Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

TXhais Lus Hmoob

32 posts in this topic

Posted · Report post

[color="#006400"]

Leejtwg paub cov lus no no pab txhais pub seb ...ua tsaug!

Credit:

Credential:

Experience:

Grade:

Ticket:

vim tias cov lus no peb niajhnub siv tabsis peb hais raws lus English xwb.

Yog leejtwg paub no thoav pab qhia seb yuav hais lub Hmoob no ho hais li cas ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

[color="#006400"]

Leejtwg paub cov lus no no pab txhais pub seb ...ua tsaug!

Credit:

Credential:

Experience:

Grade:

Ticket:

vim tias cov lus no peb niajhnub siv tabsis peb hais raws lus English xwb.

Yog leejtwg paub no thoav pab qhia seb yuav hais lub Hmoob no ho hais li cas ????

kuv paub tsis zoo but koj puas kam kuv sim mas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv paub tsis zoo but koj puas kam kuv sim mas?

Ua lawm ces yuav xwb ntag hos. Tsis pub sim nawj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua lawm ces yuav xwb ntag hos. Tsis pub sim nawj.

thov txim os tus phoojywg guest, kuv tsis tau hais "ua" kuv hais tias puas kam kuv sim txhais no xwb os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

thov txim os tus phoojywg guest, kuv tsis tau hais "ua" kuv hais tias puas kam kuv sim txhais no xwb os.

Koj tsis ua los tau kawg los mas. Sim tag ces kawg yuav xwb laid! :onionheadfake1: :onionheadfake1: :onionheadfake1:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv paub tsis zoo but koj puas kam kuv sim mas?

yog muaj zoo tswv8 ces ho pab los txhais seb..kuv li tswv8 plojtag lawm laiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yog muaj zoo tswv8 ces ho pab los txhais seb..kuv li tswv8 plojtag lawm laiv.

Hmoobdub yog tham txog poslistiv no mas koj yuav ua tug muaj khav theeb ua luaj li ne. Tej nyuag lus quavdev no ho tsa tes thov lu loos li niag npua lawm xwb no?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoobdub yog tham txog poslistiv no mas koj yuav ua tug muaj khav theeb ua luaj li ne. Tej nyuag lus quavdev no ho tsa tes thov lu loos li niag npua lawm xwb no?

tej no los yeej tseem tham tau kawg mas...yog koj xav tham nas. yog yuav muab txhais ua lus Hmoob ces ib leeg txhais lawm ib yam vim Hmoob lus tsis registered...tsis standardized.

yog muaj txuj zoo baum koj no kuj sau kiag tuaj seb s/d puas pom tias yog li koj hais thiab????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

[color="#006400"]

girlthank.gif1169690542.gif

Nyob Zoo Hmoobdub;

Kuv pab koj txhais raws li no;

Credit: (n) qhov txaus ntseeg, (v) ntxiv rau

Credential: (n) pov thawj kev peev xwm, meej mom, hwj chim

Experience: (n) hauj lwm yav dhau los lawm

Grade: (n) qeb kawm ntawv, los kawm tau zoo licas

Ticket: (n) yuaj tam, los yuaj nkag

vim tias cov lus no peb niajhnub siv tabsis peb hais raws lus English xwb.

Yog leejtwg paub no thoav pab qhia seb yuav hais lub Hmoob no ho hais li cas ????

7c00a009.gif

Ua Tshaug;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

[color="#006400"]

Leejtwg paub cov lus no no pab txhais pub seb ...ua tsaug!

Credit:

Credential:

Experience:

Grade:

Ticket:

vim tias cov lus no peb niajhnub siv tabsis peb hais raws lus English xwb.

Yog leejtwg paub no thoav pab qhia seb yuav hais lub Hmoob no ho hais li cas ????

Hmoob mas xam tias Hmoob tsis muaj kev kawm txuj thiab pluag lus, nyob li Thaib, lawv vammeej tag baum li, lawv tseem hais lwm haiv neeg lus, tabsis sau ua ntawv Thaib xwb. Pivxam, lo "Service" no Thaib twb sau ua ntawv Thaib. Nyeem tawm tib lub suab. So txhob txhawj heev thiab. Blog los twb sau ntawv Blog tsis raug lawm thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

[color="#006400"]

Leejtwg paub cov lus no no pab txhais pub seb ...ua tsaug!

Credit:

Credential:

Experience:

Grade:

Ticket:

vim tias cov lus no peb niajhnub siv tabsis peb hais raws lus English xwb.

Yog leejtwg paub no thoav pab qhia seb yuav hais lub Hmoob no ho hais li cas ????

Hmoobdub,

Peb twb muaj cov Moob ntse ntse lawm, puab maam tuaj qha peb siv xwb!

Nyob ntawm nuav koj yuav tau tso rua maixiong hab vaamntxawg tuaj moog qha hab coj Moob siv xwb mas txhaj zoo tshaaj le.

Ca tog saib 2 nyuas yuav tuaj nthuav qha thaum twg, Moob txhaj yuav vaammeej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob mas xam tias Hmoob tsis muaj kev kawm txuj thiab pluag lus, nyob li Thaib, lawv vammeej tag baum li, lawv tseem hais lwm haiv neeg lus, tabsis sau ua ntawv Thaib xwb. Pivxam, lo "Service" no Thaib twb sau ua ntawv Thaib. Nyeem tawm tib lub suab. So txhob txhawj heev thiab. Blog los twb sau ntawv Blog tsis raug lawm thiab.

VHSL,

Kuv ncu tau meej, muaj ib zag koj yeej tau teb kev lawm has tas Moob mas yeej tsi siv luas lwm haivneeg tej lug. Moob muaj Moob lug siv txaus lawm nua laid. Zag nuav tes koj yuav tau coj lug siv ntag laud... !!

Ua caag tseem yuav has le nuav lawm hab ne?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

[color="#006400"]

Leejtwg paub cov lus no no pab txhais pub seb ...ua tsaug!

Credit:

Credential:

Experience:

Grade:

Ticket:

vim tias cov lus no peb niajhnub siv tabsis peb hais raws lus English xwb.

Yog leejtwg paub no thoav pab qhia seb yuav hais lub Hmoob no ho hais li cas ????

Yog kuv ces kuv ciali adopt cov lus no los ua lus hmoob xwb...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

7c00a009.gif

Ua Tshaug;

ua tsaug KZM. Koj txhais tau zoo kawg lawm...kuv nug koj meme ntxiv nram no:Credit: (n) qhov txaus ntseeg, (v) ntxiv rau

Credential: (n) pov thawj kev peev xwm, meej mom, hwj chim

Experience: (n) hauj lwm yav dhau los lawm :::Lo lus no peb puas muaj ib lo lus Hmoob word for word.Grade: (n) qeb kawm ntawv, los kawm tau zoo licas ::::Yog ho muab siv tias tus (qhabnia) li lus Blog no hais li cas.Ticket: (n) yuaj tam, los yuaj nkag::: lo no ne yog muab hais tias Police issued me a ticket no lo twg thiaj li yog...thiab siv puas tau ua Movie ticket????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoobdub,

Peb twb muaj cov Moob ntse ntse lawm, puab maam tuaj qha peb siv xwb!

Nyob ntawm nuav koj yuav tau tso rua maixiong hab vaamntxawg tuaj moog qha hab coj Moob siv xwb mas txhaj zoo tshaaj le.

Ca tog saib 2 nyuas yuav tuaj nthuav qha thaum twg, Moob txhaj yuav vaammeej.

Bawg chiv..koj paub vamntxawg nua koj pab has rau nwg kuas nwg tuaj paab qha cov lug Moob nuav rua peb kawm...meb yog ob tug kws xaav kuam peb Moob muaj Vaaj-faajtim fuabtais nas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ua tsaug KZM. Koj txhais tau zoo kawg lawm...kuv nug koj meme ntxiv nram no:Credit: (n) qhov txaus ntseeg, (v) ntxiv rau

Credential: (n) pov thawj kev peev xwm, meej mom, hwj chim

Experience: (n) hauj lwm yav dhau los lawm :::Lo lus no peb puas muaj ib lo lus Hmoob word for word.Grade: (n) qeb kawm ntawv, los kawm tau zoo licas ::::Yog ho muab siv tias tus (qhabnia) li lus Blog no hais li cas.Ticket: (n) yuaj tam, los yuaj nkag::: lo no ne yog muab hais tias Police issued me a ticket no lo twg thiaj li yog...thiab siv puas tau ua Movie ticket????

hmoobdub,

Kojzajmas....... nwg has nwg zaaj xwb nad! koj cav lem kag lawv nwg qaab lawm hab.... puas yog nov ntxhab pizza tsw ne?........ hahahhahahahha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog kuv ces kuv ciali adopt cov lus no los ua lus hmoob xwb...

Khej1 ces luas has le caag los tsi nug tomntej tomqaab le, cale ready adopt kag le xwb laud, tog Moob muaj ib co Khej lawm hab os!! hahahhahahhaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bawg chiv..koj paub vamntxawg nua koj pab has rau nwg kuas nwg tuaj paab qha cov lug Moob nuav rua peb kawm...meb yog ob tug kws xaav kuam peb Moob muaj Vaaj-faajtim fuabtais nas.

hmoobdub,

Kuv tsi paub vaamntxawg zoo le nawb! Kuv tsuas nov nwg tuaj seev seev le saub seev huv Hmongza xwb ov!! Vaamntxawg xwb los yeej tseem siv tsi tau le, yuav yog maixiong xwb txhaj tau ho!!

maixiong mas koj has dlaab tsi nwg paub taag le nawb, even nwg tub tsi tau npuaj le Dalai Lama los nwg tseem paub tshaaj Dalai Lama lawm hab, even nwg tsi tau discover ib qho dlaab tsi le los, Albert Esinstein tseem tsi piv nwg le huas.

Koj coj tau maixiong lug koom koj lub gungho ces yeej txhais tau cov lug nuav rua Moob siv haj coj tau Moob moog vaammeej sai ntag xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

VHSL,

Kuv ncu tau meej, muaj ib zag koj yeej tau teb kev lawm has tas Moob mas yeej tsi siv luas lwm haivneeg tej lug. Moob muaj Moob lug siv txaus lawm nua laid. Zag nuav tes koj yuav tau coj lug siv ntag laud... !!

Ua caag tseem yuav has le nuav lawm hab ne?

Yuav kom kuv hais exactly li koj hais mas, xav tias yuav tsis muaj. Qhov kuv hais mas yuav hais tias yog yuav hais lwm haiv neeg lus mas yus cov ntawv yuavtsum sau lwm haiv neeg lus kom meej xwb. Pivxam li Blog lo lus hais tias "dej" no, ntawv Hmoob twb sau tsis meej nev. Thaib cov ntawv sau ua lwm haiv neeg lus yeej meej dua ntawv Hmoob nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hmoobdub,

Kojzajmas....... nwg has nwg zaaj xwb nad! koj cav lem kag lawv nwg qaab lawm hab.... puas yog nov ntxhab pizza tsw ne?........ hahahhahahahha

Bawg chiv...KZM puab yog neeg txwj neeg zoo..lawm peb cov nam tuabneeg li peb nuav ntshe yuav tsis pum puab le pizza ho.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hmoobdub,

Kuv tsi paub vaamntxawg zoo le nawb! Kuv tsuas nov nwg tuaj seev seev le saub seev huv Hmongza xwb ov!! Vaamntxawg xwb los yeej tseem siv tsi tau le, yuav yog maixiong xwb txhaj tau ho!!

maixiong mas koj has dlaab tsi nwg paub taag le nawb, even nwg tub tsi tau npuaj le Dalai Lama los nwg tseem paub tshaaj Dalai Lama lawm hab, even nwg tsi tau discover ib qho dlaab tsi le los, Albert Esinstein tseem tsi piv nwg le huas.

Koj coj tau maixiong lug koom koj lub gungho ces yeej txhais tau cov lug nuav rua Moob siv haj coj tau Moob moog vaammeej sai ntag xwb.

Bawg chiv ..koj tug maixiong nuav nws tsis tshuam nyam has lug pab tuab neeg nas...yog has lug ces yuav tsum muaj nqe nyiaj hab xwb ..maas nwg le kaaam has.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Khej1 ces luas has le caag los tsi nug tomntej tomqaab le, cale ready adopt kag le xwb laud, tog Moob muaj ib co Khej lawm hab os!! hahahhahahhaha

CHIV,

KOJ TSEEM PHEEJ YUAV XIAM SIJHAWM MOOG

XAAV TSHEEJ NUB RUA TUAB LULUG CREDIT HOV LUG UA

LUG MOOB NA? KOJTSEEM XAAV CES KUV TUB NWAA NYAJ MOOG NOJ

PIZZA LUG LAWM... LUAS TUB MUAJ NYOB HO LAWM CES CALE

ADOPT LUG UA KAG LUG MOOB CES KHAWS SIV XWB... KUV UANEEJ

NRUG SIJHAWM XWB...KUV TSIS KKK MEJ PHEEJ YUAV MUAB

TCHAIS UA LUG MOOB ES MAAM SIV NAV....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

CHIV,

KOJ TSEEM PHEEJ YUAV XIAM SIJHAWM MOOG

XAAV TSHEEJ NUB RUA TUAB LULUG CREDIT HOV LUG UA

LUG MOOB NA? KOJTSEEM XAAV CES KUV TUB NWAA NYAJ MOOG NOJ

PIZZA LUG LAWM... LUAS TUB MUAJ NYOB HO LAWM CES CALE

ADOPT LUG UA KAG LUG MOOB CES KHAWS SIV XWB... KUV UANEEJ

NRUG SIJHAWM XWB...KUV TSIS KKK MEJ PHEEJ YUAV MUAB

TCHAIS UA LUG MOOB ES MAAM SIV NAV....

Khej aws....... ua caag siv hlwb xaav xwb tub tsi saab le es koj ho yuav moog qa dlub kev xaav tshaaj vaamntxawg qa dlub nyaj lawm hab es yuav ua caag NTSE le vaamntxawg mad? Tog koj pheej ua tsi tau nom le los yeej yog koj tsi xaav le ne, khaws luas lwm tug le lug ua taag zaaj taag zug xwb es txhaj tau nyuas MOD ua xwb ne. Yog xaav hab mas yeej tau nrug maixiong nyob theem sab tshaaj plawg lawm laud!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bawg chiv ..koj tug maixiong nuav nws tsis tshuam nyam has lug pab tuab neeg nas...yog has lug ces yuav tsum muaj nqe nyiaj hab xwb ..maas nwg le kaaam has.

hmoobdub,

Koj tsi appoint kag hab hu cov tuabneeg ntse ntse tshaaj plawg lug paab koj es yuav ua caag Moob txhaj yuav vaammeej mad? Koj mas yug tub ruamruam npaum le peb nuav xwb es yuav ua caag sib paab tau nad?

Koj ca le coj vaamntxawg lug paab koj xaav hab es kuv maam le tog saib meb tsim puas tau cov nyuas lug nuav lug rua Khej1 khaws coj moog siv nawb!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hmoobdub,

Koj tsi appoint kag hab hu cov tuabneeg ntse ntse tshaaj plawg lug paab koj es yuav ua caag Moob txhaj yuav vaammeej mad? Koj mas yug tub ruamruam npaum le peb nuav xwb es yuav ua caag sib paab tau nad?

Koj ca le coj vaamntxawg lug paab koj xaav hab es kuv maam le tog saib meb tsim puas tau cov nyuas lug nuav lug rua Khej1 khaws coj moog siv nawb!!

kavlaam os puab tsi xaav kuas muaj Haiv ces cas puab siv lub paumtwm hab lub xoom xwb mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0