Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Father Nature

1,182 posts in this topic

Posted · Report post

Tham tuaj os, Father.

35 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tham tuaj os, Father.

rose-glitter-scraps-05.gif

SillyMe,

ua tsaug os, hnub no kuv hmoov dabtsi koj thiaj txais kuv los nrog koj koomkev lomzem uasi os.

kuv twb tsis muaj ibqho kev cia siab tias koj tseem nav/hwm kuv es koj thiaj qhib lub post rau wb ua si

laug sijhawm os. thov tswvntuj foomkoobhmoov rau koj kom koj txais kev zoo mog..

cov nkaujmuam/kwvtij phoojywg s/d, thov nej tuaj nrog wb koom kevlomzem thiab nawb,

kom ho sov lubtsev thiab os..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

rose-glitter-scraps-05.gif

SillyMe,

ua tsaug os, hnub no kuv hmoov dabtsi koj thiaj txais kuv los nrog koj koomkev lomzem uasi os.

kuv twb tsis muaj ibqho kev cia siab tias koj tseem nav/hwm kuv es koj thiaj qhib lub post rau wb ua si

laug sijhawm os. thov tswvntuj foomkoobhmoov rau koj kom koj txais kev zoo mog..

cov nkaujmuam/kwvtij phoojywg s/d, thov nej tuaj nrog wb koom kevlomzem thiab nawb,

kom ho sov lubtsev thiab os..

Brother Father, es twb tsis pom neb tham txog tus dabtsi li ne? :87a4e689: :creditor: :5c745924:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

rose-glitter-scraps-05.gif

SillyMe,

ua tsaug os, hnub no kuv hmoov dabtsi koj thiaj txais kuv los nrog koj koomkev lomzem uasi os.

kuv twb tsis muaj ibqho kev cia siab tias koj tseem nav/hwm kuv es koj thiaj qhib lub post rau wb ua si

laug sijhawm os. thov tswvntuj foomkoobhmoov rau koj kom koj txais kev zoo mog..

cov nkaujmuam/kwvtij phoojywg s/d, thov nej tuaj nrog wb koom kevlomzem thiab nawb,

kom ho sov lubtsev thiab os..

Tsis ua cas. Zoo siab tau ntsib koj hmo no. Kuv welcome koj thiab txhua tus phooj ywg txhua lub sijhawm. Vam thiab cia siab tias kuv tseem yuav ntsib koj (nej) ntau, ntau hnub thiab hmo hauv lub zos H-za ntxiv.

Thov s/d tuaj nrog Father thiab Silly tham txog dabtsi…los tham tag li nawb…Hahahahaa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Father, es twb tsis pom neb tham txog tus dabtsi li ne? :87a4e689: :creditor: :5c745924:

Lub topic no flexible heev...Koj xav tham txog dabtsi los tau tag...Tham tuaj...?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hais lus ntau ntau tuaj mas...Father?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Father, es twb tsis pom neb tham txog tus dabtsi li ne? :87a4e689: :creditor: :5c745924:

TZPY,

koj taabtom witnessing the most TRULY LOVING moment of 2 lovely people, alive bro!!!

2 tug ncauj lug tsawg tsawg ces, 2 tug lug nyob sib saib xwb...

Tabsis teg taw mas sib kiv ncig quas leeg cuag dlaab tsi, koj tub tsi pum le ne!!! hahahhahah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lub topic no flexible heev...Koj xav tham txog dabtsi los tau tag...Tham tuaj...?

Father thiab SillyMe neb pua kam lo tham peb hmoob los lus tia " Menyuamtsaub" yog dab tsi ?. Vim li cas Hmoob thiaj tis lub npe li ntawm.

Ua neb tsaug nawb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hais lus ntau ntau tuaj mas...Father?

SillyMe,

Father tsi tau lug es nwg kuam kuv xaa lug 1 lu 2 lug has coj lug rua koj saib nua......... cov lug mas muaj le nuav nawb!!

Silly, "Lug tsuag tusag mas, father."

Father, "Lug tsi tau os Silly... yuav tawv ib plag le maam saib puas yuav lug!"

Silly, "Uacaag es yuav tawv ualuaj es hu ua luaj los pheej tsi lug le mad? Kuv tub kuam koj lug nua ne!"

Father, "Koj, koj... koj tub tsi pub kuv ua es yuav ua caag lug nua mad?"

Silly, "Father, kuv kuam koj nkaag lug tsev es yuav ua dlaab tsi los maam le ua los mad!"

Father, "Oh..... lug tsev xwb lod? Tsi yog lug..... umm.... uh..... kuv tub xaav xaav lug hab kuas ntshai tsaam koj tsi kaam kuv lug xwb!"

Silly, "Kuv tub hu hu koj lug ua es, koj xij tsi lug ces.. Kuv kuv tub npau npau.... kub kub lawm hua! Ca le lug kag los mad!!"

Father, "Ab..... tog kuv rov moog haus Chivkeeb cov tshuaj tawvnruj tsuav..... kuv maam rov tuaj es maam le lug yuam?"

Silly, "Ahhhhhhhh......... caag kuv yuav ntxub nam tsuvtum Chivkeeb ntawd ua luaj le lauj??"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Father, es twb tsis pom neb tham txog tus dabtsi li ne? :87a4e689: :creditor: :5c745924:

wb nyuam qhuav pib xwb tsis tau muaj dabtsi nej yuavtsum tuaj thiab

thiaj muaj dabtsi hov....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hais lus ntau ntau tuaj mas...Father?

bird_and_flowers-3254.gif

cia koj ua tsob paj kuv mam ua obtug noog tuaj saj

cia koj ua tsob ntoo kuv mam ua obtug noog tuaj wb sibyoog.

Silly puas kam los ua kuv ibtug phoojywg zoo

wb mam ua phoojywg zoo kom thawm niaj thawm xyoo

Silly puas kam tuaj nrog father nroo?

kuv muab lubpaj no rau koj nrog kuv cogkev phoojywg nawb....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Father thiab SillyMe neb pua kam lo tham peb hmoob los lus tia " Menyuamtsaub" yog dab tsi ?. Vim li cas Hmoob thiaj tis lub npe li ntawm.

Ua neb tsaug nawb

lolus menyuam tsaub no mas, yog ibtug ntxhais hluas nkauj tsis tau muaj txiv es,

nws mus deer hluas nraug coobcoob muaj tus menyuam ntawd xwb, tsis paub tias

leegtwg yog tus deev muaj ces thiaj muab hu ua menyuam tsaub no xwb..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

SillyMe,

Father tsi tau lug es nwg kuam kuv xaa lug 1 lu 2 lug has coj lug rua koj saib nua......... cov lug mas muaj le nuav nawb!!

Silly, "Lug tsuag tusag mas, father."

Father, "Lug tsi tau os Silly... yuav tawv ib plag le maam saib puas yuav lug!"

Silly, "Uacaag es yuav tawv ualuaj es hu ua luaj los pheej tsi lug le mad? Kuv tub kuam koj lug nua ne!"

Father, "Koj, koj... koj tub tsi pub kuv ua es yuav ua caag lug nua mad?"

Silly, "Father, kuv kuam koj nkaag lug tsev es yuav ua dlaab tsi los maam le ua los mad!"

Father, "Oh..... lug tsev xwb lod? Tsi yog lug..... umm.... uh..... kuv tub xaav xaav lug hab kuas ntshai tsaam koj tsi kaam kuv lug xwb!"

Silly, "Kuv tub hu hu koj lug ua es, koj xij tsi lug ces.. Kuv kuv tub npau npau.... kub kub lawm hua! Ca le lug kag los mad!!"

Father, "Ab..... tog kuv rov moog haus Chivkeeb cov tshuaj tawvnruj tsuav..... kuv maam rov tuaj es maam le lug yuam?"

Silly, "Ahhhhhhhh......... caag kuv yuav ntxub nam tsuvtum Chivkeeb ntawd ua luaj le lauj??"

hahaha chivkeeb,

ua tsaug kws koj tuaj txhawb Silly wb hab os, koj pab has seb Silly puas kam ua lawv le

koj hais rua kuv xwb mas..

Silly, puas kam ua le Chivkeeb has maj?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TZPY,

koj taabtom witnessing the most TRULY LOVING moment of 2 lovely people, alive bro!!!

2 tug ncauj lug tsawg tsawg ces, 2 tug lug nyob sib saib xwb...

Tabsis teg taw mas sib kiv ncig quas leeg cuag dlaab tsi, koj tub tsi pum le ne!!! hahahhahah

Mej pheej hastas Moob puas HLUB MOOB? Nuav yog MOOB SIB22 HLUB MOOB XWB...Father wb zoo sab mej tuaj koom kev SIBHLUB ANACONDA.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Father thiab SillyMe neb pua kam lo tham peb hmoob los lus tia " Menyuamtsaub" yog dab tsi ?. Vim li cas Hmoob thiaj tis lub npe li ntawm.

Ua neb tsaug nawb

Kuv tsis paub the story why 3 Hmoob thiaj li tis lub npe li ntawd. "Me nyuam tsaub" means "having kid(s) w/o wedlock/muaj me nyuam tsis tau yuav txiv."

Tsis tas koj ua tsaug nawb. Wb twb npaj tsis tau dabtsi rau koj li ne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

SillyMe,

Father tsi tau lug es nwg kuam kuv xaa lug 1 lu 2 lug has coj lug rua koj saib nua......... cov lug mas muaj le nuav nawb!!

Silly, "Lug tsuag tusag mas, father."

Father, "Lug tsi tau os Silly... yuav tawv ib plag le maam saib puas yuav lug!"

Silly, "Uacaag es yuav tawv ualuaj es hu ua luaj los pheej tsi lug le mad? Kuv tub kuam koj lug nua ne!"

Father, "Koj, koj... koj tub tsi pub kuv ua es yuav ua caag lug nua mad?"

Silly, "Father, kuv kuam koj nkaag lug tsev es yuav ua dlaab tsi los maam le ua los mad!"

Father, "Oh..... lug tsev xwb lod? Tsi yog lug..... umm.... uh..... kuv tub xaav xaav lug hab kuas ntshai tsaam koj tsi kaam kuv lug xwb!"

Silly, "Kuv tub hu hu koj lug ua es, koj xij tsi lug ces.. Kuv kuv tub npau npau.... kub kub lawm hua! Ca le lug kag los mad!!"

Father, "Ab..... tog kuv rov moog haus Chivkeeb cov tshuaj tawvnruj tsuav..... kuv maam rov tuaj es maam le lug yuam?"

Silly, "Ahhhhhhhh......... caag kuv yuav ntxub nam tsuvtum Chivkeeb ntawd ua luaj le lauj??"

:55318906::55318906: LMAO!!!

LEM ANACONDA AWS...

Anaconda, koj najnub tuaj nrug kuv nyob huv H-za nuav es koj puas tawv nruj hab??? Hehehehehehheheeeeeeeeeeeeeeee.......!!!

Caag kuv ncu koj tug ANACONDA ua luaj le...Yuav ua le caag txhajle tsi ncu koj lawm? Zoo le kuv yim tuaj yim ncu ANACONDA tshaaj...

Xaav kuam koj ca koj tug ntxhab tsw rua kuv ib leeg xwb txhajle zoo sab...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

bird_and_flowers-3254.gif

cia koj ua tsob paj kuv mam ua obtug noog tuaj saj

cia koj ua tsob ntoo kuv mam ua obtug noog tuaj wb sibyoog.

Silly puas kam los ua kuv ibtug phoojywg zoo

wb mam ua phoojywg zoo kom thawm niaj thawm xyoo

Silly puas kam tuaj nrog father nroo?

kuv muab lubpaj no rau koj nrog kuv cogkev phoojywg nawb....

Silly kam cog kev phooj ywg nrog Father tus neeg zoo lus.

Silly mam hlub Father kom Father tsis txhob nroo rau leej twg hnov li.

Silly zoo siab tos Father, phooj ywg Hmong-za txhua tus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tham tuaj os, Father.

Nyob zoo os Father thiab Sillyme,

Neb yuav tham dab tsi tuaj cas kuv tsis hnov li ma

Cia kuv ho tham tuaj seb

Neb puas nyiam nrog kuv mus ncig roob hav ua si nab?

Los ma, los peb mus ncig ua si thiaj tsis laj laj nyob tsev os....

post-4459-132849020899_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Silly kam cog kev phooj ywg nrog Father tus neeg zoo lus.

Silly mam hlub Father kom Father tsis txhob nroo rau leej twg hnov li.

Silly zoo siab tos Father, phooj ywg Hmong-za txhua tus.

Sillyme, yog koj txais ua koj tus phoojywg lawm, koj txhob dag kuv nawb,

yog koj dag kuv mas, kuv yuav tu siab mus ibsimneej nawb...

vim kuv tos ntsoov koj xwb..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Sillyme, yog koj txais ua koj tus phoojywg lawm, koj txhob dag kuv nawb,

yog koj dag kuv mas, kuv yuav tu siab mus ibsimneej nawb...

vim kuv tos ntsoov koj xwb..

Father,

Koj tseem yuav thov kuam kaablag puab cog lug tuabsi hab es koj maam kaam nrug Silly ua??? Txivneej yawg lawm mas, cog tsi cog los txuj kev twg yug yuav moog txuj kev kuam to nrho ho..... koj mas!!!

Yuav lug mas txhob ntshai moog...

Yuav ua mas txhob ntshai mob...

Yuav noj mas txhob ntshai ntsim...

Yuav yaim mas txhob ntshai tsw...

Ua SillyMe Phoojywg mas ua zag nuav, xaam zag nuav...!

Ua Kaablag mas ua kuas nwg ntub ntsuav...!

Yug tsi tawv lawm los nwg txhaj le kaam tuav...(Koj yuav ntxiv NPUAV rua los yeej tau) Hahahhahahhaha....!!!!

Yug tsi tuaj lawm los nwg txhajle tseem ncu ntsoov tug kws tau ua nwg zoo tsi zoo los nwj xij quaj quaj!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

SillyMe,

Father tsi tau lug es nwg kuam kuv xaa lug 1 lu 2 lug has coj lug rua koj saib nua......... cov lug mas muaj le nuav nawb!!

Silly, "Lug tsuag tusag mas, father."

Father, "Lug tsi tau os Silly... yuav tawv ib plag le maam saib puas yuav lug!"

Silly, "Uacaag es yuav tawv ualuaj es hu ua luaj los pheej tsi lug le mad? Kuv tub kuam koj lug nua ne!"

Father, "Koj, koj... koj tub tsi pub kuv ua es yuav ua caag lug nua mad?"

Silly, "Father, kuv kuam koj nkaag lug tsev es yuav ua dlaab tsi los maam le ua los mad!"

Father, "Oh..... lug tsev xwb lod? Tsi yog lug..... umm.... uh..... kuv tub xaav xaav lug hab kuas ntshai tsaam koj tsi kaam kuv lug xwb!"

Silly, "Kuv tub hu hu koj lug ua es, koj xij tsi lug ces.. Kuv kuv tub npau npau.... kub kub lawm hua! Ca le lug kag los mad!!"

Father, "Ab..... tog kuv rov moog haus Chivkeeb cov tshuaj tawvnruj tsuav..... kuv maam rov tuaj es maam le lug yuam?"

Silly, "Ahhhhhhhh......... caag kuv yuav ntxub nam tsuvtum Chivkeeb ntawd ua luaj le lauj??"

:6184ceba::6184ceba::6184ceba::6184ceba::6184ceba::6184ceba::6184ceba::6184ceba:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:55318906::55318906: LMAO!!!

LEM ANACONDA AWS...

Anaconda, koj najnub tuaj nrug kuv nyob huv H-za nuav es koj puas tawv nruj hab??? Hehehehehehheheeeeeeeeeeeeeeee.......!!!

Caag kuv ncu koj tug ANACONDA ua luaj le...Yuav ua le caag txhajle tsi ncu koj lawm? Zoo le kuv yim tuaj yim ncu ANACONDA tshaaj...

Xaav kuam koj ca koj tug ntxhab tsw rua kuv ib leeg xwb txhajle zoo sab...

nam tsuv tum...Lem nyob Lem, caag koj yuav mus ncu Lem ua luaj le hab....ntuj aws....LOLz@Ancconda!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

4c709179-17cf-4ea0-92cc-0d2bf094f65f.jpg

SillyMe, cas koj tsis tuaj wb tham lawm maj?

kuv lajlaj tos koj lawm os..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

4c709179-17cf-4ea0-92cc-0d2bf094f65f.jpg

SillyMe, cas koj tsis tuaj wb tham lawm maj?

kuv lajlaj tos koj lawm os..

Ib niag ci pobzeb rau ib niag zov. Naskos yuav tuag zov pojntxoog qhov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ib niag ci pobzeb rau ib niag zov. Naskos yuav tuag zov pojntxoog qhov.

Pojntxoog,

ua tsaug uas koj qhia kuv os, kuv xav hais tias lawv ci no es kuv thiaj tseem zov na.

kuv twb tsis nco qab tsam yog lawv ci pob zeb no os..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now