Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Nag los loj nyob

17 posts in this topic

Posted · Report post

Los nag loj nyob Nplog teb, Thaib teb

Ib txwm nyob tebchaws Nplog yeej tsis los nag lub caij no...Tab sis los tsaib no thiab xyoo no los nag loj.

Ua rau epjxeem tej qoob loo puam tsuaj tag. Thiab tsis muaj lub caij hlawv lawv tej teb.

Lub ntiaj teb yeej tig txawv kawg lawm tiag!

Vientiane today Sat. Weather Forecast Summary: Moderate rain (total 0.4in), heaviest on Sat night, Warm (max 95°F on Mon afternoon, min 75°F on Sat night), Wind will be generally light

9 hnub tom ntej no tseem yuav muaj los nag loj ntxiv thiab.

Khoom noj haus nyob Nplog teb mas suav hnub suav hmo nce nqe zuj zus mus lawm. Roj kim kawg tuaj, vim kub nce nqe ua 24 pham baj lawm.

post-51-133081870547_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Los nag loj nyob Nplog teb, Thaib teb

Ib txwm nyob tebchaws Nplog yeej tsis los nag lub caij no...Tab sis los tsaib no thiab xyoo no los nag loj.

Ua rau epjxeem tej qoob loo puam tsuaj tag. Thiab tsis muaj lub caij hlawv lawv tej teb.

Lub ntiaj teb yeej tig txawv kawg lawm tiag!

Vientiane today Sat. Weather Forecast Summary: Moderate rain (total 0.4in), heaviest on Sat night, Warm (max 95°F on Mon afternoon, min 75°F on Sat night), Wind will be generally light

9 hnub tom ntej no tseem yuav muaj los nag loj ntxiv thiab.

Khoom noj haus nyob Nplog teb mas suav hnub suav hmo nce nqe zuj zus mus lawm. Roj kim kawg tuaj, vim kub nce nqe ua 24 pham baj lawm.

Qhov ntawd yog ntuj rau txim xwb. Peb tej ntxhais tubrogg Blog muab deev tag tseem muab tua povtseg thiab. Ntuj tsis zam txim rau Blog li!

:onionheadfake7:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Los nag loj nyob Nplog teb, Thaib teb

Ib txwm nyob tebchaws Nplog yeej tsis los nag lub caij no...Tab sis los tsaib no thiab xyoo no los nag loj.

Ua rau epjxeem tej qoob loo puam tsuaj tag. Thiab tsis muaj lub caij hlawv lawv tej teb.

Lub ntiaj teb yeej tig txawv kawg lawm tiag!

Vientiane today Sat. Weather Forecast Summary: Moderate rain (total 0.4in), heaviest on Sat night, Warm (max 95°F on Mon afternoon, min 75°F on Sat night), Wind will be generally light

9 hnub tom ntej no tseem yuav muaj los nag loj ntxiv thiab.

Khoom noj haus nyob Nplog teb mas suav hnub suav hmo nce nqe zuj zus mus lawm. Roj kim kawg tuaj, vim kub nce nqe ua 24 pham baj lawm.

Os, ua cas kuv nyuag qhuav hu mus nrog lawv tham nyob Zos Loob Xas, Vientiane ntawd tau 2 hrs los no xwb, tus neeg kuv nrog tham ntawd hais tias tshaj kub kub thiab kab Xiav Xiam Quaj zom zaws no as.

Tsis hnov tham txog los nag nav.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Os, ua cas kuv nyuag qhuav hu mus nrog lawv tham nyob Zos Loob Xas, Vientiane ntawd tau 2 hrs los no xwb, tus neeg kuv nrog tham ntawd hais tias tshaj kub kub thiab kab Xiav Xiam Quaj zom zaws no as.

Tsis hnov tham txog los nag nav.

Zos loob xas mas yog zos hmoob ne, dej hnag yuav tsum nyab zos nplog xwb xwb laud.

Laj hlub kuv tus me noob xaom heev lawm lauv!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zos loob xas mas yog zos hmoob ne, dej hnag yuav tsum nyab zos nplog xwb xwb laud.

Laj hlub kuv tus me noob xaom heev lawm lauv!

:chuckle: :chuckle: :chuckle::b376052a:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/67IUwCsIskQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/67IUwCsIskQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ua tsaug rau koj nqa tuaj tso rau S/d saib nawb.

tejzaum nkawd muaj kev txhaum me ntsis lawm..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/67IUwCsIskQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch?v=mj0UqBbB5_0?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param'>http://www.youtube.com/watch?v=mj0UqBbB5_0?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=mj0UqBbB5_0?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb Hmoob cov uas tau tawm teb chaws mus yoog luag lwm haiv neeg kuj muaj cov ntse coob kawg lawm thiab. Muab xam los kuj zoo ntau lawm, tseem tshuav ib txhia nyob tom qab tseem ruamm kawg nkaus, lawv tseem thwm dab loj heev thiab tseem ntseeg tej nyuag pob zeb, pob ca piav ua yam li yog muaj tseeb tiag, tiam sis qhov tseeb ces yog cov hlwb tseem tsis tau xeev ras txog txoj kev ua neej tiag tiag.

Peb Hmoob yog ntseeg dab loj npaum li daim video no xwb, yuav tav twg peb thiaj nrog luag vam meej.

Peb Hmoob yuav tsum nkag siab tias yog vim li cas luag lwm haiv neeg thiaj mus tau rau puag saum lub hli? Puas yog luag lwm haiv neeg ntseeg dab es dab pab thiaj mus tau saum hli? Los yog los ntawm tib neeg lub tswv yim thiaj mus tau saum hli? Thov peb nrog cov neeg poob qab xav thiab seb yuav ua cas thiaj pab tau lawv kom lawv xeev ras los ua neeg tseem ceeb nrog lwm teb chaws sib tw ua neeg uas yog khwv tawm los ntawm lub tswv yim thiaj tau noj tau haus, los yog yuav tos dab ua los mam noj xwb?

Kuv xav muab ib qho yooj2 yim rau peb xav tias piv li tus poj niam, nws muaj menyuam no puas yog nyob nyob es lam muaj los yog yuav tsum tau muaj tus txiv nrog thiaj muaj taus menyuam?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ua tsaug rau koj nqa tuaj tso rau S/d saib nawb.

tejzaum nkawd muaj kev txhaum me ntsis lawm..

Father, kuv xav mas tsis tim dabtsi li.

Yog yus nyob tej kwj ha yuav tau saib kom zoo seb lub kwj ha ntawd luv los ntev thiab puas muaj lwm lub kwj ha los tshuam los tsis muaj.

Lub kwj ha twg yog ntev thiab muaj ntau lub los tshuam ces thaum los nag loj dej yeej yuav loj vim muaj dej ntws ntau los ua ke hos tej lub es luv2 xwb ces dej los los tsuas los me me xwb tsis txaus nyab. Ntawm kuv nyob no yog los nag loj thaum twg ces koj mus cov kev ua kwj ha tsawv ces dej yeej nyab tas tsheb mus tsis tau li lawm. Tabsis 1 - 2 xuab moos xwb twb ho nqig tas lawm thiab.

Yeej tsis muaj zaj li os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb Hmoob cov uas tau tawm teb chaws mus yoog luag lwm haiv neeg kuj muaj cov ntse coob kawg lawm thiab. Muab xam los kuj zoo ntau lawm, tseem tshuav ib txhia nyob tom qab tseem ruamm kawg nkaus, lawv tseem thwm dab loj heev thiab tseem ntseeg tej nyuag pob zeb, pob ca piav ua yam li yog muaj tseeb tiag, tiam sis qhov tseeb ces yog cov hlwb tseem tsis tau xeev ras txog txoj kev ua neej tiag tiag.

Peb Hmoob yog ntseeg dab loj npaum li daim video no xwb, yuav tav twg peb thiaj nrog luag vam meej.

Peb Hmoob yuav tsum nkag siab tias yog vim li cas luag lwm haiv neeg thiaj mus tau rau puag saum lub hli? Puas yog luag lwm haiv neeg ntseeg dab es dab pab thiaj mus tau saum hli? Los yog los ntawm tib neeg lub tswv yim thiaj mus tau saum hli? Thov peb nrog cov neeg poob qab xav thiab seb yuav ua cas thiaj pab tau lawv kom lawv xeev ras los ua neeg tseem ceeb nrog lwm teb chaws sib tw ua neeg uas yog khwv tawm los ntawm lub tswv yim thiaj tau noj tau haus, los yog yuav tos dab ua los mam noj xwb?

Kuv xav muab ib qho yooj2 yim rau peb xav tias piv li tus poj niam, nws muaj menyuam no puas yog nyob nyob es lam muaj los yog yuav tsum tau muaj tus txiv nrog thiaj muaj taus menyuam?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/67IUwCsIskQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yog zoo raws li tus txivneej ntawd tham, tejzaum muaj lwmyam cuamtshuam lawm thiaj tuag taus neeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua ntej sawvdaws yuav hais dabtsi yuav tau ua zoo ntsuam xyuas tej xwmtxheej zoo li saum toj no. Sawvdaws yuav tsum xav tias yog lub ntuj ua kev los nag li nws ib txwm muaj los xwb mas tus dej me li no yuav tsum pom tias nws maj mam loj zus thiab puv zus tuaj uas lawv tsevneeg no yuav tsum paub thiab hnov TIAMSIS zoo li zaum no nws tsis yog zoo li lub ntuj ib txwm muaj los. Raws li saib xwb ntxim li muaj ib lub Padej loj loj koj muab tauv tseg ces ciali muab tso qhib kiag dej ntws los mus lub zog loj heev thiaj li kuav kiag tus kwvtij no yim neeg lawm tag nrho. Tej no yuav tsum yog tus tim tswv nyob rau thaj tsam no yog neeg phem lossis tias tus kwvtij no lawv tau dabtsi txhaum rau tus Timtswv ntawd thiaj li muaj tej xwmtxheej zoo li ntawd.

Cia kuv piav ib zaj dabneeg rau nej mloog. Thaum ub peb muaj ib tug Yawg nws ua ib tug Nom kav ib zeej tsoom nyob ze rau sab Qaumteb Xeev Moos Loob rau thaj tsam 1910-20 ntawd. Peb tus Yawg no nws mus ua tau ib lub Loob yug qaib npua nraum ib daim teb raws tus ntug kwjha uas zoo li yim kwvtij Hmoob saud thiab ces muaj ib hnub tus Nyab txawm mus kwvdej nram lub pas dej me me uas lawv khawb, nws txawm mus pom ib tug menyuam nab liab liab nyob rau hauv pas dej nws thiaj li khiav los hais nws txiv Yawg uas yog peb tus Yawg ntawd. Peb tus Yawg txawm khiav khiav mus saib thiab muab tus nab ntawd ntaus tuag lawm. Tom qab thaum muab tus nab ntaus tuag tas ua cas lub ntuj ciali pib tsaus zujzus cuag li yuav tsaus ntuj tamsim ntawd ces nag xob nag cua pib los hlob heev ua rau kwj deg kwj hav toj pob nphau liab pesvog tos nco xwb toj pob ciali muab lawv tsevneeg kuav tag nrho lawm muaj 4-5 leeg nrog toj pob lawm ces tshuav peb tus Pog tojpob thiab dej thiaj li muab nws kuav rau ib qhov chaw siab zog nws thiaj li dim tiamsis lub sijhawm ntawd twb tsaus ntuj lawm. Peb pog txawm nyob twjywm nkaum nag ze li ib tag hmo ua cas nws saib nram kwjha no pom taws ib teg tsau cig loj loj heev tuaj ze zujzus nws thaj chaw ntawd nws thiaj hu tias PUAS YOG NEJ TUAJ NRHIAV PEB COV TXIV TUB OS no ces tes tsau cig loj loj ntawd ciali tuag ntais lawm tsis pom dabtsi thiab nyob ntsiagto ib hmos kaj ntug. Hnub ntawd pom kev nws thiaj li los hais cov neeg tom zejzog li txhij Pejxeem mus khawb lawv yim ntawd tau 2 hnub thiaj li mam mus khawb tau lawv.

Yog thaum pom zoo li zaj dabneeg no thiab kev ntseeg ces txhais tau tias tus menyuam nab ntawd yog Zaj lawm thiaj li ua tau tej yam zoo li ntawd tshwmsim los yam sai kawg nkaus. Ua li Dajhau nyob tebchaws no lawv twb muaj tej dabneeg hais tias DO NOT MESS WITH THE MOTHER NATURE no ne, ces txhais tias lawv los yeej ntseeg ib yam li peb Hmoob thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb Hmoob cov uas tau tawm teb chaws mus yoog luag lwm haiv neeg kuj muaj cov ntse coob kawg lawm thiab. Muab xam los kuj zoo ntau lawm, tseem tshuav ib txhia nyob tom qab tseem ruamm kawg nkaus, lawv tseem thwm dab loj heev thiab tseem ntseeg tej nyuag pob zeb, pob ca piav ua yam li yog muaj tseeb tiag, tiam sis qhov tseeb ces yog cov hlwb tseem tsis tau xeev ras txog txoj kev ua neej tiag tiag.

Peb Hmoob yog ntseeg dab loj npaum li daim video no xwb, yuav tav twg peb thiaj nrog luag vam meej.

Peb Hmoob yuav tsum nkag siab tias yog vim li cas luag lwm haiv neeg thiaj mus tau rau puag saum lub hli? Puas yog luag lwm haiv neeg ntseeg dab es dab pab thiaj mus tau saum hli? Los yog los ntawm tib neeg lub tswv yim thiaj mus tau saum hli? Thov peb nrog cov neeg poob qab xav thiab seb yuav ua cas thiaj pab tau lawv kom lawv xeev ras los ua neeg tseem ceeb nrog lwm teb chaws sib tw ua neeg uas yog khwv tawm los ntawm lub tswv yim thiaj tau noj tau haus, los yog yuav tos dab ua los mam noj xwb?

Kuv xav muab ib qho yooj2 yim rau peb xav tias piv li tus poj niam, nws muaj menyuam no puas yog nyob nyob es lam muaj los yog yuav tsum tau muaj tus txiv nrog thiaj muaj taus menyuam?

Tus pojniam thiab nws tus txiv yuavtsum ua lub 222yes no thiaj muaj taus menyuam hos. Ha ha ha ha ha.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Los nag loj nyob Nplog teb, Thaib teb

Ib txwm nyob tebchaws Nplog yeej tsis los nag lub caij no...Tab sis los tsaib no thiab xyoo no los nag loj.

Ua rau epjxeem tej qoob loo puam tsuaj tag. Thiab tsis muaj lub caij hlawv lawv tej teb.

Lub ntiaj teb yeej tig txawv kawg lawm tiag!

Vientiane today Sat. Weather Forecast Summary: Moderate rain (total 0.4in), heaviest on Sat night, Warm (max 95°F on Mon afternoon, min 75°F on Sat night), Wind will be generally light

9 hnub tom ntej no tseem yuav muaj los nag loj ntxiv thiab.

Khoom noj haus nyob Nplog teb mas suav hnub suav hmo nce nqe zuj zus mus lawm. Roj kim kawg tuaj, vim kub nce nqe ua 24 pham baj lawm.

ua tsaug, ntshe twb yog ntuj fav teb lam lawm tiag...xyoo 2012 no thiaj li muaj ntau yam tshwm sim li on...

nyob rau teb lub Xeev, es ntuj twb tsi los Snow txog kiag thaum lub January twb yuav tag...nyoo no tsi muaj snow kiag losyog thiab ned.

http://www.youtube.com/watch?v=LaJVmDQlx3c

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaub Nom Phaj qhabnab ntawd tsis yog qhia neeg ua qhov zoo, qhia kom sib hlub hos yog qhia neeg ua phem nkaus xwb. Sawv daws cia hais kom lawv muab lawb mus tsis pub ua ntxiv lawm. Nej xav li cas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0