Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Hmoob Meka, Hmoob Thaib, Hmoob Nplog, Hmoob Lwm Lub Teb Chaws

20 posts in this topic

Posted · Report post

Ib tsoom phooj ywg Hmoob nyob thoob qab ntuj, ua cas zoo li peb siv txawv deb ua luaj li lawm os? Kuv los mus txog Thaib Teb zoo li peb cov Hmoob Thaib los kuj nrug muag deb heev, lawv pom yus los lawv tsis paub hais tias yus yog ib haiv Hmoob es hu luag ntxhi, luag ua dub ntxig, lawv twb tsis hu yus ib los tias 'tuaj los, los mus saib kuv tsev?' zoo li lawv 9 khaum heev, txhua txhua yam yuav tsum yog xuas nyiaj hais lus rau lawv xwb. Hmoob Nplog los tib yam, Hmoob Nyab Laj los ib yam. Tsuav peb cov hmoob meka lawm xwb ua yog ib cov neeg tau mus nyob rau lub ntuj tshiab peb txawj xav zog, peb xav hais tias peb yog hmoob tib yam ces peb sib hlub sib pab, nyiaj yog nyiaj, sib hlub li peb sib hlub tau. Ua cas kuv los pom cov hmoob teb chaws no lawv coj txawv tshaj peb cov hmoob nyob meka teb. Lawv saib peb cov hmoob zoo li peb tsis yog hmoob tib yam li lawm. Ntuj es... tos peb nyob tsis tau ua ib lub ntuj los vim peb cov peb lub siab me, siab nqaim dhau lawm. Kuv los nyob hauv Bangkok tau 2 lub weeks, cov hmoob ua kuv paub ces yog muab nyiaj puav lawv kev xwb, yus yug lawv zaub mos, kev caij tsheb, txhua txhua yam los zoo li lawv thiab peb nyias yog nyias ib haiv neeg lawm. Hmoob nplog los mus txog lawv ib qhov ob qhov los hais txog nyiaj xwb.

Kuv xav hais tias peb hmoob coj li no xwb tej zaum tsis ntev no lawm ntshe peb hmoob meka yuav tag txoj kev cia siab hlub nej lawm os.

Thov peb hmoob Thaib Hmoob Nplog txhob coj lub siab nqaim nqaim li no, txawm peb los txog, peb yeej tsis los thov nej tsev so, thov nej tsev noj mov los thov hu luag ntxhis, lam coj lawv seb lawv puas mus saib nej os. Peb hmoob meka peb yeej paub paub cai, peb yeej tsis yuav los pw hauv nej tsev, los noj nej li os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib tsoom phooj ywg Hmoob nyob thoob qab ntuj, ua cas zoo li peb siv txawv deb ua luaj li lawm os? Kuv los mus txog Thaib Teb zoo li peb cov Hmoob Thaib los kuj nrug muag deb heev, lawv pom yus los lawv tsis paub hais tias yus yog ib haiv Hmoob es hu luag ntxhi, luag ua dub ntxig, lawv twb tsis hu yus ib los tias 'tuaj los, los mus saib kuv tsev?' zoo li lawv 9 khaum heev, txhua txhua yam yuav tsum yog xuas nyiaj hais lus rau lawv xwb. Hmoob Nplog los tib yam, Hmoob Nyab Laj los ib yam. Tsuav peb cov hmoob meka lawm xwb ua yog ib cov neeg tau mus nyob rau lub ntuj tshiab peb txawj xav zog, peb xav hais tias peb yog hmoob tib yam ces peb sib hlub sib pab, nyiaj yog nyiaj, sib hlub li peb sib hlub tau. Ua cas kuv los pom cov hmoob teb chaws no lawv coj txawv tshaj peb cov hmoob nyob meka teb. Lawv saib peb cov hmoob zoo li peb tsis yog hmoob tib yam li lawm. Ntuj es... tos peb nyob tsis tau ua ib lub ntuj los vim peb cov peb lub siab me, siab nqaim dhau lawm. Kuv los nyob hauv Bangkok tau 2 lub weeks, cov hmoob ua kuv paub ces yog muab nyiaj puav lawv kev xwb, yus yug lawv zaub mos, kev caij tsheb, txhua txhua yam los zoo li lawv thiab peb nyias yog nyias ib haiv neeg lawm. Hmoob nplog los mus txog lawv ib qhov ob qhov los hais txog nyiaj xwb.

Kuv xav hais tias peb hmoob coj li no xwb tej zaum tsis ntev no lawm ntshe peb hmoob meka yuav tag txoj kev cia siab hlub nej lawm os.

Thov peb hmoob Thaib Hmoob Nplog txhob coj lub siab nqaim nqaim li no, txawm peb los txog, peb yeej tsis los thov nej tsev so, thov nej tsev noj mov los thov hu luag ntxhis, lam coj lawv seb lawv puas mus saib nej os. Peb hmoob meka peb yeej paub paub cai, peb yeej tsis yuav los pw hauv nej tsev, los noj nej li os.

Npawg Hidden nation,

cas es tsam no koj mamli paub na...?

Khej twb paub puag thaum 1975 los lawm os...

Koj pheej ntshaw lawv ua yus cov Hmoob ua dabtsi na lawv twb tsis ntshaw yus lawm na?

Koj ncontsoov tias sawvdaws lam yog Hmoob xwb tabsis tsis zoo ibyam thiab sib txawv deb heev nawb; Koj puas paub tias vim li cas thiaj muaj Hmoob Meskas? Nabnpawb 1 yog vim cov Hmoob Nplog ntag... Lawv tuaj Nyablaj tog yuav muab peb cov Hmoob VP ntsaig kom tu noob. Mas peb cov Hmoob VP thiaj kais los ua Hmoob Meskas, Fabkis, Canada, Australia thiab lwmyam Hmoob lawm. Koj sim saib seb meb, cov Hmoob uas yog Hmong VP uas kais mus ua lwm cov Hmoob lawm mas yeej txawj sibhlub thiab coj ib yam. Hmos cov Hmoob Nplog sis ib los nyiaj ob los nyiaj peb los nyiaj xwb ne... Lawv yuav lam hlub peb Hmoob VP ib qhov luaj quav nas nab... even lawv twb muab kiag lawv tus ntxhais rau Hmoob VP lawm los lawv tseem ua phem rau tus vauv thiab ntxhais na... Yog nej txawj xav ces twb tsis tsimnyog peb muaj lawv hu ua kwvtij no lawm os... cov tim Nplog mas kuv muab lawv hu ua Meo no xwb ov... VP fought kom peb tau lub npe Hmong hos cov tiv tsis nyiam VP ces lawv tseem yog Meo.

Kuv hais meo uantej tso es lwm hnub mam hais txog lwm cov... hahaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib tsoom phooj ywg Hmoob nyob thoob qab ntuj, ua cas zoo li peb siv txawv deb ua luaj li lawm os? Kuv los mus txog Thaib Teb zoo li peb cov Hmoob Thaib los kuj nrug muag deb heev, lawv pom yus los lawv tsis paub hais tias yus yog ib haiv Hmoob es hu luag ntxhi, luag ua dub ntxig, lawv twb tsis hu yus ib los tias 'tuaj los, los mus saib kuv tsev?' zoo li lawv 9 khaum heev, txhua txhua yam yuav tsum yog xuas nyiaj hais lus rau lawv xwb. Hmoob Nplog los tib yam, Hmoob Nyab Laj los ib yam. Tsuav peb cov hmoob meka lawm xwb ua yog ib cov neeg tau mus nyob rau lub ntuj tshiab peb txawj xav zog, peb xav hais tias peb yog hmoob tib yam ces peb sib hlub sib pab, nyiaj yog nyiaj, sib hlub li peb sib hlub tau. Ua cas kuv los pom cov hmoob teb chaws no lawv coj txawv tshaj peb cov hmoob nyob meka teb. Lawv saib peb cov hmoob zoo li peb tsis yog hmoob tib yam li lawm. Ntuj es... tos peb nyob tsis tau ua ib lub ntuj los vim peb cov peb lub siab me, siab nqaim dhau lawm. Kuv los nyob hauv Bangkok tau 2 lub weeks, cov hmoob ua kuv paub ces yog muab nyiaj puav lawv kev xwb, yus yug lawv zaub mos, kev caij tsheb, txhua txhua yam los zoo li lawv thiab peb nyias yog nyias ib haiv neeg lawm. Hmoob nplog los mus txog lawv ib qhov ob qhov los hais txog nyiaj xwb.

Kuv xav hais tias peb hmoob coj li no xwb tej zaum tsis ntev no lawm ntshe peb hmoob meka yuav tag txoj kev cia siab hlub nej lawm os.

Thov peb hmoob Thaib Hmoob Nplog txhob coj lub siab nqaim nqaim li no, txawm peb los txog, peb yeej tsis los thov nej tsev so, thov nej tsev noj mov los thov hu luag ntxhis, lam coj lawv seb lawv puas mus saib nej os. Peb hmoob meka peb yeej paub paub cai, peb yeej tsis yuav los pw hauv nej tsev, los noj nej li os.

Tus phooj ywg Hidden Nation,

Kuv tsis paub tias koj nyob qhov twg tiag, tab sis koj hais yog kawg li lawm os. Kuv yeej pom li koj hais ntag. Muaj tseeb li koj hais. Kuv mus txog kuv cov kwv tij nyob Laos, kuv pom lawv tej Qab Vag Tsib taug dav rhawv zoo cog ub no, kuv thiaj hais kom lawv cog ub no, xws li Qij Dos, Kua Txob, Zaub tej tau noj, tab sis tseem muaj tug puav tsis zoo siab tias ua cas kuv nim mus xaj lawv. Yog li no txhob quav ntsej kiag li os. Kuv ces paub lawm, txij zaum no kuv mus 10 lwm los cov txheeb ze twb tsis paub lawm, kuv pom tias coj li no thiaj yog qhov zoo.

Hais txog ntawm qhov koj tias thaum lawv pom ib tug neeg tshiab, lawv tsis txawj hu neeg no, qhov no zoo kawg, koj paub nav, yog lawv hu koj ces yog hu koj li nyiaj xwb ntag hos. Quav ntsej dab tsi naj. Peb cov uas tseem tsis tau hloov,peb yuav tau hloov yoog raws li lawv thiab, yog peb tsis yoog ces yuavv sab rau peb ntag hos. Vim tias nyob sab ntuj qub qab mas raws li pom los, thaum lawv yuav ua ib lub tsev ,xav ua ib thaj liaj, tuag ib tug, ces koj yog tus them ntag. Li no kuv thiaj tias peb yuav tau hloov raws lawv kom xwv peb thiaj tsis sab os.

Kuv muaj ib tug npawg, nws tus txheeb ze tus poj niam yuav yug menyuam, tus txheeb ze hu kom kuv tus npawg xa nyiaj mus rau nws yuav yuav rau noj nyob nruab hlis no, kuv tus npawg yws yws hais tias twb tsis yog kuv deev muaj es ua cas thaum yuav yug menyuam no ho kom kuv them?

Kuv xav tias kuj ntxim hais li ntawd xwb tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg Hidden nation,

cas es tsam no koj mamli paub na...?

Khej twb paub puag thaum 1975 los lawm os...

Koj pheej ntshaw lawv ua yus cov Hmoob ua dabtsi na lawv twb tsis ntshaw yus lawm na?

Koj ncontsoov tias sawvdaws lam yog Hmoob xwb tabsis tsis zoo ibyam thiab sib txawv deb heev nawb; Koj puas paub tias vim li cas thiaj muaj Hmoob Meskas? Nabnpawb 1 yog vim cov Hmoob Nplog ntag... Lawv tuaj Nyablaj tog yuav muab peb cov Hmoob VP ntsaig kom tu noob. Mas peb cov Hmoob VP thiaj kais los ua Hmoob Meskas, Fabkis, Canada, Australia thiab lwmyam Hmoob lawm. Koj sim saib seb meb, cov Hmoob uas yog Hmong VP uas kais mus ua lwm cov Hmoob lawm mas yeej txawj sibhlub thiab coj ib yam. Hmos cov Hmoob Nplog sis ib los nyiaj ob los nyiaj peb los nyiaj xwb ne... Lawv yuav lam hlub peb Hmoob VP ib qhov luaj quav nas nab... even lawv twb muab kiag lawv tus ntxhais rau Hmoob VP lawm los lawv tseem ua phem rau tus vauv thiab ntxhais na... Yog nej txawj xav ces twb tsis tsimnyog peb muaj lawv hu ua kwvtij no lawm os... cov tim Nplog mas kuv muab lawv hu ua Meo no xwb ov... VP fought kom peb tau lub npe Hmong hos cov tiv tsis nyiam VP ces lawv tseem yog Meo.

Kuv hais meo uantej tso es lwm hnub mam hais txog lwm cov... hahaha

Phooj ywg, koj hais yog tas ntau lawm nawb, tab sis hais txog qhov uas tim Hmoob Liab es peb thiaj nyob ntawm no, tsis yog lawm os.

Cov nyuag daj ntseg ntawd es nim yuav ua tau dab tsi laij peb tawm naj.

Qhov peb tawm no twb yog tim tus Russia, Tus Suav, Tus Nyab Laj Qaub Teb thiam tus Meskas lawv thim tub rogg ces peb thiaj swb txoj cai nrog tus Meskas xwb, yog yuav cia sib tua yeej swb mas sim neej peb tsis swb li hov.

Vim cas kuv thiaj hais li no? Vim tias lawv tog ntxias "CES LAj CAS" kom los sib haum xeeb, txhob sib tua lawm, tiam sis cia tog liab muaj cai coj tau riam phom, hos yus tog ces tsis pub ib tug coj tau riam phom hlo li, yus tog mloog lus ces txawm cia ua li ntawd, thaum lawv sau yus tog cov riam phom tag lawm ces cov liab pib zuaj ib tog tuaj xwb, vim lawv pom tias Meskas signed agreement tas lawm. Vim li no peb ua los tsis muaj hauv paus pab lawm,peb thiaj yuav tsum tawm. Tiam sis cov liab lawv tsuas khav qhov uas siv kev dag ntxias xwb, tsam no lawv tsim dheev los no naj ua cas cov teb chaws ntsuab ze luag muaj technology tag ces tib co me nti zom zaws ua tsis tau dab tsi hlo li, tsam no thiaj cia lwm teb chaws tuaj nqos Nplog teb, tuaj khawb qhov nyiaj, qhov kub mus lawm du lug, tsis tas li xwb tseem tuaj muab xyoob ntoo, dej Av nqos huv tib si lawm tag, tus Nplog twb hais tsis tau nev. Cov nyuag Hmoob liab ntawd xwb mas tsis muaj quav dab tsi li os, lawv ces tsuas ntsia seb Nyab Laj taw tes siab ntsia siab, taw tes qis ntsia Qis xwb los mas. Suav, Nyab Laj mas tuaj muab lawv tej hauj lwm txeeb ua tag, li no neeg Nplog thiaj raug mus ua hauj lwm thiab mus ua niam ntiav tas tus nyob Thaib Teb lawm los mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib tsoom phooj ywg Hmoob nyob thoob qab ntuj, ua cas zoo li peb siv txawv deb ua luaj li lawm os? Kuv los mus txog Thaib Teb zoo li peb cov Hmoob Thaib los kuj nrug muag deb heev, lawv pom yus los lawv tsis paub hais tias yus yog ib haiv Hmoob es hu luag ntxhi, luag ua dub ntxig, lawv twb tsis hu yus ib los tias 'tuaj los, los mus saib kuv tsev?' zoo li lawv 9 khaum heev, txhua txhua yam yuav tsum yog xuas nyiaj hais lus rau lawv xwb. Hmoob Nplog los tib yam, Hmoob Nyab Laj los ib yam. Tsuav peb cov hmoob meka lawm xwb ua yog ib cov neeg tau mus nyob rau lub ntuj tshiab peb txawj xav zog, peb xav hais tias peb yog hmoob tib yam ces peb sib hlub sib pab, nyiaj yog nyiaj, sib hlub li peb sib hlub tau. Ua cas kuv los pom cov hmoob teb chaws no lawv coj txawv tshaj peb cov hmoob nyob meka teb. Lawv saib peb cov hmoob zoo li peb tsis yog hmoob tib yam li lawm. Ntuj es... tos peb nyob tsis tau ua ib lub ntuj los vim peb cov peb lub siab me, siab nqaim dhau lawm. Kuv los nyob hauv Bangkok tau 2 lub weeks, cov hmoob ua kuv paub ces yog muab nyiaj puav lawv kev xwb, yus yug lawv zaub mos, kev caij tsheb, txhua txhua yam los zoo li lawv thiab peb nyias yog nyias ib haiv neeg lawm. Hmoob nplog los mus txog lawv ib qhov ob qhov los hais txog nyiaj xwb.

Kuv xav hais tias peb hmoob coj li no xwb tej zaum tsis ntev no lawm ntshe peb hmoob meka yuav tag txoj kev cia siab hlub nej lawm os.

Thov peb hmoob Thaib Hmoob Nplog txhob coj lub siab nqaim nqaim li no, txawm peb los txog, peb yeej tsis los thov nej tsev so, thov nej tsev noj mov los thov hu luag ntxhis, lam coj lawv seb lawv puas mus saib nej os. Peb hmoob meka peb yeej paub paub cai, peb yeej tsis yuav los pw hauv nej tsev, los noj nej li os.

Phooj ywg koj hais yog lawm thiab tab sis koj txhob tu siab rau lawv vim tias nyob tim thiab tim no txawv deb npaum cas, Thiab tiam no twb yog tiam 21 lawm kev noj nyob pauv tas tsis zoo li 60-75 lawm nawb. Lawv siab yeej tsis me thiab yeej tsis ntxub leej twg li tsuas yog kev noj haus txawv lawm xwb. Qhov lawv tuaj saib peb es peb yuav rau lawv noj pub lawv pw hauv peb tsev vim tias peb nyob lub teb chaws vam meej tshaj hauv lub ntiaj teb no lawm. Ho peb mus txog tim tos peb ho tau yug lawv los vim lawv txom nyem khwv hnub noj hnub xwb. Yog li peb yuav tau ua siab loj hnub twg yog lawv tau zoo li peb lawm hnub ntawd kuv xav tias peb txawm them nyiaj los lawv yeej tsis yuav lawm.

Ho qhov lawv tsis hu nej mus saib lawv tsev mas tsis yog lawv siab me nawb yog lawv txaj muag rau nej xwb, txawm yog kuv nyob tim es nej los los ntshe kuv yuav tsis hu nej ib yam thiab nawb. Vim tias peb hmoob mekas mas mus txog tim mas kub npaum cas los cev ris tsho xam koos yeej tsis hle ho coj iab dub nciab tas hnub xwb yog lawv ho hu nej mus txog lawv tsev lawv tsis muaj tog zaum lawv kom nej zaum ntawm cav taws no nej ho puas zaum thiab? kuv xav mas peb hmoob tsis hais nyob lub teb chaws twg yeej zoo tsis phem li cas los ua siab loj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib tsoom phooj ywg Hmoob nyob thoob qab ntuj, ua cas zoo li peb siv txawv deb ua luaj li lawm os? Kuv los mus txog Thaib Teb zoo li peb cov Hmoob Thaib los kuj nrug muag deb heev, lawv pom yus los lawv tsis paub hais tias yus yog ib haiv Hmoob es hu luag ntxhi, luag ua dub ntxig, lawv twb tsis hu yus ib los tias 'tuaj los, los mus saib kuv tsev?' zoo li lawv 9 khaum heev, txhua txhua yam yuav tsum yog xuas nyiaj hais lus rau lawv xwb. Hmoob Nplog los tib yam, Hmoob Nyab Laj los ib yam. Tsuav peb cov hmoob meka lawm xwb ua yog ib cov neeg tau mus nyob rau lub ntuj tshiab peb txawj xav zog, peb xav hais tias peb yog hmoob tib yam ces peb sib hlub sib pab, nyiaj yog nyiaj, sib hlub li peb sib hlub tau. Ua cas kuv los pom cov hmoob teb chaws no lawv coj txawv tshaj peb cov hmoob nyob meka teb. Lawv saib peb cov hmoob zoo li peb tsis yog hmoob tib yam li lawm. Ntuj es... tos peb nyob tsis tau ua ib lub ntuj los vim peb cov peb lub siab me, siab nqaim dhau lawm. Kuv los nyob hauv Bangkok tau 2 lub weeks, cov hmoob ua kuv paub ces yog muab nyiaj puav lawv kev xwb, yus yug lawv zaub mos, kev caij tsheb, txhua txhua yam los zoo li lawv thiab peb nyias yog nyias ib haiv neeg lawm. Hmoob nplog los mus txog lawv ib qhov ob qhov los hais txog nyiaj xwb.

Kuv xav hais tias peb hmoob coj li no xwb tej zaum tsis ntev no lawm ntshe peb hmoob meka yuav tag txoj kev cia siab hlub nej lawm os.

Thov peb hmoob Thaib Hmoob Nplog txhob coj lub siab nqaim nqaim li no, txawm peb los txog, peb yeej tsis los thov nej tsev so, thov nej tsev noj mov los thov hu luag ntxhis, lam coj lawv seb lawv puas mus saib nej os. Peb hmoob meka peb yeej paub paub cai, peb yeej tsis yuav los pw hauv nej tsev, los noj nej li os.

Yus yog neej nplua nuj,

Lawv twb tsis paub kev khwv nyiaj li cas ces thiaj li tau ua koj me ntsis zog

tau npaj puav los sis kis puav mus yug ncauj yug lo xwb.

Thaum luag caum tsis cuag yus txoj kev nplua nuj lawm ces luag

yuav khwv tswv yim los kaus yus.

Txhob quavntsej lawv kiag tib yam nkaus thiab xwb es lawv thiaj li tsis zoo kaus yus nyiaj.

Koj ib nyuag quavntsej lawv ces lawv kaus kiag koj xwb tiag.

Tus coj zoo ho ua zoo rau nws. Tus coj phem yus kuj tsis KK nws thiab xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yus yog neej nplua nuj,

Lawv twb tsis paub kev khwv nyiaj li cas ces thiaj li tau ua koj me ntsis zog

tau npaj puav los sis kis puav mus yug ncauj yug lo xwb.

Thaum luag caum tsis cuag yus txoj kev nplua nuj lawm ces luag

yuav khwv tswv yim los kaus yus.

Txhob quavntsej lawv kiag tib yam nkaus thiab xwb es lawv thiaj li tsis zoo kaus yus nyiaj.

Koj ib nyuag quavntsej lawv ces lawv kaus kiag koj xwb tiag.

Tus coj zoo ho ua zoo rau nws. Tus coj phem yus kuj tsis KK nws thiab xwb.

Ufos,

Yog lawm, yuav tsum tau coj li koj hais luag thiaj saib taus yus, yog tsis li ces tseem yuav raug ua lawv Qhev. Kev ua Qhev no yus yeej ua, tab sis yuav tsum yog ua es muaj nuj nqis thiab thiaj ua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib tsoom phooj ywg Hmoob nyob thoob qab ntuj, ua cas zoo li peb siv txawv deb ua luaj li lawm os? Kuv los mus txog Thaib Teb zoo li peb cov Hmoob Thaib los kuj nrug muag deb heev, lawv pom yus los lawv tsis paub hais tias yus yog ib haiv Hmoob es hu luag ntxhi, luag ua dub ntxig, lawv twb tsis hu yus ib los tias 'tuaj los, los mus saib kuv tsev?' zoo li lawv 9 khaum heev, txhua txhua yam yuav tsum yog xuas nyiaj hais lus rau lawv xwb. Hmoob Nplog los tib yam, Hmoob Nyab Laj los ib yam. Tsuav peb cov hmoob meka lawm xwb ua yog ib cov neeg tau mus nyob rau lub ntuj tshiab peb txawj xav zog, peb xav hais tias peb yog hmoob tib yam ces peb sib hlub sib pab, nyiaj yog nyiaj, sib hlub li peb sib hlub tau. Ua cas kuv los pom cov hmoob teb chaws no lawv coj txawv tshaj peb cov hmoob nyob meka teb. Lawv saib peb cov hmoob zoo li peb tsis yog hmoob tib yam li lawm. Ntuj es... tos peb nyob tsis tau ua ib lub ntuj los vim peb cov peb lub siab me, siab nqaim dhau lawm. Kuv los nyob hauv Bangkok tau 2 lub weeks, cov hmoob ua kuv paub ces yog muab nyiaj puav lawv kev xwb, yus yug lawv zaub mos, kev caij tsheb, txhua txhua yam los zoo li lawv thiab peb nyias yog nyias ib haiv neeg lawm. Hmoob nplog los mus txog lawv ib qhov ob qhov los hais txog nyiaj xwb.

Kuv xav hais tias peb hmoob coj li no xwb tej zaum tsis ntev no lawm ntshe peb hmoob meka yuav tag txoj kev cia siab hlub nej lawm os.

Thov peb hmoob Thaib Hmoob Nplog txhob coj lub siab nqaim nqaim li no, txawm peb los txog, peb yeej tsis los thov nej tsev so, thov nej tsev noj mov los thov hu luag ntxhis, lam coj lawv seb lawv puas mus saib nej os. Peb hmoob meka peb yeej paub paub cai, peb yeej tsis yuav los pw hauv nej tsev, los noj nej li os.

Hidden nation,

Yus mus ncig ntuj ua si xwb tsis txhob xav kom lwm tus lav paub yus es thiaj li khab seeb rau yus txoj kev tsham teb ncig chaw os. Yog mus txog qhov twg es luag pheej muab yus khuam cia, tua tsiaj tua txhuv ua plig khi tes rau yus tas li xwb no, koj xav tias puas tsim nyog koj daim air ticket mas yuad. Lawv tsis lees paub yus mas yuav tshav yus ntuj dua li tsheej pab neeg sib txeeb nkag tsheb nrog yus mus txhua txoj kev nawb. Lawv cov nyob thaib nyob nplog los lawv yeej khwv khwv tas zog. Mus liaj teb los ib nrab tseem yog mus taw xwb, yog yus tseem mus ua qhua rau lawv thiab ces yuav nyuaj lawv siab heev na.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog peb tseem sib lhuab sib pab li peb yog Hmoob "Koj tuaj kuv zos los tau chaw poob, muaj mho muaj tshais noj. Kuv tuaj txog koj zos los tibyam" ces tej kev sib thov sib pab fab nyiaj kuj yuav muaj chaw sib pab sib pub thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib tsoom phooj ywg Hmoob nyob thoob qab ntuj, ua cas zoo li peb siv txawv deb ua luaj li lawm os? Kuv los mus txog Thaib Teb zoo li peb cov Hmoob Thaib los kuj nrug muag deb heev, lawv pom yus los lawv tsis paub hais tias yus yog ib haiv Hmoob es hu luag ntxhi, luag ua dub ntxig, lawv twb tsis hu yus ib los tias 'tuaj los, los mus saib kuv tsev?' zoo li lawv 9 khaum heev, txhua txhua yam yuav tsum yog xuas nyiaj hais lus rau lawv xwb. Hmoob Nplog los tib yam, Hmoob Nyab Laj los ib yam. Tsuav peb cov hmoob meka lawm xwb ua yog ib cov neeg tau mus nyob rau lub ntuj tshiab peb txawj xav zog, peb xav hais tias peb yog hmoob tib yam ces peb sib hlub sib pab, nyiaj yog nyiaj, sib hlub li peb sib hlub tau. Ua cas kuv los pom cov hmoob teb chaws no lawv coj txawv tshaj peb cov hmoob nyob meka teb. Lawv saib peb cov hmoob zoo li peb tsis yog hmoob tib yam li lawm. Ntuj es... tos peb nyob tsis tau ua ib lub ntuj los vim peb cov peb lub siab me, siab nqaim dhau lawm. Kuv los nyob hauv Bangkok tau 2 lub weeks, cov hmoob ua kuv paub ces yog muab nyiaj puav lawv kev xwb, yus yug lawv zaub mos, kev caij tsheb, txhua txhua yam los zoo li lawv thiab peb nyias yog nyias ib haiv neeg lawm. Hmoob nplog los mus txog lawv ib qhov ob qhov los hais txog nyiaj xwb.

Kuv xav hais tias peb hmoob coj li no xwb tej zaum tsis ntev no lawm ntshe peb hmoob meka yuav tag txoj kev cia siab hlub nej lawm os.

Thov peb hmoob Thaib Hmoob Nplog txhob coj lub siab nqaim nqaim li no, txawm peb los txog, peb yeej tsis los thov nej tsev so, thov nej tsev noj mov los thov hu luag ntxhis, lam coj lawv seb lawv puas mus saib nej os. Peb hmoob meka peb yeej paub paub cai, peb yeej tsis yuav los pw hauv nej tsev, los noj nej li os.

Txhob maj tu siab os Hiddem Nation, nim no kuv cov nyuag kwvtij nyob Misxuastas twb tsis paub kuv ntau tus lawm thiab mas. Muaj ntau zaus kuv mus xyuas lawv, qee tus pom yus yeej tsis lam coj thiab hu yus kom mus xyuas nws li thiab tiag, muaj tej zaus kuv tseem laib mus pw tim Hotel qees thiab, heheheh, zoo kawg yus thiaj tsis laib mus pw vov lawv tej niag pam tsw kauv li os.

Kuv mam rov tuaj hais qhov vim licas lawv pheej hais nyiaj ua ntej nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thank you for all comments!

Kuv tus kheej kuv xav hais tias li cas los xij peem lawv yuav hu tsis hu los yus mus saib lawv vaj lawv tsev tab sis tsa lub ncauj hu yus kom yus paub hais tias Hmoob tseem hlub Hmoob xwb, luag txawm hu yus los yus yeej tsis mus. Tsuas yog ib qhov kev sib caws raws li yus yog ib haiv neeg paub cai xwb, Kuv los Thaib teb kuv ib nyug muab nyiaj ntiav taxi me me xwb mas yug cov hmoob hais ub hais no tias, 'ua cas yus cov hmoob hos tsis pab yus cov hmoob'? Tab sis mas yog yus hos muab kiag nyiaj los mus ntiav ib tug hmoob mas nws kaus yus tuag nthis, gas los yus them, noj haus los them, tolls los yus them, hotel los them, lawv twb yuav tsis tau ib khob dej dawb pub yus haus. Yog koj muab me me rau Thaib xwb mas, nws pib hais txog hmoob txoj kev sib hlub tuaj ntag laiv.. Koj hos pab nws ces nws xav tau kom tag nrho xwb,..hmoob aw....ntxim ntxub dhau...

Peb cov hmoob Thaib thiab Hmoob Nplog nej yuav tau ua neeg paub me me txog peb hmoob thiab, Nej txawm caw peb mus saib nej los peb yeej tsis mus, peb tsuas yog xav tau los lus hais xwb os. Yog nej tuaj txog tim peb meka, fabkis, aussis, canada mas peb niam tuag tej tus niag nyuj los khis nej tes.. qhov tseeb peb xav hais tias nej yog peb kuv phem hmoob peb hlub nej, qhov tseeb nej yog cov tsis paub kev sib hlub li lawm. Kuv hais no tsis yog kuv xav los nrog nej noj nej haus, kuv tsuas yog xav los saib peb hmoob tus cwj pwm hloov deb npaum li cas lawm xwb.

Kuv tsuas hais raws li qhov kuv pom thiab xav xwb, thov txim yog nej hos tsis tau hloov los yuav tau xyaum me me thiab. Vim peb tseem yog hmoob. Peb cov hmoob los saib nej coob coob tej zaum tej tug kuj los tham hluas nkauj xwb tab sis tej tug kuj los kawm txog peb hais neeg txoj kev sib hlub thiab..

Ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo ib tsoom kwj tij phooj ywg ua yog hmoob tiagtiag peb hais hmoob yog ib haiv neeg ua tawg tsov tawg puv mus nyob thoob rau lub qab ntuj no kuv xav hais tias muaj qees leej tseem tsis tau nkag siab txaog nws tu kheej hais tiag hmoog yog lis ca? muaj qees leej tseem xav tias hmoob thaib thiab hmoob nplog tsis txawj xav thiab siab mes no ta sis peb cov hmoob nplog muag ib puag noj los peb tseem sib hlub sawv daws noj thiab hais lus luag ntsi xwb ho tej mes nyuam los kuj tseem hais lus hmoob thiab coj lis hmoob tsis tau txawv lis nyoo1975 los txog hnub no peb tej mes nyuam puav leej hais tseem hais tias peb yog hmoob vimtias peb tseem hais lus hmoob,hais txog hmoob mes kas kuv xav tias cov coj zoo mus kawm txuj kawm ki los pab peb haiv hmoob los kuj muaj ho tus tsis txawj xav ces lub siab mes nej cov hmoob mes kas muab hais los nej tseem cem peb tshaj peb txom nnyem peb tuaj ua nej zog los nej niaj hnug ces peb xwb muaj tej tug tus niam tais tuaj nyuas tu vauv muaj tej tug los yuav tau cov ntxhais hmoob nplog mus tim mes ka mas lawv cem tias niag neeg quam no xwb muab hais los hmoob mes ka kuj muaj tus zoo ho hmoob nplog lops kuj muaj tus zoo peb haiv hmoob yog ib hais neeg ntse kuv xav kom peb hais zoo xwb peb cov tub kawm yog nyob rau universities muaj 2percent lawm mas pebkuj muaj cov tub kawm keej tsi yog bur 1 los yeej yog bur 2 lawm thiab nej txhob cem ces peb cov hmoob nplog lawm nawb tsam peb ho tsis ua hmuab lawm ces nej lav nawb

hmoob

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob zoo ib tsoom kwj tij phooj ywg ua yog hmoob tiagtiag peb hais hmoob yog ib haiv neeg ua tawg tsov tawg puv mus nyob thoob rau lub qab ntuj no kuv xav hais tias muaj qees leej tseem tsis tau nkag siab txaog nws tu kheej hais tiag hmoog yog lis ca? muaj qees leej tseem xav tias hmoob thaib thiab hmoob nplog tsis txawj xav thiab siab mes no ta sis peb cov hmoob nplog muag ib puag noj los peb tseem sib hlub sawv daws noj thiab hais lus luag ntsi xwb ho tej mes nyuam los kuj tseem hais lus hmoob thiab coj lis hmoob tsis tau txawv lis nyoo1975 los txog hnub no peb tej mes nyuam puav leej hais tseem hais tias peb yog hmoob vimtias peb tseem hais lus hmoob,hais txog hmoob mes kas kuv xav tias cov coj zoo mus kawm txuj kawm ki los pab peb haiv hmoob los kuj muaj ho tus tsis txawj xav ces lub siab mes nej cov hmoob mes kas muab hais los nej tseem cem peb tshaj peb txom nnyem peb tuaj ua nej zog los nej niaj hnug ces peb xwb muaj tej tug tus niam tais tuaj nyuas tu vauv muaj tej tug los yuav tau cov ntxhais hmoob nplog mus tim mes ka mas lawv cem tias niag neeg quam no xwb muab hais los hmoob mes ka kuj muaj tus zoo ho hmoob nplog lops kuj muaj tus zoo peb haiv hmoob yog ib hais neeg ntse kuv xav kom peb hais zoo xwb peb cov tub kawm yog nyob rau universities muaj 2percent lawm mas pebkuj muaj cov tub kawm keej tsi yog bur 1 los yeej yog bur 2 lawm thiab nej txhob cem ces peb cov hmoob nplog lawm nawb tsam peb ho tsis ua hmuab lawm ces nej lav nawb

hmoob

TijLaug koj sob lus no tseem ceeb heev ziag no ntuj yuav tag teb yuav kawg hmoob yeej tsis hlub hmoob lawm nawb

Yog yuav muab piav mas peb cov hmoob meskas lub siab yeej dawb thiab dav hlub tau hmoob thaib hmoob nplog

Tab sis dhau plaws usa mus rau sab asia lawm ces nyiaj pua taw xwb lawv tsuas yog mus ua qoob ua loo ,Huav liaj hauv teb xwb cas yuav phem thiab qia dub lim hiam ua luaj ,Muab hais los mus ma tsis tsim nyog pheej pov nyiaj $$$ mus rau sab asia lawm nawb mog,

Cia pub tej tus ua txom nyem nyob rau usa tseem muaj nuj nqes dua .Peb tsis tsim nyob pheej hlub cov niag hmoob thaib hmoob nplog ntawv lawm peb yuav tsum hlub peb cov hmoob usa zoo dua ntais lawm ,Koj sim ntsia ma 1 tug twg ploj tuag neeg tuaj pab nyiaj nchuav ntws ,Hmoob nplog puas pab 1 xees liab.Nej mus txog tim lawv twb ntshai tsam yus mus qev lawv tsev so thiab ,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib tsoom phooj ywg Hmoob nyob thoob qab ntuj, ua cas zoo li peb siv txawv deb ua luaj li lawm os? Kuv los mus txog Thaib Teb zoo li peb cov Hmoob Thaib los kuj nrug muag deb heev, lawv pom yus los lawv tsis paub hais tias yus yog ib haiv Hmoob es hu luag ntxhi, luag ua dub ntxig, lawv twb tsis hu yus ib los tias 'tuaj los, los mus saib kuv tsev?' zoo li lawv 9 khaum heev, txhua txhua yam yuav tsum yog xuas nyiaj hais lus rau lawv xwb. Hmoob Nplog los tib yam, Hmoob Nyab Laj los ib yam. Tsuav peb cov hmoob meka lawm xwb ua yog ib cov neeg tau mus nyob rau lub ntuj tshiab peb txawj xav zog, peb xav hais tias peb yog hmoob tib yam ces peb sib hlub sib pab, nyiaj yog nyiaj, sib hlub li peb sib hlub tau. Ua cas kuv los pom cov hmoob teb chaws no lawv coj txawv tshaj peb cov hmoob nyob meka teb. Lawv saib peb cov hmoob zoo li peb tsis yog hmoob tib yam li lawm. Ntuj es... tos peb nyob tsis tau ua ib lub ntuj los vim peb cov peb lub siab me, siab nqaim dhau lawm. Kuv los nyob hauv Bangkok tau 2 lub weeks, cov hmoob ua kuv paub ces yog muab nyiaj puav lawv kev xwb, yus yug lawv zaub mos, kev caij tsheb, txhua txhua yam los zoo li lawv thiab peb nyias yog nyias ib haiv neeg lawm. Hmoob nplog los mus txog lawv ib qhov ob qhov los hais txog nyiaj xwb.

Kuv xav hais tias peb hmoob coj li no xwb tej zaum tsis ntev no lawm ntshe peb hmoob meka yuav tag txoj kev cia siab hlub nej lawm os.

Thov peb hmoob Thaib Hmoob Nplog txhob coj lub siab nqaim nqaim li no, txawm peb los txog, peb yeej tsis los thov nej tsev so, thov nej tsev noj mov los thov hu luag ntxhis, lam coj lawv seb lawv puas mus saib nej os. Peb hmoob meka peb yeej paub paub cai, peb yeej tsis yuav los pw hauv nej tsev, los noj nej li os.

TijLaug koj sob lus no tseem ceeb heev ziag no ntuj yuav tag teb yuav kawg hmoob yeej tsis hlub hmoob lawm nawb

Yog yuav muab piav mas peb cov hmoob meskas lub siab yeej dawb thiab dav hlub tau hmoob thaib hmoob nplog

Tab sis dhau plaws usa mus rau sab asia lawm ces nyiaj pua taw xwb lawv tsuas yog mus ua qoob ua loo ,Huav liaj hauv teb xwb cas yuav phem thiab qia dub lim hiam ua luaj ,Muab hais los mus ma tsis tsim nyog pheej pov nyiaj $$$ mus rau sab asia lawm nawb mog,

Cia pub tej tus ua txom nyem nyob rau usa tseem muaj nuj nqes dua .Peb tsis tsim nyob pheej hlub cov niag hmoob thaib hmoob nplog ntawv lawm peb yuav tsum hlub peb cov hmoob usa zoo dua ntais lawm ,Koj sim ntsia ma 1 tug twg ploj tuag neeg tuaj pab nyiaj nchuav ntws ,Hmoob nplog puas pab 1 xees liab.Nej mus txog tim lawv twb ntshai tsam yus mus qev lawv tsev so thiab ,

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg Hidden nation,

cas es tsam no koj mamli paub na...?

Khej twb paub puag thaum 1975 los lawm os...

Koj pheej ntshaw lawv ua yus cov Hmoob ua dabtsi na lawv twb tsis ntshaw yus lawm na?

Koj ncontsoov tias sawvdaws lam yog Hmoob xwb tabsis tsis zoo ibyam thiab sib txawv deb heev nawb; Koj puas paub tias vim li cas thiaj muaj Hmoob Meskas? Nabnpawb 1 yog vim cov Hmoob Nplog ntag... Lawv tuaj Nyablaj tog yuav muab peb cov Hmoob VP ntsaig kom tu noob. Mas peb cov Hmoob VP thiaj kais los ua Hmoob Meskas, Fabkis, Canada, Australia thiab lwmyam Hmoob lawm. Koj sim saib seb meb, cov Hmoob uas yog Hmong VP uas kais mus ua lwm cov Hmoob lawm mas yeej txawj sibhlub thiab coj ib yam. Hmos cov Hmoob Nplog sis ib los nyiaj ob los nyiaj peb los nyiaj xwb ne... Lawv yuav lam hlub peb Hmoob VP ib qhov luaj quav nas nab... even lawv twb muab kiag lawv tus ntxhais rau Hmoob VP lawm los lawv tseem ua phem rau tus vauv thiab ntxhais na... Yog nej txawj xav ces twb tsis tsimnyog peb muaj lawv hu ua kwvtij no lawm os... cov tim Nplog mas kuv muab lawv hu ua Meo no xwb ov... VP fought kom peb tau lub npe Hmong hos cov tiv tsis nyiam VP ces lawv tseem yog Meo.

Kuv hais meo uantej tso es lwm hnub mam hais txog lwm cov... hahaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phoj ywj kuv xav mas koj kuj yog ib tug neej zoo thiab tab sis xav lawm koj yog ib tug neeg ua nraum tsab ntse pluag tsab muaj!!!!!

Lis hais tias hais lub zoo lis cov sawv tom lub lav ua peb hmong hais tias (.......) Zoo lis koj peb hmong tsis tau ntsai tseem peb nyob txom nyem los peb tsis laub neej noj lis nej cov tim maka nej tseem peb nyob tim no los cov zoo kuj muaj thiab tsis zoo lis nej na...................................

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg Hidden nation,

cas es tsam no koj mamli paub na...?

Khej twb paub puag thaum 1975 los lawm os...

Koj pheej ntshaw lawv ua yus cov Hmoob ua dabtsi na lawv twb tsis ntshaw yus lawm na?

Koj ncontsoov tias sawvdaws lam yog Hmoob xwb tabsis tsis zoo ibyam thiab sib txawv deb heev nawb; Koj puas paub tias vim li cas thiaj muaj Hmoob Meskas? Nabnpawb 1 yog vim cov Hmoob Nplog ntag... Lawv tuaj Nyablaj tog yuav muab peb cov Hmoob VP ntsaig kom tu noob. Mas peb cov Hmoob VP thiaj kais los ua Hmoob Meskas, Fabkis, Canada, Australia thiab lwmyam Hmoob lawm. Koj sim saib seb meb, cov Hmoob uas yog Hmong VP uas kais mus ua lwm cov Hmoob lawm mas yeej txawj sibhlub thiab coj ib yam. Hmos cov Hmoob Nplog sis ib los nyiaj ob los nyiaj peb los nyiaj xwb ne... Lawv yuav lam hlub peb Hmoob VP ib qhov luaj quav nas nab... even lawv twb muab kiag lawv tus ntxhais rau Hmoob VP lawm los lawv tseem ua phem rau tus vauv thiab ntxhais na... Yog nej txawj xav ces twb tsis tsimnyog peb muaj lawv hu ua kwvtij no lawm os... cov tim Nplog mas kuv muab lawv hu ua Meo no xwb ov... VP fought kom peb tau lub npe Hmong hos cov tiv tsis nyiam VP ces lawv tseem yog Meo.

Kuv hais meo uantej tso es lwm hnub mam hais txog lwm cov... hahaha

Brother Khej, tsis yog tag tus os, koj muab xav hais tias lawv cov ntxhais mos mos twb hlub hlub peb nes. Oib..koj mas. hehehehehe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib tsoom phooj ywg Hmoob nyob thoob qab ntuj, ua cas zoo li peb siv txawv deb ua luaj li lawm os? Kuv los mus txog Thaib Teb zoo li peb cov Hmoob Thaib los kuj nrug muag deb heev, lawv pom yus los lawv tsis paub hais tias yus yog ib haiv Hmoob es hu luag ntxhi, luag ua dub ntxig, lawv twb tsis hu yus ib los tias 'tuaj los, los mus saib kuv tsev?' zoo li lawv 9 khaum heev, txhua txhua yam yuav tsum yog xuas nyiaj hais lus rau lawv xwb. Hmoob Nplog los tib yam, Hmoob Nyab Laj los ib yam. Tsuav peb cov hmoob meka lawm xwb ua yog ib cov neeg tau mus nyob rau lub ntuj tshiab peb txawj xav zog, peb xav hais tias peb yog hmoob tib yam ces peb sib hlub sib pab, nyiaj yog nyiaj, sib hlub li peb sib hlub tau. Ua cas kuv los pom cov hmoob teb chaws no lawv coj txawv tshaj peb cov hmoob nyob meka teb. Lawv saib peb cov hmoob zoo li peb tsis yog hmoob tib yam li lawm. Ntuj es... tos peb nyob tsis tau ua ib lub ntuj los vim peb cov peb lub siab me, siab nqaim dhau lawm. Kuv los nyob hauv Bangkok tau 2 lub weeks, cov hmoob ua kuv paub ces yog muab nyiaj puav lawv kev xwb, yus yug lawv zaub mos, kev caij tsheb, txhua txhua yam los zoo li lawv thiab peb nyias yog nyias ib haiv neeg lawm. Hmoob nplog los mus txog lawv ib qhov ob qhov los hais txog nyiaj xwb.

Kuv xav hais tias peb hmoob coj li no xwb tej zaum tsis ntev no lawm ntshe peb hmoob meka yuav tag txoj kev cia siab hlub nej lawm os.

Thov peb hmoob Thaib Hmoob Nplog txhob coj lub siab nqaim nqaim li no, txawm peb los txog, peb yeej tsis los thov nej tsev so, thov nej tsev noj mov los thov hu luag ntxhis, lam coj lawv seb lawv puas mus saib nej os. Peb hmoob meka peb yeej paub paub cai, peb yeej tsis yuav los pw hauv nej tsev, los noj nej li os.

Brother aws, thov koj muab xav hais tias nyob cov tebchaws ntawv neeg phem coob coob thiab khawv nyiaj nyuab nyuab tag zog. Tej zaum lawv twb tsis muaj noj thiaj li tsis muaj cuab kav hus koj los mas. Peb hmoob mas yeej coj tus xeeb ceem ua cov neeg nplua nuj yeej saib tsis tau cov neeg pluag. Ces, lawv saib koj yog neeg nplua nuj lawv thiaj tsis muaj peev xwm hus koj los yog nrog koj tham.

Nej tsis nco qab hmoob tus xeeb ceem nyob cov tebchaws ntawv lawm nes. Cov tebchaws ntawv mas yog yus yog neeg npluag ces txhob lam hus luag tej neeg muaj txi.ag nplua nuj ov. Lawv yeej tsis teb yus thiab ua qhov tsis pom yus cov npluag li hov. Kwvtij yawm yij yawm dab kiag los cov nplua nuj yeej coj tus xeeb ceem li ntawv, es txhob tus siab yog lawv tsis hus koj os nawb.

Peb hmoob mas cov muaj yuav tau hlub cov npluag es pab lub siab dawb paug peb thiaj li yuav pauv tau tus xeeb ceem coj tsis zoo li hais no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phoj ywj kuv xav mas koj kuj yog ib tug neej zoo thiab tab sis xav lawm koj yog ib tug neeg ua nraum tsab ntse pluag tsab muaj!!!!!

Lis hais tias hais lub zoo lis cov sawv tom lub lav ua peb hmong hais tias (.......) Zoo lis koj peb hmong tsis tau ntsai tseem peb nyob txom nyem los peb tsis laub neej noj lis nej cov tim maka nej tseem peb nyob tim no los cov zoo kuj muaj thiab tsis zoo lis nej na...................................

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj hais yog lawm tus phooj ywg muaj ib cos hmong meka mas lawm khav khav lis os!!! Lawv xav tias lawm muaj2 nyiaj no tab sis lawv kuj tsis muaj ab tsis lis ab los yog tseb nyob twb tsis muaj chaws nyob lis na!! Lub summer ces hot heev lawm mus nyob tim tej hniag shopping mo....Los yog mus thov lawv nyob ntawm tej lub Market ua muaj es yees xwb mo!!!!!

Phooj ywg nkem ab ncaug hus xwb os!!!!!ya.....Cov neeg phem zoo lis no thas ntsias cov zoo tseem muaj coob....

Tej zaum cov no lawv lub hlwb VAJTSWV muaj noj tag lawm...hehehehe

Xyoo 1975 lawv cov no dhias dhias pob tais zaw nroj pob tws twb tsis lauj lawv ob lub noob hahahaha

^_^ ^_^ ^_^ ^_^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now