Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Neeg Muaj Ntsuj Plig

42 posts in this topic

Posted · Report post

Koj puas ntseeg tias neeg muaj ntsuj plig tiag thiab tau 5 hnub ib tug neeg

tsis tuag puas yog nws niam cawm nws txoj sia tsis pub tuag??

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6qQZS_s5OTg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Koj puas ntseeg tias neeg muaj ntsuj plig tiag thiab tau 5 hnub ib tug neeg

tsis tuag puas yog nws niam cawm nws txoj sia tsis pub tuag??

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6qQZS_s5OTg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

SRP;

Kuv Ntseeg tias neeg muaj ntsuj plig.

Yog kawg lawm.

Kuv yog neeg tsis ntshais ib ya dabtsi kiag li nawb.

Edited by Nkaujhmoob80

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej no ib txhia tsis hu ua "jujplig." Lawv hu ua "dab". Dab thiab jujplig are the same! Jujplig is only a nicer way to call it.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj puas ntseeg tias neeg muaj ntsuj plig tiag thiab tau 5 hnub ib tug neeg

tsis tuag puas yog nws niam cawm nws txoj sia tsis pub tuag??

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6qQZS_s5OTg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Txhua tus tib neeg ua neej nyob rau lub ntiaj teb no yeej muaj ntsuj plig, sab cev nqaij daim tawv ces nws zoo li cev ris tsho uas koj hnav xwb hos sab ntsuj mam plig mas nws thiaj li yog tus tiag tiag ntawm peb tib neeg uas nws yuav rov qab mus vaj mus tsev mus cuag niam cuag txiv rau tus uas tsim muaj yus tus ntsuj mam plig ntawd los yog yuav rov thawj thiab yug dua tshiab nyob rau hauv lub ntiaj teb no pauj nuj pauj nqi ntxiv.

Ua tsaug ntau uas koj muab qhov video no tuaj tso rau peb tau saib os tus zoo phooj ywg, yog muaj tej yam zoo no ho muab coj tuaj tso ntxiv os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj puas ntseeg tias neeg muaj ntsuj plig tiag thiab tau 5 hnub ib tug neeg

tsis tuag puas yog nws niam cawm nws txoj sia tsis pub tuag??

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6qQZS_s5OTg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

WOW HOW SAD TOO.

HEHEHE TIJLAUG AWS PAUB ZOO LAWM YUAV MUS QHOV TWG CES COV NEEG ZOO NRAUG LI KOJ TAU MUAB DEJ KHWB YUS TUS ME NTSUJPLIG CIA HAUV TSEV TSO NAWB LI MAS MUS OS TSAM CES LAM YUAM KEV TSIS LOS TXOG TSEV OS MOG HEHEEHEH...

VIM NIAM NO MUAJ MUAJ COV ME NEEGDABNCAJ LI THIAB OS KOJ TUS UAS YUAV MUS VACATION TIM THAI NA.......HEHEHEHE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hahahaa.....Sister aw

Koj mas cas txawv ua luaj li os, tij laug mus txog twg nws tus ntsuj plig

yuav tsum nrog nraim tij laug thiaj li tsis yuam kev poob phem hos....hahahaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej no ib txhia tsis hu ua "jujplig." Lawv hu ua "dab". Dab thiab jujplig are the same! Jujplig is only a nicer way to call it.

No no no no..... yog koj hais li koj mas koj tsis tau paub zoo txog ntsuj plig. Ntsuj plig means spiritual, Dab means ghost. spiritual and ghost are not the same.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv muaj ib tug muam uas yog mob cancer uas tseem pw hauv chav ICU hauv tsev kho mob. Tagkis ntawd tav li 5:30 am. Kuv niam tseem pw saum txaj tsis tau sawv tabsis nws yeej hnov qaib qua zomzaws thiab hnov kuv tijlaug sawv los yuav mus tso dej tsig tsuag lawm. Cas kuv nima cia li pom kuv tus muam ntawd lawv tsa kuv niam. Nws hais rau kuv niam tias,"niam kuv los xyuas koj es kuv yuav mus es nej nyob no pab hlub kuv tus tub thiab". Cas kuv niam sawv tsees los taws teeb no kuj tsis pom tus dabtsi. Kuv niam thiaj li mus xauj nraum chav nyob (living room) kuj tsis pom tus dabtsi. Tabsis tsuas pom txoj me nyuam saw hlau uas xauv lub qhovrooj co co zoo li leej twg nyuam qhuav kaw qhovrooj es ntseeg rau es co. Tsis tas li ntawd, ua ntej kuv niam yuav mus pw kuv niam yeej xauv lub qhovrooj ntawd thiab mus txoj sawhlau ntawd los xauv ntxiv thaib. Ib tsam 8:00 am kuv niam lawv mus xyuas kuv tus no nws kuj tseem pw nws qi muag nthi. Tabsis, tus DR. los hais tias ntshai kuv tus muam yuav nyob tsis dhau hmoo ntawd lawm. Dhau ntawd mus txog 3:00 pm xwb kuv tus muam cia li tuag lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv muaj ib tug muam uas yog mob cancer uas tseem pw hauv chav ICU hauv tsev kho mob. Tagkis ntawd tav li 5:30 am. Kuv niam tseem pw saum txaj tsis tau sawv tabsis nws yeej hnov qaib qua zomzaws thiab hnov kuv tijlaug sawv los yuav mus tso dej tsig tsuag lawm. Cas kuv nima cia li pom kuv tus muam ntawd lawv tsa kuv niam. Nws hais rau kuv niam tias,"niam kuv los xyuas koj es kuv yuav mus es nej nyob no pab hlub kuv tus tub thiab". Cas kuv niam sawv tsees los taws teeb no kuj tsis pom tus dabtsi. Kuv niam thiaj li mus xauj nraum chav nyob (living room) kuj tsis pom tus dabtsi. Tabsis tsuas pom txoj me nyuam saw hlau uas xauv lub qhovrooj co co zoo li leej twg nyuam qhuav kaw qhovrooj es ntseeg rau es co. Tsis tas li ntawd, ua ntej kuv niam yuav mus pw kuv niam yeej xauv lub qhovrooj ntawd thiab mus txoj sawhlau ntawd los xauv ntxiv thaib. Ib tsam 8:00 am kuv niam lawv mus xyuas kuv tus no nws kuj tseem pw nws qi muag nthi. Tabsis, tus DR. los hais tias ntshai kuv tus muam yuav nyob tsis dhau hmoo ntawd lawm. Dhau ntawd mus txog 3:00 pm xwb kuv tus muam cia li tuag lawm.

Qhov koj hais los no yeej yog nws tus ntsuj mam plig los mus qhia tiag tiag, vim peb txhua tus yeej muaj ntsuj plig nrog nraim peb tab sis peb saib tsis pom xwb. Hais txog ntawm kuv mas kuv yeej ntseeg sab ntsuj plig heev, hmo uas kuv pog yuav tuag ntawd kuv tau ua npau suav hais tias kuv pog tau tso peb tseg lawm no ces tag kis sawv los nas has kuv pog txawm tuag tiag tiag lawm os. Ua neeg nyob peb lub cev nws tsuas yog zoo li cev ris tsho uas peb hnav es qub thiab ntuag lawm ces muab pov tseg ces mus nrhiav dua cev tshiab hnav, hos peb tus ntsuj mam plig mas thiaj li yog tus tiag tiag uas tsis tuag es nws yuav mus thawj yug dua tshiab los yog yuav mus cuag niam cuag txiv tus uas tsim muaj yus tus ntsuj plig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv muaj ib tug muam uas yog mob cancer uas tseem pw hauv chav ICU hauv tsev kho mob. Tagkis ntawd tav li 5:30 am. Kuv niam tseem pw saum txaj tsis tau sawv tabsis nws yeej hnov qaib qua zomzaws thiab hnov kuv tijlaug sawv los yuav mus tso dej tsig tsuag lawm. Cas kuv nima cia li pom kuv tus muam ntawd lawv tsa kuv niam. Nws hais rau kuv niam tias,"niam kuv los xyuas koj es kuv yuav mus es nej nyob no pab hlub kuv tus tub thiab". Cas kuv niam sawv tsees los taws teeb no kuj tsis pom tus dabtsi. Kuv niam thiaj li mus xauj nraum chav nyob (living room) kuj tsis pom tus dabtsi. Tabsis tsuas pom txoj me nyuam saw hlau uas xauv lub qhovrooj co co zoo li leej twg nyuam qhuav kaw qhovrooj es ntseeg rau es co. Tsis tas li ntawd, ua ntej kuv niam yuav mus pw kuv niam yeej xauv lub qhovrooj ntawd thiab mus txoj sawhlau ntawd los xauv ntxiv thaib. Ib tsam 8:00 am kuv niam lawv mus xyuas kuv tus no nws kuj tseem pw nws qi muag nthi. Tabsis, tus DR. los hais tias ntshai kuv tus muam yuav nyob tsis dhau hmoo ntawd lawm. Dhau ntawd mus txog 3:00 pm xwb kuv tus muam cia li tuag lawm.

Brother Tuszoophoojywg

Muaj tseeb tiag, ntau zaus ib txhia neeg yuav muab liam tias tej yam zoo li ntawd nws yog dab tab sis ntawm kuv tus kheej kuv ntseeg tias nws tsuas yog tus ntsuj plig xwb. Tus neeg uas nws yuav ncaim koj mus thiab tseem tshua koj nws yeej yuav ua qee yam rau koj pom.

Cia kuv tham ib qho rau nej xav:

Nyob St. Paul, MN. muaj 2 niam txiv sib tua tuag tas lawm cov me nyuam tseem yau tsis muaj leej twg paub tias nkawd puas muaj nyiaj nyob qhov twg, vim nkawd los yeej nyiam mus casino heev thiab. Tom qab tuag tas tau muaj 1-2 lub hlis nkawd tau los ua npau suav rau ib tug me nyuam tias nkawd tshuav $10,000.00 nyiaj muab tso rau hauv lub nqus tsev qub uas tsis siv lawm kom lawv mus muab los rau lawv cov nus muag siv. Tag kis ntawd tus me nyuam uas npau suav ntawd thiaj los tham thiab lawv mus muab lub nqus tsev swb hauv lub hnab no muaj kaum txhiab nyiaj nyob hauv tiag.

Qhov no qhia tau tias neeg yeej muaj ntsuj plig tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Tuszoophoojywg

Muaj tseeb tiag, ntau zaus ib txhia neeg yuav muab liam tias tej yam zoo li ntawd nws yog dab tab sis ntawm kuv tus kheej kuv ntseeg tias nws tsuas yog tus ntsuj plig xwb. Tus neeg uas nws yuav ncaim koj mus thiab tseem tshua koj nws yeej yuav ua qee yam rau koj pom.

Cia kuv tham ib qho rau nej xav:

Nyob St. Paul, MN. muaj 2 niam txiv sib tua tuag tas lawm cov me nyuam tseem yau tsis muaj leej twg paub tias nkawd puas muaj nyiaj nyob qhov twg, vim nkawd los yeej nyiam mus casino heev thiab. Tom qab tuag tas tau muaj 1-2 lub hlis nkawd tau los ua npau suav rau ib tug me nyuam tias nkawd tshuav $10,000.00 nyiaj muab tso rau hauv lub nqus tsev qub uas tsis siv lawm kom lawv mus muab los rau lawv cov nus muag siv. Tag kis ntawd tus me nyuam uas npau suav ntawd thiaj los tham thiab lawv mus muab lub nqus tsev swb hauv lub hnab no muaj kaum txhiab nyiaj nyob hauv tiag.

Qhov no qhia tau tias neeg yeej muaj ntsuj plig tiag.

Hais txog qhov uas koj hais los ntawd kuv yeej ntseeg hais tias muaj tseeb thiab tiag os, kuv yog ib tug uas kawm thiab xyaum txoj kev cai hauj sam los lawm kuv ntseeg txoj kev cai ntsuj mam plig no heev. Thaum lub sij hawm uas tus tib neeg ntawd nws yuav tu siav saib nws lub siab ntawd xav txog yam dab tsi los yog txhawj txog, hlub tshua txog leej twg heev ces nws yuav muaj cai tau rov qab los mus ntsib thiab pab yam ntawd kom tiav mas nws lub siab thiaj li mam kam mus thawj thiab rau lwm qhov os. Yog li no luag thiaj li tau hais tseg tias thaum uas yus yuav tu siav ntawd yus yuav tsum ua yus lub siab kom kaj nrig tsis txhob xav txog ib yam dab tsi hauv ntiaj teb no hlo li mas yus tus ntsuj mam plig thiaj li tau kev mus cuag poj cuag yawm(Niam txiv Ntuj) mas thiaj li tsis tau los thawj yug khuam siab nyob rau hauv ntiaj teb no. Thaum yuav tu siav ntawd yuav tsum xav yam uas zoo zoo xwb mas yus thiaj li tau mus thawj thiab yug rau qhov zoo chaw no os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother Tuszoophoojywg

Muaj tseeb tiag, ntau zaus ib txhia neeg yuav muab liam tias tej yam zoo li ntawd nws yog dab tab sis ntawm kuv tus kheej kuv ntseeg tias nws tsuas yog tus ntsuj plig xwb. Tus neeg uas nws yuav ncaim koj mus thiab tseem tshua koj nws yeej yuav ua qee yam rau koj pom.

Cia kuv tham ib qho rau nej xav:

Nyob St. Paul, MN. muaj 2 niam txiv sib tua tuag tas lawm cov me nyuam tseem yau tsis muaj leej twg paub tias nkawd puas muaj nyiaj nyob qhov twg, vim nkawd los yeej nyiam mus casino heev thiab. Tom qab tuag tas tau muaj 1-2 lub hlis nkawd tau los ua npau suav rau ib tug me nyuam tias nkawd tshuav $10,000.00 nyiaj muab tso rau hauv lub nqus tsev qub uas tsis siv lawm kom lawv mus muab los rau lawv cov nus muag siv. Tag kis ntawd tus me nyuam uas npau suav ntawd thiaj los tham thiab lawv mus muab lub nqus tsev swb hauv lub hnab no muaj kaum txhiab nyiaj nyob hauv tiag.

Qhov no qhia tau tias neeg yeej muaj ntsuj plig tiag.

Brother SRP, yeej muaj tseeb li koj hais mas. Cia kuv rov piav dua ib zaj ntxiv uas yog kuv yawm txiv (kuv niam txiv uas yug kuv niam). Thaum ub lawv nyob rau Roob Kubtwm ntawd mas peb tus yawmtxiv no muaj muaj nyiaj thiab nws cov nyiaj mas nws coj mus khawb qhov av faus cia es tsis tau qhia rau cov tub lossis leej twg li. Tus yawmtxiv no mas mus ua xanam haib (Farm) yug qaib thiab npua uas nyob rau nraub laij nruab teb thiab nrog tus niam yau nyob ntau xwb ces muaj ib hmos tubsab txawm tuaj muab tus yawmtxiv no thiab tus niamtais yau tua tuag tas nrho rau hauv tsev teb lawm. Cov tub sab no tshawb nkawv lub tsev tag tsis tau dabtsi li. Thaum muab nkawv coj mus zais tas lawd, tshuav ib tug dablaug yau thiaj li mus quaj quaj rau tom yawmtxiv ntxa thiab thov kom yawmtxiv los ua dabntub npausuav qhia seb yawmtxiv muab tej nyiaj coj mus zais rau twg tas lawm es nim no lawv txomnyem heev li lawm. Tau tsis ntev ces muaj ib hmos txawm mus pw tom thiab los nag hlob hlob ces tus dablaug no txawm ua npausuav pom yawmtxiv los hais rau nws tias, koj txhob quaj es tej niag quav tooj quav hlau ces nyob rau qaib tej chaw pw xwb. Nws ntsia no cas yawmtiv hnav ib ce khaubncaws dub nciab thiab caij rawv ib tug nees huabcuj. Thaum yawmtxiv hais lus tas xwb ces zoo li yawmtxiv cia caij nees dua tim ntug teb lawm. Tus dablaug tsim dheev los no cas nag mas los hlob hlob thiab xob mas nthe tej niag rhem xwb. Tagkis nws thiaj i mus khawb hauv cov niag qab cooj qaib no thiaj khawb tau 4-5 hub nyiaj. Cov nyiaj uas yawmtxiv zais ntawd tseem tshuav ntau tabsis ho tsis paub chaw lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Qhov koj hais los no yeej yog nws tus ntsuj mam plig los mus qhia tiag tiag, vim peb txhua tus yeej muaj ntsuj plig nrog nraim peb tab sis peb saib tsis pom xwb. Hais txog ntawm kuv mas kuv yeej ntseeg sab ntsuj plig heev, hmo uas kuv pog yuav tuag ntawd kuv tau ua npau suav hais tias kuv pog tau tso peb tseg lawm no ces tag kis sawv los nas has kuv pog txawm tuag tiag tiag lawm os. Ua neeg nyob peb lub cev nws tsuas yog zoo li cev ris tsho uas peb hnav es qub thiab ntuag lawm ces muab pov tseg ces mus nrhiav dua cev tshiab hnav, hos peb tus ntsuj mam plig mas thiaj li yog tus tiag tiag uas tsis tuag es nws yuav mus thawj yug dua tshiab los yog yuav mus cuag niam cuag txiv tus uas tsim muaj yus tus ntsuj plig.

Tej no mas tshe yuav tsis tseeb nawb, rau qhov tsis pom muaj nyob hauv bible hais tias Vajtswv tsim ntsuj plig no nas. Yog nej hais tias neeg muaj ntsuj plig neeg thiaj txawj tuag no ces vajtswv twb muaj plig ces vajtswv yeej txawj tuag, Thaum vajtswv tuag ne, vajtswv yuav mus nyob lub ceeb tsheej twg?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej no mas tshe yuav tsis tseeb nawb, rau qhov tsis pom muaj nyob hauv bible hais tias Vajtswv tsim ntsuj plig no nas. Yog nej hais tias neeg muaj ntsuj plig neeg thiaj txawj tuag no ces vajtswv twb muaj plig ces vajtswv yeej txawj tuag, Thaum vajtswv tuag ne, vajtswv yuav mus nyob lub ceeb tsheej twg?

Vam, ntsujplig ces yog yus niam yus txiv tsis rau yus xwb mas. Bible los yog neeg sau hos ntsujplig los yog neeg muab. :icon_razz: :icon_razz: :icon_razz:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej no mas tshe yuav tsis tseeb nawb, rau qhov tsis pom muaj nyob hauv bible hais tias Vajtswv tsim ntsuj plig no nas. Yog nej hais tias neeg muaj ntsuj plig neeg thiaj txawj tuag no ces vajtswv twb muaj plig ces vajtswv yeej txawj tuag, Thaum vajtswv tuag ne, vajtswv yuav mus nyob lub ceeb tsheej twg?

Ua tsaug tus phooj ywg uas koj teb kuv cov lus, kuv kuj tsis paub tias nyob hauv Bible lawv hais muaj zoo li cas tab sis Yexus yog tus uas Tswv ntuj tso los hais tswv ntuj cov lus rau noob neej paub xwb, hos Buddha mas nws yog tus uas nqis los ua tib neeg es peem tsheej xyaum es paub txog tswv ntuj txoj kev zoo, paub sab neej thiab paub sab ntsuj plig. Yus tus ntsuj plig ntawd nws tsis yog tsim muaj nyob rau hauv ntiaj teb no, nws yog Tswv ntuj tsim muaj nyob rau tswv ntuj lub ntuj lub teb chaws lawm xwb uas yog tus tseeb thiab tiag tiag ntawm peb tib neeg. Nws tso peb tus ntsuj mam plig los mus yug muaj cev nqaij daim tawv nyob rau hauv lub ntiaj teb no los mus nrog lub ntiaj teb koom leg ua hauj lwm xwb, nws twb tso peb los mus thawj yug ua tib neeg nyob los tau ntev heev lawm twb dhau caij nyoog sij hawm uas tswv ntuj teem thiab tso peb los mus nyob lawm, tab sis peb tib neeg yeej rov qab tsis tau rov mus cuag tswv ntuj li, mas yog li ntawd tam sim no tswv ntuj thiaj li tau los mus lawv raws noob neej txhua txhua haiv neeg kom kav tsij maj ceev rov qab mus tsev sai li sai tau, vim los nyob dhau caij nyoog tag sij hawm lawm, txhua tus yuav tsum rov qab mus nrog tswv ntuj nyob rau tswv ntuj lub ntuj lub teb chaws. Peb tib neeg tus ntsuj mam plig nws yog tus tseeb ntawm peb txoj kev ua neeg nyob rau ntiaj teb no, niaj hnub no peb tsim ua puas tsav yam yog ua pub rau peb cev nqaij daim tawv sab cev ntaj ntsug xwb peb yeej tsis tsim ua txoj kev zoo pub rau peb tus ntsuj mam plig hlo li es peb thiaj li tsis muaj hwj chim coj peb tus ntsuj plig rov qab mus tsev mus nrog tswv ntuj nyob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Brother SRP, yeej muaj tseeb li koj hais mas. Cia kuv rov piav dua ib zaj ntxiv uas yog kuv yawm txiv (kuv niam txiv uas yug kuv niam). Thaum ub lawv nyob rau Roob Kubtwm ntawd mas peb tus yawmtxiv no muaj muaj nyiaj thiab nws cov nyiaj mas nws coj mus khawb qhov av faus cia es tsis tau qhia rau cov tub lossis leej twg li. Tus yawmtxiv no mas mus ua xanam haib (Farm) yug qaib thiab npua uas nyob rau nraub laij nruab teb thiab nrog tus niam yau nyob ntau xwb ces muaj ib hmos tubsab txawm tuaj muab tus yawmtxiv no thiab tus niamtais yau tua tuag tas nrho rau hauv tsev teb lawm. Cov tub sab no tshawb nkawv lub tsev tag tsis tau dabtsi li. Thaum muab nkawv coj mus zais tas lawd, tshuav ib tug dablaug yau thiaj li mus quaj quaj rau tom yawmtxiv ntxa thiab thov kom yawmtxiv los ua dabntub npausuav qhia seb yawmtxiv muab tej nyiaj coj mus zais rau twg tas lawm es nim no lawv txomnyem heev li lawm. Tau tsis ntev ces muaj ib hmos txawm mus pw tom thiab los nag hlob hlob ces tus dablaug no txawm ua npausuav pom yawmtxiv los hais rau nws tias, koj txhob quaj es tej niag quav tooj quav hlau ces nyob rau qaib tej chaw pw xwb. Nws ntsia no cas yawmtiv hnav ib ce khaubncaws dub nciab thiab caij rawv ib tug nees huabcuj. Thaum yawmtxiv hais lus tas xwb ces zoo li yawmtxiv cia caij nees dua tim ntug teb lawm. Tus dablaug tsim dheev los no cas nag mas los hlob hlob thiab xob mas nthe tej niag rhem xwb. Tagkis nws thiaj i mus khawb hauv cov niag qab cooj qaib no thiaj khawb tau 4-5 hub nyiaj. Cov nyiaj uas yawmtxiv zais ntawd tseem tshuav ntau tabsis ho tsis paub chaw lawm.

Bro Tuszoophoojywg

Koj zaj no los kuj yog ib zaj uas qhia tau ib qho tseeb thiab tiag

txhua yam no tsuas muaj lub cev thiab tus ntsuj plig xwb mas

Ua tsaug tuaj tham rau peb kawm nawb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hais txog qhov uas koj hais los ntawd kuv yeej ntseeg hais tias muaj tseeb thiab tiag os, kuv yog ib tug uas kawm thiab xyaum txoj kev cai hauj sam los lawm kuv ntseeg txoj kev cai ntsuj mam plig no heev. Thaum lub sij hawm uas tus tib neeg ntawd nws yuav tu siav saib nws lub siab ntawd xav txog yam dab tsi los yog txhawj txog, hlub tshua txog leej twg heev ces nws yuav muaj cai tau rov qab los mus ntsib thiab pab yam ntawd kom tiav mas nws lub siab thiaj li mam kam mus thawj thiab rau lwm qhov os. Yog li no luag thiaj li tau hais tseg tias thaum uas yus yuav tu siav ntawd yus yuav tsum ua yus lub siab kom kaj nrig tsis txhob xav txog ib yam dab tsi hauv ntiaj teb no hlo li mas yus tus ntsuj mam plig thiaj li tau kev mus cuag poj cuag yawm(Niam txiv Ntuj) mas thiaj li tsis tau los thawj yug khuam siab nyob rau hauv ntiaj teb no. Thaum yuav tu siav ntawd yuav tsum xav yam uas zoo zoo xwb mas yus thiaj li tau mus thawj thiab yug rau qhov zoo chaw no os.

Npawg Ntsuj Mam Plig

Koj kuj paub zoo txog sab ntsuj plig thiab mas, kuv ntseeg tias txhua yam uas muaj sia los yug rau ntiaj teb puas leej muaj ntsuj plig mas. Muaj ib zaug kuv mloog Thai Radio muaj ib tug Professor tau tham txog sab ntsuj plig thiab qhib rau sawv daws tuaj nug. Muaj ib tug nug tias yog tias neeg muaj ntsuj plig tuag yuav tsum rov los yug xwb no yog vim li cas cov yug thiaj coob tshaj cov tuag lawm ua ib txhia ntsuj plig ntawd ho los qhov twg los?

Tus Achan ntawd teb tias "Qhov cov yug coob tshaj cov tuag tsis tau txhais tias yuav tsum yog ntsuj plig neeg xwb thiaj rov los thawj tau ua neeg, tej ntsuj plig tsiaj los ib nrab yeej los thawj ua neeg lawm thiab vim li no tej neeg thiaj yug coob tshaj cov tuag lawm.

Muab xav li no los kuj yog thiab mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg Ntsuj Mam Plig

Koj kuj paub zoo txog sab ntsuj plig thiab mas, kuv ntseeg tias txhua yam uas muaj sia los yug rau ntiaj teb puas leej muaj ntsuj plig mas. Muaj ib zaug kuv mloog Thai Radio muaj ib tug Professor tau tham txog sab ntsuj plig thiab qhib rau sawv daws tuaj nug. Muaj ib tug nug tias yog tias neeg muaj ntsuj plig tuag yuav tsum rov los yug xwb no yog vim li cas cov yug thiaj coob tshaj cov tuag lawm ua ib txhia ntsuj plig ntawd ho los qhov twg los?

Tus Achan ntawd teb tias "Qhov cov yug coob tshaj cov tuag tsis tau txhais tias yuav tsum yog ntsuj plig neeg xwb thiaj rov los thawj tau ua neeg, tej ntsuj plig tsiaj los ib nrab yeej los thawj ua neeg lawm thiab vim li no tej neeg thiaj yug coob tshaj cov tuag lawm.

Muab xav li no los kuj yog thiab mas.

SRP,

Koj has txug tug Achan Thai tej hlub teb..... zoo le tsi nkaag kis kag!! Hujsaam puab yeej teb le hov ibtxhis lug le, yog puab tug doctrine qha puab teb le hov.Tabsis puab xij has tas tuabneeg coj tsi zoo tuag lawm pheej moog thawj ua tsaj ua nroj tsuag, ua dlaab ua ntxoog lawm xwb. Tsajtxhu, nroj tsuag, hab dlaabntxoog tsi txawj yuav ua tau zoo zoo, muaj merits txug qeb rov lug ua tau tuabneeg ib zag ntxiv le lawm. Yuav ua tau tuabneeg yuavtsum yog muaj txujmoo metits sab heev. Tej nyuas tsaj es ibyaam tua ibyaam noj, sib txeeb to survive taag le xwb, puas yuav ua tau qhov zoo txug qeb lug thawj ua tuabneeg tau?

Hujsaam has mas has tas tau hab muaj nua, tabsis tsuas yog puab tej lug xaav lug has xwb.

Yog le ntawd ces tsaj txhu, nroj tsuag, hab dlaabntxoog pheej thawj lug ua tuabneeg taag zaaj taag zug ces Nplajteb kuj tsi muaj nrojtsuag, tsajtxhu, hab dlaabntxoog le lawm laud!! Yog thawj ua tau tuabneeg es ua hujsaam tuag lawm ho tsi rov lug thawj ntxiv lawm, nothingness taag le lawm xwb ho zoo dlaab tsi rua tuabneeg yuavtsum ua zoo zoo es tuag moog pluj nplais tsi ntaab ntwg qhov twg le lawm, puas tsim nyog yuav ua zoo ua luaj hab?

The universe is evolving and growing....... more galaxies, more universes, and more poeple, plants and animals are expanding forever....... don't you think so???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej no mas tshe yuav tsis tseeb nawb, rau qhov tsis pom muaj nyob hauv bible hais tias Vajtswv tsim ntsuj plig no nas. Yog nej hais tias neeg muaj ntsuj plig neeg thiaj txawj tuag no ces vajtswv twb muaj plig ces vajtswv yeej txawj tuag, Thaum vajtswv tuag ne, vajtswv yuav mus nyob lub ceeb tsheej twg?

Vamntxawg, Peb cov ntsees yeej muaj ntsuj plig ib yam thiaj txawj tuag ib yam, peb yog cov yuav mus nyob rau lub teb chaw ceeb tsheej ua sawv daws zoo nkauj zoo nraug ib yam,muaj noj muaj hau, peb tsis mus cuag poj cuag yawm lawm nawb, peb mus cuag vajtswb ua yog peb tus ntsuj plig ntag.

Cov phoojywg tseem coj kev cai dab qhuas los muaj tsuj plig ib yam, thaum tuag ce tus ntsuj plig cov mus nyob rau ntuj tsaus ntuj no,coj mus cuag poj cuag yawm, cuag tus qub txij nkawm, nej lub ce tseem zoo li tus tib neeg qub, muaj tus phem tus zoo, tsis zoo nkauj tsis zoo nraug, sib huas noj sib huas haus.muaj tub sab tub nyiag, muaj txim txhaum ib yam li ntiaj teb ntag. Yog li ntawd tus ntsuj plig thiaj yog tus tseem ceeb tshaj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

SRP,

Koj has txug tug Achan Thai tej hlub teb..... zoo le tsi nkaag kis kag!! Hujsaam puab yeej teb le hov ibtxhis lug le, yog puab tug doctrine qha puab teb le hov.Tabsis puab xij has tas tuabneeg coj tsi zoo tuag lawm pheej moog thawj ua tsaj ua nroj tsuag, ua dlaab ua ntxoog lawm xwb. Tsajtxhu, nroj tsuag, hab dlaabntxoog tsi txawj yuav ua tau zoo zoo, muaj merits txug qeb rov lug ua tau tuabneeg ib zag ntxiv le lawm. Yuav ua tau tuabneeg yuavtsum yog muaj txujmoo metits sab heev. Tej nyuas tsaj es ibyaam tua ibyaam noj, sib txeeb to survive taag le xwb, puas yuav ua tau qhov zoo txug qeb lug thawj ua tuabneeg tau?

Hujsaam has mas has tas tau hab muaj nua, tabsis tsuas yog puab tej lug xaav lug has xwb.

Yog le ntawd ces tsaj txhu, nroj tsuag, hab dlaabntxoog pheej thawj lug ua tuabneeg taag zaaj taag zug ces Nplajteb kuj tsi muaj nrojtsuag, tsajtxhu, hab dlaabntxoog le lawm laud!! Yog thawj ua tau tuabneeg es ua hujsaam tuag lawm ho tsi rov lug thawj ntxiv lawm, nothingness taag le lawm xwb ho zoo dlaab tsi rua tuabneeg yuavtsum ua zoo zoo es tuag moog pluj nplais tsi ntaab ntwg qhov twg le lawm, puas tsim nyog yuav ua zoo ua luaj hab?

The universe is evolving and growing....... more galaxies, more universes, and more poeple, plants and animals are expanding forever....... don't you think so???

Hahahaaa....Npawg Chivkeeb

Kuv twb tsis yog Achan es kuv tsis paub txiav txim siab os, kuv tsuas hais li kuv hnov tus Achan thaib ntawd hais xwb. Cia kuv piav ib qho uas neeg mus yuav dab tau 6 xyoo rov qab los rau koj xav seb koj ho xav li cas?

Nyob Thaib teb muaj ib tug poj niam thaib ploj lawm tau 6 xyoo, tus txiv twb yuav dua ib tug niam yau lawm nws mam ho tawm rov qab los. Nws piav tias twb yog muaj ib tug hluas nraug dab coj nws mus yuav lawv, tab sis vim nws tsis yog mus tus ntsuj plig nws mus lub cev tiag nws muaj tsis taus dab me nyuam thaum kawg nws tus txiv dab mus yuav dua ib tug niam yau nkauj dab lawm thiaj muab nws xa rov qab los.

Nws xam phaj tawm Radio lawv nug nws tias mus nrog dab nyob zoo li cas? Nws hais tias nrog dab nyob tsis khwv npaum ua neej nyob vim tsaus ntuj ces los pw ua ke tab sis kaj ntug ces nyias mus nrhiav nyias noj nyias lawm xwb. Nws hais ntxiv tias muaj ntau zaus tej ntsuj plig dab raug neeg muab tua noj lawm thiab ntau zaus los tej ntsuj plig neeg kuj raug dab muab tua noj lawm thiab. Txhais tau tias muaj qee zaus koj mus tua tsiaj koj xav tias nws yog tsiaj tab sis twb yog tus ntsuj plig dab lawm thaum koj tua tau ib tug tsiaj los noj ces ua rau dab tuag ib tug lawm thiab. Ntau zaus dab ho tuaj mus yos noj lawv tua tau ib tug tsiaj los tej zaum twb yog tus ntsuj plig neeg lawm thiab, yog thaum lawv muab tus tsiaj ntawd noj tag lawm ces tus neeg saum yaj ceeb no yuav tsum tau tuag mus.

Koj ho xav seb puas txaus ntseeg thiab??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hahahaaa....Npawg Chivkeeb

Kuv twb tsis yog Achan es kuv tsis paub txiav txim siab os, kuv tsuas hais li kuv hnov tus Achan thaib ntawd hais xwb. Cia kuv piav ib qho uas neeg mus yuav dab tau 6 xyoo rov qab los rau koj xav seb koj ho xav li cas?

Nyob Thaib teb muaj ib tug poj niam thaib ploj lawm tau 6 xyoo, tus txiv twb yuav dua ib tug niam yau lawm nws mam ho tawm rov qab los. Nws piav tias twb yog muaj ib tug hluas nraug dab coj nws mus yuav lawv, tab sis vim nws tsis yog mus tus ntsuj plig nws mus lub cev tiag nws muaj tsis taus dab me nyuam thaum kawg nws tus txiv dab mus yuav dua ib tug niam yau nkauj dab lawm thiaj muab nws xa rov qab los.

Nws xam phaj tawm Radio lawv nug nws tias mus nrog dab nyob zoo li cas? Nws hais tias nrog dab nyob tsis khwv npaum ua neej nyob vim tsaus ntuj ces los pw ua ke tab sis kaj ntug ces nyias mus nrhiav nyias noj nyias lawm xwb. Nws hais ntxiv tias muaj ntau zaus tej ntsuj plig dab raug neeg muab tua noj lawm thiab ntau zaus los tej ntsuj plig neeg kuj raug dab muab tua noj lawm thiab. Txhais tau tias muaj qee zaus koj mus tua tsiaj koj xav tias nws yog tsiaj tab sis twb yog tus ntsuj plig dab lawm thaum koj tua tau ib tug tsiaj los noj ces ua rau dab tuag ib tug lawm thiab. Ntau zaus dab ho tuaj mus yos noj lawv tua tau ib tug tsiaj los tej zaum twb yog tus ntsuj plig neeg lawm thiab, yog thaum lawv muab tus tsiaj ntawd noj tag lawm ces tus neeg saum yaj ceeb no yuav tsum tau tuag mus.

Koj ho xav seb puas txaus ntseeg thiab??

SRP,

Qhov muaj hab tsi muaj yeej yuavtsum muaj different dimension xwb, tabsis yuav kuam muaj kag le Thaib has mas sov tem puas yuav khws le! 2 xyoo dhau lug lawm muaj ib tug hluas Moob xeem vaaj tub moog tau dlaab hab neej saab tuab si, teev dlaab ua thaaj neeb luj le luj.

Thaum kawg social worker/psychologist muab txhom coj moog loj. Noj tshuaj tau 1 week xwb ces txawm moog tsi tau dlaab teb le lawm ne!

Mental problem..... most of the time.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

SRP,

Qhov muaj hab tsi muaj yeej yuavtsum muaj different dimension xwb, tabsis yuav kuam muaj kag le Thaib has mas sov tem puas yuav khws le! 2 xyoo dhau lug lawm muaj ib tug hluas Moob xeem vaaj tub moog tau dlaab hab neej saab tuab si, teev dlaab ua thaaj neeb luj le luj.

Thaum kawg social worker/psychologist muab txhom coj moog loj. Noj tshuaj tau 1 week xwb ces txawm moog tsi tau dlaab teb le lawm ne!

Mental problem..... most of the time.

Hahhaaa....Qhov koj kuv ntseeg thiab mas, nyob hauv peb nyob no muaj ib tug yawg ua ntej thaum tsis tau mag tsheb tsoo nws yog neeg thamada tsis paub dab tsi tab sis tom qab nws mag tsheb tsoo tas mas nws pheej hais tias dab los qhia khawv koob rau nws, nws tseem paub tej khawv koob hwj huaj ua kom haus cawv los tsis paub qaug. Kuv hais rau ntau tus phooj ywg tias niag thaub ntawd xiam hlwb lawm xwb, tsis ntev los no peb mus ib qho show nws los hais rau kuv tias Doctor kuaj tau tias thaum tsheb tsoo nws tas ua rau nws ib sab hlwb tsis ua hauj lwm zoo lawm....

Hhahaa.......Qhov ntawd proof tau tias nws xiam hlwb lawm xwb tsis yog dab los qhia khawv koob rau nws.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hahahaa.....Sister aw

Koj mas cas txawv ua luaj li os, tij laug mus txog twg nws tus ntsuj plig

yuav tsum nrog nraim tij laug thiaj li tsis yuam kev poob phem hos....hahahaha

HEHHE TIJLAUG KOJ MAS TSIS YOG LI OS........THAUM KOJ TUS NTSUJ PLIG NROG MAS YOG THAUM UAS KUV TUS ME NYAB

NROG KOJ XWB NAWB.....THAUM UAS TSIS MUAJ NYAB NROG KOJ LAWM CES KOJ TUS ME NTSUJ PLIG CES LAM TAU LAM HAIS

LUS HLUB RAU TUS UB TUS NO LI LAWM TSEEM NTSHE TWB NYIAG HLUB LAWV AKAJ LAWM THIAB LOS KUJ TSIS PAUB KIAG LI OS

KOJ NA HEHEHEHE........

THAUM NTSUJ PLIG ZOO LI TIJLAUG TUS LAWM MAS NYIAM NYIAM TUAJ ONLINE TUAJ DAG HLUB LAWM THIAB TSEEM NYIAM NYIAM

HAIS COV ME LUS UAS TSIS HAIS KIAG LI RAU KUV TUS ME NYAB NA HEHEHEEH HOM NTSUJ PLIG LI NO MAS TIJLAUG NAWB NWS MAS

MOB LOJ LAWM OS HEHEHE VIM TIAS XA NPAUM LI CAS LOS CAS ES YUAV TSIS ZOO LI TXOJ KEV NTSHAW KIAG LI ES YUAV TIG LOS TIG

TSIS TAU ROV YUAV NYIAM LOS XYOV CAS ES TSEEM PHEEJ MUAJ KUV TUS ME NYAB THIAB XA ZOJ TIAS TSO KIAG LOS KUJ TSEEM KHUVXIM THIAB

CES KUJ TSEEM NTSHAW TXOJ KEV HLUAS KAWG LI THIAB TIAG HEHEHEHE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hahhaaa....Qhov koj kuv ntseeg thiab mas, nyob hauv peb nyob no muaj ib tug yawg ua ntej thaum tsis tau mag tsheb tsoo nws yog neeg thamada tsis paub dab tsi tab sis tom qab nws mag tsheb tsoo tas mas nws pheej hais tias dab los qhia khawv koob rau nws, nws tseem paub tej khawv koob hwj huaj ua kom haus cawv los tsis paub qaug. Kuv hais rau ntau tus phooj ywg tias niag thaub ntawd xiam hlwb lawm xwb, tsis ntev los no peb mus ib qho show nws los hais rau kuv tias Doctor kuaj tau tias thaum tsheb tsoo nws tas ua rau nws ib sab hlwb tsis ua hauj lwm zoo lawm....

Hhahaa.......Qhov ntawd proof tau tias nws xiam hlwb lawm xwb tsis yog dab los qhia khawv koob rau nws.

SRP,

Feem ntau 99.9% ntawm cov tuabneeg kws ua ua saub le Moob has, yeej muaj chemical imbalance rua huv cov paaj hlwb. Tuabneeg lub hlwb theem subconscious muaj access tau rua any realm of possibility. Thaum muaj tej nuav tshwm, feem ntau yog vim mental stresses induced chemical imbalances huv lug hlwb xwb. Moob hu ua VWM.

Tim le ntawd cov Native Indian ua neeb los yuav tau siv tshuaj (Haus Nceb), Cov txiv neeb Mayan los tau haus tshuaj ua ntej yuav nrug rua lwm dimension sib thaam. Cov txivneeb Moob los yuav tau haus yeeb, ua khawv koob tug induce qhov chemical imbalance huv lub hlwb.

Cov kws pheej pum dlaab los tuab yaam. Has tau has tas nyob rua Thaib Teb muaj tuabneeg vwm coob heev vim puab txawj txawj xaav ntseeg has tas muaj kev thawj thab lawv le Buddha tau qha.

Koj saib nyob India mas muaj tuabneeg rov lug thawj thab es ncu tau tam neej dhlau lug coob tshaaj plawg txhua qhov le. Vim puab ntseeg le ntawd, leej twg VWM loj vwm leg los puab has tas yog tim tam dlhau lug lawm xwb.

Tabsis koj qhov post has txug tuabneeg muaj ntsuj, yeej muaj xwb. Vim rua qhov txhua yaam yog energy, hab energy tsuas muaj hloov form xwb yeej tuag tsi tau!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

HEHHE TIJLAUG KOJ MAS TSIS YOG LI OS........THAUM KOJ TUS NTSUJ PLIG NROG MAS YOG THAUM UAS KUV TUS ME NYAB

NROG KOJ XWB NAWB.....THAUM UAS TSIS MUAJ NYAB NROG KOJ LAWM CES KOJ TUS ME NTSUJ PLIG CES LAM TAU LAM HAIS

LUS HLUB RAU TUS UB TUS NO LI LAWM TSEEM NTSHE TWB NYIAG HLUB LAWV AKAJ LAWM THIAB LOS KUJ TSIS PAUB KIAG LI OS

KOJ NA HEHEHEHE........

THAUM NTSUJ PLIG ZOO LI TIJLAUG TUS LAWM MAS NYIAM NYIAM TUAJ ONLINE TUAJ DAG HLUB LAWM THIAB TSEEM NYIAM NYIAM

HAIS COV ME LUS UAS TSIS HAIS KIAG LI RAU KUV TUS ME NYAB NA HEHEHEEH HOM NTSUJ PLIG LI NO MAS TIJLAUG NAWB NWS MAS

MOB LOJ LAWM OS HEHEHE VIM TIAS XA NPAUM LI CAS LOS CAS ES YUAV TSIS ZOO LI TXOJ KEV NTSHAW KIAG LI ES YUAV TIG LOS TIG

TSIS TAU ROV YUAV NYIAM LOS XYOV CAS ES TSEEM PHEEJ MUAJ KUV TUS ME NYAB THIAB XA ZOJ TIAS TSO KIAG LOS KUJ TSEEM KHUVXIM THIAB

CES KUJ TSEEM NTSHAW TXOJ KEV HLUAS KAWG LI THIAB TIAG HEHEHEHE

Sister

Tij laug tus ntsuj plig tsuas nyob nrog nyab tus ntsuj plig xwb os, txawm yuav mus qhov twg yuav pw tsaug zog los tsuas muaj nyab ua tij laug tus NKAUJ NTXAWM XWB hos nyab los tsuas muaj tij laug ua nyab tus NUJ NPLHAIB XWB MAS.

Tej lus qab zib koj hais ntawd tsis tau txhais tias mus hlub tus ub tus no tab sis txhais tau tias tij laug ib txwm nyiam hais lus zoo xwb tsis xav ua kom lwm tus tsis nyiam tij laug xwb na me muam aw. Koj xav kom tij laug txhob hais lus kom zoo li niag rua m es kom nyab khiav mus no lod?? hahahaa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now