Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Pojniam Deev Tub tsis ntse

30 posts in this topic

Posted · Report post

nyob hauv peb lub zos pem yajsab muaj ib tug tub hluas tsis ntse tsis txawj hais lus, txawj hais mexx , hais tau niag tsis meej pes tsawg. Niag tub hluas tsis ntse no nws yog tus neeg loj siab . muaj lawm cov xeem lauj ib tug nyab zoo nkauj thiab, lawv lub tsev mas nyob rau pem hauv zos , niag tub tsis ntse ntawd lub tsev nyob nram qab zog.

Tub tsis ntse niaj hnub tuaj mus los hla tus nyaj hmoob lauj ntawd qhov rooj mus txiav taws pem roob , ev taws los ntawd lawv qhov rooj ces mam mus lawd nram tub tsis ntse lawv tsev puag nram qab zog.

Muaj ib hnub, twb lig tsawv lawd, luag tej zejzog twb mus teb tag; tub tsis ntse ev ib rab khib thiab nqa ib rab taus yuav tuaj mus txiav taws. Tub tsis ntse txawd tuaj ncaj ntawd tug nyab hmoob lauj ntawd lawv lub qhov rooj ces tub nyab hmoob lauj txawd tawm tuaj hu tub tsis ntse tias:

(nyeem ntxiv mus nram qab no)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob hauv peb lub zos pem yajsab muaj ib tug tub hluas tsis ntse tsis txawj hais lus, txawj hais mexx , hais tau niag tsis meej pes tsawg. Niag tub hluas tsis ntse no nws yog tus neeg loj siab . muaj lawm cov xeem lauj ib tug nyab zoo nkauj thiab, lawv lub tsev mas nyob rau pem hauv zos , niag tub tsis ntse ntawd lub tsev nyob nram qab zog.

Tub tsis ntse niaj hnub tuaj mus los hla tus nyaj hmoob lauj ntawd qhov rooj mus txiav taws pem roob , ev taws los ntawd lawv qhov rooj ces mam mus lawd nram tub tsis ntse lawv tsev puag nram qab zog.

Muaj ib hnub, twb lig tsawv lawd, luag tej zejzog twb mus teb tag; tub tsis ntse ev ib rab khib thiab nqa ib rab taus yuav tuaj mus txiav taws. Tub tsis ntse txawd tuaj ncaj ntawd tug nyab hmoob lauj ntawd lawv lub qhov rooj ces tub nyab hmoob lauj txawd tawm tuaj hu tub tsis ntse tias:

(nyeem ntxiv mus nram qab no)

CAS TSIS TUAJ CONTINUE QHOV JOKE NO LAWM????? LOSYOG TUS POSTED NO MAG NTSWJ POBNTSEG LAWM NE...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

CAS TSIS TUAJ CONTINUE QHOV JOKE NO LAWM????? LOSYOG TUS POSTED NO MAG NTSWJ POBNTSEG LAWM NE...

Tus posted no mag tswj lawm os. vim nws qhia qhov dab neeg no tsis ncaj lawm na.

Kuv thiaj paub tus nyaj thiab zaj dab neeg no zoo.

Tub tsis ntse niaj hnub tuaj mus txiav taws dhau mus los ntawd tus nyaj lub qhov rooj nws nqa taus thiab es khib tiam sis muaj ib hnub nws tuaj ces txawm ev khib xwb tsis nqa taus. Nws thiaj hais rau tus nyab tias thov qiv lawv raj taus mus txiav taus no ces tus nyab txawm mus muab taus rau nws no ua cas nws txawm los hauv tsev muab tus nyab mos. Ib tsam tus txiv los tus nyab xav qhia los tus nyab paub tias txiv neej ces yog poj niam qhia dab tsi rau los yeej tsis pab tseem cem xwb no ces nws thiaj ntshai tsis qhia tus txiv. Muaj ib hnub tub tsis ntse rov tauj txawm hais tias yuav rov ua dua no tus nyab tsis kam nws txawm hais lus niag tsis meej tias oj tsi kam uv khia oj tus tsiv no ces tus nyab xav xav txawm ntshai thiaj rov muab rau tus tub tsis ntse dua ces txij hnub ntawd los tus tub tsis ntse txawm niaj hnub tuaj nrog tus nyab pu thaum tsis muaj neeg nyob lawm heheheheheh!

lom zem kawg li ov...Kuv xav tias tsis muaj neeg paub no cas nej tseem paub lawn thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyob hauv peb lub zos pem yajsab muaj ib tug tub hluas tsis ntse tsis txawj hais lus, txawj hais mexx , hais tau niag tsis meej pes tsawg. Niag tub hluas tsis ntse no nws yog tus neeg loj siab . muaj lawm cov xeem lauj ib tug nyab zoo nkauj thiab, lawv lub tsev mas nyob rau pem hauv zos , niag tub tsis ntse ntawd lub tsev nyob nram qab zog.

Tub tsis ntse niaj hnub tuaj mus los hla tus nyaj hmoob lauj ntawd qhov rooj mus txiav taws pem roob , ev taws los ntawd lawv qhov rooj ces mam mus lawd nram tub tsis ntse lawv tsev puag nram qab zog.

Muaj ib hnub, twb lig tsawv lawd, luag tej zejzog twb mus teb tag; tub tsis ntse ev ib rab khib thiab nqa ib rab taus yuav tuaj mus txiav taws. Tub tsis ntse txawd tuaj ncaj ntawd tug nyab hmoob lauj ntawd lawv lub qhov rooj ces tub nyab hmoob lauj txawd tawm tuaj hu tub tsis ntse tias:

(nyeem ntxiv mus nram qab no)

Thov txim nawb cov phoojywg...tseem mus num ntsivquav lawm nyuav lug no.

Zaj no yog TUB R U A M thiab tus nyab hmoob Lauj.

Nyab ml:R u a m, koj yuav mus twg?

R: mus ciav taws.

nyab ml: kuv mobxx plab nov , koj los pab zuaj plab.( hais lus thiab piav tes nrog)

R: as ..as...as..

Nml: los hauv tsev no

niag tub r u a m muab rab khib thiab rab tau tso nraum zoov ces txawm nkag los hauv tsev. tus nyab hmoob lauj ncaj nraim mus rau tom lub txaj qhuas , mus pw ntxeevtiaj tod tos, thiab hu tub r u a m tias

Nml: los tos no, zuaj kuv plab , mobxx kuv plab li

Tub ru a m los tus niag qeebx los sawv ntawd tawtxaj.

Nml: zuaj nov

R: nov..nov..

NmL: ram hav...rav hav...ramhav

R:...nov..nov ...nov... p a u m... es

Nml: ua los mas.

R u a m, ua zaum ntawd tag ces R. niajhnub tuaj muab pog ua ...ua au li ntawd tau 2-3 hlis, muaj ib hnub R . cia li tuaj hauv tsev thaum tus txiv tseem nyob r u a m, yuav ua xwbxx no ces... a u b ,,,tsis paub yuav li cas ...hais li cas loc R. tsis kam mus tsev .

Tus txiv thiaj nug xxx tus NML. no ces nws mam li qhia tias nws deev R. no.

LAwv mam li hu zejzog thiab tus tswv zos tuaj hais nkaaawd rooj pluab.

Tswv zos nug ru am,

Ru a m teb: nws om uv yuaj pab...es uv yuaj...es nws aiv tias tam hav ...tam hav...tam hav. uv tias ...nov .. p a u m ...es

nws...nws.. aiv tias..... ua los mas.

ces kev txwjneeglaus muab tus nyab hmoob lauj no blua los kho tus txiv....tsis ntev tom qab no ces nkawv sib nrauj lawm thiab....tabsis nws yug tau ib tug me tub loj thiab siab li tus niag tub r u a m ntag.

cces peb txawm cia li khiav lub zos yajsab los mus lawm....tejzaum ntshe lawv tuaj nyob USA lawd thiab los tsis paub.

xaus li no.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus posted no mag tswj lawm os. vim nws qhia qhov dab neeg no tsis ncaj lawm na.

Kuv thiaj paub tus nyaj thiab zaj dab neeg no zoo.

Tub tsis ntse niaj hnub tuaj mus txiav taws dhau mus los ntawd tus nyaj lub qhov rooj nws nqa taus thiab es khib tiam sis muaj ib hnub nws tuaj ces txawm ev khib xwb tsis nqa taus. Nws thiaj hais rau tus nyab tias thov qiv lawv raj taus mus txiav taus no ces tus nyab txawm mus muab taus rau nws no ua cas nws txawm los hauv tsev muab tus nyab mos. Ib tsam tus txiv los tus nyab xav qhia los tus nyab paub tias txiv neej ces yog poj niam qhia dab tsi rau los yeej tsis pab tseem cem xwb no ces nws thiaj ntshai tsis qhia tus txiv. Muaj ib hnub tub tsis ntse rov tauj txawm hais tias yuav rov ua dua no tus nyab tsis kam nws txawm hais lus niag tsis meej tias oj tsi kam uv khia oj tus tsiv no ces tus nyab xav xav txawm ntshai thiaj rov muab rau tus tub tsis ntse dua ces txij hnub ntawd los tus tub tsis ntse txawm niaj hnub tuaj nrog tus nyab pu thaum tsis muaj neeg nyob lawm heheheheheh!

lom zem kawg li ov...Kuv xav tias tsis muaj neeg paub no cas nej tseem paub lawn thiab.

puas yog koj thiab kuv nyob ib lub zos mas.koj ho paub kuv zaj neeg neej no thiab.

es kuv twb yog r u am tus cov kwvtij ne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

puas yog koj thiab kuv nyob ib lub zos mas.koj ho paub kuv zaj neeg neej no thiab.

es kuv twb yog r u am tus cov kwvtij ne.

Hahaha...neb os,

Ntshe Nkaujkablia twb yog NML tus vivncaus pod?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus posted no mag tswj lawm os. vim nws qhia qhov dab neeg no tsis ncaj lawm na.

Kuv thiaj paub tus nyaj thiab zaj dab neeg no zoo.

Tub tsis ntse niaj hnub tuaj mus txiav taws dhau mus los ntawd tus nyaj lub qhov rooj nws nqa taus thiab es khib tiam sis muaj ib hnub nws tuaj ces txawm ev khib xwb tsis nqa taus. Nws thiaj hais rau tus nyab tias thov qiv lawv raj taus mus txiav taus no ces tus nyab txawm mus muab taus rau nws no ua cas nws txawm los hauv tsev muab tus nyab mos. Ib tsam tus txiv los tus nyab xav qhia los tus nyab paub tias txiv neej ces yog poj niam qhia dab tsi rau los yeej tsis pab tseem cem xwb no ces nws thiaj ntshai tsis qhia tus txiv. Muaj ib hnub tub tsis ntse rov tauj txawm hais tias yuav rov ua dua no tus nyab tsis kam nws txawm hais lus niag tsis meej tias oj tsi kam uv khia oj tus tsiv no ces tus nyab xav xav txawm ntshai thiaj rov muab rau tus tub tsis ntse dua ces txij hnub ntawd los tus tub tsis ntse txawm niaj hnub tuaj nrog tus nyab pu thaum tsis muaj neeg nyob lawm heheheheheh!

lom zem kawg li ov...Kuv xav tias tsis muaj neeg paub no cas nej tseem paub lawn thiab.

Wow! Ua tsaug koj qhia koj zaj dabneeg rau peb os nkaujkablia. ehehehehehehehe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Wow! Ua tsaug koj qhia koj zaj dabneeg rau peb os nkaujkablia. ehehehehehehehe.

Yog lawm os (KUV TUAJ LAWD OS)koj tsis nco qab thaum peb nyog ib lub zos es wb ua mov av koj tso zis rau cov av kom tau ib lub tais rau kuv ua mov los?

Hmoob tej Tub= Kuv yog tus NML ntawd cov viv ncaus los mas.

Cwj Mem Dub aw!!! twb yog KUV TUAJ LAWD OS= qhia tsis ncaj es kuv thiaj qhia kom yog xwb os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog lawm os (KUV TUAJ LAWD OS)koj tsis nco qab thaum peb nyog ib lub zos es wb ua mov av koj tso zis rau cov av kom tau ib lub tais rau kuv ua mov los?

Hmoob tej Tub= Kuv yog tus NML ntawd cov viv ncaus los mas.

Cwj Mem Dub aw!!! twb yog KUV TUAJ LAWD OS= qhia tsis ncaj es kuv thiaj qhia kom yog xwb os.

Koj twb yog tus NML es cia kuv yog TR yom? ehehehehehehe.

Nthai tsam nco nco koj plawv lwj tag xwb os NML aw!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj twb yog tus NML es cia kuv yog TR yom? ehehehehehehe.

Nthai tsam nco nco koj plawv lwj tag xwb os NML aw!

Koj puas txawj li TR maj. Yog koj txawj mas kuv thiaj kam koj ua TR ov! hehehehe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Koj puas txawj li TR maj. Yog koj txawj mas kuv thiaj kam koj ua TR ov! hehehehe

Nkaujkablia, TR yog neeg ntuj qub qab hos kuv yog neeg tebchaws vam meej.

Kuv txawj ib yam tej nraug tawv dawb txawj yaim zibntab lub mavtais twg los tsis xyeej. ehehehehehehe.

Thaum lub hlwb muaj 120 tus tsiaj

Lub siab yuav ua tau koj txoj sia nriaj

Thaum lub hlwb muaj kev hlub pu npo

Lub siab yeej ua tau rau koj nco mas nkaujkablia ntxim hlub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nkaujkablia, TR yog neeg ntuj qub qab hos kuv yog neeg tebchaws vam meej.

Kuv txawj ib yam tej nraug tawv dawb txawj yaim zibntab lub mavtais twg los tsis xyeej. ehehehehehehe.

Thaum lub hlwb muaj 120 tus tsiaj

Lub siab yuav ua tau koj txoj sia nriaj

Thaum lub hlwb muaj kev hlub pu npo

Lub siab yeej ua tau rau koj nco mas nkaujkablia ntxim hlub.

Wo!! cas koj txaus ntshai ua luaj naj. Kuv tsuas yog sim TR xwb tsis tau sim cov nraug tawv dawb zaj li. :0fbbf481::64caf316::4fd9f2d3:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Wo!! cas koj txaus ntshai ua luaj naj. Kuv tsuas yog sim TR xwb tsis tau sim cov nraug tawv dawb zaj li. :0fbbf481::64caf316::4fd9f2d3:

Yog koj mloog piav xwb mas txaus ntshai

Tiamsis yog koj txhob khiav thiab ua cai

Koj yuav khuam li tus neeg haus yeeb

Mloog npaum twg los mloog tsis tseeb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog koj mloog piav xwb mas txaus ntshai

Tiamsis yog koj txhob khiav thiab ua cai

Koj yuav khuam li tus neeg haus yeeb

Mloog npaum twg los mloog tsis tseeb

Yog li no ntshai txhob sim tsam ces NML tso tsis tau nraug tawv dawb lub mav tais ces ho tsis nco txog TR lawm os. Es NML ho niaj hnub xav thiab huam yeeb ua npuas ncauj tawm plaws thiab. Kuv hnov cov laus hais tias huam yeeb ses npuas ncauj tawm plaws no laiv heheheheh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog li no ntshai txhob sim tsam ces NML tso tsis tau nraug tawv dawb lub mav tais ces ho tsis nco txog TR lawm os. Es NML ho niaj hnub xav thiab huam yeeb ua npuas ncauj tawm plaws thiab. Kuv hnov cov laus hais tias huam yeeb ses npuas ncauj tawm plaws no laiv heheheheh.

Ahahahahah...............Ua li cas tus NML no yuav txawj zab ua luaj li?

Oh, kuv tsis nco qab lawm.

Hauv nov yeej yog chaw zab los sav. hehehehehehe.

Hey, koj yog cov kablia qab qabrog los yog cov qaub qaub nas? hahahahahahahaha.

Paub tias koj qabrog heev TR thiaj li tseg tsis taus lawm os. hahahahahaha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ahahahahah...............Ua li cas tus NML no yuav txawj zab ua luaj li?

Oh, kuv tsis nco qab lawm.

Hauv nov yeej yog chaw zab los sav. hehehehehehe.

Hey, koj yog cov kablia qab qabrog los yog cov qaub qaub nas? hahahahahahahaha.

Paub tias koj qabrog heev TR thiaj li tseg tsis taus lawm os. hahahahahaha.

Cwjmenedeb E!

Kablia es niam muaj cov qaub qaub thiab los kuv tsis tau noj dua cov qaub qaub naj. Kuv tau noj cov qab qab puv lawm los mav. Koj puas tau noj cov kablia uas nyob hauv lub qe es tseem tab tom yuav plis mus ua tus kab npauj naj. Yog koj tau noj mas yuav nco tsoov li hos. Tiam sis kuv nyiam cov uas tseem zoo li tus kab rwg xwb thiab qab mos heheheeh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cwjmenedeb E!

Kablia es niam muaj cov qaub qaub thiab los kuv tsis tau noj dua cov qaub qaub naj. Kuv tau noj cov qab qab puv lawm los mav. Koj puas tau noj cov kablia uas nyob hauv lub qe es tseem tab tom yuav plis mus ua tus kab npauj naj. Yog koj tau noj mas yuav nco tsoov li hos. Tiam sis kuv nyiam cov uas tseem zoo li tus kab rwg xwb thiab qab mos heheheeh.

Cov kablia es muaj zoo li koj hais ces qabrog mas tabsis tus kablia muaj 4 txhais tes taw niaj hnub nibble kuv lub hoj ntawd yog tsis qabzib ces qaub xwb. ehehehehe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov kablia es muaj zoo li koj hais ces qabrog mas tabsis tus kablia muaj 4 txhais tes taw niaj hnub nibble kuv lub hoj ntawd yog tsis qabzib ces qaub xwb. ehehehehe.

Haub yaub koj saj tau tus qaub xwb os yog tau tus qab zib ces koj ham tsis huam cuag huam yeej thiab los mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Haub yaub koj saj tau tus qaub xwb os yog tau tus qab zib ces koj ham tsis huam cuag huam yeej thiab los mas.

Kuv saj tau 2 tug qab qab zib lawm.

Tshuav tus tamsim no kuv nyuam qhuav muab moo kiag xwb tsis tau hnov qab abtsi li.

Thov kom qabzib xwb os yom? Hos yog qaub los kuv yeej kam noj. Iab los tsawm yuav noj thiab vim qaub thiab iab laj siab heev li.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv saj tau 2 tug qab qab zib lawm.

Tshuav tus tamsim no kuv nyuam qhuav muab moo kiag xwb tsis tau hnov qab abtsi li.

Thov kom qabzib xwb os yom? Hos yog qaub los kuv yeej kam noj. Iab los tsawm yuav noj thiab vim qaub thiab iab laj siab heev li.

Qaub thiab iab mas tsis laj siab li uas tau noj naj kuab kib. Yam no laj siab tshaj Koj puas kam nrog kuv noj maj. :64caf316:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Qaub thiab iab mas tsis laj siab li uas tau noj naj kuab kib. Yam no laj siab tshaj Koj puas kam nrog kuv noj maj. :64caf316:

Tsuav koj kam xwb yuav noj dabtsi los kuv noj tag nrho. ehehehehehehe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsuav koj kam xwb yuav noj dabtsi los kuv noj tag nrho. ehehehehehehe.

Kav liam los maj kuv mam cia koj noj cov kab lia dawb dawb li TR xwb zoo dua thiaj li laj siab hehehehe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kav liam los maj kuv mam cia koj noj cov kab lia dawb dawb li TR xwb zoo dua thiaj li laj siab hehehehe.

Li cas los tau tabsis zoo li kuv xis phiajdeg dua nas. hahahahahaha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Li cas los tau tabsis zoo li kuv xis phiajdeg dua nas. hahahahahaha.

CWJ,

PHIASDEG MAS TEV NYUAJ DHAU LAWM OS... HEHHEEHHEHE....LAM NOJ AVPAUM MAS....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

CWJ,

PHIASDEG MAS TEV NYUAJ DHAU LAWM OS... HEHHEEHHEHE....LAM NOJ AVPAUM MAS....

Khej1,

kuv tsis nyiam avpaum thiab.

Kuv nyiam evpaum dua. hehehehehehe.

Mub nyias los yog tsho tivnag los ev kiag xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now