Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

paub tsis tau

67 posts in this topic

Posted · Report post

Cov Kwvtij thiab nkauj muam Hmoob nej cov uas tau mus sab ub,

kuv ntseeg tias nej ib txhia rov los txog tag lawm.

Kuv los kuj nyuam qhuav rov los txog tau 2 hnub no xwb, kuv mus ntsib 2,3 tug ntxhais Hmoob Nplog muaj 2 yam xws li nram no:

1/ Yus yeej ntseeg tsis tau tias tus twg yog tus nyiam yus tiag tiag, txawm nws nyiam yus los yus yeej tsis paub, vim feem coob yog ua kev lag luam nkaus xwb, txawm nws yuav nyiam koj npaum cas los koj yeej twv tsis tau, tsis paub, ntshai tsam yog ntxias ua kev lag luam xwb.

2/ Muaj qee tus ntxhais mas thaum yus nrog nws mus yuav txog hauv "kiab khw" mas nws ua txoj uas nyiam yus kawg nkaus, cev tes los khawm nkaus yus duav siv los puas khawm yus tes kiag. Tab sis thaum rov los deb "kiab khw" lawm, nws tsis khawm yus lawm. Qhov no nej twv seb yog vim dab tsi?

3/ Yog koj tsis xyaum ua neeg cuaj khaum, los yog qia dub mas koj yuav tsum raug lawv kaus koj.

Nim no tsis hais tus tub los tus ntxhais, yog koj tsis kawm txog tej no ua ntej koj mus, mas koj yuav tsum raug lawv kaus koj. Kuv mas tos kuv tsis mag kaus los vim kuv twb muab kawm tag los ntawm tej phooj ywg ua ntej lawm, thiab tsis tas li xwb kuv yeej yog ib tug neeg qia dub thiab thiaj tsis mag kaus. Kuv thov ua tsaug rau tug puav phooj ywg uas lawv keev mus/los, lawv paub txog es qhia pub rau kuv paub ua ntej lawm.

Yog koj tsis nkag siab cov lus no, thov caw koj rov mus twm kuv kab lus # 2 saum toj no kom zoo zoo seb yog dab tsi tiag tso. Ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov Kwvtij thiab nkauj muam Hmoob nej cov uas tau mus sab ub,

kuv ntseeg tias nej ib txhia rov los txog tag lawm.

Kuv los kuj nyuam qhuav rov los txog tau 2 hnub no xwb, kuv mus ntsib 2,3 tug ntxhais Hmoob Nplog muaj 2 yam xws li nram no:

1/ Yus yeej ntseeg tsis tau tias tus twg yog tus nyiam yus tiag tiag, txawm nws nyiam yus los yus yeej tsis paub, vim feem coob yog ua kev lag luam nkaus xwb, txawm nws yuav nyiam koj npaum cas los koj yeej twv tsis tau, tsis paub, ntshai tsam yog ntxias ua kev lag luam xwb.

2/ Muaj qee tus ntxhais mas thaum yus nrog nws mus yuav txog hauv "kiab khw" mas nws ua txoj uas nyiam yus kawg nkaus, cev tes los khawm nkaus yus duav siv los puas khawm yus tes kiag. Tab sis thaum rov los deb "kiab khw" lawm, nws tsis khawm yus lawm. Qhov no nej twv seb yog vim dab tsi?

3/ Yog koj tsis xyaum ua neeg cuaj khaum, los yog qia dub mas koj yuav tsum raug lawv kaus koj.

Nim no tsis hais tus tub los tus ntxhais, yog koj tsis kawm txog tej no ua ntej koj mus, mas koj yuav tsum raug lawv kaus koj. Kuv mas tos kuv tsis mag kaus los vim kuv twb muab kawm tag los ntawm tej phooj ywg ua ntej lawm, thiab tsis tas li xwb kuv yeej yog ib tug neeg qia dub thiab thiaj tsis mag kaus. Kuv thov ua tsaug rau tug puav phooj ywg uas lawv keev mus/los, lawv paub txog es qhia pub rau kuv paub ua ntej lawm.

Yog koj tsis nkag siab cov lus no, thov caw koj rov mus twm kuv kab lus # 2 saum toj no kom zoo zoo seb yog dab tsi tiag tso. Ua tsaug.

Yog 1 tug neeg hlub koj es koj twb tsis paub los yog koj hlub nws es nws twb tsis paub ces tsis yog hlub li os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tsis tau mus txog

tiam sis kuv yeej paub zoo lawv cwj pwm

cov hmoob zaum no nyb qub qab txawv ntau peb cov hmoob thaud

hlub raws kev neej kev tsav lawm

zaum no lawv hlub raws kev kaus nyiaj lawm xwb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ie7hpGiL1VA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj yawm...tej nuav tes tsi taag nchuav qai los yeej pum dlaab lawm los mas, Txhua yaam kev tshwm sim nyob rau tim nplog yog tim peb tuab cov hmoob USA hmoob laug nnkaus xwb, Luas tej Ntxhais tsi nrug thaam lug los nyim rhu hlawv hlo nyiaj $$ lug ntxag kuam tau, Luag tsi kaam tawm nrug yug los nyim cuab zoj tas xaav tau dlaab tsi txhob txhawj $$ muaj ntau..

hmoob nplog qua ib tug ntxhais yog 2 dlaim nyaj nam txiv tog ntxhais tuaj noj haus taag nrho, Hmoob laug hmoob USA moog yuav ib tug mas them 5000,00$ noj haus tseem yog hmoob laug ua tug tuaj tuab si hab, Nam txiv tseem tas cia laav ua 1 xyoos yog tas tog tau nua tes yog hmoob laug le qos puj, Yog tas dlhau ib xyoos moog lawm tog tsi tau tes Puab hmoob nplog tsi nrug paub puab tug ntxhais lawm...Mej sim xaav seb Puas yog tim hmoob USA, Los yog tim cov Ntxhais hmoob nplog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov Kwvtij thiab nkauj muam Hmoob nej cov uas tau mus sab ub,

kuv ntseeg tias nej ib txhia rov los txog tag lawm.

Kuv los kuj nyuam qhuav rov los txog tau 2 hnub no xwb, kuv mus ntsib 2,3 tug ntxhais Hmoob Nplog muaj 2 yam xws li nram no:

1/ Yus yeej ntseeg tsis tau tias tus twg yog tus nyiam yus tiag tiag, txawm nws nyiam yus los yus yeej tsis paub, vim feem coob yog ua kev lag luam nkaus xwb, txawm nws yuav nyiam koj npaum cas los koj yeej twv tsis tau, tsis paub, ntshai tsam yog ntxias ua kev lag luam xwb.

2/ Muaj qee tus ntxhais mas thaum yus nrog nws mus yuav txog hauv "kiab khw" mas nws ua txoj uas nyiam yus kawg nkaus, cev tes los khawm nkaus yus duav siv los puas khawm yus tes kiag. Tab sis thaum rov los deb "kiab khw" lawm, nws tsis khawm yus lawm. Qhov no nej twv seb yog vim dab tsi?

3/ Yog koj tsis xyaum ua neeg cuaj khaum, los yog qia dub mas koj yuav tsum raug lawv kaus koj.

Nim no tsis hais tus tub los tus ntxhais, yog koj tsis kawm txog tej no ua ntej koj mus, mas koj yuav tsum raug lawv kaus koj. Kuv mas tos kuv tsis mag kaus los vim kuv twb muab kawm tag los ntawm tej phooj ywg ua ntej lawm, thiab tsis tas li xwb kuv yeej yog ib tug neeg qia dub thiab thiaj tsis mag kaus. Kuv thov ua tsaug rau tug puav phooj ywg uas lawv keev mus/los, lawv paub txog es qhia pub rau kuv paub ua ntej lawm.

Yog koj tsis nkag siab cov lus no, thov caw koj rov mus twm kuv kab lus # 2 saum toj no kom zoo zoo seb yog dab tsi tiag tso. Ua tsaug.

Npawg Wam Mos aw!....xabmaim no mas cov ntxhais Hmoob Nplogteb lawv tsis mus ualiaj uateb lawm nawb, lawv nyob hauv tsev khwv nyiaj $$$ lawm xwb ov. Vim peb cov Hmoob Mekas muaj nyiaj heev lawm, lawv twb ntxias tau lwm tus Hmoob Mekas li nyiaj $$$ los siv ntau2 zaug lawm, ces lawv yeej muaj experienced zoo heev lawm hais tias yuav ua licas thiaj yuav ntxias tau peb li nyiaj $$$ los siv no nawb.

Thaum lawv xav kaus koj lawm mas lawv ua txoj nyiam2!!!!! koj heev npaum nkaus li nws twb muab kiag nws lub cev nkauj xwb rau koj siv lawm ntag nawb, tabsis thuam nws ntxias tau koj li nyiaj $$$$ los yog tau koj yuav khoom ntau2 rau nws tag lawm ces nws yuav txav deb2 heev ntawm koj lawm no ov.

Yog li mas peb yuav tau nco ntsoov tias lawv yuav nyiam zoo nkauj npaum cas los xij li, YUAVTSUM NOJ FAWM TAG TSO MAM THEM NYIAJ no xwb lomas, ha ha ha ha.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg Wam Mos aw!....xabmaim no mas cov ntxhais Hmoob Nplogteb lawv tsis mus ualiaj uateb lawm nawb, lawv nyob hauv tsev khwv nyiaj $$ lawm xwb ov. Vim peb cov Hmoob Mekas muaj nyiaj heev lawm, lawv twb ntxias tau lwm tus Hmoob Mekas li nyiaj $$ los siv ntau2 zaug lawm, ces lawv yeej muaj experienced zoo heev lawm hais tias yuav ua licas thiaj yuav ntxias tau peb li nyiaj $$ los siv no nawb.

Thaum lawv xav kaus koj lawm mas lawv ua txoj nyiam2!!!!! koj heev npaum nkaus li nws twb muab kiag nws lub cev nkauj xwb rau koj siv lawm ntag nawb, tabsis thuam nws ntxias tau koj li nyiaj $$ los yog tau koj yuav khoom ntau2 rau nws tag lawm ces nws yuav txav deb2 heev ntawm koj lawm no ov.

Yog li mas peb yuav tau nco ntsoov tias lawv yuav nyiam zoo nkauj npaum cas los xij li, YUAVTSUM NOJ FAWM TAG TSO MAM THEM NYIAJ no xwb lomas, ha ha ha ha.....

kuv yeej noj fawm ua ntej xwb hos

yuav tsum rau kom qab qab thiab

yog tsis qab ce koj muab tais tshiab los xwb tiag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov Kwvtij thiab nkauj muam Hmoob nej cov uas tau mus sab ub,

kuv ntseeg tias nej ib txhia rov los txog tag lawm.

Kuv los kuj nyuam qhuav rov los txog tau 2 hnub no xwb, kuv mus ntsib 2,3 tug ntxhais Hmoob Nplog muaj 2 yam xws li nram no:

1/ Yus yeej ntseeg tsis tau tias tus twg yog tus nyiam yus tiag tiag, txawm nws nyiam yus los yus yeej tsis paub, vim feem coob yog ua kev lag luam nkaus xwb, txawm nws yuav nyiam koj npaum cas los koj yeej twv tsis tau, tsis paub, ntshai tsam yog ntxias ua kev lag luam xwb.

2/ Muaj qee tus ntxhais mas thaum yus nrog nws mus yuav txog hauv "kiab khw" mas nws ua txoj uas nyiam yus kawg nkaus, cev tes los khawm nkaus yus duav siv los puas khawm yus tes kiag. Tab sis thaum rov los deb "kiab khw" lawm, nws tsis khawm yus lawm. Qhov no nej twv seb yog vim dab tsi?

3/ Yog koj tsis xyaum ua neeg cuaj khaum, los yog qia dub mas koj yuav tsum raug lawv kaus koj.

Nim no tsis hais tus tub los tus ntxhais, yog koj tsis kawm txog tej no ua ntej koj mus, mas koj yuav tsum raug lawv kaus koj. Kuv mas tos kuv tsis mag kaus los vim kuv twb muab kawm tag los ntawm tej phooj ywg ua ntej lawm, thiab tsis tas li xwb kuv yeej yog ib tug neeg qia dub thiab thiaj tsis mag kaus. Kuv thov ua tsaug rau tug puav phooj ywg uas lawv keev mus/los, lawv paub txog es qhia pub rau kuv paub ua ntej lawm.

Yog koj tsis nkag siab cov lus no, thov caw koj rov mus twm kuv kab lus # 2 saum toj no kom zoo zoo seb yog dab tsi tiag tso. Ua tsaug.

KUV NTSEEG TIAS TXHUA TUS MUS TIM NPOG

YEEJ TSIS MUAJ IB TUG TSIS MAG KAUS EXCEPT

KHEJ1 NKAUS XWB....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KUV NTSEEG TIAS TXHUA TUS MUS TIM NPOG

YEEJ TSIS MUAJ IB TUG TSIS MAG KAUS EXCEPT

KHEJ1 NKAUS XWB....

Yog li koj hais lawm lo!Kuv los kuj tsis mag kaus thiab vim kuv tsis zoo nraug li lawv cov.Tsis tas li ntawd kuv los tseem txomnyem dua cov tim Nplog lawm thiab ces lawv kaus sab twg tuaj los tsis chwv li.... :55318906: :55318906: :55318906:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog li koj hais lawm lo!Kuv los kuj tsis mag kaus thiab vim kuv tsis zoo nraug li lawv cov.Tsis tas li ntawd kuv los tseem txomnyem dua cov tim Nplog lawm thiab ces lawv kaus sab twg tuaj los tsis chwv li.... :55318906: :55318906: :55318906:

TXAWM LI NTAWD LOS. KOJ TWB MUS TIV LAWM

CES KOJ TWB MAG LAWM...KUV CES TSIS TAU

MUS THIAJ TSIS TSU MAG...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg Wam Mos aw!....xabmaim no mas cov ntxhais Hmoob Nplogteb lawv tsis mus ualiaj uateb lawm nawb, lawv nyob hauv tsev khwv nyiaj $$$ lawm xwb ov. Vim peb cov Hmoob Mekas muaj nyiaj heev lawm, lawv twb ntxias tau lwm tus Hmoob Mekas li nyiaj $$$ los siv ntau2 zaug lawm, ces lawv yeej muaj experienced zoo heev lawm hais tias yuav ua licas thiaj yuav ntxias tau peb li nyiaj $$$ los siv no nawb.

Thaum lawv xav kaus koj lawm mas lawv ua txoj nyiam2!!!!! koj heev npaum nkaus li nws twb muab kiag nws lub cev nkauj xwb rau koj siv lawm ntag nawb, tabsis thuam nws ntxias tau koj li nyiaj $$$$ los yog tau koj yuav khoom ntau2 rau nws tag lawm ces nws yuav txav deb2 heev ntawm koj lawm no ov.

Yog li mas peb yuav tau nco ntsoov tias lawv yuav nyiam zoo nkauj npaum cas los xij li, YUAVTSUM NOJ FAWM TAG TSO MAM THEM NYIAJ no xwb lomas, ha ha ha ha.....

Npawg wam xuas,

Koj yog ib tug nkag siab zoo heev, yuav tsum tau coj li koj hais thiab ceev faj. Kuv ces mus txog yog thawj tug puav coj li ntawd lawm ces cov tom qab, yog leej twg yaum kom coj mus ncig kiab khw ces kuv tsuas hais rau lawv tias nej mus nej, kuv tsis khoom mus no xwb, thiab yog koj ho hlub lawv los koj tsuas muab meme nyiaj pub lawv coj mus siv yuav yam puav xwb, yog koj nrog kiag mus mas tsis khws li ntag nawj, tab sis kuv ces kuv tsis tshuam k, yog leej twg khaws khoom ntau ces kuv tsis lees them, thaum kawg nws muab tej khoom tso rov qab ua nwg txaj muag ntsuav cia xwb los kuv tsis k. Vim tias kuv tsis yog ib tug neeg nplua nuj thiab kuv yeej qia dub thiab ces thiaj tsis mag xwb nawv.

Txawm li cas los xij, kuv nkag siab koj coj tau raws kuv siab nyiam lawm. Ib qho ntxiv, koj puas nco qab lawm tias thaum i koj wb tham li cas lawm? Kuv yog tus kom wb sib ntsib tim ub no, tab sis kuv mus tos2 tsis pom koj ces kuv tsum xwb, kuv yog tus ntawd nawb, ua tsaug tau nrog koj tham zaum no ntxiv, sib ntsib dua mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj yawm...tej nuav tes tsi taag nchuav qai los yeej pum dlaab lawm los mas, Txhua yaam kev tshwm sim nyob rau tim nplog yog tim peb tuab cov hmoob USA hmoob laug nnkaus xwb, Luas tej Ntxhais tsi nrug thaam lug los nyim rhu hlawv hlo nyiaj $$ lug ntxag kuam tau, Luag tsi kaam tawm nrug yug los nyim cuab zoj tas xaav tau dlaab tsi txhob txhawj $$ muaj ntau..

hmoob nplog qua ib tug ntxhais yog 2 dlaim nyaj nam txiv tog ntxhais tuaj noj haus taag nrho, Hmoob laug hmoob USA moog yuav ib tug mas them 5000,00$ noj haus tseem yog hmoob laug ua tug tuaj tuab si hab, Nam txiv tseem tas cia laav ua 1 xyoos yog tas tog tau nua tes yog hmoob laug le qos puj, Yog tas dlhau ib xyoos moog lawm tog tsi tau tes Puab hmoob nplog tsi nrug paub puab tug ntxhais lawm...Mej sim xaav seb Puas yog tim hmoob USA, Los yog tim cov Ntxhais hmoob nplog.

Phoojywg HMOOB LEEJ TUB,

Koj hais tsis yog lawm os nawb. Nws tsis yog li koj hais os mog. Cia kuv piav qhia rau koj paub li no tias tsis yog ntsuag chob nplooj nawv, twb yog nplooj xav xav tau $$$ ces nplooj chob ntsuag xwb. Yog koj yuav hais tias yog tim cov Hmoob MK laus xwb no mas koj completely wrongful lawm. Koj paub nav, txij li lub 11 hli xiab ces cov nplooj uas nyob deb2 nroog twb tuaj xoj tsev nyob tos $ lawm mus txog ntua rau lub i hlis ntuj thiaj mam rov lawm xwb. Tej no tsis tsim nyog kuv piav qhia rau koj, tab sis vim koj liam tias yog tim thaub Hmoob MK no es kuv thiaj phua lub ntsiab kom koj nkag siab zoo xwb, yog yuav tham mas zaj no tseem tshuav ntau,tab sis tham li no xwb, nyob tsam Hmoob hnov Hmoob hlais nplaig nawb. Thiab koj sau koj cov ntawv ua lus Hmoob Lees xwb ces kuv tsis totaub ib txhia, lwm zaum koj xav kom lwm tus nkag siab, thov koj raws li feem coob sau, es thaum koj twm, koj mam twm raws koj lub suab xwb thiaj yooj yim rau peb mog, koj yeej muaj cai sau li koj nyiam, tab sis ua rau kuv tsis totaub ces kuj xiam koj tej ntsiab lus tseem ceeb ib txhia uas kuv tsis totaub lawm mog, ua tsaug ntau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg wam xuas,

Koj yog ib tug nkag siab zoo heev, yuav tsum tau coj li koj hais thiab ceev faj. Kuv ces mus txog yog thawj tug puav coj li ntawd lawm ces cov tom qab, yog leej twg yaum kom coj mus ncig kiab khw ces kuv tsuas hais rau lawv tias nej mus nej, kuv tsis khoom mus no xwb, thiab yog koj ho hlub lawv los koj tsuas muab meme nyiaj pub lawv coj mus siv yuav yam puav xwb, yog koj nrog kiag mus mas tsis khws li ntag nawj, tab sis kuv ces kuv tsis tshuam k, yog leej twg khaws khoom ntau ces kuv tsis lees them, thaum kawg nws muab tej khoom tso rov qab ua nwg txaj muag ntsuav cia xwb los kuv tsis k. Vim tias kuv tsis yog ib tug neeg nplua nuj thiab kuv yeej qia dub thiab ces thiaj tsis mag xwb nawv.

Txawm li cas los xij, kuv nkag siab koj coj tau raws kuv siab nyiam lawm. Ib qho ntxiv, koj puas nco qab lawm tias thaum i koj wb tham li cas lawm? Kuv yog tus kom wb sib ntsib tim ub no, tab sis kuv mus tos2 tsis pom koj ces kuv tsum xwb, kuv yog tus ntawd nawb, ua tsaug tau nrog koj tham zaum no ntxiv, sib ntsib dua mog.

A_ub!!!!!.... koj yog kuv tus npawg ntawd lov npawg Wam Mos. Uacas es koj txawm siv mus tim ub los lawm nas yawg, tsis yog koj twb mus muab kuv tus mos-ab xyuas tag lawm los, ha ha ha ha!!!!....lam dag li xwb os, txhob xav licas nawb. Koj yeej paub zoo lawm hais tias cov niag pojlaib tim ub ces zoo nkaus li kuv pheej hais xwb losmas. Zoo ibyam li lub hanfawm es koj mus uantej ces koj noj uantej, kuv mus uaqab ces kuv mam noj uaqab no xwb losmas yom, ha ha ha ha....

Xyoo no kuv xamphaj poob lawm es kuv thiaj tsis tau mus na yawg. Xyoo no ces kuv yov tau tsa chiv dawb ib xyoos tso.....tabsis uacas los lwm xyoo mas yuavtsum mus kom tau xwb2 li ntag nawb, rauqhov kuv muaj ib qho nyuag haujlwm nyob tim Nplog thiab nav.

Uacas npawg, xyoo no koj mus tim ub los puas lomzem thiab? Tuaj tham qhia rau kuv nrog koj zoo siab thiab maj, Uaib!!!...kuv mas nco tim ub kawg nkaus li thiab hos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

A_ub!!!!!.... koj yog kuv tus npawg ntawd lov npawg Wam Mos. Uacas es koj txawm siv mus tim ub los lawm nas yawg, tsis yog koj twb mus muab kuv tus mos-ab xyuas tag lawm los, ha ha ha ha!!!!....lam dag li xwb os, txhob xav licas nawb. Koj yeej paub zoo lawm hais tias cov niag pojlaib tim ub ces zoo nkaus li kuv pheej hais xwb losmas. Zoo ibyam li lub hanfawm es koj mus uantej ces koj noj uantej, kuv mus uaqab ces kuv mam noj uaqab no xwb losmas yom, ha ha ha ha....

Xyoo no kuv xamphaj poob lawm es kuv thiaj tsis tau mus na yawg. Xyoo no ces kuv yov tau tsa chiv dawb ib xyoos tso.....tabsis uacas los lwm xyoo mas yuavtsum mus kom tau xwb2 li ntag nawb, rauqhov kuv muaj ib qho nyuag haujlwm nyob tim Nplog thiab nav.

Uacas npawg, xyoo no koj mus tim ub los puas lomzem thiab? Tuaj tham qhia rau kuv nrog koj zoo siab thiab maj, Uaib!!!...kuv mas nco tim ub kawg nkaus li thiab hos.

Npawg aw, koj tsis tau mus los txhob txhawj, tseem tshuav lwm zaus, luag tias nkauj hlob mus tag lawm los tseem tshuav nkauj yau loj hlob tuaj haj yam zoo nkauj thiab no nawb. Koj nco thaum i kuv twb hais2 koj tias txhob tham ntau, tsam suav hnov suav hlais nplaig no nev. Ntshe yog koj tsis txuag qhov ncauj ces HUAM NAB hnov, HUAM NAB teg zawm nkaus ces kawg nyob mlos cia xwb las as..... He he he he.... Txawm koj tsis tau mus los txhob poob siab, kuv twb ua EXTRA phwj koj lawm ntau heev li os.....he he he he..., you know,when I got so tired, I think about any friend can comes up and help me while I get tired.... he he he...Joked...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg aw, koj tsis tau mus los txhob txhawj, tseem tshuav lwm zaus, luag tias nkauj hlob mus tag lawm los tseem tshuav nkauj yau loj hlob tuaj haj yam zoo nkauj thiab no nawb. Koj nco thaum i kuv twb hais2 koj tias txhob tham ntau, tsam suav hnov suav hlais nplaig no nev. Ntshe yog koj tsis txuag qhov ncauj ces HUAM NAB hnov, HUAM NAB teg zawm nkaus ces kawg nyob mlos cia xwb las as..... He he he he.... Txawm koj tsis tau mus los txhob poob siab, kuv twb ua EXTRA phwj koj lawm ntau heev li os.....he he he he..., you know,when I got so tired, I think about any friend can comes up and help me while I get tired.... he he he...Joked...

Yog li no ces ua koj tsaug ntau2 nawb npawg Wam Mos, uas koj tau noj fawm ib txhiaj phwj kuv thiab.

Kuv hnov kuv cov yawg kwvtij mus tim ub los, lawv hais tias xyoo no nyob hauv Phone Savanh mas lomzem nkaug nkaus li no tiag. Rauqhov Km 52 tsis tau noj 30, ces cov mos-ab nyob sab qabteb nce tuaj mus khoom huv tibsi li thiab mas mos-ab coob tiag2 li, yeej tham tsis txua li no tiag.

Licas los xij, nej cov uas tau mus nej twb rovqab los ib txhia lawm ces nrog nej zoo siab heev. Txawm xyoo no peb ib txhia tsis tau mus los cia lwm xyoo tso mam mus, li koj hais tag los ntawd xwb, cia cov yau hlob tuaj tso, tejzaum cov yau tseem yuav zoo nkauj tshaj thiab laiv yom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

KUV NTSEEG TIAS TXHUA TUS MUS TIM NPOG

YEEJ TSIS MUAJ IB TUG TSIS MAG KAUS EXCEPT

KHEJ1 NKAUS XWB....

khej1, koj tsis txhob muab kuv tus hluasnkauj daim duab tso heev2 tawm tsam ces muaj neeg txeeb nws mus hlub lawm nav. thov koj thiab nawb mog

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ie7hpGiL1VA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cas Hmoob txuj yuav tsawg ua luaj ne? Txawmsiv muab Blog zaj gauj "Xao Phone Hong" los tig ua lino lawm thiab! :onionheadfake6:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov Kwvtij thiab nkauj muam Hmoob nej cov uas tau mus sab ub,

kuv ntseeg tias nej ib txhia rov los txog tag lawm.

Kuv los kuj nyuam qhuav rov los txog tau 2 hnub no xwb, kuv mus ntsib 2,3 tug ntxhais Hmoob Nplog muaj 2 yam xws li nram no:

1/ Yus yeej ntseeg tsis tau tias tus twg yog tus nyiam yus tiag tiag, txawm nws nyiam yus los yus yeej tsis paub, vim feem coob yog ua kev lag luam nkaus xwb, txawm nws yuav nyiam koj npaum cas los koj yeej twv tsis tau, tsis paub, ntshai tsam yog ntxias ua kev lag luam xwb.

2/ Muaj qee tus ntxhais mas thaum yus nrog nws mus yuav txog hauv "kiab khw" mas nws ua txoj uas nyiam yus kawg nkaus, cev tes los khawm nkaus yus duav siv los puas khawm yus tes kiag. Tab sis thaum rov los deb "kiab khw" lawm, nws tsis khawm yus lawm. Qhov no nej twv seb yog vim dab tsi?

3/ Yog koj tsis xyaum ua neeg cuaj khaum, los yog qia dub mas koj yuav tsum raug lawv kaus koj.

Nim no tsis hais tus tub los tus ntxhais, yog koj tsis kawm txog tej no ua ntej koj mus, mas koj yuav tsum raug lawv kaus koj. Kuv mas tos kuv tsis mag kaus los vim kuv twb muab kawm tag los ntawm tej phooj ywg ua ntej lawm, thiab tsis tas li xwb kuv yeej yog ib tug neeg qia dub thiab thiaj tsis mag kaus. Kuv thov ua tsaug rau tug puav phooj ywg uas lawv keev mus/los, lawv paub txog es qhia pub rau kuv paub ua ntej lawm.

Yog koj tsis nkag siab cov lus no, thov caw koj rov mus twm kuv kab lus # 2 saum toj no kom zoo zoo seb yog dab tsi tiag tso. Ua tsaug.

kuv lam teb koj li no, luag tias neeg yuav ntse tsis tas cob, pas yuav ntse tsis tas hliav, ua neeg nyob yus yuav tsum ntsuas yus tus kheej tias seb yus lub cev ntaj xib ntsug nyob tus tej lej. yus twb tsis zoo nraug los yus pheej qhuas yus, yus twb laus lawm los yus pheej qhuas yus ces kawg mag hluas nkauj kaus yus xwb. twb muaj tej daim iav loj li loj los rau yus saib yus ne, yus kuj yuav tsum saib iav ua ntej tas yus mam ntsuas yus tus kheej ua thiaj li raug qhov chaw yus ua hos.

ua neeg nyob yog hluas nkauj nyiam yus thiab tsis nyiam los yus twb tsis paub ces yus npwb dhau lawm os, ib tug hluas nkauj koj pom dheev nws, nws pom dheev koj, sib ntsia kiag ib pliag xwb koj twb yeej paub tias tus hluas nkauj ntawv nyiam koj txog theem twg los los sav.

qhov tseem ceeb tshaj plaws mas yog li no ov !!! kev mus nplog teb mas yog koj muaj hnub nyoog li thaj tsam 30-40 xyoo txhob yog neeg puv zais plab, txhob yog neeg qig taub, txhob yog neeg dub tawv, tus me cev yiag ntxiag, siab ntshuas, dawb paug, zoo nraug ntxiag ces koj txoj kev hlub dawb huv yuav tsum muaj xwb xwb li. yog koj zoo raws li hais los no ces hluas nkauj yeej hlub koj yam dawb paug tsis tas yog nyiag kuv phem ua ntej vim hluas nkauj xav tau koj tiag tiag li. hos laus li koj thiab kuv wb, thiab ua neeg puv li koj thiab kuv lawm ces yeej yuav tsum yog Money ua ntej xwb mas thiaj li yuav tau tes puav los daws kev nqis, tau los twb tsis yog tau cov tseem tseem hluas nkauj thiab, tau los tseem tau niam ntiav thiab xwb. txawm li cas los xij tsuav yus muaj kev zoo siab me ntsis xwb ces kuj yeej zoo siab lawm thiab vim laus li no nyuam qhuav rov tau ua kuv phem hluas xwb ne hahahahahaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv lam teb koj li no, luag tias neeg yuav ntse tsis tas cob, pas yuav ntse tsis tas hliav, ua neeg nyob yus yuav tsum ntsuas yus tus kheej tias seb yus lub cev ntaj xib ntsug nyob tus tej lej. yus twb tsis zoo nraug los yus pheej qhuas yus, yus twb laus lawm los yus pheej qhuas yus ces kawg mag hluas nkauj kaus yus xwb. twb muaj tej daim iav loj li loj los rau yus saib yus ne, yus kuj yuav tsum saib iav ua ntej tas yus mam ntsuas yus tus kheej ua thiaj li raug qhov chaw yus ua hos.

ua neeg nyob yog hluas nkauj nyiam yus thiab tsis nyiam los yus twb tsis paub ces yus npwb dhau lawm os, ib tug hluas nkauj koj pom dheev nws, nws pom dheev koj, sib ntsia kiag ib pliag xwb koj twb yeej paub tias tus hluas nkauj ntawv nyiam koj txog theem twg los los sav.

qhov tseem ceeb tshaj plaws mas yog li no ov !!! kev mus nplog teb mas yog koj muaj hnub nyoog li thaj tsam 30-40 xyoo txhob yog neeg puv zais plab, txhob yog neeg qig taub, txhob yog neeg dub tawv, tus me cev yiag ntxiag, siab ntshuas, dawb paug, zoo nraug ntxiag ces koj txoj kev hlub dawb huv yuav tsum muaj xwb xwb li. yog koj zoo raws li hais los no ces hluas nkauj yeej hlub koj yam dawb paug tsis tas yog nyiag kuv phem ua ntej vim hluas nkauj xav tau koj tiag tiag li. hos laus li koj thiab kuv wb, thiab ua neeg puv li koj thiab kuv lawm ces yeej yuav tsum yog Money ua ntej xwb mas thiaj li yuav tau tes puav los daws kev nqis, tau los twb tsis yog tau cov tseem tseem hluas nkauj thiab, tau los tseem tau niam ntiav thiab xwb. txawm li cas los xij tsuav yus muaj kev zoo siab me ntsis xwb ces kuj yeej zoo siab lawm thiab vim laus li no nyuam qhuav rov tau ua kuv phem hluas xwb ne hahahahahaha

Ha ha ha ha....koj hais yog lawm lauj Yawg Hlob. Kuv mam hais ib zaj story rau peb mloog nawb.

Xyoo 2001 ntawd kuv mus txog tim Km 52, thaum lawv tabtom noj 30, povpob hauv tsav pob. Muaj ib tus hluasnkauj tuaj pem Luang Prabang tuaj, nws lub npe hu ua Maiv no, kuv yuav tsis hais nws lub Xeem. Thaum kuv ncig mus ncig los hauv lub tsav pob, kuv txawm mus pom tus hluasnkauj ntawd tabtom nrog ib co thaub laus Hmoob Mekas hais kwvtxhiaj. Thaum ntawd kuv kuj nqa ib lub camcorder thiab, yog li kuv thiaj mus thaij nws hais kwvtxhiaj. Thaum nws pom kuv nws cia li luag ntxhi rau kuv xwb. Lub sijhawm ntawd kuv paub lawm tias nws nyiam kuv lawm. Thaum nws hais zaj kwvtxhiaj tag lawm kuv hais rau nws tias koj puas kam hais ib zaj rau kuv thiab os? Nws teb kuv tias kam kawg mas.... Thaum nws hais ib zaj kwvtxhiaj rau kuv tag lawm, kuv hais rau nws tias koj hais tau zoo dhau lawm, puas kam nrog kuv thaij ib qib duab uake nab? Tus hluasnkauj teb kuv tias kam kawg li mas....nws thiaj los khawm kiag kuv, wb thiaj tau thaij 3-4 thaj duab uake.

Thaum ntawd cov thaub laus Hmoob Mekas paub tias tus hluasnkauj ntawd nyiam kuv heev lawm, lawv thiaj hais rau nws tias Maiv peb mus noj mov os, tabsis Maiv teb lawv tias KUV TSIS MUS OS. Lawv thiaj nug nws tias UACAS PUAS TA KOJ TWB MLOOG LUS KAWG, TSAM NO KOJ HO TSIS MLOOG LUS LAWM MAJ?.....Ha ha ha ha ha, lub sijhawm ntawd kuv paub tias Maiv tsis nyiam lawv, Maiv kuv xwb. Dhau ntawd los Maiv kuj tau nrog kuv uake thiab peb mus noj mov thiab uasi tau 1 week, tabsis tu siab ntau tias thaum Maiv paub tias kuv muaj pojniam lawm, Maiv tau chim heev thiab quaj heev, vim nws tsis kam ua niamyau.

Dhau ntawd kuv thiaj hais zoo2 rau nws thiab muaj $$$ pub rau nws yam txaus siab nws thiaj li zoo siab me ntsis ces twb txog kuv lub caij rovqab los tsev USA lawm. Nws kuv tuaj xa kuv ntsam tshav dav hlau (Vientiane Airport) thiab. Thaum yuav sib ncaim tiag2, nws lub kua muag yeej teev yees xwb tsis pom qab yuav hais lo twb li.....too bad, bye bye...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ha ha ha ha....koj hais yog lawm lauj Yawg Hlob. Kuv mam hais ib zaj story rau peb mloog nawb.

Xyoo 2001 ntawd kuv mus txog tim Km 52, thaum lawv tabtom noj 30, povpob hauv tsav pob. Muaj ib tus hluasnkauj tuaj pem Luang Prabang tuaj, nws lub npe hu ua Maiv no, kuv yuav tsis hais nws lub Xeem. Thaum kuv ncig mus ncig los hauv lub tsav pob, kuv txawm mus pom tus hluasnkauj ntawd tabtom nrog ib co thaub laus Hmoob Mekas hais kwvtxhiaj. Thaum ntawd kuv kuj nqa ib lub camcorder thiab, yog li kuv thiaj mus thaij nws hais kwvtxhiaj. Thaum nws pom kuv nws cia li luag ntxhi rau kuv xwb. Lub sijhawm ntawd kuv paub lawm tias nws nyiam kuv lawm. Thaum nws hais zaj kwvtxhiaj tag lawm kuv hais rau nws tias koj puas kam hais ib zaj rau kuv thiab os? Nws teb kuv tias kam kawg mas.... Thaum nws hais ib zaj kwvtxhiaj rau kuv tag lawm, kuv hais rau nws tias koj hais tau zoo dhau lawm, puas kam nrog kuv thaij ib qib duab uake nab? Tus hluasnkauj teb kuv tias kam kawg li mas....nws thiaj los khawm kiag kuv, wb thiaj tau thaij 3-4 thaj duab uake.

Thaum ntawd cov thaub laus Hmoob Mekas paub tias tus hluasnkauj ntawd nyiam kuv heev lawm, lawv thiaj hais rau nws tias Maiv peb mus noj mov os, tabsis Maiv teb lawv tias KUV TSIS MUS OS. Lawv thiaj nug nws tias UACAS PUAS TA KOJ TWB MLOOG LUS KAWG, TSAM NO KOJ HO TSIS MLOOG LUS LAWM MAJ?.....Ha ha ha ha ha, lub sijhawm ntawd kuv paub tias Maiv tsis nyiam lawv, Maiv kuv xwb. Dhau ntawd los Maiv kuj tau nrog kuv uake thiab peb mus noj mov thiab uasi tau 1 week, tabsis tu siab ntau tias thaum Maiv paub tias kuv muaj pojniam lawm, Maiv tau chim heev thiab quaj heev, vim nws tsis kam ua niamyau.

Dhau ntawd kuv thiaj hais zoo2 rau nws thiab muaj $$$ pub rau nws yam txaus siab nws thiaj li zoo siab me ntsis ces twb txog kuv lub caij rovqab los tsev USA lawm. Nws kuv tuaj xa kuv ntsam tshav dav hlau (Vientiane Airport) thiab. Thaum yuav sib ncaim tiag2, nws lub kua muag yeej teev yees xwb tsis pom qab yuav hais lo twb li.....too bad, bye bye...

Me koj txiv aws, qhov koj hais ko kuj yuav tsis yog tas tas thiab ov mog. Zoo li no nawv,

1/ Tej zaum yog nws nyiam koj dua lwm tus tiag.

2/ Tej zaum yog nws saib koj ntxim li tswv yim tsawg zog nws yuav ntxias kaus tau noj dua lwm tus thiab nawv.

3/ Txawm li cas los txhob rawm xav li yus qhov uas yus lam judge ntawd,qee zaus kuj yuam kev thiab laiv.

Luag cov nyab Laj ntawd luag txawj2 soj ntsuam tib neeg seb yus yog hom neeg yuav kaus tau noj yooj yim los yog hom neeg tau noj nyuaj thiab nawv. Ua yam twg los thov kom peb xyuas zoo tso mam ua, yog yus maj ces yuam kev ces yuam kiag ntag ov. !!!!!! He ha ha ha ha !!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Me koj txiv aws, qhov koj hais ko kuj yuav tsis yog tas tas thiab ov mog. Zoo li no nawv,

1/ Tej zaum yog nws nyiam koj dua lwm tus tiag.

2/ Tej zaum yog nws saib koj ntxim li tswv yim tsawg zog nws yuav ntxias kaus tau noj dua lwm tus thiab nawv.

3/ Txawm li cas los txhob rawm xav li yus qhov uas yus lam judge ntawd,qee zaus kuj yuam kev thiab laiv.

Luag cov nyab Laj ntawd luag txawj2 soj ntsuam tib neeg seb yus yog hom neeg yuav kaus tau noj yooj yim los yog hom neeg tau noj nyuaj thiab nawv. Ua yam twg los thov kom peb xyuas zoo tso mam ua, yog yus maj ces yuam kev ces yuam kiag ntag ov. !!!!!! He ha ha ha ha !!!!!

Yog kawg losmas koj niam aw!....txawm koj yuav xyuam xwm npaum cas los muaj qee zaug kuj ua rau yus yuavluag2 yuam kev, losis ntsib teebmeem li thiab hos. Kuv rovqab tham dua ib zaj story rau nej mloog nawb, vim kuv yog ib tus uas pheej mus tim Nplogteb heev2, mas kuv thiaj pheej ntsib ntau2 yam teeb meem li. Tabsis yog hais txog teeb meem kev sibhlub xwb ov.

Xyoo 2005 thaum noj 30 (new year 2005) ntawd kuv tham ib tus hluasnkauj nyob hauv Km 52, nws lub npe hu ua Ntxawm no, kuv yuav tsis hais nws lub xeem. Wb yeej yog hluasnkauj hluasnraug sib hlub lawm. Thaum ntawd muaj ib tus hluasnkauj hu ua Maiv no tuaj pem Xieng Khouang tuaj so hauv Ntxawm lawv tsev. Muaj ib hnub Ntxawm txawm qiv Maiv lub xovtooj hu rau kuv, rauqhov Ntxawm lub xovtooj roj tag lawm. Dhau li ntawd tau 2 hnub tomqab, Maiv txawm hu xovtooj tuaj rau kuv hais li tsam qab no.

Kuv: Hello, nyobzoo os

Maiv: Aws, nyobzoo os, koj puas yog Vam Xuas os?

Kuv: Aws, yog kawg mas....es koj yog leejtwg os?

Maiv? Kuv yog Maiv os....kuv yog tus Maiv es tuaj pem Xieng Khouang tuaj so hauv Ntxawm lawv naj.

Kuv: Au!!! lov, nyobzoo os Maiv

Maiv: Aws, nyobzoo....hey Vam Xuas, kuv paub tias koj yeej hlub Ntxawm lawm, tabsis kuv thov ua ib tug neeg seem nyob rau hauv koj lub siab thiab puas tau nab?

Kuv: Awm, tau kawg mas....tsis yog ua tus neeg seem xwb, tabsis ua kuv tus hlub kiag los yeej tau mav.

Maiv: Puas yog....tabsis tsam ces Ntxawm ho paub nev, wb yuav ua licas no?

Kuv: Au!...tsis pub Ntxawm paub li hos, pub koj thiab kuv wb ob leeg paub xwb hos.

Maiv: Aws, ua li kiag losmas....koj pomzoo licas ces ua li ntawd xwb nawb aib Vam Xuas

Dhau ntawd los kuv thiab Maiv wb tau sib teem caij mus sib ntsib thiab cog kev hlub yam tsis pub leejtwg paub li. Muaj ntau zaug Maiv hu xovtooj tuaj nrog kuv tham, thaum uas Maiv thiab Ntxawm nkawd nyob uake. Li ntawd, Ntxawm thiaj xoom xaim tias tejzaum tus neeg uas Maiv nrog tham ntawd yog kuv.

Muaj ib zaug thaum Maiv wb tabtom tham xovtooj, Ntxawm thiaj li chua ntia Maiv lub xovtooj los mloog. Thaum ntawd Ntxawm hnov kuv lub suab, Ntxawm hais rau kuv tias.

Ntxawm: Vam Xuas, yog koj losav....Maiv neb xav tias kuv ru_am2 li ces neb yuav nyiag kev sibtham es tsis pub kuv paub no puas yog?

Kuv: He he he....Ntxawm, tsis yog Maiv wb nyiag kev sibtham os....twb yog Maiv hu tuaj nug kuv tias seb hnub no peb puas muaj plan mus uasi no xwb os.

Ntxawm: Kuv twb hnov neb sibtham ntau2 zaug los lawm, kuv yeej xav tias tus neeg uas Maiv nrog tham ntawd yeej yog koj no nav....hnub no koj yeej yuav paub xwb2 lauv.

Oh my Gosh.....hnub ntawd Ntxawm chim siab heev, Ntxawm thiaj muab zaj no mus hais rau cov laus paub. Thaum cov laus hu peb tuaj mus sib tham, Vam Xuas yeej xav tias kawg hnub no ces Vam Xuas tau OB TUS POJNIAM AT THE SAME TIME. Ha ha ha ha....tabsis thaum lawv cov laus nug tuaj kuv thiab teb lawv li no.

Kuv: Tej teeb meem no tsis yog kuv ua tus tsim, yog Maiv ua tus xub2 thab kuv xwb, thiaj zoo li no.

Cov laus: Maiv, puas yog koj xub2 thab Vam Xuas....qhia ncaj2 los rau peb cov laus paub sob?

Maiv: Yeej yog li aib Vam Xuas hais mas....twb yog kuv nyiam aib Vam Xuas heev kuv thiaj tau thab nws.

Cov Laus: Yog li ces seb hnub no Vam Xuas thiab Maiv neb yuav hais licas xwb?

Kuv: Kuv thov txim uas hnub no Maiv wb tau nyiag kev sibtham lawm, tabsis txij hnub no mus kuv yuav tsis thab Maiv ntxiv lawm, yog kuv tseem thab Maiv ntxiv thiab

ces nej cov laus mam muab kuv nplua los kho Ntxawm los yeej tau nawb.

Maiv: Kuv los ibyam nkaus thiab, kuv mam tsis txhob thab aib Vam Xuas ntxiv lawm xwb. Yog hnub twg nej pom aib Vam Xuas wb tseem sibthab thiab no nej mam muaj wb nplua los kho Ntxawm nawb.

Vam Xuas muaj hmoo kawg, tsis tau yuav ob tug pojniam. Yog Vam Xuas tau yuav ob tug pojniam ces VAM XUAS KAWG TUAG. Ha ha ha ha ha, tag li no xwb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tsis tau mus txog

tiam sis kuv yeej paub zoo lawv cwj pwm

cov hmoob zaum no nyb qub qab txawv ntau peb cov hmoob thaud

hlub raws kev neej kev tsav lawm

zaum no lawv hlub raws kev kaus nyiaj lawm xwb

Tswj siab. Twb tsis tau pom es lam khwvyees hais puas nraug mad? Twb tsis tau ntsib es lam thuam neeg yuam kev laid, npawg. Hais lus kpm ncaj 2 tog thiaj yog neeg zpo nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog kawg losmas koj niam aw!....txawm koj yuav xyuam xwm npaum cas los muaj qee zaug kuj ua rau yus yuavluag2 yuam kev, losis ntsib teebmeem li thiab hos. Kuv rovqab tham dua ib zaj story rau nej mloog nawb, vim kuv yog ib tus uas pheej mus tim Nplogteb heev2, mas kuv thiaj pheej ntsib ntau2 yam teeb meem li. Tabsis yog hais txog teeb meem kev sibhlub xwb ov.

Xyoo 2005 thaum noj 30 (new year 2005) ntawd kuv tham ib tus hluasnkauj nyob hauv Km 52, nws lub npe hu ua Ntxawm no, kuv yuav tsis hais nws lub xeem. Wb yeej yog hluasnkauj hluasnraug sib hlub lawm. Thaum ntawd muaj ib tus hluasnkauj hu ua Maiv no tuaj pem Xieng Khouang tuaj so hauv Ntxawm lawv tsev. Muaj ib hnub Ntxawm txawm qiv Maiv lub xovtooj hu rau kuv, rauqhov Ntxawm lub xovtooj roj tag lawm. Dhau li ntawd tau 2 hnub tomqab, Maiv txawm hu xovtooj tuaj rau kuv hais li tsam qab no.

Kuv: Hello, nyobzoo os

Maiv: Aws, nyobzoo os, koj puas yog Vam Xuas os?

Kuv: Aws, yog kawg mas....es koj yog leejtwg os?

Maiv? Kuv yog Maiv os....kuv yog tus Maiv es tuaj pem Xieng Khouang tuaj so hauv Ntxawm lawv naj.

Kuv: Au!!! lov, nyobzoo os Maiv

Maiv: Aws, nyobzoo....hey Vam Xuas, kuv paub tias koj yeej hlub Ntxawm lawm, tabsis kuv thov ua ib tug neeg seem nyob rau hauv koj lub siab thiab puas tau nab?

Kuv: Awm, tau kawg mas....tsis yog ua tus neeg seem xwb, tabsis ua kuv tus hlub kiag los yeej tau mav.

Maiv: Puas yog....tabsis tsam ces Ntxawm ho paub nev, wb yuav ua licas no?

Kuv: Au!...tsis pub Ntxawm paub li hos, pub koj thiab kuv wb ob leeg paub xwb hos.

Maiv: Aws, ua li kiag losmas....koj pomzoo licas ces ua li ntawd xwb nawb aib Vam Xuas

Dhau ntawd los kuv thiab Maiv wb tau sib teem caij mus sib ntsib thiab cog kev hlub yam tsis pub leejtwg paub li. Muaj ntau zaug Maiv hu xovtooj tuaj nrog kuv tham, thaum uas Maiv thiab Ntxawm nkawd nyob uake. Li ntawd, Ntxawm thiaj xoom xaim tias tejzaum tus neeg uas Maiv nrog tham ntawd yog kuv.

Muaj ib zaug thaum Maiv wb tabtom tham xovtooj, Ntxawm thiaj li chua ntia Maiv lub xovtooj los mloog. Thaum ntawd Ntxawm hnov kuv lub suab, Ntxawm hais rau kuv tias.

Ntxawm: Vam Xuas, yog koj losav....Maiv neb xav tias kuv ru_am2 li ces neb yuav nyiag kev sibtham es tsis pub kuv paub no puas yog?

Kuv: He he he....Ntxawm, tsis yog Maiv wb nyiag kev sibtham os....twb yog Maiv hu tuaj nug kuv tias seb hnub no peb puas muaj plan mus uasi no xwb os.

Ntxawm: Kuv twb hnov neb sibtham ntau2 zaug los lawm, kuv yeej xav tias tus neeg uas Maiv nrog tham ntawd yeej yog koj no nav....hnub no koj yeej yuav paub xwb2 lauv.

Oh my Gosh.....hnub ntawd Ntxawm chim siab heev, Ntxawm thiaj muab zaj no mus hais rau cov laus paub. Thaum cov laus hu peb tuaj mus sib tham, Vam Xuas yeej xav tias kawg hnub no ces Vam Xuas tau OB TUS POJNIAM AT THE SAME TIME. Ha ha ha ha....tabsis thaum lawv cov laus nug tuaj kuv thiab teb lawv li no.

Kuv: Tej teeb meem no tsis yog kuv ua tus tsim, yog Maiv ua tus xub2 thab kuv xwb, thiaj zoo li no.

Cov laus: Maiv, puas yog koj xub2 thab Vam Xuas....qhia ncaj2 los rau peb cov laus paub sob?

Maiv: Yeej yog li aib Vam Xuas hais mas....twb yog kuv nyiam aib Vam Xuas heev kuv thiaj tau thab nws.

Cov Laus: Yog li ces seb hnub no Vam Xuas thiab Maiv neb yuav hais licas xwb?

Kuv: Kuv thov txim uas hnub no Maiv wb tau nyiag kev sibtham lawm, tabsis txij hnub no mus kuv yuav tsis thab Maiv ntxiv lawm, yog kuv tseem thab Maiv ntxiv thiab

ces nej cov laus mam muab kuv nplua los kho Ntxawm los yeej tau nawb.

Maiv: Kuv los ibyam nkaus thiab, kuv mam tsis txhob thab aib Vam Xuas ntxiv lawm xwb. Yog hnub twg nej pom aib Vam Xuas wb tseem sibthab thiab no nej mam muaj wb nplua los kho Ntxawm nawb.

Vam Xuas muaj hmoo kawg, tsis tau yuav ob tug pojniam. Yog Vam Xuas tau yuav ob tug pojniam ces VAM XUAS KAWG TUAG. Ha ha ha ha ha, tag li no xwb

Npawg Vam Xuas, es yog li no koj ob niag hluas nkauj ntawd tus twg hais tshaj na yawg. Yog koj yuav ua pojniam no koj xum yuav tus twg maj?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv tsis tau mus txog

tiam sis kuv yeej paub zoo lawv cwj pwm

cov hmoob zaum no nyb qub qab txawv ntau peb cov hmoob thaud

hlub raws kev neej kev tsav lawm

zaum no lawv hlub raws kev kaus nyiaj lawm xwb

MUAJ TSEEB LI KOJ HAIS. PEB TXHUA TUG YEEJ RAUG TUS TEEB MEEM KOJ HAIS NO LOS NTEV LAWM.

TXAWM YOG ZOO LI KOJ HAIS NO ES TXIJ THAUM KUV POM TIAS COV TXHEEB ZE KAUS NYIAJ LAWM CES KUV MUS YEEJ TSIS NKAG TWG LUB TSEV LI LAWM, VIM KUV MUS NKAG LAWV LOS YOG KUV SIV KUV LI NYIAJ THIAB, HOS KUV TSIS MUS LOS KUV KUJ SIV KUV LI NYIAJ THIAB. CAV TSIS MUAJ IB TUG TXHEEB ZE UAS YUAV PAB YUS LI, TSUAS YOG XAV KAUS YUS XWB ,KUV THIAJ TSIS QUAV NTSWG LEEJ TWG LI LAWM. NIM NO KUV MUS 10 LWM LOS LAWV TSIS PAUB LI LAWM AWB.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Npawg Vam Xuas, es yog li no koj ob niag hluas nkauj ntawd tus twg hais tshaj na yawg. Yog koj yuav ua pojniam no koj xum yuav tus twg maj?

Au!!...Yawg Hlob Oom aw, yog yov yuav ua pojniam no ntshe kuv xum yuav Maiv nawb. Maiv tsis loj npaum Ntxawm, tabsis Maiv zoo nkauj dua Ntxawm ov. Hos Ntxawm mas tsis tshua zoo nkauj heev, tabsis Ntxawm muaj khoom nchav heev no nav. Ha ha ha ha.... ob niag rov tom dai siab no mas nyias yeej muaj nyias lub mavtais li thiab no tiag yawg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now