Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

hmoob tsa thawj coj

118 posts in this topic

Posted · Report post

Raws li kuv soj ntsuam mas hmoob los lus pheej hais tas zaj tas zog tias mob tsa muaj thawj coj hmoob lawm. Lo lus no thov kom peb xav kom zoo zoo thiab meej meej lawm mam hais thiaj haum txoj cai thiab thiaj tsis rov rhuav hmoob lub npe ntxiv lawm.

1- hmoob cov thawj nyob rau cov teb chaws muaj hmoob ntawv tseem hu tsis tau tias yog thawj coj hmoob, vim tsuas tsa raws nom tswv hauv lub teb chaws ntawv txoj cai los ua hauj lwm rau tseem hwj xwb-lawv yeej tsis yog tsa los ntawm pej xeem hmoob kom los txhawb nqa txhim kho tsev neeg hmoob thoob ntiaj teb. Nyias tsuas ua tau raws li txoj cai ntawm lub teb chaws uas tsis yog hmoob lub. thiaj tsis tsim nyog ris lub npe tias thawj coj hmoob.

2- yuav tau hais kom meej kiag tias cov nom nplog uas yog hmoob nyob nplog teb, cov nom suav uas yog hmoob nyob suav teb, cov nom hmoob tsa nyob asmesliskas thiaj meej peb hmoob thiaj to taub. Vim tej nom tsa rau los ntawm nyias qhov chaw nyob los sis nyias lub teb chaws ntawv tsuas yog cov pej xeem uas nyob hauv nws qab tswv hwm xwb thiaj tau kev tso cai hu nws los yog thiaj yuav tsum tau hwm nws uas lawv tus nom. cov nyob rau lwm lub teb chaws tsis muaj kev cai hwm tias yog lawv tus nom.

3- Hmoob yuav hu tau hais tias yog hmoob tus nom los yog hmoob tus huab tais no mas yog tus tsa los ntawm hmoob lub teb chaws uas hmoob yog tus tswj tag txhua yam thiaj raug cai. Tam sim no qhov peb pheej tsis kam muaj teb chaws thiab ho tsis kam nrhiav kom hmoob muaj teb chaws ces yog peb twb txaus siab tias peb muaj huab tais, muaj nom hmoob lawm. Qhov tseeb tshaj peb yeej tsis muaj ib yam nyuag dab tsis yuav los tim thooj rau ntiaj teb tias yog hmoob tug li nawb.

Thawm kawg no, yog hmoob ntshaw ua nom hmoob,hmoob ntshaw kom hmoob muaj thawj-peb tsev neeg hmoob yuav tau tig los xav kom meej meej tias yuav ua li cas????? es txhob niaj hnub vwm rau txoj kev tsa nom tsis muaj qab hau lawm mog..... txaj muag dhau lawm los sis tau xav tuag thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li kuv soj ntsuam mas hmoob los lus pheej hais tas zaj tas zog tias mob tsa muaj thawj coj hmoob lawm. Lo lus no thov kom peb xav kom zoo zoo thiab meej meej lawm mam hais thiaj haum txoj cai thiab thiaj tsis rov rhuav hmoob lub npe ntxiv lawm.

1- hmoob cov thawj nyob rau cov teb chaws muaj hmoob ntawv tseem hu tsis tau tias yog thawj coj hmoob, vim tsuas tsa raws nom tswv hauv lub teb chaws ntawv txoj cai los ua hauj lwm rau tseem hwj xwb-lawv yeej tsis yog tsa los ntawm pej xeem hmoob kom los txhawb nqa txhim kho tsev neeg hmoob thoob ntiaj teb. Nyias tsuas ua tau raws li txoj cai ntawm lub teb chaws uas tsis yog hmoob lub. thiaj tsis tsim nyog ris lub npe tias thawj coj hmoob.

2- yuav tau hais kom meej kiag tias cov nom nplog uas yog hmoob nyob nplog teb, cov nom suav uas yog hmoob nyob suav teb, cov nom hmoob tsa nyob asmesliskas thiaj meej peb hmoob thiaj to taub. Vim tej nom tsa rau los ntawm nyias qhov chaw nyob los sis nyias lub teb chaws ntawv tsuas yog cov pej xeem uas nyob hauv nws qab tswv hwm xwb thiaj tau kev tso cai hu nws los yog thiaj yuav tsum tau hwm nws uas lawv tus nom. cov nyob rau lwm lub teb chaws tsis muaj kev cai hwm tias yog lawv tus nom.

3- Hmoob yuav hu tau hais tias yog hmoob tus nom los yog hmoob tus huab tais no mas yog tus tsa los ntawm hmoob lub teb chaws uas hmoob yog tus tswj tag txhua yam thiaj raug cai. Tam sim no qhov peb pheej tsis kam muaj teb chaws thiab ho tsis kam nrhiav kom hmoob muaj teb chaws ces yog peb twb txaus siab tias peb muaj huab tais, muaj nom hmoob lawm. Qhov tseeb tshaj peb yeej tsis muaj ib yam nyuag dab tsis yuav los tim thooj rau ntiaj teb tias yog hmoob tug li nawb.

Thawm kawg no, yog hmoob ntshaw ua nom hmoob,hmoob ntshaw kom hmoob muaj thawj-peb tsev neeg hmoob yuav tau tig los xav kom meej meej tias yuav ua li cas????? es txhob niaj hnub vwm rau txoj kev tsa nom tsis muaj qab hau lawm mog..... txaj muag dhau lawm los sis tau xav tuag thiab.

Tus phooj ywg,

Kuv thov tawm tswv yim mentsis, raws li kuv xav mas cov lus koj hais ntawv kuj raug thiab tsis raug thiab. Qhov kuv nrog pom zoo yog qhov tias cov thawj coj ntawd tsis yog hmoob tsa los tuav hmoob txoj cai nyob ib lub teb chaws hmoob (hais piv txwv) li koj hais. Tiamsis qhov kuv tsis pom zoo mas yog qhov uas zoo li koj xav kom s/d txhob mus nrog luag lwm haiv neeg ua nom. Thiab kom hmoob txhob hwm hmoob tej nom uas ua rau luag lwm haiv ntawd. Vim li cas kuv thiaj tsis pom zoo, vim tias txoj kev xav kom hmoob muaj teb chaws ces yog kev npau suav xwb, qhov tseeb ces nyob txog twg los yeej yuav muaj tus mus nrog luag ua hauj lwm rau luag luag thiaj li saib taus yus haiv hmoob. Qhov tseem ceeb peb tsis muaj teb chaws mas txawm yog leej twg tau ua nom nyob lub tebchaws twg los peb yuav tsum hwm tagnrho peb txhob mus cais lawv. Tsis tas li ntawd peb yuav tau hais kom lawv ho saib xyuas thiab hlub peb cov hmoob uas nyob ntawm lawv txoj kev tswj hwm thiab. Tsis tag li xwb peb tsim nyog yuav txhawb kom peb cov hmoob mus ua tau luag nom coob luag thiaj saib taus yus, tsuas yog thov kom cov nom uas hais no hos txawj los hlub hmoob xwb ces zoo lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus phooj ywg,

Kuv thov tawm tswv yim mentsis, raws li kuv xav mas cov lus koj hais ntawv kuj raug thiab tsis raug thiab. Qhov kuv nrog pom zoo yog qhov tias cov thawj coj ntawd tsis yog hmoob tsa los tuav hmoob txoj cai nyob ib lub teb chaws hmoob (hais piv txwv) li koj hais. Tiamsis qhov kuv tsis pom zoo mas yog qhov uas zoo li koj xav kom s/d txhob mus nrog luag lwm haiv neeg ua nom. Thiab kom hmoob txhob hwm hmoob tej nom uas ua rau luag lwm haiv ntawd. Vim li cas kuv thiaj tsis pom zoo, vim tias txoj kev xav kom hmoob muaj teb chaws ces yog kev npau suav xwb, qhov tseeb ces nyob txog twg los yeej yuav muaj tus mus nrog luag ua hauj lwm rau luag luag thiaj li saib taus yus haiv hmoob. Qhov tseem ceeb peb tsis muaj teb chaws mas txawm yog leej twg tau ua nom nyob lub tebchaws twg los peb yuav tsum hwm tagnrho peb txhob mus cais lawv. Tsis tas li ntawd peb yuav tau hais kom lawv ho saib xyuas thiab hlub peb cov hmoob uas nyob ntawm lawv txoj kev tswj hwm thiab. Tsis tag li xwb peb tsim nyog yuav txhawb kom peb cov hmoob mus ua tau luag nom coob luag thiaj saib taus yus, tsuas yog thov kom cov nom uas hais no hos txawj los hlub hmoob xwb ces zoo lawm.

Tus phooj ywg noob hmoob.

Koj hais zoo lawm tsuas yog koj nkam siab tsis tau meej cov lus kuv hais xwb. Qhov hmoob nyob txog twg yuav tau rau siab xyaum nrog luag tuav num tseem ceeb ntawm tseem hwv kom paub txog kev cai lij choj mus rau kev txhawb tsa kom kev ua neej caug tau luag, kev noj haus, kev kawm kom mus tau raws luag tus laj txheej ntawm lub teb chaws ntawv mas yeej yuav tsum tau ua thiaj yuav nyob nrog luag tau. Qhov no tsis yog yam kuv hais, kuv tsuas hais tias cov nom no yog tsa los raws li nom tswv ntawm lub teb chaws ntawv tus lajfai kav tswv xwb. txhua tus pej xeem hmoob thiab lwm haiv neeg nyob qab twj hwm ntawv, nws thiaj yog lawv tus nom raws txoj cai xwb, tab sis nws tsis yog tag nrho tsob hmoob tus nom thiaj hu tsis tau nws ua nom hmoob. ua ke ntawv los cov pej xeem hmoob uas nyob lwm lub teb chaws uas tsis nce rau nws qab tswj hwm tsis koob xyuam yuav tsum hwm nws raws lajfai thivmeem ntawm nws. Vim nws tsis yog cov hmoob uas tsis nyob lub teb chaws ntawv tus nom, kuv yog txhais li ntawv xwb. hos peb hmoob yeej nyob thoob ntuj lawm leej twg muaj peev xwm kav tsij mus nrog luag sib tw ua luag cov nom tsuav ua tau xwb yeej zoo kawg, tab sis nco qab ntsoov txhob ua li cov dhau los lawm es yus yuav siv qhov nyuag hwj chim ntawv rov los tsim txom thiab quab yuam yus tsob hmoob xwb. Kuv yeej yog hmoob thiab yuav ua thiab hais txhua yam kom hmoob txhob ploj mus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li kuv soj ntsuam mas hmoob los lus pheej hais tas zaj tas zog tias mob tsa muaj thawj coj hmoob lawm. Lo lus no thov kom peb xav kom zoo zoo thiab meej meej lawm mam hais thiaj haum txoj cai thiab thiaj tsis rov rhuav hmoob lub npe ntxiv lawm.

1- hmoob cov thawj nyob rau cov teb chaws muaj hmoob ntawv tseem hu tsis tau tias yog thawj coj hmoob, vim tsuas tsa raws nom tswv hauv lub teb chaws ntawv txoj cai los ua hauj lwm rau tseem hwj xwb-lawv yeej tsis yog tsa los ntawm pej xeem hmoob kom los txhawb nqa txhim kho tsev neeg hmoob thoob ntiaj teb. Nyias tsuas ua tau raws li txoj cai ntawm lub teb chaws uas tsis yog hmoob lub. thiaj tsis tsim nyog ris lub npe tias thawj coj hmoob.

2- yuav tau hais kom meej kiag tias cov nom nplog uas yog hmoob nyob nplog teb, cov nom suav uas yog hmoob nyob suav teb, cov nom hmoob tsa nyob asmesliskas thiaj meej peb hmoob thiaj to taub. Vim tej nom tsa rau los ntawm nyias qhov chaw nyob los sis nyias lub teb chaws ntawv tsuas yog cov pej xeem uas nyob hauv nws qab tswv hwm xwb thiaj tau kev tso cai hu nws los yog thiaj yuav tsum tau hwm nws uas lawv tus nom. cov nyob rau lwm lub teb chaws tsis muaj kev cai hwm tias yog lawv tus nom.

3- Hmoob yuav hu tau hais tias yog hmoob tus nom los yog hmoob tus huab tais no mas yog tus tsa los ntawm hmoob lub teb chaws uas hmoob yog tus tswj tag txhua yam thiaj raug cai. Tam sim no qhov peb pheej tsis kam muaj teb chaws thiab ho tsis kam nrhiav kom hmoob muaj teb chaws ces yog peb twb txaus siab tias peb muaj huab tais, muaj nom hmoob lawm. Qhov tseeb tshaj peb yeej tsis muaj ib yam nyuag dab tsis yuav los tim thooj rau ntiaj teb tias yog hmoob tug li nawb.

Thawm kawg no, yog hmoob ntshaw ua nom hmoob,hmoob ntshaw kom hmoob muaj thawj-peb tsev neeg hmoob yuav tau tig los xav kom meej meej tias yuav ua li cas????? es txhob niaj hnub vwm rau txoj kev tsa nom tsis muaj qab hau lawm mog..... txaj muag dhau lawm los sis tau xav tuag thiab.

Bawg koj lub tswv8 no ntse yuav siv tsis tau. koj tsis respect koj tej neeg Hmoob mus nrog luag ua nom ces zoo ib yam li uas koj yog ib tug neeg barbarian nawb. Koj txawm nyob lub teb chaws twg los xijpeem koj yuav tau fwm luag txojcai tsoomfwv, tej nom (txawm yog koj neeg luag lwm haiv neeg ) los yus yuav tsum txhob tawmtsam muab luag saib luag rau lubsamxeeb.....cov no mas kuv tsis hais cov Hmoob tsa Hmoob ...kuv hais cov uas luag tsoomfwm yog tus tsa los ua nom ov.

Kuv muab hais yoojyim li no xwb mas ....koj puas Respect peb tus CITY COUNCIL- BLONG XIONG LOS YOG SENATOR MEE MOUA THIAB?????

Yog yuav tos li cov saub hais es Hmoob tus Huabtais yuav nqis saum ntuj los es koj mam li Respect no ntshe yuav tsis muaj hnub...though you may keep on praying!

Hmoob lub tebchaws ces will never existed...don't even dream of it!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmong suavdaws:

raws li fajtim nyeem nej cov coments mas zoo li peb tseem tsi tau totaub xyov peb yog leejtwg tiag. fajtim totaub nej cov lus zoo tabsis zoo li nej tsi muab separate kom nyias mus nyias seem ces nej thiaj hais lus ibleeg tsi nkag ib leeg siab.

yog peb tham mus hmong sab no ces nej cov hluas uas tuaj lojhlob tebchaws no tsi totaub txog hmong kev ua nom ua tswv. Hmong kev ua nom ua tswv losis hmong tus kasmoos ces yog los ntawm cov koomhaum txhua txhia lub ntag. tus uas tau ua thawj rau lub koomhaum ntawm ces txawm yog hmong ib tug nom lawm ntag. hmong yeej coj li no los ntev lawd.

yog nej cov hluas uas tuaj lojhlob tebchaws no ces nej ho hais tias tej nyuas koomhaum ntawm quavdev xwb thiab tej nyuag thawj ntawm peb li peb tsi tau tsa los ua peb nom, peb laj hwm nws kiag.

yog peb ho mus tham txog sab kev ua nom ua tswv hauv USA no ces peb cov laus losis cov mature hmong ho hais tias tej nom ntawm tsi yog nom hmong. tiamsis cov hluas ces ho qhuas qab qhuas tsau tias ua li ntam thiaj yog tsa nom. tabsis thaum muaj teebmeem khuajkhuas ces ho mus cuag cov nyuag nom hmong xwb, tus nom melikas uas yug mus vote rau ntawm ces simneej no lawv twb tsi paub xyov koj yog leejtwg.

yog zoo li no lawm peb yuavtau los sib totaub peb kom meej meej mas peb thiaj li yuav mus tau rau yav tomntej no uake. cov uas ntshaw kom hmong rov muaj tebchaws dua los kom peb pab txhawb thiab. cov uas ho hais tias USA no yeej yog yug lub tebchaws lawm los kom peb ho nkag siab nws thiab. peb ibleeg txhawb ibleeg ces txawm peb ho tau tebchaws los kuj zoo, hos tsi tau los kuj zoo vim peb yeej try peb qhov best lawd.

uatsaug,

Fajtim

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bawg koj lub tswv8 no ntse yuav siv tsis tau. koj tsis respect koj tej neeg Hmoob mus nrog luag ua nom ces zoo ib yam li uas koj yog ib tug neeg barbarian nawb. Koj txawm nyob lub teb chaws twg los xijpeem koj yuav tau fwm luag txojcai tsoomfwv, tej nom (txawm yog koj neeg luag lwm haiv neeg ) los yus yuav tsum txhob tawmtsam muab luag saib luag rau lubsamxeeb.....cov no mas kuv tsis hais cov Hmoob tsa Hmoob ...kuv hais cov uas luag tsoomfwm yog tus tsa los ua nom ov.

Kuv muab hais yoojyim li no xwb mas ....koj puas Respect peb tus CITY COUNCIL- BLONG XIONG LOS YOG SENATOR MEE MOUA THIAB?????

Yog yuav tos li cov saub hais es Hmoob tus Huabtais yuav nqis saum ntuj los es koj mam li Respect no ntshe yuav tsis muaj hnub...though you may keep on praying!

Hmoob lub tebchaws ces will never existed...don't even dream of it!

Koj xav yuam kev thiab nkag siab yuam kev lawm xwb.

Kuv nyob lub teb chaws twg ces kuv yeej hwm cov nom hauv lub teb chaws ntawv hos thiab yeej nyob qab tswj hwm ntawm txoj cai lub teb chaws ntawv. Tab sis yog kuv nyob hauv nplog es koj kom kuv mus hwm cov nom nyab laj tsa uas yog hmoob nyob vietnam mas nws tsis raug cai lawm xwb no nawb. tej zaug kuv cov lus muab kev nkag siab tsis txaus rau nej los puas yog nej ho tsis nyeem kom to taub xwb txhob me siab maj. Koj muab kuv cov lus xav kuv tsuas hais qhov tseeb xwb, hos yuav tos nom uas yog ntuj tso mas tsuas yog nej txheej qub hmoob lawm xwb peb cov hmoob txheej tshoj no tej kev tos ntuj los yog tos lwm haiv neeg tsis muaj qab haus rau peb lawm ov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmong suavdaws:

raws li fajtim nyeem nej cov coments mas zoo li peb tseem tsi tau totaub xyov peb yog leejtwg tiag. fajtim totaub nej cov lus zoo tabsis zoo li nej tsi muab separate kom nyias mus nyias seem ces nej thiaj hais lus ibleeg tsi nkag ib leeg siab.

yog peb tham mus hmong sab no ces nej cov hluas uas tuaj lojhlob tebchaws no tsi totaub txog hmong kev ua nom ua tswv. Hmong kev ua nom ua tswv losis hmong tus kasmoos ces yog los ntawm cov koomhaum txhua txhia lub ntag. tus uas tau ua thawj rau lub koomhaum ntawm ces txawm yog hmong ib tug nom lawm ntag. hmong yeej coj li no los ntev lawd.

yog nej cov hluas uas tuaj lojhlob tebchaws no ces nej ho hais tias tej nyuas koomhaum ntawm quavdev xwb thiab tej nyuag thawj ntawm peb li peb tsi tau tsa los ua peb nom, peb laj hwm nws kiag.

yog peb ho mus tham txog sab kev ua nom ua tswv hauv USA no ces peb cov laus losis cov mature hmong ho hais tias tej nom ntawm tsi yog nom hmong. tiamsis cov hluas ces ho qhuas qab qhuas tsau tias ua li ntam thiaj yog tsa nom. tabsis thaum muaj teebmeem khuajkhuas ces ho mus cuag cov nyuag nom hmong xwb, tus nom melikas uas yug mus vote rau ntawm ces simneej no lawv twb tsi paub xyov koj yog leejtwg.

yog zoo li no lawm peb yuavtau los sib totaub peb kom meej meej mas peb thiaj li yuav mus tau rau yav tomntej no uake. cov uas ntshaw kom hmong rov muaj tebchaws dua los kom peb pab txhawb thiab. cov uas ho hais tias USA no yeej yog yug lub tebchaws lawm los kom peb ho nkag siab nws thiab. peb ibleeg txhawb ibleeg ces txawm peb ho tau tebchaws los kuj zoo, hos tsi tau los kuj zoo vim peb yeej try peb qhov best lawd.

uatsaug,

Fajtim

Hmoob tau tsa nom raws tej xeem neeg, tej koom haum thiab koom tsis haum puv ntia lub teb chaws US no lawm. Tab sis tsi tau muaj ib tug nom hmoob nyob qhov twg los daws hmoob tej teeb meem kab theem haiv thiab cagku (society) li nawb. Raws kuv tsom mas sawv daws tsa los sib nyog thiab ua kom hmoob haj yam ntxhov thiab sib cais ua ntau pab tshaj yav dhau los lawm xwb ov, kuv yeej xav txhawb, xav hwm xav qhuas hmoob tshaj plaws thiab xav pom hmoob ua kom yog ua kom haum kom zoo kawg kiag. tab sis kuv yeej tsis pom li. yog kuv ntse thiab txawj txaus ces kuv twb ua kiag rau hmoob lawm nawb. Hos cov hmoob uas ho mus nrog luag sib tw kom muaj feem xyuam thiab thiv meem raws cai hauv US no los yeej zoo kawg lawm tsuas yog lawv tsuas ua tau li tus policy xwb, kev yuav txim kho kom hmoob nyob dhau ntau hom teeb meem tam sim no uas khuab nyuab kauj nyem hmoob yeej tseem daws tsis tau ov nawb. Hais txog hmoob yuav muaj teb chaws mas tsis yooj yim kiag vim hmoob tsis tau yog kab theem neeg muaj teb chaws. Nyob luag teb chaws uas moojkav lijchoj thiab txheeb meem twb ua phau zias ntaum lees raws lajtxheej twj kav los lawm pua pua xyoo lawm twb tseem xyoog tsis tau tau. Yog li yuav ua li cas hmoob thiaj yuav mus ua kiag tau tus tswv tawm thiab kav txhua tshooj cai ntawm ib lub teb chaws maj los. Li no ntag nawb qhov kuv tuaj define kom hmoob ua dab tsis hais dab tsi los yuav tsum hais kom raug qhov tseeb, txhob hais kom zoo zoo mloog tab sis siv tsis tau txiaj ntxim li hmoob niaj hnub sib dag no lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txwmlijsim,

koj puas nyob Minnesota maj lov. koj sim mus observe Hmong 18 xeem kev hais plaub koj thiaj paub tias lawv daws hmoob teebmeem npaum li cas.

hmoob yeej muaj tebchaws los lawd laiv, tsuas yog poob mus rau suav rau nplog tag lawm xwb. qhov tseemceeb ces how we are going to get it back xwb. yeej tsi yoojyim uas yuav rov muab peb lub tebchaws rovqab tabsis yog koj yog kuv yog peb hmong suavdaws sib koom siab ces there is nothing to stop us, and there is nothing imposible for our hmong people to reclaims our land back.

tseemmoob

Hmoob tau tsa nom raws tej xeem neeg, tej koom haum thiab koom tsis haum puv ntia lub teb chaws US no lawm. Tab sis tsi tau muaj ib tug nom hmoob nyob qhov twg los daws hmoob tej teeb meem kab theem haiv thiab cagku (society) li nawb. Raws kuv tsom mas sawv daws tsa los sib nyog thiab ua kom hmoob haj yam ntxhov thiab sib cais ua ntau pab tshaj yav dhau los lawm xwb ov, kuv yeej xav txhawb, xav hwm xav qhuas hmoob tshaj plaws thiab xav pom hmoob ua kom yog ua kom haum kom zoo kawg kiag. tab sis kuv yeej tsis pom li. yog kuv ntse thiab txawj txaus ces kuv twb ua kiag rau hmoob lawm nawb. Hos cov hmoob uas ho mus nrog luag sib tw kom muaj feem xyuam thiab thiv meem raws cai hauv US no los yeej zoo kawg lawm tsuas yog lawv tsuas ua tau li tus policy xwb, kev yuav txim kho kom hmoob nyob dhau ntau hom teeb meem tam sim no uas khuab nyuab kauj nyem hmoob yeej tseem daws tsis tau ov nawb. Hais txog hmoob yuav muaj teb chaws mas tsis yooj yim kiag vim hmoob tsis tau yog kab theem neeg muaj teb chaws. Nyob luag teb chaws uas moojkav lijchoj thiab txheeb meem twb ua phau zias ntaum lees raws lajtxheej twj kav los lawm pua pua xyoo lawm twb tseem xyoog tsis tau tau. Yog li yuav ua li cas hmoob thiaj yuav mus ua kiag tau tus tswv tawm thiab kav txhua tshooj cai ntawm ib lub teb chaws maj los. Li no ntag nawb qhov kuv tuaj define kom hmoob ua dab tsis hais dab tsi los yuav tsum hais kom raug qhov tseeb, txhob hais kom zoo zoo mloog tab sis siv tsis tau txiaj ntxim li hmoob niaj hnub sib dag no lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txwmlijsim,

koj puas nyob Minnesota maj lov. koj sim mus observe Hmong 18 xeem kev hais plaub koj thiaj paub tias lawv daws hmoob teebmeem npaum li cas.

hmoob yeej muaj tebchaws los lawd laiv, tsuas yog poob mus rau suav rau nplog tag lawm xwb. qhov tseemceeb ces how we are going to get it back xwb. yeej tsi yoojyim uas yuav rov muab peb lub tebchaws rovqab tabsis yog koj yog kuv yog peb hmong suavdaws sib koom siab ces there is nothing to stop us, and there is nothing imposible for our hmong people to reclaims our land back.

tseemmoob

Phooj ywg Teemhmoob.

Kuv zoo siab ntsib koj dua, Kuv yeej mus ncig thoob ntau lub states uas muaj hmoob coob, thiab kuj mus kawm kom paub txog hmoob tej koom haum ntau hom lawm.

kuv koob xyuam yuav tau hais qhov tseeb uas kuv pom, kuv paub thiab kuv to taub. Kuv yuav quetion koj thiab ho yuav tshab txhais me ntsis txog qhov reason kuv tau tawm cov lus no.

Hmoob yog ib tsob neeg coj tib tug cai xwb, vim li cas nyias thiaj yuav tsum muaj nyias ib tus nres xeem los daws xeem ntawv cov teeb meem??

Txhua txhua xeem hmoob puav leej yog hmoob thiab yog ib tsev neeg xwb, vim li cas nyias thiaj tsa muaj nyias ib lub koom haum rau nyias xeem neeg??

Kuv xav mas yog thaum yus tsuas xav txhawb tsa thiab txim kho yus xeem xwb tso cov lwm xeem txawm ho yuav raug cais tawm ua li cas lawm los tsis txob txog yus lawm no, puas xog yus saib yus xeem tseem ceeb dua xwb?

Cov koom haum cuab xeem no ua dab tsi rau nyias xeem neeg thiab ho benefit li cas rau lwm xeem sab nrauv? Kev sib raug zoo ntawm cov xeem no nce qib lawm pestsawg?

Koj qhia kuv saib cov nres xeem txoj hauj lwm ntawv daws ouas tau hmoob cov ligal issues? Los yog peb yeej yuav kawg rau nram Court xwb thiaj tiav raws cai?

Ua ntej hmoob yuav daws tau teeb meem yog yuav tau paub txog the nature of the issue and the cause of the issues, li ntawv kev yuav kho kom hmoob vam meej thiab haum xeeb. Yog yuav rov muab yam tseem ceeb ntawm hmoob tus cai tus cag rov los kho hmoob, li ntawv yog hmoob txawj ntse txog qhov mus txhawb tau nation regulation los puas local regulation kom dho hmoob li society lawm ces yuav kho tau hmoob nce qib zuj zus mus.

Yog kawg lawm, hmoob yeej muaj cai reclaim-recall hmoob tej teb chaws los mas. Tab sis hmoob txoj kev paub thaj tsob(concept & responsibility) raws ib tug pej xeem neeg muaj haiv tseem tsis tau muaj li. Txawm hmoob yuav muaj tebchaws los yeej tsis muaj kev sib hlub sib haum xeeb thiab txawj mob siab txog teeb meem haiv los yog teeb meem ntawm society. Nyias tseem saib nyias ntiag tug tseem ceeb tshaj xwb(eg, tej nyuag koom haum me me kav muaj caum thiab puas leej neeg xwb yeej muaj teeb meem txog kev tsis ncaj ncees lawm) yog zoo li no, thaum muab kiag national budget cob kiag rau thiab ces tseem piv tsis tau tau cov nom corruption tim nplog teb. Yog hmoob kav kiag daim av twg ces kab noog, tsiaj thiab yuav tsuab tsav sim yeej tu noob mus li. Vim pej xeem hmoob tsis muaj lub siab khuv sim thiab hlub ntsaw txog lawv, hmoob pej xeem tsis paub txog txiaj ntsim thiab kev tseem ceeb ntawm kev ua tswv tebchaws-koj xim au zoo xav nawb phooj ywg.

Yog kuv ho hais tau hais qhov twg siab hmoob thiab tsis tseeb lawm los kom nej xav tias no yog kev tshawb pom ntawm kuv ib leeg no xwb

Ua tsaug

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Equally treat and equally respect lead to peace, love, smooth relationship and promotion.

Without the rightness foundation everything will fall apart from one another.

Without the appropriate philosophy, tactics and strategy will not meet the goal.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

uatsaug ntau os txwmlijsim,

peb yuavtau los sibnug sib tham li no es peb thiaj li rov paub peb hmong zoo zujzus ntxiv.

ntawm hmong cov xeem mas tseemmoob ntseeg tau li no tias ntuj tso los rau hmong siv coj hmong kom hmong ciaj haiv, tabsis hmong tsi paub siv xwb. xyov puas muaj tibneeg ntiajteb muab lub xeem los hwm li peb hmong no.

ntawm tseemmoob mas hmong cov xeem yog ib qhov chaw political being. hmong kev ua nom ua tswv txawv dua li the main street society, vim yog los ntawm lub xeem uas hmong saib ua qhov tseemceeb. yog li

lub koomhaum cuab xeem 18 Xeem hauv Minnesota thiaj li tau tsa los coj hmong thiab daws hmong tej npas ham khuajkhuas.

cov neeg txawj ntse li koj li kuv thiab li peb cov tuaj hauv hmongza no yuav tsi need 18 xeem pab dabtsi, tabsis kom wb paub tias tseem tshuav koj thiab kuv wb cov kwvtij thiab cov hmong uas lawv tseem tsi paub li wb kom lawv muaj chaw vam. I'm talking txog tus hmong uas tsi paub english, tsi coj tie, nav suit li koj li kuv. lawv cov no yog tus pojniam khiav lawm losis tus txiv khiav lawm leej twg yuav pab tau, tsuas yog feem loj ces 18 xeem xwb. es yog peb pom mus li no ces kuj zoo lawd.

kuv yeej nyob hauv lub 18 xeem no tau 2 term, kuv yeej pom tias pab tau peb cov hmong uas lawv tseem muaj qhov need ntau heev. !8 xeem no licensed mediation through the State Courthouse. txhua tus uas hais plaub muaj mediation license.

ntawm cov nres xeem mas ua tau ntau yam rau hmong in general xws li tej nomtswv mayors, city councils, police department losis State Agency luag yeej respect thiab share lawv tej tswvyim rau koomhaum kom ua li ub li no pab hmong.

thaum ub police yuav tua menyuam hmong laib li cas los tau tabsis nimno lawv tseg lawm vim peb kev communication hais sib haum. thaum ub peb cov pojniam hu police tuaj txhom peb cov txivneej yam tsi muaj qabhau, nimno lawv tuaj los lawv kom mus cuag 18 xeem yog npas ham khuajkhuas. hmong tej tsev funeral homes yuav raug muab kaw kom tag vim tsi meet lawv tus standard los 18 xeem hais ib los xwb lawv tsi kaw, lawv thiaj li muab thooj av tim downtown st. paul muag 30k rau hmong los ua hmong li funerals. yog yuav name mas muaj ntau ntxiv.

kuv yuav teb tsi tag koj cov lus tabsis yog tshuav dabtsi no wb mam li rov nplawm cai qhuav ua nawb phoojywg txwmlijsim. uatsaug.

Tseemmoob

Phooj ywg Teemhmoob.

Kuv zoo siab ntsib koj dua, Kuv yeej mus ncig thoob ntau lub states uas muaj hmoob coob, thiab kuj mus kawm kom paub txog hmoob tej koom haum ntau hom lawm.

kuv koob xyuam yuav tau hais qhov tseeb uas kuv pom, kuv paub thiab kuv to taub. Kuv yuav quetion koj thiab ho yuav tshab txhais me ntsis txog qhov reason kuv tau tawm cov lus no.

Hmoob yog ib tsob neeg coj tib tug cai xwb, vim li cas nyias thiaj yuav tsum muaj nyias ib tus nres xeem los daws xeem ntawv cov teeb meem??

Txhua txhua xeem hmoob puav leej yog hmoob thiab yog ib tsev neeg xwb, vim li cas nyias thiaj tsa muaj nyias ib lub koom haum rau nyias xeem neeg??

Kuv xav mas yog thaum yus tsuas xav txhawb tsa thiab txim kho yus xeem xwb tso cov lwm xeem txawm ho yuav raug cais tawm ua li cas lawm los tsis txob txog yus lawm no, puas xog yus saib yus xeem tseem ceeb dua xwb?

Cov koom haum cuab xeem no ua dab tsi rau nyias xeem neeg thiab ho benefit li cas rau lwm xeem sab nrauv? Kev sib raug zoo ntawm cov xeem no nce qib lawm pestsawg?

Koj qhia kuv saib cov nres xeem txoj hauj lwm ntawv daws ouas tau hmoob cov ligal issues? Los yog peb yeej yuav kawg rau nram Court xwb thiaj tiav raws cai?

Ua ntej hmoob yuav daws tau teeb meem yog yuav tau paub txog the nature of the issue and the cause of the issues, li ntawv kev yuav kho kom hmoob vam meej thiab haum xeeb. Yog yuav rov muab yam tseem ceeb ntawm hmoob tus cai tus cag rov los kho hmoob, li ntawv yog hmoob txawj ntse txog qhov mus txhawb tau nation regulation los puas local regulation kom dho hmoob li society lawm ces yuav kho tau hmoob nce qib zuj zus mus.

Yog kawg lawm, hmoob yeej muaj cai reclaim-recall hmoob tej teb chaws los mas. Tab sis hmoob txoj kev paub thaj tsob(concept & responsibility) raws ib tug pej xeem neeg muaj haiv tseem tsis tau muaj li. Txawm hmoob yuav muaj tebchaws los yeej tsis muaj kev sib hlub sib haum xeeb thiab txawj mob siab txog teeb meem haiv los yog teeb meem ntawm society. Nyias tseem saib nyias ntiag tug tseem ceeb tshaj xwb(eg, tej nyuag koom haum me me kav muaj caum thiab puas leej neeg xwb yeej muaj teeb meem txog kev tsis ncaj ncees lawm) yog zoo li no, thaum muab kiag national budget cob kiag rau thiab ces tseem piv tsis tau tau cov nom corruption tim nplog teb. Yog hmoob kav kiag daim av twg ces kab noog, tsiaj thiab yuav tsuab tsav sim yeej tu noob mus li. Vim pej xeem hmoob tsis muaj lub siab khuv sim thiab hlub ntsaw txog lawv, hmoob pej xeem tsis paub txog txiaj ntsim thiab kev tseem ceeb ntawm kev ua tswv tebchaws-koj xim au zoo xav nawb phooj ywg.

Yog kuv ho hais tau hais qhov twg siab hmoob thiab tsis tseeb lawm los kom nej xav tias no yog kev tshawb pom ntawm kuv ib leeg no xwb

Ua tsaug

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

uatsaug ntau os txwmlijsim,

peb yuavtau los sibnug sib tham li no es peb thiaj li rov paub peb hmong zoo zujzus ntxiv.

ntawm hmong cov xeem mas tseemmoob ntseeg tau li no tias ntuj tso los rau hmong siv coj hmong kom hmong ciaj haiv, tabsis hmong tsi paub siv xwb. xyov puas muaj tibneeg ntiajteb muab lub xeem los hwm li peb hmong no.

ntawm tseemmoob mas hmong cov xeem yog ib qhov chaw political being. hmong kev ua nom ua tswv txawv dua li the main street society, vim yog los ntawm lub xeem uas hmong saib ua qhov tseemceeb. yog li

lub koomhaum cuab xeem 18 Xeem hauv Minnesota thiaj li tau tsa los coj hmong thiab daws hmong tej npas ham khuajkhuas.

cov neeg txawj ntse li koj li kuv thiab li peb cov tuaj hauv hmongza no yuav tsi need 18 xeem pab dabtsi, tabsis kom wb paub tias tseem tshuav koj thiab kuv wb cov kwvtij thiab cov hmong uas lawv tseem tsi paub li wb kom lawv muaj chaw vam. I'm talking txog tus hmong uas tsi paub english, tsi coj tie, nav suit li koj li kuv. lawv cov no yog tus pojniam khiav lawm losis tus txiv khiav lawm leej twg yuav pab tau, tsuas yog feem loj ces 18 xeem xwb. es yog peb pom mus li no ces kuj zoo lawd.

kuv yeej nyob hauv lub 18 xeem no tau 2 term, kuv yeej pom tias pab tau peb cov hmong uas lawv tseem muaj qhov need ntau heev. !8 xeem no licensed mediation through the State Courthouse. txhua tus uas hais plaub muaj mediation license.

ntawm cov nres xeem mas ua tau ntau yam rau hmong in general xws li tej nomtswv mayors, city councils, police department losis State Agency luag yeej respect thiab share lawv tej tswvyim rau koomhaum kom ua li ub li no pab hmong.

thaum ub police yuav tua menyuam hmong laib li cas los tau tabsis nimno lawv tseg lawm vim peb kev communication hais sib haum. thaum ub peb cov pojniam hu police tuaj txhom peb cov txivneej yam tsi muaj qabhau, nimno lawv tuaj los lawv kom mus cuag 18 xeem yog npas ham khuajkhuas. hmong tej tsev funeral homes yuav raug muab kaw kom tag vim tsi meet lawv tus standard los 18 xeem hais ib los xwb lawv tsi kaw, lawv thiaj li muab thooj av tim downtown st. paul muag 30k rau hmong los ua hmong li funerals. yog yuav name mas muaj ntau ntxiv.

kuv yuav teb tsi tag koj cov lus tabsis yog tshuav dabtsi no wb mam li rov nplawm cai qhuav ua nawb phoojywg txwmlijsim. uatsaug.

Tseemmoob

With respect.

Kuv ntseeg tias koj yeej hais yog lawm txog hmoob 18 xeem, vim koj yog tus nyob hauv koj yeej yuav pom meej dua khov kuv tuaj ib cag tsom xwb. Tab sis vim loi cas tej teeb meem no thiaj yog 18 xeem li num maj lod- ua li yog teeb meem khaujkhuas hmoob txuam lwm haiv neeg ne ho ua li cas-cia li mus xwb los yog 18 xeem ho muaj influence dab tsis thiab?

Qhov kuv tsis pom tias kev siv xeem los ua kasmoos yuav muaj kev haum xeeb mas vim nyias tsuas txhawb nyias xeem xwb. li ntawv tus neeg ntse ua nyob rau xeem neeg tsawg yeej tsis muaj opportunity yeej kev xaiv tsa li, li ntawv yeeb ncuab thiaj tsom cov kab tawg pleb no siv rov tua hmoob thiab cais tau hmoob mus ntseeg lub philosophy uas ua tsis tau ib pab lawm ntag nawb. Piv xam tias tam sim no yog lwm haiv neeg tsa kiag kuv los ua tus loj tshaj ces kuv xeem neeg muaj nplus thiab txawm sawv khav theeb hiam lwm xeem uas tsis muaj hwj chim ntag laiv. Tej no ntag suav tua hmoob ib phom xwb hmoob mam khee tua kom hmoob tu noob mus, nplog tua ib phom xwb hmoob tua kom hmoob liam sim mus- luag cem hmoob ib los xwb hmoob rov cem thiab tsuj hmoob ua ploj ntais rau ruab tiv sawv tsis tshwm lawm ntag puas yog?

Kuv tsuas hais rau peb xav xwb saib nej ho puas pom li kuv thiab tej no yog nplawm cai ntawm ntug cub laud!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov Phooj ywg,

Kuv xav tias txhua yam yeej muaj qhov phem thiab qhov zoo mus ua ke. Yog peb txawj siv ces nws yuav muaj txiaj ntsig, yog peb tsis txawj siv ces nws yuav muaj txim rau peb. Peb Hmoob lub Xeem los ib yam, yog txawj siv ces yuav yog ib qho uas zoo tshaj plaws uas lwm haivneeg tsis muaj li yus. Yog tsis txawj siv ces ho yuav yog rabriam rov qab los hlais yus cajdab thiab ntag. Ob tug Phooj ywg txwmlijsim thiab tseemhmoob tham los saum toj no leej twg los yeej hais yog tag. Kuv yog ib tug Noobhmoob kuv xav kom peb txhob ua cov uas ntsia ib seem xwb peb yuav tsum ntsia 2 seem, seem zoo thiab seem phem tibsi. Lub neej tomntej peb thiaj li muab tig mus tau rau qhov zoo, kuv ntseeg tias txhua yam yeej yuav prove tsis muaj ib yam uas yuav mus raws qhov qub li, vim peb yog neeg peb muaj lajlim plab plaw. Qhov twg zoo ces peb yuav, qhov twg tsis zoo ces peb kho kom zoo, yam twg yog ho phem dhau lawm tsis muaj qhov zoo hlo li los ho yuav tau muab tso tseg mus li thiab. Nej sim saib luag cov neeg txawj ntse luag twb tuaj yeem muab cov pa-quav tom qhov viv uas tsw phem tshaj plaws coj los siv ua gas kom nws muaj txiaj ntsig los ma.

Hmoob lub xeem yog ib yam uas tshwj xeeb muaj los ib txwv lawm, koj thiab kuv peb yuav sibtham nov es muab nws hloov kiag tsis tau, tiamsis tsim nyog peb yuav tau sib pab qhia kom txawj siv lub xeem no muaj nqis rau peb haiv neeg thiaj tsis rau luag txeeb peb lub xeem coj mus siv kom muaj nqis raug luag haiv neeg tuaj txov hmoob. Txhua yam yuav tau muab nws cais kom meej.

Tamsimno kuv kuj tau pom hmoob hloov ntau kawg lawm thiab hais txog lub xeem, xws li tau muaj cov lus tshwm sim tuaj tias: Lub xeem muab cia rau saum tub ntxhais ua neej ua tsav xwb. Tsis tag li ntawd yog muaj ib tug hmoob ua nom loj txawm yuav yog xeem twg los hmoob yeej txhawb tag nrho lawm. Xav kom txhob muab piv rau cov 18 xeem, vim cov 18 xeem ces yeej yog tsa los saib xyuas hmoob cov xeem mas nyias thiaj li saib nyias xeem tiamsis Kasmoos mas yuav tsum yog kasmoos. Qhov no tej zaum tseem tshuav coob leej tsis tau cais kom meej...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov Phooj ywg,

Kuv xav tias txhua yam yeej muaj qhov phem thiab qhov zoo mus ua ke. Yog peb txawj siv ces nws yuav muaj txiaj ntsig, yog peb tsis txawj siv ces nws yuav muaj txim rau peb. Peb Hmoob lub Xeem los ib yam, yog txawj siv ces yuav yog ib qho uas zoo tshaj plaws uas lwm haivneeg tsis muaj li yus. Yog tsis txawj siv ces ho yuav yog rabriam rov qab los hlais yus cajdab thiab ntag. Ob tug Phooj ywg txwmlijsim thiab tseemhmoob tham los saum toj no leej twg los yeej hais yog tag. Kuv yog ib tug Noobhmoob kuv xav kom peb txhob ua cov uas ntsia ib seem xwb peb yuav tsum ntsia 2 seem, seem zoo thiab seem phem tibsi. Lub neej tomntej peb thiaj li muab tig mus tau rau qhov zoo, kuv ntseeg tias txhua yam yeej yuav prove tsis muaj ib yam uas yuav mus raws qhov qub li, vim peb yog neeg peb muaj lajlim plab plaw. Qhov twg zoo ces peb yuav, qhov twg tsis zoo ces peb kho kom zoo, yam twg yog ho phem dhau lawm tsis muaj qhov zoo hlo li los ho yuav tau muab tso tseg mus li thiab. Nej sim saib luag cov neeg txawj ntse luag twb tuaj yeem muab cov pa-quav tom qhov viv uas tsw phem tshaj plaws coj los siv ua gas kom nws muaj txiaj ntsig los ma.

Hmoob lub xeem yog ib yam uas tshwj xeeb muaj los ib txwv lawm, koj thiab kuv peb yuav sibtham nov es muab nws hloov kiag tsis tau, tiamsis tsim nyog peb yuav tau sib pab qhia kom txawj siv lub xeem no muaj nqis rau peb haiv neeg thiaj tsis rau luag txeeb peb lub xeem coj mus siv kom muaj nqis raug luag haiv neeg tuaj txov hmoob. Txhua yam yuav tau muab nws cais kom meej.

Tamsimno kuv kuj tau pom hmoob hloov ntau kawg lawm thiab hais txog lub xeem, xws li tau muaj cov lus tshwm sim tuaj tias: Lub xeem muab cia rau saum tub ntxhais ua neej ua tsav xwb. Tsis tag li ntawd yog muaj ib tug hmoob ua nom loj txawm yuav yog xeem twg los hmoob yeej txhawb tag nrho lawm. Xav kom txhob muab piv rau cov 18 xeem, vim cov 18 xeem ces yeej yog tsa los saib xyuas hmoob cov xeem mas nyias thiaj li saib nyias xeem tiamsis Kasmoos mas yuav tsum yog kasmoos. Qhov no tej zaum tseem tshuav coob leej tsis tau cais kom meej...

Noob hmoob.

Koj cov lus siv tau lawm, qhov kuv pom mas nyob li koom haum 18 xeem no txhob cias cov cuab xeem mus ua pov txwv li no. Yuav tau teeb tsa cov neeg paub coj raws hmoob cagku los tuav thiab muab cov hmoob uas txawj ntse paub txog lub teb chaws no tus policy hauv mainstream society thiab kev cai lij choj los ua cov daws teeb meem thiaj yuav pab tau tsoom hmoob kom vam meej mus.

Cov koom haum xeem no mas kuv yeej tsis pom ib qho zoo rau tsob hmoob li.

Hmoob cov cuab xeem yeej ib txwm tsim los rau kev tshoob kos xwb-yog muab siv ua lwm yam ces muaj teeb meem xwb. zoo nakus li muab liag mus tho ntoo ho muab taus mus hlais nplej xwb.

Kev yuav tsa nom yuav tau xyaum tsa raws cai tsa nom.

Kev yuav cob qhia kom hmoob vam meej yog yuav tau siv zog tshawb hmoob cov cai zoo xws li tej kev sib hlub-sib nraug zoo-kev sib pab thiab kev haum xeeb nrog rau txujci ntawm tsob hmoob. li ntawv peb hmoob nyob rooj teb twg thiaj yuav tau siv zog kawm lus hmoob ntawv hmoob-thiab moj kuab ntsiab lus tseem ceeb uas tshawb tshau tawm ntawm teej kawm ntawv hmoob thiaj yuav cob qhia tau hmoob mus ib seem kev zoo.

Kuv yeej ua nej s/d tsaug qhov peb tuaj sib cav pauv tswv yim ntawm no zoo heev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Noob hmoob.

Koj cov lus siv tau lawm, qhov kuv pom mas nyob li koom haum 18 xeem no txhob cias cov cuab xeem mus ua pov txwv li no. Yuav tau teeb tsa cov neeg paub coj raws hmoob cagku los tuav thiab muab cov hmoob uas txawj ntse paub txog lub teb chaws no tus policy hauv mainstream society thiab kev cai lij choj los ua cov daws teeb meem thiaj yuav pab tau tsoom hmoob kom vam meej mus.

Cov koom haum xeem no mas kuv yeej tsis pom ib qho zoo rau tsob hmoob li.

Hmoob cov cuab xeem yeej ib txwm tsim los rau kev tshoob kos xwb-yog muab siv ua lwm yam ces muaj teeb meem xwb. zoo nakus li muab liag mus tho ntoo ho muab taus mus hlais nplej xwb.

Kev yuav tsa nom yuav tau xyaum tsa raws cai tsa nom.

Kev yuav cob qhia kom hmoob vam meej yog yuav tau siv zog tshawb hmoob cov cai zoo xws li tej kev sib hlub-sib nraug zoo-kev sib pab thiab kev haum xeeb nrog rau txujci ntawm tsob hmoob. li ntawv peb hmoob nyob rooj teb twg thiaj yuav tau siv zog kawm lus hmoob ntawv hmoob-thiab moj kuab ntsiab lus tseem ceeb uas tshawb tshau tawm ntawm teej kawm ntawv hmoob thiaj yuav cob qhia tau hmoob mus ib seem kev zoo.

Kuv yeej ua nej s/d tsaug qhov peb tuaj sib cav pauv tswv yim ntawm no zoo heev.

Koj hais tau yog kawg lawm,

Cov koom haum xeem no los tsim nyog yuav tau los ntaus nqi yus tus kheej thiab seb yus tso yus txoj cai lijchoj leg yus lub luag hauj lwm puas raug thiab. Yog yus pheej xav tias yus yog tas li es lwm tus thiaj tsis yog xwb ces thaum kawg kuj yuav tsis muaj cov koom haum no ntxiv mus lawm vim yog muaj los yus tsis txawj siv ces nws mus yuam nrog lwm txoj cai lawm. Tus phooj ywg txwmlijsim hais saumtoj no muaj qhov tseem ceeb rau peb cov koom haum yuav tau khaws mus leg xws li koom haum yog ib qho chaw qhia peb ua haiv neeg hmoob xws li qhia ntaub ntawv hmoob, qhia txuj ci tsoo tsho thiab lwm yam ntawm hmoob, kab lig kev cai hmoob, txwv tsis pub ua ib lub koom haum court thiab koom haum Kasmoos los yog koom haum bank es ho tso cov neeg tuav txuj ci hmoob no los ua ib co thawj coj tsav ib lub koom haum li ib lub organization, kuj tsis yog thuam tiamsis tej zaum lawv txoj kev kawm kev txawj tsis yog mus fab ntawv. Ua li no mas thiaj li yuav nyob muaj suab muaj npe thiab vammeej mus zuj zus

Thov txim ntawm cov koom haum vim kuv tsis tau paub nej zoo kuv tsuas hais thuaj pais xwb tsis tau hais caub coos rau ib lub koom haum twg. Yog nej ho ua tau zoo tshaj no lawm los kuj haj yam zoo. Ho tuaj tham tham qhia peb cov noobhmoob nyob thoob txhia chaw thiab peb thiaj tau kev sib pauv kev paub kev txawj los tsim kho peb haiv neeg kom ho ua ib haiv neeg mus ntev lawm tomntej...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NoobHmoob,

uatsaug rau koj cov lus.

tseemmoob yog tus nyob inside out los mas tseemmoob pom mus lawm ibyam hais txog kev coj ntawm 18 xeem. ua li koj xav kom 18 xeem losis cov koomhaum kom lawv pauv lawv tus structure mus zoo li cas tiag.

election ne ho mus li cas txog ntawm cov nres xeem mus rau hauv 18 xeem council.

Koj hais tau yog kawg lawm,

Cov koom haum xeem no los tsim nyog yuav tau los ntaus nqi yus tus kheej thiab seb yus tso yus txoj cai lijchoj leg yus lub luag hauj lwm puas raug thiab. Yog yus pheej xav tias yus yog tas li es lwm tus thiaj tsis yog xwb ces thaum kawg kuj yuav tsis muaj cov koom haum no ntxiv mus lawm vim yog muaj los yus tsis txawj siv ces nws mus yuam nrog lwm txoj cai lawm. Tus phooj ywg txwmlijsim hais saumtoj no muaj qhov tseem ceeb rau peb cov koom haum yuav tau khaws mus leg xws li koom haum yog ib qho chaw qhia peb ua haiv neeg hmoob xws li qhia ntaub ntawv hmoob, qhia txuj ci tsoo tsho thiab lwm yam ntawm hmoob, kab lig kev cai hmoob, txwv tsis pub ua ib lub koom haum court thiab koom haum Kasmoos los yog koom haum bank es ho tso cov neeg tuav txuj ci hmoob no los ua ib co thawj coj tsav ib lub koom haum li ib lub organization, kuj tsis yog thuam tiamsis tej zaum lawv txoj kev kawm kev txawj tsis yog mus fab ntawv. Ua li no mas thiaj li yuav nyob muaj suab muaj npe thiab vammeej mus zuj zus

Thov txim ntawm cov koom haum vim kuv tsis tau paub nej zoo kuv tsuas hais thuaj pais xwb tsis tau hais caub coos rau ib lub koom haum twg. Yog nej ho ua tau zoo tshaj no lawm los kuj haj yam zoo. Ho tuaj tham tham qhia peb cov noobhmoob nyob thoob txhia chaw thiab peb thiaj tau kev sib pauv kev paub kev txawj los tsim kho peb haiv neeg kom ho ua ib haiv neeg mus ntev lawm tomntej...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NoobHmoob,

uatsaug rau koj cov lus.

tseemmoob yog tus nyob inside out los mas tseemmoob pom mus lawm ibyam hais txog kev coj ntawm 18 xeem. ua li koj xav kom 18 xeem losis cov koomhaum kom lawv pauv lawv tus structure mus zoo li cas tiag.

election ne ho mus li cas txog ntawm cov nres xeem mus rau hauv 18 xeem council.

Kuv kuj tsis tau paub meej meej txog 18 xeem txoj cai thiab. Tabsis kuv xav tias 18 xeem yuav tau coj tus xeeb ceem kom meej tias yus yog ib lub Culture Organization xwb mas thiaj li yuav zoo.

Hos hais txog qhov election los mus rau 18 xeem ntawv yuav tau muab cov hluas uas tau mus kawm txawj ntse (yuav tsum yog cov kawm tag fab Nation Culture) los ua cov coj es cia cov laus ua chaw sab laj tuaj tom qab xwb mas thiaj li yuav hloov kho tau mus rau qhov zoo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv kuj tsis tau paub meej meej txog 18 xeem txoj cai thiab. Tabsis kuv xav tias 18 xeem yuav tau coj tus xeeb ceem kom meej tias yus yog ib lub Culture Organization xwb mas thiaj li yuav zoo.

Hos hais txog qhov election los mus rau 18 xeem ntawv yuav tau muab cov hluas uas tau mus kawm txawj ntse (yuav tsum yog cov kawm tag fab Nation Culture) los ua cov coj es cia cov laus ua chaw sab laj tuaj tom qab xwb mas thiaj li yuav hloov kho tau mus rau qhov zoo.

18 xeem mas tsis tas muaj li nawb, ho national culture organization mas yuav tsum muaj tab si tsis yog siv xeem. Nej puas tau paub zoo tias hmoob muaj ntau tshaj 18 xeem no?

Cuab xeem hmoob cag muaj 12 xeem xwb nawb tab sis cov cuab xeem hmoob ncau mas ntau tshaj 18 xeem lawm nawb. Yog nej siv xeem 18 no nyob USA xwb mas tau, tab sis yeej yuav qhia meej rau hmoob tias hmoob USA tsis tau paub txog keebkwm hmoob tiag no laiv. Mus lawm tuam tshoj tshawb hmoob cuab xeem thiaj yuav ntxaws nawb.

Election is very appropriate, but it isn't for clans. Clan only look up to who really loyal by others members under it, and yet there isn't any for entire individual clan. That's the reason clan should not promote a leader, (eg) Lee clan leader chosen in the hmong Lee clan in USA may not be the leader respect by entire Lee clan members around the glabe. Therefore, hmong should not promote clan leaders until there is a united, and the rule can rule for all.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NoobHmoob,

cia tseemmoob los explan mentsis txog lub 18 xeem why nws so unigue rau hmong kev coj lawm hav tomntej. uantej tseemmoob yuav piav, cia tseemmoob muab lub LFC los ua example.

txwj li peb hmong peemtsheej nyob nplogteb txij li 1900 los txog rau 1975, hmong kev ua nom ua tswv yeej tsi stable, ib tug sawv tawmtsam ib tug, ib xeem sawv tawm tsam ib xeem los txog niajhnub no. yuav kom hmong rov sawv taug ciaj haiv yuavtsum yog los ntawm lub 18 xeem no mus.

thaum early 80s uas LFC pib muaj nyob MN. tseemmoob ntseeg tias zaumno txawm peb poob tebchaws los peb muaj lub koomhaum los ua lub koomtxoos sau hmong los uake, tabsis xyoo dhau mus zujzus lub LFC kev xaivtsa mus tsi raws li siab xav. xeem twg coob ces xeem ntawm tau ua tus thawj, cov board members xwb. cov xeem coob coob li xeem vaj, lis, xyooj, thiab yaj lawv los sib txeeb tus thawj ua ntu zus los txog niajhnub no. cov xeem tsawg ces raug cov xeem coob muab left behind.

why cov xeem tsawg raug left behind?, mus li no, thaum yuav txog caij election ces cov xeem loj uas muaj tus los run ua tus president lawv tuaj nrog cov xeem me tham hais tias kom mus tso rau lawv, yog nwg tau ua thawj ces nws yuav hlub txhua xeem, tabsis thaum sawvdaws pov ntawv nws tau ua tus president lawm ces nws xeem ua party rau nws ces nwg yeej tsi huv cov xeem me tuaj koom thiab ua lawv tsaug, nwg tsuas hais qhuas nwg cov tibneeg tib xeem xwb.

vim li no tseemmoob thiaj pom tau tias txawm yuav yog lub koomhaum twg los xij yog tsi rub cov xeem me los sib koom yeej mus tsi taug ib zaug li. yog mus taug ces 35 lub xyoo no yeej mus taug lawd.

yog li no tseemmoob thiaj li los support lub 18 xeem 100% mas yog muaj reasons raws li no:

lub 18 xeem no yog ib lub koomtxoos uas yuav los coj hmong mus lawm yav tomntej no. yeej tseeb tiag uas hmong muaj tshaj 18 xeem, tabsis for now hmong USA tsuas muaj li ntawm xwb ces cia peb hais li peb muaj, thiab yuav li peb muaj li no ua ntej tso. txhob rawm mus vuag thoob ntiajteb. cia peb pib ntawm kotaw tso.

tus # 18 mas tseemceeb heev rau hmong vim nwg yog tus # standard tsa tibneeg ua neej. koj tsi nto 18 xyoo koj yeej txiavtxim siab ua yam ub yam no tsi tau. tabsis thaum koj 18 xyoo lawd, the world is yours. nyob hauv Minnesota no muaj tshaj li 15 thousand lub lakes, tabsis lawv siv qhov 10,000 lakes vim nws stand for something. tsi tag li ntawm nej xyuas cov tibneeg uas play GULF. lub 18 hole mas tseemceeb heev rau lawv.

lub 18 xeem no yog thawj thawj lub koomhaum uas los unify hmong cov xeem uake. unity thiab unification mas tseemceeb heev rau lub koomtxoos koomhaum no. lub 18 xeem no yeej set tau ib tug standard kev coj lawm. txojkev yuav los ua tus thawj losis cov nres xeem tsi yog tus uas muaj xeem neeg coob ces txawm yuav tau los ua li LFC lawd.

nej yuavtau get involve nrog nej cuab kwvtij, cuab xeem, nej thiaj li yuav raug taw losis rau xa tuaj rau hauv 18 xeem no, vim 18 xeem no tsuas muaj 18 lub seat xwb, yeej tsi thsaj tsi luv li.

tseemmoob hais los saum no tsi yog tseemmoob hais reprresent 18 xeem, tabsis tseemmoob hais raws li tseemmoob ntseeg thiab pom lub 18 xeem no lub zeemmuag mus lawm yav tomntej xwb.

tseemmoob

Kuv kuj tsis tau paub meej meej txog 18 xeem txoj cai thiab. Tabsis kuv xav tias 18 xeem yuav tau coj tus xeeb ceem kom meej tias yus yog ib lub Culture Organization xwb mas thiaj li yuav zoo.

Hos hais txog qhov election los mus rau 18 xeem ntawv yuav tau muab cov hluas uas tau mus kawm txawj ntse (yuav tsum yog cov kawm tag fab Nation Culture) los ua cov coj es cia cov laus ua chaw sab laj tuaj tom qab xwb mas thiaj li yuav hloov kho tau mus rau qhov zoo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txwmlijsim,

koj puas nyob Minnesota maj lov. koj sim mus observe Hmong 18 xeem kev hais plaub koj thiaj paub tias lawv daws hmoob teebmeem npaum li cas.

hmoob yeej muaj tebchaws los lawd laiv, tsuas yog poob mus rau suav rau nplog tag lawm xwb. qhov tseemceeb ces how we are going to get it back xwb. yeej tsi yoojyim uas yuav rov muab peb lub tebchaws rovqab tabsis yog koj yog kuv yog peb hmong suavdaws sib koom siab ces there is nothing to stop us, and there is nothing imposible for our hmong people to reclaims our land back.

tseemmoob

Tseemhmoob,

tej yam miv miv li 18 xeem ua no xwb, hmoob twb ib txwm ua hauv kev neej kev tsav los lawm os mog. 18 xeem niam hais tau ib qhov plaub dabtsi naj? gosh, cov neeg tsi paub mas yeej tsi paub li tiag tiag....lub lub teb chaw america no tsi muaj leej twg hais tau plaub nawb--tsua yog hauv court xwb thiaj li hais tau plaub.

18xeem ua ces tsua yog mediator ib yam li hmoob tej laus ua poj ib txwm ua tseg yawm ib txawm us dhau los lawm xwb maj... yog ua mediator xwb lov thov kom cai lus kom meej meej pem es tej laus ua tsi paubtab dabtsi thiaj li tsi nkagsiab yuam kev nawb mog.

kuv hnov kuv tej tijlaug kwvtij nyob MN hais tias, lawv mas niam tso cai rau hmoob txiavtxim thiab hais plaub lawm ntag....ntuj aws-tej neeg tsi tau kawm txawj kawm ntse mas thiaj li nkagsiab yuav kev tshuav li ntawd xwb.

a Mediator is very far from being a Judge who can order its citizens to abide by. yog li ntawd, txhob muab tej lus no tham yuavkev tshuav li no rau ib cov neeg ua tsi muaj qhov pom kev ces cias li yuav hais tias muaj tiag lawm no nawb mog.

cov neeg paubtab lawm, yuav tham dabtsi yuav tsum tau cai kom meej meej es thiaj li tsi yuam kev rau lwm tus.

-----------

hos hais txog hmoob tej koomtsihaum tsa rau ub rau no ces yog lam tso los kom tau haus Beer ncig zej ncig zos thiab tau lub Npe xwb...ces niam ua ntsej muag luaj ntxuam ua niam ua meejmom lees... peb tsav neeg hmoob no tseem nyob nqi dhau hwv lawm--yog peb tseem xav tias tej koomtsihaum miv miv li tej nyuag non-profit organization no yog nom thiab governing peb tsav neeg li lawv tej Citizens lawm tiag os.

tusiab rau hmoob, 95% tseem very illiterate rau kev nom kev tswv, kev txawj kev ntse tiag tiag...tos peb hmoob tseem nyob zoo li peb niaj hnub no no xwb tiag tiag os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nom thiab thawjcojno txawv li cas ne?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

18 xeem mas tsis tas muaj li nawb, ho national culture organization mas yuav tsum muaj tab si tsis yog siv xeem. Nej puas tau paub zoo tias hmoob muaj ntau tshaj 18 xeem no?

Cuab xeem hmoob cag muaj 12 xeem xwb nawb tab sis cov cuab xeem hmoob ncau mas ntau tshaj 18 xeem lawm nawb. Yog nej siv xeem 18 no nyob USA xwb mas tau, tab sis yeej yuav qhia meej rau hmoob tias hmoob USA tsis tau paub txog keebkwm hmoob tiag no laiv. Mus lawm tuam tshoj tshawb hmoob cuab xeem thiaj yuav ntxaws nawb.

Election is very appropriate, but it isn't for clans. Clan only look up to who really loyal by others members under it, and yet there isn't any for entire individual clan. That's the reason clan should not promote a leader, (eg) Lee clan leader chosen in the hmong Lee clan in USA may not be the leader respect by entire Lee clan members around the glabe. Therefore, hmong should not promote clan leaders until there is a united, and the rule can rule for all.

Txwmlijsim,

men of our caliber and with the education that we have obtained in the States, we should not result to a non-profit organization to governing over our civil rights, freedom and liberties. it would be the dumbest idea for any educated peopple to act like this. as for minor issue as bride price issue, then it may need a certain regulatory--so that we can give two people to the right to marriage each other. even a daughter marries to a different race as white or black or mex...there is no bride price to be paid. we just need something so that the so few custom can be carried to this new ages.

i can see if the 18 clan-a non-profit organization can do like the African-American's NAACP's organization that it would up lift the Afro from ghetto to a new high in education, wealth, and jobs. however, i cannot see a non-profit organization that is going over broad to govern of a subgroup in the entire nation....LOLz!

if you would to result yourself to be governing by a non-profit organization, then you would be as good as a second class citizen--why then we live in America for???? just ask yourself these questions, if one still lacks of the responsibility of a good citizen to the United States of America..............turn around a look at hmong men....then :onionheadfake5::onionheadfake5::onionheadfake5::onionheadfake5:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

JDim JLoj,

uatsaug rau koj cov lus critic hauv no. peb yeej tsi paub es peb thiaj li tuaj sib qhia kom peb sib paub xwb, yog thaum suavdaws paub lawm ces nws kuj yog ib txoj kev vammeej rau hmong.

yam uas 18 xeem ua yog ua rau cov uas tsi yuav kev kwv kev tij kho, mas thiaj li tuaj txog 18 xeem xwb.

yam uas court ua los yog ua rau tus neeg uas nws tsi pom tsi paub tias nws yog tug txhaum thiaj li mus cuag court thiab xwb.

kev txawj kev ntse tsi yog tus uas tau drs. lawyers xwb. tus uas ua tau hais tau rau suavdaws yuav tus ntawm thiaj li yog tus txawj tus ntse.

nyob melikas nyob muaj 3 yam cai: 1 yog the laws. 2. Arbitration thiab 3. yog Mediation. 3 yam cai no yuavtsum yog tus uas muaj license xwb thiaj li siv tau. even tus lawyer kiag los tseem los kawm mediation thiab.

qhov txawv ntawm mediation ces tsuas yog txiavtxim tsi tau rau tug/cov tibneeg ntawm. yuavtsum yog 2 tog pomzoo mas thiaj li yuavtau xwb. nimno mediation very popular vim cost less.

18 xeem tes dejnum tsi lam miv miv li koj hais ntawm. tseemmoob xav koj mus observe lawv kev coj, kev ua haujlwm mas koj thiaj pom thiab paub yuav kho.

tseemmoob

Tseemhmoob,

tej yam miv miv li 18 xeem ua no xwb, hmoob twb ib txwm ua hauv kev neej kev tsav los lawm os mog. 18 xeem niam hais tau ib qhov plaub dabtsi naj? gosh, cov neeg tsi paub mas yeej tsi paub li tiag tiag....lub lub teb chaw america no tsi muaj leej twg hais tau plaub nawb--tsua yog hauv court xwb thiaj li hais tau plaub.

18xeem ua ces tsua yog mediator ib yam li hmoob tej laus ua poj ib txwm ua tseg yawm ib txawm us dhau los lawm xwb maj... yog ua mediator xwb lov thov kom cai lus kom meej meej pem es tej laus ua tsi paubtab dabtsi thiaj li tsi nkagsiab yuam kev nawb mog.

kuv hnov kuv tej tijlaug kwvtij nyob MN hais tias, lawv mas niam tso cai rau hmoob txiavtxim thiab hais plaub lawm ntag....ntuj aws-tej neeg tsi tau kawm txawj kawm ntse mas thiaj li nkagsiab yuav kev tshuav li ntawd xwb.

a Mediator is very far from being a Judge who can order its citizens to abide by. yog li ntawd, txhob muab tej lus no tham yuavkev tshuav li no rau ib cov neeg ua tsi muaj qhov pom kev ces cias li yuav hais tias muaj tiag lawm no nawb mog.

cov neeg paubtab lawm, yuav tham dabtsi yuav tsum tau cai kom meej meej es thiaj li tsi yuam kev rau lwm tus.

-----------

hos hais txog hmoob tej koomtsihaum tsa rau ub rau no ces yog lam tso los kom tau haus Beer ncig zej ncig zos thiab tau lub Npe xwb...ces niam ua ntsej muag luaj ntxuam ua niam ua meejmom lees... peb tsav neeg hmoob no tseem nyob nqi dhau hwv lawm--yog peb tseem xav tias tej koomtsihaum miv miv li tej nyuag non-profit organization no yog nom thiab governing peb tsav neeg li lawv tej Citizens lawm tiag os.

tusiab rau hmoob, 95% tseem very illiterate rau kev nom kev tswv, kev txawj kev ntse tiag tiag...tos peb hmoob tseem nyob zoo li peb niaj hnub no no xwb tiag tiag os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txwmlijsim,

men of our caliber and with the education that we have obtained in the States, we should not result to a non-profit organization to governing over our civil rights, freedom and liberties. it would be the dumbest idea for any educated peopple to act like this. as for minor issue as bride price issue, then it may need a certain regulatory--so that we can give two people to the right to marriage each other. even a daughter marries to a different race as white or black or mex...there is no bride price to be paid. we just need something so that the so few custom can be carried to this new ages.

i can see if the 18 clan-a non-profit organization can do like the African-American's NAACP's organization that it would up lift the Afro from ghetto to a new high in education, wealth, and jobs. however, i cannot see a non-profit organization that is going over broad to govern of a subgroup in the entire nation....LOLz!

if you would to result yourself to be governing by a non-profit organization, then you would be as good as a second class citizen--why then we live in America for???? just ask yourself these questions, if one still lacks of the responsibility of a good citizen to the United States of America..............turn around a look at hmong men....then :onionheadfake5::onionheadfake5::onionheadfake5::onionheadfake5:

J Dim.

second koj 110%.

Awb kawg uas siv cov non-profit

Org. los govern pejxeem Hmoob.

300 tawm phav tus hmoob nyob usa

Twb tsa tsis tau ib lub koomhaum

Hmoob uas tsis rxhob depend

Rau government funding....

Hey JDim, nej cov muaj tswv9 zoo na...sau ua

Lus hmoob rau cov laus nyeem maj...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

uatsaug,

yog hais li koj no, ces siv nyog lawm..vim tias yog "Mediation" li wb tham tiag--tsi yog txiv plaub txiv ntug thiab hais plaub hais ntug.

nqi lus no, peb hmoob ib txwm ua dhau tiam tiam los lawm...txawm yog hus kwv hus tij tuaj hais los yeej yog mediation, txawm yog hus neej ua tsav tuaj hais los yeej yog mediation--

tej koomtsihaum nyob rau tej lus zos, twb tsi muaj license los yog 2 tug neeg muaj teebmeem ntawd txaus siab hlos rau lawv ua kho los yog mediation lawm--court yeej value qhov preceeding tib yam.

yog li ntawd, peb yuav tsum sib cai kom meej pem li no--qhov no, ua koj tsaug ua koj rov los ntsuam xyua cov lus no. yog li ntawd, tsi yog hais plaub hais ntug los yog hais xaiv hais lus...nws tsi ua act kom ob tog seb puas zoosiab sib kho xwb....ua tsaug.

vim li no, peb thiaj li yuav tsum cai kom meej tias...tej xaiv tes lus miv miv no tsua yog tej laus tsi paubtab niam no xwb thiaj li result thiab muaj muaj lus li no xwb. lub sijhawm no lawm tom ntej, coob tus yog neeg paubtab thiab muaj ntau yam values rau hauv lub neej lawm...mediation yog qhov tsawg lawm--vim thaum nyiaj txia.g involve--es koj yuav yog tus Judge imposes nws qhov judgement mas thiaj li dhau lawm xwb.

yog li no, tej yam li no miv miv lawm xwb.

dhau li ntawd, yus yog ib lub non-profit organization xwb...txhob go over broad li yus yuav governing ib qhov society....yog yuav muab hais los tias tiag, ces yus tsua ua tau rau yus cov memberships ib yam li LFC pem MN koj xwb. vim txhua txhua lub non-profit organization no nws tsua sau nws txoj cai los governing nws cov members xwb. tsi tsi yog sau very broad los governing society li the rule or law..

thiab yeej muaj li koj hais txog ntawm 3 yam kev hais xaiv hais lus nyob rau lub teb chaw America no....ua tsaug!

JDim JLoj,

uatsaug rau koj cov lus critic hauv no. peb yeej tsi paub es peb thiaj li tuaj sib qhia kom peb sib paub xwb, yog thaum suavdaws paub lawm ces nws kuj yog ib txoj kev vammeej rau hmong.

yam uas 18 xeem ua yog ua rau cov uas tsi yuav kev kwv kev tij kho, mas thiaj li tuaj txog 18 xeem xwb.

yam uas court ua los yog ua rau tus neeg uas nws tsi pom tsi paub tias nws yog tug txhaum thiaj li mus cuag court thiab xwb.

kev txawj kev ntse tsi yog tus uas tau drs. lawyers xwb. tus uas ua tau hais tau rau suavdaws yuav tus ntawm thiaj li yog tus txawj tus ntse.

nyob melikas nyob muaj 3 yam cai: 1 yog the laws. 2. Arbitration thiab 3. yog Mediation. 3 yam cai no yuavtsum yog tus uas muaj license xwb thiaj li siv tau. even tus lawyer kiag los tseem los kawm mediation thiab.

qhov txawv ntawm mediation ces tsuas yog txiavtxim tsi tau rau tug/cov tibneeg ntawm. yuavtsum yog 2 tog pomzoo mas thiaj li yuavtau xwb. nimno mediation very popular vim cost less.

18 xeem tes dejnum tsi lam miv miv li koj hais ntawm. tseemmoob xav koj mus observe lawv kev coj, kev ua haujlwm mas koj thiaj pom thiab paub yuav kho.

tseemmoob

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now