Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Koom Txoos Haiv Hmoob (HNO)

51 posts in this topic

Posted · Report post

Nej puas paub meej tias Koom Txoos Haiv Hmoob (Hmong Nationalities Organization, inc) lawv lub hom phiaj?

Nej puas ntseeg tias HNO tsa hmong Congress los daws tau 5 yam teeb meem hmoob uas lawv hais txog ntawv?

Raws kuv saib mas lawv xav txim kho hmoob lawm-khov no kuv yeej txhawb lawv lawm nawb, tab sis kuv saib mas lawv tsis tau muaj lub zeem muag meej tseeb uas yuav ua li cas kho tiag. Dhau ntawv tej lawv hais tias tsis tau muaj neeg pib txog kev kho hmoob 5 yam ntawv tsis tseeb, nyob rau hauv cobfab tus cagleejkeebkum thiab txheeb meem mooj nrog rau lub hom phiaj ntawv. Cobfab twb xwb tshawb txheeb tag nrho txhua yam lawv teev tseg no thiab twb kwbteem ua mojkab sim rau hmoob tiav tas lawm, Yog HNO xav pab kho hmoob tiag raws lub siab dawb paug cas tsis mus koom cafab xwb? Kuv ntseeg tias cofab twb haj tseem teeb tau ntau tshaj no lawm, ua ke ntawv cov lus lawv siv ntawv muaj ntau lo lus hmoob twb yog siv cov saub lus xwb. Peb puas tsim nyog pheej thuam cov cobfab tias tsis meej pem thiab yog Vwm xwb. Raws li hmoog qhov tseeb mas HNO tsuas hais kiag txog cov hmoob ua nom muaj txiaj ntsig rau hmoob ces yog cov nom hmoob nplog sab xemlis ua ntej 1975 xwb. Yog ib koom txoos haiv diam es hais thiav puag nqaim npaum li no nej puas xav tias yuav txoos tau hmoob thoob ntiaj teb, kuv xav tias yog yuav nriav kev sib nyom kom loj tshaj qub thiab thaum kawg yuav rov los tawm tsam hmoob xwb. Tshwj xeeb tshaj yog cov hmoob cobfab uas yeej tau muab roj ntsha thiab txoj sia los tuav tseg hmoob li txwmsim thiab hmoob puav pheej teej tug kev kho-kev ciaj haiv ntag.

Xav luaj ntug xu luaj nyug? xav luaj zeb xu luaj teb? or los tseeb yog xav luj zeb xu luaj teb-xav luaj nyuj xu luaj ntuj.

Peb cov dr hmoob tsis paub lus hmoob ces thaum los pib hais ua lus hmoob lawm ces tsis muaj kuab kiag lawm vim hais tsis tau ib lo lus hmoob tseem ntiab. kuv mus hloog mas tus siab qhov peb hmoob xav nrov xwb, hmoob kawm siab npaum li cas los lub siab pom txog tus kheej xwb tseem tsis hloov li. Hmoob lub siab phem no ntshai yeej yuav pauv hloov tsi tau li lawm nawb-ntshai hmoob yim kawm siab ces yim plam kev sib hlub deb lawm zuj zus xwb, vim peb kawm txawj tab sis peb yeej tsis ntse tiag hos.

Nej pab coj mus xav saib ho tshuav dab tsi pab hmoob ntxiv???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej puas paub meej tias Koom Txoos Haiv Hmoob (Hmong Nationalities Organization, inc) lawv lub hom phiaj?

Nej puas ntseeg tias HNO tsa hmong Congress los daws tau 5 yam teeb meem hmoob uas lawv hais txog ntawv?

Raws kuv saib mas lawv xav txim kho hmoob lawm-khov no kuv yeej txhawb lawv lawm nawb, tab sis kuv saib mas lawv tsis tau muaj lub zeem muag meej tseeb uas yuav ua li cas kho tiag. Dhau ntawv tej lawv hais tias tsis tau muaj neeg pib txog kev kho hmoob 5 yam ntawv tsis tseeb, nyob rau hauv cobfab tus cagleejkeebkum thiab txheeb meem mooj nrog rau lub hom phiaj ntawv. Cobfab twb xwb tshawb txheeb tag nrho txhua yam lawv teev tseg no thiab twb kwbteem ua mojkab sim rau hmoob tiav tas lawm, Yog HNO xav pab kho hmoob tiag raws lub siab dawb paug cas tsis mus koom cafab xwb? Kuv ntseeg tias cofab twb haj tseem teeb tau ntau tshaj no lawm, ua ke ntawv cov lus lawv siv ntawv muaj ntau lo lus hmoob twb yog siv cov saub lus xwb. Peb puas tsim nyog pheej thuam cov cobfab tias tsis meej pem thiab yog Vwm xwb. Raws li hmoog qhov tseeb mas HNO tsuas hais kiag txog cov hmoob ua nom muaj txiaj ntsig rau hmoob ces yog cov nom hmoob nplog sab xemlis ua ntej 1975 xwb. Yog ib koom txoos haiv diam es hais thiav puag nqaim npaum li no nej puas xav tias yuav txoos tau hmoob thoob ntiaj teb, kuv xav tias yog yuav nriav kev sib nyom kom loj tshaj qub thiab thaum kawg yuav rov los tawm tsam hmoob xwb. Tshwj xeeb tshaj yog cov hmoob cobfab uas yeej tau muab roj ntsha thiab txoj sia los tuav tseg hmoob li txwmsim thiab hmoob puav pheej teej tug kev kho-kev ciaj haiv ntag.

Xav luaj ntug xu luaj nyug? xav luaj zeb xu luaj teb? or los tseeb yog xav luj zeb xu luaj teb-xav luaj nyuj xu luaj ntuj.

Peb cov dr hmoob tsis paub lus hmoob ces thaum los pib hais ua lus hmoob lawm ces tsis muaj kuab kiag lawm vim hais tsis tau ib lo lus hmoob tseem ntiab. kuv mus hloog mas tus siab qhov peb hmoob xav nrov xwb, hmoob kawm siab npaum li cas los lub siab pom txog tus kheej xwb tseem tsis hloov li. Hmoob lub siab phem no ntshai yeej yuav pauv hloov tsi tau li lawm nawb-ntshai hmoob yim kawm siab ces yim plam kev sib hlub deb lawm zuj zus xwb, vim peb kawm txawj tab sis peb yeej tsis ntse tiag hos.

Nej pab coj mus xav saib ho tshuav dab tsi pab hmoob ntxiv???

kuv mloog koj cov lus mas zoo li koj lam tuaj tuavpheemliam qhuav hauv no xwb. ua tsis tau lawm los tsis kam mus koom lawv. koj tseem yuav tos leej twg koj thiaj mus koom? cov Saub koj twb koom los tau 1 tiam neej no lwm koj kawm tau dab tsi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv mloog koj cov lus mas zoo li koj lam tuaj tuavpheemliam qhuav hauv no xwb. ua tsis tau lawm los tsis kam mus koom lawv. koj tseem yuav tos leej twg koj thiaj mus koom? cov Saub koj twb koom los tau 1 tiam neej no lwm koj kawm tau dab tsi?

Es koj tuaj teb kuv li ntawv no koj ho paub dab tsis zoo maj? es kuv ho mus koom tus saub twg maj? los yog hais ntob nkaus lawm es koj tuaj peevtheev kuv xwb maj? Koj tseem tsis tau paub tias cov neeg hais lus li kuv no tsis muaj saub tab sis yog muaj siab ntsws neeg xwb ho. yuav ua li cas kuv thiaj tuaj koom tau koj maj? Thiab vim li cas kuv thiaj yuav tsum koom koj maj? koj yuav muag kom tau koj tus laj txheej rau kuv tau li cas yog kuv twb tsis pom qhov tawgpaj txi txiv tau naj lod? Koj txhob tuaj hiam kuv maj-koj yuav tau ua zoo xav es koj sim rov haub yaum kuv kom tau kuv lub siab los npuab koj hos. Cas koj nyuam qhuav pib xwvb koj twb tws kev lawm maj?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej puas paub meej tias Koom Txoos Haiv Hmoob (Hmong Nationalities Organization, inc) lawv lub hom phiaj?

Nej puas ntseeg tias HNO tsa hmong Congress los daws tau 5 yam teeb meem hmoob uas lawv hais txog ntawv?

Raws kuv saib mas lawv xav txim kho hmoob lawm-khov no kuv yeej txhawb lawv lawm nawb, tab sis kuv saib mas lawv tsis tau muaj lub zeem muag meej tseeb uas yuav ua li cas kho tiag. Dhau ntawv tej lawv hais tias tsis tau muaj neeg pib txog kev kho hmoob 5 yam ntawv tsis tseeb, nyob rau hauv cobfab tus cagleejkeebkum thiab txheeb meem mooj nrog rau lub hom phiaj ntawv. Cobfab twb xwb tshawb txheeb tag nrho txhua yam lawv teev tseg no thiab twb kwbteem ua mojkab sim rau hmoob tiav tas lawm, Yog HNO xav pab kho hmoob tiag raws lub siab dawb paug cas tsis mus koom cafab xwb? Kuv ntseeg tias cofab twb haj tseem teeb tau ntau tshaj no lawm, ua ke ntawv cov lus lawv siv ntawv muaj ntau lo lus hmoob twb yog siv cov saub lus xwb. Peb puas tsim nyog pheej thuam cov cobfab tias tsis meej pem thiab yog Vwm xwb. Raws li hmoog qhov tseeb mas HNO tsuas hais kiag txog cov hmoob ua nom muaj txiaj ntsig rau hmoob ces yog cov nom hmoob nplog sab xemlis ua ntej 1975 xwb. Yog ib koom txoos haiv diam es hais thiav puag nqaim npaum li no nej puas xav tias yuav txoos tau hmoob thoob ntiaj teb, kuv xav tias yog yuav nriav kev sib nyom kom loj tshaj qub thiab thaum kawg yuav rov los tawm tsam hmoob xwb. Tshwj xeeb tshaj yog cov hmoob cobfab uas yeej tau muab roj ntsha thiab txoj sia los tuav tseg hmoob li txwmsim thiab hmoob puav pheej teej tug kev kho-kev ciaj haiv ntag.

Xav luaj ntug xu luaj nyug? xav luaj zeb xu luaj teb? or los tseeb yog xav luj zeb xu luaj teb-xav luaj nyuj xu luaj ntuj.

Peb cov dr hmoob tsis paub lus hmoob ces thaum los pib hais ua lus hmoob lawm ces tsis muaj kuab kiag lawm vim hais tsis tau ib lo lus hmoob tseem ntiab. kuv mus hloog mas tus siab qhov peb hmoob xav nrov xwb, hmoob kawm siab npaum li cas los lub siab pom txog tus kheej xwb tseem tsis hloov li. Hmoob lub siab phem no ntshai yeej yuav pauv hloov tsi tau li lawm nawb-ntshai hmoob yim kawm siab ces yim plam kev sib hlub deb lawm zuj zus xwb, vim peb kawm txawj tab sis peb yeej tsis ntse tiag hos.

Nej pab coj mus xav saib ho tshuav dab tsi pab hmoob ntxiv???

Tug Npawg,

Caubfab tub pib lug ntev loo hab tshawbtxheeb txug Moob lub neej kawg txuj lawm!! Thov nug koj saib yog vim le uacaag caubfab ho tseem txawj tawg, ncau, hab faib moog ua 3 paab tsi sib hum lawm hab? Txij thaum txhawv peemtsheej muaj tau Caubfab lug, caubfab ho coj Moob lubneej vaammeej txug qeb twg lawm?

Yog Caubfab muab tau caagleejkeebkum hab Mojkaabsim zoo rua Moob uaneej lawm, uacaag Moob tseem tsi nrug luas vaammeej le hab es tseem yuav tsim koomhum tsi tu ncua ntxiv taag zug? Tseem yuav tau kawm modern technologies coj lug siv taag zaaj taag zug le hab?

Puas yog tim Caubfab tu ncua ibyaam tseemceeb heev le lawm????

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej puas paub meej tias Koom Txoos Haiv Hmoob (Hmong Nationalities Organization, inc) lawv lub hom phiaj?

Nej puas ntseeg tias HNO tsa hmong Congress los daws tau 5 yam teeb meem hmoob uas lawv hais txog ntawv?

Raws kuv saib mas lawv xav txim kho hmoob lawm-khov no kuv yeej txhawb lawv lawm nawb, tab sis kuv saib mas lawv tsis tau muaj lub zeem muag meej tseeb uas yuav ua li cas kho tiag. Dhau ntawv tej lawv hais tias tsis tau muaj neeg pib txog kev kho hmoob 5 yam ntawv tsis tseeb, nyob rau hauv cobfab tus cagleejkeebkum thiab txheeb meem mooj nrog rau lub hom phiaj ntawv. Cobfab twb xwb tshawb txheeb tag nrho txhua yam lawv teev tseg no thiab twb kwbteem ua mojkab sim rau hmoob tiav tas lawm, Yog HNO xav pab kho hmoob tiag raws lub siab dawb paug cas tsis mus koom cafab xwb? Kuv ntseeg tias cofab twb haj tseem teeb tau ntau tshaj no lawm, ua ke ntawv cov lus lawv siv ntawv muaj ntau lo lus hmoob twb yog siv cov saub lus xwb. Peb puas tsim nyog pheej thuam cov cobfab tias tsis meej pem thiab yog Vwm xwb. Raws li hmoog qhov tseeb mas HNO tsuas hais kiag txog cov hmoob ua nom muaj txiaj ntsig rau hmoob ces yog cov nom hmoob nplog sab xemlis ua ntej 1975 xwb. Yog ib koom txoos haiv diam es hais thiav puag nqaim npaum li no nej puas xav tias yuav txoos tau hmoob thoob ntiaj teb, kuv xav tias yog yuav nriav kev sib nyom kom loj tshaj qub thiab thaum kawg yuav rov los tawm tsam hmoob xwb. Tshwj xeeb tshaj yog cov hmoob cobfab uas yeej tau muab roj ntsha thiab txoj sia los tuav tseg hmoob li txwmsim thiab hmoob puav pheej teej tug kev kho-kev ciaj haiv ntag.

Xav luaj ntug xu luaj nyug? xav luaj zeb xu luaj teb? or los tseeb yog xav luj zeb xu luaj teb-xav luaj nyuj xu luaj ntuj.

Peb cov dr hmoob tsis paub lus hmoob ces thaum los pib hais ua lus hmoob lawm ces tsis muaj kuab kiag lawm vim hais tsis tau ib lo lus hmoob tseem ntiab. kuv mus hloog mas tus siab qhov peb hmoob xav nrov xwb, hmoob kawm siab npaum li cas los lub siab pom txog tus kheej xwb tseem tsis hloov li. Hmoob lub siab phem no ntshai yeej yuav pauv hloov tsi tau li lawm nawb-ntshai hmoob yim kawm siab ces yim plam kev sib hlub deb lawm zuj zus xwb, vim peb kawm txawj tab sis peb yeej tsis ntse tiag hos.

Nej pab coj mus xav saib ho tshuav dab tsi pab hmoob ntxiv???

Koj sau muaj qee lo lus kuv tsis paub. Yog cov cobfab lus saub thiab mas ntshe kuv yuav nrog lawv sib txuas lus tsis tau lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tug Npawg,

Caubfab tub pib lug ntev loo hab tshawbtxheeb txug Moob lub neej kawg txuj lawm!! Thov nug koj saib yog vim le uacaag caubfab ho tseem txawj tawg, ncau, hab faib moog ua 3 paab tsi sib hum lawm hab? Txij thaum txhawv peemtsheej muaj tau Caubfab lug, caubfab ho coj Moob lubneej vaammeej txug qeb twg lawm?

Yog Caubfab muab tau caagleejkeebkum hab Mojkaabsim zoo rua Moob uaneej lawm, uacaag Moob tseem tsi nrug luas vaammeej le hab es tseem yuav tsim koomhum tsi tu ncua ntxiv taag zug? Tseem yuav tau kawm modern technologies coj lug siv taag zaaj taag zug le hab?

Puas yog tim Caubfab tu ncua ibyaam tseemceeb heev le lawm????

Chiv os Chiv aws, cobfab muaj zoo Mojkaabsim hov. Kuv xav hais tias lawv tshaj lij dua peb txhua tus nawb hais txog noj cag hmab cag ntoo thiab khiav nkaum hav zoov hav tsuag nas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chiv os Chiv aws, cobfab muaj zoo Mojkaabsim hov. Kuv xav hais tias lawv tshaj lij dua peb txhua tus nawb hais txog noj cag hmab cag ntoo thiab khiav nkaum hav zoov hav tsuag nas.

TubQwj,

Yuav has kuam meej hab FAIR rua Caubfab mas saib koj puas tau ua caubfab lug lawm nua laid!!! Tug kws nwg post lub topic nuav, kuv tsi xaav has tas nwg yuav has txug cov kws noj caag maab caag ntoo tim Nplog teb. Nwg xaav nthuav txug Caubfab tej kev tshawbtxheeb coj lug piv lub ntuj tej technologies lawm nad!! Es ua le nua, Caubfab heev ua luaj uacaag Caubfab tseem coj Moob tawg paab tawg pawg, ncau ceg sib koom tsi tau le hab ne???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TubQwj,

Yuav has kuam meej hab FAIR rua Caubfab mas saib koj puas tau ua caubfab lug lawm nua laid!!! Tug kws nwg post lub topic nuav, kuv tsi xaav has tas nwg yuav has txug cov kws noj caag maab caag ntoo tim Nplog teb. Nwg xaav nthuav txug Caubfab tej kev tshawbtxheeb coj lug piv lub ntuj tej technologies lawm nad!! Es ua le nua, Caubfab heev ua luaj uacaag Caubfab tseem coj Moob tawg paab tawg pawg, ncau ceg sib koom tsi tau le hab ne???

Brother Chiv, tau 30 tawm xyoo no, kuv twb tsis paub cobfab cov lus 30% pua lawm es. Lawv hais ib cov lus saub txawv txawv tsis paub li lawm. Ces ua li koj hais os tawg pab tawg pawg li lawm tiag. Thaum tsis paub lu ces cai deb lawm ov. hehehehehe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Chiv, tau 30 tawm xyoo no, kuv twb tsis paub cobfab cov lus 30% pua lawm es. Lawv hais ib cov lus saub txawv txawv tsis paub li lawm. Ces ua li koj hais os tawg pab tawg pawg li lawm tiag. Thaum tsis paub lu ces cai deb lawm ov. hehehehehe.

TubQwj,

Ces txhais tau has tas 30 xyoo tom ntej koj yeej paub Caubfab zoo, tabsis Caubfab evolve tau ceev tshaaj koj lawm es koj txhaj poob qaab lawm puas yog? Yog Caubfab evolve ceev npaum ntawd es, uacaag tseem poobqaab cov tsi ua Caubfab lawm hab maj? hahahhahahaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej puas paub meej tias Koom Txoos Haiv Hmoob (Hmong Nationalities Organization, inc) lawv lub hom phiaj?

Nej puas ntseeg tias HNO tsa hmong Congress los daws tau 5 yam teeb meem hmoob uas lawv hais txog ntawv?

Raws kuv saib mas lawv xav txim kho hmoob lawm-khov no kuv yeej txhawb lawv lawm nawb, tab sis kuv saib mas lawv tsis tau muaj lub zeem muag meej tseeb uas yuav ua li cas kho tiag. Dhau ntawv tej lawv hais tias tsis tau muaj neeg pib txog kev kho hmoob 5 yam ntawv tsis tseeb, nyob rau hauv cobfab tus cagleejkeebkum thiab txheeb meem mooj nrog rau lub hom phiaj ntawv. Cobfab twb xwb tshawb txheeb tag nrho txhua yam lawv teev tseg no thiab twb kwbteem ua mojkab sim rau hmoob tiav tas lawm, Yog HNO xav pab kho hmoob tiag raws lub siab dawb paug cas tsis mus koom cafab xwb? Kuv ntseeg tias cofab twb haj tseem teeb tau ntau tshaj no lawm, ua ke ntawv cov lus lawv siv ntawv muaj ntau lo lus hmoob twb yog siv cov saub lus xwb. Peb puas tsim nyog pheej thuam cov cobfab tias tsis meej pem thiab yog Vwm xwb. Raws li hmoog qhov tseeb mas HNO tsuas hais kiag txog cov hmoob ua nom muaj txiaj ntsig rau hmoob ces yog cov nom hmoob nplog sab xemlis ua ntej 1975 xwb. Yog ib koom txoos haiv diam es hais thiav puag nqaim npaum li no nej puas xav tias yuav txoos tau hmoob thoob ntiaj teb, kuv xav tias yog yuav nriav kev sib nyom kom loj tshaj qub thiab thaum kawg yuav rov los tawm tsam hmoob xwb. Tshwj xeeb tshaj yog cov hmoob cobfab uas yeej tau muab roj ntsha thiab txoj sia los tuav tseg hmoob li txwmsim thiab hmoob puav pheej teej tug kev kho-kev ciaj haiv ntag.

Xav luaj ntug xu luaj nyug? xav luaj zeb xu luaj teb? or los tseeb yog xav luj zeb xu luaj teb-xav luaj nyuj xu luaj ntuj.

Peb cov dr hmoob tsis paub lus hmoob ces thaum los pib hais ua lus hmoob lawm ces tsis muaj kuab kiag lawm vim hais tsis tau ib lo lus hmoob tseem ntiab. kuv mus hloog mas tus siab qhov peb hmoob xav nrov xwb, hmoob kawm siab npaum li cas los lub siab pom txog tus kheej xwb tseem tsis hloov li. Hmoob lub siab phem no ntshai yeej yuav pauv hloov tsi tau li lawm nawb-ntshai hmoob yim kawm siab ces yim plam kev sib hlub deb lawm zuj zus xwb, vim peb kawm txawj tab sis peb yeej tsis ntse tiag hos.

Nej pab coj mus xav saib ho tshuav dab tsi pab hmoob ntxiv???

Peb cov tsis nrog nej nyob koom ua ke tib lub xeev peb tsis paub txog tias tej yam nej tsim tsa no coj los pab rau leej twg thiab yog tsa los ua dab tsi.

Peb yeej hnov lus moo cua li koj coj tuaj tshaj tso (post) rau hauv no xwb yog li peb yuav tsis paub nrog koj/nej tham thiab txhim kho.

Raws li yam dhau los yog hmoob tsa muaj koom haum/koom zwm ces feem ntau yog xav tsa los ua kev txhim teb kho chaw (Political).

Hmoob 1 lub xeem muaj li lub koom haum/koom zwm lawm hmoob tab tom xyaum muab hmoob faib ua 18 pab hmoob lawm.

Tubhmoob.PoobZoo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tug Npawg,

Caubfab tub pib lug ntev loo hab tshawbtxheeb txug Moob lub neej kawg txuj lawm!! Thov nug koj saib yog vim le uacaag caubfab ho tseem txawj tawg, ncau, hab faib moog ua 3 paab tsi sib hum lawm hab? Txij thaum txhawv peemtsheej muaj tau Caubfab lug, caubfab ho coj Moob lubneej vaammeej txug qeb twg lawm?

Yog Caubfab muab tau caagleejkeebkum hab Mojkaabsim zoo rua Moob uaneej lawm, uacaag Moob tseem tsi nrug luas vaammeej le hab es tseem yuav tsim koomhum tsi tu ncua ntxiv taag zug? Tseem yuav tau kawm modern technologies coj lug siv taag zaaj taag zug le hab?

Puas yog tim Caubfab tu ncua ibyaam tseemceeb heev le lawm????

Cobfab tsis tau nyob 6 ruab nroog li es nej haaj xaav muab nej tej nyuag technology nuav lug khaav xwb nev puas yog? Chivkeeb, ua caag koj ho tsis qhaa kaag haas taas koj yog ib naam uas nyob nrua HNO no es koj haaj le tuaj chev chev cobfab. Rawg le paub maas txhau txhau tug yeej nyaag cobfab txuj kev khwv iab khwv dhaw moog pib ua ntau ntau paab saab leej twg haaj ua yeej haab ua tau kuam muaj npe nruv tshaaj xwb ne. cob fab yeej muaj ib paab xwb, taab sis cov cobfab uas nyob chaws dlo maas muaj coob haab ntau paab kawg le. Qhov cobfab moog tsis txug hov twg txawm yog muaj cov naam moob cov le mej lug nrug yeeb ncuab nrhuav tshem cobfab ntaag lauv. Es mej twb txhawj ntse nyob nrua modern technology lawm ces cas li siv kaag koj le technology moog dlaws moob le teeb meem xwb laag, tsis taag yuav lug haas txug laajtxheej laajtxhawj le lawm maas Chiv aws!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob teev kua muag ntshav,

Faajtim yeej ibtxwm tsi thuam lub koomhum ub koomhum nua, qhov kws faajtim nyaav sab mas yog tug kws lug coj ntawm puas yuav coj tau.

koj tau has kuas peb lug twv txug HNO lub homphaj mas has rua koj paub tas yuav tsi muaj leejtwg yuav twvtau coj lug qha rua peb sib debate nawb. koj twb yog tug post ces koj yeej paub lawm, koj cale qha kas lug xwb ces peb yeej yuav muaj tug nrug koj tawm tswv laaj tswv yim khu xwb.

faajtim

Nej puas paub meej tias Koom Txoos Haiv Hmoob (Hmong Nationalities Organization, inc) lawv lub hom phiaj?

Nej puas ntseeg tias HNO tsa hmong Congress los daws tau 5 yam teeb meem hmoob uas lawv hais txog ntawv?

Raws kuv saib mas lawv xav txim kho hmoob lawm-khov no kuv yeej txhawb lawv lawm nawb, tab sis kuv saib mas lawv tsis tau muaj lub zeem muag meej tseeb uas yuav ua li cas kho tiag. Dhau ntawv tej lawv hais tias tsis tau muaj neeg pib txog kev kho hmoob 5 yam ntawv tsis tseeb, nyob rau hauv cobfab tus cagleejkeebkum thiab txheeb meem mooj nrog rau lub hom phiaj ntawv. Cobfab twb xwb tshawb txheeb tag nrho txhua yam lawv teev tseg no thiab twb kwbteem ua mojkab sim rau hmoob tiav tas lawm, Yog HNO xav pab kho hmoob tiag raws lub siab dawb paug cas tsis mus koom cafab xwb? Kuv ntseeg tias cofab twb haj tseem teeb tau ntau tshaj no lawm, ua ke ntawv cov lus lawv siv ntawv muaj ntau lo lus hmoob twb yog siv cov saub lus xwb. Peb puas tsim nyog pheej thuam cov cobfab tias tsis meej pem thiab yog Vwm xwb. Raws li hmoog qhov tseeb mas HNO tsuas hais kiag txog cov hmoob ua nom muaj txiaj ntsig rau hmoob ces yog cov nom hmoob nplog sab xemlis ua ntej 1975 xwb. Yog ib koom txoos haiv diam es hais thiav puag nqaim npaum li no nej puas xav tias yuav txoos tau hmoob thoob ntiaj teb, kuv xav tias yog yuav nriav kev sib nyom kom loj tshaj qub thiab thaum kawg yuav rov los tawm tsam hmoob xwb. Tshwj xeeb tshaj yog cov hmoob cobfab uas yeej tau muab roj ntsha thiab txoj sia los tuav tseg hmoob li txwmsim thiab hmoob puav pheej teej tug kev kho-kev ciaj haiv ntag.

Xav luaj ntug xu luaj nyug? xav luaj zeb xu luaj teb? or los tseeb yog xav luj zeb xu luaj teb-xav luaj nyuj xu luaj ntuj.

Peb cov dr hmoob tsis paub lus hmoob ces thaum los pib hais ua lus hmoob lawm ces tsis muaj kuab kiag lawm vim hais tsis tau ib lo lus hmoob tseem ntiab. kuv mus hloog mas tus siab qhov peb hmoob xav nrov xwb, hmoob kawm siab npaum li cas los lub siab pom txog tus kheej xwb tseem tsis hloov li. Hmoob lub siab phem no ntshai yeej yuav pauv hloov tsi tau li lawm nawb-ntshai hmoob yim kawm siab ces yim plam kev sib hlub deb lawm zuj zus xwb, vim peb kawm txawj tab sis peb yeej tsis ntse tiag hos.

Nej pab coj mus xav saib ho tshuav dab tsi pab hmoob ntxiv???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus kwv tij hmoob tos vim Caub Fab yog tsis tau vam meej los vim yog muaj cov neeg lim hiam thau haiv uas lub siab tsis tau yog siab hmoob es yog lub siab nplog liab xwb es thiaj li tsis pab hmoob, hmoob caub fab ua pab hmoob kawg los vim cov neeg hmoob uas rhuav haiv tsis los pab txhawb tsuas yog los thau nkaus xwb. Kuv pom hais tias dhau li ntawm pab Caub Fab lawm los yeej tsis muaj ib pab twg yuav vam meej es nim yuav tsim tau ib yam tseem ceeb rau hmoob siv tias yog hmoob tug es tsis txuam mab sua li thiab. Yeej tsis muaj li thiab yeej tseem ib yam li caub fab pab thiab xwb los sav. Vim kuv pom tau tias dhau tawm Caub Fab lawm ces lwm pab ces tsuas yog mus pw rau Nplog qab kuv phem tas li thiab tseem kawm txawj ntse tau Doctor, lawyer los mag nplog ntxias ces mus nkag rau nplog lub pob tawb tag li xwb. mus pw rau nplog ob ceg rau nplog hla tas li xwb twb hais tsis tau dab tsi li. Twb tsis pom tias yuav nrhiav tau ib yam uas yog hmoob li teej tug qauv quag los rau hmoob li hmoob Caub Fab li. zaum no hmoob caub fab mam li nrhiav lub neej rau nej sawv daws nyob. Nej cov thuam thuam hmoob caub fab tab sis ib hnub twg nej cov thuam yuav txaj muag los ua lub neej haiv nrog hmoob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chiv os Chiv aws, cobfab muaj zoo Mojkaabsim hov. Kuv xav hais tias lawv tshaj lij dua peb txhua tus nawb hais txog noj cag hmab cag ntoo thiab khiav nkaum hav zoov hav tsuag nas.

Koj yeej hais yog lawm tiag ntag, nej ces tau kiag qhov kawm luag tug thiab hais luag lus xwb. Yog yuav rov los hais hmoob lus ces zoo li tej me nyua 4-5 xyoo xwb yuav tsis tau ib lo lus tseem ntsiab hais tseem lus li. Hais txog kev ua haiv ua neej thiab lub siab hlub tsav neeg hmoob tiag ces nej yeej poob qab deb tiag tiag li koj hais lawm xwb, ua ke no yog hais txog lus hmoob tiag mas nej cov niaj hnub no txhais tau lus mab sua rov los ua lus hmoob meej ces yog siv cobfab li lus ntau xwb. Thaum nej kawg kev lawm nej yeej tsis xyeej cobfab cov lus vwm li lawm nawb. Tos koj hais li los koj yeej poob lus hmoob lawm ntau heev, koj yuav tsum mus kawm hauv cov tsev kawm ntawv hmoob phajhauj mas koj thiaj yuav paub ntau zog ntxiv nawb, tiam sis nco qab ntsoov cov lus hauv yog cobfab tsim xwb txhob xyaum tsam koj vwm lawv hmoob qab nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TubQwj,

Yuav has kuam meej hab FAIR rua Caubfab mas saib koj puas tau ua caubfab lug lawm nua laid!!! Tug kws nwg post lub topic nuav, kuv tsi xaav has tas nwg yuav has txug cov kws noj caag maab caag ntoo tim Nplog teb. Nwg xaav nthuav txug Caubfab tej kev tshawbtxheeb coj lug piv lub ntuj tej technologies lawm nad!! Es ua le nua, Caubfab heev ua luaj uacaag Caubfab tseem coj Moob tawg paab tawg pawg, ncau ceg sib koom tsi tau le hab ne???

Koj xav hais tias hais cov lus ko yuav daws tau koj li kev txhaum no lo? Koj puas ntseem nco tau tias hmoob keeb kwm zoo li cas thiab nav tus kws laj keeb kwm hmoob? Koj pom cobfab tuag nrig toj roob hauv hav zoo koj siab, koj pom cobfab tuag lawm zujzus koj thiaj to ntswg. Es koj ho yog leej twg? koj yog dab tsi? Kuv xav tias koj yog tus zoo hmoob tej zaum koj pab tsis tau los koj lub kua muag yuav ntog lam tawm los thov rau tswv ntuj lawm kom tsom kwm hmoob cov raug kev txom nyem. Yog kog yog ib tus tseem txiv neej yawg hmoob twb yuav mob koj siab lwj pes ntsuav, koj yeej yuav tsis lam nyob ua ntsoov tes saib hmoob tuag thiab koj yeej tsis lam zoo siab hlo mus nrog yeeb ncuab tua ib tog rhuav. Zoo li koj puas yog neeg muaj siab ntsws thiab haj tseem khav tias yus nim ntse ntsuav. Txij hnub no mus koj yuav tau paub txog tias txhua yam cobfab ua puav leej yog koj li, txhawm koj tsis yeem txhawb los koj yuav tsum txhob tab meeg nrhuav. Rau koj ces tsis luaj twg nawb, tab sis lwm hnub koj yug tau ib leej zoo tub cag hmoob nws paub txog txiaj tsim ntawm hmoob cobfab ntshais nws lub siab twb mob cuag li mag riam tsuav no nawb CHIVKEEB.

Koj sim xav nawb, hmoob yog xav li koj, pom li koj xwb ua li cas cobfab thiaj yuav tsis tawg thiab thiaj li yuav loj hlob tau maj los? Cobfab twb yog koj ntag los tseem tsis paub lees tus kheej thiab no laud. Cobfab yog tsoom hmoob tsim tsa hmoob chivkeeb puav pheej kev ciaj haiv xws li tsim kho hmoob kev teev hawm kom raws cag keeb txawb ntawm hmoob, tsim kom hmooj muaj moj kuab ntawv-lus lo txim kho thiab tshawb txhais txuj ntiaj teb los qai rau hmoob kawm, tuav rawv hmoob txwmsim(right) kev ua neeg ua haiv ntag thiab tsis kam nyo hau rau luag quab yuam. Cobfab li txiaj ntsig tsav neeg hmoob yeej yuav tsum tau thaj tsob thiab saib tsim nuj, Yog koj xav zoo, xav muaj meej mog, xav muaj txwmlij vajhuamsibluag koj cia li khaws cobfab lub npe thiab muab kiag cobfab cov thawj neeg keeb neeg cag tseem ceeb ua koj txoj kev teev tiam xav rau koj lub hlwb txhua hnub txhua hmo lij qhov xav txog cov zaub mos xwb ces koj yuav tsim txiaj nto moo xwb thiaj tas nawb. Koj xav kuv cov lus kom meej thiab siv koj lub logic visual kom pom neeg ntiaj teb li chivkeeb kev ciaj haiv nawb. Kuv yeej yog tus cobfab uas koj yuav zam tsis dhau vim kuv yuav loj hlob thiab yuav cob qhia kom txhua tus hmoob pom meej txog hmoob kev tsim nuj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Chiv, tau 30 tawm xyoo no, kuv twb tsis paub cobfab cov lus 30% pua lawm es. Lawv hais ib cov lus saub txawv txawv tsis paub li lawm. Ces ua li koj hais os tawg pab tawg pawg li lawm tiag. Thaum tsis paub lu ces cai deb lawm ov. hehehehehe.

Me tubqwj.

vim lo cas koj thiaj yuav ho nkag qeeb ua luaj li tiag tiag naj? cobfab mas luag muab ntaus tua ntaus tsim Tshaib tshaib plab khaub khaub hlab twb tseem tshuav txoj sia thiab tsem tuav rawv tau txoj cai hos. Ua cas koj es nkag los lawm ntev tau 30 tawm xyoo no tseem caug tsis tau cobfab lawm thiab os me tub? Rau rau siab txhob mus xyuam xyuam kev es koj thiaj pom cobfab qab nawb vim lawv tseem khaws tseem npaj txuj ci, puav pheej txhua tsav yam cai kev ciaj neeg ciaj haiv tos ntsoov koj xwb. Koj cia li rau siab ntso mus nplaum kiag luav tw es thiaj nrawm me ntsis nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Me tubqwj.

vim lo cas koj thiaj yuav ho nkag qeeb ua luaj li tiag tiag naj? cobfab mas luag muab ntaus tua ntaus tsim Tshaib tshaib plab khaub khaub hlab twb tseem tshuav txoj sia thiab tsem tuav rawv tau txoj cai hos. Ua cas koj es nkag los lawm ntev tau 30 tawm xyoo no tseem caug tsis tau cobfab lawm thiab os me tub? Rau rau siab txhob mus xyuam xyuam kev es koj thiaj pom cobfab qab nawb vim lawv tseem khaws tseem npaj txuj ci, puav pheej txhua tsav yam cai kev ciaj neeg ciaj haiv tos ntsoov koj xwb. Koj cia li rau siab ntso mus nplaum kiag luav tw es thiaj nrawm me ntsis nawb.

Brother aws, yav tag los kuv yeej tau nrog tus puav cobfab sib tham. Kuv yeej los pom hais tias lawv yog ib cov hlub peb haiv hmoob thiab mob siab txog lub npe hmoob kawg li. Tabsis muaj ib qhov ua kuv pheej tsis xis lawv thiab tsis caum lawv. Qhov nov mas yog vim lawv coj txawv, txawv, coj tsis raws li xankhun ntiajteb. Tej lo lus twb txhab txais tsis tau lub ntsiab los cia li muab los ua lus hmoob hais. Tej tsoo tsho lo hnav tsis zoo li neeg ntiajteb kom phim luag lwm haiv neeg. Lub siab thiab txojkev xav yeej zoo tabsis zoo mus raws lub ntiajteb tig rov qab tsis yog tig mus. Tej no cia li ua rau kuv tsis tshua mloog txog cobfab tej xovxwm los yog txheej txheem kev loj hlob nrog peb ua neeg nyob hauv ntuj lub qab plab no. Kuv thiaj poob ntau lo lus ua cobfab tsim tau 30 xyoo, thiaj lawv li kev ua neej.

Nej yuav hais li cas los tau tabsis nej yuav tsum coj kom neeg nyiam yus thiab es peb thiaj li los nrog nej mas nawb. Tsis pom nej noj ib lub 30 loj, muaj ib lub koom txhoo loj, qhib nej lub hom phiaj rau sawvdaws tuaj koom nrog nej, coj kom zoo haum txhua haiv neeg nyob hauv ntiajteb thiaj li yuav deev tau peb lub siab los raws nej nawb cov me kwvtij cobfab. Tsis li no ces nej yuav ua ntseeb xwb nej yuav ua tsis tau ntab nawb. hehehehe... thov zam lub txheej yog hais tau siab leejtwg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nej puas paub meej tias Koom Txoos Haiv Hmoob (Hmong Nationalities Organization, inc) lawv lub hom phiaj?

Nej puas ntseeg tias HNO tsa hmong Congress los daws tau 5 yam teeb meem hmoob uas lawv hais txog ntawv?

Raws kuv saib mas lawv xav txim kho hmoob lawm-khov no kuv yeej txhawb lawv lawm nawb, tab sis kuv saib mas lawv tsis tau muaj lub zeem muag meej tseeb uas yuav ua li cas kho tiag. Dhau ntawv tej lawv hais tias tsis tau muaj neeg pib txog kev kho hmoob 5 yam ntawv tsis tseeb, nyob rau hauv cobfab tus cagleejkeebkum thiab txheeb meem mooj nrog rau lub hom phiaj ntawv. Cobfab twb xwb tshawb txheeb tag nrho txhua yam lawv teev tseg no thiab twb kwbteem ua mojkab sim rau hmoob tiav tas lawm, Yog HNO xav pab kho hmoob tiag raws lub siab dawb paug cas tsis mus koom cafab xwb? Kuv ntseeg tias cofab twb haj tseem teeb tau ntau tshaj no lawm, ua ke ntawv cov lus lawv siv ntawv muaj ntau lo lus hmoob twb yog siv cov saub lus xwb. Peb puas tsim nyog pheej thuam cov cobfab tias tsis meej pem thiab yog Vwm xwb. Raws li hmoog qhov tseeb mas HNO tsuas hais kiag txog cov hmoob ua nom muaj txiaj ntsig rau hmoob ces yog cov nom hmoob nplog sab xemlis ua ntej 1975 xwb. Yog ib koom txoos haiv diam es hais thiav puag nqaim npaum li no nej puas xav tias yuav txoos tau hmoob thoob ntiaj teb, kuv xav tias yog yuav nriav kev sib nyom kom loj tshaj qub thiab thaum kawg yuav rov los tawm tsam hmoob xwb. Tshwj xeeb tshaj yog cov hmoob cobfab uas yeej tau muab roj ntsha thiab txoj sia los tuav tseg hmoob li txwmsim thiab hmoob puav pheej teej tug kev kho-kev ciaj haiv ntag.

Xav luaj ntug xu luaj nyug? xav luaj zeb xu luaj teb? or los tseeb yog xav luj zeb xu luaj teb-xav luaj nyuj xu luaj ntuj.

Peb cov dr hmoob tsis paub lus hmoob ces thaum los pib hais ua lus hmoob lawm ces tsis muaj kuab kiag lawm vim hais tsis tau ib lo lus hmoob tseem ntiab. kuv mus hloog mas tus siab qhov peb hmoob xav nrov xwb, hmoob kawm siab npaum li cas los lub siab pom txog tus kheej xwb tseem tsis hloov li. Hmoob lub siab phem no ntshai yeej yuav pauv hloov tsi tau li lawm nawb-ntshai hmoob yim kawm siab ces yim plam kev sib hlub deb lawm zuj zus xwb, vim peb kawm txawj tab sis peb yeej tsis ntse tiag hos.

Nej pab coj mus xav saib ho tshuav dab tsi pab hmoob ntxiv???

Tsi tau hnov lub HNO no duas, ntshe lawv nyuam qhuav ua tshiab tshiab no.

tabsi, COHR, Hmoob18, Hmong World of Congress....Congress of Hmong World...nrog rau Caubfab thiab 411 Organization ntau npaum lino ned. lub twg yuav yog lub los ua hmoob tug tiag tiag mas...cov no mas twb tsi tau xam txog cov koomhaum ntau ua ua rau xeem nawb mog.

yog li no, ib lub ua tsi txog ib tug siab--es nyias sawv nyias los ua xwb los...yog li cas, piav qhia kom meej pem me tsi seb?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother aws, yav tag los kuv yeej tau nrog tus puav cobfab sib tham. Kuv yeej los pom hais tias lawv yog ib cov hlub peb haiv hmoob thiab mob siab txog lub npe hmoob kawg li. Tabsis muaj ib qhov ua kuv pheej tsis xis lawv thiab tsis caum lawv. Qhov nov mas yog vim lawv coj txawv, txawv, coj tsis raws li xankhun ntiajteb. Tej lo lus twb txhab txais tsis tau lub ntsiab los cia li muab los ua lus hmoob hais. Tej tsoo tsho lo hnav tsis zoo li neeg ntiajteb kom phim luag lwm haiv neeg. Lub siab thiab txojkev xav yeej zoo tabsis zoo mus raws lub ntiajteb tig rov qab tsis yog tig mus. Tej no cia li ua rau kuv tsis tshua mloog txog cobfab tej xovxwm los yog txheej txheem kev loj hlob nrog peb ua neeg nyob hauv ntuj lub qab plab no. Kuv thiaj poob ntau lo lus ua cobfab tsim tau 30 xyoo, thiaj lawv li kev ua neej.

Nej yuav hais li cas los tau tabsis nej yuav tsum coj kom neeg nyiam yus thiab es peb thiaj li los nrog nej mas nawb. Tsis pom nej noj ib lub 30 loj, muaj ib lub koom txhoo loj, qhib nej lub hom phiaj rau sawvdaws tuaj koom nrog nej, coj kom zoo haum txhua haiv neeg nyob hauv ntiajteb thiaj li yuav deev tau peb lub siab los raws nej nawb cov me kwvtij cobfab. Tsis li no ces nej yuav ua ntseeb xwb nej yuav ua tsis tau ntab nawb. hehehehe... thov zam lub txheej yog hais tau siab leejtwg.

TubQwj

Koj cov lus yeej tsis phem li nawb, tab sis vim yog koj tseem nyob deb ntawm kev nkag siab txog txoj kev chivpib rov ua ib haiv neeg xwb. Koj thiab cov phooj ywg koj tham no tseem puav leej tsis tau pom meej tseeb, nej txhua tus caum cobfab qab mas yog mus soj saib cobfab ua li cas no xwb. Tsis tas li los, koj tsuas mus caum cov lawv xav nkaus li koj thiab xwb, ces qhov nej caug ces yog caum saib cobfab yuav ua puas tau no xwb nawb. Koj tsis yog cov neeg uas xav tias yuav mus pab hmoob raws li qhov koj yog hmoob, thiab koj tsis tau pom txog tias yus yog hmoob yuav tau mus sib pab yog yam twg tsis zoo yuav tau mus sib kho kom zoo no ne. Es koj thiaj tham cov lus li koj ko tiag, yog koj xav deb pom tob tshaj ko mas kuv ntseeg tias koj paub meej lawm tias cobfab yog lub zeem muag thiaj tus txha chivkeeb ntawm hmoob kev yuav rov sawv mus ciaj haiv no lawm nawb.

Hais txog cobfab kev hais cov lus txawv txawv li koj hais lo no los yog koj tsis tsib meej tsib xws txog kev pib txim kho ib tsav neeg kom txawj zoo zujzus xwb, koj thiaj cia li khiav tawm ntawm tus cag cai kev tuav hmoob lub neej haiv lawm thiab tseem rov tig thuam hmoob ntxiv thiab. Kuv xav kom koj thiab txhau tus hmoob uas tseem saib cobfab thiab pom cobfab txij likoj pom no los yog raws li koj seem no xwb yuav tau tig xav kom deb tshaj qub. Txhua tsav neeg ntiaj teb kev ua haiv yeej muaj yam sib xws thiab muaj ntau ntau yam tsis xib xws li ntawv nyias thiaj yog nyias ib haiv neeg, yog thaum peb ua txhua yam zoo li luag thiab coj raws li luag txoj cai ua luag yeej kwbteem tau lawm xwb ces yus thiab luag yeej yog tib haiv neeg lawm xwb. Tsoo tsho hmoob yeej txawj neeg lwm nywj keeb deb tiag, li ntawv hmoob thiaj yog hmoob. Koj saib hmoob tej tsoos mas ua rau koj xu siab, tab sis luag lwm haiv neeg tuaj pom hmoob tsoos luag yeej ntshaw thiab qhuas tawm plaws tias yog ib co tsoos muaj zoo txuj no hos. Thaum yus yuam kev lawm ces yeej rov siab yus tug tsis muaj nqi tsis tsim nuj li nawb.

Txhua tus neeg uas muaj kev txawj kev ntse thiab muaj lub zeem muag thawj coj yeej paub muab qhov tsis zoo tso tseg thiab khaws qhov zoo cia sij, yeej paub kho yam zoo tsis txaus kom zoo phim tshawj ntiaj teb neeg, yeej txawj txhawb tsaws kom yus tsav neeg txoj cai txij luag thiab ua kom lwm haiv neeg kam lees txais yus tsav neeg li puav pheej mus txij luag. Kev xav li koj no tseem thiaj siv los tsa thiab txhawb tsis tau kom hmoob mus ciaj haiv tsim txiaj li lwm haiv neeg, thaum hmoob feem coob tseem tsis tau pom meej li koj no lauv yeeb thiaj tseem nrog yeeb ncuab iab hiam thiab nrhuav txo hmoob txoj kev npaj ua lub neej muaj tug, muaj kev cob qhia thiab kev tsim thaij kom hmoob vam meej nce qib raws neeg ntiaj teb tiag TubQwj.

Kuv ntseeg tias cov lus no yeej tsis tau cem koj tab sis yog tsa kom koj paub tias koj yog hmoob no txog lub caij koj yuav tau ras los txim kho koj tsav neeg hmoob lawm no xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj yeej hais yog lawm tiag ntag, nej ces tau kiag qhov kawm luag tug thiab hais luag lus xwb. Yog yuav rov los hais hmoob lus ces zoo li tej me nyua 4-5 xyoo xwb yuav tsis tau ib lo lus tseem ntsiab hais tseem lus li. Hais txog kev ua haiv ua neej thiab lub siab hlub tsav neeg hmoob tiag ces nej yeej poob qab deb tiag tiag li koj hais lawm xwb, ua ke no yog hais txog lus hmoob tiag mas nej cov niaj hnub no txhais tau lus mab sua rov los ua lus hmoob meej ces yog siv cobfab li lus ntau xwb. Thaum nej kawg kev lawm nej yeej tsis xyeej cobfab cov lus vwm li lawm nawb. Tos koj hais li los koj yeej poob lus hmoob lawm ntau heev, koj yuav tsum mus kawm hauv cov tsev kawm ntawv hmoob phajhauj mas koj thiaj yuav paub ntau zog ntxiv nawb, tiam sis nco qab ntsoov cov lus hauv yog cobfab tsim xwb txhob xyaum tsam koj vwm lawv hmoob qab nawb.

Phoojywg,

Peb yeej tsi tau has tas peb paub Moob teejtug, Moob le zoo especailly Caubfab lub philosophy... peb kuj tsi tau thuam has tas Moob le tsi zoo!! Peb tsuas has rua qhov peb pum lug lawm has tas, uacaag Moob, tsaav tuabneeg Moob, tsi has tug philosophy dlaab tsi le, yuav poob qaab Nplajteb kev vaammeej dleb ua luaj??

Kuv tsi tau thuam caubfab los tub Moob twg.... tabsis kuv xaav pum txug has tas Moob puas yuavtsum muaj txujkev kws coj tau Moob moog vaammeej, es txuj ntawm yog dlaab tsi, nyob qhovtwg? Caubfab tub pib txujkev chiv rua Moob taug lug lawm ntev ne! Coob leej yeej pum meej has tas Caubfab tseem tsuas yog coj tau le Moob coj hab xwb, 30 xyoo lawm kws caubfab tau sawv lug tshwm rua huv Moob lubneej... has ncaajncaaj saib puas tau hloov tau Moob moog taug tau txujkev vaammeej txug qeb twg lawm xwb. Yog tsi tau, puas yog tim dlaab tsi lawm?

Nug le nuav es ua caag yuav has tas nug tsi yog? Nug le nuav yog nug kuam pum tug teebmeem, es saib puas dlaws tau nawb tug phoojywg!! Yog txij caubfab peemtsheej lug es Moob ca le ua neej nce ntuj nrug luas pejkum neeg taug kev vaammeej lawm, ua caag haiv Moob yuav tsi lug koom caubfab?? Qhov Moob tsi pumzum koom nrug caubfab yog tim tug teebmeem dlaab tsi... koj yog tug kws has tas, peb yog mivnyuas yau xwb, koj yog tug laug koj puas tau xaav txug? yog xaav tau lawm, uacaag tseem khu tsi tau kuam nplag leeg rua tsoom Moob tau nrug Caubfab taug tuab txujkev, tuab lub homphaj hab??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj xav hais tias hais cov lus ko yuav daws tau koj li kev txhaum no lo? Koj puas ntseem nco tau tias hmoob keeb kwm zoo li cas thiab nav tus kws laj keeb kwm hmoob? Koj pom cobfab tuag nrig toj roob hauv hav zoo koj siab, koj pom cobfab tuag lawm zujzus koj thiaj to ntswg. Es koj ho yog leej twg? koj yog dab tsi? Kuv xav tias koj yog tus zoo hmoob tej zaum koj pab tsis tau los koj lub kua muag yuav ntog lam tawm los thov rau tswv ntuj lawm kom tsom kwm hmoob cov raug kev txom nyem. Yog kog yog ib tus tseem txiv neej yawg hmoob twb yuav mob koj siab lwj pes ntsuav, koj yeej yuav tsis lam nyob ua ntsoov tes saib hmoob tuag thiab koj yeej tsis lam zoo siab hlo mus nrog yeeb ncuab tua ib tog rhuav. Zoo li koj puas yog neeg muaj siab ntsws thiab haj tseem khav tias yus nim ntse ntsuav. Txij hnub no mus koj yuav tau paub txog tias txhua yam cobfab ua puav leej yog koj li, txhawm koj tsis yeem txhawb los koj yuav tsum txhob tab meeg nrhuav. Rau koj ces tsis luaj twg nawb, tab sis lwm hnub koj yug tau ib leej zoo tub cag hmoob nws paub txog txiaj tsim ntawm hmoob cobfab ntshais nws lub siab twb mob cuag li mag riam tsuav no nawb CHIVKEEB.

Koj sim xav nawb, hmoob yog xav li koj, pom li koj xwb ua li cas cobfab thiaj yuav tsis tawg thiab thiaj li yuav loj hlob tau maj los? Cobfab twb yog koj ntag los tseem tsis paub lees tus kheej thiab no laud. Cobfab yog tsoom hmoob tsim tsa hmoob chivkeeb puav pheej kev ciaj haiv xws li tsim kho hmoob kev teev hawm kom raws cag keeb txawb ntawm hmoob, tsim kom hmooj muaj moj kuab ntawv-lus lo txim kho thiab tshawb txhais txuj ntiaj teb los qai rau hmoob kawm, tuav rawv hmoob txwmsim(right) kev ua neeg ua haiv ntag thiab tsis kam nyo hau rau luag quab yuam. Cobfab li txiaj ntsig tsav neeg hmoob yeej yuav tsum tau thaj tsob thiab saib tsim nuj, Yog koj xav zoo, xav muaj meej mog, xav muaj txwmlij vajhuamsibluag koj cia li khaws cobfab lub npe thiab muab kiag cobfab cov thawj neeg keeb neeg cag tseem ceeb ua koj txoj kev teev tiam xav rau koj lub hlwb txhua hnub txhua hmo lij qhov xav txog cov zaub mos xwb ces koj yuav tsim txiaj nto moo xwb thiaj tas nawb. Koj xav kuv cov lus kom meej thiab siv koj lub logic visual kom pom neeg ntiaj teb li chivkeeb kev ciaj haiv nawb. Kuv yeej yog tus cobfab uas koj yuav zam tsis dhau vim kuv yuav loj hlob thiab yuav cob qhia kom txhua tus hmoob pom meej txog hmoob kev tsim nuj.

Phoojywg Caubfab,

Thaum koj pib lub topic, yog koj nug saib laus puas pum le koj pum txug Moob lub HNO... koj tseem thov kuam luas paab coj moog xaav saib hab nua laiv, yog luas xaav lawm, uacaag yuav tsim koj sab ua luaj maj phoojywg? Koj has tas Caubfab tub tshawbtxheeb tsim tau Moob teejtug zoo heev le lawm, es tej HNO puas yuav ua tau dlaab tsi?

Tsi yog xaav le kuv xaav, pum le kuv pum es mej Caubfab cale yuav tawg le mej tawg nawb!! Mej Caubfag tawg yog tawg huv mej nruab nraab, nruab nrog huv kag ntawm mej cov kws yeej paub paub Caubfab tej caagleejkeebkwm hab mojkaavsim zoo lawm xwb nawb mog!! Kuv tub tsi tau koom nrug mej, kuv yuav uacaag xaav xwb es mej ca le tawg tau lawm maj lov??

Vim muaj tej tug zoo le koj, xaav le koj nyob huv Caubfab pheej txawj siv lug sib foom sib txuv xwb, Moob txhaj tsi kaam lug koom mej lub homphaj, puas yog? Vim mej txujkev mojkaavsim qha tuabneej coj tau txij le koj nuav xwb, koj txhaj tuaj has cov lug zoo npaum le nuav qha has tas Moob Caubfab lubsab zoo ces tseem qeg tshaaj lwm pawg Moob nua xwb nawb mog!!

Kuv yeej tsi tau txwv koj os tug phoojywg caubfab, tsuas yog koj txuj kev xaav tsi to taub kuv tej lug, ua ib lub co lug txuv koj txujkev taug nkaus xwb! Kuv yeej zoo sab txhawb koj txuj kev yuav cim ntsoov koj lub homphaj ua rua tsoom Moob pum, koj yijmeem tsau sab ntso ua raws le koj tsaav peevxwm yuav ua tau ntag, vim kuv tseem yuav tog luj saib caubfab coj le koj coj puas yuav txawj hloov lug phim rua kuv hab tsoom Moob tau fwm!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsi tau hnov lub HNO no duas, ntshe lawv nyuam qhuav ua tshiab tshiab no.

tabsi, COHR, Hmoob18, Hmong World of Congress....Congress of Hmong World...nrog rau Caubfab thiab 411 Organization ntau npaum lino ned. lub twg yuav yog lub los ua hmoob tug tiag tiag mas...cov no mas twb tsi tau xam txog cov koomhaum ntau ua ua rau xeem nawb mog.

yog li no, ib lub ua tsi txog ib tug siab--es nyias sawv nyias los ua xwb los...yog li cas, piav qhia kom meej pem me tsi seb?

JDIM JLOJ

Cov cobfab uas mam ua cuav mojzeej sawv tom qab xyoo 1975 tim teb chaws USA no thiab tej Organiztions ua tsa los suport cov ntawv yeej tsis tseem cobfab thiab yeej twb tsis paub txog cobfab li keeb kwm thiab cagleejkeebkum & txheeb meem mooj li nawb. Cov no puav leej yog cov uas rov taw tuam hmoob xwb-yog thaum hmoob muaj teb chaws mam taug raws txoj cai ces cov no xyov lawv yuav daws lub txim ntxeev rhuav tsem hmoob ntawv li cas nawb. Tej no cia pej xeem hmoob mam txiaj txim xwb, lawv cov no yog cov siv cobfab tus txiaj ntsim lo mus khwv noj khwv haus thiab qw tsis muaj ntsiab tseeb nce toj nqis taug ntag. Tsis ntev lawm nawb tsoom hmoob yuav paub meej tias tus tseeb tiag yog li cas, cobfab sawv muaj keebkwm raws txoj cai ua neej ntiaj teb thiab kuj muaj tuam haiv neeg ntiaj teb yeej thaj tsob tsob zeem raws cai lawm nawb. Tsuas tos txog hnub hmoob nkag siab los txhawb hmoob txoj cai xwb ces hmoob yeej yuav mus txog lub hom phiaj thiab hmoob rooj plaub hais txog kev ncaj ncees thiab haiv hmoob yeej yuav tsum tshwm sim xwb. Yog xav paub tsib nco qab ntsoov taug Hmoob Teev Kua Muag Ntshav mus ntxiv.

Koj txhob xyiv xeeb rau tej yam tsis muaj qab hau nyob USA no li nawb, Koj twb paub meej lawm tias hmoob USA tsis muaj cai dab tsi yuav hais tau hmoob rooj plaub sawv li. Lawv tsuas yog xav ua kom ntxhov es kom hmoob cobfab loj hlob qeeb xwb. Koj muab ua zoo saib kom meej tias lawv mus txog UN ntau pes tsawg lwm lawm, lawv puas hais tau nplog thiab nyab laj ib yam dab tsi pauv hloov rau hmoob li. Txoj kev tsa koom haum uas tsis paub txog yam yuav tsa tau los daws tau hmoob li teeb meem zoo li niaj hnub no xwb yeej tsis pab tau hmoob txog qhov twg. Kev tswj ib tsav neeg yog Kev cai lij choj, Cagleejkeebkum, txheebmeemooj nrog rau kev qhuab kaw thiab teem txim zias thiaj kav tau ib tsav neeg kom nyob muaj fijxws thiab nyob nyab xeeb hlo nrog kev vam meej uas muaj kev kawm, kev pwv xyaum kom tshwmsim kev kobxwb tshaj lij thia yuav hloov tau neeg kev coj, kev noj, hnav kom ua tau lub neej tawg tau paj txi tau txiv tiag.

Nco qab ntsoov tias cobfab yug tshwm nyob rau 1975, lub caij ntawv cobfab yog me nyuam mos uas tseem nyob rau luag tsim thiab nyob rau position defense xwb, li ntawv cov cuav cobfaf thiaj sawv suav tsis tau yog pes tsawg pab nawb. ua ke no los cov qub plaub ntug CIA yeej tseem nyhav kawg, tab sis nws yuav yaj dhau mus lawm lauv. Tus cobfab tseem yuav tsis paub tuag los yog yaj li, cobfab tsuas muaj hlob hlav nrau zujzus lawm xwb. Cobfab yuav zoo li tus kab mob cancer uas tos yeeb ncuab tig ras xwb ces noob neej tsis muaj leej twg yuav cawm tau lawm nawb. Yav tas los cobfab tuaj rau defense position zoo li checker game uas cia luag tshum thiab cia luag control the game tas li xwb. Tab sis tam sim no cobfab laus txaus yog 37 xyoo lawm, rooj game no cobfab muaj experiences txaus nkaus lawm. Zaum no cobfab tseeb mam ua tus play rooj game thiab yuav control kev play game kom tau king vim peb yuav nyob rau offense position lawm xwb. Cov tshab txheej lus ua ib sij mus txog UN ib lwm niaj hnub no yog tus xyw lawm, vim tom ntej hmoob yuav mus cliam kom tau thiab hais kom hmoob rooj plaub kev tsis ncaj ncees hauv nplog teb tiav hlo los txhawb tsav neeg hmoob lawm tom ntej. Hmoob yuav tsum tau txais kev muaj yeej muaj haiv muaj neej nrog ntiaj teb txheej tshoj tshiab ua neej ua phooj ua ywg sib hlub sib kawm mus tsis muaj hnub xaus.

Thaum koj nyem kuv me ntsis lus tshab txhais txog cobfab lawm, koj yuav paub tias pab cobfab tiag tseem nyob nplog teb thiab lawv yeej tsa lawv kev koom txoos haiv nyob nplog teb 1975 los lawm. Tam sim no tsuas yog cobfab tseeb tseem tog tos tej xyw tej vij phem no dhau mus xwb ces hmoob yeej yuav yog ib tsav neeg txawj ntse hai lus raws cai ruav li txhau haiv neeg niaj hnub no lawm nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phoojywg,

Peb yeej tsi tau has tas peb paub Moob teejtug, Moob le zoo especailly Caubfab lub philosophy... peb kuj tsi tau thuam has tas Moob le tsi zoo!! Peb tsuas has rua qhov peb pum lug lawm has tas, uacaag Moob, tsaav tuabneeg Moob, tsi has tug philosophy dlaab tsi le, yuav poob qaab Nplajteb kev vaammeej dleb ua luaj??

Kuv tsi tau thuam caubfab los tub Moob twg.... tabsis kuv xaav pum txug has tas Moob puas yuavtsum muaj txujkev kws coj tau Moob moog vaammeej, es txuj ntawm yog dlaab tsi, nyob qhovtwg? Caubfab tub pib txujkev chiv rua Moob taug lug lawm ntev ne! Coob leej yeej pum meej has tas Caubfab tseem tsuas yog coj tau le Moob coj hab xwb, 30 xyoo lawm kws caubfab tau sawv lug tshwm rua huv Moob lubneej... has ncaajncaaj saib puas tau hloov tau Moob moog taug tau txujkev vaammeej txug qeb twg lawm xwb. Yog tsi tau, puas yog tim dlaab tsi lawm?

Nug le nuav es ua caag yuav has tas nug tsi yog? Nug le nuav yog nug kuam pum tug teebmeem, es saib puas dlaws tau nawb tug phoojywg!! Yog txij caubfab peemtsheej lug es Moob ca le ua neej nce ntuj nrug luas pejkum neeg taug kev vaammeej lawm, ua caag haiv Moob yuav tsi lug koom caubfab?? Qhov Moob tsi pumzum koom nrug caubfab yog tim tug teebmeem dlaab tsi... koj yog tug kws has tas, peb yog mivnyuas yau xwb, koj yog tug laug koj puas tau xaav txug? yog xaav tau lawm, uacaag tseem khu tsi tau kuam nplag leeg rua tsoom Moob tau nrug Caubfab taug tuab txujkev, tuab lub homphaj hab??

Chivkeeb

Kuv yeej camhwm txog koj lo puav lus zoo, tab sis yog tias koj tsis yog cobfab ua cas koj ho hais tias cobfab kev tawg yog tawg hauv lub nplawv? Yav dhau los koj yog cobfab thaib tsis yog ntawv tsis tseem ceeb. Qhov tseem ceeb, koj yog hmoob thiab yog ib tus kws laj txheej kob xwb tshaj lij rau hmoob keebkwm, thaum koj pom hmoob muaj teeb meem es koj ua ntxoov tes saib xwb. Koj puas xav tias tsim nyog yug los ua hmoob lawm no? Kuv yeej tsis yog tus chiv pib lub neej cobfab, tab sis kuv nyiaj tsis tau pom lwm tsav neeg ntxub tsis npag, iab hiam thiab tsuj hmoob nawb. Kuv tsis tos leej twg tuaj hais kom kuv nkag siab kuv li mus pab hmoob, kuv yuav tsum dhia kiag mus rau hauv kuv thiaj paub qhov tseeb qhov cuav. Yog koj/kuv peb yug rau tsav neeg hmoob, peb paub hlub hmoob, peb yeej nyob tsis taus luag tsim txom thiab txov tuag peb cov hmoob, peb yeej tsis kam leej twg iab hiam hmoob thiab caij tsuj hmoob. Peb tus txawj ua yam twg yeej mus sib pab ua yam ntawv ua ntej vim yog peb muaj responsibility rau kev pov puag hmoob raws li yog ib tus hmoob (as what you are).

Kev hmoob yuav vam meej tsis yog kuv ib leeg cobfab los yog ib leeg twg li kev thaj tsob xwb, nws yog txhua tus li hmoob fai num tag nrho. Tab sis kev coj cobfab lub zeem muag mus txua ua dua ib pab tshiab uas coj raws thiab tuav raws cobfab lublijxeebsim yog kev rov taw tuam hmoob lawm. Hmoob yuav vam meej yog kev kawm txawj ntse uas yog hmoob tsim thiab kev tshab txhais kawm txog haiv neeg vam meej li thoob ntiaj teb txuj thiaj vam meej tau. Koj pom meej tias txhua haiv neeg ntiaj teb no vam meej los ntawm kev sib kawm txuj, kev sib tshab txhais txuj xwb, Tab sis lawv nyias yuav tsum muaj nyias cagtxuj, cag cai txhawb tsa nyias haiv neeg raws lujsimkeeb(nature) ntawm nyias hom neeg.

Cobfab yeej muaj zoo txuj hos phooj ywg, tab sis yog thaum hmoob nyias ua nyia ntau pab li no ces txawm cobfab kam qhia rau hmoob los hmoob tab tom coj mus tsa luag lwm haiv neeg kom haj yam vam meej ntxiv xwb. Cobfab yeej tsis vwm thiab tsisruam npau li nej hnov nawb, qhov koj kam nrog kuv debate no yeej qhia tau tias tus cobfab li kuv no yeej muab tau ntau los lus rau koj tau xav ntau lawm thiab nawb. Yog li no, koj thiaj yuav tau tawm mus tshawb saib cobfab kev zoo yog dab tsi, kev phem yog dab tsi. Vim kuv twb qhia meej meej rau koj lawm tias txhua yam cobfab ua yog hmoob tug-yog koj li no ne. Lub npe cobfab no hmoob yeej yuav tauv rawv kom txog hnub rooj plaub tiav mam hloov, vim tseem hwv nplog liab tus oposition tsuas yog cobfab xwb, nej txawm yuav nyiam thiab yuav ntxub lub npe cobfab no los nej yeej tseem hle tsis tau tau. Vim txog qhov kawg nplog yuav tsum tau nrog lub npe cobfab no hais plaub thiaj tag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phoojywg Caubfab,

Thaum koj pib lub topic, yog koj nug saib laus puas pum le koj pum txug Moob lub HNO... koj tseem thov kuam luas paab coj moog xaav saib hab nua laiv, yog luas xaav lawm, uacaag yuav tsim koj sab ua luaj maj phoojywg? Koj has tas Caubfab tub tshawbtxheeb tsim tau Moob teejtug zoo heev le lawm, es tej HNO puas yuav ua tau dlaab tsi?

Tsi yog xaav le kuv xaav, pum le kuv pum es mej Caubfab cale yuav tawg le mej tawg nawb!! Mej Caubfag tawg yog tawg huv mej nruab nraab, nruab nrog huv kag ntawm mej cov kws yeej paub paub Caubfab tej caagleejkeebkwm hab mojkaavsim zoo lawm xwb nawb mog!! Kuv tub tsi tau koom nrug mej, kuv yuav uacaag xaav xwb es mej ca le tawg tau lawm maj lov??

Vim muaj tej tug zoo le koj, xaav le koj nyob huv Caubfab pheej txawj siv lug sib foom sib txuv xwb, Moob txhaj tsi kaam lug koom mej lub homphaj, puas yog? Vim mej txujkev mojkaavsim qha tuabneej coj tau txij le koj nuav xwb, koj txhaj tuaj has cov lug zoo npaum le nuav qha has tas Moob Caubfab lubsab zoo ces tseem qeg tshaaj lwm pawg Moob nua xwb nawb mog!!

Kuv yeej tsi tau txwv koj os tug phoojywg caubfab, tsuas yog koj txuj kev xaav tsi to taub kuv tej lug, ua ib lub co lug txuv koj txujkev taug nkaus xwb! Kuv yeej zoo sab txhawb koj txuj kev yuav cim ntsoov koj lub homphaj ua rua tsoom Moob pum, koj yijmeem tsau sab ntso ua raws le koj tsaav peevxwm yuav ua tau ntag, vim kuv tseem yuav tog luj saib caubfab coj le koj coj puas yuav txawj hloov lug phim rua kuv hab tsoom Moob tau fwm!!

Chivkeeb

Kuv yeej camhwm txog koj lo puav lus zoo, tab sis yog tias koj tsis yog cobfab ua cas koj ho hais tias cobfab kev tawg yog tawg hauv lub nplawv? Yav dhau los koj yog cobfab thaib tsis yog ntawv tsis tseem ceeb. Qhov tseem ceeb, koj yog hmoob thiab yog ib tus kws laj txheej kob xwb tshaj lij rau hmoob keebkwm, thaum koj pom hmoob muaj teeb meem es koj ua ntxoov tes saib xwb. Koj puas xav tias tsim nyog yug los ua hmoob lawm no? Kuv yeej tsis yog tus chiv pib lub neej cobfab, tab sis kuv nyiaj tsis tau pom lwm tsav neeg ntxubntxawg, iab hiam thiab tsuj hmoob nawb. Kuv tsis tos leej twg tuaj hais kom kuv nkag siab kuv li mus pab hmoob, kuv yuav tsum dhia kiag mus rau hauv kuv thiaj paub qhov tseeb qhov cuav. Yog koj/kuv peb yug rau tsav neeg hmoob, peb paub hlub hmoob, peb yeej nyob tsis taus luag tsim txom thiab txov tuag peb cov hmoob, peb yeej tsis kam leej twg iab hiam hmoob thiab caij tsuj hmoob. Peb tus txawj ua yam twg yeej mus sib pab ua yam ntawv ua ntej vim yog peb muaj responsibility rau kev pov puag hmoob raws li yog ib tus hmoob (as what you are).

Kev hmoob yuav vam meej tsis yog kuv ib leeg cobfab los yog ib leeg twg li kev thaj tsob xwb, nws yog txhua tus li hmoob fai num tag nrho. Tab sis kev coj cobfab lub zeem muag mus txua ua dua ib pab tshiab uas coj raws thiab tuav raws cobfab lublijxeebsim yog kev rov taw tuam hmoob lawm. Hmoob yuav vam meej yog kev kawm txawj ntse uas yog hmoob tsim thiab kev tshab txhais kawm txog haiv neeg vam meej li thoob ntiaj teb txuj thiaj vam meej tau. Koj pom meej tias txhua haiv neeg ntiaj teb no vam meej los ntawm kev sib kawm txuj, kev sib tshab txhais txuj xwb, Tab sis lawv nyias yuav tsum muaj nyias cagtxuj, cag cai txhawb tsa nyias haiv neeg raws lujsimkeeb(nature) ntawm nyias hom neeg.

Cobfab yeej muaj zoo txuj hos phooj ywg, tab sis yog thaum hmoob nyias ua nyia ntau pab li no ces txawm cobfab kam qhia rau hmoob los hmoob tab tom coj mus tsa luag lwm haiv neeg kom haj yam vam meej ntxiv xwb. Cobfab yeej tsis vwm thiab tsisruam npau li nej hnov nawb, qhov koj kam nrog kuv debate no yeej qhia tau tias tus cobfab li kuv no yeej muab tau ntau los lus rau koj tau xav ntau lawm thiab nawb. Yog li no, koj thiaj yuav tau tawm mus tshawb saib cobfab kev zoo yog dab tsi, kev phem yog dab tsi. Vim kuv twb qhia meej meej rau koj lawm tias txhua yam cobfab ua yog hmoob tug-yog koj li no ne. Lub npe cobfab no hmoob yeej yuav tauv rawv kom txog hnub rooj plaub tiav mam hloov, vim tseem hwv nplog liab tus oposition tsuas yog cobfab xwb, nej txawm yuav nyiam thiab yuav ntxub lub npe cobfab no los nej yeej tseem hle tsis tau tau. Vim txog qhov kawg nplog yuav tsum tau nrog lub npe cobfab no hais plaub thiaj tag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tug phoojywg hmoob teev kuamuag ntshav,

faajtim yeej ibtxwm hlub hab tshua peb cov hmong caubfab kws tseem nyob ntuj qubqaab. hmong nyob melikas nuav yeej xaav cev teg paab kawg le tabsis zoo le tsi paub hatas sov yuav muab $$$ rua lub koomhum caubfab twg rua qhov muaj ntau lub.

ua le kws faajtim yeej ibtxwm has taag lug lawd os caubfab txhajle yog lub hauvpaug muaj cai ntwgntoob lug ua kaasmoos nrug nplog lab sibtw sib txeeb tebchaws kaav. tabsis zoo le caubfab xaav noj kheej ntau dlua le kws sib faib.

faajtim xaav kuas caubfab txhob coj le yaav taag lug kws pkh coj. koj puas ncu UN hab US tau caw yawg moog saib congo cov "freedom fighters" hab tuaj tebchaws nuav thau 95-96 ntawm. luas tshuav muab $$$$ rua yawg xwb tabsis yawg tau make 2 qhov mistate xws le yawg moog tuaj suav tog hab nwg muab caubfab tug dlaab qhuas lug ua qhov luj, yuav ua dlaab tsi los tseem tog nkauj ntsuab tso cai, yog le luas txhajle tsi quavntsej caub fab lug txug najnub nua.

koj yuavtau register rua hmongza.com nuav es peb txhajle ruaj sab yuav pov peb tej tswvyim paab koj nawb npawg.

faajtim

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0