Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Gen. Txoov Vaaj Thoj Tsi Fake!!!

50 posts in this topic

Posted · Report post

Mej xij caav txug Gen.Txoov Vaaj Thoj yuav lug ua Moob tug thawjcoj nua es puas yog tug nuav ne?

Yog nwg tsi FAKE ces saib nwg puas muaj peevxwm xwb laud? Yawm tub moog naav tau luas tej military uniform complete le nuav mas tejzag yuav muaj peevxwm tshaaj lwm tug lawm laid..... hahhahaha

post-5869-131682256819_thumb.jpg

post-5869-131682258961_thumb.jpg

post-5869-13168225931_thumb.jpg

post-5869-131682259653_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mej xij caav txug Gen.Txoov Vaaj Thoj yuav lug ua Moob tug thawjcoj nua es puas yog tug nuav ne?

Yog nwg tsi FAKE ces saib nwg puas muaj peevxwm xwb laud? Yawm tub moog naav tau luas tej military uniform complete le nuav mas tejzag yuav muaj peevxwm tshaaj lwm tug lawm laid..... hahhahaha

Bawg ChivKeeb

Tsis tau nov clua puas yog tag? Leej twg paub qhov tseeb

thov qha pub peb paub hab.Yog muaj tseeb suav dlawg yuav

tau fwm hab.Yog ib tug Moob tag tag....Ua tsaug

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mej xij caav txug Gen.Txoov Vaaj Thoj yuav lug ua Moob tug thawjcoj nua es puas yog tug nuav ne?

Yog nwg tsi FAKE ces saib nwg puas muaj peevxwm xwb laud? Yawm tub moog naav tau luas tej military uniform complete le nuav mas tejzag yuav muaj peevxwm tshaaj lwm tug lawm laid..... hahhahaha

ChivKeeb tug nuav yog thaij dluab hauv qab basement xwb los yeej yog tau ua num nrug miskas taag ni

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mej xij caav txug Gen.Txoov Vaaj Thoj yuav lug ua Moob tug thawjcoj nua es puas yog tug nuav ne?

Yog nwg tsi FAKE ces saib nwg puas muaj peevxwm xwb laud? Yawm tub moog naav tau luas tej military uniform complete le nuav mas tejzag yuav muaj peevxwm tshaaj lwm tug lawm laid..... hahhahaha

ChivKeeb' tus no tej zaum yuav yog tiag thiab nawb, Yog tias nws muaj tseeb mas nws yog cov tuaj xyoo 75 lawm nawb xyoo 80 kuv tuaj txog Denver,Co kuv twb pom ib tus hmoob kuv nco tsis zoo lawm tsis yog Yaj ces yog Thoj lawm nws yeej ua tub r og nws tham tias cov suav thiab lwm yam neeg tawv daj yeej muaj coob tab sis nws nrog lawv tham mas mus txog qhov kawg yuav los so noj luag cov nyiaj ces mus zaum kawg ces tuag lawm xwb mas nws tseem tsis paub tias nws yuav nyob ntev li cas rau hauv tub r og thiab no.

Yog muaj tiag ces yog phaum no lawm, ho yog tsis muaj ces nws yog NiasHoos cov xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mej xij caav txug Gen.Txoov Vaaj Thoj yuav lug ua Moob tug thawjcoj nua es puas yog tug nuav ne?

Yog nwg tsi FAKE ces saib nwg puas muaj peevxwm xwb laud? Yawm tub moog naav tau luas tej military uniform complete le nuav mas tejzag yuav muaj peevxwm tshaaj lwm tug lawm laid..... hahhahaha

FAKED....

KHEJ1 PAUB AIB NO ZOO...

AIB NO NYOB PEM AV-kuv phem-TWM XWB...

HAHAHA...

YOG AIB NO GEN CES KHEJ1 TUB YOG CHIEF OF STAFF LAWM OS PUAB AW...

AIB NUAV HU UA AIB... NUA GAB LOS MAS...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Bawg ChivKeeb

Tsis tau nov clua puas yog tag? Leej twg paub qhov tseeb

thov qha pub peb paub hab.Yog muaj tseeb suav dlawg yuav

tau fwm hab.Yog ib tug Moob tag tag....Ua tsaug

ChivKeeb tug nuav yog thaij dluab hauv qab basement xwb los yeej yog tau ua num nrug miskas taag ni

ChivKeeb' tus no tej zaum yuav yog tiag thiab nawb, Yog tias nws muaj tseeb mas nws yog cov tuaj xyoo 75 lawm nawb xyoo 80 kuv tuaj txog Denver,Co kuv twb pom ib tus hmoob kuv nco tsis zoo lawm tsis yog Yaj ces yog Thoj lawm nws yeej ua tub r og nws tham tias cov suav thiab lwm yam neeg tawv daj yeej muaj coob tab sis nws nrog lawv tham mas mus txog qhov kawg yuav los so noj luag cov nyiaj ces mus zaum kawg ces tuag lawm xwb mas nws tseem tsis paub tias nws yuav nyob ntev li cas rau hauv tub r og thiab no.

Yog muaj tiag ces yog phaum no lawm, ho yog tsis muaj ces nws yog NiasHoos cov xwb.

Cov npawg,

kuv nug mej ua ntej nad, es mej tseem rov nug kuv hab? Kuv laaj paub has tas yawg yog tseeb los cuav le nawb! Tabsis zoo le yawg muaj peevxwm naav kag US military uniform le nuav sis tsi yog vwm, lem lawm mas yeej yog xaav ua tug thawj kawg le ho.... puas yog mad? hahahhahaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

FAKED....

KHEJ1 PAUB AIB NO ZOO...

AIB NO NYOB PEM AV-kuv phem-TWM XWB...

HAHAHA...

YOG AIB NO GEN CES KHEJ1 TUB YOG CHIEF OF STAFF LAWM OS PUAB AW...

AIB NUAV HU UA AIB... NUA GAB LOS MAS...

Khej1,

Sub koj nim paub yawm zoo npaum le kod ntag! Ntuj aws.... mej qhab nab nua mas nim yog Gen. hab Chief of State taag le laud!

Aib puas yog vaamntxawg mad? Koj tsi ua zoo saib xwb pob.... Yawg muab yawg cov nyaj coj moog yuav uniform lug naav taag lawm ne, tog yawg tsi kaam tuaj nrug peb sib caav lawm nad!! hahhahaaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mej xij caav txug Gen.Txoov Vaaj Thoj yuav lug ua Moob tug thawjcoj nua es puas yog tug nuav ne?

Yog nwg tsi FAKE ces saib nwg puas muaj peevxwm xwb laud? Yawm tub moog naav tau luas tej military uniform complete le nuav mas tejzag yuav muaj peevxwm tshaaj lwm tug lawm laid..... hahhahaha

Cub cuav tsi cub cuav Los yawg cev khaub ncws yeej sib phimosis heev lawm yuav tau qhua thiab, nej sim ho yuav ib nce Los nav saib puas qoos dua ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

FAKED....

KHEJ1 PAUB AIB NO ZOO...

AIB NO NYOB PEM AV-kuv phem-TWM XWB...

HAHAHA...

YOG AIB NO GEN CES KHEJ1 TUB YOG CHIEF OF STAFF LAWM OS PUAB AW...

AIB NUAV HU UA AIB... NUA GAB LOS MAS...

Khej1, koj yog tus chief no koj puas muaj duab tuaj sib pauv saib os.

Mus ua si kuv pom pajlwgdej nqa tau daim yeeb yaj kiab movie nov tuaj tso hauv hmongza nov kuv muab los rau koj saib nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ChivKeeb' tus no tej zaum yuav yog tiag thiab nawb, Yog tias nws muaj tseeb mas nws yog cov tuaj xyoo 75 lawm nawb xyoo 80 kuv tuaj txog Denver,Co kuv twb pom ib tus hmoob kuv nco tsis zoo lawm tsis yog Yaj ces yog Thoj lawm nws yeej ua tub r og nws tham tias cov suav thiab lwm yam neeg tawv daj yeej muaj coob tab sis nws nrog lawv tham mas mus txog qhov kawg yuav los so noj luag cov nyiaj ces mus zaum kawg ces tuag lawm xwb mas nws tseem tsis paub tias nws yuav nyob ntev li cas rau hauv tub r og thiab no.

Yog muaj tiag ces yog phaum no lawm, ho yog tsis muaj ces nws yog NiasHoos cov xwb.

Peb muaj ib tug hmoob yaj thaum ua ntej 75 VP xa nws tuaj kawm Officer school. Hmoov tsis muaj nws nws kawm tabtom tshuav 1 xyoo xwb ces tebchaws pauv. Peb khiav tuaj tebchaws no ho nws cia li tsis tau rov thiab ua ib siab nyob tim meskas nov. Hnov lawv tham mas thaum 1978 rau 79 ntawv nws kawm tiav officer school ces tau Xov xoom. hehehehehehehe. Nws txawj tsav meskas cov apache thiab tsav cov tank.

Lis cas los xij mas cov brother aws, peb txhua tus twb tau XOV XOOM tag tus thiab ces peb yeej los haiv kawg lawm thiab. hehehehehehe. Kav tsij rau rau siab ua XOV XOOM rau yus pab nyuag thabham plaubhau ntev koom me nyuam thabham coob coob xwb los mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Khej1,

Sub koj nim paub yawm zoo npaum le kod ntag! Ntuj aws.... mej qhab nab nua mas nim yog Gen. hab Chief of State taag le laud!

Aib puas yog vaamntxawg mad? Koj tsi ua zoo saib xwb pob.... Yawg muab yawg cov nyaj coj moog yuav uniform lug naav taag lawm ne, tog yawg tsi kaam tuaj nrug peb sib caav lawm nad!! hahhahaaha

Chivkeeb

TUS YAWM GENERAL NO YOG HOM GENERAL RAU COV TUAG XWB.... THAUM MUAJ COV HMOOB QUB TUBROG TUAG CES NWS MAMLI HNAV TAU NWS CEV UNIFORM.

KUV PAUB YAWV ZOO MAS... WB TWB YUAVLUAG TAU UA TXIVLAUS-TXIVHLUAS.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Khej1, koj yog tus chief no koj puas muaj duab tuaj sib pauv saib os.

Mus ua si kuv pom pajlwgdej nqa tau daim yeeb yaj kiab movie nov tuaj tso hauv hmongza nov kuv muab los rau koj saib nawb.

Mobsiab

Koj puas totaub kuv lolus tiss "yog" or "if" ?????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mobsiab

Koj puas totaub kuv lolus tiss "yog" or "if" ?????

Khej1, totaub kawg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Khej1, totaub kawg.

MS

Yogli ces tsis tas show kuv li uniform lawm los mas yom?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

MS

Yogli ces tsis tas show kuv li uniform lawm los mas yom?

Khej1 tsis paub koj hais li cas os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Khej1 tsis paub koj hais li cas os.

Mobsiab

Cas tseem rov hais li ko thiab?

Kuv twb haistias yog (if) aib Txoov Vaj Thoj yog general ces ntshe kuv twb yog ib tug ntawm cov chief of staff lawm no na has....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Mobsiab

Cas tseem rov hais li ko thiab?

Kuv twb haistias yog (if) aib Txoov Vaj Thoj yog general ces ntshe kuv twb yog ib tug ntawm cov chief of staff lawm no na has....

Es in reality life kuv tsuas pom txoov xwb kuv twb tsis tau pom koj nev vim koj niag tsis kam tuaj kom kuv pom kiag koj ib yam txov ne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ho nim no ces kuv paub tias txoov twb tas ntev ntev lawm khej1.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Es in reality life kuv tsuas pom txoov xwb kuv twb tsis tau pom koj nev vim koj niag tsis kam tuaj kom kuv pom kiag koj ib yam txov ne.

MOBSIAB,

KOJ TUAJ TSIS NCAJ RAU THAUM KHEJ1 TUAJ SHOW NWS TUS KHEEJ XWB OS...

TXOOV VAJ CES YOG TUS GENERAL RAU COV TUBROG HMOOB UAS ROV MUS TSEV LAWM XWB...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ho nim no ces kuv paub tias txoov twb tas ntev ntev lawm khej1.

fun+01.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

MOBSIAB,

KOJ TUAJ TSIS NCAJ RAU THAUM KHEJ1 TUAJ SHOW NWS TUS KHEEJ XWB OS...

TXOOV VAJ CES YOG TUS GENERAL RAU COV TUBROG HMOOB UAS ROV MUS TSEV LAWM XWB...

Lod, nej txheeb lawv sub thiab ntshe yog koj tsis xav ntsib ne tos kuv tuaj los tsis ncaj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

fun+01.jpg

ab, zoo li maivnyiaj nej ntag hahahaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chivkeeb

TUS YAWM GENERAL NO YOG HOM GENERAL RAU COV TUAG XWB.... THAUM MUAJ COV HMOOB QUB TUBROG TUAG CES NWS MAMLI HNAV TAU NWS CEV UNIFORM.

KUV PAUB YAWV ZOO MAS... WB TWB YUAVLUAG TAU UA TXIVLAUS-TXIVHLUAS.....

Khej1,

Yog koj puamxeeb paub yawg zoo npaum kod lawm mad, kawg yuav tau noog koj has ib zag laud! Tabsis ua caag yawm yuav muaj lub phlu moog naav tau luas tej uniform le hov nad? Tsi ntshai tsaam lwm twg thuam yawm lwj lam le peb muab yawg nthuav huv hmongza nuav le lod?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Khej1,

Yog koj puamxeeb paub yawg zoo npaum kod lawm mad, kawg yuav tau noog koj has ib zag laud! Tabsis ua caag yawm yuav muaj lub phlu moog naav tau luas tej uniform le hov nad? Tsi ntshai tsaam lwm twg thuam yawm lwj lam le peb muab yawg nthuav huv hmongza nuav le lod?

Chiv

Kuv paub yawv zoo mas...

Yawv xaav ntsov ne...ntsov rua tej yam kws tsis tau muaj Moob ua losyog xaav txug le ne....

Hsb ib qho ntxwv, yawv tsuas yog tug general rua tuab lub sijhawm paiv paivtaub kws thaumuaj ib tug tuag xwb....

Yawv kuj muaj ntsejmuag kawg le hab tag....ntshe yawv tsuas naav thaij dluab xwb pob...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Chiv

Kuv paub yawv zoo mas...

Yawv xaav ntsov ne...ntsov rua tej yam kws tsis tau muaj Moob ua losyog xaav txug le ne....

Hsb ib qho ntxwv, yawv tsuas yog tug general rua tuab lub sijhawm paiv paivtaub kws thaumuaj ib tug tuag xwb....

Yawv kuj muaj ntsejmuag kawg le hab tag....ntshe yawv tsuas naav thaij dluab xwb pob...

Khej1,

Koj kuj moog thov qev yawg cev uniform ntawd coj lug xaa ib teg los ua kag 2-3 thaj hab saib puas zoo ua ib tug general hab? Los koj muaj koj ib ce, chief of staff lawm nad?

Yawm hab Nom Pov mas ntshai yuav nyam nrov npe tuab yaam le laud! Nom Pov Xyooj mas tseem naav kag T-28 pilot cev uniform hab laid! Cuag le yawm tub tau rua puv nyob tim Laos lug lawm hab tag! hahahhahahha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0