Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

Nkauj Nraug sib pus dai tuag saum pob tsuas

47 posts in this topic

Posted · Report post

Paj Nyiag xeem Lis thiab Tub Huaj xeem Yaj tsis tsum phaj sib qaws ua txij nkawm vim Paj Nyiag yog niam tais, Paj Nyiag yog Tub Huaj txiv tus kwv poj niam tus niam hluas uas nkawv ob viv ncaus yog niam hlob niam yau yug (txiv ntxawm tus niam hluas) tab sis nkawv sib nyiam heev Tub Huaj twb los taij nws txiv kom cia nkawv sib yuav tab sis nws txiv tias tseem txom nyem cia lwm xyoo tso no ces nkawv thiaj tau txiav txim siab mus dai tuag saum pob tsuas thaum lawv mus pom nkawv twb tshuav pob txha lawm xwb, pab nkawv tu siab rau nkawv lub neej.

Nkawv ua piv txwv tias Tub Ntxhais sib nyiam lawm cia sib yuav txawm tsis tsum phaj los xij ...

Nkawv thiaj tsim nyog txwm Nkauj Nraug sib hlub tiag rau tiam no .

<iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/3o8wOQXqdkM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Paj Nyiag xeem Lis thiab Tub Huaj xeem Yaj tsis tsum phaj sib qaws ua txij nkawm vim Paj Nyiag yog niam tais, Paj Nyiag yog Tub Huaj txiv tus kwv poj niam tus niam hluas uas nkawv ob viv ncaus yog niam hlob niam yau yug (txiv ntxawm tus niam hluas) tab sis nkawv sib nyiam heev Tub Huaj twb los taij nws txiv kom cia nkawv sib yuav tab sis nws txiv tias tseem txom nyem cia lwm xyoo tso no ces nkawv thiaj tau txiav txim siab mus dai tuag saum pob tsuas thaum lawv mus pom nkawv twb tshuav pob txha lawm xwb, pab nkawv tu siab rau nkawv lub neej.

Nkawv ua piv txwv tias Tub Ntxhais sib nyiam lawm cia sib yuav txawm tsis tsum phaj los xij ...

Nkawv thiaj tsim nyog txwm Nkauj Nraug sib hlub tiag rau tiam no .

<iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/3o8wOQXqdkM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hmoob tej kab lis kev cai sau nqi mis nqi hnov.....ces yeej kawg mus zoo li pajnyiag thiab tub huaj nkawd txoj lw. Peb hmoob s/d yuav tau xam pom txog tej tub tej ntxhais txoj kev sib sau ua neej. Tos li muaj 1 feem neeg pheej hais tias yog muag neeg no, yog tsis tau tus nqi tohau ces yeej tsis kam tus ntxhais mus yuav tus tub li....

Tubhmoob.PoobZoo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej nov yog peb tsis ua zoo saib yuav tsis muaj neeg pom yam neeg siab phem siab ntais ntuj lawb dab luaj zog lawb tus dab neej dab dab hiv si xws li tus dablaug los yuav tsum muab lawb huv si pov tseg.

Cia kuv mam sau ib co lus rau nej.

Muaj ib yim neeeg lawb dab mas lawv lawb tus dablaug tawm huv si lawv yeej khoo nraim cov menyuam tsis pub mus ntsib tus dablaug.

Lawv kom tus yawm txiv ua qhev muab nws tus ntxhais rau txhua tus uas lawv tuaj txw dag hais tias yuav muab rau btus ub tus nov yuav kom nrhiav tau teeb meem ua phem rau yawm txiv tabsis yawm txiv siab zoo zoo ces yawm txiv hais tias yog tus nov tsis yuav lawm los cia rau nej yuav nej mus kuv ua niam ua txiv tsuav tsis tib nej dab tsi.

Ntawm cov neeg yuav tuaj sim tus ntxhais ntawd twb muaj dua neej thiab me tub menyuam lawm....yawm txiv nyob yawm txiv ib lub tsev ces lawv mus ntxias yawm txiv zoo zoo hos ntawm tus ntxhais ces lawv niaj hnub xa ncaws taw tuaj tsim tus ntxhais hais tias yog tus ntxhais tseem lees yuav mas cov uas yuav tuaj sim tus ntxhais ntawd cov xeeb leej xeeb ntxwv yuav muab tus ntxhais xyuas ntag xws li tso ib pab menyuam zoo li cov hmoob me ntawd tuaj tav tus ntxhais kev tas zaj tas zog.

Cov neeg phem mas ua phem tsis kawg yus twb tsis lees nws cov nyuag men ntawd los nws lub siab phem tso ib pab mus ntxias npuaj yus pob tw ho tso ib pab mus tav yus kev cuag yus tshuav nws nqi.

Kuv muaj ib tug muam thiab ib tug kwv nkawd tsis yog ib pab ib pawg....tus muam nyob rau txiv yawg sab hos tus kwv nyob rau kuv sab neej nus.

Tus kwv thiab tus muam nov yeej khoo ua phem tas zog tsis pub peb tsev neeg sib peace.

Yog nej hnov lawv cov lus tuaj ua ob sab ntxias nej sib tog xwb ces nej yuav tsis paub hais luag ua dab tsi rau dab tsi rau peb.

Yog yus sib nyiam hais lus zoo sib nkag kis ces yus yuav yus xwb ntshe luag mas ntshaw ntshaw kom yus ob leeg mus ua li ntawd es thiaj ntxias ntxias yus vim yus cav tsis yog nws yug tsis txhob ntshai fear not any one.

Ntuj qub qab yog koj tuag ces luag tau ib tais zoo nqaij hno los noj.

Nyob teb chaw no yog koj tuag ces luag tau kiag ib niag pob loj loj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsis tau ntev los nov thaum leejniam tseem tsis tau tuag tes tuag taw nws yog ib tug leejniam zoo pab ua qhev pab nws tus ntxhais kom mus poos tau cov ntseeg vajtswv ces muaj neeg poos ua comunist tuaj muab leejniam lom tuag tes tuag taw lawm so now its the father.......the other comunist does not love them if he don't be careful it will lead him going on the same raod with bhis wife so its not funny it is not the Daughter don't atten her Husband's workship tiamsis nco ntsoov the other comusnist yeej txwv tsis pub peb join luag tabsis luag take over the part of the belief in this country......they will do every thing ....they will use the only that belief to kill we one byb one........thov saib xyuas nyias tus kheej.

The Daughter who is now has a friend who attend church lawv cov ntseeg yeej tsis pub nws mus poos tau nws cov friend mus church nyob tsam lam raws lawv mus church.........lawv muaj nyiaj lawv ua tau ib puas yam tsav kev lim hiam txiav ntxias yus by used this belief power.

This is the sign of hatred they will use your peoples to kill you or they will be massive to kill any body.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

The Daughter don't need your help.......please remember the truth song.......don't walk the same pathe she walk........keep an eyes on.........we know we love each other..........we know we're the kindness people on Earth.........we know God does not evils.......God does not lives with a crowd gangs every weekend that want to kill every one so be very careful................

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

One more for the Son..............how the Gangs work so well?.

Tus tub mus tham taub ib tug hluas nkauj nws nyiam nyiam.......tus gangs txawm ntxias tus tub kom tos tsis tau pub sib yuav no.

Qhov the gangs ntxias mas yeej zoo rau 2 sab huv si yog mloog cov lus ntawd.

Tiamsis nej tsis paub the gangs muab tus tub ntaus lov ceg kiag lawm thaum the gangs ntxias tau tus tub sign lawv qhov agreedment on waiting list.

The gangs tseem mus hais thiab liam rau nws leej txiv hais tias nim yog tus tub ua phem rau leej txiv kom leej txiv mas chim rau nws lee tub tshuav muab leej tub ncaws tawm lawv nws leejniam uas yeej tsis tau ua ib qho phem rau nws tus txiv tabsis lam cia khiav tawm ntawm leejniam mus vim the gangs ntxias hais tias nws lub I loj loj no xwb........................nov los yog khub hluas nkauj hluas nraug ua sib hlub sib nco raug ntxias............

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Paj Nyiag xeem Lis thiab Tub Huaj xeem Yaj tsis tsum phaj sib qaws ua txij nkawm vim Paj Nyiag yog niam tais, Paj Nyiag yog Tub Huaj txiv tus kwv poj niam tus niam hluas uas nkawv ob viv ncaus yog niam hlob niam yau yug (txiv ntxawm tus niam hluas) tab sis nkawv sib nyiam heev Tub Huaj twb los taij nws txiv kom cia nkawv sib yuav tab sis nws txiv tias tseem txom nyem cia lwm xyoo tso no ces nkawv thiaj tau txiav txim siab mus dai tuag saum pob tsuas thaum lawv mus pom nkawv twb tshuav pob txha lawm xwb, pab nkawv tu siab rau nkawv lub neej.

Nkawv ua piv txwv tias Tub Ntxhais sib nyiam lawm cia sib yuav txawm tsis tsum phaj los xij ...

Nkawv thiaj tsim nyog txwm Nkauj Nraug sib hlub tiag rau tiam no .

<iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/3o8wOQXqdkM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ua tsaug Hmoob Ntuj Qubqab thiab cov npojyaig sawv daws,

Raws li kuv mloog Tub Huaj txiv thiab Paj Nyiag niam tham tas. Kuv xamkej mas qhov teeb meem nkawv tuag ntshe yog li no:

1. Thaum Tub Huaj los hais rau nws txiv tias nws xav yuav poj niam. Nws txiv nug hais tias yog li, koj yuav yuav leej twg? Tub Huaj teb tias yog Paj Nyiag. Thaum no Tub Huaj txiv yuav hais tias, me tub, Paj Nyiag yog niam tais lawm, tsis tsum phaj, yuav tsis nyog Niam Tais Paj Nyiag los ua nyab. Yog koj tseg taus, ces tseg mus mog vim ib Tais Paj Nyiag tsis tsum phaj lawm. 2. Kuv los haj tseem mob heev thiab. Cia tos txog lwm xyoo tso mam tham, lossis tos kuv zoo tso.

Tub Huaj yog ib tug tub mloog lus, ces nws yuav li nws txiv hais. Tab sis teeb meem muaj li nram no:

2. Thaum no Tub Huaj rov mus tham Paj Nyiag hmo tom qab, Tub Huaj hais rau Paj Nyiag tias, kuv txiv kom tos txog lwm xyoo tso wb mam sib yuav. Paj Nyiag yuav hais rau Tub Huaj tias, Tub Huaj kuv twb muaj koj me nyuam lawm laiv. Yog koj tseem tos txog lwm xyoo, ces kuv kawg tuag lawm xwb. Thaum no, Tub Huaj yuav hais tias, mas kuv txiv kom tos txog lwm xyoo no, tam sim no los kuv txiv haj tseem mob heev thiab, peb muab nyiaj kho kuv txiv tas lawm. Peb tsis muaj nyiaj los ua tshoob. Thiab kuv txiv hais tias kom wb tsum no. Paj Nyiag yuav rov hais rau Tub Huaj tias tsis tau lawm, kuv muaj koj me nyuam lawm tiag tiag tsis yog dag li. Yog koj yuav tsis taus kuv, koj deev kuv ua dab tsi? Yog li ces kuv kawg mus tuag lawm xwb. Kuv tsis tas ua neeg li lawm, vim tsis ntev, kuv plab yuav loj tuaj, yuav poob ntsej muag rau kuv niam kuv txiv thiab tej viv ncaus sawv daws. Tej teebmeem no yog tim koj nkaus xwb. Kuv ces kawg tuag lawm xwb.

3. Thaum no nkawv thiaj txiav txim siab mus tuag ua ke. Tub Huaj yuav hais tias, yeej yog li koj hais, tim kuv koj thiaj muaj me nyuam lawm, tab sis vim peb txom nyem heev, kuv txiv los tseem mob mob, kuv txiv kom kuv txhob rawm yuav koj. Kuv ua tsis tau li cas li lawm. Yog li ces cia wb mus ua ke tuag zoo dua. Yog li no nkawv thiaj txiav txim siab mus tuag ua ke.

4. Tej zaum kuj muaj dab los tshoov nkawv siab thiab, vim tias lub roob tsuas Pham Dan no nyob deb ntawm lawv lub zos thiab siab heev. Yuav tsum muaj ib tug dab los tshoov nkawv siab coj nkawv kev mus tuag rau saum lub hauv roob saud. Nkawv mus tuag rau saud mus ua dab sawv tus dab ua kav lub roob tsuas pham Dan saud chaw. Tsis li ntawd nkawv yuav mus tsis txog saum lub hauv roob tsuas Pham Dan ib zaug. Raws li kuv yog ib tug psychologist, kuv observe nkawv qhov issue ntshe yuav yog mus li no, nkawv thiaj li tau txo nkawv txoj sia zoo li no.

Thov ua tsaug uas koj nqa tag nrho qhov story tuaj qhia rau peb tau paub. Thov kom sawv daws tsuas ntsib kev noj qab nyob zoo.

Tub Yaj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tubyaj kuv tsis totaub koj tiamsis kuv tsis nug..............koj pom tsis tseeb koj tsis nug koj lam tau lam hais.

Koj qhaub lus 2 nws tsis muaj li koj kev hnov xov phem...............luag tsis tau xaj kom nkawd sib yuv sai npaum koj hais thiab luag paub luag lub luag haujlwm zoo..........luag tsis uadev txais cua lam taug xaiv........luag tsuas hais li no xwb yog ncaim lawm kom ua siab ncaj rau yus ib leeg hlub txawj kaw yus ob sab ceg plab thiaj tsis su, muaj ib hnub yeej yuav tau sib cuag sib ntsib sib hlub...........pus yog koj digmuag maj....yuav tau ntsia zoo zoo txhais kom yog yog ma qhib koj lub qhov ncauj nawj vim ntawm koj thiab kuv wb yog hmoob ib yam kuv tsis khuv txov koj phem npaum koj lam xav.

Kuv kom koj nrhab los kom koj kaw mas??????????.

Yog koj zoo thiab very thoughtful ua cas ho qhib ib lub game mus tua nraj es ho tsis tua nraj hos ho tua tus neeg kam nqa nej rab phom no.............yog nej tsis txw thiab tsis cav kas lub game ntawd xwb luag cov neeg yeej tsis lam mus tua phome................cov neeg uas ua phem tsis tu tsis tseg yog cov neeg muaj nyiaj muaj txiaj uas tau tau nyiaj dawb sau ntawm tej neeg txomnyem nyob nkuaj txhua txhua lub weekend es xav ua phem xav cav tsawg lub game los tau tas yog nej ua tus tsim los xwb............yog nej tseg thaum twg ces tej kev phem nov tsis muaj lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tijlaug, Hmoob Ntuj Qub Qab, Cas yuav hlub 2 tug menyuam no ualuaj, Ab tej zaum nkawv yeej nqa ntawv los mus txij li thiab nkawv thiaj rov ua kes lawm xwb, raws li cov laus hais no yeej tsis yog tim lawv thiab.

Tej zaum yug los yuam kev rau lub neej txom nyem thiab tsis txum phaj ces nkawv thiaj li muab txoj kev tuag no coj los rau nkawv taug lawm xwb. Nkawv kuj yog xaiv tau qhov chaw nuam yaj zoo tshaj plaws rau nkawv mus nyob ua nkauj nraug ya yuj yees saib txhuas txhias qhov chaws, tej zaum nkawv yuav yog ib nkawm me noog nyob mus kaj siab lawm.

Nrog cov niam txiv 2 tog tu siab tias cas tsis paub txog es cheem 2 tug menyuam cias xwb os yom...[/color]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tubyaj kuv tsis totaub koj tiamsis kuv tsis nug..............koj pom tsis tseeb koj tsis nug koj lam tau lam hais.

Koj qhaub lus 2 nws tsis muaj li koj kev hnov xov phem...............luag tsis tau xaj kom nkawd sib yuv sai npaum koj hais thiab luag paub luag lub luag haujlwm zoo..........luag tsis uadev txais cua lam taug xaiv........luag tsuas hais li no xwb yog ncaim lawm kom ua siab ncaj rau yus ib leeg hlub txawj kaw yus ob sab ceg plab thiaj tsis su, muaj ib hnub yeej yuav tau sib cuag sib ntsib sib hlub...........pus yog koj digmuag maj....yuav tau ntsia zoo zoo txhais kom yog yog ma qhib koj lub qhov ncauj nawj vim ntawm koj thiab kuv wb yog hmoob ib yam kuv tsis khuv txov koj phem npaum koj lam xav.

Kuv kom koj nrhab los kom koj kaw mas??????????.

Yog koj zoo thiab very thoughtful ua cas ho qhib ib lub game mus tua nraj es ho tsis tua nraj hos ho tua tus neeg kam nqa nej rab phom no.............yog nej tsis txw thiab tsis cav kas lub game ntawd xwb luag cov neeg yeej tsis lam mus tua phome................cov neeg uas ua phem tsis tu tsis tseg yog cov neeg muaj nyiaj muaj txiaj uas tau tau nyiaj dawb sau ntawm tej neeg txomnyem nyob nkuaj txhua txhua lub weekend es xav ua phem xav cav tsawg lub game los tau tas yog nej ua tus tsim los xwb............yog nej tseg thaum twg ces tej kev phem nov tsis muaj lawm.

nkaujkub

You are just a great attacker. How idiot you are. Did you understand my writing "Xamkej" "Observation" before coming to attack me and blame me for my observation. I did not specify that I have seen them. I did state very clearly that I observe the cause of the death. How damn and shameful evil woman like you. Go to school and learn more. I did not communicate with you, I did with Hmong Ntuj Qubqab. Get lost would you.

TubYaj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tubyaj kuv tsis totaub koj tiamsis kuv tsis nug..............koj pom tsis tseeb koj tsis nug koj lam tau lam hais.

Koj qhaub lus 2 nws tsis muaj li koj kev hnov xov phem...............luag tsis tau xaj kom nkawd sib yuv sai npaum koj hais thiab luag paub luag lub luag haujlwm zoo..........luag tsis uadev txais cua lam taug xaiv........luag tsuas hais li no xwb yog ncaim lawm kom ua siab ncaj rau yus ib leeg hlub txawj kaw yus ob sab ceg plab thiaj tsis su, muaj ib hnub yeej yuav tau sib cuag sib ntsib sib hlub...........pus yog koj digmuag maj....yuav tau ntsia zoo zoo txhais kom yog yog ma qhib koj lub qhov ncauj nawj vim ntawm koj thiab kuv wb yog hmoob ib yam kuv tsis khuv txov koj phem npaum koj lam xav.

Kuv kom koj nrhab los kom koj kaw mas??????????.

Yog koj zoo thiab very thoughtful ua cas ho qhib ib lub game mus tua nraj es ho tsis tua nraj hos ho tua tus neeg kam nqa nej rab phom no.............yog nej tsis txw thiab tsis cav kas lub game ntawd xwb luag cov neeg yeej tsis lam mus tua phome................cov neeg uas ua phem tsis tu tsis tseg yog cov neeg muaj nyiaj muaj txiaj uas tau tau nyiaj dawb sau ntawm tej neeg txomnyem nyob nkuaj txhua txhua lub weekend es xav ua phem xav cav tsawg lub game los tau tas yog nej ua tus tsim los xwb............yog nej tseg thaum twg ces tej kev phem nov tsis muaj lawm.

Nkaujkub

You've made my mood goes wrong. Based on what I did say on top was just my observation of the cause of the death for both of them. I was not there. No one was or saw them or heard them said except you little idiot lady. However, if you were there when they just started to commit suicide, why didn't you stop them or tell others who were smarter than you to stop them before they acted. You're just a pity little illiterate lady. You really need to go to school and act not like mad dog.

TubYaj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nev, nev, nev... thaum xub thawj hais txog luag, tsam no hais txog yus lawm... Sawv daws ua siab ntev ntev. Tus hais tsis yog tsis raug los maj mam ua twb zoo qhia - tej zaum yuav tsis ntuag tsis khis dab tsi. As I always say, "Patience is an indispensable virtual of life".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nev, nev, nev... thaum xub thawj hais txog luag, tsam no hais txog yus lawm... Sawv daws ua siab ntev ntev. Tus hais tsis yog tsis raug los maj mam ua twb zoo qhia - tej zaum yuav tsis ntuag tsis khis dab tsi. As I always say, "Patience is an indispensable virtual of life".

AND YOU CAN QUOTE ME ON THAT... "PATIENCE IS AN INDISPENSABLE VIRTUAL OF LIFE" SiabZoo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nkaujkub

You've made my mood goes wrong. Based on what I did say on top was just my observation of the cause of the death for both of them. I was not there. No one was or saw them or heard them said except you little idiot lady. However, if you were there when they just started to commit suicide, why didn't you stop them or tell others who were smarter than you to stop them before they acted. You're just a pity little illiterate lady. You really need to go to school and act not like mad dog.

TubYaj

The maddog is the out of mood when the idiot is not understanding the maddog really want to eat hershit and swallow the whole Idiot body.

You can lied with every things to got over me but remember I am not the running little baby fear not one.

My time is already past to go school and too bad school is too lates for me why wasting my precious of living when I won't give you notshiting.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej nov yog peb tsis ua zoo saib yuav tsis muaj neeg pom yam neeg siab phem siab ntais ntuj lawb dab luaj zog lawb tus dab neej dab dab hiv si xws li tus dablaug los yuav tsum muab lawb huv si pov tseg.

Cia kuv mam sau ib co lus rau nej.

Muaj ib yim neeeg lawb dab mas lawv lawb tus dablaug tawm huv si lawv yeej khoo nraim cov menyuam tsis pub mus ntsib tus dablaug.

Lawv kom tus yawm txiv ua qhev muab nws tus ntxhais rau txhua tus uas lawv tuaj txw dag hais tias yuav muab rau btus ub tus nov yuav kom nrhiav tau teeb meem ua phem rau yawm txiv tabsis yawm txiv siab zoo zoo ces yawm txiv hais tias yog tus nov tsis yuav lawm los cia rau nej yuav nej mus kuv ua niam ua txiv tsuav tsis tib nej dab tsi.

Ntawm cov neeg yuav tuaj sim tus ntxhais ntawd twb muaj dua neej thiab me tub menyuam lawm....yawm txiv nyob yawm txiv ib lub tsev ces lawv mus ntxias yawm txiv zoo zoo hos ntawm tus ntxhais ces lawv niaj hnub xa ncaws taw tuaj tsim tus ntxhais hais tias yog tus ntxhais tseem lees yuav mas cov uas yuav tuaj sim tus ntxhais ntawd cov xeeb leej xeeb ntxwv yuav muab tus ntxhais xyuas ntag xws li tso ib pab menyuam zoo li cov hmoob me ntawd tuaj tav tus ntxhais kev tas zaj tas zog.

Cov neeg phem mas ua phem tsis kawg yus twb tsis lees nws cov nyuag men ntawd los nws lub siab phem tso ib pab mus ntxias npuaj yus pob tw ho tso ib pab mus tav yus kev cuag yus tshuav nws nqi.

Kuv muaj ib tug muam thiab ib tug kwv nkawd tsis yog ib pab ib pawg....tus muam nyob rau txiv yawg sab hos tus kwv nyob rau kuv sab neej nus.

Tus kwv thiab tus muam nov yeej khoo ua phem tas zog tsis pub peb tsev neeg sib peace.

Yog nej hnov lawv cov lus tuaj ua ob sab ntxias nej sib tog xwb ces nej yuav tsis paub hais luag ua dab tsi rau dab tsi rau peb.

Yog yus sib nyiam hais lus zoo sib nkag kis ces yus yuav yus xwb ntshe luag mas ntshaw ntshaw kom yus ob leeg mus ua li ntawd es thiaj ntxias ntxias yus vim yus cav tsis yog nws yug tsis txhob ntshai fear not any one.

Ntuj qub qab yog koj tuag ces luag tau ib tais zoo nqaij hno los noj.

Nyob teb chaw no yog koj tuag ces luag tau kiag ib niag pob loj loj.

cas nyuj mus nyuj nees mus nees lis lauj....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua tsaug Hmoob Ntuj Qubqab thiab cov npojyaig sawv daws,

Raws li kuv mloog Tub Huaj txiv thiab Paj Nyiag niam tham tas. Kuv xamkej mas qhov teeb meem nkawv tuag ntshe yog li no:

1. Thaum Tub Huaj los hais rau nws txiv tias nws xav yuav poj niam. Nws txiv nug hais tias yog li, koj yuav yuav leej twg? Tub Huaj teb tias yog Paj Nyiag. Thaum no Tub Huaj txiv yuav hais tias, me tub, Paj Nyiag yog niam tais lawm, tsis tsum phaj, yuav tsis nyog Niam Tais Paj Nyiag los ua nyab. Yog koj tseg taus, ces tseg mus mog vim ib Tais Paj Nyiag tsis tsum phaj lawm. 2. Kuv los haj tseem mob heev thiab. Cia tos txog lwm xyoo tso mam tham, lossis tos kuv zoo tso.

Tub Huaj yog ib tug tub mloog lus, ces nws yuav li nws txiv hais. Tab sis teeb meem muaj li nram no:

2. Thaum no Tub Huaj rov mus tham Paj Nyiag hmo tom qab, Tub Huaj hais rau Paj Nyiag tias, kuv txiv kom tos txog lwm xyoo tso wb mam sib yuav. Paj Nyiag yuav hais rau Tub Huaj tias, Tub Huaj kuv twb muaj koj me nyuam lawm laiv. Yog koj tseem tos txog lwm xyoo, ces kuv kawg tuag lawm xwb. Thaum no, Tub Huaj yuav hais tias, mas kuv txiv kom tos txog lwm xyoo no, tam sim no los kuv txiv haj tseem mob heev thiab, peb muab nyiaj kho kuv txiv tas lawm. Peb tsis muaj nyiaj los ua tshoob. Thiab kuv txiv hais tias kom wb tsum no. Paj Nyiag yuav rov hais rau Tub Huaj tias tsis tau lawm, kuv muaj koj me nyuam lawm tiag tiag tsis yog dag li. Yog koj yuav tsis taus kuv, koj deev kuv ua dab tsi? Yog li ces kuv kawg mus tuag lawm xwb. Kuv tsis tas ua neeg li lawm, vim tsis ntev, kuv plab yuav loj tuaj, yuav poob ntsej muag rau kuv niam kuv txiv thiab tej viv ncaus sawv daws. Tej teebmeem no yog tim koj nkaus xwb. Kuv ces kawg tuag lawm xwb.

3. Thaum no nkawv thiaj txiav txim siab mus tuag ua ke. Tub Huaj yuav hais tias, yeej yog li koj hais, tim kuv koj thiaj muaj me nyuam lawm, tab sis vim peb txom nyem heev, kuv txiv los tseem mob mob, kuv txiv kom kuv txhob rawm yuav koj. Kuv ua tsis tau li cas li lawm. Yog li ces cia wb mus ua ke tuag zoo dua. Yog li no nkawv thiaj txiav txim siab mus tuag ua ke.

4. Tej zaum kuj muaj dab los tshoov nkawv siab thiab, vim tias lub roob tsuas Pham Dan no nyob deb ntawm lawv lub zos thiab siab heev. Yuav tsum muaj ib tug dab los tshoov nkawv siab coj nkawv kev mus tuag rau saum lub hauv roob saud. Nkawv mus tuag rau saud mus ua dab sawv tus dab ua kav lub roob tsuas pham Dan saud chaw. Tsis li ntawd nkawv yuav mus tsis txog saum lub hauv roob tsuas Pham Dan ib zaug. Raws li kuv yog ib tug psychologist, kuv observe nkawv qhov issue ntshe yuav yog mus li no, nkawv thiaj li tau txo nkawv txoj sia zoo li no.

Thov ua tsaug uas koj nqa tag nrho qhov story tuaj qhia rau peb tau paub. Thov kom sawv daws tsuas ntsib kev noj qab nyob zoo.

Tub Yaj

Phooj ywg

Koj kuj Analisis txwm Nkauj Nraug no tau zoo yog tias nkawv sib deev muaj me nyuam tiag.

Ua neej los laus li no tsuas hnov nkawv xwb nyaj tiam nram ntej nkawv yuav yog txij nkawm los mus .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tijlaug, Hmoob Ntuj Qub Qab, Cas yuav hlub 2 tug menyuam no ualuaj, Ab tej zaum nkawv yeej nqa ntawv los mus txij li thiab nkawv thiaj rov ua kes lawm xwb, raws li cov laus hais no yeej tsis yog tim lawv thiab.

Tej zaum yug los yuam kev rau lub neej txom nyem thiab tsis txum phaj ces nkawv thiaj li muab txoj kev tuag no coj los rau nkawv taug lawm xwb. Nkawv kuj yog xaiv tau qhov chaw nuam yaj zoo tshaj plaws rau nkawv mus nyob ua nkauj nraug ya yuj yees saib txhuas txhias qhov chaws, tej zaum nkawv yuav yog ib nkawm me noog nyob mus kaj siab lawm.

Nrog cov niam txiv 2 tog tu siab tias cas tsis paub txog es cheem 2 tug menyuam cias xwb os yom...[/color]

[/quote

Leej muam Mother

Nkawv thiaj tsim nyog txwm Nkauj Nraug sib hlub tiag li, yog nkawv tsis tuag es los ua txij nkawm mas ntshe nkawv yuav sib hlub sib pab los ua lub neej sib hlub tiag li.

Zaum no ces nkawv txia los ua nkawm me noog ya yuj yees nyob saum hauv tsua no mus ib txhiab ib txhis li lawm.

Yeej tshav nkawv ntuj kawg li lawm thiab os leej muam .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

The maddog is the out of mood when the idiot is not understanding the maddog really want to eat hershit and swallow the whole Idiot body.

You can lied with every things to got over me but remember I am not the running little baby fear not one.

My time is already past to go school and too bad school is too lates for me why wasting my precious of living when I won't give you notshiting.

Nkaujkub

You are just looking for an opponent to fight with. I guess I am not your opponent. If you're really want to fight, go choose somebody else who is the real fighter. Can you understand the word I said I "observe" "xamkej" the conversation between the two parents? If you don't understand any word, be sure to ask for clarification. Do not just attack people like idiot. But I don't think you're an idiot, you really are an Hmong woman attacker. You really make me downcast.

Tub Yaj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Phooj ywg

Koj kuj Analisis txwm Nkauj Nraug no tau zoo yog tias nkawv sib deev muaj me nyuam tiag.

Ua neej los laus li no tsuas hnov nkawv xwb nyaj tiam nram ntej nkawv yuav yog txij nkawm los mus .

Tus Npawg,

Nyob zoo tus npawg. Kuv tsis paub analyze li os. Thaum kuv mus mloog daim video uas Tub Huaj txiv thiab Paj Nyiag niam nkawv tham tas, es kuv txiav raws qhov teebmeem uas nkawv 2 tug hluas nkauj hluas nraug no txiav txim siab mus tuag ua ke rau saum roob pobtsuas xwb. Kuv lam muab cov los tham rau peb mloog xwb nawb.

Kuv los yeej tsis pom, tsis paub ib yam li nej sawv daws thiab. Tsis muaj leej twg pom leej twg paub txog qhov nkawv mus tuag li. Tabsis raws li kuv xav thiab kuv tau pom tej teeb meem uas coob tus cov nkauj nraug mus noj yeeb noj tshuaj tuag, mus dai tuag tej no yog los ntawm qhov uas tsis muaj lwm txoj hau kev lawm, tsuas yog tib txoj kev tuag nkaus xwb thiaj los daws tau lawv txoj kev chim siab.

Cia kuv muab tham 2-3 qho stories li no. Kom nej thiaj paub nrog kuv kev xav li no.

1. Nyob rau Phavkheb, xyoo 1972-73 ntawd 2 tug kwv tij Hmoob Yaj mus tham 1 tug hluas nkauj ceg tawv nyob saum lub zos Roob Phan Coos. 1 tug tub hluas Hmoob Yaj txawm deev tus hluas nkauj ceg tawv no muaj me nyuam lawm. Ces tus hluas nraug txawm khiav lawm, thiab tsis kam yauv tus hluas nkauj ceg tawv no. Muaj 1 hnub tus hluas nkauj ceg tawv no thiaj tuaj nram Phavkheb, tuaj nrhiav nws tus hluas nraug, ces nws thiaj tuaj pom nws tus hluas nraug tus phooj ywg, uas yog nws tus hluas nraug ib tug kwv tij thiab. Tus hluas nkauj ceg tawv no thiaj caw nws nrog tus hluas nkauj mus saum zos Roob Pham Coos. Nws thiaj rov thov nug saib nws tus hlub khiav mus dua qhov twg lawm. Tus hluas nkauj tus phooj ywg los tsis kam qhia li thiab. Tus hluas nkauj chim siab heev. Nws hais tias kuv muaj me nyuam lawm. Yog koj tsis qhia kuv tus hlub khiav dua twg lawm, ces koj kawg tau tuag nrog kuv. Thaum no tus hluas nkauj thiaj muab lujtej los tua nkawv 2 leeg tuag tas. Muaj coob leej neeg uas tsis txhaum dab tsi tseem tau tuag nrog nkawv thiab. Qhov no vim tus hluas nkauj tsis muaj lwm txoj hau kev ntxiv lawm.

2. Muaj 1 case nyob lub Zos Tsuas Noog Roov. Case no yog xyoo 1971-72. Tus hluas nkauj muaj ib tug hluas nraug Hmoob xyooj ib tug me nyuam lawm. Ces tus tub hluas Hmoob xyooj no tsis kam yuav tus hluas nkauj no. Thaum no tus hluas nkauj plab loj zujzus tuaj. Teb chaws hais zom zaws thiab cem zomzaws tias, TSIS TSIM TXIAJ, MUAJ HMOOB ME NYUAM LAWM, SAIB ZAUM NO, LUAG TSIS YUAV YUS, SAIB YUAV UA LI CAS LAUD, YUAV MUS YUG ME NYUAM LAWM QHOV TWG? Tus hluas nkauj no nyuab siab txaus thiab chim siab txaus. Nws thiaj hais tias tus hluas nraug no dag nws, ntxias nws lub cev nkauj xwb puas tas, tseem tsis kam yuav nws thiab. Cia nws ua ib siab tuag zoo dua. Ces tus hluas nkauj no thiaj mus noj tshuaj kuab tawhnyuv tuag lawm. Thaum tus hluas nkauj tuag, tus me nyuam hauv plab twb muaj li 4 hlis lawm.

3. Tom Phavkheb tib lub xyoo 71-72 ntawd thiab, twb muaj 1 khub hluas nkauj hluas nraug mus tuag ua ke nyob sab hnub tuaj ntawm lub zos Phavkheb ntawd thiab. Case no zoo tib yam li Tub Huaj thiab Paj Nyiag nkawv case no thiab.

NYOB LI TUBHUAJ THIAB PAJNYIAG NKAWV CASE NO. Cov laus tsis ua zoo nug xwb. Tej zaum Paj Nyiag yeej muaj Tub Huaj me nyuam lawm. Paj Nyiag qhia rau Tub Huaj, ces Tub Huaj thiaj los taij Tub Huaj txiv, tias Tub Huaj yuav yuav Paj Nyiag li daim Video hais, tab sis ho yog lub caij tsis zoo, uas Tub Huaj txiv tab tom mob heev heev thiab, ces Tub Huaj txiv thiaj pab tsis tau Tub Huaj. Thaum no tej zaum Tub Huaj thiaj rov mus hais qhia rau Paj Nyiag tias, Tub Huaj tsis tau tau yuav Paj Nyiag vim Tub Huaj txiv tseem mob mob, lawv los tseem txom nyem, Tub Huaj txiv kom tos txog lwm xyoo. Ces tej zaum Paj Nyiag hais rau Tub Huaj tias, Paj Nyiag tos tsis taus lawm, vim Paj Nyiag twb muaj Tub Huaj me nyuam lawm. Yog tos ntev ces Paj Nyiag yuav poob ntsej muag xwb. Thaum no, tej zaum, Paj Nyiag thiaj hais rau Tub Huaj tias, yog koj tsis yuav kuv tiag ces, cia kuv mus tuag xwb, zoo dua. Yog li ntawd, tej zaum Paj Nyiag thiaj maub khiav hmo ntawd mus tuag, ces Tub Huaj tab caum lawv Paj Nyiag qab. Tub Huaj caum caum mus ces nkawv mus 1 hmo thiaj li mus txog rau nram roob Pham Dan. Tej zaum thaum no yuav kaj ntug lawm. Thiab ho muaj Dab ua nkawv siab, coj nkawv kev. Nkawv thiaj paub nce mus txog rau saum ncov roob Pham Dan siab siab uas yog Dab Phim Nyub Vaim nyob. Ces thaum no nkawv thiaj li mus txiav txim siab tuag rau saud lawm. Qhov no yog kuv kev xav xwb. Yog tias Paj Nyiag tsis muaj me nyuam, kuv xav tias tej zaum Paj Nyiag yuav tsum kam tos txog lwm xyoo nkawv mam li sib yuav los yeej tau, yeej yuav tsis muaj teeb meem, TAB SIS YOG PAJ NYIAG MUAJ ME NYUAM LAWM, ES TUB HUAJ YUAV TSIS TAUS PAJ NYIAG LUB CAIJ NTAWD, TEJ ZAUM TXOJ KEV TXAJ MUAG YUAV UA RAU PAJ NYIAG TXIAV TXIM SIAB TUAG TUAS. CES TUB HUAJ LOS KUJ YUAV KAM TUAG TAUS NROG PAJ NYIAG THIAB VIM TUB HUAJ HLUB PAJ NYIAG. YOG LI NTAWD NKAWV 2 LEEG THIAJ TAU TUAG LAWM. Qhov no yog kuv kev xav xwb nawb. Nej cov nyeem tsis totaub qhov twg no, THOV TSIS TXHOB LAM TAU LAM TUAJ CEM NEEG LI NIAG POG NKAUJ KUB TSAB NTSE NTAWD NAWB. Thov ua tsaug.

Tub Yaj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus Npawg,

Nyob zoo tus npawg. Kuv tsis paub analyze li os. Thaum kuv mus mloog daim video uas Tub Huaj txiv thiab Paj Nyiag niam nkawv tham tas, es kuv txiav raws qhov teebmeem uas nkawv 2 tug hluas nkauj hluas nraug no txiav txim siab mus tuag ua ke rau saum roob pobtsuas xwb. Kuv lam muab cov los tham rau peb mloog xwb nawb.

Kuv los yeej tsis pom, tsis paub ib yam li nej sawv daws thiab. Tsis muaj leej twg pom leej twg paub txog qhov nkawv mus tuag li. Tabsis raws li kuv xav thiab kuv tau pom tej teeb meem uas coob tus cov nkauj nraug mus noj yeeb noj tshuaj tuag, mus dai tuag tej no yog los ntawm qhov uas tsis muaj lwm txoj hau kev lawm, tsuas yog tib txoj kev tuag nkaus xwb thiaj los daws tau lawv txoj kev chim siab.

Cia kuv muab tham 2-3 qho stories li no. Kom nej thiaj paub nrog kuv kev xav li no.

1. Nyob rau Phavkheb, xyoo 1972-73 ntawd 2 tug kwv tij Hmoob Yaj mus tham 1 tug hluas nkauj ceg tawv nyob saum lub zos Roob Phan Coos. 1 tug tub hluas Hmoob Yaj txawm deev tus hluas nkauj ceg tawv no muaj me nyuam lawm. Ces tus hluas nraug txawm khiav lawm, thiab tsis kam yauv tus hluas nkauj ceg tawv no. Muaj 1 hnub tus hluas nkauj ceg tawv no thiaj tuaj nram Phavkheb, tuaj nrhiav nws tus hluas nraug, ces nws thiaj tuaj pom nws tus hluas nraug tus phooj ywg, uas yog nws tus hluas nraug ib tug kwv tij thiab. Tus hluas nkauj ceg tawv no thiaj caw nws nrog tus hluas nkauj mus saum zos Roob Pham Coos. Nws thiaj rov thov nug saib nws tus hlub khiav mus dua qhov twg lawm. Tus hluas nkauj tus phooj ywg los tsis kam qhia li thiab. Tus hluas nkauj chim siab heev. Nws hais tias kuv muaj me nyuam lawm. Yog koj tsis qhia kuv tus hlub khiav dua twg lawm, ces koj kawg tau tuag nrog kuv. Thaum no tus hluas nkauj thiaj muab lujtej los tua nkawv 2 leeg tuag tas. Muaj coob leej neeg uas tsis txhaum dab tsi tseem tau tuag nrog nkawv thiab. Qhov no vim tus hluas nkauj tsis muaj lwm txoj hau kev ntxiv lawm.

2. Muaj 1 case nyob lub Zos Tsuas Noog Roov. Case no yog xyoo 1971-72. Tus hluas nkauj muaj ib tug hluas nraug Hmoob xyooj ib tug me nyuam lawm. Ces tus tub hluas Hmoob xyooj no tsis kam yuav tus hluas nkauj no. Thaum no tus hluas nkauj plab loj zujzus tuaj. Teb chaws hais zom zaws thiab cem zomzaws tias, TSIS TSIM TXIAJ, MUAJ HMOOB ME NYUAM LAWM, SAIB ZAUM NO, LUAG TSIS YUAV YUS, SAIB YUAV UA LI CAS LAUD, YUAV MUS YUG ME NYUAM LAWM QHOV TWG? Tus hluas nkauj no nyuab siab txaus thiab chim siab txaus. Nws thiaj hais tias tus hluas nraug no dag nws, ntxias nws lub cev nkauj xwb puas tas, tseem tsis kam yuav nws thiab. Cia nws ua ib siab tuag zoo dua. Ces tus hluas nkauj no thiaj mus noj tshuaj kuab tawhnyuv tuag lawm. Thaum tus hluas nkauj tuag, tus me nyuam hauv plab twb muaj li 4 hlis lawm.

3. Tom Phavkheb tib lub xyoo 71-72 ntawd thiab, twb muaj 1 khub hluas nkauj hluas nraug mus tuag ua ke nyob sab hnub tuaj ntawm lub zos Phavkheb ntawd thiab. Case no zoo tib yam li Tub Huaj thiab Paj Nyiag nkawv case no thiab.

NYOB LI TUBHUAJ THIAB PAJNYIAG NKAWV CASE NO. Cov laus tsis ua zoo nug xwb. Tej zaum Paj Nyiag yeej muaj Tub Huaj me nyuam lawm. Paj Nyiag qhia rau Tub Huaj, ces Tub Huaj thiaj los taij Tub Huaj txiv, tias Tub Huaj yuav yuav Paj Nyiag li daim Video hais, tab sis ho yog lub caij tsis zoo, uas Tub Huaj txiv tab tom mob heev heev thiab, ces Tub Huaj txiv thiaj pab tsis tau Tub Huaj. Thaum no tej zaum Tub Huaj thiaj rov mus hais qhia rau Paj Nyiag tias, Tub Huaj tsis tau tau yuav Paj Nyiag vim Tub Huaj txiv tseem mob mob, lawv los tseem txom nyem, Tub Huaj txiv kom tos txog lwm xyoo. Ces tej zaum Paj Nyiag hais rau Tub Huaj tias, Paj Nyiag tos tsis taus lawm, vim Paj Nyiag twb muaj Tub Huaj me nyuam lawm. Yog tos ntev ces Paj Nyiag yuav poob ntsej muag xwb. Thaum no, tej zaum, Paj Nyiag thiaj hais rau Tub Huaj tias, yog koj tsis yuav kuv tiag ces, cia kuv mus tuag xwb, zoo dua. Yog li ntawd, tej zaum Paj Nyiag thiaj maub khiav hmo ntawd mus tuag, ces Tub Huaj tab caum lawv Paj Nyiag qab. Tub Huaj caum caum mus ces nkawv mus 1 hmo thiaj li mus txog rau nram roob Pham Dan. Tej zaum thaum no yuav kaj ntug lawm. Thiab ho muaj Dab ua nkawv siab, coj nkawv kev. Nkawv thiaj paub nce mus txog rau saum ncov roob Pham Dan siab siab uas yog Dab Phim Nyub Vaim nyob. Ces thaum no nkawv thiaj li mus txiav txim siab tuag rau saud lawm. Qhov no yog kuv kev xav xwb. Yog tias Paj Nyiag tsis muaj me nyuam, kuv xav tias tej zaum Paj Nyiag yuav tsum kam tos txog lwm xyoo nkawv mam li sib yuav los yeej tau, yeej yuav tsis muaj teeb meem, TAB SIS YOG PAJ NYIAG MUAJ ME NYUAM LAWM, ES TUB HUAJ YUAV TSIS TAUS PAJ NYIAG LUB CAIJ NTAWD, TEJ ZAUM TXOJ KEV TXAJ MUAG YUAV UA RAU PAJ NYIAG TXIAV TXIM SIAB TUAG TUAS. CES TUB HUAJ LOS KUJ YUAV KAM TUAG TAUS NROG PAJ NYIAG THIAB VIM TUB HUAJ HLUB PAJ NYIAG. YOG LI NTAWD NKAWV 2 LEEG THIAJ TAU TUAG LAWM. Qhov no yog kuv kev xav xwb nawb. Nej cov nyeem tsis totaub qhov twg no, THOV TSIS TXHOB LAM TAU LAM TUAJ CEM NEEG LI NIAG POG NKAUJ KUB TSAB NTSE NTAWD NAWB. Thov ua tsaug.

Tub Yaj

Tub Yaj

Txoj kev hlub tsis yooj yim yog leej twg tsis hlub tiag txhob dag, tus raug dag yuav tu siab heev vim peb ua neej nyob leej twg los puav muaj siab muaj ntsws ib yam.

Zoo siab koj qhia peb paub os .

<iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/DITH66lCNC4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tijlaug, Hmoob Ntuj Qub Qab, Cas yuav hlub 2 tug menyuam no ualuaj, Ab tej zaum nkawv yeej nqa ntawv los mus txij li thiab nkawv thiaj rov ua kes lawm xwb, raws li cov laus hais no yeej tsis yog tim lawv thiab.

Tej zaum yug los yuam kev rau lub neej txom nyem thiab tsis txum phaj ces nkawv thiaj li muab txoj kev tuag no coj los rau nkawv taug lawm xwb. Nkawv kuj yog xaiv tau qhov chaw nuam yaj zoo tshaj plaws rau nkawv mus nyob ua nkauj nraug ya yuj yees saib txhuas txhias qhov chaws, tej zaum nkawv yuav yog ib nkawm me noog nyob mus kaj siab lawm.

Nrog cov niam txiv 2 tog tu siab tias cas tsis paub txog es cheem 2 tug menyuam cias xwb os yom...[/color]

[/quote

Leej muam Mother

Nkawv thiaj tsim nyog txwm Nkauj Nraug sib hlub tiag li, yog nkawv tsis tuag es los ua txij nkawm mas ntshe nkawv yuav sib hlub sib pab los ua lub neej sib hlub tiag li.

Zaum no ces nkawv txia los ua nkawm me noog ya yuj yees nyob saum hauv tsua no mus ib txhiab ib txhis li lawm.

Yeej tshav nkawv ntuj kawg li lawm thiab os leej muam .

Tijlaug, Cas kuv nrhiav tsis pom hauv youtube li nas? Puas yog nkawv sau ntawv tseg kom txhob muab nkawv cov pobtxha coj mus lod nes cas lawv hos tseg cov pobtxhas cias rau sauv os?, Kuv xav xwb yog tias nkawv tuag sauv tseg cias nyob twj ywm sauv zoo dua tiam si yuav tau muab khaws coj mus ua ib lub tsev rau kom zoo es teev nkawv rau saum lub roob kom nkawv nyob mus ib txhiab ib txhis ntshais yuav zoov heev rau nkawv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ame='Hmoob ntuj qub qab' date='23 August 2011 - 10:10 PM' timestamp='1314155456' post='414369']

Tijlaug, Cas kuv nrhiav tsis pom hauv youtube li nas? Puas yog nkawv sau ntawv tseg kom txhob muab nkawv cov pobtxha coj mus lod nes cas lawv hos tseg cov pobtxhas cias rau sauv os?, Kuv xav xwb yog tias nkawv tuag sauv tseg cias nyob twj ywm sauv zoo dua tiam si yuav tau muab khaws coj mus ua ib lub tsev rau kom zoo es teev nkawv rau saum lub roob kom nkawv nyob mus ib txhiab ib txhis ntshais yuav zoov heev rau nkawv.

Leej muam Mother

Zoo siab ntsib nws os leej muam

Qhov zoo ua li leej muam hais yuav zoo dua os, ua ob qhov chaw muab nkawv cov pob txha los cia rau hauv muab nkawv ob daim duab los luam rau muab coj mus txawb saum pob tsuas uas nkawv tuag ua ke mas yuav zoo dua , tsis paub meej es ob tog niam txiv puas coj nkawv cov pob txha los faus ua toj ntxas los li cas nas leej muam.

Nkawv mas tuav tes zwb zawv lawm tiag li os pab hlub nkawv kawg li nas leej muam.

Leej muam nws sau PAJ NYIAG & TUB HUAJ TUAG UA IB KEV rau you tube ces pom mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Paj Nyiag xeem Lis thiab Tub Huaj xeem Yaj tsis tsum phaj sib qaws ua txij nkawm vim Paj Nyiag yog niam tais, Paj Nyiag yog Tub Huaj txiv tus kwv poj niam tus niam hluas uas nkawv ob viv ncaus yog niam hlob niam yau yug (txiv ntxawm tus niam hluas) tab sis nkawv sib nyiam heev Tub Huaj twb los taij nws txiv kom cia nkawv sib yuav tab sis nws txiv tias tseem txom nyem cia lwm xyoo tso no ces nkawv thiaj tau txiav txim siab mus dai tuag saum pob tsuas thaum lawv mus pom nkawv twb tshuav pob txha lawm xwb, pab nkawv tu siab rau nkawv lub neej.

Nkawv ua piv txwv tias Tub Ntxhais sib nyiam lawm cia sib yuav txawm tsis tsum phaj los xij ...

Nkawv thiaj tsim nyog txwm Nkauj Nraug sib hlub tiag rau tiam no .

<iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/3o8wOQXqdkM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tus ntxhais mas xam hais tias tsis yog neeg muaj kev kawm ces yuav tsis paub qabhau. Tus tub twb yog neeg kawm ntawm qib siab es tseem los tuag rau pojniam ob ceg li no ces nyob los yeej yuav tsis ntxiv leejtwg qhovtwg li lawm. Tsua hnyav av lawm xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus ntxhais mas xam hais tias tsis yog neeg muaj kev kawm ces yuav tsis paub qabhau. Tus tub twb yog neeg kawm ntawm qib siab es tseem los tuag rau pojniam ob ceg li no ces nyob los yeej yuav tsis ntxiv leejtwg qhovtwg li lawm. Tsua hnyav av lawm xwb.

Bloos

Kuv xav tias cia muab xam hais tias Tub Huaj txoj hmoo los ua neeg, tsuas los nyob txij li ntawd xwb. Hos Paj Nyiag los ib yam. Muab xav li no es thiaj tsis ua ib qho kev khuam siab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej nov yog peb tsis ua zoo saib yuav tsis muaj neeg pom yam neeg siab phem siab ntais ntuj lawb dab luaj zog lawb tus dab neej dab dab hiv si xws li tus dablaug los yuav tsum muab lawb huv si pov tseg.

Cia kuv mam sau ib co lus rau nej.

Muaj ib yim neeeg lawb dab mas lawv lawb tus dablaug tawm huv si lawv yeej khoo nraim cov menyuam tsis pub mus ntsib tus dablaug.

Lawv kom tus yawm txiv ua qhev muab nws tus ntxhais rau txhua tus uas lawv tuaj txw dag hais tias yuav muab rau btus ub tus nov yuav kom nrhiav tau teeb meem ua phem rau yawm txiv tabsis yawm txiv siab zoo zoo ces yawm txiv hais tias yog tus nov tsis yuav lawm los cia rau nej yuav nej mus kuv ua niam ua txiv tsuav tsis tib nej dab tsi.

Ntawm cov neeg yuav tuaj sim tus ntxhais ntawd twb muaj dua neej thiab me tub menyuam lawm....yawm txiv nyob yawm txiv ib lub tsev ces lawv mus ntxias yawm txiv zoo zoo hos ntawm tus ntxhais ces lawv niaj hnub xa ncaws taw tuaj tsim tus ntxhais hais tias yog tus ntxhais tseem lees yuav mas cov uas yuav tuaj sim tus ntxhais ntawd cov xeeb leej xeeb ntxwv yuav muab tus ntxhais xyuas ntag xws li tso ib pab menyuam zoo li cov hmoob me ntawd tuaj tav tus ntxhais kev tas zaj tas zog.

Cov neeg phem mas ua phem tsis kawg yus twb tsis lees nws cov nyuag men ntawd los nws lub siab phem tso ib pab mus ntxias npuaj yus pob tw ho tso ib pab mus tav yus kev cuag yus tshuav nws nqi.

Kuv muaj ib tug muam thiab ib tug kwv nkawd tsis yog ib pab ib pawg....tus muam nyob rau txiv yawg sab hos tus kwv nyob rau kuv sab neej nus.

Tus kwv thiab tus muam nov yeej khoo ua phem tas zog tsis pub peb tsev neeg sib peace.

Yog nej hnov lawv cov lus tuaj ua ob sab ntxias nej sib tog xwb ces nej yuav tsis paub hais luag ua dab tsi rau dab tsi rau peb.

Yog yus sib nyiam hais lus zoo sib nkag kis ces yus yuav yus xwb ntshe luag mas ntshaw ntshaw kom yus ob leeg mus ua li ntawd es thiaj ntxias ntxias yus vim yus cav tsis yog nws yug tsis txhob ntshai fear not any one.

Ntuj qub qab yog koj tuag ces luag tau ib tais zoo nqaij hno los noj.

Nyob teb chaw no yog koj tuag ces luag tau kiag ib niag pob loj loj.

Yog ua cas kuv tsis nkag siab koj cov lus no li ne? Koj hais yog tus ntxhais nyiaj tus dab laug es lawv tsis pub yuav lo?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0