Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Sign in to follow this  
Followers 0

CUAJ LUB HNUB tsis baum ib lub hli

12 posts in this topic

Posted · Report post

Peb cov hmoob tuaj nyob lub tebchaws vammeej . ces tej laus , tejhluas sawvdaws , nyias ua nyias kev nkauj kev nraug, ua rov ua rais, tsis paub hais li lawm lau .

kuv ib tug niamntxawm twb lausx laws, neeg muaj 80 xyoo lawm los tseem ua zam tham cov phubthaub laus, ces tseem mus yuav txiv lawm thiab.

qhov kuv muab tham no mas ..yog vim tias nws twb laus xx es mam mus yuav txiv no ces , tus txiv tshiab ntawd cov tub tsis nyiam nws, vim lawv paub tias lawv yuav tau pam nws saixx ntag. hmoov tsis muaj tau ob xyoo xwb ces nws mob stroke, pw da quav da zis saum txaj , tsis muaj neeg xav tu. Ces nws ho rov qab los nrog nws cov tub nyab uas yog nws thawj ob tug txiv nram ntej yug nyob.

cov tub nyab ntawd los lawv tsis xav yuav nws thiab laiv tsm no nas ..nws coj nws niag thaub laus nrog nws los.

tus txiv tshiab no cov tub tsis pub thaublaus nrog nws nyob lawd , lawv yuav kom muab nrauj..ho tsis nrauj kom tu kua thiab. cov niag tub cia li tuaj tos niag thaublaus mus lawm xwb.

zaum no ces kuv niag niam ntxawm ntawd tau tso sawvdaws tseg...ces nyuab lau , rau qhov vim nws ua ob xeem neeglaiv, tab sis xeem twg los tsis xav tawm nyiaj tuaj pab rau nws lub ntees.

thaum kawg nws cov tub ob tug txiv nram ntej thiaj li tawm nyiaj mus rau nws lub ntees...tabsis ua tus txiv tshiab kevcai-dabqhuas.

nej puas muaj cov pojniam laus zoo li kuv niamtxawm no thiab ? nyuab siab kawg yom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb cov hmoob tuaj nyob lub tebchaws vammeej . ces tej laus , tejhluas sawvdaws , nyias ua nyias kev nkauj kev nraug, ua rov ua rais, tsis paub hais li lawm lau .

kuv ib tug niamntxawm twb lausx laws, neeg muaj 80 xyoo lawm los tseem ua zam tham cov phubthaub laus, ces tseem mus yuav txiv lawm thiab.

qhov kuv muab tham no mas ..yog vim tias nws twb laus xx es mam mus yuav txiv no ces , tus txiv tshiab ntawd cov tub tsis nyiam nws, vim lawv paub tias lawv yuav tau pam nws saixx ntag. hmoov tsis muaj tau ob xyoo xwb ces nws mob stroke, pw da quav da zis saum txaj , tsis muaj neeg xav tu. Ces nws ho rov qab los nrog nws cov tub nyab uas yog nws thawj ob tug txiv nram ntej yug nyob.

cov tub nyab ntawd los lawv tsis xav yuav nws thiab laiv tsm no nas ..nws coj nws niag thaub laus nrog nws los.

tus txiv tshiab no cov tub tsis pub thaublaus nrog nws nyob lawd , lawv yuav kom muab nrauj..ho tsis nrauj kom tu kua thiab. cov niag tub cia li tuaj tos niag thaublaus mus lawm xwb.

zaum no ces kuv niag niam ntxawm ntawd tau tso sawvdaws tseg...ces nyuab lau , rau qhov vim nws ua ob xeem neeglaiv, tab sis xeem twg los tsis xav tawm nyiaj tuaj pab rau nws lub ntees.

thaum kawg nws cov tub ob tug txiv nram ntej thiaj li tawm nyiaj mus rau nws lub ntees...tabsis ua tus txiv tshiab kevcai-dabqhuas.

nej puas muaj cov pojniam laus zoo li kuv niamtxawm no thiab ? nyuab siab kawg yom.

zoo heev ua tseem muaj tus thaj tsob tsuas yog cov tub poob nyiaj xwb qhov phem ces tus txiv tshiab twb ris lawm ces zoo nawb leej twg los yog laus blooj tsis laus kav ces yuav zoo ib yam li ntawm thiab vim tej laus ib txwm hais tias laus blooj tsis laus kav laus laus lawm los tseem xav xav laus blooj tsis laus kos laus laus lawm los tseem xav xav no ne tos tej laus ib txhais yim neej tsis kam nyob nws ib leeg los luag twb hais tias 9 lub hnub qub twb tsis pom kev cuag ib lub hli txawm muaj 9 leej twb los twb tsis zoo siab li muaj ib leeg txiv. muaj 9 lub hli los twb tsis pom kev li ib lub hnub txawm muaj 9 leej txhais los twb zoo tsis cuag lis muaj ib leeg tub no ne.

li nov xwb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Noway...........txiv tshiab txiv qub los yog thaum nej twb tuaj sau nej tus neeg nra lawm tas you don't have the courage to come and burry the woman.

This woman will be for some one in her relatives family or someone she like but not your ideal to creation for more to kill so many married couples back and front because you just hoping to got the only income burries from the wreckin peoples.

Thiab ib qho ntxiv txawm yog kiag the woman ntawd tus menyuam nws yug tawm hauv nws plab los uas tseem muab khuam rau cov kwjtij ntawd nyob los nws tsis muaj cai tuaj pam tuaj tha nws niam lawm atleast the child lives with his mother to got this burry couranger got it?.

Peb tuaj nyob teb chaw freedom lawm peb tsis toob kas nej tsev nej nyiaj los pem peb lawm......yog tus tsis muaj relative los cia rau yus tus friend yus ntseeg taus nws ua tus pam so I don't care after I die theyLre going to do so what ever on vim nws tsis matter lawm but yes I want to left my valuable things that left over to some one who ever worth my time.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Peb cov hmoob tuaj nyob lub tebchaws vammeej . ces tej laus , tejhluas sawvdaws , nyias ua nyias kev nkauj kev nraug, ua rov ua rais, tsis paub hais li lawm lau .

kuv ib tug niamntxawm twb lausx laws, neeg muaj 80 xyoo lawm los tseem ua zam tham cov phubthaub laus, ces tseem mus yuav txiv lawm thiab.

qhov kuv muab tham no mas ..yog vim tias nws twb laus xx es mam mus yuav txiv no ces , tus txiv tshiab ntawd cov tub tsis nyiam nws, vim lawv paub tias lawv yuav tau pam nws saixx ntag. hmoov tsis muaj tau ob xyoo xwb ces nws mob stroke, pw da quav da zis saum txaj , tsis muaj neeg xav tu. Ces nws ho rov qab los nrog nws cov tub nyab uas yog nws thawj ob tug txiv nram ntej yug nyob.

cov tub nyab ntawd los lawv tsis xav yuav nws thiab laiv tsm no nas ..nws coj nws niag thaub laus nrog nws los.

tus txiv tshiab no cov tub tsis pub thaublaus nrog nws nyob lawd , lawv yuav kom muab nrauj..ho tsis nrauj kom tu kua thiab. cov niag tub cia li tuaj tos niag thaublaus mus lawm xwb.

zaum no ces kuv niag niam ntxawm ntawd tau tso sawvdaws tseg...ces nyuab lau , rau qhov vim nws ua ob xeem neeglaiv, tab sis xeem twg los tsis xav tawm nyiaj tuaj pab rau nws lub ntees.

thaum kawg nws cov tub ob tug txiv nram ntej thiaj li tawm nyiaj mus rau nws lub ntees...tabsis ua tus txiv tshiab kevcai-dabqhuas.

nej puas muaj cov pojniam laus zoo li kuv niamtxawm no thiab ? nyuab siab kawg yom.

Tub Yajsab, kuv muaj kuv tus niam laus kiag ces ua li koj hais ko tiag, nws muaj 8 leej tub, nws nkawd mus mus casino ces txiv laus mus tham tau laus nkauj ces nkawd txawm pheej tsi sib haum ces ua ua nkawd ho sib nrauj tag kuv hais rau nws tias txawm nws tsi yuav txiv laus lawm os kom nws tsi txhob mus yuav txiv es kom nws nyob ua tej menyuam ib leej niam zoo, ntxim hlub, thiab pab tej menyuam es kom lwm hnub yus tau kev tuag, thiab tej menyuam thiaj li xav hlub yus ua zaum kawg no. nws tsi kam nws tias tej me nyuam no yeej tsi hlub nws..., nws tsi mloog kuv lus nws mus yuav txiv lawm tau 4 xyoos ces nws cias li mob strock ces lawv muab nws coj mus nyob tom tsev laus lawm xwb, tau ib tog xyoo tom qab xwb ces nws niag txiv tshiab ho cias li tuag lawm thiab ces tsam no txiv tshiab cov niag tub ntxhais los tsi lees paub nws, nws cov tub los tsi xav lees paub nws li lawm tus siab kawg li os...

Tabsis nws ho muaj ib tug tub nws ho ua tau txiv me ntsis ces nws hais tias nws mam li take care nws niam thaum nws tag sim neej.

Kuv yeej tsi paub xav li lawm thiab tiag, peb hmoob los lus tias "9 lub hnub tsi cuag 1 lub hli, 9 leej tub tsi cuag ib leej txiv" yog txhais li cas tiag, thiab yog muaj hmoos es yus mus yuav nws/txiv es yus ho ua nws ntej es nws lawv qab ces nyaj yus yuav tau lub ntee, ho yog yus tsi muaj hmoos es yus lawv qab ces yuav tsi muaj neeg lees yus li ntag lauj...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tub Yajsab, kuv muaj kuv tus niam laus kiag ces ua li koj hais ko tiag, nws muaj 8 leej tub, nws nkawd mus mus casino ces txiv laus mus tham tau laus nkauj ces nkawd txawm pheej tsi sib haum ces ua ua nkawd ho sib nrauj tag kuv hais rau nws tias txawm nws tsi yuav txiv laus lawm os kom nws tsi txhob mus yuav txiv es kom nws nyob ua tej menyuam ib leej niam zoo, ntxim hlub, thiab pab tej menyuam es kom lwm hnub yus tau kev tuag, thiab tej menyuam thiaj li xav hlub yus ua zaum kawg no. nws tsi kam nws tias tej me nyuam no yeej tsi hlub nws..., nws tsi mloog kuv lus nws mus yuav txiv lawm tau 4 xyoos ces nws cias li mob strock ces lawv muab nws coj mus nyob tom tsev laus lawm xwb, tau ib tog xyoo tom qab xwb ces nws niag txiv tshiab ho cias li tuag lawm thiab

ces tsam no txiv tshiab cov niag tub ntxhais los tsi lees paub nws, nws cov tub los tsi xav lees paub nws li lawm tus siab kawg li os...

Tabsis nws ho muaj ib tug tub nws ho ua tau txiv me ntsis ces nws hais tias nws mam li take care nws niam thaum nws tag sim neej.

Kuv yeej tsi paub xav li lawm thiab tiag, peb hmoob los lus tias "9 lub hnub tsi cuag 1 lub hli, 9 leej tub tsi cuag ib leej txiv" yog txhais li cas tiag, thiab yog muaj hmoos es yus mus yuav nws/txiv es yus ho ua nws ntej es nws lawv qab ces nyaj yus yuav tau lub ntee, ho yog yus tsi muaj hmoos es yus lawv qab ces yuav tsi muaj neeg lees yus li ntag lauj...

Npab nauj...........koj twb tsisruam koj npab nauj xwb ua cas koj yuav mus txhawj ua luaj.....nyob twb ywj thiab mas koj naj hehehehehehe........yus yuav mus ib txoj kev yus yuav tsum taw rau txoj puag nrad laib thiaj tsis pom qab hehehehehehehehe.

Thov koj thiab mas mog lam tham ua si xwb koj los yeej pom ntau qhov lawm thiab ua ntsuas txhawj dhau lawm hehehehehe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej teeb meem zoo li no ces tuaj nyob lub teb chaws no yeej pom ntau tus los lawm. Txawm nws mus ua ib tom neej lawm los thaum kawg kiag luag yeej nrhiav nws tus menyuam hlob uas yog nws yug kiag los tha nws xwb. Yeej tsis dim li ov lawv tsis hais txog txiv tshiab cov li nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

I hat3 that f4cker Kwm Lis B1tch.......I swear to God he will never ever got to f4ck not my h0le so off topic b1tch.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tub Yajsab, kuv muaj kuv tus niam laus kiag ces ua li koj hais ko tiag, nws muaj 8 leej tub, nws nkawd mus mus casino ces txiv laus mus tham tau laus nkauj ces nkawd txawm pheej tsi sib haum ces ua ua nkawd ho sib nrauj tag kuv hais rau nws tias txawm nws tsi yuav txiv laus lawm os kom nws tsi txhob mus yuav txiv es kom nws nyob ua tej menyuam ib leej niam zoo, ntxim hlub, thiab pab tej menyuam es kom lwm hnub yus tau kev tuag, thiab tej menyuam thiaj li xav hlub yus ua zaum kawg no. nws tsi kam nws tias tej me nyuam no yeej tsi hlub nws..., nws tsi mloog kuv lus nws mus yuav txiv lawm tau 4 xyoos ces nws cias li mob strock ces lawv muab nws coj mus nyob tom tsev laus lawm xwb, tau ib tog xyoo tom qab xwb ces nws niag txiv tshiab ho cias li tuag lawm thiab ces tsam no txiv tshiab cov niag tub ntxhais los tsi lees paub nws, nws cov tub los tsi xav lees paub nws li lawm tus siab kawg li os...

Tabsis nws ho muaj ib tug tub nws ho ua tau txiv me ntsis ces nws hais tias nws mam li take care nws niam thaum nws tag sim neej.

Kuv yeej tsi paub xav li lawm thiab tiag, peb hmoob los lus tias "9 lub hnub tsi cuag 1 lub hli, 9 leej tub tsi cuag ib leej txiv" yog txhais li cas tiag, thiab yog muaj hmoos es yus mus yuav nws/txiv es yus ho ua nws ntej es nws lawv qab ces nyaj yus yuav tau lub ntee, ho yog yus tsi muaj hmoos es yus lawv qab ces yuav tsi muaj neeg lees yus li ntag lauj...

Peb hmoob mas tej zaum zoo li peb ua tejyam tsis yog los peb hais tias yog...ces nws thiaj li zoo li ntawd.

Hmoob los lus "9 lub hnub tsis cuag ib lub hli , cuaj leeg tub tsis cuag ib leej txiv " no tsis muaj nqi dab tsi kiag yog zoo li peb tus niag niamntxawm no.

Yog tus txiv ntawd ua tau txiv no ces kuj yog nawb..yog tus txiv ua tsis taus txiv ces i lub hli ntawd piv tsis tau cuaj leeg tub.

los lus no mas muab txhais tias...yog tus niam txawm muaj 9 leej tub los lawv yuav muab tsis tau kev hlub(kuv phem) li tus txiv muab no los mas, nkaujhmoob bannork.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Go ahead kill all of them guys out of the world bec,ause not body care about you as long as you don't cross my path on the street and myself................ain't body give you a F...

I hate you B1tch Kwm Lis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txog rau cov phooj ywg thiab tus laus, tus hluas txhua leej ua nyob rau teb chaws vam meej lawm...........

raws li kuv saib nej lub topic thiab tus niam ntxawm uas muaj 80 xyoo es rov mus yuav txiv dua ib tom ntawv mas tsis tsim nyog coj nws mus nyob rau teb chaw vam meej thiab freedom li os, peb hmoob ib txwm nyob rau los tsuas tsis muaj tej txheej xwm qias qias neeg li no kiag li, vim yog nej mus nyob rau teb chaws vam meej txhua leej freedom es thiaj tsis nco qab txog peb tej kev cai hmoob zoo zoo uas ib txwm muaj los puag thaum vaj pov tsis tau dag nej mus nyob rau sab tim USA ko......

tsis tas li xwb nej feem coob twb mus ntseeg vaj tswv twb pab mus them kev npam rau vaj tswv lawm ne cas tsis thov kom vaj tswv ho pab kho thiab pab nta nws lub ntees ma?

thov faj lus mus rau cov ntsej muag laus laus es twb yuav dua toj lawm na kom kav tsij los zov nws tej me tub thiab tej nyab cov me nyuam nyob hauv vaj hauv tsev ua ib leej pog zoo rauv lawv es thiaj li tau lub nyuag tsev xab xeeb 4 ces kaum nyob nkaum nag thaum pw tsis rua qhov muag lawm no na......................txhob coj liam liam es tej xeeb leej xeeb ntxwv thiaj tau txoj zoo kev taug lawm yav tom ntej thiab koj tej ntsuj plig thiaj li tau chaw rov los thov mov noj os ntsej muag laus aw........................

thx.

Toj siab los tsuas teb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txog rau cov phooj ywg thiab tus laus, tus hluas txhua leej ua nyob rau teb chaws vam meej lawm...........

raws li kuv saib nej lub topic thiab tus niam ntxawm uas muaj 80 xyoo es rov mus yuav txiv dua ib tom ntawv mas tsis tsim nyog coj nws mus nyob rau teb chaw vam meej thiab freedom li os, peb hmoob ib txwm nyob rau los tsuas tsis muaj tej txheej xwm qias qias neeg li no kiag li, vim yog nej mus nyob rau teb chaws vam meej txhua leej freedom es thiaj tsis nco qab txog peb tej kev cai hmoob zoo zoo uas ib txwm muaj los puag thaum vaj pov tsis tau dag nej mus nyob rau sab tim USA ko......

tsis tas li xwb nej feem coob twb mus ntseeg vaj tswv twb pab mus them kev npam rau vaj tswv lawm ne cas tsis thov kom vaj tswv ho pab kho thiab pab nta nws lub ntees ma?

thov faj lus mus rau cov ntsej muag laus laus es twb yuav dua toj lawm na kom kav tsij los zov nws tej me tub thiab tej nyab cov me nyuam nyob hauv vaj hauv tsev ua ib leej pog zoo rauv lawv es thiaj li tau lub nyuag tsev xab xeeb 4 ces kaum nyob nkaum nag thaum pw tsis rua qhov muag lawm no na......................txhob coj liam liam es tej xeeb leej xeeb ntxwv thiaj tau txoj zoo kev taug lawm yav tom ntej thiab koj tej ntsuj plig thiaj li tau chaw rov los thov mov noj os ntsej muag laus aw........................

thx.

Toj siab los tsuas teb.

Phooj ywg txhob maj cem lawv ov, Qhov no ntag qhov tib neeg xav tau na.

Vp tsis yog dag peb tuaj peb nyias zoo nyias siab khiav caum Vp qab xwb vim nej ntag. Txhob zoo2 siab tam sim no Meskas twb tuaj nyob coob li coob tim ko lawm muaj ib hnub twg nej yeej yuav vam meej li teb chaws no ces thaum ntawd nej tej poj niam,pog,nyab lawv yeej tsis ntshaw nyiaj lawm ces thaum ntawd lawv ho tig rov los ntshaw kev hlub ces nej caum cuag kiag peb lawm tiag.

peb tsev neeg twb tau tha ib tus kiag lawm tus niam ntxawm no nws muab nws tus txiv nrauj nws mus caum nws tus hluas nraug ces tus hluas nraug coj nws mus ua tsheb sib tsoo tuag lawm leej twg los tsis lees nws li lawm ob tus yeej muaj ntawv sib nrauj raws txoj cai lawm tab sis tub ceev xwm tshawb tau nws tus ntxhais hlob muaj 13 xyoo ces lawv cia li kom tus ntxhais mus coj leej niam los tha xwb vim tias nws txiv thiab nws niam tsis sib yuav lawm no ces thaum tus ntxhais mus coj los tha ces leej txiv thiab cov kwv tij tau poob nyiaj los yuav hleb,qhov ntxa thiab ces txhais tau tias yus tau rov tha xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Go ahead kill all of them guys out of the world bec,ause not body care about you as long as you don't cross my path on the street and myself................ain't body give you a F...

I hate you B1tch Kwm Lis.

Puas yog Kwm Lis muab koj tso tseeg lawm thiab na? Cas yuav chim ua luaj?

Piav los seb ho yog li cas tiag?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0