Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Tsoomhwv LaoPDR Yuav Puav Faiv Ntaj Lauj & Yaj Thoj Tub Nkaw 2 Tug Mlom/Statues

14 posts in this topic

Posted · Report post

Raws li hnov yav dhau los mas zoo li LaoPDR yuav puab Yaj Thoj Tub tus mlom/statue xwb tiamsis hnub no ho xovtooj cua 690 am hais tawm tias Yawg Faiv Ntaj Lauj los Tsoomhwv yuav puab nw li ib yam coj los nco txog nkawv 2 tug thawj coj Hmoob no. Cia peb mam soj qab saib seb ua li tej lus moo cua no puas muaj tseeb. Kuv xav lawm tias yog Hmoob pheej nti nti ces LaoPDR muaj kev txhawjxeeb ntau yam lam los puab nkawv kom Hmoob rov mus pw tsaug xwb. Tos kuv hais li los nkawv 2 tug no Sib cog nroog koom tes nrog Tsoomhwv Phab Laug NOJ SIAV NOJ NYOOS thiaj li tau lub tebchaws tiamsis thaum kawg lawv Tsoomhwv lawv muab Nomtshwv Los sib faib nroos hos muab nkawv cai hlo twb tsis pom. Tej no txawm yuav ua npaum twg los Hmoob yeej pom thiab paub meej meej lawm tias NPLOG YEEJ TSIS HLUB HMOOB, QHOV LAWV XAV TAU NTAWM HMOOB CES TSUAS XAV NOJ HMOOB LUB ZOG THIAB TSWV8 XWB. Txawm li cas los yog lawv puab no nws yuav zoo dua li tsis puab vim rau qhov nkawv 2 tug mlom yuav nyob mus ib txhis rau ua history/keebkwm rau peb Hmoob khaws cia mus ib txhis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li hnov yav dhau los mas zoo li LaoPDR yuav puab Yaj Thoj Tub tus mlom/statue xwb tiamsis hnub no ho xovtooj cua 690 am hais tawm tias Yawg Faiv Ntaj Lauj los Tsoomhwv yuav puab nw li ib yam coj los nco txog nkawv 2 tug thawj coj Hmoob no. Cia peb mam soj qab saib seb ua li tej lus moo cua no puas muaj tseeb. Kuv xav lawm tias yog Hmoob pheej nti nti ces LaoPDR muaj kev txhawjxeeb ntau yam lam los puab nkawv kom Hmoob rov mus pw tsaug xwb. Tos kuv hais li los nkawv 2 tug no Sib cog nroog koom tes nrog Tsoomhwv Phab Laug NOJ SIAV NOJ NYOOS thiaj li tau lub tebchaws tiamsis thaum kawg lawv Tsoomhwv lawv muab Nomtshwv Los sib faib nroos hos muab nkawv cai hlo twb tsis pom. Tej no txawm yuav ua npaum twg los Hmoob yeej pom thiab paub meej meej lawm tias NPLOG YEEJ TSIS HLUB HMOOB, QHOV LAWV XAV TAU NTAWM HMOOB CES TSUAS XAV NOJ HMOOB LUB ZOG THIAB TSWV8 XWB. Txawm li cas los yog lawv puab no nws yuav zoo dua li tsis puab vim rau qhov nkawv 2 tug mlom yuav nyob mus ib txhis rau ua history/keebkwm rau peb Hmoob khaws cia mus ib txhis.

:LPDR.txawm yuav puab xwbnej hmoob twb zooooosiab lawm:

2 tug hmoob no tsis muaj qab hau dab tsi rau hmoob thiab nplog tus ua muaj qab hau rau nplog mas yog pajcai thiaj tsim nyog nplog yuav tsum puab ua mlom tseg cia rau "R.D.P.L.A."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:LPDR.txawm yuav puab xwbnej hmoob twb zooooosiab lawm:

2 tug hmoob no tsis muaj qab hau dab tsi rau hmoob thiab nplog tus ua muaj qab hau rau nplog mas yog pajcai thiaj tsim nyog nplog yuav tsum puab ua mlom tseg cia rau "R.D.P.L.A."

Yog lawm, tab sis seb koj puas pab tswv yim li cas xwb lauj. Paj Cai mas raws li hnov yav thaum ub Nplog twb tso cai rau Thab Ham Hmoob Liab tsim tsa ib Koos hu ua Koos Paj Cai no los lawm. Tab sis nim no ces ntshe Nplog nov qab txog lawm os. Qhov no vim twb yog Nplog ntxias kom Hmoob zoo2 siab es Hmoob thiaj li siv2 zog pab lub teb chaws, tsam no ces luag tsis quav ntsej, vim luag twb tau raws luag siab xav lawm ces yus cov nyuag Hmoob, luag ntxias ua liaj noj tag tsuav yog luag tsis tua twm ces Hmoob twb zoo2 siab lawm. Cov nyuag Hmoob Nplog ntawd los nyuam qhuav ntxim xwb. Xav tias tsis tau txaus lawv, yuav kom txaus mas Nplog muab tua kom tuag pawg lug mas seb thaum no lawv thiaj paub nej cov nyob txawv teb chaws ov. Yog tsis li ces nej mus, yuav tau ceev faj, txawm yog koj tus txheeb ze los koj yuav tau ceev faj ib yam nkaus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog lawm, tab sis seb koj puas pab tswv yim li cas xwb lauj. Paj Cai mas raws li hnov yav thaum ub Nplog twb tso cai rau Thab Ham Hmoob Liab tsim tsa ib Koos hu ua Koos Paj Cai no los lawm. Tab sis nim no ces ntshe Nplog nov qab txog lawm os. Qhov no vim twb yog Nplog ntxias kom Hmoob zoo2 siab es Hmoob thiaj li siv2 zog pab lub teb chaws, tsam no ces luag tsis quav ntsej, vim luag twb tau raws luag siab xav lawm ces yus cov nyuag Hmoob, luag ntxias ua liaj noj tag tsuav yog luag tsis tua twm ces Hmoob twb zoo2 siab lawm. Cov nyuag Hmoob Nplog ntawd los nyuam qhuav ntxim xwb. Xav tias tsis tau txaus lawv, yuav kom txaus mas Nplog muab tua kom tuag pawg lug mas seb thaum no lawv thiaj paub nej cov nyob txawv teb chaws ov. Yog tsis li ces nej mus, yuav tau ceev faj, txawm yog koj tus txheeb ze los koj yuav tau ceev faj ib yam nkaus.

Hi Bawg YogLawm,

Koj muaj ib lub zoo tswv 8 tsis txhob lam tau lam sau

hais thuam lwm tus ma...Txoj hmoo ua neej tsis muaj leej

twg pom. Txhob xav tias cov tau tuaj teb chaws no tsim

txiaj tas tus.Nyob qhov twg los sib txhawb sib pab xwb nawb.

Sawv daws tej ntshav tseem yog ntshav Hmoob,txawm yuav nyob

teb chaws twg los sawv daws tus cwj pwm tseem yog cwj pwm

Hmoob..koj los ib yam tseem lim tsis tau tau nawb mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog lawm, tab sis seb koj puas pab tswv yim li cas xwb lauj. Paj Cai mas raws li hnov yav thaum ub Nplog twb tso cai rau Thab Ham Hmoob Liab tsim tsa ib Koos hu ua Koos Paj Cai no los lawm. Tab sis nim no ces ntshe Nplog nov qab txog lawm os. Qhov no vim twb yog Nplog ntxias kom Hmoob zoo2 siab es Hmoob thiaj li siv2 zog pab lub teb chaws, tsam no ces luag tsis quav ntsej, vim luag twb tau raws luag siab xav lawm ces yus cov nyuag Hmoob, luag ntxias ua liaj noj tag tsuav yog luag tsis tua twm ces Hmoob twb zoo2 siab lawm. Cov nyuag Hmoob Nplog ntawd los nyuam qhuav ntxim xwb. Xav tias tsis tau txaus lawv, yuav kom txaus mas Nplog muab tua kom tuag pawg lug mas seb thaum no lawv thiaj paub nej cov nyob txawv teb chaws ov. Yog tsis li ces nej mus, yuav tau ceev faj, txawm yog koj tus txheeb ze los koj yuav tau ceev faj ib yam nkaus.

Phoojywg Yog Lawm,

Lwm yam koj hais yog thiab zoo kawg lawm nawb,kuv thov teb koj cov lus nram qab no me ntsis xwb. Yog yuav muab xav rau cov phem uas niajhnub no tseem pheej ua qujqees tseg tsis taus txoj kev ua phem rau ib txhia Hmoob nyob hauv Nplog thiab peb cov tawm tebchaws ho rov ncig mus xyuas lawv ntawd mas yeej ntxim li koj hais xwb os nawb TIAMSIS peb txhob xav li ntawd cia peb xav rau cov zoo xwb thiaj li xav hlub lawv os nawb. Nej nco ntsoov lub ntiajteb no suav hnub hmo NQAIM ZUJZUS uas luag lwm haivneeg muab peb Hmoob thawb mus ze rau qhov luag tej laus pheej hais tias NTUJ KAWG XUB TEB TEB KAWG XUB NTOO LAWM os kawg Hmoob yuav txawj tig los sib hlub lawm xwb. Koj sim muab ntsia li cov Hmoob uas pheej ua siab phem rau Hmoob ntawd nimno nyob nyob cia pheej ib sij ploj tug/tuag tug lawm ne!!!! Cov neeg zoo li ntawd Yeebncuag los nws muaj hos Tsoomhwv los ntxub nws vim nws yeej muaj ib lub siab tsis zoo rau txhua tus os nawb. Sawvdaws ua siab loj nawb kawg txoj kev sib hlub xwb thiaj li ciaj thiab tsa tau Hmoob lub npe sawv rov tuaj.

Cov nyuag Hmoob Nplog ntawd los nyuam qhuav ntxim xwb. Xav tias tsis tau txaus lawv, yuav kom txaus mas Nplog muab tua kom tuag pawg lug mas seb thaum no lawv thiaj paub nej cov nyob txawv teb chaws ov. Yog tsis li ces nej mus, yuav tau ceev faj, txawm yog koj tus txheeb ze los koj yuav tau ceev faj ib yam nkaus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog lawm, tab sis seb koj puas pab tswv yim li cas xwb lauj. Paj Cai mas raws li hnov yav thaum ub Nplog twb tso cai rau Thab Ham Hmoob Liab tsim tsa ib Koos hu ua Koos Paj Cai no los lawm. Tab sis nim no ces ntshe Nplog nov qab txog lawm os. Qhov no vim twb yog Nplog ntxias kom Hmoob zoo2 siab es Hmoob thiaj li siv2 zog pab lub teb chaws, tsam no ces luag tsis quav ntsej, vim luag twb tau raws luag siab xav lawm ces yus cov nyuag Hmoob, luag ntxias ua liaj noj tag tsuav yog luag tsis tua twm ces Hmoob twb zoo2 siab lawm. Cov nyuag Hmoob Nplog ntawd los nyuam qhuav ntxim xwb. Xav tias tsis tau txaus lawv, yuav kom txaus mas Nplog muab tua kom tuag pawg lug mas seb thaum no lawv thiaj paub nej cov nyob txawv teb chaws ov. Yog tsis li ces nej mus, yuav tau ceev faj, txawm yog koj tus txheeb ze los koj yuav tau ceev faj ib yam nkaus.

Phoojywg Yog Lawm,

Lwm yam koj hais yog thiab zoo kawg lawm nawb,kuv thov teb koj cov lus nram qab no me ntsis xwb. Yog yuav muab xav rau cov phem uas niajhnub no tseem pheej ua qujqees tseg tsis taus txoj kev ua phem rau ib txhia Hmoob nyob hauv Nplog thiab peb cov tawm tebchaws ho rov ncig mus xyuas lawv ntawd mas yeej ntxim li koj hais xwb os nawb TIAMSIS peb txhob xav li ntawd cia peb xav rau cov zoo xwb thiaj li xav hlub lawv os nawb. Nej nco ntsoov lub ntiajteb no suav hnub hmo NQAIM ZUJZUS uas luag lwm haivneeg muab peb Hmoob thawb mus ze rau qhov luag tej laus pheej hais tias NTUJ KAWG XUB TEB TEB KAWG XUB NTOO LAWM os kawg Hmoob yuav txawj tig los sib hlub lawm xwb. Koj sim muab ntsia li cov Hmoob uas pheej ua siab phem rau Hmoob ntawd nimno nyob nyob cia pheej ib sij ploj tug/tuag tug lawm ne!!!! Cov neeg zoo li ntawd Yeebncuag los nws muaj hos Tsoomhwv los ntxub nws vim nws yeej muaj ib lub siab tsis zoo rau txhua tus os nawb. Sawvdaws ua siab loj nawb kawg txoj kev sib hlub xwb thiaj li ciaj thiab tsa tau Hmoob lub npe sawv rov tuaj.

Cov nyuag Hmoob Nplog ntawd los nyuam qhuav ntxim xwb. Xav tias tsis tau txaus lawv, yuav kom txaus mas Nplog muab tua kom tuag pawg lug mas seb thaum no lawv thiaj paub nej cov nyob txawv teb chaws ov. Yog tsis li ces nej mus, yuav tau ceev faj, txawm yog koj tus txheeb ze los koj yuav tau ceev faj ib yam nkaus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv piav mexxx ntsiv quav ntawd Faivntaj thiab Souphanouvong lub keebkwm chivkeeb sawv tawmtsam tog sabxis.

Thaum Soupahnouvong tsis haum nrog tog sabxis...uake ntawd los Faivntaj ho poob nom rau Toubee Lyfong tag lawm. Faiv ntaj lawv cov txivtub thiaj mus sib tham nrog Suavliab...kom Suav pab muab lub tebchaws blog rau lawv...tsa lawv lub zog thiab muab riamphom pab.

LAwv mus tham nrog Suav mas luag hais li no .....koj xav ua tebchaws koj yuav tsum muaj 3 yam los ua koj Haivneeg:

1. Tus ntawv sau (written language)

2. Tus Chij (Flag)

3. Kevntseeg (religion)

Thaum luag nug li noces...Souphanouvong muaj#1 thiab #3; Faivntaj muaj #2 tabsis tsis muaj #1 thiab #3.....Suav thiaj muab lawv cov lus sibtham no los luj uake hais li no....nej nyias tuaj nyias kev thov pab ntawd peb...tabsis nej baj tsis txhij ces thiab ho yog yuav thov kev pab los ua ib lub tebchaws xwb ces cia muab nej los sib koom uake.....cia siv tus ntawv Blog..siv..Faivntaj tus chij..thiab kevntseeg blog.

Li ntawd ... Faivntaj cov txiv tub thiaj li lo tsim cov ntawv Hmooblog.Yog vim li no mas Soupahnouvong thiab Kaysone lawv thiaj muab lawv tsa ua nom muaj koob muaj be nrog Blogliab.

Yeej tsim nyog Blogliab yuav tau tsa Pejthuam los yog Phiajzeb ua Hmoob tug leespaub tias Hmoob tau nrog lawv muab rojntsa pua lub tebchaws ib yam nkaus li Nyablaj thiab Blog .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li hnov yav dhau los mas zoo li LaoPDR yuav puab Yaj Thoj Tub tus mlom/statue xwb tiamsis hnub no ho xovtooj cua 690 am hais tawm tias Yawg Faiv Ntaj Lauj los Tsoomhwv yuav puab nw li ib yam coj los nco txog nkawv 2 tug thawj coj Hmoob no. Cia peb mam soj qab saib seb ua li tej lus moo cua no puas muaj tseeb. Kuv xav lawm tias yog Hmoob pheej nti nti ces LaoPDR muaj kev txhawjxeeb ntau yam lam los puab nkawv kom Hmoob rov mus pw tsaug xwb. Tos kuv hais li los nkawv 2 tug no Sib cog nroog koom tes nrog Tsoomhwv Phab Laug NOJ SIAV NOJ NYOOS thiaj li tau lub tebchaws tiamsis thaum kawg lawv Tsoomhwv lawv muab Nomtshwv Los sib faib nroos hos muab nkawv cai hlo twb tsis pom. Tej no txawm yuav ua npaum twg los Hmoob yeej pom thiab paub meej meej lawm tias NPLOG YEEJ TSIS HLUB HMOOB, QHOV LAWV XAV TAU NTAWM HMOOB CES TSUAS XAV NOJ HMOOB LUB ZOG THIAB TSWV8 XWB. Txawm li cas los yog lawv puab no nws yuav zoo dua li tsis puab vim rau qhov nkawv 2 tug mlom yuav nyob mus ib txhis rau ua history/keebkwm rau peb Hmoob khaws cia mus ib txhis.

Blog paub USA lub tswvyim nxias Hmoob txog VP lawv ne! So why not!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nplog puab tej no ua dab tsi maj lod? cas tsis puab haumcimin thiab lenin nkawv xwb? lub teb chaws nplog yog tsis muaj nkawv nplog ua tau quavdab tsi no

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li hnov yav dhau los mas zoo li LaoPDR yuav puab Yaj Thoj Tub tus mlom/statue xwb tiamsis hnub no ho xovtooj cua 690 am hais tawm tias Yawg Faiv Ntaj Lauj los Tsoomhwv yuav puab nw li ib yam coj los nco txog nkawv 2 tug thawj coj Hmoob no. Cia peb mam soj qab saib seb ua li tej lus moo cua no puas muaj tseeb. Kuv xav lawm tias yog Hmoob pheej nti nti ces LaoPDR muaj kev txhawjxeeb ntau yam lam los puab nkawv kom Hmoob rov mus pw tsaug xwb. Tos kuv hais li los nkawv 2 tug no Sib cog nroog koom tes nrog Tsoomhwv Phab Laug NOJ SIAV NOJ NYOOS thiaj li tau lub tebchaws tiamsis thaum kawg lawv Tsoomhwv lawv muab Nomtshwv Los sib faib nroos hos muab nkawv cai hlo twb tsis pom. Tej no txawm yuav ua npaum twg los Hmoob yeej pom thiab paub meej meej lawm tias NPLOG YEEJ TSIS HLUB HMOOB, QHOV LAWV XAV TAU NTAWM HMOOB CES TSUAS XAV NOJ HMOOB LUB ZOG THIAB TSWV8 XWB. Txawm li cas los yog lawv puab no nws yuav zoo dua li tsis puab vim rau qhov nkawv 2 tug mlom yuav nyob mus ib txhis rau ua history/keebkwm rau peb Hmoob khaws cia mus ib txhis.

Cia kom nplog liab puab kom tau 2 tug status loj loj. Yog ib hnub twg muaj rov mus txog kuv mam mus puab txob txoj sawb hlau xauv tes loj loj ntxiv rau ua keeb kwm tseg hais tias 2 nyuag laib no mag xauv tes mus ib txhis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cia kom nplog liab puab kom tau 2 tug status loj loj. Yog ib hnub twg muaj rov mus txog kuv mam mus puab txob txoj sawb hlau xauv tes loj loj ntxiv rau ua keeb kwm tseg hais tias 2 nyuag laib no mag xauv tes mus ib txhis.

?????? Vim tej lus no Hmoob thiaj tsis sib haumxeeb thiab khiav thoob ntuj!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cia kom nplog liab puab kom tau 2 tug status loj loj. Yog ib hnub twg muaj rov mus txog kuv mam mus puab txob txoj sawb hlau xauv tes loj loj ntxiv rau ua keeb kwm tseg hais tias 2 nyuag laib no mag xauv tes mus ib txhis.

Bro TubQwj

Kuv mas tseem yov mus puab nkawv 2 tug status kom loj tshaj thiab zoo nkauj tshaj thiab vim twb yog muaj nkawv es Hmoob thiaj muaj Engineers, Phd, etc... coob li coob, txhob muaj nkawv ces peb kawg niaj hnub cab nyuj cab nees nce toj nqis hav xwb mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bro TubQwj

Kuv mas tseem yov mus puab nkawv 2 tug status kom loj tshaj thiab zoo nkauj tshaj thiab vim twb yog muaj nkawv es Hmoob thiaj muaj Engineers, Phd, etc... coob li coob, txhob muaj nkawv ces peb kawg niaj hnub cab nyuj cab nees nce toj nqis hav xwb mas.

Bawg.... koj ob nyuag ko miv miv xwb os. Qhov yog li koj hais mas yog Russia thiab Suav, nyab laj liab thiaj tsim nyog qhuas thiab ua lawv tsaug pob. Ob nyuag Hmoob ntawd xwb mas pab tsis tau dab tsi os. Vim nkawd lawv Nyaj laj qab xwb nes.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg hmoob ua hmov thiab tshua

hnub kuv los pom nej sau ntawv sib tham hauv no muaj ntau leej kuj hais tau yog lawm tiam sis kuv muaj lus pom me me li hauv qab no ntxiv:

- txawm peb yuav ua nom ua tswv nyob rau lub teb chaw twg los thov peb nco tias peb yog hmoob

-ua nom ua tswv ua raws txoj cai,ua raws txoj kev ncaj ncees,ua txhawm kom luag lwm haiv saib taus yus,ua txhawm kom muaj kev paub nrog luag.

-thov peb tsis txhob sib ntxub,tig ua zoo xav es rov los sib hlub seb ib hnub tom ntej no peb puas yuav muaj ib thaj av yog peb ntiag tug mog kwv tij

-tus ho tau ua hauj lwm los thov txhob cem thiab ntxub peb hmoob txom nyem nyob toj siab,ua lub siab loj los siab qhia kom tawm tau ntawm txoj kev txom nyem mog

-qhov peb ib leeg nyob ib lub teb chaws nws kuj yog ib qho chaw zoo rau peb cuav zos sab laj hauj lwm ua peb yuav ua lawm yav tom ntej.

Thov ib tsoom kwv tij phooj ywg hmoob txhua tuas ua lub siab loj tsis txhob me siab mog es tig los sib tham sib sab laj hauj lwm thiaj li yuav tiav mog.

Nej puas tu siab thiab tias cas yus mus nrog luag ua hauj lwm los tsis tau siv yus tej txuj ci rau hauv li,koj sim muab xav tias yog peb"hmoob"muaj ib lub teb chaws ntshe peb hmoob yuav muaj txuj ci ntau nrog luag thuav kawm ntshe yuav lom zem heev li es cia luag lwm haiv tuaj nrog yus ua hauj lwm li niaj hnub no ntshe yuav tsis kho hmoob siab li no os.yog li ntawv thiaj xav thov kom peb sib hlub.

Qhov twg tsis yog los thov nej zam lub txim pub

ua tsaug

ntsib kuv: tubkawmviengxay@hotmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now