Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Yawm Yij deev dab laug poj niam..

25 posts in this topic

Posted (edited) · Report post

Txiv laus deev niam hluas, kwv ai.m niam tij....yawg xauj nyab povhaum.....

tej kev phem no nej yeej tham txhij tham txhua lawm.....puas tau muaj leej twg ho tau tham txog qhov topic kuv yuav sau saum no..." Yawm jij deev dab laug poj ncej qab dawb "

yog leej twg tau hnov no os los tham rau peb nploog txog txoj kev liam no thiab seb...

Edited by KheJ-1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Txiv laus deev niam hluas, kwv ai.m niam tij....yawg xauj nyab povhaum.....

tej kev phem no nej yeej tham txhij tham txhua lawm.....puas tau muaj leej twg ho tau tham txog qhov topic kuv yuav sau saum no..." Yawm jij deev dab laug poj ncej qab dawb "

yog leej twg tau hnov no os los tham rau peb nploog txog txoj kev liam no thiab seb...

kuv hnov thiab

tiam sis kuv tsis nyiam tham

Edited by KheJ-1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Txiv laus deev niam hluas, kwv ai.m niam tij....yawg xauj nyab povhaum.....

tej kev phem no nej yeej tham txhij tham txhua lawm.....puas tau muaj leej twg ho tau tham txog qhov topic kuv yuav sau saum no..." Yawm jij deev dab laug poj ncej qab dawb "

yog leej twg tau hnov no os los tham rau peb nploog txog txoj kev liam no thiab seb...

Muaj ib case nyob hauv peb zos no, tabsis cia lwm tus mam li los piav... I cannot believe it. Crazy things happens daily.

Edited by KheJ-1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Txiv laus deev niam hluas, kwv ai.m niam tij....yawg xauj nyab povhaum.....

tej kev phem no nej yeej tham txhij tham txhua lawm.....puas tau muaj leej twg ho tau tham txog qhov topic kuv yuav sau saum no..." Yawm jij deev dab laug poj ncej qab dawb "

yog leej twg tau hnov no os los tham rau peb nploog txog txoj kev liam no thiab seb...

Pev ma tsua xav deev niam hlua povhaum tag zog xwb os tej co niam tij ma khau li khau rau tej kwv xwb..tsis tas li ntawv los hmoob cov txiv yawg ma liam li liam xauj ntsoov tej nyab xwb os.....

cas hmoob lub neej yuav nrhuav plhu ua luaj li os lawv........tej co yawm jij ma pom tsis tau dab laug poj ncej qab dawb zog xwb ma twb xav li xav lawg nrag tias ca nws tsis yog dab laug ib hmo....

Edited by KheJ-1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Txiv laus deev niam hluas, kwv ai.m niam tij....yawg xauj nyab povhaum.....

tej kev phem no nej yeej tham txhij tham txhua lawm.....puas tau muaj leej twg ho tau tham txog qhov topic kuv yuav sau saum no..." Yawm jij deev dab laug poj ncej qab dawb "

yog leej twg tau hnov no os los tham rau peb nploog txog txoj kev liam no thiab seb...

Nyob rau Fresno, Ca mas muaj ntau kawg. Muaj ib cov Hmoob ua keb ua teb ces zoo li tus yawmvauv pheej niag hnub mus tso dej rau tomteb thaum yav yuav tsaus ntuj ntawd thiab tus niam dablaug los kuj ua teb lig mam li los tsev thiab. Nyob muaj ib hnub tus muam tuaj pom tus yawmvauv tseem tabtom muab tus niam dablaug sam nra hnav ces tus muam cia muab tus yawmvauv nrauj lawm thiab tus dablaug los kuj cia li muab tus niam dablaug tso tseg lawm thiab. Thaum zoo li no lawm no ces tus yawmvauv ho tsis kam yuav tus niam dablaug lawm thiab no laiv or vise versa. :63a101b9::5c745924:

Edited by KheJ-1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob rau Fresno, Ca mas muaj ntau kawg. Muaj ib cov Hmoob ua keb ua teb ces zoo li tus yawmvauv pheej niag hnub mus tso dej rau tomteb thaum yav yuav tsaus ntuj ntawd thiab tus niam dablaug los kuj ua teb lig mam li los tsev thiab. Nyob muaj ib hnub tus muam tuaj pom tus yawmvauv tseem tabtom muab tus niam dablaug sam nra hnav ces tus muam cia muab tus yawmvauv nrauj lawm thiab tus dablaug los kuj cia li muab tus niam dablaug tso tseg lawm thiab. Thaum zoo li no lawm no ces tus yawmvauv ho tsis kam yuav tus niam dablaug lawm thiab no laiv or vise versa. :63a101b9::5c745924:

Muaj ntau cases lawd os nyob california nas. Thawj case kuv paub mas yog kuv cov neeeg ntxheeebze nyob stockton ntag nawb...tus dab hlaug mob..mus pw tim tsev kho mob ntev ces...tus yawmyij pheej tuaj nrog zov....zov ntev cesntshe tus niam dabhlaug thiab tus yawmyij muaj hluavtawsxob sib tshov ces nkawv ciali sibdeev...thaum tus txiv (dablaug)tuag tas ces nkawv sibcaum khiav lawd...tabsis tomqab no kuj tsis sibyuav thiab....tus ntxhias no yog nkauj hmoob Lauj nawb....nyaj nej tus puav yuav hnoiv lawd.

case# 2, yog nyob Fresno tus pojniam no yog hmoobVwj, dab hlaug yog Hmoob Yaj, Yawmyij yog Hmoob Lauj....Tus dabhlaug nkawv sib nrauj lawm cesniag yawmyij cia li mus yuav tus niam dablaug....tseem nyob Fresno...tabsis lub neej ces zoo li neeeg nyob qabchoj tseem zoo zog....muaj ib zaug niag yawmyij thiab dablaug tseeem tuaj sib ntaus tim Court thiab ...ob leeg mag xauv tibsi... vim sibtxeem ib lub qhov xwb.

ces the latest case uas kuv pom kiag ntawd qhov muag thiab ces yog case tus niam dablaug yog Hmoobyaj, yawmyij yog Hmoob xyooj....tseem pheej tuaj muag tshuaj hauv HmongTV..haaaaa.

Case no mas niag yawmyij niag pojniam paub ces nws lawvqab mus tim niag dablaug tsev mus muab niag niam dablaug phob ua nws tshab liab zog ...ces mag mus court ib yam thiab....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Txiv laus deev niam hluas, kwv ai.m niam tij....yawg xauj nyab povhaum.....

tej kev phem no nej yeej tham txhij tham txhua lawm.....puas tau muaj leej twg ho tau tham txog qhov topic kuv yuav sau saum no..." Yawm jij deev dab laug poj ncej qab dawb "

yog leej twg tau hnov no os los tham rau peb nploog txog txoj kev liam no thiab seb...

2,3 hnub no xyov cas tsis lom zem li es nej tus twg los yog coj cov kev plees no tuaj piav xwb, vim yam no nej paub tias tus # nce zoo zog. Kav tsij piav mas, tab sis piav qhov tseeb xwb, txhob lam tuaj kwv ntsov los yog kwv yees nawj.

Edited by KheJ-1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Muaj ntau cases lawd os nyob california nas. Thawj case kuv paub mas yog kuv cov neeeg ntxheeebze nyob stockton ntag nawb...tus dab hlaug mob..mus pw tim tsev kho mob ntev ces...tus yawmyij pheej tuaj nrog zov....zov ntev cesntshe tus niam dabhlaug thiab tus yawmyij muaj hluavtawsxob sib tshov ces nkawv ciali sibdeev...thaum tus txiv (dablaug)tuag tas ces nkawv sibcaum khiav lawd...tabsis tomqab no kuj tsis sibyuav thiab....tus ntxhias no yog nkauj hmoob Lauj nawb....nyaj nej tus puav yuav hnoiv lawd.

case# 2, yog nyob Fresno tus pojniam no yog hmoobVwj, dab hlaug yog Hmoob Yaj, Yawmyij yog Hmoob Lauj....Tus dabhlaug nkawv sib nrauj lawm cesniag yawmyij cia li mus yuav tus niam dablaug....tseem nyob Fresno...tabsis lub neej ces zoo li neeeg nyob qabchoj tseem zoo zog....muaj ib zaug niag yawmyij thiab dablaug tseeem tuaj sib ntaus tim Court thiab ...ob leeg mag xauv tibsi... vim sibtxeem ib lub qhov xwb.

ces the latest case uas kuv pom kiag ntawd qhov muag thiab ces yog case tus niam dablaug yog Hmoobyaj, yawmyij yog Hmoob xyooj....tseem pheej tuaj muag tshuaj hauv HmongTV..haaaaa.

Case no mas niag yawmyij niag pojniam paub ces nws lawvqab mus tim niag dablaug tsev mus muab niag niam dablaug phob ua nws tshab liab zog ...ces mag mus court ib yam thiab....

Nyob rau Wausau, muaj ib tug Hmoob Yaj, nws yog tus yawm yij. Muaj ib tug Hmoob Vwj yog tus yawm yij. Tus Hmoob Vwj nws tus poj niam yog Hmoob Muas, zoo nkauj tsawv. Tus yawm yij yog ib tug txiv neej d--og dig xwb, nws tab mus rau txim tas li ces, tus yawm yij Hmoob Yaj tab mus take care niam dab laug lawv cov niam tub. Txog thaum kawg ces yawm yij cia li muab dab laug poj niam yuav lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob rau Wausau, muaj ib tug Hmoob Yaj, nws yog tus yawm yij. Muaj ib tug Hmoob Vwj yog tus yawm yij. Tus Hmoob Vwj nws tus poj niam yog Hmoob Muas, zoo nkauj tsawv. Tus yawm yij yog ib tug txiv neej d--og dig xwb, nws tab mus rau txim tas li ces, tus yawm yij Hmoob Yaj tab mus take care niam dab laug lawv cov niam tub. Txog thaum kawg ces yawm yij cia li muab dab laug poj niam yuav lawm xwb.

kuv phem ua cas ho txawv qhov kuv hnov thiab jhe muaj ob peb case os nyob wausau nas kuv hnov thiab paub tseeb mas tus yawm yij yog hmoob yaj tus dab laug yog hmoob muas. Tus dab laug pheej ua neeb kho niam dab laug tas li xwb ces thaum kawg tus yawj yij hmoob yaj tus poj niam paub ces cias li muab tus yawj yij nrauj lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob rau Wausau, muaj ib tug Hmoob Yaj, nws yog tus yawm yij. Muaj ib tug Hmoob Vwj yog tus yawm yij. Tus Hmoob Vwj nws tus poj niam yog Hmoob Muas, zoo nkauj tsawv. Tus yawm yij yog ib tug txiv neej d--og dig xwb, nws tab mus rau txim tas li ces, tus yawm yij Hmoob Yaj tab mus take care niam dab laug lawv cov niam tub. Txog thaum kawg ces yawm yij cia li muab dab laug poj niam yuav lawm xwb.

kuv phem ua cas ho txawv qhov kuv hnov thiab jhe muaj ob peb case os nyob wausau nas kuv hnov thiab paub tseeb mas tus yawm yij yog hmoob yaj tus dab laug yog hmoob muas. Tus dab laug pheej ua neeb kho niam dab laug tas li xwb ces thaum kawg tus yawj yij hmoob yaj tus poj niam paub ces cias li muab tus yawj yij nrauj lawm xwb.

Guest, zoo li koj piav tsis meej es.

Rov piav dua sob?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv phem ua cas ho txawv qhov kuv hnov thiab jhe muaj ob peb case os nyob wausau nas kuv hnov thiab paub tseeb mas tus yawm yij yog hmoob yaj tus dab laug yog hmoob muas. Tus dab laug pheej ua neeb kho niam dab laug tas li xwb ces thaum kawg tus yawj yij hmoob yaj tus poj niam paub ces cias li muab tus yawj yij nrauj lawm xwb.

puas yog peb zoo li no xwb...es thiaj li paub tsi meej mas...

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/BfApLIXLRco" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv phem ua cas ho txawv qhov kuv hnov thiab jhe muaj ob peb case os nyob wausau nas kuv hnov thiab paub tseeb mas tus yawm yij yog hmoob yaj tus dab laug yog hmoob muas. Tus dab laug pheej ua neeb kho niam dab laug tas li xwb ces thaum kawg tus yawj yij hmoob yaj tus poj niam paub ces cias li muab tus yawj yij nrauj lawm xwb.

Hauv nroog Wausau mas yog lub zos lawv hu ua Zos ua p--a--u--m no. Lub zos no mas koj ua kuv poj niam ib chim, kuv ho ua koj poj niam ib chim li tiag. Tus kuv hais mas yog ib tug Hmoob yaj uas nws yog ib tug yawm yij rau ib tug hmoob vwj. Tus dab laug Hmoob Vwj tab mus mag qhov taub ces tus yawm yij cia li tuaj take care tus dab laug tus poj niam lawm xwb. Niaj hnub no nws tseem yuav tus dab laug tus poj niam. dab laug tus muam los nws tseem yuav tib si.

Tus koj hais tias tus yawm yij yog tus Hmoob Yaj ho deev kiag tus Dab laug Hmoob Muas tus poj niam no los kuv paub tib si. Tus Hmoob Yaj ko yog ib tug ntawd tsev neeg uas xub xub nrhiav tau lub tswv yim los khuj Hmoob Wausau nyiaj tag nrho coj mus noj mus haus lawm. Ces tom qab no Hmoob foom foom ces nws tus tij laug thiaj li tuag kiag lawm.

Muaj 1 case ces tus yawm yij yog Hmoob Lauj, tus dab laug yog Hmoob Yaj. Tus Yawm Yij Hmoob Lauj thiab tus niam Dab laug mus ua haujlwm tom Marathon ua ke ces, nws cia li ntxia niam dablaug los hauv nws lub van, ces nws muab niam dab laug xa pov khawv hauv van. Muaj ib npaj ces tus dab laug Hmoob Yaj thiaj li mus soj no, ua cas nws poj niam tawm los. Ces nws poj niam txawm mus rau tom tus yawm yij lub van lawm. Nws thiaj tos li 5-10 minutes, ces nws mam maj mam nyas mus tom tus dab laug lub van no, nkawv tab tom sib xyuas van co co, hos nkawv tseem tab tom ntsaj hlob ntsaj yau. Case no tus Yawm Yij tau kho tus dab laug li ntawm $3000 sub.

Nyob rau hauv nroog Wausau ua p--a-um no muaj tshaj li ntawm 5-6 cases os, uas hais txog yawm yij xa niam dab laug nas. Hos qhov koj xa kuv poj niam, kuv ho mus xa lwm tus tus poj niam ces, koj yawg e! ntshe muaj tshaj li ntawm 20-30 cases os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

puas yog peb zoo li no xwb...es thiaj li paub tsi meej mas...

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/BfApLIXLRco" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nom Phaj yeej tham tau yog lus kawg nkaus lawm, tab sis tshuav 1 qho uas kuv tsis nyiam lo ntawv yog Nom Phaj hais tias: "Nej Cov Hmoob", lo lus no kuj tsis phem npaum cas, tab sis nws hais cuag li nws tsis yog roj ntsha hmoob, los yog nws tsis xav ua hmoob lawm ne??? lo lus ntawv mas yuav tsum hais tias "Peb Cov Hmoob" no mas thiaj yog. Nej puas xav li kuv xav thiab?????

Ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv paub 1 case thiab, tus yawm yij yog hmoob Yaj, tus dab laug yog hmoob Lis, tus niam dab laug yog hmoob Lauj, tus yawm yij thiab dab laug lawv mus pw tom teb dob nroj, ces mov tag lawm tus dab laug los tsev los ev mov lawm tshuav tus yawm yij, niam dab laug thiab niam dab laug 1 tug me nyuam ntxhais me2 muaj 3 xyoos pw tom teb xwb, hmo ntawv tus yawm yij mus yos hav zoov 1 tag hmo los txog ua cas niam dab laug pw tib tug nrhab ceg kus, hos tshav nyab hoom looj ceeb cuab lug, vim poj niam hmoob teb chaws no feem ntau tsis hnav xab liv(under wear) ces yeej pom thoob plaws qab tshav ti nkaus pem hau tshav, ces tus yawm yij cia li txo nra tsuag2 cia li teg2 tsav loo dav hlau T_28 npog nkaus rau ces tos niam dab laug hnov ces devmub twb nkag tsis txeem lawm, niam dab laug cia li ntswj2 cia xwb, tag kis niam dab laug tsis zoo siab ces thiaj li khiav los mus hais rau kwv tij thiab tus txiv ces thiaj paim quav, tus yawm yij raug nplua 2 choj los kho tus dab laug thiab niam dab laug, tom qab tsis ntev tus dab laug kuj cia li muab tus niam dab laug nrauj lawm thiab.

Hais txog kev sib daj sib deev mas muaj ntau heev nawb

1. niam tij de.ev kwv & kwv de,ev niam tij.

2. poj niam de.ev qub kiav roj.

3. txiv laus de.ev niam hluas.

4. poj niam de,ev nplog.

5. yawg laus dee,v ntxhais(yawm yij dee,v dab laug ntxhais)

...etc

Cia muaj caij mam tuaj tham pem rau nej mloog.

Ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv paub 1 case thiab, tus yawm yij yog hmoob Yaj, tus dab laug yog hmoob Lis, tus niam dab laug yog hmoob Lauj, tus yawm yij thiab dab laug lawv mus pw tom teb dob nroj, ces mov tag lawm tus dab laug los tsev los ev mov lawm tshuav tus yawm yij, niam dab laug thiab niam dab laug 1 tug me nyuam ntxhais me2 muaj 3 xyoos pw tom teb xwb, hmo ntawv tus yawm yij mus yos hav zoov 1 tag hmo los txog ua cas niam dab laug pw tib tug nrhab ceg kus, hos tshav nyab hoom looj ceeb cuab lug, vim poj niam hmoob teb chaws no feem ntau tsis hnav xab liv(under wear) ces yeej pom thoob plaws qab tshav ti nkaus pem hau tshav, ces tus yawm yij cia li txo nra tsuag2 cia li teg2 tsav loo dav hlau T_28 npog nkaus rau ces tos niam dab laug hnov ces devmub twb nkag tsis txeem lawm, niam dab laug cia li ntswj2 cia xwb, tag kis niam dab laug tsis zoo siab ces thiaj li khiav los mus hais rau kwv tij thiab tus txiv ces thiaj paim quav, tus yawm yij raug nplua 2 choj los kho tus dab laug thiab niam dab laug, tom qab tsis ntev tus dab laug kuj cia li muab tus niam dab laug nrauj lawm thiab.

Hais txog kev sib daj sib deev mas muaj ntau heev nawb

1. niam tij de.ev kwv & kwv de,ev niam tij.

2. poj niam de.ev qub kiav roj.

3. txiv laus de.ev niam hluas.

4. poj niam de,ev nplog.

5. yawg laus dee,v ntxhais(yawm yij dee,v dab laug ntxhais)

...etc

Cia muaj caij mam tuaj tham pem rau nej mloog.

Ua tsaug.

Ntshe tus yawm yij ua niam dab laug tsis zoo nyob heev nas tub Hluas Hmoob. Yog tus yawm yij rab phom los loj thiab ntev li 5" nrab lawm ces, niam dab laug yeej xav kom tus yawm yij rov ua dua xwb tiag, thiab nws yeej npog tuag nthi, tsis tham tsi hais dab tsi, ua li tsis muaj teeb meem li xwb. Tus dablaug los hlwb tsawg me ntsis vim tias yus tso poj niam nyob ib leeg nram teb ua dab tsi. Ua cas yus los tsev, tsis coj poj niam los thiab. Tim yus thiab nas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntshe tus yawm yij ua niam dab laug tsis zoo nyob heev nas tub Hluas Hmoob. Yog tus yawm yij rab phom los loj thiab ntev li 5" nrab lawm ces, niam dab laug yeej xav kom tus yawm yij rov ua dua xwb tiag, thiab nws yeej npog tuag nthi, tsis tham tsi hais dab tsi, ua li tsis muaj teeb meem li xwb. Tus dablaug los hlwb tsawg me ntsis vim tias yus tso poj niam nyob ib leeg nram teb ua dab tsi. Ua cas yus los tsev, tsis coj poj niam los thiab. Tim yus thiab nas.

Nyob zoo bro "Quest", ntshe yog li koj hais lawm ntag mas es tus niam dab laug thiaj li muab nthuav tawm xwb, tsis li mas ciaj twb ciaj tuag twb tuag, nyob tsis qhia neej tuag tsis qhia dab.

Ab, ua cas es nws twb txiav txim siab qhia rau nws tus txiv lawm los nws tus txiv haj tseem muab nws nrauj lawm thiab tiag, ua cas es qhia los tsis zoo tsis qhia los tsis zoo li lauj yom! :onionheadfake5::onionheadfake5:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua neeg nyob mas tus zoo yeej zoo tiag2, tus phem yeej phem tiag2.

Kuv ho tham me ntsis txog "Kwv Deev Niam Tij" rau nej s/d mloog thiab.

Kuv muaj 2 tug tij laug kwv tij nkawv 2 leeg kuj muaj niam hlob niam yau tib si, tus tij laug hlob tus niam yau yog hmoob yaj, tab sis tij laug tsis tshua hlub niam tij yau ces nws yeej nyob nws 1 lub tsev los tau ntau xyoo lawm tab sis kuj tsis tau sib nrauj thiab, hos tus kwv tij yau ntawv tus niam hlob ho tuag lawm tshuav nws tus niam yau lawm thiab xwb, ces los txog xyoo 2008 thaum lub caij noj 30 ntawv, tus tij laug yau ntawv txawm tuaj mus saib movie hauv 1 yim hmoob muas, hos tus tij laug hlob tus niam yau los kuj tuaj thiab, lawv saib movie tas ces lawv tawm zom zaws ces tus kwv yau ntawv txawm caum tus niam tij qab mus txog tom ntej ces txawm muab tuav tes thiab taij ua, taij mus taij los ces cia li kam rau tus kwv ua, vim yog tus tij laug los tsis tshua hlub nws ces nws los yeej tshaib2 nqhis2 thiab. Tom qab ntawv ces nkawv tab sib ua, ua2 ntev tuaj ces tus kwv ntawv ho mus ua lwm tus ces nws tau mob kas cees ces nws rov tuaj ua tus niam tij ces niam tij mob kiag lawm thiab lauj, thaum tus niam tij paub tias nws kis tau mob lawm yuav paim quav luag yuav paub ces nws thiaj hu xov tooj mus qhia rau neej tsa tag ces nws noj tshuaj ces nws tuag lawm, kuv 1 tug txiv ntawm uas yog tus coj peb cuab xeem thiaj li tau hu teeb liab tuaj muab tus kwv ntes mus kaw. Tom qab tha tus niam tij tag s.d mam sib tham ces thiaj li muab tus kwv nplua poob 45,000,000kips thiab nqi tha tus niam tij huv si.

Tham li no tso. Ua tsuag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nom Phaj yeej tham tau yog lus kawg nkaus lawm, tab sis tshuav 1 qho uas kuv tsis nyiam lo ntawv yog Nom Phaj hais tias: "Nej Cov Hmoob", lo lus no kuj tsis phem npaum cas, tab sis nws hais cuag li nws tsis yog roj ntsha hmoob, los yog nws tsis xav ua hmoob lawm ne??? lo lus ntawv mas yuav tsum hais tias "Peb Cov Hmoob" no mas thiaj yog. Nej puas xav li kuv xav thiab?????

Ua tsaug.

Nom Phaj yeej hais lus comedy tso dag tso luag xwb tiag...txhob xav li cas.

txhua yam peb tham no--it is a human nature--what do you expect to be 100% perfect... not in this life time. yog li, peb txhob nyob LongCheng thiab Samthong lawm--los yog peb yeej Kheej tham tej niag no ntau xwb...hahahahhahaa LOLz!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

puas yog peb zoo li no xwb...es thiaj li paub tsi meej mas...

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/BfApLIXLRco" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Txawm yog lus "Comedy" xwb los yeej muaj li hais thiab.

Kuj yuav tsis yog tas tas txhua lo lauv...

Good analogy coj mus kawm thiab hov yus li kev xav kom ntse zog me ntswb me ntsis tuaj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua neeg nyob mas tus zoo yeej zoo tiag2, tus phem yeej phem tiag2.

Kuv ho tham me ntsis txog "Kwv Deev Niam Tij" rau nej s/d mloog thiab.

Kuv muaj 2 tug tij laug kwv tij nkawv 2 leeg kuj muaj niam hlob niam yau tib si, tus tij laug hlob tus niam yau yog hmoob yaj, tab sis tij laug tsis tshua hlub niam tij yau ces nws yeej nyob nws 1 lub tsev los tau ntau xyoo lawm tab sis kuj tsis tau sib nrauj thiab, hos tus kwv tij yau ntawv tus niam hlob ho tuag lawm tshuav nws tus niam yau lawm thiab xwb, ces los txog xyoo 2008 thaum lub caij noj 30 ntawv, tus tij laug yau ntawv txawm tuaj mus saib movie hauv 1 yim hmoob muas, hos tus tij laug hlob tus niam yau los kuj tuaj thiab, lawv saib movie tas ces lawv tawm zom zaws ces tus kwv yau ntawv txawm caum tus niam tij qab mus txog tom ntej ces txawm muab tuav tes thiab taij ua, taij mus taij los ces cia li kam rau tus kwv ua, vim yog tus tij laug los tsis tshua hlub nws ces nws los yeej tshaib2 nqhis2 thiab. Tom qab ntawv ces nkawv tab sib ua, ua2 ntev tuaj ces tus kwv ntawv ho mus ua lwm tus ces nws tau mob kas cees ces nws rov tuaj ua tus niam tij ces niam tij mob kiag lawm thiab lauj, thaum tus niam tij paub tias nws kis tau mob lawm yuav paim quav luag yuav paub ces nws thiaj hu xov tooj mus qhia rau neej tsa tag ces nws noj tshuaj ces nws tuag lawm, kuv 1 tug txiv ntawm uas yog tus coj peb cuab xeem thiaj li tau hu teeb liab tuaj muab tus kwv ntes mus kaw. Tom qab tha tus niam tij tag s.d mam sib tham ces thiaj li muab tus kwv nplua poob 45,000,000kips thiab nqi tha tus niam tij huv si.

Tham li no tso. Ua tsuag.

Nyob rau nej sab teb chaws Nplog mas, kev cai nruj thiab yog yus saib xyuas, tsis tsim nyog tus kwv yuav mus muab niam tij deev li ntawd nas. Piav li koj piav no, tus kwv los yog neeg laus lawm. Tus niam tij los kuj yog neeg laus lawm. Nkawv yuav tsum ua tsis tau li no, tab sis tim tus tijlaug tsis saib tsis xyuas thiab ne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txiv laus deev niam hluas, kwv ai.m niam tij....yawg xauj nyab povhaum.....

tej kev phem no nej yeej tham txhij tham txhua lawm.....puas tau muaj leej twg ho tau tham txog qhov topic kuv yuav sau saum no..." Yawm jij deev dab laug poj ncej qab dawb "

yog leej twg tau hnov no os los tham rau peb nploog txog txoj kev liam no thiab seb...

Yog tus txiv neej xav deev tus pojniam mas tsis yooj yim. Tabsis, yog hais tias tus pojniam nws npaj siab yuav deev tus txiv neej mas tau 100% thiaj yooj yooj yim yeej tsis dim kiag li nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog tus txiv neej xav deev tus pojniam mas tsis yooj yim. Tabsis, yog hais tias tus pojniam nws npaj siab yuav deev tus txiv neej mas tau 100% thiaj yooj yooj yim yeej tsis dim kiag li nawb.

You are right bro "Tub Qwj", .... :1169691087::1169691087::1169691087:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:04a97f13: NYOB ZOO COV PHOOJYWG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv hos muaj 1 case yuav los piam rau nej thiab, muaj 1 niam txiv (Tus txiv hu Kub yang, tus niam hu Hli lauj) tab tom lub hlis ntawv aib thaub tus poj niam los nyob nruab hlis lawm aib thaub kuv phem tawv heev, aib thaub thov poj niam kuv phem kuv phem tab mas nyuam qhuav tau li 1 week ntau xwb ces poj niam tsis kam rau aib thaub xyuas, poj niam hais rau aib thaub tias yog koj uv tsis tau lawm no kuv mam li muaj nyiaj rau koj mus kuv phem mej cab yom, aib thaub ok, poj niam muaj nyiaj rau aib thaub ces aib thaub txawm tawm mus lawm, tab tom aib thaub tawm tuaj mus ces aib thaub hos mus ntsib aib thaub aib tus tus npawg hu ua Teev xyooj tus poj niam, niam npawg teev txawm noog aib thaub tias "twb tsaus ntuj no es koj tseem yuav mus qhov twg na Kub" vim yog kev sib raug zoo aib thaub thiaj teb ncaj ncaj tias " Poj niam caiv lawm es poj niam muab nyiaj kom mus tom teeb liab teeb ntsuab na has" Niam tawv thiaj hais rau aib thaub tias " Oh yog li tias koj yuav muab nyiaj coj mus pub poj laib es vim qhov ntawv xwb no ces kub muab rau kuv es kuv mam muab rau koj xwb mas yuav coj mus pub lawv dab tsi na" Npawg Teev poj niam los kuj tseem zoo nkauj kawg thiab nyuam qhuav 2 tug me nyuam xwb tab mas tseem sexy tas tas, Npawg teev tsis nyob yawg mus qhia hauj lwm txawv nroog lawm, aib thaub thiaj tias es npawg teev tsis paub os thiab tsis ua cas os. niam pog tias tsis ua cas os, kuv yeej tsis qhia teev li os, aib thaub OK muaj nyiaj rau niam npawg teev ces aib thaub muab niam npawg nchos 4 teg sib lawg lias ua nws zoo aib thaub siab kiag. Ib chim aib thaub los txog tsev poj niam noog tias "koj txiv koj niam mus ntev diam es koj mus qhov twg puas tau koj cov hauj lwm na, qhia kuv seb leej twg? koj puas rau hnab? koj ua tsawg teg?" Aib thaub thiaj teb tias qhia koj mas txhob chim thiab ua twj ywm xwb tsis yeem hais tawm laiv! Aib niam cog lus tsis hais tawm, Aib thaub thiaj paiv qhia tias yog niam npawg teev li qhov 2 tug sib ntsib sib tham, es aib thaub poj niam thiaj noog ntxiv tias "yog li es koj muab nyiaj li cas rau niam teev no" aib thaub tias 300,000 kip ( about 40$) ces aib thaub poj niam thiaj cem thiab nroo kiag tias "koj txiv aw! cas koj xuab ua luaj" aib thaub xav tias ntshe poj niam tsis zoo siab li lawm no, aib thaub thiaj noog poj niam tias" es ua cas na" poj niam thiab hais rau aib thaub tias koj txiv na koj mas xuab tshaj na,,,, thaum i koj niag npawg teev poj niam nyob nruab hlis es teev uaj kuv muab rau teev ua dawb xwb tsis yuav 1 kis nyiaj li na, es koj yuav mus them nyiaj ntau ua luaj rau niam npawg teev na, khib kuv dhau lawm os. 5555555555555555555555555

Aib thaub xav hais tias yus mam liam tas tas aib npawg tej poj niam los tseem kuv phem taus lawm thiab,,,,,, ha hahhahah thaum kawg qhov tseeb no npawg thiab yus niam poj niam tseem haj yam xub liam thiaj liam ntau tshaj yus thiab......

Phooj ywg yog koj yog npawg Kub yang no koj muaj feeling zoo li cas???????????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tub kua txob quav nas'
Koj zaj dab neeg npawg teev thiab npawg kub yaj nkawd ces lawv twb muab coj mus ua Movie ntawm nov lawm ne.Caw saib tau tab sis yog nplog ua ces lawv pauv npe me ntsis lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now