Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

POJ HMOOB DEEV NPUA DAWB

56 posts in this topic

Posted · Report post

NEJ MUS TYPE HAUV GOOGLE SEARCH "HMONG PORN" LOS SIS "HMONG XXX" YUAV POM POJ HMOOB DEEV NPUA DAWB, YUAV POM NTXHAIS HMOOB DEEV NPUA DAWB, NPUA DUB, ......YUAV UA CAS NE HMOOB. TEJ TUB TXAWJ TUB NTSE, NEJ YUAV NROG BLOCK LI CAS THIAJ YUAV BLOCK TAU TEJ NO ES PEB THIAJ YUAV TSO SIAB RAU TEJ MENYUAM YAUS ZAUM NTAWM COMPUTER NA HMOOB E?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

POS MUAJ NEJ COV HLUAS TXAWJ COMPUTER KNOWLEDGE UAS YUAV PAB BLOCK TEJ DUAB POJ HMOOB MUS NRHAB CEG RAU NPUA DAWB, NPUA DUB kuv phem NYOB RAU HAUV "GOOGLE SEARCH".?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

MUS SEARCH HAUV GOOGLE "HMONG PORN", NO ES POM POJ HMOOB UA MEJ CAB COOB UA LUAJ ES HMOOB YUAV UA CAS NA YUAD? COV HLUAS TXAWJ NTSE, NEJ POS YUAV NROG BLOCK TAU TEJ QIAS NEEG NO XWV THIAJ TSO SIAB TSO TEJ MENYUAM KOV COMPUTER LAU?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

MUS SEARCH HAUV GOOGLE "HMONG PORN", NO ES POM POJ HMOOB UA MEJ CAB COOB UA LUAJ ES HMOOB YUAV UA CAS NA YUAD? COV HLUAS TXAWJ NTSE, NEJ POS YUAV NROG BLOCK TAU TEJ QIAS NEEG NO XWV THIAJ TSO SIAB TSO TEJ MENYUAM KOV COMPUTER LAU?

Brother Zajlaug, tej no me me xwb. Lwm haiv neeg loj li meskas, Japan, Korea, thiab cov neeg europe lawv tseem muaj tej kev sibhlub li no ntau tshaj. Lawv haj tseem muaj nyiaj plua nuj thiab muaj teb muaj chaws khov kho tsis zoo li peb hmoob. Kuv xav mas tej zaum peb vam meej lawm xwb.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Dias koj taub-hau ua dab-tsi na? Nyias muaj nyias qhov nqaij khaus. She is not your wife!!!!!

MUS SEARCH HAUV GOOGLE "HMONG PORN", NO ES POM POJ HMOOB UA MEJ CAB COOB UA LUAJ ES HMOOB YUAV UA CAS NA YUAD? COV HLUAS TXAWJ NTSE, NEJ POS YUAV NROG BLOCK TAU TEJ QIAS NEEG NO XWV THIAJ TSO SIAB TSO TEJ MENYUAM KOV COMPUTER LAU?

Edited by Vahuamsibluag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txob poob siab. Yuav lig rau nws ib nhub xwb.

POS MUAJ NEJ COV HLUAS TXAWJ COMPUTER KNOWLEDGE UAS YUAV PAB BLOCK TEJ DUAB POJ HMOOB MUS NRHAB CEG RAU NPUA DAWB, NPUA DUB kuv phem NYOB RAU HAUV "GOOGLE SEARCH".?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

POS MUAJ NEJ COV HLUAS TXAWJ COMPUTER KNOWLEDGE UAS YUAV PAB BLOCK TEJ DUAB POJ HMOOB MUS NRHAB CEG RAU NPUA DAWB, NPUA DUB kuv phem NYOB RAU HAUV "GOOGLE SEARCH".?

Yawm zaj laug koj puas yog tus zaj laug ib txhis mad, laug cuab luag ceg xwb, luag nim siv koj lub cev los cas koj nim xav muab luag block seb ho los puas txog koj tus cai......ab ntuj es koj ntshaw search heev no los mus xawb qab zeb qab cav seb koj ho nrhiav puas tau ib tug xws luag tus mas vim tus nov yeej yog luag tus lawm es txawm koj yuav hu toj hu pes kom block los ntshe nej tsuas block tau luag lub cev ntaj ntsug xwb uas luag lub siab yeej tseem sib caij os mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv nrog bua dawb zoo siab. Tus txiv-neej Hmoob twg tseem yuav nws thiab ces cia tuag zoo dua!

NEJ MUS TYPE HAUV GOOGLE SEARCH "HMONG PORN" LOS SIS "HMONG XXX" YUAV POM POJ HMOOB DEEV NPUA DAWB, YUAV POM NTXHAIS HMOOB DEEV NPUA DAWB, NPUA DUB, ......YUAV UA CAS NE HMOOB. TEJ TUB TXAWJ TUB NTSE, NEJ YUAV NROG BLOCK LI CAS THIAJ YUAV BLOCK TAU TEJ NO ES PEB THIAJ YUAV TSO SIAB RAU TEJ MENYUAM YAUS ZAUM NTAWM COMPUTER NA HMOOB E?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tos Hmoob tsis muaj teb-chaws los vim lub siab xav li-no. Hmoob yuav tu noob rau USA!!!

Yawm zaj laug koj puas yog tus zaj laug ib txhis mad, laug cuab luag ceg xwb, luag nim siv koj lub cev los cas koj nim xav muab luag block seb ho los puas txog koj tus cai......ab ntuj es koj ntshaw search heev no los mus xawb qab zeb qab cav seb koj ho nrhiav puas tau ib tug xws luag tus mas vim tus nov yeej yog luag tus lawm es txawm koj yuav hu toj hu pes kom block los ntshe nej tsuas block tau luag lub cev ntaj ntsug xwb uas luag lub siab yeej tseem sib caij os mog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tos Hmoob tsis muaj teb-chaws los vim lub siab xav li-no. Hmoob yuav tu noob rau USA!!!

Is it matter and I know what I want in life vim kuv tseem tsis tau muaj ib tug Interest, it will not other take over or force into my place when I say wait.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

MUS SEARCH HAUV GOOGLE "HMONG PORN", NO ES POM POJ HMOOB UA MEJ CAB COOB UA LUAJ ES HMOOB YUAV UA CAS NA YUAD? COV HLUAS TXAWJ NTSE, NEJ POS YUAV NROG BLOCK TAU TEJ QIAS NEEG NO XWV THIAJ TSO SIAB TSO TEJ MENYUAM KOV COMPUTER LAU?

Nyob zoo Zajlaug...

Zoo siab koj tuaj koom peb...

Hais txog zaj koj tuaj piav rau ntawm nov mas...

1. Peb tsis muaj txoj cai ua...

2. Peb Hmoob tsis muaj cov Technology yuav mus BLOCK tau...

3. Qhov yuav BLOCK tau ces TWB YOG KOJ NTAG LOS MAS...

Vim thaum koj mus yuav cov COMPUTERS los rau koj tsev neeg siv ntawd...

NWS YEEJ MUAJ QHOV ...PARENTAL CONTROL OPTION... koj mam mus xyuas seb as PARENTS koj yuav...BLOCK A CERTAIN WEBSITES thiab YOUTUBE...tau li cas kom koj cov ME NYUAM thiaj lis ...MUS ACCESS COV INFO....ntawd tsis tau...

4. Txawm koj yuav BLOCK li cas los KOJ YEEJ KOV TSIS YEEJ COV ME NYUAM LAWM...Vim lawv yeej mus pom tom tej pem tej OUTSIDE koj lub tsev lawm thiaj lawv yeej muaj tej PHOOJ YWG tuaj sib cob sib qhia lawv li...

5. Seb koj yuav muab koj cov ME NYUAM NPOG QHOV MUAG MUS NTEV NPAUM CAS XWB...Yog lawv TSIS PAUB thiab TSIS POM THAUM NTXOV...Tom qab lawv mam PAUB thiab POM lawv tseem yuav ua HEEV TSHAJ...Tab sis yog lawv xub paub xub pom ES MUAJ TUS COB THIAB QHUAB QHIA TIAS NWS TSIS ZOO THIAB TSIS YOG ces lawv yeej TSIS MUS XYAUM UA NKAUS XWB...

6. TEACHING IS BETTER THAN BLOCKING...

7. Peb Hmoob yuav mus CHEEM PEB HMOOB kom txhob mus xyaum ua tej yam li ntawd los YEEJ CHEEM TSIS TAU...VIM NWS YOG IB TXOJ KEV KHWV NYIAJ LOS YUG NWS TUS KHEEJ LOS SIS YUS NWS TSEV NEEG TSIS TAS LI NWS KUJ TSEEM YOG KEV LOM ZEM...ZOO SIAB nrog...

8. Yog muaj ib tus NTXHAIS/POJ NIAM HMOOB NYIAM UA LAWM KOJ YEEJ TXWV NWS TSIS TAU LI...VIM YOG NWS LUB CEV...VIM YOG NWS TXOJ SIA...VIM YOG NWS LUB NEEJ...NWS TSIS YOG KOJ...KOJ KUJ TSIS YOG NWS...

KOJ PAB QHUAB QHIA NWS TAU...TAB SIS YOG NWS TSIS MLOOG thiab TSIS YUAV LAWM CES...OUT OF YOUR HANDS...OUT OF YOUR CONTROL OR INFLUENCES LAWM OS... SO LET IT GO... and TRY TO HAVE PEACE WITH YOURSELF...

Li nov xwb...

:onionheadfake8:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv yeej paub tej ntawd thiab yeej muaj tseeb tiamsis muaj tus nug lawm ces thiaj teb rov rau nws thiab ntxiv nov mus kuj yuav teb rau cov uas tsis tau nug tabsis yeej lom txwm ua thaum yus twb tsis nyob ntawd lawm.

Vim kuv yeej paub hais tias nyias block nyias tus kheej xwb thiaj tau, qhov nws tuaj treat kuv thiab nug kuv ces yog qhov zoo lawm tabsis qhov tiag nws twb mus ua tsis tau thiab luag tsis txais nws, nws thiaj rov los ntawm kuv ces kuv kuj slap that ideal right back xwb es kuv nim muab hlais nqa nrog kuv los lawm los cas nws xav ua ho tsis nqa nws lub zeb ho mus hov tsuag tsuag tas kom ua ntsuas khib nws dhau es nyias mus hov nyias zeb ho los pob es ho tuaj raws treat kuv rau txhua txhia qhov thiab ho tseem muaj lwm yam neeg tuaj nug hais ntawm nov thiab vim yog leejtwg tus los leejtwg yeej yuav hais ib yam atleast they peoples should leave me alone cia nyias nqa nyias zeb ho mus hov, koj hov koj, kuv hov kuv los pob.

Nyob zoo Zajlaug...

Zoo siab koj tuaj koom peb...

Hais txog zaj koj tuaj piav rau ntawm nov mas...

1. Peb tsis muaj txoj cai ua...

2. Peb Hmoob tsis muaj cov Technology yuav mus BLOCK tau...

3. Qhov yuav BLOCK tau ces TWB YOG KOJ NTAG LOS MAS...

Vim thaum koj mus yuav cov COMPUTERS los rau koj tsev neeg siv ntawd...

NWS YEEJ MUAJ QHOV ...PARENTAL CONTROL OPTION... koj mam mus xyuas seb as PARENTS koj yuav...BLOCK A CERTAIN WEBSITES thiab YOUTUBE...tau li cas kom koj cov ME NYUAM thiaj lis ...MUS ACCESS COV INFO....ntawd tsis tau...

4. Txawm koj yuav BLOCK li cas los KOJ YEEJ KOV TSIS YEEJ COV ME NYUAM LAWM...Vim lawv yeej mus pom tom tej pem tej OUTSIDE koj lub tsev lawm thiaj lawv yeej muaj tej PHOOJ YWG tuaj sib cob sib qhia lawv li...

5. Seb koj yuav muab koj cov ME NYUAM NPOG QHOV MUAG MUS NTEV NPAUM CAS XWB...Yog lawv TSIS PAUB thiab TSIS POM THAUM NTXOV...Tom qab lawv mam PAUB thiab POM lawv tseem yuav ua HEEV TSHAJ...Tab sis yog lawv xub paub xub pom ES MUAJ TUS COB THIAB QHUAB QHIA TIAS NWS TSIS ZOO THIAB TSIS YOG ces lawv yeej TSIS MUS XYAUM UA NKAUS XWB...

6. TEACHING IS BETTER THAN BLOCKING...

7. Peb Hmoob yuav mus CHEEM PEB HMOOB kom txhob mus xyaum ua tej yam li ntawd los YEEJ CHEEM TSIS TAU...VIM NWS YOG IB TXOJ KEV KHWV NYIAJ LOS YUG NWS TUS KHEEJ LOS SIS YUS NWS TSEV NEEG TSIS TAS LI NWS KUJ TSEEM YOG KEV LOM ZEM...ZOO SIAB nrog...

8. Yog muaj ib tus NTXHAIS/POJ NIAM HMOOB NYIAM UA LAWM KOJ YEEJ TXWV NWS TSIS TAU LI...VIM YOG NWS LUB CEV...VIM YOG NWS TXOJ SIA...VIM YOG NWS LUB NEEJ...NWS TSIS YOG KOJ...KOJ KUJ TSIS YOG NWS...

KOJ PAB QHUAB QHIA NWS TAU...TAB SIS YOG NWS TSIS MLOOG thiab TSIS YUAV LAWM CES...OUT OF YOUR HANDS...OUT OF YOUR CONTROL OR INFLUENCES LAWM OS... SO LET IT GO... and TRY TO HAVE PEACE WITH YOURSELF...

Li nov xwb...

:onionheadfake8:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NEJ MUS TYPE HAUV GOOGLE SEARCH "HMONG PORN" LOS SIS "HMONG XXX" YUAV POM POJ HMOOB DEEV NPUA DAWB, YUAV POM NTXHAIS HMOOB DEEV NPUA DAWB, NPUA DUB, ......YUAV UA CAS NE HMOOB. TEJ TUB TXAWJ TUB NTSE, NEJ YUAV NROG BLOCK LI CAS THIAJ YUAV BLOCK TAU TEJ NO ES PEB THIAJ YUAV TSO SIAB RAU TEJ MENYUAM YAUS ZAUM NTAWM COMPUTER NA HMOOB E?

YawmZajLaug,nim no hmoob vam meej lawm mas yog li naj. Hmoob caum cuag haiv neeg nto moo lawm lau!.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

MUS SEARCH HAUV GOOGLE "HMONG PORN", NO ES POM POJ HMOOB UA MEJ CAB COOB UA LUAJ ES HMOOB YUAV UA CAS NA YUAD? COV HLUAS TXAWJ NTSE, NEJ POS YUAV NROG BLOCK TAU TEJ QIAS NEEG NO XWV THIAJ TSO SIAB TSO TEJ MENYUAM KOV COMPUTER LAU?

Zaum nov yawm zajlaug pom yajceeb lawm lau.. hehehehehe. Qhov tsua ma dub ncwb nciab txhua nrho qhov txhia qhov chaw ua rau peb hmoob tus zajlaug zajdawb tsis paub yuav mus nkag lub twg li lawm pua yog nas... hehehehehehehe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NEJ MUS TYPE HAUV GOOGLE SEARCH "HMONG PORN" LOS SIS "HMONG XXX" YUAV POM POJ HMOOB DEEV NPUA DAWB, YUAV POM NTXHAIS HMOOB DEEV NPUA DAWB, NPUA DUB, ......YUAV UA CAS NE HMOOB. TEJ TUB TXAWJ TUB NTSE, NEJ YUAV NROG BLOCK LI CAS THIAJ YUAV BLOCK TAU TEJ NO ES PEB THIAJ YUAV TSO SIAB RAU TEJ MENYUAM YAUS ZAUM NTAWM COMPUTER NA HMOOB E?

Tej no qhia tau hais tias Hmoob lub neej vam meej ywjsiab lawm zuj zus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NEJ MUS TYPE HAUV GOOGLE SEARCH "HMONG PORN" LOS SIS "HMONG XXX" YUAV POM POJ HMOOB DEEV NPUA DAWB, YUAV POM NTXHAIS HMOOB DEEV NPUA DAWB, NPUA DUB, ......YUAV UA CAS NE HMOOB. TEJ TUB TXAWJ TUB NTSE, NEJ YUAV NROG BLOCK LI CAS THIAJ YUAV BLOCK TAU TEJ NO ES PEB THIAJ YUAV TSO SIAB RAU TEJ MENYUAM YAUS ZAUM NTAWM COMPUTER NA HMOOB E?

Oib koj mas...Tsis muaj leej twg hais kom koj mus saib, mus search tej no. Koj pheej mus nrhiav ces yeej pom li no xwb tiag...LOLx.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

NEJ MUS TYPE HAUV GOOGLE SEARCH "HMONG PORN" LOS SIS "HMONG XXX" YUAV POM POJ HMOOB DEEV NPUA DAWB, YUAV POM NTXHAIS HMOOB DEEV NPUA DAWB, NPUA DUB, ......YUAV UA CAS NE HMOOB. TEJ TUB TXAWJ TUB NTSE, NEJ YUAV NROG BLOCK LI CAS THIAJ YUAV BLOCK TAU TEJ NO ES PEB THIAJ YUAV TSO SIAB RAU TEJ MENYUAM YAUS ZAUM NTAWM COMPUTER NA HMOOB E?

yawgzajlaug,

hmoob ces txawjntse/vammeej rovyav nrad/ nqis hav lawm os, yus hais ntau lawv tseem cem tias yus r.uam dhau lawm no

kavliam os, nyias mam zam nyias tus kheej xwb.

ua tsaug koj tuaj qhia rau s/d paub..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

MANY OF YOU USE NICKNAMES BUT I AM USING MY REAL NAME. I AM THE OWNER OF "HMONG STUDIO" IN SAINT PAUL. JUST TWO DAYS AGO, I WAS TRYING TO TYPE "HMONG" TO SEE IF MY WEBSITE WOULD POP UP. BY TYPING HMONG, A HMONG GIRL WHOM USED TO BE MY WIFE'S DANCE STUDENT NAME POP UP. FOLLOWING THAT LEAD, SOME BAD WORDS WERE SAYING ABOUT HER. IN THAT STATEMENT, HE/SHE SAID IF DON'T BELIEVE IT, TYPE "HMONG X-PORN STAR". BY TYPING HMONG BORN, THERE... THOSE VIDEO. NOW I FOUND OUT THAT BY JUST TYPING HMONG PORN, THESE VIDEO POP UP IN GOOGLE.

TO ME, SHE HAS HER VERY OWN CHOICE TO DO WHATEVER SHE LIKE. IT IS HER LIFE. BUT, TO MY SCHOOL AGE CHILDREN, IT IS POISONOUS. TO THE HMONG PEOPLE, IT IS POISONOUS, UN-HEALTHY, DOWNGRADED, POOB NTSEJ MUAG, SHORT OF BREATH. I AM NOT BLAMING HER/HERS FOR DOING, ALL I AM ASKING IS HOW CAN WE BLOCK THINGS LIKE THAT SO THAT OUR KIDS CAN'T ACCESS. I REMEMBERED, MOST SITE WOULD REQUITE SOME SORT OF REGISTERING TO ENTER, BUT THIS GOOGLE SEARCH IS UNBELIEVABLY EASY TO ACCESS AND THAT ..... WORRIED ME.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yam no yog yam sawvdaws nyiam tham heev...Nej saib tus nab npawb yuav nce ceev

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Not offense but you're talking like you got the most Ideal out here with not word to enterning the room but want some one to open the door so all of you can go inside.

If you truly nice to the kids or find him nice love able girl then thing might as well turning fine with the acces so all you can go inside eat all the foods you want to eat but dont hurt not more peoples because they aint any one's next mandate.

They raise through they owner Parents and they're not the one still waiting for not of you to change they diaper.

Thank you.

I don't get your point Bro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

I don't get your point Bro

then what do you want go for it.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yam no yog yam sawvdaws nyiam tham heev...Nej saib tus nab npawb yuav nce ceev

Thaum kuv qhib kiag es pom tau yoojyim npaum no thiab tseem yog Hmoob thiab ces kuv cia Li tsis xav lees yog Hmoob lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

I don't get your point Bro

Umm...No need to GET it...You just need to FEEL it xwb na. :6184ceba::6184ceba::6184ceba: J/K!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited) · Report post

Hmoob nes Hmoob,

Tej no nyias muaj nyias nqaij tiv ces kav liam.

Kawg cov nyob Laos los twb tsis muaj tus hais tau lawm thiab. Ntshe Technology Hmoob yeej zoo li no, vim kuv pom tias tham txog yam no mas tus lej nce sai heev. Thov s/d tsum.

Tus uas nws paub tsis txog nws lub neej tom ntej es nws mus ua lawm los ib hnub nws mam xav txog lig. Yam li tus tib neeg tsis yog tuag mam mus ua poj ntxoog hos cia li mus nyoos mus ua poj ntxoom lawm, thaum kawg poj ntxoom tsis yuav, nws kawg rov los thawj Hmoob ces thaum no tus Hmoob twg los tsis yuav nws lawm nws mam paub xwb. Peb hais los tsis cuag nws rov khoo nws xwb. ES THOV S/D TSUM NAWJ.

Edited by Nujtxeeg
Kho kom txhob yog XIM LIAB xwb--MOB QHOV MUAG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Umm...No need to GET it...You just need to FEEL it xwb na. :6184ceba::6184ceba::6184ceba: J/K!

Kuv mas ntshai ib tsam qhib plaws saib na cas yog kuv tus me SillyMe xwb lau!...how u doing?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now