Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Npau Suav

28 posts in this topic

Posted (edited) · Report post

Npau suav

yog npau npau es suav ub suav no

los yog vim npau npau rau nraug suav nkauj suav ne???

Cas hmoob ho hu tias npau suav no???

Puag thaum ub, ntuj tsim teb raug, pojyawm txwvkoob tsis muaj neeg zov ntiaj teb, nkawv txawm tso tub hmoob nqis los ua neeg rau ntiaj teb no, los ua tswv zov nkawv tsiaj nkawv txhuv.

Tub hmoob tshwm sim los ua neeg zov vaj zov loog, nws niaj hnub saib nkawv ntiaj teb, zov nkawv tsiaj txhu. Teb dav li dav, dav ti npoo ntuj, tsiaj coob li coob, coob thoob qab ntug. Tub hmoob zov hnub thawm hmo, tub hmoob zov tsis muaj lub sij hawm so, nws txawm seev nqov ntsia ntuj tias pojyawm txwvkoob nis pojyawm txwvkoob, ces neb tsis hlub tub hmoob es nej tsis muab lub sij hawm rau tub hmoob ho tau so. Pojyawm txwvkoob hnov, nkawv siab tsis kheev, nkawv txawmteb tias metubhmoob nis metubhmoob, tus metub ntxim ntxim hlub li es, cia pojyawm txwvkoob mam muab hmo ntuj ua metubhmoob lib sij hawm so. Ces hnub ntawd yuav tsaus ntuj tub hmoob txawm cia li nkees nkees tsaug zo pw hauv qab xyoob. Hmo ntawd, npua teb los noj ntsuag, npua nrau nrau av, nrau tau tubhmoob poob qab tsag. Tagkis tub hmoob tsim los, tubhmoob mob mob, sav duav. Tubhmoob txawm rov seev tias pojyawm txwvkoob nis pojyawm txwvkoob, cas neb tsis hlub tubhmoob los cas neb ho tsis saib es tsiajtxhu muab tub hmoob nrau poob tsag sav duav. Pojyawm txwvkoob hnov, nkawv siab tsis kheev, nkawv txawm teb tias metubhmoob nis metubhmoob, tus metubhmoob ntxim ntxim hlub li es tsam ho lov duav ces cia pojyawm txwvkoob mam muaj txoj kevnpausuav rau tub hmoob coj mus ua nws luag. Muaj tsiaj txhu txav ze los tub hmoob dabntub thiaj ntiav. Hmo tom qab, tubhmoob txawm los pw hauv qab tsawb, txawm ua npau suav pom ib tug txiv nyuj nce ib tug maum nyuj, tubhmoob pw tsis tsheej, tubhmoob txawm sawv fee rau ib sab rov pw. Nws rov npau suav pom ib tug txiv nees ntau maum nees. Hmo ntawd, tubhmoob txawm pw tsis tsheej, tagkis nws ho rov seev tias: Pojyawm txwvkoob nis pojyawm txwvkoob, cas neb tsis hlub tubhmoob es neb cia tubhmoob nyob ib leeg ua tswv zov vaj zov loog, zov tsiaj zov txhu es kho siab lub siab uav luaj!!! Ntshai tubhmoob yuav tsis pom qab zov pojyawm txwvkoob tej teb tej tsiaj tej txhu............!!!

Txij hnub ntawd los, pojyawm txwvkoob thiaj tso ib tug nkaujhmoob los nrog tubhmoob nyob luag li ntxhi sib khawm sib puag tsis nco zov pojyawm txwvkoob tej me teb fab ua hav zoo nujtxeeg, tsis zov pojyawm txwvkoob tej tsiaj txhu ua qus tag.

Lam mloog nawv cov kwv npag , nkauj muam hmoob

By Tsωjsi@β

Edited by Tsωjsi@β
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npau suav

yog npau npau es suav ub suav no

los yog vim npau npau rau nraug suav nkauj suav ne???

Cas hmoob ho hu tias npau suav no???

Puag thaum ub, ntuj tsim teb raug, pojyawm txwvkoob tsis muaj neeg zov ntiaj teb, nkawv txawm tso tub hmoob nqis los ua neeg rau ntiaj teb no, los ua tswv zov nkawv tsiaj nkawv txhuv.

Tub hmoob tshwm sim los ua neeg zov vaj zov loog, nws niaj hnub saib nkawv ntiaj teb, zov nkawv tsiaj txhu. Teb dav li dav, dav ti npoo ntuj, tsiaj coob li coob, coob thoob qab ntug. Tub hmoob zov hnub thawm hmo, tub hmoob zov tsis muaj lub sij hawm so, nws txawm seev nqov ntsia ntuj tias pojyawm txwvkoob nis pojyawm txwvkoob, ces neb tsis hlub tub hmoob es nej tsis muab lub sij hawm rau tub hmoob ho tau so. Pojyawm txwvkoob hnov, nkawv siab tsis kheev, nkawv txawmteb tias metubhmoob nis metubhmoob, tus metub ntxim ntxim hlub li es, cia pojyawm txwvkoob mam muab hmo ntuj ua metubhmoob lib sij hawm so. Ces hnub ntawd yuav tsaus ntuj tub hmoob txawm cia li nkees nkees tsaug zo pw hauv qab xyoob. Hmo ntawd, npua teb los noj ntsuag, npua nrau nrau av, nrau tau tubhmoob poob qab tsag. Tagkis tub hmoob tsim los, tubhmoob mob mob, sav duav. Tubhmoob txawm rov seev tias pojyawm txwvkoob nis pojyawm txwvkoob, cas neb tsis hlub tubhmoob los cas neb ho tsis saib es tsiajtxhu muab tub hmoob nrau poob tsag sav duav. Pojyawm txwvkoob hnov, nkawv siab tsis kheev, nkawv txawm teb tias metubhmoob nis metubhmoob, tus metubhmoob ntxim ntxim hlub li es tsam ho lov duav ces cia pojyawm txwvkoob mam muaj txoj kevnpausuav rau tub hmoob coj mus ua nws luag. Muaj tsiaj txhu txav ze los tub hmoob dabntub thiaj ntiav. Hmo tom qab, tubhmoob txawm los pw hauv qab tsawb, txawm ua npau suav pom ib tug txiv nyuj nce ib tug maum nyuj, tubhmoob pw tsis tsheej, tubhmoob txawm sawv fee rau ib sab rov pw. Nws rov npau suav pom ib tug txiv nees ntau maum nees. Hmo ntawd, tubhmoob txawm pw tsis tsheej, tagkis nws ho rov seev tias: Pojyawm txwvkoob nis pojyawm txwvkoob, cas neb tsis hlub tubhmoob es neb cia tubhmoob nyob ib leeg ua tswv zov vaj zov loog, zov tsiaj zov txhu es kho siab lub siab uav luaj!!! Ntshai tubhmoob yuav tsis pom qab zov pojyawm txwvkoob tej teb tej tsiaj tej txhu............!!!

Txij hnub ntawd los, pojyawm txwvkoob thiaj tso ib tug nkaujhmoob los nrog tubhmoob nyob luag li ntxhi sib khawm sib puag tsis nco zov pojyawm txwvkoob tej me teb fab ua hav zoo nujtxeeg, tsis zov pojyawm txwvkoob tej tsiaj txhu ua qus tag.

Lam mlog nawv cov kwv npag , nkauj muam hmoob

By Tsωjsi@β

TsWJSi@B.

Koj zaaj lug nruag npau suav nuav zoo heev kuv tau nov moob has huv xuv tooj cua xub laim lawm.

Kuj 1 nyuas txawv zog koj zaaj nuav miv ntsiv puas yog koj nov huv xuv tooj cua xub laim lug.

puas yog koj muab khu muab hloov miv ntsiv kuas txawv zog puab zaaj xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npau suav

yog npau npau es suav ub suav no

los yog vim npau npau rau nraug suav nkauj suav ne???

Cas hmoob ho hu tias npau suav no???

Puag thaum ub, ntuj tsim teb raug, pojyawm txwvkoob tsis muaj neeg zov ntiaj teb, nkawv txawm tso tub hmoob nqis los ua neeg rau ntiaj teb no, los ua tswv zov nkawv tsiaj nkawv txhuv.

Tub hmoob tshwm sim los ua neeg zov vaj zov loog, nws niaj hnub saib nkawv ntiaj teb, zov nkawv tsiaj txhu. Teb dav li dav, dav ti npoo ntuj, tsiaj coob li coob, coob thoob qab ntug. Tub hmoob zov hnub thawm hmo, tub hmoob zov tsis muaj lub sij hawm so, nws txawm seev nqov ntsia ntuj tias pojyawm txwvkoob nis pojyawm txwvkoob, ces neb tsis hlub tub hmoob es nej tsis muab lub sij hawm rau tub hmoob ho tau so. Pojyawm txwvkoob hnov, nkawv siab tsis kheev, nkawv txawmteb tias metubhmoob nis metubhmoob, tus metub ntxim ntxim hlub li es, cia pojyawm txwvkoob mam muab hmo ntuj ua metubhmoob lib sij hawm so. Ces hnub ntawd yuav tsaus ntuj tub hmoob txawm cia li nkees nkees tsaug zo pw hauv qab xyoob. Hmo ntawd, npua teb los noj ntsuag, npua nrau nrau av, nrau tau tubhmoob poob qab tsag. Tagkis tub hmoob tsim los, tubhmoob mob mob, sav duav. Tubhmoob txawm rov seev tias pojyawm txwvkoob nis pojyawm txwvkoob, cas neb tsis hlub tubhmoob los cas neb ho tsis saib es tsiajtxhu muab tub hmoob nrau poob tsag sav duav. Pojyawm txwvkoob hnov, nkawv siab tsis kheev, nkawv txawm teb tias metubhmoob nis metubhmoob, tus metubhmoob ntxim ntxim hlub li es tsam ho lov duav ces cia pojyawm txwvkoob mam muaj txoj kevnpausuav rau tub hmoob coj mus ua nws luag. Muaj tsiaj txhu txav ze los tub hmoob dabntub thiaj ntiav. Hmo tom qab, tubhmoob txawm los pw hauv qab tsawb, txawm ua npau suav pom ib tug txiv nyuj nce ib tug maum nyuj, tubhmoob pw tsis tsheej, tubhmoob txawm sawv fee rau ib sab rov pw. Nws rov npau suav pom ib tug txiv nees ntau maum nees. Hmo ntawd, tubhmoob txawm pw tsis tsheej, tagkis nws ho rov seev tias: Pojyawm txwvkoob nis pojyawm txwvkoob, cas neb tsis hlub tubhmoob es neb cia tubhmoob nyob ib leeg ua tswv zov vaj zov loog, zov tsiaj zov txhu es kho siab lub siab uav luaj!!! Ntshai tubhmoob yuav tsis pom qab zov pojyawm txwvkoob tej teb tej tsiaj tej txhu............!!!

Txij hnub ntawd los, pojyawm txwvkoob thiaj tso ib tug nkaujhmoob los nrog tubhmoob nyob luag li ntxhi sib khawm sib puag tsis nco zov pojyawm txwvkoob tej me teb fab ua hav zoo nujtxeeg, tsis zov pojyawm txwvkoob tej tsiaj txhu ua qus tag.

Lam mlog nawv cov kwv npag , nkauj muam hmoob

By Tsωjsi@β

Zoooooooo tas tas tas li os yom?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

TsWJSi@B.

Koj zaaj lug nruag npau suav nuav zoo heev kuv tau nov moob has huv xuv tooj cua xub laim lawm.

Kuj 1 nyuas txawv zog koj zaaj nuav miv ntsiv puas yog koj nov huv xuv tooj cua xub laim lug.

puas yog koj muab khu muab hloov miv ntsiv kuas txawv zog puab zaaj xwb.

oh

kuv tsis tau hnov li thiab os

hnub no kuv nyuam qhuav ua zab rau nej mloog xwb

maj maj ces sau twb tsis muaj kuab thiab

Edited by Tsωjsi@β

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:1169691087: Sau tau zoo heev lawm mas. Puas yog Neej neeg los si Dabneeg naj...ua tsaug koj tseem sau rau sawv daws nyeem nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:1169691087: Sau tau zoo heev lawm mas. Puas yog Neej neeg los si Dabneeg naj...ua tsaug koj tseem sau rau sawv daws nyeem nawb.

lam sau ua kev lomzem xwb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

oh

kuv tsis tau hnov li thiab os

hnub no kuv nyuam qhuav ua zab rau nej mloog xwb

maj maj ces sau twb tsis muaj kuab thiab

TSWJSIAB

Kuv xav tias ntshe yog koj muaj 1 zag zoo li lawv zaj los sis yog koj hnov lawv zaj no laus.

Ua cas tseem yog koj ua zab txuas ceg thiab xwb.txawj txua kawg thiaj li txua tau 1 zag muaj kuab cuag lug nruag li no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

TSWJSIAB

Kuv xav tias ntshe yog koj muaj 1 zag zoo li lawv zaj los sis yog koj hnov lawv zaj no laus.

Ua cas tseem yog koj ua zab txuas ceg thiab xwb.txawj txua kawg thiaj li txua tau 1 zag muaj kuab cuag lug nruag li no.

ua num los txog ces nyuam qhuav xev xwb os

khoom no mam muab kho rau kom zoo mloog dua

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog txoj kev ua neeg zoo li bausuav xwb mas, tsis xav tuag li lau!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog txoj kev ua neeg zoo li bausuav xwb mas, tsis xav tuag li lau!

Vim li

sawv daws thiab muab kev npau suav los npog kev ntxhob siab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vim li

sawv daws thiab muab kev npau suav los npog kev ntxhob siab

Rauqhov tias, ua neeg nyob yus yeej tsis lam pom thiab tau puag/deev tej tus lhuasgauj txawv thiab zoogauj ua luaj nav! Lwmyam los kuj mus tib seem thiab. Koj yuav tsis muaj peevxwm deny kuv cov lus no yog koj tsis rov dag koj na!

:55318906:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Rauqhov tias, ua neeg nyob yus yeej tsis lam pom thiab tau puag/deev tej tus lhuasgauj txawv thiab zoogauj ua luaj nav! Lwmyam los kuj mus tib seem thiab. Koj yuav tsis muaj peevxwm deny kuv cov lus no yog koj tsis rov dag koj na!

:55318906:

how can i deny it

dream and dreaming are people hope and freedom

the only thing and the last thing you should still have control if you lost all your sens or living have no meaning

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Y2r4tuI8ayc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Edited by Tsωjsi@β

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tij TswjSiab,

Vim tej lug nruag Moob has yuamkev le nuav es Moob txhaj xij pheej xaav has tas Yawm Saub xub xub tsim Moob ua ntej tshaaj lwm tsaav tuabneeg nua!! Ntshai cov Jews puab yuav tsi tshuam nyam Moob le hab laud! Cov Dlub los yuav tsi hum nrug Moob le hab tag!

Tabsis, qhov pujyawm tsim tau ib tug Nkauj Moob rua Tub Moob ces, txhaj muaj chivkeeb tshwm ua tuabneeg le Tij TswjSaib mas kuj ua ua nwg nuav Nplajteb quas tshajtxhu xyoobntoo pluj yuav log tu noob le lawm tag laud! Vim nkaujmoob coj tubmoob tuaj zuv hmongza lawm xwb ne ..... hahhahahahhaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tij TswjSiab,

Vim tej lug nruag Moob has yuamkev le nuav es Moob txhaj xij pheej xaav has tas Yawm Saub xub xub tsim Moob ua ntej tshaaj lwm tsaav tuabneeg nua!! Ntshai cov Jews puab yuav tsi tshuam nyam Moob le hab laud! Cov Dlub los yuav tsi hum nrug Moob le hab tag!

Tabsis, qhov pujyawm tsim tau ib tug Nkauj Moob rua Tub Moob ces, txhaj muaj chivkeeb tshwm ua tuabneeg le Tij TswjSaib mas kuj ua ua nwg nuav Nplajteb quas tshajtxhu xyoobntoo pluj yuav log tu noob le lawm tag laud! Vim nkaujmoob coj tubmoob tuaj zuv hmongza lawm xwb ne ..... hahhahahahhaha

vim txhua haiv neeg yeej tias lawv yog cov ntuj xub tsim los ua neeg no ne

ces hmoob los yeej yuav nrog hais thiab as

yus yeej yuav tsum saib yus tus kheej muaj nqis dua hos

zov hmoob zag los yog vim tos tos tus pojyawm txwvkoob tso los xwb tiag

hahaha :1169691087:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npau suav

yog npau npau es suav ub suav no

los yog vim npau npau rau nraug suav nkauj suav ne???

Cas hmoob ho hu tias npau suav no???

Puag thaum ub, ntuj tsim teb raug, pojyawm txwvkoob tsis muaj neeg zov ntiaj teb, nkawv txawm tso tub hmoob nqis los ua neeg rau ntiaj teb no, los ua tswv zov nkawv tsiaj nkawv txhuv.

Tub hmoob tshwm sim los ua neeg zov vaj zov loog, nws niaj hnub saib nkawv ntiaj teb, zov nkawv tsiaj txhu. Teb dav li dav, dav ti npoo ntuj, tsiaj coob li coob, coob thoob qab ntug. Tub hmoob zov hnub thawm hmo, tub hmoob zov tsis muaj lub sij hawm so, nws txawm seev nqov ntsia ntuj tias pojyawm txwvkoob nis pojyawm txwvkoob, ces neb tsis hlub tub hmoob es nej tsis muab lub sij hawm rau tub hmoob ho tau so. Pojyawm txwvkoob hnov, nkawv siab tsis kheev, nkawv txawmteb tias metubhmoob nis metubhmoob, tus metub ntxim ntxim hlub li es, cia pojyawm txwvkoob mam muab hmo ntuj ua metubhmoob lib sij hawm so. Ces hnub ntawd yuav tsaus ntuj tub hmoob txawm cia li nkees nkees tsaug zo pw hauv qab xyoob. Hmo ntawd, npua teb los noj ntsuag, npua nrau nrau av, nrau tau tubhmoob poob qab tsag. Tagkis tub hmoob tsim los, tubhmoob mob mob, sav duav. Tubhmoob txawm rov seev tias pojyawm txwvkoob nis pojyawm txwvkoob, cas neb tsis hlub tubhmoob los cas neb ho tsis saib es tsiajtxhu muab tub hmoob nrau poob tsag sav duav. Pojyawm txwvkoob hnov, nkawv siab tsis kheev, nkawv txawm teb tias metubhmoob nis metubhmoob, tus metubhmoob ntxim ntxim hlub li es tsam ho lov duav ces cia pojyawm txwvkoob mam muaj txoj kevnpausuav rau tub hmoob coj mus ua nws luag. Muaj tsiaj txhu txav ze los tub hmoob dabntub thiaj ntiav. Hmo tom qab, tubhmoob txawm los pw hauv qab tsawb, txawm ua npau suav pom ib tug txiv nyuj nce ib tug maum nyuj, tubhmoob pw tsis tsheej, tubhmoob txawm sawv fee rau ib sab rov pw. Nws rov npau suav pom ib tug txiv nees ntau maum nees. Hmo ntawd, tubhmoob txawm pw tsis tsheej, tagkis nws ho rov seev tias: Pojyawm txwvkoob nis pojyawm txwvkoob, cas neb tsis hlub tubhmoob es neb cia tubhmoob nyob ib leeg ua tswv zov vaj zov loog, zov tsiaj zov txhu es kho siab lub siab uav luaj!!! Ntshai tubhmoob yuav tsis pom qab zov pojyawm txwvkoob tej teb tej tsiaj tej txhu............!!!

Txij hnub ntawd los, pojyawm txwvkoob thiaj tso ib tug nkaujhmoob los nrog tubhmoob nyob luag li ntxhi sib khawm sib puag tsis nco zov pojyawm txwvkoob tej me teb fab ua hav zoo nujtxeeg, tsis zov pojyawm txwvkoob tej tsiaj txhu ua qus tag.

Lam mlog nawv cov kwv npag , nkauj muam hmoob

By Tsωjsi@β

hahaha......Tsis xav tias Tswjsiab yuav txawj sau dab neeg.

Puas yog tias pojkoob yawm txwv nyuam qhuav qhia zaj no rau koj

es thiaj tuaj sau na?? Tus nkauj hmoob ntawd mas los txog tsis

pab zov tsiaj li niaj hnub muab tub hmoob zaws plab xwb ces kawg

npua los mus ua npua teb tag hos mev es los mus ua sai tag nyuj

los thiaj khiav mus ua nyuj qus lawm puas yog??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

hahaha......Tsis xav tias Tswjsiab yuav txawj sau dab neeg.

Puas yog tias pojkoob yawm txwv nyuam qhuav qhia zaj no rau koj

es thiaj tuaj sau na?? Tus nkauj hmoob ntawd mas los txog tsis

pab zov tsiaj li niaj hnub muab tub hmoob zaws plab xwb ces kawg

npua los mus ua npua teb tag hos mev es los mus ua sai tag nyuj

los thiaj khiav mus ua nyuj qus lawm puas yog??

Yog

Vim txij hnub ntawd los, tub hmoob thiaj paub kev ua neej

kawm kev sib hlub, kev tub nkeeg, kev chim kev kho siab

Tau nkauj hmoob lawm ces yuav ua neej qhuas ntxias,

sib khawm hnub dhau hmo nyob @p>.>.. thiab @q->.>.. dai vias

Tau nkauj hmoob los khawm ua neej siab kaj li kaj, huv li huv

ces thiaj xyaum toob nkeeg nyob @p>.>.. thiab @q->.>.. dai li ncuv

lawm tiag ib tsoom hmoob awwwwwwwww.

jk

Edited by Tsωjsi@β

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thov paab tijlaug TswjSab txuas nwg zaaj dlaabneej kuam zoo suavdlawg lub sab.....

Tomqaab ntawd lug ces pujsaub txawm pheej tuaj paab tubmoob hab nkaujmoob nthua teb, cawm tubmoob hab nkaujmoob zuv nyuas tsaj nyuas txhu

puv tog tsev. Pujsaub pheej zuv ces pujsaub pheej pum laud….. pum nkaujmoob coj tubmoob moog puag pw, nkaaj ntug tsi kaav yuav sawv. Pujsaub pum tubmoob coj nkaujmoob moog khawm nwj, tsaus ntuj tsi kaav tso...

Pujsaub npau npau ces txawm dhla tajlag moog nug Yawmsaubtas,

“Koj txiv, tubmoob hab nkaujmoob 2 nyuas nim ualuaj ntawm esyog koj ua dlaabtsi rua lawm 2 nyuas txhaj yuav sis lu cuag le ne?”

Yawmsaub teb tas,

“Tseeb tag los koj nam! Thaum kuv tsim mas tub tsi sib lu as! ua caag nwgnuav yuav txawj sib lu lawm ne?”

Pujsaub teb tas,

“Txiv Saub, 2 nyuas sib lu lag mas Nplajteb ntshee cuag yuav pob, nyuj neeg hee quas hlo! 2 nyuas sib puag lag mas Lub Ntuj yuj quas yee cuag yuav poob tag, qab npua tsaaj tsi tu suab los mas!”

Yawm saub xaav ntev loo ces nwg txham tau saamfwm has tas,

Ab, nyaj yog kuv xaav tsi zoo lawm es 2 nyuas txhaj ualuajle hov ho!”

Yawmsaub txawm ua laajmuag xauj na cav pum pujsaub 2 lub hauvsab o npuj npawv!! Yawmsaub txawm ua muag lag xauj ces ho pum nam pujsaub pobtw los ntug luaj tog phawv!!

Ces yawmsaub txawm hastas,

“Koj nam, tej nuav ces kawg yuav tau sim txhaj paub! Yog yuavkhawb taub txhaj pum xwb los mad!”

Yawmsaub muab pujsaub cem hlo tab sab ces yawbsaub sawv nrujnreeg cuag hlua neev, hee luj luav cuag nyuj neeg laud!! Pujsaub ca yawmsaubloj thoov ces pujsaub paim dlej lug luj laub, suab ntsaaj lawg cuag qab tsaub laud…

Yawmsaub nce hlo pujsaub ces, pujsaub hee ib suab,

“O Yau….!”

Pujsaub ca yawmsaub nce lag, nwg nov yawmsaub nqov ib zaag ib zaag,

“Oh….. Yeah!”

Txij nub ntawm lug ces nkaujmoob quaj hu Ntuj los tsi novyawmsaub nyooj ib suab! Txij thaum ntawm lug ces tubmoob qw thov Teb los tsinov pujsaub ntsaaj ib lug teb…

kuv txawm ncaim tuaj txug tebchaw America na cav peb nyuas Moob suavdlawgnim txawj ua pujsaub hab yawm thaj taag le lawm tag! Hahahhahahaha

Laam paab Tswjsab txuas nwg lub tswvyim kuam kawg xwb ov!………hehehehhehehe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chick mas

txawj lem heev thiab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tsim zaj dab neeg no, kom hmoob muaj ib zaj txog ntuj tsim teb raug xws li txhua haiv neeg xwb

vim hmoob tej dab neeg txog ntuj tsim teb raug mas, tsis muaj qhov pojyawm txwvkoob tso hmoob los ua neeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeev Txwjlaug

Zoo li koj txawj txhais npau suav. Kuv xav nug koj 1 qho uas koj tsis tau txhais dua thiab kuv tsis tau nug koj dua li. Ua koj puas kam txhais qhov npau suav no: QHOV NPAU SUAV NO MAS YOG YUS PHEEJ UA NPAU SUAV POM YUS TUS QUB HLUAS NKAUJ LOS YUAV YUS. Tab sis nyias twb laus nyias lawm, zoo li hauv lub siab thiab saum yus lub hlwb twb empty tsis muaj nws lawm, tab sis nyob nyob pheej muaj tej thaum rov npau suav txog nws los yuav yus lossis tau rov nrog nws ua nkauj ua nraug pw ua ke. Qhov npau suav no, koj tus uas muaj dua experience thiab expertise txog tej kev txhais npau suav no, koj ho xav li cas. Muaj lus ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xeev Txwjlaug

Zoo li koj txawj txhais npau suav. Kuv xav nug koj 1 qho uas koj tsis tau txhais dua thiab kuv tsis tau nug koj dua li. Ua koj puas kam txhais qhov npau suav no: QHOV NPAU SUAV NO MAS YOG YUS PHEEJ UA NPAU SUAV POM YUS TUS QUB HLUAS NKAUJ LOS YUAV YUS. Tab sis nyias twb laus nyias lawm, zoo li hauv lub siab thiab saum yus lub hlwb twb empty tsis muaj nws lawm, tab sis nyob nyob pheej muaj tej thaum rov npau suav txog nws los yuav yus lossis tau rov nrog nws ua nkauj ua nraug pw ua ke. Qhov npau suav no, koj tus uas muaj dua experience thiab expertise txog tej kev txhais npau suav no, koj ho xav li cas. Muaj lus ua tsaug.

raws li kuv paub mas yog yuav tau khaub thuas xwb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

raws li kuv paub mas yog yuav tau khaub thuas xwb

Ua tsaug, Tswjsi@B

Tab sis yus kuj tsis muaj mob thiab nas. Npau suav li ntawd tas, mus yos havzoov los kuj tua tsis tau dab tsi. Khaub thuas los kuj tsis muaj thiab. Tsuas yog lub caij ntuj no no thiaj get cold me ntsis xwb. Ua li ne, koj puas xav tias tus QUB HLUAS ntawd pheej tseem nco txog yus, seev txog yus, lossis tham txog yus, es yus thiaj ua npau suav? los yog li cas? Kuv xav tias peb sawv daws yuav ua tib hom npau suav li no.

Sau npe: Suav Laus Nug Tw Dai

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug, Tswjsi@B

Tab sis yus kuj tsis muaj mob thiab nas. Npau suav li ntawd tas, mus yos havzoov los kuj tua tsis tau dab tsi. Khaub thuas los kuj tsis muaj thiab. Tsuas yog lub caij ntuj no no thiaj get cold me ntsis xwb. Ua li ne, koj puas xav tias tus QUB HLUAS ntawd pheej tseem nco txog yus, seev txog yus, lossis tham txog yus, es yus thiaj ua npau suav? los yog li cas? Kuv xav tias peb sawv daws yuav ua tib hom npau suav li no.

Sau npe: Suav Laus Nug Tw Dai

raws li kuv xav mas nws tsis yog luag nco yus os

yog vim yus ntsuj plig mus ncig ua si lawm xwb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug, Tswjsi@B

Tab sis yus kuj tsis muaj mob thiab nas. Npau suav li ntawd tas, mus yos havzoov los kuj tua tsis tau dab tsi. Khaub thuas los kuj tsis muaj thiab. Tsuas yog lub caij ntuj no no thiaj get cold me ntsis xwb. Ua li ne, koj puas xav tias tus QUB HLUAS ntawd pheej tseem nco txog yus, seev txog yus, lossis tham txog yus, es yus thiaj ua npau suav? los yog li cas? Kuv xav tias peb sawv daws yuav ua tib hom npau suav li no.

Sau npe: Suav Laus Nug Tw Dai

Guest Kuv ncauj ntau lam los cuam tshuam txog koj txoj kev npau suav me ntsi, tau ntau lub xyoo los lawm kuv kuj muaj ib tug npau suav zoo xws li koj tus thiab, kuv tus mas muaj tej zaum nws yees ua kuv tus niam tij los nrog koj pw, tej zaum mas nws yees ua kuv cov muam los nrog kuv pw txhua zaus nws los yeej tsis hais txog xav yuav kuv li, tsua los tsuav ntsuag xwb. Nws ua li ntaw rau kuv tau 15 xyoo thov vaj tswv pab los tsis tau li, thaum kawg ces yog muaj 1 tug yawm txiv hmoob hawj ua 1 thaj neeb quas tas ces txij li hnub ntawd los txog rau hnub no txawm kuv seev txog nws los yeej tsis muaj tus npau suav ntawd ib zaug ntxiv li lawm cav ua rau kuv khuv khuv xim thiab ha ha ha ha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Guest Kuv ncauj ntau lam los cuam tshuam txog koj txoj kev npau suav me ntsi, tau ntau lub xyoo los lawm kuv kuj muaj ib tug npau suav zoo xws li koj tus thiab, kuv tus mas muaj tej zaum nws yees ua kuv tus niam tij los nrog koj pw, tej zaum mas nws yees ua kuv cov muam los nrog kuv pw txhua zaus nws los yeej tsis hais txog xav yuav kuv li, tsua los tsuav ntsuag xwb. Nws ua li ntaw rau kuv tau 15 xyoo thov vaj tswv pab los tsis tau li, thaum kawg ces yog muaj 1 tug yawm txiv hmoob hawj ua 1 thaj neeb quas tas ces txij li hnub ntawd los txog rau hnub no txawm kuv seev txog nws los yeej tsis muaj tus npau suav ntawd ib zaug ntxiv li lawm cav ua rau kuv khuv khuv xim thiab ha ha ha ha.

Hluas Hmoob

Kuv tus npau suav mas, tsuas yog pom tib tug qub xwb nawb, tsis pom tus ub tus no li, tsis yog yus cov muam, los sis cov txheeb cov ze kuv li, tus los tham yus yeej yog kiag yus tus qub hluas nkauj xwb. Thiab tej thaum sawv daws yeej sib sib ntsib thiab sib pom, xws li July 4, New Year tej no kuj tau tuaj sib ntsib sib pom. Thaum npau suav ces yog npau suav tias yus thiab nws tau mus sib ntsib sib tham rau tej qho chaw nraim nraim, ces nws cia li los hais lus zoo zoo rau yus, ces tej thaum yus yeej tau rov muab nws tsuav ntsuag li koj hais thiab. Nyob nyob rov tau sib ntsib tiag tiag saum neej no, los nws pheej saib yus ntev ntev thiab, yus los kuj ho saib nws ntev ntev. Yus qhov kev saib nws mas, yus xav tias ua cas kuv lam rov ua npau suav muab nws phais txiv taubthaj ne no thiab. Kuv kuj tsis paub tias ua cas nws ho ntsia ntsia yus thiab. Ua puas yog nws kuj tau ua npau suav ib yam uas tau nrog yus sib ua thiab los ua cas no tiag hahahahahha kuv lam xav li ntawd xwb. Ua li nej cov npawg sawv daws ne, nej puas muaj qhov psychic dream no thiab mas?

Raws li kuv mloog tej tus poj niam tham mas, lawv yeej ua npau suav tham tej tus txiv neej thiab nrog tus txiv neej ntawd sib ua thiab no.

Tub Hmoob Meskas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now