiv rov qab nqa cov nyiaj mus hais rau tsevneeg ntawd tias kuv xav tuaj yuav nej ib qhov kuatxob lossis ntsev coj mus noj no ces kuv txiv rov muab lawv qhov nyiaj ntawd rov pub rau lawv lawm. Qhov ua li no yog ua kom dab ntseeg yus xwb. Vim hais tias kev neeb yaig no yog tsim los CAWM NEEJ KHO TSAV xwb hos txawm yuav nqi los tsuas yuav rau cov uas raug dab loj loj li kuv hais los saud lawm thiaj li yuam tsum tau yuav, yog koj tsis yuav ces dab tom yus thiab.

Txheej nimno Hmoob mas xyov li lau!!! ua neeb ces yog $1,000-$2,000 rov saud lawm xwb thiab thaj twg los yog kho Pojyawm Txwvtxoob thiab txhiajmeej nkaus xwb.

Kuv lam muab qhia nej sawvdaws kom paub ceevfaj xwb os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg HmoobUSA

Kuv xav tias yog muaj nyiaj $5,000.00 ces kav tsij muab yuav qab qab rau tus mob ntawd noj es nws

tuag lawm los xam tau tias twb tau noj qab txaus lawm cas yuav ntseeg cov neeg dag ntawd os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg HmoobUSA

Kuv xav tias yog muaj nyiaj $5,000.00 ces kav tsij muab yuav qab qab rau tus mob ntawd noj es nws

tuag lawm los xam tau tias twb tau noj qab txaus lawm cas yuav ntseeg cov neeg dag ntawd os.

Phoojywg SRP,

Peb ua neej nyob tos luag cov Neegphem phem ntxias tau ib cov Neeg qaugquavv los vim yeej muaj ib hom neeg tej hlwb yeej tsawg heev tiag os koj. Koj hais yog lawm os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob,

Kuv tau hnov Hmoob tham hauv xovtooj cua tias nyob U.S. no muaj ib tug Hmoob nws ua ib thajneeb yuav tus nqi yog $5,000. Hos tsis tas li los nws hais nws cov qhuaneeb mas noj Sea Foods cov hom cws lobster uas loj2 xwb no. Tau tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob muaj mob nyob rau Michigan los yog Oregon tau mob hnyav heev lawv tsevneeg tau yuav pib davhlau tos tus Hmoob ntawd tuaj ua neeb ces nws hais li kuv hais los saud, ua rau lawv tsis muaj choice tau muab thaj neeb ntawd ua tag thiab tiam nws zoo kawg tau yuav luag muaj 1 week tiamsis lawv tus neeg los tsis zoo thiab, lawv thiaj li thov tus Hmoob ntawd luv nqi ua $3,000.

Kuv xav kom peb Hmoob ua ntsuas ntseeg cov neeg coj txawv2 li no vim kev neeb kuv txiv twb yog ib tug txivneeb laug paub kho dabpeg zoo ntau tus, kho cov Neeg raug dabntxaug hauv peb zos xyoo 1976 thaum pom tias yog thiab neeg tuag txog 30 tawm tus lawm kuv txiv thiaj ua kho tag ces tsis tuag ntxiv lawm, kho cov neeg raug dab phim kooskaim, dab theebkawv uas pheej raug tej meyuam quaj quaj tsis taus ces plhu ntsuab tag thiab huam ib tshaj ib tshaj zoo li yuav tuag ntawd thiab lwm yam kuv txiv tsuas yuav 12 lag nyiaj rov los hauv xwb. Yog tias tsevneeg ntawd txheebze thiab txomnyem tom qab ua neeb tag tsis ntev kuv txiv rov qab nqa cov nyiaj mus hais rau tsevneeg ntawd tias kuv xav tuaj yuav nej ib qhov kuatxob lossis ntsev coj mus noj no ces kuv txiv rov muab lawv qhov nyiaj ntawd rov pub rau lawv lawm. Qhov ua li no yog ua kom dab ntseeg yus xwb. Vim hais tias kev neeb yaig no yog tsim los CAWM NEEJ KHO TSAV xwb hos txawm yuav nqi los tsuas yuav rau cov uas raug dab loj loj li kuv hais los saud lawm thiaj li yuam tsum tau yuav, yog koj tsis yuav ces dab tom yus thiab.

Txheej nimno Hmoob mas xyov li lau!!! ua neeb ces yog $1,000-$2,000 rov saud lawm xwb thiab thaj twg los yog kho Pojyawm Txwvtxoob thiab txhiajmeej nkaus xwb.

Kuv lam muab qhia nej sawvdaws kom paub ceevfaj xwb os nawb.

Npawg HmoobUSA,

Koj nco Meskas lolus tias, "Good ain't cheap[quote] , cheap[quote] ain't good" tsam lam zoo li no ne?

Yog kho tau zoo lawm ces tab pestsawg los them...

Yog nws yuav kim lawm ces yuav tau deduct thaum file income tax as medical bills or report rau IRS....

Hais li no tso....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob,

Kuv tau hnov Hmoob tham hauv xovtooj cua tias nyob U.S. no muaj ib tug Hmoob nws ua ib thajneeb yuav tus nqi yog $5,000. Hos tsis tas li los nws hais nws cov qhuaneeb mas noj Sea Foods cov hom cws lobster uas loj2 xwb no. Tau tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob muaj mob nyob rau Michigan los yog Oregon tau mob hnyav heev lawv tsevneeg tau yuav pib davhlau tos tus Hmoob ntawd tuaj ua neeb ces nws hais li kuv hais los saud, ua rau lawv tsis muaj choice tau muab thaj neeb ntawd ua tag thiab tiam nws zoo kawg tau yuav luag muaj 1 week tiamsis lawv tus neeg los tsis zoo thiab, lawv thiaj li thov tus Hmoob ntawd luv nqi ua $3,000.

Kuv xav kom peb Hmoob ua ntsuas ntseeg cov neeg coj txawv2 li no vim kev neeb kuv txiv twb yog ib tug txivneeb laug paub kho dabpeg zoo ntau tus, kho cov Neeg raug dabntxaug hauv peb zos xyoo 1976 thaum pom tias yog thiab neeg tuag txog 30 tawm tus lawm kuv txiv thiaj ua kho tag ces tsis tuag ntxiv lawm, kho cov neeg raug dab phim kooskaim, dab theebkawv uas pheej raug tej meyuam quaj quaj tsis taus ces plhu ntsuab tag thiab huam ib tshaj ib tshaj zoo li yuav tuag ntawd thiab lwm yam kuv txiv tsuas yuav 12 lag nyiaj rov los hauv xwb. Yog tias tsevneeg ntawd txheebze thiab txomnyem tom qab ua neeb tag tsis ntev kuv txiv rov qab nqa cov nyiaj mus hais rau tsevneeg ntawd tias kuv xav tuaj yuav nej ib qhov kuatxob lossis ntsev coj mus noj no ces kuv txiv rov muab lawv qhov nyiaj ntawd rov pub rau lawv lawm. Qhov ua li no yog ua kom dab ntseeg yus xwb. Vim hais tias kev neeb yaig no yog tsim los CAWM NEEJ KHO TSAV xwb hos txawm yuav nqi los tsuas yuav rau cov uas raug dab loj loj li kuv hais los saud lawm thiaj li yuam tsum tau yuav, yog koj tsis yuav ces dab tom yus thiab.

Txheej nimno Hmoob mas xyov li lau!!! ua neeb ces yog $1,000-$2,000 rov saud lawm xwb thiab thaj twg los yog kho Pojyawm Txwvtxoob thiab txhiajmeej nkaus xwb.

Kuv lam muab qhia nej sawvdaws kom paub ceevfaj xwb os nawb.

Npawg HmoobUSA, kuv saib mas yog vim nimno peb Hmoob nyob USA no muaj nyiaj heev tuaj lawm, peb tsis txomnyem li puas thaum ub peb niamqhuav tuaj nyob luag lub tebchaws. Yog li nimno thiaj muaj ib co Hmoob uas muaj lub siab phem xav dag-noj dag-haus peb cov Hmoob. Tsis hais cov muag tshuaj, ua neeb, saib hmoov (ua saub), ua kasmuang (kubxaj) thiab lwm yam los yeej puav leej yog xav dag ntxias peb cov Hmoob uas tsis muaj lub tswvyim zoo li nyiaj xwb. Yog leejtwg ntse txaus ces yuav tsis raug cov neeg zoo li no dag. Yog leegtwg ntseeg lawv cov neeg dag no ces yeej yuav poob nyiag dawb2 rau lawv xwb. Tsaws li kuv saib pom thiab paub mas yog zoo li no nkaus xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob,

Kuv tau hnov Hmoob tham hauv xovtooj cua tias nyob U.S. no muaj ib tug Hmoob nws ua ib thajneeb yuav tus nqi yog $5,000. Hos tsis tas li los nws hais nws cov qhuaneeb mas noj Sea Foods cov hom cws lobster uas loj2 xwb no. Tau tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob muaj mob nyob rau Michigan los yog Oregon tau mob hnyav heev lawv tsevneeg tau yuav pib davhlau tos tus Hmoob ntawd tuaj ua neeb ces nws hais li kuv hais los saud, ua rau lawv tsis muaj choice tau muab thaj neeb ntawd ua tag thiab tiam nws zoo kawg tau yuav luag muaj 1 week tiamsis lawv tus neeg los tsis zoo thiab, lawv thiaj li thov tus Hmoob ntawd luv nqi ua $3,000.

Kuv xav kom peb Hmoob ua ntsuas ntseeg cov neeg coj txawv2 li no vim kev neeb kuv txiv twb yog ib tug txivneeb laug paub kho dabpeg zoo ntau tus, kho cov Neeg raug dabntxaug hauv peb zos xyoo 1976 thaum pom tias yog thiab neeg tuag txog 30 tawm tus lawm kuv txiv thiaj ua kho tag ces tsis tuag ntxiv lawm, kho cov neeg raug dab phim kooskaim, dab theebkawv uas pheej raug tej meyuam quaj quaj tsis taus ces plhu ntsuab tag thiab huam ib tshaj ib tshaj zoo li yuav tuag ntawd thiab lwm yam kuv txiv tsuas yuav 12 lag nyiaj rov los hauv xwb. Yog tias tsevneeg ntawd txheebze thiab txomnyem tom qab ua neeb tag tsis ntev kuv txiv rov qab nqa cov nyiaj mus hais rau tsevneeg ntawd tias kuv xav tuaj yuav nej ib qhov kuatxob lossis ntsev coj mus noj no ces kuv txiv rov muab lawv qhov nyiaj ntawd rov pub rau lawv lawm. Qhov ua li no yog ua kom dab ntseeg yus xwb. Vim hais tias kev neeb yaig no yog tsim los CAWM NEEJ KHO TSAV xwb hos txawm yuav nqi los tsuas yuav rau cov uas raug dab loj loj li kuv hais los saud lawm thiaj li yuam tsum tau yuav, yog koj tsis yuav ces dab tom yus thiab.

Txheej nimno Hmoob mas xyov li lau!!! ua neeb ces yog $1,000-$2,000 rov saud lawm xwb thiab thaj twg los yog kho Pojyawm Txwvtxoob thiab txhiajmeej nkaus xwb.

Kuv lam muab qhia nej sawvdaws kom paub ceevfaj xwb os nawb.

HmoobUSA,

Yawg NhiaHuas lawv puas ua neeg txog $1000-$2000 rov rau sauv lawm thiab?

Yog hnub twg cov kwvtij txheeb ze no ua neeb txog li koj hais lawm no ces--koj tuaj nrog kuv tham es wb mus ua ib lub Church tshiab los pob....LOLz! tsi li ntawd, los wb mus join lawv cov PojKoob Yawmntxwv ned....smiles!

txhob poobsiab, yog koj tseem Hnov xwb---tos kom pom kiag ntawm qhov muag tso, wb li tham ntxiv seb yuav ua li cas thiaj li zoo os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Neeg coj Xaxana dab tsi los xij, muaj tus tseeb tus cuav, nyob ntawm yus tus kheej ntseeg nawb.

Yus yuav tau xyuam xyuam xwm xwb. Kuv yeej hnov hnov ib txhia mas dag tau nyiaj lawm ces

tso tes plau lawm los kuj muaj... Yus tsis txhob ua tus "jackass" xwb los mad...

:onionheadfake8:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob,

Kuv tau hnov Hmoob tham hauv xovtooj cua tias nyob U.S. no muaj ib tug Hmoob nws ua ib thajneeb yuav tus nqi yog $5,000. Hos tsis tas li los nws hais nws cov qhuaneeb mas noj Sea Foods cov hom cws lobster uas loj2 xwb no. Tau tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob muaj mob nyob rau Michigan los yog Oregon tau mob hnyav heev lawv tsevneeg tau yuav pib davhlau tos tus Hmoob ntawd tuaj ua neeb ces nws hais li kuv hais los saud, ua rau lawv tsis muaj choice tau muab thaj neeb ntawd ua tag thiab tiam nws zoo kawg tau yuav luag muaj 1 week tiamsis lawv tus neeg los tsis zoo thiab, lawv thiaj li thov tus Hmoob ntawd luv nqi ua $3,000.

Kuv xav kom peb Hmoob ua ntsuas ntseeg cov neeg coj txawv2 li no vim kev neeb kuv txiv twb yog ib tug txivneeb laug paub kho dabpeg zoo ntau tus, kho cov Neeg raug dabntxaug hauv peb zos xyoo 1976 thaum pom tias yog thiab neeg tuag txog 30 tawm tus lawm kuv txiv thiaj ua kho tag ces tsis tuag ntxiv lawm, kho cov neeg raug dab phim kooskaim, dab theebkawv uas pheej raug tej meyuam quaj quaj tsis taus ces plhu ntsuab tag thiab huam ib tshaj ib tshaj zoo li yuav tuag ntawd thiab lwm yam kuv txiv tsuas yuav 12 lag nyiaj rov los hauv xwb. Yog tias tsevneeg ntawd txheebze thiab txomnyem tom qab ua neeb tag tsis ntev kuv txiv rov qab nqa cov nyiaj mus hais rau tsevneeg ntawd tias kuv xav tuaj yuav nej ib qhov kuatxob lossis ntsev coj mus noj no ces kuv txiv rov muab lawv qhov nyiaj ntawd rov pub rau lawv lawm. Qhov ua li no yog ua kom dab ntseeg yus xwb. Vim hais tias kev neeb yaig no yog tsim los CAWM NEEJ KHO TSAV xwb hos txawm yuav nqi los tsuas yuav rau cov uas raug dab loj loj li kuv hais los saud lawm thiaj li yuam tsum tau yuav, yog koj tsis yuav ces dab tom yus thiab.

Txheej nimno Hmoob mas xyov li lau!!! ua neeb ces yog $1,000-$2,000 rov saud lawm xwb thiab thaj twg los yog kho Pojyawm Txwvtxoob thiab txhiajmeej nkaus xwb.

Kuv lam muab qhia nej sawvdaws kom paub ceevfaj xwb os nawb.

HmoobUSA'

Kuv xav tias cov txiv neeb laus uas txawj neeb tim ub tuaj thiab cov uas yog cov txiv neeb laus tuaj tim ub tsa lawv ua neeb mas yeej tseem siv tus cai qub tim ub.

Tsuas yuav tus nqe siab tshaj yog 12 lag nyiaj li koj hais koj txiv xwb.

Cov uas lawv sawv neeb tshiab teb chaws no los yog neeb saub mas kuv yeej hnov ntau tus tham tias lawv sau nqe mej neeb kim heev li koj hais no lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob,

Kuv tau hnov Hmoob tham hauv xovtooj cua tias nyob U.S. no muaj ib tug Hmoob nws ua ib thajneeb yuav tus nqi yog $5,000. Hos tsis tas li los nws hais nws cov qhuaneeb mas noj Sea Foods cov hom cws lobster uas loj2 xwb no. Tau tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob muaj mob nyob rau Michigan los yog Oregon tau mob hnyav heev lawv tsevneeg tau yuav pib davhlau tos tus Hmoob ntawd tuaj ua neeb ces nws hais li kuv hais los saud, ua rau lawv tsis muaj choice tau muab thaj neeb ntawd ua tag thiab tiam nws zoo kawg tau yuav luag muaj 1 week tiamsis lawv tus neeg los tsis zoo thiab, lawv thiaj li thov tus Hmoob ntawd luv nqi ua $3,000.

Kuv xav kom peb Hmoob ua ntsuas ntseeg cov neeg coj txawv2 li no vim kev neeb kuv txiv twb yog ib tug txivneeb laug paub kho dabpeg zoo ntau tus, kho cov Neeg raug dabntxaug hauv peb zos xyoo 1976 thaum pom tias yog thiab neeg tuag txog 30 tawm tus lawm kuv txiv thiaj ua kho tag ces tsis tuag ntxiv lawm, kho cov neeg raug dab phim kooskaim, dab theebkawv uas pheej raug tej meyuam quaj quaj tsis taus ces plhu ntsuab tag thiab huam ib tshaj ib tshaj zoo li yuav tuag ntawd thiab lwm yam kuv txiv tsuas yuav 12 lag nyiaj rov los hauv xwb. Yog tias tsevneeg ntawd txheebze thiab txomnyem tom qab ua neeb tag tsis ntev kuv txiv rov qab nqa cov nyiaj mus hais rau tsevneeg ntawd tias kuv xav tuaj yuav nej ib qhov kuatxob lossis ntsev coj mus noj no ces kuv txiv rov muab lawv qhov nyiaj ntawd rov pub rau lawv lawm. Qhov ua li no yog ua kom dab ntseeg yus xwb. Vim hais tias kev neeb yaig no yog tsim los CAWM NEEJ KHO TSAV xwb hos txawm yuav nqi los tsuas yuav rau cov uas raug dab loj loj li kuv hais los saud lawm thiaj li yuam tsum tau yuav, yog koj tsis yuav ces dab tom yus thiab.

Txheej nimno Hmoob mas xyov li lau!!! ua neeb ces yog $1,000-$2,000 rov saud lawm xwb thiab thaj twg los yog kho Pojyawm Txwvtxoob thiab txhiajmeej nkaus xwb.

Kuv lam muab qhia nej sawvdaws kom paub ceevfaj xwb os nawb.

Raws li kuv xav mas nyuam qhuav ntxim xwb, tus hais tiag li kuv hais mas suav dawd cem ncauj liab vog, tus dag noj dag haus mas suav daws qhuas. Kuv tseem xav kom cov txiv neeb tshiab no ua neeb kho nyuj hos muab npuas los teebneeb(qaib teebneeb chang to npua teeb neeb). Neeg mas yim vammeej yim awb xwb, txiv neeb hais li cas ces tau noj li ntawd.

Kuv txiv los yeej txawj neeb thiab, yeej kawg 12 lag nyiaj li koj hais no thiab xwb, muaj qee zaum teeb neeb tag ces kuv txiv muab luag choj nyiaj yuav me ntsis ntsev me me kom pleev tau ib nyuag qhov nqaij. Kuv txiv hais tias yuav tsis tau kua txob no nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HmoobUSA'

Kuv xav tias cov txiv neeb laus uas txawj neeb tim ub tuaj thiab cov uas yog cov txiv neeb laus tuaj tim ub tsa lawv ua neeb mas yeej tseem siv tus cai qub tim ub.

Tsuas yuav tus nqe siab tshaj yog 12 lag nyiaj li koj hais koj txiv xwb.

Cov uas lawv sawv neeb tshiab teb chaws no los yog neeb saub mas kuv yeej hnov ntau tus tham tias lawv sau nqe mej neeb kim heev li koj hais no lawm.

Dab Xeev,

Cov neeb laus tum ub thiab cov neeb tshiab tim no ne, cov twg kho tau neeg zoi mobdua?

Kuv xav tias yus muaj choices uas yuav choise tus twg no.... Yog kim dhau es yus them tsis tausces ho nrhiav tus uas yus them taus... Puas yog li ntawd?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li kuv xav mas nyuam qhuav ntxim xwb, tus hais tiag li kuv hais mas suav dawd cem ncauj liab vog, tus dag noj dag haus mas suav daws qhuas. Kuv tseem xav kom cov txiv neeb tshiab no ua neeb kho nyuj hos muab npuas los teebneeb(qaib teebneeb chang to npua teeb neeb). Neeg mas yim vammeej yim awb xwb, txiv neeb hais li cas ces tau noj li ntawd.

Kuv txiv los yeej txawj neeb thiab, yeej kawg 12 lag nyiaj li koj hais no thiab xwb, muaj qee zaum teeb neeb tag ces kuv txiv muab luag choj nyiaj yuav me ntsis ntsev me me kom pleev tau ib nyuag qhov nqaij. Kuv txiv hais tias yuav tsis tau kua txob no nawb.

Txivdlaab Vaam a,

Tsuav puab yeeb them xwb os... Nyag nyam nyag ...

Vim le caag yuav tsis tau hovtxob no?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li kuv xav mas nyuam qhuav ntxim xwb, tus hais tiag li kuv hais mas suav dawd cem ncauj liab vog, tus dag noj dag haus mas suav daws qhuas. Kuv tseem xav kom cov txiv neeb tshiab no ua neeb kho nyuj hos muab npuas los teebneeb(qaib teebneeb chang to npua teeb neeb). Neeg mas yim vammeej yim awb xwb, txiv neeb hais li cas ces tau noj li ntawd.

Kuv txiv los yeej txawj neeb thiab, yeej kawg 12 lag nyiaj li koj hais no thiab xwb, muaj qee zaum teeb neeb tag ces kuv txiv muab luag choj nyiaj yuav me ntsis ntsev me me kom pleev tau ib nyuag qhov nqaij. Kuv txiv hais tias yuav tsis tau kua txob no nawb.

Bawg koj nyob fresno ces koj yeej paub cov hmoob hauv nej lub zos no yeej muaj cov ua neeeb ib thaj yog 3000 thiab 2400 lawm mas. Hnub i kuv ib tug dab laug tseeem piav rau kuv nkawv tiam nws pojniam tus xibfwb tsa nws pojniam uaneeb yog 4 tug bua, 16 tus qaib, nyiaj tiam tus xib fwb 2400 dollar...tus xibfwb no yog ib tug Pojniam Hmoob Tsab hauv Fresno.

Ces kuv ho nug kuv niag dab laug ntawd tias ua yog li nes ...yawg noj txawj ua neeb lawd ...nws ho xav yuav nqi neeeb li cas...yawg hais tias ..qhov no tsis paub hais nawb vauv...tus xibfwb yeej hais tias yuav tsum khom txaus mas darneeb thiaj muaj zog thiab thiaj yuav pom qab ua ib thaj neeb.

Raws li kuv xav ces yog 5000 dollar lawm ces thov kom yawg Vamxua pab coj mus ncig tim blogteb ib lwm lo tso tuag los kavliam ntshe zoo dua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Dab Xeev,

Cov neeb laus tum ub thiab cov neeb tshiab tim no ne, cov twg kho tau neeg zoi mobdua?

Kuv xav tias yus muaj choices uas yuav choise tus twg no.... Yog kim dhau es yus them tsis tausces ho nrhiav tus uas yus them taus... Puas yog li ntawd?

Yij khej1'

Kuv yeej paub hmoob lub qe qauj tsw lwj no los ntev lawm kuv tsis hu txiv neeb hmoob tuaj ua li as.

Kuv mus thov cov txiv neeb mes kas hnav tsho dawb tim hospital ua saib thiab kho ntau lawm xwb zoo kawg lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yij khej1'

Kuv yeej paub hmoob lub qe qauj tsw lwj no los ntev lawm kuv tsis hu txiv neeb hmoob tuaj ua li as.

Kuv mus thov cov txiv neeb mes kas hnav tsho dawb tim hospital ua saib thiab kho ntau lawm xwb zoo kawg lawm.

Dab Xeeb,

very good choice.... cov txivneeg dawb ko mas kim kawg tabsis lawv ho accepted npaws hoosmom losyog medicare/insurance ne puas yog????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg HmoobUSA

Kuv xav tias yog muaj nyiaj $5,000.00 ces kav tsij muab yuav qab qab rau tus mob ntawd noj es nws

tuag lawm los xam tau tias twb tau noj qab txaus lawm cas yuav ntseeg cov neeg dag ntawd os.

100% agree :boythank:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo cov bro txhua tus, mloog nej tham txog kev ua neeb nyob sab USA tim ko mas tsis yog ua neeb tiag hos yog khwv nyiaj lawm xwb, kuv lam tham ua lus paj paws li no: kuv niam kuj txawj ua neeb thiab, kuv niam twb ua neeb los tau muaj 20 tawm lub xyoo no lawm, thaj tsam 3 nyob no ces luag yeej niaj hnub tuaj zov thiab hu xov tooj tuaj nrhiav kuv niam ua neeb tshuav xwb, muab xam los mus ces thaj tsam li 4-5 hnub ua 1 thaj neeb tas mus li, vim kuv niam yog 1 tug neeg yuav lwm tus siab, pom lwm tus txoj kev tsaus ntuj, kev txom nyem thaum luag tuaj thov lawm yog nws tsis muaj mob ces yeej mus ua txhua zaus. Tsis tas li txhua zaus kuv niam ua neeb nws yeej tsis yuav leej twg 1 kips daj li, txawm luag muab 12 lag nyiaj coj los teeb neeb los kuv niam tias nws cov qhua neeb yeej yog los kho ntiaj teb tib neeg kom nyob dawb nyob huv xwb nws tsis yuav, yog lawv siab tsis tseev los kom mus yuav me ntsis xyab ntawv tej tau coj los fi thaj xwb, tej thaum mus ua neeb deb kuv niam thiaj li yuav me ntsis ua nqi tsheb los tsev xwb. Tsis tas li thaum ua neeb saib tag luag nug kuv niam yeej tsuas hais tias yog puv 3 hnub rov sauv tus neeg mob nquag lawm no mam kom lawv nrhiav 1 tug me nyuam tsiaj me2 tsuav yog muaj lub taub hau tsiaj xwb tau lawm coj los tuav tseev rau xwb, txawm leej twg yuav tuaj kho los tau tsis tas yuav yog kuv niam kho xwb yeej tau lawm. Vim kuv niam ua neeb tsis yuav leej twg nyiaj, tsis sau leej twg nqi, tsis tees npaum ub npaum no, hais lus yooj yim, thov thaum twg tau thaum ntawv ces luag tus twg los hais tias thov lwm tus mas yuav nyuaj ncauj nyuaj lus no ces luag thiaj tab tuaj thov kuv niam mus ua neeb xwb. Li no mas thiaj li yog hu tias "THOV NWS TUAJ UA NEEB", hos yog zoo li nej tham sauv mas yog "NTIAV/YUAV NWS TUAJ UA NEEB" lawm. Muaj qee zaus kuv cov kwv tij & cov muam tim USA tseem kom kuv niam ua neeb puag tim Laos no tuaj mus saib lawv tib si.

Ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Dab Xeeb,

very good choice.... cov txivneeg dawb ko mas kim kawg tabsis lawv ho accepted npaws hoosmom losyog medicare/insurance ne puas yog????

Yij khej1'

Yog li koj hais kawg mas kuv mus kom lawv ua neeb kho kuv 1 zaug pw tim lawv tsev thaum 7/15/2006 txog ntua 9/11/2006 kuv mam li los tsev.

lawv yuav nqe mej neeb $104,000 tab sis muab daim nyuag medicare teeb thaj xwb ces tag li ntawd xwb.

Yus tsuas yog pom tus nqe xwb tsis tau them dab tsi tsis tau yuav qaib yuav npua los rau lawv kho li.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yij khej1'

Yog li koj hais kawg mas kuv mus kom lawv ua neeb kho kuv 1 zaug pw tim lawv tsev thaum 7/15/2006 txog ntua 9/11/2006 kuv mam li los tsev.

lawv yuav nqe mej neeb $104,000 tab sis muab daim nyuag medicare teeb thaj xwb ces tag li ntawd xwb.

Yus tsuas yog pom tus nqe xwb tsis tau them dab tsi tsis tau yuav qaib yuav npua los rau lawv kho li.

Nyob zoo os bro "Xeevtxwjlaug", cov daj hau kuj ua neeb kim kawg thiab nawb yom! hehehehe kuv xav paub tias nyob sab USA tim ko piv xam li mob nyhuv tws es daj hau ua neeb kho ne raug nqi li cas??????? hos tim Laos no mas nplog ua neeb kho ces yog thaj tsam li 1,200,000kips(US$ 150).

Ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob,

Kuv tau hnov Hmoob tham hauv xovtooj cua tias nyob U.S. no muaj ib tug Hmoob nws ua ib thajneeb yuav tus nqi yog $5,000. Hos tsis tas li los nws hais nws cov qhuaneeb mas noj Sea Foods cov hom cws lobster uas loj2 xwb no. Tau tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob muaj mob nyob rau Michigan los yog Oregon tau mob hnyav heev lawv tsevneeg tau yuav pib davhlau tos tus Hmoob ntawd tuaj ua neeb ces nws hais li kuv hais los saud, ua rau lawv tsis muaj choice tau muab thaj neeb ntawd ua tag thiab tiam nws zoo kawg tau yuav luag muaj 1 week tiamsis lawv tus neeg los tsis zoo thiab, lawv thiaj li thov tus Hmoob ntawd luv nqi ua $3,000.

Kuv xav kom peb Hmoob ua ntsuas ntseeg cov neeg coj txawv2 li no vim kev neeb kuv txiv twb yog ib tug txivneeb laug paub kho dabpeg zoo ntau tus, kho cov Neeg raug dabntxaug hauv peb zos xyoo 1976 thaum pom tias yog thiab neeg tuag txog 30 tawm tus lawm kuv txiv thiaj ua kho tag ces tsis tuag ntxiv lawm, kho cov neeg raug dab phim kooskaim, dab theebkawv uas pheej raug tej meyuam quaj quaj tsis taus ces plhu ntsuab tag thiab huam ib tshaj ib tshaj zoo li yuav tuag ntawd thiab lwm yam kuv txiv tsuas yuav 12 lag nyiaj rov los hauv xwb. Yog tias tsevneeg ntawd txheebze thiab txomnyem tom qab ua neeb tag tsis ntev kuv txiv rov qab nqa cov nyiaj mus hais rau tsevneeg ntawd tias kuv xav tuaj yuav nej ib qhov kuatxob lossis ntsev coj mus noj no ces kuv txiv rov muab lawv qhov nyiaj ntawd rov pub rau lawv lawm. Qhov ua li no yog ua kom dab ntseeg yus xwb. Vim hais tias kev neeb yaig no yog tsim los CAWM NEEJ KHO TSAV xwb hos txawm yuav nqi los tsuas yuav rau cov uas raug dab loj loj li kuv hais los saud lawm thiaj li yuam tsum tau yuav, yog koj tsis yuav ces dab tom yus thiab.

Txheej nimno Hmoob mas xyov li lau!!! ua neeb ces yog $1,000-$2,000 rov saud lawm xwb thiab thaj twg los yog kho Pojyawm Txwvtxoob thiab txhiajmeej nkaus xwb.

Kuv lam muab qhia nej sawvdaws kom paub ceevfaj xwb os nawb.

Hnov xwb tsis cuag muag pom os HmoobUSA es ua cas yuav nquag hais luag tej tas li xwb, yog yuav hais mas hais yus tus kheej lub peev xwm pob.

Muaj ib tug ntxhais nws yog tus them nqi tshoob rau nws niam thiab nws txiv thaum nkawd sib yuav nas thiab ntshe nws yuav yog tus ntxhais uas xub xub them nqi tshoob los sis luag hu tau tias mus yuav txiv mas yog mus yuav li nws yuav thiaj yog mus yuav txiv.

Nyiaj siv xwb yog yus tsis muaj teeb meem kev kub ntxhov thiab yus tsis yog neeg nyiam luab nuj luab nqi ces yus khaws tsawg los tau ntau nawb mog es kuv tsis yog hais lus khav theeb rau koj os tiamsis kuv hais qhov yog, qhov pom ntawm qhov muag nawb.

Thaum tus ntxhais tseem nrog nws niam nws txiv nyob nws muaj nyiaj ntau tsawv thiab lub sijhawm ntawd cov neeg thaum ntawd tseem txom nyem heev ces nws yog tus uas muaj nyiaj dua lawv tsev neeg ntawd.

Nws thiab nws tus hluas uas nkawd yeej sib tham los ntev lawm thaum paub tseeb hais tias nkawd yuav sib yuav ces niam thiab txiv yuav sau nyiaj ua tshoob $5000.00 no ces tus ntxhais them kiag nws niam thiab nws txiv $7000.00 ces nws hais rau nws niam thiab nws txiv hais tias niam thiab txiv, yog nws hlub kuv tiag tiag ces kuv yuav mus lawm kuv muab $7000.00 nov rau nej es nej tsis txhob sau kuv tus hlub nyiaj yog nej yuav sau nws nyiaj no nej sau $3000.00 los ua ib pluag mov noj thaum ua tshoob xwb vim kuv hlub nws heev thiab nws hlub kuv heev tsam nws txom txom nyem (vim kuv twb paub tias nws mus luab nqi tom tsev txais nyiaj los ua tshoob xwb).

Ces tus dab laug hais tias tsis tau os vim luag tuaj yuav koj lawm ces luag yeej muaj txaus txaus lawm.

Ces cov neeg mus sib hais tas thaum paub tias lawv sau nws $5000.00 ntxiv kuv $7000.00 ces kuv thiaj tias yog nej sau nws sau nws $5000.00 lawm ces kuv yuav nqa kuv $7000.00 mus rau kuv tus hlub es cia nej yuav nws $5000.00.

Ces niam thiab txiv lawv thiaj hais tias yog li ntawd ces koj muab $7000.00 lawm peb ua li koj hais peb sau nws $3000.00 xwb ces lawv nus thiaj hais tsis tau dab tsi lawv thiaj sau nkawd lub nqi tshoob tsawg tsawg $3000.00 xwb.

Kuv zaj tshoob ces tas li no lawm os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yij khej1'

Yog li koj hais kawg mas kuv mus kom lawv ua neeb kho kuv 1 zaug pw tim lawv tsev thaum 7/15/2006 txog ntua 9/11/2006 kuv mam li los tsev.

lawv yuav nqe mej neeb $104,000 tab sis muab daim nyuag medicare teeb thaj xwb ces tag li ntawd xwb.

Yus tsuas yog pom tus nqe xwb tsis tau them dab tsi tsis tau yuav qaib yuav npua los rau lawv kho li.

Xeev hais txog meka ua neeb mas kim kawg li nawb kuv tij laug mus ua ib thaj neeb hloov nws lub siab xyoo tas los no thaum lub 10 hli ntawd xwb yog 1.5 lab+ rau tej nyuag qaib teeb neeb qe xyab ntawv thiab ces rawg 2 lab lawm tiag. niaj hnub no tseem mus ntsib lawv tas li thiab tej thaum tseem tau pw ICU 2-3 hmos thiab mas tseem tsis paub tias yuav raug li cas ntxiv thiab ho.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo os bro "Xeevtxwjlaug", cov daj hau kuj ua neeb kim kawg thiab nawb yom! hehehehe kuv xav paub tias nyob sab USA tim ko piv xam li mob nyhuv tws es daj hau ua neeb kho ne raug nqi li cas??????? hos tim Laos no mas nplog ua neeb kho ces yog thaj tsam li 1,200,000kips(US$ 150).

Ua tsaug.

Tub Hluas Hmoob'

Hais txog cov daj hau ua neeb kho nyuv tws mas lawv twb kho kuv lawm mas.

Tus nqe lawv tuaj thauj kuv hauv tsev mus tim tsev ua neeb yog $500.00.

Tus nqe neeb kiag yog $200.00 hos lawv tej tsev lawv tej twj neeb yog $675.00.

Tag huv si yog $1,375.00 yog yus mus yus rau tim lawv ces tsis poob $500.00

Kuv mus thov lawv ua neeb kho tsib lawv muab lub tsib laws kiag tawm kuv ho tsis pom tus nqe li vim lawv tsis ua ntawv tuaj qhia.

Tej zaum lawv ua ntawv tuaj los ntshe cov me nyuam saib tas lawv tsis qhia kuv xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeev hais txog meka ua neeb mas kim kawg li nawb kuv tij laug mus ua ib thaj neeb hloov nws lub siab xyoo tas los no thaum lub 10 hli ntawd xwb yog 1.5 lab+ rau tej nyuag qaib teeb neeb qe xyab ntawv thiab ces rawg 2 lab lawm tiag. niaj hnub no tseem mus ntsib lawv tas li thiab tej thaum tseem tau pw ICU 2-3 hmos thiab mas tseem tsis paub tias yuav raug li cas ntxiv thiab ho.

nkaj nyha'

Ham tsis kim los mas thaum i kuv nyob nram ko kuv them tsis taus nqe neeb mes kas li kuv thiaj khiav los pem nov lawm los mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob,

Kuv tau hnov Hmoob tham hauv xovtooj cua tias nyob U.S. no muaj ib tug Hmoob nws ua ib thajneeb yuav tus nqi yog $5,000. Hos tsis tas li los nws hais nws cov qhuaneeb mas noj Sea Foods cov hom cws lobster uas loj2 xwb no. Tau tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob muaj mob nyob rau Michigan los yog Oregon tau mob hnyav heev lawv tsevneeg tau yuav pib davhlau tos tus Hmoob ntawd tuaj ua neeb ces nws hais li kuv hais los saud, ua rau lawv tsis muaj choice tau muab thaj neeb ntawd ua tag thiab tiam nws zoo kawg tau yuav luag muaj 1 week tiamsis lawv tus neeg los tsis zoo thiab, lawv thiaj li thov tus Hmoob ntawd luv nqi ua $3,000.

Kuv xav kom peb Hmoob ua ntsuas ntseeg cov neeg coj txawv2 li no vim kev neeb kuv txiv twb yog ib tug txivneeb laug paub kho dabpeg zoo ntau tus, kho cov Neeg raug dabntxaug hauv peb zos xyoo 1976 thaum pom tias yog thiab neeg tuag txog 30 tawm tus lawm kuv txiv thiaj ua kho tag ces tsis tuag ntxiv lawm, kho cov neeg raug dab phim kooskaim, dab theebkawv uas pheej raug tej meyuam quaj quaj tsis taus ces plhu ntsuab tag thiab huam ib tshaj ib tshaj zoo li yuav tuag ntawd thiab lwm yam kuv txiv tsuas yuav 12 lag nyiaj rov los hauv xwb. Yog tias tsevneeg ntawd txheebze thiab txomnyem tom qab ua neeb tag tsis ntev kuv txiv rov qab nqa cov nyiaj mus hais rau tsevneeg ntawd tias kuv xav tuaj yuav nej ib qhov kuatxob lossis ntsev coj mus noj no ces kuv txiv rov muab lawv qhov nyiaj ntawd rov pub rau lawv lawm. Qhov ua li no yog ua kom dab ntseeg yus xwb. Vim hais tias kev neeb yaig no yog tsim los CAWM NEEJ KHO TSAV xwb hos txawm yuav nqi los tsuas yuav rau cov uas raug dab loj loj li kuv hais los saud lawm thiaj li yuam tsum tau yuav, yog koj tsis yuav ces dab tom yus thiab.

Txheej nimno Hmoob mas xyov li lau!!! ua neeb ces yog $1,000-$2,000 rov saud lawm xwb thiab thaj twg los yog kho Pojyawm Txwvtxoob thiab txhiajmeej nkaus xwb.

Kuv lam muab qhia nej sawvdaws kom paub ceevfaj xwb os nawb.

Phoojywg txhob maj mas,yog koj hnov tus ntawd txawj ua neeb:1.koj kom lwm tus tsawv qe seb puas tuav nws ro,nws teemcaij ibhnub tsausntuj kajntug seb tus mob puas txawv,2.koj kom lwm tus saib xyab xwb leej tshaj tus ua neeb,nws tim tus ntsuj plig mus thawj thiab lawm xwb,nimno kuv tsis thab cov ua neeb lawm,tej thaum koj pheej pw tsis tsaug zog,koj thov lwm tus hu plig tas ces pw tsaug zog zoo lawm xwb ntag nimno kuv siv li no lawm xwb,kuv qhia koj li no xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kwvtij Hmoob,

Kuv tau hnov Hmoob tham hauv xovtooj cua tias nyob U.S. no muaj ib tug Hmoob nws ua ib thajneeb yuav tus nqi yog $5,000. Hos tsis tas li los nws hais nws cov qhuaneeb mas noj Sea Foods cov hom cws lobster uas loj2 xwb no. Tau tsis ntev los no muaj ib tug Hmoob muaj mob nyob rau Michigan los yog Oregon tau mob hnyav heev lawv tsevneeg tau yuav pib davhlau tos tus Hmoob ntawd tuaj ua neeb ces nws hais li kuv hais los saud, ua rau lawv tsis muaj choice tau muab thaj neeb ntawd ua tag thiab tiam nws zoo kawg tau yuav luag muaj 1 week tiamsis lawv tus neeg los tsis zoo thiab, lawv thiaj li thov tus Hmoob ntawd luv nqi ua $3,000.

Kuv xav kom peb Hmoob ua ntsuas ntseeg cov neeg coj txawv2 li no vim kev neeb kuv txiv twb yog ib tug txivneeb laug paub kho dabpeg zoo ntau tus, kho cov Neeg raug dabntxaug hauv peb zos xyoo 1976 thaum pom tias yog thiab neeg tuag txog 30 tawm tus lawm kuv txiv thiaj ua kho tag ces tsis tuag ntxiv lawm, kho cov neeg raug dab phim kooskaim, dab theebkawv uas pheej raug tej meyuam quaj quaj tsis taus ces plhu ntsuab tag thiab huam ib tshaj ib tshaj zoo li yuav tuag ntawd thiab lwm yam kuv txiv tsuas yuav 12 lag nyiaj rov los hauv xwb. Yog tias tsevneeg ntawd txheebze thiab txomnyem tom qab ua neeb tag tsis ntev kuv txiv rov qab nqa cov nyiaj mus hais rau tsevneeg ntawd tias kuv xav tuaj yuav nej ib qhov kuatxob lossis ntsev coj mus noj no ces kuv txiv rov muab lawv qhov nyiaj ntawd rov pub rau lawv lawm. Qhov ua li no yog ua kom dab ntseeg yus xwb. Vim hais tias kev neeb yaig no yog tsim los CAWM NEEJ KHO TSAV xwb hos txawm yuav nqi los tsuas yuav rau cov uas raug dab loj loj li kuv hais los saud lawm thiaj li yuam tsum tau yuav, yog koj tsis yuav ces dab tom yus thiab.

Txheej nimno Hmoob mas xyov li lau!!! ua neeb ces yog $1,000-$2,000 rov saud lawm xwb thiab thaj twg los yog kho Pojyawm Txwvtxoob thiab txhiajmeej nkaus xwb.

Kuv lam muab qhia nej sawvdaws kom paub ceevfaj xwb os nawb.

Kuv nhov ntau yam xov tsiv mloog txog kev ua neeb thiab. TXIJ NHUB NO LAWM NTAWM NTEJ, YUAV TAU NROG COV TXAWJ UA NEEB KHOM NQI IB YAM LI LWMYAM PROFESSIONAL SERVICES!!!!!!!!!!!!!!!!! If I can afford for your fee, I will hire you. If not, you are out of the picture! Sooner or later, Hmoob kev ua NEEB is out of the picture, too!!!!!!!!!!!!!! THE SAME IS TRUE WITH HMOOB KEVCAI PAM TUAG. "Tua ib tug nyuj los xyomcuab tsis muaj zaub rau qhua noj. Tua 10 tus nyuj los xyomcuab tsis muaj zaub rau qhua noj" Damn it! Cov Kavxwm yog cov tsim teebmeem!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv nhov ntau yam xov tsiv mloog txog kev ua neeb thiab. TXIJ NHUB NO LAWM NTAWM NTEJ, YUAV TAU NROG COV TXAWJ UA NEEB KHOM NQI IB YAM LI LWMYAM PROFESSIONAL SERVICES!!!!!!!!!!!!!!!!! If I can afford for your fee, I will hire you. If not, you are out of the picture! Sooner or later, Hmoob kev ua NEEB is out of the picture, too!!!!!!!!!!!!!! THE SAME IS TRUE WITH HMOOB KEVCAI PAM TUAG. "Tua ib tug nyuj los xyomcuab tsis muaj zaub rau qhua noj. Tua 10 tus nyuj los xyomcuab tsis muaj zaub rau qhua noj" Damn it! Cov Kavxwm yog cov tsim teebmeem!!

Vajhuam.

Kuv xav tias ntawm peb nroog ntxaib no cov tshwj kab kav xwm thiaj ntiav nyiaj zus thiab noj nqaij ntau no xyoo tag los kuv tij laug tuag nram nej zos Sacramento ko kuv tuaj pam kuv tij laug cas cov kav xwm hmoob lees ntawm ko 1 leeg kwv hlo 1 sab ntsag nrog 1 yav ncej puab ntug lawv txiav kiag ntawm pob hauv caug tseg yav kav hlaub rau xyom cuab xwb.cov tav muab rau txiv qeej txiv nruas lub ntsov muab rau tus tuaj tua nyuj.

peb tua 4 tug nyuj cwb qhua 2 tug tsis cwb qhua xav tias nyaj txaus noj lawm thaum kawg kuv tau yuav 2 tug npua ntxiv thiab kom cov poj niam me mus thauj taub hau nyuj los tsaws rau qhua noj xwb.

Cov tswj kab kav xwm nram ko cas coj txawv ua luaj lawv tos hauv qhua tuaj txhij lawv faib nqaij tag ces lawv mus tsev tag tshuav yus tib pab kwv tij neej tsa txheeb ze nkaus xwb.

Kuv mas xav ntev xav luv yog paub koj xov tooj ces kuv twb hu koj tuaj pab kuv lawm tiag laus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now